r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Werkgelegenheid en sociale zaken, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 17 februari 2020 16:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
zaal 6Q2
organisatie EP-Commissie Werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL)

16.00 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (6Q2)

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 7 oktober 2019 PV - PE641.406v01-00

 • 4. 
  Verslag van Eurofound over armoede onder werkenden in de EU

EMPL/9/02486

 Gedachtewisseling

 • 5. 
  Vaststelling van het steunprogramma voor hervormingen

EMPL/9/00330

***I 2018/0213(COD) COM(2018)0391 - C8-0239/2018

 

Rapporteur voor advies:

 

Dragoș Pîslaru (Renew)

PA - PE645.062v01-00

Bevoegd:

 

BUDG, ECON -

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 Behandeling ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 19 februari 2020, 12.00 uur

 • 6. 
  Richtsnoeren voor de begroting 2021 - Afdeling III

EMPL/9/02141

2019/2213(BUD)

 

Voorzitter:

 

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

 

Bevoegd:

 

BUDG -

Pierre Larrouturou (S&D)

PR - PE647.107v01-00

 Gedachtewisseling met Pierre Larrouturou, algemeen rapporteur BUDG

 • 7. 
  Volgende vergaderingen

 18 februari 2020, 17.15 - 19.00 uur

 20 februari 2020, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)

 16 maart 2020, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

 17 maart 2020, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het werkgelegenheidsbeleid en sociaal beleid (waaronder arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid), het beleid voor beroepsopleidingen en het vrije verkeer van werknemers.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven