r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Permanente gestructureerde samenwerking op het gebied van defensie en veiligheid (PESCO)

PESCO is een kader van nauwere samenwerking op het gebied van veiligheid en defensie tussen EU-lidstaten. Het biedt lidstaten de mogelijkheid om samen de defensie te versterken en gezamenlijk in projecten te investeren. PESCO moet bijdragen aan het efficiënter maken van de Europese defensie, het verhogen van investeringen, en het verbeteren van de coördinatie en samenwerking tussen lidstaten.

Onder de vlag van PESCO werken 25 EU-lidstaten samen aan verschillende projecten. De PESCO-projecten zijn een reactie op prioriteiten van de EU op het gebied van defensiecapaciteit en -operationaliteit. Eind 2019 waren er ongeveer 50 lopende projecten. Landen kunnen vrijwillig maar niet vrijblijvend meedoen aan de projecten. De Raad is verantwoordelijk voor de algemene beleidsrichting en besluitvorming. Nederland doet niet actief mee aan alle projecten.

De Europese Raad nam eind 2017 het besluit om via de PESCO samen te werken op het gebied van defensie. Jarenlang was een tegenargument dat de PESCO de NAVO zou verzwakken. De eerste PESCO-projecten gingen in 2018 van start. Met uitzondering van Denemarken, Malta en het Verenigd Koninkrijk doen alle EU-lidstaten mee aan de PESCO. Verschillende lidstaten pleiten ervoor dat ook niet EU-landen zich kunnen inschrijven voor PESCO-projecten, zodat bijvoorbeeld ook Amerika en Noorwegen kunnen deelnemen. Onder meer Frankrijk is daar tegen.

Terug naar boven