r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Begroting, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 17 februari 2020 15:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
zaal 4Q1
organisatie EP-Commissie Begroting (BUDG)

15.00 - 15.45 uur (gezamenlijke vergadering) en 16.00 - 18.30 uur

15.00 - 15.45 uur

Gezamenlijke vergadering met de Commissie economische en monetaire zaken (zie afzonderlijke agenda)

* * *

16.00 - 17.45 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 22-23 januari 2020 PV - PE646.967v01-00

* * *

*** Stemming ***

 • 4. 
  Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2020

BUDG/9/02000

2019/2211(INI)

 

Rapporteur voor advies:

 

Margarida Marques (S&D)

PA - PE644.963v01-00

AM - PE646.935v01-00

Bevoegd:

 

ECON* -

Aurore Lalucq (S&D)

PR - PE645.031v01-00

AM - PE646.869v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 28 januari 2020, 18.00 uur

 • 5. 
  Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Senegal en de Europese Unie

BUDG/9/01703

*** 2019/0226(NLE) 13484/2019 - C9-0178/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Paolo De Castro (S&D)

PA - PE644.803v01-00

Bevoegd:

 

PECH -

Izaskun Bilbao Barandica (Renew)

PR - PE646.918v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

 • 6. 
  Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Mauritanië over de verlenging van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië, dat op 15 november 2019 afloopt

BUDG/9/01499

*** 2019/0210(NLE) 12928/2019 - C9-0175/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Francisco Guerreiro (Verts/ALE)

PA - PE644.820v01-00

Bevoegd:

 

PECH -

Clara Aguilera (S&D)

PR - PE644.841v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

 • 7. 
  Begroting 2020: Afdeling III - Commissie

Rapporteur: Monika Hohlmeier (PPE)

 • 8. 
  Eventuele verzoeken om kredietoverschrijving
 • 9. 
  Begroting 2020: Overige afdelingen

Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 • 10. 
  EP: organigram
 • 11. 
  Eventuele andere verzoeken om kredietoverschrijving
 • 12. 
  Gebouwenbeleid

Rapporteur: Fabienne Keller (Renew)

 • 13. 
  Eventuele verzoeken

*** Einde stemming ***

 • 14. 
  Gebouwenbeleid
 • 15. 
  Gedachtewisseling over eventuele ontvangen informatie

* * *

 • 16. 
  Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2021 - Afdeling I - Europees Parlement

BUDG/9/02151

2019/2214(BUD)

 

Rapporteur:

 

Olivier Chastel (Renew)

 

Bevoegd:

 

BUDG

   

 Gedachtewisseling in aanwezigheid van de ondervoorzitter van het Europees Parlement belast met begroting en van de secretaris-generaal

* * *

17.45 - 18.30 uur

Samen met de Commissie buitenlandse zaken en de Commissie ontwikkelingssamenwerking

 • 17. 
  Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling - Stand van zaken
 • 18. 
  Gedachtewisseling met de Commissie

* * *


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Begroting (BUDG)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de begroting van inkomsten en uitgaven van de Europese Unie en wat daarmee te maken heeft.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven