r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Internationale handel, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 19 februari 2020 09:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
zaal 6Q2
organisatie EP-Commissie Internationale handel (INTA)

9.00 - 11.30 uur en 11.30 - 12.30 uur (coördinatorenvergadering) en 15.00 - 18.30 uur

9.00 - 11.30 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 20-21 januari 2020 PV - PE646.953v01-00

 • 3. 
  Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coördinatoren
 • 4. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 5. 
  Stand van zaken betreffende de lopende trialoogonderhandelingen

INTA/9/01200

 Verslaggeving aan de commissie

 • 6. 
  Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk handelsbeleid - jaarverslag 2018

INTA/9/02089

2019/2197(INI)

 

Rapporteur:

 

Jörgen Warborn (PPE)

 

Bevoegd:

 

INTA

   

Adviezen:

 

DEVE

 Gedachtewisseling

 • 7. 
  Besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en Zwitserland in verband met de onderhandelingen in het kader van artikel XXVIII van de GATT 1994 over de wijziging van de WTO-concessies van Zwitserland voor vlees, alleen gekruid

INTA/9/01431

*** 2019/0196(NLE) 12482/2019 - C9-0194/2019

 

Rapporteur:

 

Jörgen Warborn (PPE)

PR - PE646.756v01-00

Bevoegd:

 

INTA

   

 Behandeling ontwerpaanbeveling (goedkeuring)

 • 8. 
  Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over het Oostelijk Partnerschap, in de aanloop naar de top van juni 2020

INTA/9/02112

2019/2209(INI)

 

Rapporteur voor advies:

 

Markéta Gregorová (Verts/ALE)

PA - PE646.754v01-00

Bevoegd:

 

AFET -

Petras Auštrevičius (Renew)

PR - PE646.863v01-00

 Behandeling ontwerpadvies

 • 9. 
  Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de Westelijke Balkan, in de aanloop naar de top van mei 2020

INTA/9/02114

2019/2210(INI)

 

Rapporteur voor advies:

 

Reinhard Bütikofer (Verts/ALE)

PA - PE646.975v03-00

Bevoegd:

 

AFET -

Tonino Picula (S&D)

PR - PE646.913v01-00

 Behandeling ontwerpadvies

 • 10. 
  Presentatie van het verslag over het stelsel van algemene preferenties voor de periode 2018-2019

11.30 - 12.30 uur (met gesloten deuren)

 • 11. 
  Coördinatorenvergadering

15.00 - 16.30 uur

 • 12. 
  Gedachtewisseling met Phil Hogan, commissaris voor Handel, in het kader van de gestructureerde dialoog met de Commissie

16.30 - 18.30 uur

 • 13. 
  Activiteiten van de monitoringgroepen

INTA/9/01201

 Verslaggeving aan de commissie

 • 14. 
  Stand van zaken van de procedure voor de tijdelijke intrekking van tariefpreferenties voor Cambodja op grond van de SAP-verordening (Verordening (EU) nr. 978/2012)

Met gesloten deuren

 • 15. 
  Screening van buitenlandse directe investeringen in de Unie - stand van de voorbereidingen voor de tenuitvoerlegging

* * *


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Internationale handel (INTA)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het gemeenschappelijk handelsbeleid van de EU en de economische betrekkingen met andere landen en organisaties.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven