r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Begroting, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 18 februari 2020 09:00 - 12:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
zaal 4Q1
organisatie EP-Commissie Begroting (BUDG)

9.00 - 9.45 uur (coördinatorenvergadering) en 9.45 - 12.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q1)

9.00 - 9.45 uur

Coördinatorenvergadering (met gesloten deuren)

* * *

9.45 - 12.30 uur

 • 13. 
  Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2021 - Afdeling I - Europees Parlement

BUDG/9/02151

2019/2214(BUD)

 

Rapporteur:

 

Olivier Chastel (Renew)

 

Bevoegd:

 

BUDG

   

 Gedachtewisseling met DG FINS, DG INLO, DG SAFE, DG TRAD, DG LINC, DG COMM, DG ITEC

 • 14. 
  Richtsnoeren voor de begroting 2021 - Afdeling III

BUDG/9/02131

2019/2213(BUD)

 

Rapporteur:

 

Pierre Larrouturou (S&D)

 

Bevoegd:

 

BUDG

   

Adviezen:

 

AFET -

Nikos Androulakis (S&D)

PA - PE646.992v01-00

 

DEVE -

(Renew)

 
 

INTA -

Besluit: geen advies

 
 

CONT

   
 

ECON -

Besluit: geen advies

 
 

ENVI -

Pascal Canfin (Renew)

PA - PE646.875v01-00

 

ITRE -

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

PA - PE646.810v02-00

 

IMCO -

(S&D)

 
 

TRAN -

Marian-Jean Marinescu (PPE)

PA - PE646.962v01-00

 

REGI

   
 

AGRI

   
 

PECH -

Besluit: geen advies

 
 

CULT -

Romeo Franz (Verts/ALE)

PA - PE646.979v01-00

 

JURI

   
 

LIBE -

Karlo Ressler (PPE)

 
 

AFCO -

Antonio Tajani (PPE)

PA - PE646.930v01-00

 

FEMM -

Robert Biedroń (S&D)

PA - PE646.946v01-00

 

PETI

   

Standpunt in de vorm van amendementen:

 

EMPL -

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

 

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 4 maart 2020, 12.00 uur

------

 • 15. 
  Rondvraag
 • 16. 
  Volgende vergaderingen

Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Begroting (BUDG)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de begroting van inkomsten en uitgaven van de Europese Unie en wat daarmee te maken heeft.

3.

Meer over...

4.

Meer informatie

Terug naar boven