r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 18 februari 2020 09:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
zaal 2Q2
organisatie EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI)

9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (2Q2)

9.00 - 11.00 uur

Met gesloten deuren

 • 10. 
  Coördinatorenvergadering

* * *

11.00 - 12.30 uur

 • 11. 
  Gedachtewisseling met mevrouw Stella Kyriakides, commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, over het Europees kankerbestrijdingsplan, de stand van zaken rond de uitbraak van het Coronavirus en die rond de "van boer tot bord"-strategie

* * *

14.30 - 18.30 uur

 • 12. 
  Verkiezing van de tweede ondervoorzitter
 • 13. 
  Verkiezing van de derde ondervoorzitter

*** Elektronische stemming ***

 • 14. 
  Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (herschikking)

ENVI/9/01277

***I 2017/0332(COD) COM(2017)0753 - C8-0019/2018

 

Rapporteur:

 

Christophe Hansen (PPE)

 

Bevoegd:

 

ENVI

   

 Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord

*** Einde elektronische stemming ***

 • 15. 
  Wereldwijd systeem voor de verzameling van gegevens inzake stookolieverbruik door schepen

ENVI/9/00420

***I 2019/0017(COD) COM(2019)0038 - C8-0043/2019

 

Rapporteur:

 

Jutta Paulus (Verts/ALE)

PR - PE646.870v01-00

Bevoegd:

 

ENVI

   

Adviezen:

 

ITRE -

Besluit: geen advies

 
 

TRAN -

Magdalena Adamowicz (PPE)

PA - PE641.314v01-00

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 3 maart 2020, 11.00 uur

 • 16. 
  Gedachtewisseling met de Commissie over e-sigaretten en verhitte tabaksproducten

* * *

Gezamenlijke behandeling

 • 17. 
  Gedachtewisseling met de Europese Rekenkamer over Speciaal verslag nr. 16/2019 over Europese milieurekeningen: verbetering van het nut voor beleidsmakers
 • 18. 
  Gedachtewisseling met de Europese Rekenkamer over Speciaal verslag nr. 18/2019 over broeikasgasemissies in de EU: goed in kaart gebracht, maar er is behoefte aan betere inzichten in toekomstige reducties

* * *

 • 19. 
  Gedachtewisseling met de Commissie over loden geweerschoten
 • 20. 
  Rondvraag
 • 21. 
  Volgende vergaderingen

 5 maart 2020


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI)

Deze parlementaire commissie houdt zich bezig met milieubeleid, volksgezondheid en voedselveiligheid.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven