r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Landbouw en plattelandsontwikkeling, Brussel

Paul-Henri Spaakgebouw (PHS) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 18 februari 2020 09:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie Paul-Henri Spaak (PHS) Toon locatie
zaal P1A002
organisatie EP-Commissie Landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI)

9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (1A002)

9.00 - 11.30 uur

*** Elektronische stemming ***

 • 7. 
  Gedelegeerde verordening van de Commissie tot afwijking van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1149 van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat de nationale steunprogramma’s in de wijnsector betreft

AGRI/9/02455

2020/2543(DEA) C(2020)00423

 

Bevoegd:

 

AGRI

   

 Goedkeuring ontwerpresolutie

Geen bezwaar overeenkomstig artikel 111, lid 6: stemming over het voorstel voor een vroegtijdige verklaring van geen bezwaar

*** Einde elektronische stemming ***

 • 8. 
  Gedachtewisseling met Bernhard Url, uitvoerend directeur van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)
 • 9. 
  Overgangsbepalingen inzake steun uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) in het jaar 2021

AGRI/9/01803

***I 2019/0254(COD) COM(2019)0581 - C9-0162/2019

 

Rapporteur:

 

Elsi Katainen (Renew)

PR - PE646.753v01-00

Bevoegd:

 

AGRI

   

Adviezen:

 

DEVE -

Besluit: geen advies

 
 

BUDG -

Johan Van Overtveldt (ECR)

AL - PE644.725v03-00

 

CONT -

Besluit: geen advies

 
 

ENVI -

Besluit: geen advies

 
 

REGI -

Herbert Dorfmann (PPE)

PA - PE646.963v01-00

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 25 februari 2020, 13.00 uur

* * *

11.30 - 12.30 uur (met gesloten deuren)

 • 10. 
  Coördinatorenvergadering

* * *

14.30 - 16.30 uur

 • 11. 
  Gedachtewisseling met een vertegenwoordiger van de Commissie (DG AGRI) over de onlangs gesloten overeenkomst tussen de EU en China over geografische aanduidingen
 • 12. 
  Gedachtewisseling met een vertegenwoordiger van de Commissie (DG AGRI) over de onlangs gesloten overeenkomst tussen de VS en China en over de impact ervan op de landbouw
 • 13. 
  Algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren

AGRI/9/00240

***I 2017/0035(COD) COM(2017)0085 - C8-0034/2017

 

Rapporteur voor advies:

 

Bronis Ropė (Verts/ALE)

PA - PE647.138v01-00

Bevoegd:

 

JURI -

József Szájer (PPE)

 

 Behandeling ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 21 februari 2020, 13.00 uur

* * *

16.30 - 18.30 uur

 • 14. 
  Openbare hoorzitting: “EU-steun voor innovatie in de landbouw”

(zie afzonderlijk programma)

 • 15. 
  Goedkeuring van de aanbevelingen van de AGRI-coördinatoren
 • 16. 
  Rondvraag
 • 17. 
  Volgende vergaderingen

 18 maart 2020, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

 19 maart 2020, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)

 15 april 2020, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

 27 april 2020, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

 28 april 2020, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

* * *


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het Europese landbouwbeleid, de kwaliteit van landbouwproducten en wetgeving over dieren.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven