r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Interne markt en consumentenbescherming, Brussel

Altiero Spinelli-gebouw (ASP) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 18 februari 2020 09:30 - 16:00
plaats Brussel, België
locatie Altiero Spinelli (ASP) Toon locatie
zaal A3G-3
organisatie EP-Commissie Interne markt en consumentenbescherming (IMCO)

9.30 - 12.30 uur en 14.30 - 16.00 uur

Brussel

Zaal: Altiero Spinelli (3G-3)

9.30 - 9.45 uur

*** Elektronische stemming ***

 • 7. 
  Typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie

IMCO/9/00536

***I 2019/0101(COD) COM(2019)0208 - C9-0009/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Anna Cavazzini (Verts/ALE)

PA - PE643.178v01-00

AM - PE644.807v01-00

Bevoegd:

 

ENVI* -

Esther de Lange (PPE)

PR - PE644.883v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

*** Einde elektronische stemming ***

9.45 - 12.30 uur

In aanwezigheid van de Commissie

 • 8. 
  Derde jaarlijkse toetsing van de werking van het EU-VS-privacyschild

Met gesloten deuren

 • 9. 
  Coördinatorenvergadering

------

14.30 - 16.00 uur

In aanwezigheid van de Commissie

 • 10. 
  Gedachtewisseling met mevrouw Gertrud Ingestad, directeur-generaal van DG DIGIT, over het ondersteunen van de digitale transformatie van de Europese overheidsdiensten in de lidstaten
 • 11. 
  Rondvraag
 • 12. 
  Volgende vergaderingen

 18 maart 2020, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

 19 maart 2020, 9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

* * *


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Interne markt en consumentenbescherming (IMCO)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de regelgeving op het gebied van de interne markt (waaronder het vrije verkeer van goederen en diensten) en met de bescherming van de belangen van consumenten.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven