r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Vervoer en toerisme, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 20 februari 2020 09:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
zaal 4Q1
organisatie EP-Commissie Vervoer en toerisme (TRAN)

9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q1)

9.00 - 12.30 uur

 • 13. 
  Uiteenzetting door Adina-Ioana Vălean, commissaris voor Vervoer, over het vervoerbeleid en toekomstperspectieven
 • 14. 
  Gedachtewisseling met de Europese coördinatoren van de TEN-V-corridors:
 • 15. 
  Catherine TRAUTMANN, Noordzee - Oostzee
 • 16. 
  Karla PEIJS, Rijn - Donau

* * *

Met gesloten deuren

 • 17. 
  Gedachtewisseling met de Commissie over de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK

* * *

15.00 - 18.30 uur

 • 18. 
  Gedachtewisseling met secretaris-generaal Kitack Lim, Internationale Maritieme Organisatie (IMO)
 • 19. 
  Uiteenzetting door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC) van de Commissie over onderzoekswerkzaamheden met betrekking tot vervoer
 • 20. 
  Rondvraag
 • 21. 
  Volgende vergaderingen

 16-17 maart 2020 (Brussel)


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Vervoer en toerisme (TRAN)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het EU-beleid voor het vervoer (per spoor, over de weg, over binnenwateren, over zee en door de lucht), post en toerisme.

3.

Meer over...

4.

Meer informatie

Terug naar boven