r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 18 februari 2020 09:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
zaal 4Q2
organisatie EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie (ITRE)

9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

Zaal: József Antall (4Q2)

9.00 - 10.00 uur

Met gesloten deuren

 • 7. 
  Coördinatorenvergadering

* * *

10.00 - 12.30 uur

*** Elektronische stemming ***

 • 8. 
  Herziening van de richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur

ITRE/9/02433

2020/2549(RSP)

 

Rapporteur:

 

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

 

Bevoegd:

 

ITRE

   

 Goedkeuring van een ontwerpresolutie naar aanleiding van een vraag met verzoek om mondeling antwoord

*** Einde elektronische stemming ***

 • 9. 
  Richtsnoeren voor de begroting 2021 - Afdeling III

ITRE/9/02142

2019/2213(BUD)

 

Rapporteur voor advies:

 

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

PA - PE646.810v02-00

Bevoegd:

 

BUDG -

Pierre Larrouturou (S&D)

PR - PE647.107v01-00

 Behandeling ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 19 februari 2020, 12.00 uur

Toetsing

 • 10. 
  Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad: Resultaten van de tussentijdse evaluatie van het ISA²-programma

COM(2019)0615

● Uiteenzetting door Gertrud Ingestad, directeur-generaal Informatica (DG DIGIT, Europese Commissie)

* * *

 • 11. 
  Gestructureerde dialoog met Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd

14.30 - 17.30 uur

Gezamenlijk debat over het kmo-beleid van de EU

 • 12. 
  Gedachtewisseling met de Commissie over het horizontale beleid ten behoeve van kmo's
 • 13. 
  Presentatie door de Europese Rekenkamer van het Speciaal verslag: Het kmo-instrument in actie: een doeltreffend en innovatief programma met uitdagingen

* * *

 • 14. 
  Gestructureerde dialoog met Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter voor de Europese Green Deal

17.30 - 18.30 uur

Vergadering met gesloten deuren, toegankelijk voor alle ITRE-leden

 • 15. 
  Gedachtewisseling met de Commissie en het Europees GNSS-Agentschap (GSA) over de storing bij Galileo
 • 16. 
  Rondvraag
 • 17. 
  Volgende vergaderingen

 19 februari 2020, 16.00 - 18.00 uur (Brussel)

 18-19 maart 2020 (Brussel)


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie (ITRE)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het beleid betreffende industrie, onderzoek, energie en informatietechnologie.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven