r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK), Den Haag

Thorbeckezaal Tweede Kamer
datum 21 januari 2020 16:30 - 17:30
plaats Den Haag
locatie Thorbeckezaal (THOZ) Toon locatie
zaal Thorbeckezaal (THOZ)
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)

 • Brievenlijst

 • Verzoek WISE tot aanbieding petitie/'stukje Hemweg'

 • Verzoek Consumentenbond tot aanbieding petitie m.b.t. onderzoek naar digitale veiligheid van apparaten oftewel ‘slimme apparaten’ of ‘IoT’ d.d. 28 januari 2020

 • Wijziging van de Telecommunicatiewet met betrekking tot ongewenste zeggenschap in telecommunicatiepartijen (Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie)

  Te behandelen:

  35153 Wetgeving d.d. 4 maart 2019 - M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en KlimaatWijziging van de Telecommunicatiewet met betrekking tot ongewenste zeggenschap in telecommunicatiepartijen (Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie)

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

  2019D53895 35153, bijgewerkt t/m nr. 8 (NvW d.d. 20 december 2019)

  2020D01801 35211, bijgewerkt t/m nr. 9 (Tweede NvW d.d. 21 januari 2020)

  35153-1 Koninklijke boodschap

  35153-2 Voorstel van wet

  35153-3 Memorie van toelichting

  35153-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

  35153-6 Verslag

  35153-7 Nota naar aanleiding van het verslag

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  35153-8 Nota van wijziging

  35153-9 Tweede nota van wijziging

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  35153-8 Nota van wijziging d.d. 19 december 2019 - M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en KlimaatNota van wijziging

  Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

  35153-8 Nota van wijziging

  35153-7 Nota naar aanleiding van het (nader) verslag d.d. 19 december 2019 - M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en KlimaatNota naar aanleiding van het verslag

  Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

  35153-7 Nota naar aanleiding van het verslag

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van de onderdelen van richtlijn (EU) 2018/1972 die betrekking hebben op toegangsregulering in geval van replicatiebelemmeringen, het overstappen van telecomaanbieder en het vorderen van inlichtingen ten behoeve van een geografisch onderzoek naar het bereik van elektronische communicatienetwerken

  Te behandelen:

  35368 Wetgeving d.d. 19 december 2019 - M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en KlimaatWijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van de onderdelen van richtlijn (EU) 2018/1972 die betrekking hebben op toegangsregulering in geval van replicatiebelemmeringen, het overstappen van telecomaanbieder en het vorderen van inlichtingen ten behoeve van een geografisch onderzoek naar het bereik van elektronische communicatienetwerken

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op donderdag 13 februari 2020 te 12:00 uur.

  2019D53574 35368 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van de onderdelen van richtlijn (EU) 2018/1972 die betrekking hebben op toegangsregulering in geval van replicatiebelemmeringen, het overstappen van telecomaanbieder en het vorderen van inlichtingen ten behoeve van een geografisch onderzoek naar het bereik van elektronische communicatienetwerken

  35368-1 Koninklijke boodschap

  35368-2 Voorstel van wet

  35368-3 Memorie van toelichting

  35368-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

 • Voorlopige toepassing van het Tweede Aanvullend Protocol bij het Algemeen Postverdrag; Genève, 26 september 2019

  Te behandelen:

  35369-(R2142)-1 Verdrag d.d. 19 december 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenVoorlopige toepassing van het Tweede Aanvullend Protocol bij het Algemeen Postverdrag; Genève, 26 september 2019

  Besluit: Nadere informatie afwachten.

  35369-(R2142)-1 Voorlopige toepassing van het Tweede Aanvullend Protocol bij het Algemeen Postverdrag; Genève, 26 september 2019

  Bijlage

  Tweede Aanvullend Protocol bij het Algemeen Postverdrag; Genève, 26 september 2019

 • Wijzigingen en voornemens energie-innovatie-instrumentarium 2020

  Te behandelen:

  32813-440 Brief regering d.d. 17 december 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatWijzigingen en voornemens energie-innovatie-instrumentarium 2020

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Klimaat en energie op 12 februari 2020.

  32813-440 Wijzigingen en voornemens energie-innovatie-instrumentarium 2020

 • Onderzoeksrapport waardeontwikkeling huizen nabij windturbines en zonneparken

  Te behandelen:

  33612-71 Brief regering d.d. 17 december 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatOnderzoeksrapport waardeontwikkeling huizen nabij windturbines en zonneparken

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Klimaat en energie op 12 februari 2020.

  33612-71 Onderzoeksrapport waardeontwikkeling huizen nabij windturbines en zonneparken

  Bijlage

  Windturbines, zonneparken en woningprijzen

 • Reactie op het bericht ‘GGD: Klimaatplannen mogelijk schadelijk voor gezondheid’ en op het bericht ‘Windmolen lekt extreem schadelijk gas’

  Te behandelen:

  32813-441 Brief regering d.d. 19 december 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatReactie op het bericht ‘GGD: Klimaatplannen mogelijk schadelijk voor gezondheid’ en op het bericht ‘Windmolen lekt extreem schadelijk gas’

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Klimaat en energie op 12 februari 2020.

  32813-441 Reactie op het bericht ‘GGD: Klimaatplannen mogelijk schadelijk voor gezondheid’ en op het bericht ‘Windmolen lekt extreem schadelijk gas’

 • Openstelling SDE+ voorjaarsronde 2020

  Te behandelen:

  31239-310 Brief regering d.d. 19 december 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatOpenstelling SDE+ voorjaarsronde 2020

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Klimaat en energie op 12 februari 2020.

  31239-310 Openstelling SDE+ voorjaarsronde 2020

 • Voortgang wetstraject Warmtewet 2

  Te behandelen:

  30196-694 Brief regering d.d. 20 december 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatVoortgang wetstraject Warmtewet 2

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Klimaat en energie op 12 februari 2020.

  30196-694 Voortgang wetstraject Warmtewet 2

 • Windpark De Drentse Monden en Oostermoer en LOFAR

  Te behandelen:

  33612-72 Brief regering d.d. 7 januari 2020 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatWindpark De Drentse Monden en Oostermoer en LOFAR

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Klimaat en energie op 12 februari 2020.

  33612-72 Windpark De Drentse Monden en Oostermoer en LOFAR

 • Invulling diverse moties en toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg Mijnbouw/Groningen van 27 november 2019

  Te behandelen:

  33529-706 Brief regering d.d. 17 december 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatInvulling diverse moties en toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg Mijnbouw/Groningen van 27 november 2019

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mijnbouw/Groningen op 6 februari 2020.

  33529-706 Invulling diverse moties en toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg Mijnbouw/Groningen van 27 november 2019

 • Nadere informatie over de voorgenomen verkoop van Eneco en het verkoopproces, met name over de formele rol ten aanzien van het toetsen van de verkoop van Eneco conform artikel 86f van de Elektriciteitswet 1998, en het tijdspad

  Te behandelen:

  29023-256 Brief regering d.d. 18 december 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatNadere informatie over de voorgenomen verkoop van Eneco en het verkoopproces

  Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de verkoop van energiebedrijf Eneco.

  29023-256 Nadere informatie over de voorgenomen verkoop van Eneco en het verkoopproces

 • Verslag van de Energieraad 4 december 2019

  Te behandelen:

  21501-33-794 Brief regering d.d. 19 december 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatVerslag van de Energieraad 4 december 2019

  Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg op 17 april 2020 ter voorbereiding van de informele Energieraad op 27 en 28 april 2020.

  21501-33-794 Verslag van de Energieraad 4 december 2019

 • Planning van te verzenden stukken ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2020

  Te behandelen:

  35300-XIII-99 Brief regering d.d. 19 december 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatPlanning van te verzenden stukken ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2020

  Besluit: Betrekken bij de vaststelling van de kennisagenda 2020.

  35300-XIII-99 Planning van te verzenden stukken ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2020

 • Nadeelcompensatie vervroegde sluiting Hemwegcentrale

  Te behandelen:

  35167-26 Brief regering d.d. 20 december 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatNadeelcompensatie vervroegde sluiting Hemwegcentrale

  Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het arrest van de Hoge Raad over Urgenda.

  35167-26 Nadeelcompensatie vervroegde sluiting Hemwegcentrale

 • Kabinetsreactie op de uitspraak Hoge Raad cassatieberoep Urgenda

  Te behandelen:

  32813-442 Brief regering d.d. 20 december 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatKabinetsreactie op de uitspraak Hoge Raad cassatieberoep Urgenda

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  32813-442 Kabinetsreactie op de uitspraak Hoge Raad cassatieberoep Urgenda

 • Groeistrategie voor Nederland op de lange termijn

  Te behandelen:

  29696-7 Brief regering d.d. 13 december 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatGroeistrategie voor Nederland op de lange termijn

  Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de aangekondigde groeibrief van het kabinet.

  29696-7 Groeistrategie voor Nederland op de lange termijn

 • Kabinetsreactie Herfstpakket Europees Semester 2020

  Te behandelen:

  21501-20-1509 Brief regering d.d. 14 januari 2020 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatKabinetsreactie Herfstpakket Europees Semester 2020

  Besluit: De commissie Financiën verzoeken de behandeling over te nemen.

  21501-20-1509 Kabinetsreactie Herfstpakket Europees Semester 2020

 • Reactie op het verzoek van het lid Futselaar, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 november 2019, over het aangekondigde massaontslag bij Tata Steel

  Te behandelen:

  29826-121 Brief regering d.d. 19 december 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatReactie op het verzoek van het lid Futselaar, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 november 2019, over het aangekondigde massaontslag bij Tata Steel

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid. Het algemeen overleg plannen.

  29826-121 Reactie op het verzoek van het lid Futselaar, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 november 2019, over het aangekondigde massaontslag bij Tata Steel

 • Nederlandse Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) rapport

  Te behandelen:

  32852-110 Brief regering d.d. 14 januari 2020 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatNederlandse Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) rapport

  Besluit: Agenderen voor het in te plannen algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid.

  32852-110 Nederlandse Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) rapport

  Bijlage

  Nederlandse Extractive Industries Transparency Initiative (NL-EITI). Rapport 2017

 • Start Invest-NL

  Te behandelen:

  35123-34 Brief regering d.d. 16 januari 2020 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatStart Invest-NL

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vastgesteld op 6 februari 2020 te 12:00 uur.

  35123-34 Start Invest-NL

 • Ontwikkelingen op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)

  Te behandelen:

  26485-320 Brief regering d.d. 19 december 2019 - M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en KlimaatOntwikkelingen op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)

  Besluit: Agenderen voor het in te plannen algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid.

  26485-320 Ontwikkelingen op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)

 • Financiële stimulering samenwerking ondernemers en onderwijs

  Te behandelen:

  32637-401 Brief regering d.d. 19 december 2019 - M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en KlimaatFinanciële stimulering samenwerking ondernemers en onderwijs

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Techniekpact.

  32637-401 Financiële stimulering samenwerking ondernemers en onderwijs

 • Verslag van de Telecomraad van 3 december 2019

  Te behandelen:

  21501-33-795 Brief regering d.d. 20 december 2019 - M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en KlimaatVerslag van de Telecomraad van 3 december 2019

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg op 3 juni 2020 ter voorbereiding van de Telecomraad (formeel) van 5 juni 2020.

  21501-33-795 Verslag van de Telecomraad van 3 december 2019

 • Voortgangsrapportage Actieplan Digitale Connectiviteit

  Te behandelen:

  26643-654 Brief regering d.d. 19 december 2019 - M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en KlimaatVoortgangsrapportage Actieplan Digitale Connectiviteit

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Telecommunicatie.

  26643-654 Voortgangsrapportage Actieplan Digitale Connectiviteit

 • Jaarplan Toezicht 2020 van Agentschap Telecom

  Te behandelen:

  24095-493 Brief regering d.d. 20 december 2019 - M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en KlimaatJaarplan Toezicht 2020 van Agentschap Telecom

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Telecommunicatie.

  24095-493 Herdruk Jaarplan Toezicht 2020 van Agentschap Telecom

  Bijlage

  Jaarplan Toezicht 2020 Agentschap Telecom

 • Toetsingskader risicoregelingen: Garantie EZK Stichting Risk Exchange NSDF

  Te behandelen:

  32637-399 Brief regering d.d. 16 december 2019 - M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en KlimaatToetsingskader risicoregelingen: Garantie EZK Stichting Risk Exchange NSDF

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Ondernemen en bedrijfsfinanciering.

  32637-399 Toetsingskader risicoregelingen: Garantie EZK Stichting Risk Exchange NSDF

  Bijlage

  TOETSINGSKADER RISICOREGELINGEN RIJKSOVERHEID AANVULLEND ACTIEPLAN MKB-FINANCIERING NESEC/NSDF

 • Toetsingskader verruiming BMKB voor door PFAS en/of stikstof getroffen (deel)sectoren

  Te behandelen:

  35334-38 Brief regering d.d. 19 december 2019 - M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en KlimaatToetsingskader verruiming BMKB voor door PFAS en/of stikstof getroffen (deel)sectoren

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Ondernemen en bedrijfsfinanciering.

  35334-38 Toetsingskader verruiming BMKB voor door PFAS en/of stikstof getroffen (deel)sectoren

  Bijlage

  Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid

 • Onderzoek naar haalbaarheid en marktappreciatie van het Dutch Venture Initiative

  Te behandelen:

  32637-400 Brief regering d.d. 20 december 2019 - M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en KlimaatOnderzoek naar haalbaarheid en marktappreciatie van het Dutch Venture Initiative

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Ondernemen en bedrijfsfinanciering.

  32637-400 Onderzoek naar haalbaarheid en marktappreciatie van het Dutch Venture Initiative

 • Appreciatie rapporten maatwerkaanpak metaal en klantreis internationaal zakendoen buiten de Europese Unie

  Te behandelen:

  29515-443 Brief regering d.d. 20 december 2019 - M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en KlimaatAppreciatie rapporten maatwerkaanpak metaal en klantreis internationaal zakendoen buiten de Europese Unie

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Regeldruk.

  29515-443 Appreciatie rapporten maatwerkaanpak metaal en klantreis internationaal zakendoen buiten de Europese Unie

  Bijlage

  Klantreis internationaal zakendoen buiten de Europese Unie

  Actieprogramma Maatwerkaanpak regeldruk Metaal

 • Uitkomsten van de ex ante analyse van de Nederlandse defensie technologische en industriële basis (NLDTIB)

  Te behandelen:

  31125-108 Brief regering d.d. 19 december 2019 - M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en KlimaatUitkomsten van de ex ante analyse van de Nederlandse defensie technologische en industriële basis (NLDTIB)

  Besluit: De vaste commissie voor Defensie zal worden verzocht de behandeling over te nemen.

  31125-108 Uitkomsten van de ex ante analyse van de Nederlandse defensie technologische en industriële basis (NLDTIB)

 • Studie "Nederlandse Defensie- en Veiligheidsgerelateerde industrie 2019"

  Te behandelen:

  31125-109 Brief regering d.d. 7 januari 2020 - M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en KlimaatStudie "Nederlandse Defensie- en Veiligheidsgerelateerde industrie 2019"

  Besluit: De vaste commissie voor Defensie zal worden verzocht de behandeling over te nemen.

  31125-109 Studie "Nederlandse Defensie- en Veiligheidsgerelateerde industrie 2019"

  Bijlage

  Studie "Nederlandse Defensie- en Veiligheidsgerelateerde industrie 2019"

 • Overzicht van aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden) debatten, geplande en nog te plannen algemeen overleggen commissie EZK

 • Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor EZK

  Te behandelen:

  2019Z25577 Lijst met EU-voorstellen d.d. 18 december 2019 - Indiener/ondertekenaar n.v.t., Functie n.v.t.Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor EZK

  Besluit: Conform voorstellen.

  2019D52624 Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor EZK

 • EU-voorstel: Mededeling Europese Green Deal COM (2019) 640

  Te behandelen:

  2019Z25674 EU-voorstel d.d. 18 december 2019 - Europese Commissie, OrganisatieEU-voorstel: Mededeling Europese Green Deal COM (2019) 640

  Besluit: Het kabinet zal worden verzocht het BNC-fiche over het Just Transition Mechanism tijdig voorafgaand aan het plenaire debat over de Green Deal aan de Kamer te doen toekomen.

  Besluit: In de procedurevergadering van 4 februari 2020 zal worden bepaald welke voorstellen uit de Green Deal op het terrein van EZK als EU-prioriteit worden aangemerkt.

  Besluit: Gesprek voeren met vice-voorzitter Frans Timmermans - indien mogelijk - voorafgaand aan het plenaire debat, waarvoor andere betrokken Kamercommissies worden uitgenodigd.

  Besluit: In overleg met de vaste Kamercommissie Financiën zal een externe analyse worden opgesteld over de voorstellen voor het Investeringsplan Europese Green Deal en Just Transition Mechanism.

  Besluit: Werkbezoek aan Brussel, gericht op het thema klimaat en energie.

  2019D52740 EU-voorstel: Mededeling Europese Green Deal COM (2019) 640

  Bijlage

  Bijlage bij EU-voorstel: Mededeling Europese Green Deal COM (2019) 640:

  2020D02240 Verzoek toezending BNC-fiche Just Transition Mechanism

 • Programma rondetafelgesprek Strategisch Actieplan Artificiële Intelligentie (AI)

 • Kennisgeving Interparlementaire EU-bijeenkomsten voor de eerste helft van 2020

  Te behandelen:

  2019Z24848 Brief commissie d.d. 11 december 2019 - H.S. Veldman, voorzitter van de vaste commissie voor Europese ZakenKennisgeving Interparlementaire EU-bijeenkomsten voor de eerste helft van 2020

  Besluit: Ter informatie.

  Er zijn geen documenten bij deze zaak

 • Reactie op het verzoek van het lid Van Raan, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 3 december 2019, over het bericht dat voor de productie van houtige biomassa op grote schaal hele bomen gebruikt worden in tegenstelling tot wat de minister eerder beweerde

  Te behandelen:

  32813-430 Brief regering d.d. 13 december 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatReactie op het verzoek van het lid Van Raan, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 3 december 2019, over het bericht dat voor de productie van houtige biomassa op grote schaal hele bomen gebruikt worden in tegenstelling tot wat de minister eerder beweerde

  Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2019 op 17 december 2019.

  32813-430 Reactie op het verzoek van het lid Van Raan, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 3 december 2019, over het bericht dat voor de productie van houtige biomassa op grote schaal hele bomen gebruikt worden in tegenstelling tot wat de minister eerder beweerde

 • Notitie ‘Recente marktontwikkelingen verhogen raming broeikasgasemissies 2020’ van het Planbureau van de Leefomgeving (PBL)

  Te behandelen:

  32813-431 Brief regering d.d. 17 december 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatNotitie ‘Recente marktontwikkelingen verhogen raming broeikasgasemissies 2020’ van het Planbureau van de Leefomgeving (PBL)

  Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2019 op 17 december 2019.

  32813-431 Notitie ‘Recente marktontwikkelingen verhogen raming broeikasgasemissies 2020’ van het Planbureau van de Leefomgeving (PBL)

  Bijlage

  PBL notitie - Recente marktontwikkelingen verhogen raming broeikasgasemissies 2020

 • Kabinetsreactie op het advies ’Waardevol Toerisme, onze leefomgeving verdient het’ van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli)

  Te behandelen:

  26419-82 Brief regering d.d. 13 december 2019 - M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en KlimaatKabinetsreactie op het advies ’Waardevol Toerisme, onze leefomgeving verdient het’ van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli)

  Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Toerisme op 23 januari 2020.

  26419-82 Kabinetsreactie op het advies ’Waardevol Toerisme, onze leefomgeving verdient het’ van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli)

  Bijlage

  Waardevol Toerisme. Onze leefomgeving verdient het

 • Verslag Raad voor Concurrentievermogen van 28 en 29 november 2019

  Te behandelen:

  21501-30-471 Brief regering d.d. 17 december 2019 - M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en KlimaatVerslag Raad voor Concurrentievermogen van 28 en 29 november 2019

  Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijkoverleg op 24 januari 2020 ter voorbereiding van de Raad voor Concurrentievermogen (informeel) van 3 en 4 februari 2020.

  21501-30-471 Verslag Raad voor Concurrentievermogen van 28 en 29 november 2019

 • Openbaarmaking van het advies over de juridisch positie van de Staat in verband met het Interim Akkoord Gaswinning Groningenveld en van de analyse van het parlementair budgetrecht van de Kamer in relatie tot het Interim Akkoord Gaswinning Groningenveld

  Te behandelen:

  33529-705 Brief van lid/fractie/commissie d.d. 18 december 2019 - L.I. Diks, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en KlimaatOpenbaarmaking van het advies over de juridisch positie van de Staat in verband met het Interim Akkoord Gaswinning Groningenveld en van de analyse van het parlementair budgetrecht van de Kamer in relatie tot het Interim Akkoord Gaswinning Groningenveld

  Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het definitieve akkoord over de afbouw van de gaswinning in het Groningenveld.

  33529-705 Openbaarmaking van het advies over de juridisch positie van de Staat in verband met het Interim Akkoord Gaswinning Groningenveld en van de analyse van het parlementair budgetrecht van de Kamer in relatie tot het Interim Akkoord Gaswinning Groningenveld

  Bijlage

  Advies over de juridisch positie van de Staat in verband met het Interim Akkoord Gaswinning Groningenveld

  Analyse van het parlementair budgetrecht van de Kamer in relatie tot het Interim Akkoord Gaswinning Groningenveld

 • Verzoek van het lid Van der Lee om een gesprek met de heer Nijpels over de nadere afspraken met betrekking tot de governance van het Klimaatakkoord

  Te behandelen:

  2020Z00888 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 22 januari 2020 - T.M.T. van der Lee, Tweede KamerlidVerzoek van het lid Van der Lee om een gesprek met de heer Nijpels over de nadere afspraken met betrekking tot de governance van het Klimaatakkoord

  Besluit: De minister zal worden verzocht een brief aan de Kamer te doen toekomen over de nadere afspraken met betrekking tot de governance van het Klimaatakkoord.

  2020D02028 Verzoek nadere informatie afspraken governance Klimaatakkoord

Bijlagen


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Deze Tweede Kamercommissie voert overleg met de bewindspersonen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

3.

Meer over...

Terug naar boven