r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Werkgelegenheid en sociale zaken, Brussel

Paul-Henri Spaakgebouw (PHS) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 20 februari 2020 09:00 - 12:30
plaats Brussel, België
locatie Paul-Henri Spaak (PHS) Toon locatie
zaal P3C050
organisatie EP-Commissie Werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL)

9.00 - 12.30 uur

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (3C050)

9.00 - 11.00 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter

Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)

EMPL/9/01779

 

Rapporteur:

 

Vilija Blinkevičiūtė (S&D)

 

 Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)

 • 3. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 22-23 januari 2020 PV - PE646.894v01-00

 28 januari 2020 PV - PE646.973v01-00

 • 4. 
  Nauwere samenwerking tussen openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA’s)

EMPL/9/01290

***I 2019/0188(COD) COM(2019)0620 - C9-0117/2019

 

Rapporteur:

 

Manuel Pizarro (S&D)

PR - PE644.984v01-00

AM - PE646.959v02-00

Bevoegd:

 

EMPL

   

 Behandeling amendementen

 Termijn voor de indiening van amendementen: 30 januari 2020, 12.00 uur

*** Elektronische stemming ***

 • 5. 
  Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2020

EMPL/9/02014

2019/2212(INI)

 

Rapporteur:

 

Klára Dobrev (S&D)

PR - PE646.831v01-00

AM - PE646.889v01-00

AM - PE646.977v01-00

Bevoegd:

 

EMPL*

   

Adviezen:

 

BUDG* -

Besluit: geen advies

 
 

CULT -

Sabine Verheyen (PPE)

PA - PE646.848v01-00

AM - PE646.882v01-00

Standpunt in de vorm van amendementen:

 

FEMM -

Lina Gálvez Muñoz (S&D)

AD - PE646.892v02-00

 Goedkeuring ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 28 januari 2020, 12.00 uur

 • 6. 
  EU-strategie inzake handicaps na 2020

EMPL/9/02204

2019/2975(RSP)

 

Corapporteurs:

 

Marc Angel (S&D)

Katrin Langensiepen (Verts/ALE)

Elżbieta Rafalska (ECR)

Radka Maxová (Renew)

Stelios Kympouropoulos (PPE)

José Gusmão (GUE/NGL)

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

Elena Lizzi (ID)

RE - PE646.825v01-00

AM - PE646.989v01-00

AM - PE646.888v02-00

Bevoegd:

 

EMPL

   

 Goedkeuring ontwerpresolutie

 Termijn voor de indiening van amendementen: 30 januari 2020, 12.00 uur

 • 7. 
  Richtsnoeren voor de begroting 2021 - Afdeling III

EMPL/9/02141

2019/2213(BUD)

 

Voorzitter:

 

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

 

Bevoegd:

 

BUDG -

Pierre Larrouturou (S&D)

PR - PE647.107v01-00

 Goedkeuring amendementen

*** Einde elektronische stemming ***

 • 8. 
  Volgende vergaderingen

 16 maart 2020, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

 17 maart 2020, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

* * *

11.00 - 12.30 uur

Met gesloten deuren

 • 9. 
  Coördinatorenvergadering

Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het werkgelegenheidsbeleid en sociaal beleid (waaronder arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid), het beleid voor beroepsopleidingen en het vrije verkeer van werknemers.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven