r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Vervoer en toerisme, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 19 februari 2020 09:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
zaal 4Q1
organisatie EP-Commissie Vervoer en toerisme (TRAN)

9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 17.00 uur en 17.00 - 18.30 uur (coördinatorenvergadering)

9.00 - 12.30 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 20-21 januari 2020 PV - PE646.896v02-00

 • 3. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 4. 
  Richtsnoeren voor de begroting 2021 - Afdeling III

TRAN/9/02149

2019/2213(BUD)

 

Rapporteur voor advies:

 

Marian-Jean Marinescu (PPE)

PA - PE646.962v01-00

Bevoegd:

 

BUDG -

Pierre Larrouturou (S&D)

 

 Behandeling ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 20 februari 2020, 17.00 uur

 • 5. 
  Wereldwijd systeem voor de verzameling van gegevens inzake stookolieverbruik door schepen

TRAN/9/00422

***I 2019/0017(COD) COM(2019)0038 - C8-0043/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Magdalena Adamowicz (PPE)

PA - PE641.314v01-00

Bevoegd:

 

ENVI -

Jutta Paulus (Verts/ALE)

PR - PE646.870v01-00

 Behandeling ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 24 februari 2020, 12.00 uur

*** Elektronische stemming ***

 • 6. 
  Typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie

TRAN/9/00534

***I 2019/0101(COD) COM(2019)0208 - C9-0009/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Sven Schulze (PPE)

AM - PE646.958v01-00

AM - PE646.974v01-00

Bevoegd:

 

ENVI* -

Esther de Lange (PPE)

PR - PE644.883v01-00

AM - PE646.951v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

*** Einde elektronische stemming ***

 • 7. 
  Gedachtewisseling met Eamonn Brennan, directeur-generaal van EUROCONTROL
 • 8. 
  Taskforce toerisme: gedachtewisseling met secretaris-generaal Zurab Pololikashvili, Wereldorganisatie voor Toerisme van de VN (UNWTO)

Met gesloten deuren

Verslag over lopende interinstitutionele onderhandelingen

 • 9. 
  Rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (herschikking)

TRAN/9/01273

***I 2017/0237(COD) COM(2017)0548 - C8-0324/2017

 

Rapporteur:

 

Bogusław Liberadzki (S&D)

 

Bevoegd:

 

TRAN

   

 Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)

 • 10. 
  Stroomlijnen van maatregelen met het oog op een snellere voltooiing van het trans-Europees vervoersnetwerk

TRAN/9/01275

***I 2018/0138(COD) COM(2018)0277 - C8-0192/2018

 

Rapporteur:

 

Dominique Riquet (Renew)

 

Bevoegd:

 

TRAN

   

 Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)

14.30 - 17.00 uur

Openbare hoorzitting

 • 11. 
  De rol van openbaar vervoer in dunbevolkte gebieden

TRAN/9/02494

 (zie afzonderlijke ontwerpagenda)

* * *

17.00 - 18.30 uur (coördinatorenvergadering)

Met gesloten deuren

 • 12. 
  Coördinatorenvergadering

(zie afzonderlijke ontwerpagenda)


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Vervoer en toerisme (TRAN)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het EU-beleid voor het vervoer (per spoor, over de weg, over binnenwateren, over zee en door de lucht), post en toerisme.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven