r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

commissie Europese Zaken (EUZA), Den Haag

Eerste Kamer
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 10 december 2019 14:50
plaats Den Haag
locatie Eerste Kamer Toon locatie
organisatie Eerste Kamercommissie voor Europese Zaken (EUZA)

 • 1. 
  Vaststellen agenda
 • 2. 
  LXII COSAC 1 - 3 december 2019

Terugkoppeling door de delegatieleden

 • 3. 
  Plenaire sessie Beneluxparlement, 6-7 december 2019

Mondelinge terugkoppeling

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid over toetreding van de EU tot het EVRM; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2019

Bespreking van de brief van 27 november 2019 van de minister van Buitenlandse Zaken inzake vertrouwelijk delen van aanvullend onderhandelingsmandaat teotreding EU EVRM en Juridische analyse Europese Commissie

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake beleidsreactie op IOB beleidsdoorlichting Europees Nabuurschapsbeleid; Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Bespreking van de brief van 29 november 2019 van de minister van Buitenlandse Zaken inzake beleidsreactie op IOB beleidsdoorlichting Europees Nabuurschapsbeleid

Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2020

Procedure

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Europese Raad inclusief Art. 50 van 12 en 13 december 2019; Europese Raad; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken 10 december 2019 ; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Raad Algemene Zaken 19 november 2019; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

 • 8. 
  Mededelingen en informatie
 • 9. 
  Rondvraag

Inhoud

1.

commissievergadering Eerste Kamer

2.

Eerste Kamercommissie voor Europese Zaken (EUZA)

Deze vaste Eerste Kamercommissie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van Europese samenwerking.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij onder meer om

 • Europese verdragen

. Overleg met de minister van Buitenlandse Zaken belast met Europese samenwerking

. Coördinatie van de naleving van de Europese werkwijze

 • Jaarlijkse evaluatie van deze werkwijze
 • Voorbereiding van de Algemene Europese Beschouwingen

3.

Meer over...

Terug naar boven