r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Ontwikkelingssamenwerking, Brussel

Paul-Henri Spaakgebouw (PHS) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 18 februari 2020 09:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie Paul-Henri Spaak (PHS) Toon locatie
zaal P4B001
organisatie EP-Commissie Ontwikkelingssamenwerking (DEVE)

9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 17.30 uur en 17.30 - 18.30 uur (coördinatorenvergadering)

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (4B001)

9.00 - 10.00 uur

Gezamenlijk met de Commissie buitenlandse zaken (AFET)

 • 7. 
  Programmering van de nieuwe externe financieringsinstrumenten (2021-2027)

DEVE/9/02492

 Gedachtewisseling met het European Centre for Development Policy Management (ECDPM), de Europese Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden

10.00 - 11.00 uur

 • 8. 
  EU-ontwikkelingssamenwerking met Eritrea

DEVE/9/02502

 Gedachtewisseling met de Commissie, de EDEO en het Bureau van de Verenigde Naties voor projectdiensten (Unops)

11.00 - 12.30 uur

 • 9. 
  Huidige en toekomstige kansen en uitdagingen op het gebied van EU-ontwikkelingssamenwerking, en de komende strategie EU-Afrika

DEVE/9/02196

 Gedachtewisseling met Jutta Urpilainen, commissaris voor Internationale Partnerschappen

14.30 uur

*** Elektronische stemming ***

 • 10. 
  Wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming

DEVE/9/00449

***I 2019/0070(COD) COM(2019)0125 - C8-0114/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Lukas Mandl (PPE)

PA - PE644.993v01-00

AM - PE646.907v01-00

Bevoegd:

 

ENVI -

Nikos Androulakis (S&D)

PR - PE644.941v01-00

AM - PE646.937v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

*** Einde elektronische stemming ***

De punten 11 en 12 worden gezamenlijk behandeld

 • 11. 
  Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Senegal en de Europese Unie

DEVE/9/01702

*** 2019/0226(NLE) 13484/2019 - C9-0178/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Beata Kempa (ECR)

PA - PE646.984v01-00

Bevoegd:

 

PECH -

Izaskun Bilbao Barandica (Renew)

PR - PE646.918v01-00

 Behandeling ontwerpadvies

 • 12. 
  Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Senegal en de Europese Unie

DEVE/9/02468

2019/0226M(NLE)

 

Rapporteur voor advies:

 

Beata Kempa (ECR)

PA - PE647.002v01-00

Bevoegd:

 

PECH -

Izaskun Bilbao Barandica (Renew)

PR - PE646.919v01-00

Adviezen:

 

DEVE

   
 

BUDG -

Paolo De Castro (S&D)

 

 Behandeling ontwerpadvies

 • 13. 
  Richtsnoeren voor de begroting 2021 - Afdeling III

DEVE/9/02135

2019/2213(BUD)

 

Rapporteur voor advies:

 

Charles Goerens (Renew)

PA - PE647.125v01-00

Bevoegd:

 

BUDG -

Pierre Larrouturou (S&D)

PR - PE647.107v01-00

 Behandeling ontwerpadvies

 • 14. 
  Uitvoering van het Bêkou-trustfonds voor de Centraal-Afrikaanse Republiek

DEVE/9/02518

 Uiteenzetting door de Commissie

 • 15. 
  Europees Solidariteitskorps - humanitaire hulp

DEVE/9/02523

 Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen

 Gedachtewisseling met humanitaire organisaties over onopgeloste kwesties

 • 16. 
  Vragenuur
 • 17. 
  Rondvraag
 • 18. 
  Volgende vergaderingen

 18 maart 2020, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

 19 maart 2020, 9.00 - 12.30 uur

17.30 - 18.30 uur (met gesloten deuren)

 • 19. 
  Coördinatorenvergadering

* * *


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Ontwikkelingssamenwerking (DEVE)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het beleid voor ontwikkelingssamenwerking van de EU, en met het sturen van waarnemers naar verkiezingen.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven