r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Parlement keurt Commissie von der Leyen goed

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 27 november 2019.

Voorafgaand aan de stemming heeft gekozen voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen haar team commissarissen aan de plenaire vergadering gepresenteerd.

Bij de hoofdelijke stemming die woensdag om 12.00 uur plaatsvond hebben de EP-leden met 461 stemmen voor, 157 tegen en 89 onthoudingen hun goedkeuring aan het nieuwe college van commissarissen gegeven.

In haar presentatie herhaalde Von der Leyen vele van de toezeggingen die zijzelf in juli in de plenaire vergaderzaal heeft gedaan, alsmede de toezeggingen gedaan door de kandidaat-commissarissen tijdens de hoorzittingen. Zij benadrukte dat er aangepaste investerings- en regelgevingskaders worden opgezet om Europa internationaal het voortouw te laten nemen op een aantal cruciale punten: milieubescherming en klimaatverandering, groei, integratie, innovatie en digitalisering, alsmede de bescherming van de democratie, de Europese waarden, burgerlijke vrijheden en de rechtsstaat. Zij bevestigde tevens dat ze een wijziging van één van de portefeuilles had doorgevoerd waar het Parlement na de hoorzittingen op had aangedrongen.

Voorafgaand aan de verkiezing hebben de fracties kort over hun definitieve stemintenties kunnen overleggen, waarna de fractievoorzitters deze in de plenaire vergadering hebben toegelicht.

De video’s van het plenaire debat en de stemming zijn hier terug te zien (klik op de links)

Achtergrond

De Commissie von der Leyen telt het hoogste aantal vrouwelijke commissarissen ooit:

Naast de gekozen voorzitter telt de nieuwe Commissie elf vrouwelijke leden en vijftien mannelijke leden.

Resultaten van eerdere stemmingen over de benoeming van de Europese Commissie:

  • 22.10.2014 Jean-Claude Juncker 423 stemmen voor - 209 tegen - 67 onthoudingen (totaal aantal EP-leden: 751)
  • 09.02.2010 José Manuel Barroso 488-137-72 (totaal aantal EP-leden: 736)
  • 18.11.2004 José Manuel Barroso 478-84-98 (totaal aantal EP-leden: 732)
  • 15.09.1999 Romano Prodi 510-51-28 (totaal aantal EP-leden: 626)
  • 18.01.1995 Jacques Santer 417-104-59 (totaal aantal EP-leden: 626)

De nieuwe Commissie moet nu nog formeel aangesteld worden door de nationale regeringsleiders/staatshoofden, waarna de Commissie vanaf 1 december 2019 voor een periode van vijf jaar aan de slag kan.


Terug naar boven