r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Humanitarian assistance and international humanitarian law: Council adopts conclusions

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 25 november 2019.

De Raad heeft vandaag conclusies aangenomen over humanitaire hulp en het internationaal humanitair recht (IHR).

De conclusies zullen als leidraad dienen voor het gemeenschappelijk berichtenverkeer van de EU en de lidstaten naar aanleiding van de 70e verjaardag van de Verdragen van Genève en de 33e Internationale conferentie van de Rode Kruis- en Rode Halvemaanbeweging, die van 9 tot en met 12 december in Genève plaatsvindt.

De Raad herhaalt zijn krachtige steun voor de naleving en bevordering van het IHR, zoals geoperationaliseerd in de EU-richtsnoeren inzake de bevordering van de naleving van het IHR. De Raad onderstreept tevens dat het internationaal recht een van de krachtigste instrumenten van de internationale gemeenschap is om de bescherming en waardigheid van iedereen te waarborgen, en herinnert aan de verplichting om deze in alle omstandigheden te eerbiedigen en te waarborgen.

Volgens de conclusies staat de EU klaar om de snel groeiende humanitaire behoeften wereldwijd te lenigen, de coördinatie tussen humanitaire, ontwikkelings- en vredesacties te versterken en de humanitaire gevolgen van klimaatverandering doeltreffender aan te pakken.

De EU is bereid alles in het werk te stellen ten behoeve van meer doeltreffend multilateralisme en ter bevordering van een door regels geleide internationale orde waar geen enkele staat of individu boven de wet staat en niemand bescherming door de wet ontbeert.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven