r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Labelling of tyres: Council endorses agreement to make labels more visible

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op vrijdag 22 november 2019.

De ambassadeurs bij de EU hebben vandaag een positief advies uitgebracht over een voorlopig akkoord tussen het voorzitterschap van de Raad en het Europees Parlement over nieuwe regels voor de etikettering van banden. Dat moet gebeuren aan de hand van parameters als brandstofefficiëntie, grip op nat wegdek en geluid. Doel van de verordening is consumenten beter te informeren, zodat ze banden kunnen kiezen die veiliger, brandstofefficiënter en stiller zijn. Het akkoord werd bereikt in de late avond van 13 november. De nieuwe regels moeten nog formeel worden goedgekeurd door de Raad en het Europees Parlement.

Consumenten die nieuwe banden kopen, zullen nu beter worden geïnformeerd over wat de veiligste en brandstofzuinigste opties zijn. Hiermee kunnen levens worden gered en zal de uitstoot van broeikasgassen in het wegvervoer verminderen.

Katri Kulmuni, minister van Economische Zaken van Finland en voorzitter van de Raad

De nieuwe verordening komt in de plaats van een eerdere verordening en brengt een aantal belangrijke veranderingen:

  • het ontwerp van het etiket wordt geactualiseerd en bevat iconen voor de grip op sneeuw en ijs, conform de internationale normen
  • nieuwe regels voor de weergave van etiketten, onder meer bij verkoop op afstand en onlineadvertenties, zullen de etiketten zichtbaarder maken voor de consument
  • de laagste brandstofefficiëntieklassen, die niet langer in gebruik zijn, worden geschrapt om de schaal overzichtelijker te maken
  • ook banden voor vrachtwagens en bussen (C3-banden) zullen in de toekomst het etiket moeten dragen
  • banden zullen in een productendatabank moeten worden geregistreerd, wat de handhaving van de regels vergemakkelijkt

Bovendien heeft de verordening ook betrekking op coverbanden. Op die banden zullen de nieuwe regels van toepassing zijn zodra er een geschikte testmethode is ontwikkeld. Ook bevat de verordening bepalingen voor het toevoegen van parameters inzake kilometrage en slijtage zodra er geschikte testmethoden beschikbaar zijn. Dit zal naar verwachting de hoeveelheid microplastics die in het milieu terechtkomen als gevolg van bandenslijtage verminderen.

Achtergrond

Het systeem voor de etikettering van banden moet de verkeersveiligheid en de volksgezondheid verbeteren en de uitstoot van broeikasgassen en de geluidsoverlast in de vervoerssector terugdringen. De verordening beoogt dit te bereiken door de consumenten beter te informeren over de parameters inzake brandstofefficiëntie, veiligheid en geluid van de banden die zij kopen. Wegvervoer is goed voor ongeveer 22% van de totale broeikasgasuitstoot van de EU, en het brandstofverbruik van voertuigen is vanwege rolweerstand voor 20 tot 30% toe te schrijven aan de banden. Banden met een lagere rolweerstand dragen dus bij tot lagere emissies en helpen consumenten ook kosten te besparen door minder brandstofverbruik.

Een herziening van het bestaande wetgevingskader was aan de orde omdat uit een evaluatie was gebleken dat het etiketteringssysteem voor banden niet voldoende hielp om de veiligheid in de vervoerssector te verbeteren en de broeikasgasemissies te verminderen. Dat kwam met name door de slechte zichtbaarheid van de etiketten en het ontbreken van de juiste handhavingsinstrumenten.

Volgende stappen

De nieuwe regels zullen in een later stadium formeel door de Raad en het Parlement worden aangenomen.


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven