r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Regionale ontwikkeling, Brussel

Paul-Henri Spaakgebouw (PHS) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 20 februari 2020 09:00 - 12:30
plaats Brussel, België
locatie Paul-Henri Spaak (PHS) Toon locatie
zaal P1A002
organisatie EP-Commissie Regionale ontwikkeling (REGI)

9.00 - 12.30 uur

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (1A002)

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 4-5 december 2019 PV - PE645.077v01-00

 20-21 januari 2020 PV - PE646.899v01-00

 • 3. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 4. 
  Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie

REGI/9/02350

***I 2020/0006(COD) COM(2020)0022 - C9-0007/2020

 

Rapporteur:

 

Manolis Kefalogiannis (PPE)

 

Bevoegd:

 

REGI

   

Adviezen:

 

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI

 Uiteenzetting door de Commissie

 • 5. 
  Workshop georganiseerd door beleidsondersteunende afdeling B over "Just Transition Fund"

REGI/9/02526

 (zie afzonderlijke ontwerpagenda)

* * *

9.00 - 12.30 uur

 • 6. 
  Overgangsbepalingen inzake steun uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) in het jaar 2021

REGI/9/01805

***I 2019/0254(COD) COM(2019)0581 - C9-0162/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Herbert Dorfmann (PPE)

PA - PE646.963v01-00

Bevoegd:

 

AGRI -

Elsi Katainen (Renew)

PR - PE646.753v01-00

 Behandeling ontwerpadvies

 • 7. 
  Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 - alle afdelingen

REGI/9/02530

 

Rapporteur:

 

Andżelika Anna Możdżanowska (ECR)

 

 Gedachtewisseling met Pierre Larrouturou, algemeen rapporteur

 • 8. 
  Raad van Europese gemeenten en regio's

REGI/9/02521

 Gedachtewisseling

 • 9. 
  Rondvraag
 • 10. 
  Volgende vergaderingen

 16 maart 2020, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

 17 maart 2020, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)

* * *

10.30 uur

Met gesloten deuren

 • 11. 
  Coördinatorenvergadering

Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Regionale ontwikkeling (REGI)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het beleid ter versterking van minder welvarende regio's, en de steun aan deze regio's uit het Cohesiefonds.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven