r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

COM - documenten - Bijlage bij het Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1387/2013 houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw- en industrieproducte

Inhoud

1.

Tekst

EUROPESE COMMISSIE

Brussel, 21.11.2019 COM(2019) 599 final

ANNEX

BIJLAGE

bij het

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1387/2013 houdende schorsing van de autonome

rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw- en

industrieproducte

NL NL

BIJLAGE

“BIJLAGE

Geplande

Volg GN-code TARIC Omschrijving Autonoom

Bijzondere datum voor

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.6748 ex 0709 59 10 10 Cantharellen, vers of gekoeld, bestemd om een andere behandeling 0 % - 31.12.2020 te ondergaan dan het enkel verpakken voor de verkoop in het klein

(1)(2)

0.3348 ex 0710 21 00 10 Erwten in de peul, van de soort Pisum sativum van de variëteit 0 % - 31.12.2023 Hortense axiphium, bevroren, met een totale dikte van niet meer

dan 6 mm, bestemd om in hun geheel te worden gebruikt voor de vervaardiging van "kant-en-klaar-maaltijden"

(1)(2)

0.3349 ex 0710 80 95 50 Bamboescheuten, bevroren, niet opgemaakt voor de verkoop in het 0 % - 31.12.2023 klein

0.2829 ex 0711 59 00 11 Paddenstoelen, met uitzondering van paddenstoelen van de 0 % - 31.12.2021 geslachten Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus,

Leucopaxillus, Lyophyllum en Tricholoma, voorlopig verduurzaamd in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd, doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie, bestemd voor de vervaardiging van

conserven door de levensmiddelenindustrie (2)

0.2463 ex 0712 32 00 10 Paddenstoelen, met uitzondering van paddenstoelen van het 0 % - 31.12.2023 geslacht Agaricus, gedroogd, in gehele staat of in herkenbare

ex 0712 33 00 10 stukken of schijven, bestemd om een andere behandeling te ondergaan dan het enkel verpakken voor de verkoop in het klein

ex 0712 39 00 31

(1)(2)

0.3347 ex 0804 10 00 30 Dadels, vers of gedroogd, bestemd voor de vervaardiging (met 0 % - 31.12.2023 uitzondering van het verpakken) van producten van de dranken- of

levensmiddelenindustrie

(2)

Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.2411 0811 90 50 Vruchten van het geslacht Vaccinium, ook indien gestoomd of in 0 % - 31.12.2023 water gekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker of andere

0811 90 70 zoetstoffen

ex 0811 90 95 70

0.3228 ex 0811 90 95 20 Boysenbessen, bevroren, zonder toegevoegde suiker, niet 0 % - 31.12.2023 opgemaakt voor de verkoop in het klein

0.2409 ex 0811 90 95 30 Ananas (Ananas comosus), in stukken, bevroren 0 % - 31.12.2023

0.2408 ex 0811 90 95 40 Rozenbottels, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren, 0 % - 31.12.2023 zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

0.2864 * ex 1511 90 19 20 Palmolie, kokosolie (kopraolie), palmpittenolie, voor de 0 % - 31.12.2020

vervaardiging van: ex 1511 90 91 20

— industriële eenwaardige vetzuren bedoeld bij onderverdeling ex 1513 11 10 20 3823 19 10,

ex 1513 19 30 20 — methylesters van vetzuren bedoeld bij post 2915 of 2916,

ex 1513 21 10 20 — vetalcoholen bedoeld bij de onderverdelingen 2905 17, 2905 19

en 3823 70, bestemd voor de vervaardiging van cosmetica,

ex 1513 29 30 20 wasmiddelen en farmaceutische producten,

— vetalcoholen bedoeld bij onderverdeling 2905 16, zuiver of

gemengd, bestemd voor de vervaardiging van cosmetica,

wasmiddelen en farmaceutische producten,

— stearinezuur bedoeld bij onderverdeling 3823 11 00,

— producten bedoeld bij post 3401 of

— vetzuren van grote zuiverheid bedoeld bij post 2915

(2)

Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.6789 ex 1512 19 10 10 Geraffineerde saffloerolie (CAS RN 8001-23-8) bestemd om te 0 % - 31.12.2020 worden gebruikt bij de vervaardiging van

— geconjugeerd linolzuur bedoeld bij post 3823, of

— ethyl- of methylesters van linolzuur bedoeld bij post 2916

(2)

0.3341 ex 1515 90 99 92 Plantaardige olie, geraffineerd, bevattende 35 of meer doch niet 0 % - 31.12.2023 meer dan 50 gewichtspercenten arachidonzuur of 35 of meer doch

niet meer dan 50 gewichtspercenten docosahexaeenzuur

0.7686 1516 20 10 Gehydrogeneerde ricinusolie, zogenaamde "opal wax" 0 % -

0.4708 * ex 1516 20 96 20 Jojobaolie, gehydrogeneerd en intermoleculair veresterd, zonder 0 % - 31.12.2024

enige verdere chemische wijziging en niet onderworpen aan enig texturizeringsproces

0.4080 ex 1517 90 99 10 Geraffineerde plantaardige olie, bevattende 25 of meer doch niet 0 % - 31.12.2021 meer dan 50 gewichtspercenten arachidonzuur of 12 of meer doch

niet meer dan 65 gewichtspercenten docosahexaeenzuur en gestandaardiseerd met zonnebloemolie met een hoog oliezuurgehalte (HOSO)

0.6182 ex 1901 90 99 39 Bereiding in poedervorm, bevattende: 0 % - 31.12.2023

ex 2106 90 98 45 — 15 of meer maar niet meer dan 35 gewichtspercenten uit tarwe

gewonnen maltodextrine,

— 15 of meer maar niet meer dan 35 gewichtspercenten wei

(melkwei),

— 10 of meer maar niet meer dan 30 gewichtspercenten

geraffineerde, gebleekte, ontgeurde en niet-gehydrogeneerde

zonnebloemolie,

— 10 of meer maar niet meer dan 30 gewichtspercenten

gemengde, gerijpte, gesproeidroogde kaas,

— 5 of meer maar niet meer dan 15 gewichtspercenten karnemelk

en

— 0,1 of meer maar niet meer dan 10 gewichtspercenten

natriumcaseïnaat, dinatriumfosfaat, melkzuur

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.2423 ex 1902 30 10 10 Doorzichtige noedels, in stukken gesneden, op basis van bonen van 0 % - 31.12.2023 de soort Vigna radiata (L.) Wilczek, niet opgemaakt voor de

ex 1903 00 00 20 verkoop in het klein

0.2866 ex 2005 91 00 10 Bamboescheuten, bereid of verduurzaamd, in verpakkingen met een 0 % - 31.12.2023 netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van meer dan 5 kg

0.5884 ex 2007 99 50 83 Geconcentreerde mangopuree, door koken verkregen: 6 % (3) - 31.12.2022

ex 2007 99 50 93 — van het geslacht Mangifera spp.,

ex 2007 99 93 10 — met een suikergehalte van niet meer dan 30 gewichtspercenten

betsemdvoor de vervaardiging van producten van de voedingsmiddelen- en drankenindustrie

(2)

0.5875 ex 2007 99 50 84 Geconcentreerde papajapuree, door koken verkregen: 7.8 % (3) - 31.12.2022

ex 2007 99 50 94 — van het geslacht Carica spp.,

— met een suikergehalte van 13 of meer doch niet meer dan 30

gewichtspercenten

bestemdvoor de vervaardiging van producten van de voedingsmiddelen- en drankenindustrie

(2)

0.5867 ex 2007 99 50 85 Geconcentreerde guavepuree, door koken verkregen: 6 % (3) - 31.12.2022

ex 2007 99 50 95 — van het geslacht Psidium spp.,

— met een suikergehalte van 13 of meer doch niet meer dan 30

gewichtspercenten

betsemdvoor de vervaardiging van producten van de Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

voedingsmiddelen- en drankenindustrie

(2)

0.4716 ex 2008 93 91 20 Gezoete gedroogde veenbessen, bestemd voor de vervaardiging 0 % - 31.12.2022 (met uitzondering van het alleen verpakken als verwerking) van

producten van de voedingsmiddelenindustrie

(4)

0.5004 ex 2008 99 48 94 Mangopuree: 6 % - 31.12.2020

— niet gemaakt op basis van geconcentreerd sap,

— van het geslacht Mangifera,

— met een brixwaarde van 14 of meer, maar niet meer dan 20,

bestemd om te worden gebruikt voor de vervaardiging van producten van de drankenindustrie

(2)

0.4709 * ex 2008 99 49 30 Pitloze boysenbessenpuree zonder toegevoegde alcohol, al dan niet 0 % - 31.12.2020

toegevoegde suiker bevattend ex 2008 99 99 40

0.5587 ex 2008 99 49 70 Geblancheerde wijnstokbladeren van het geslacht Karakishmish in 0 % - 31.12.2022 pekel bevattende:

ex 2008 99 99 11

— meer dan 6 gewichtspercenten zout,

— 0,1 of meer, maar niet meer dan 1,4 gewichtspercenten zuur,

uitgedrukt als citroenzuurmonohydraat en

— al dan niet, maar niet meer dan 2 000 mg/kg natriumbenzoaat

overeenkomstig de CODEX STAN 192-1995

bestemd voor de vervaardiging van met rijst gevulde wijnstokbladeren

(2)

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.6723 ex 2008 99 91 20 Chinese waterkastanjes (Eleocharis dulcis of Eleocharis tuberosa) 0 % (3) - 31.12.2020

gepeld, gewassen, geblancheerd, gekoeld en individueel snel ingevroren, bestemd voor de vervaardiging van producten van de levensmiddelenindustrie, om een andere behandeling te ondergaan dan het enkel verpakken

(1)(2)

0.7767 * ex 2008 99 99 35 Bevroren pulp van açaibessen: 0 % - 31.12.2024

— gehydrateerd en gepasteuriseerd,

— gescheiden van de pitten door toevoeging van water,

— met een Brix-waarde van minder dan 6, en

— met een restsuikergehalte van minder dan 5,6 %

0.4992 ex 2009 41 92 20 Ananassap: 8 % - 31.12.2020

ex 2009 41 99 70 — niet vervaardigd op basis van geconcentreerd sap,

— van het geslacht Ananas,

— met een brixwaarde van 11 of meer, doch niet meer dan 16,

bestemd om te worden gebruikt voor de vervaardiging van producten van de drankenindustrie

(2)

0.4664 * ex 2009 49 30 91 Ananassap, anders dan in poedervorm: 0 % - 31.12.2024

— met een brixwaarde van meer dan 20, doch niet meer dan 67,

— een waarde van meer dan 30 euro per 100 kg nettogewicht,

— met toegevoegde suiker,

bestemd om te worden gebruikt voor de vervaardiging van producten van de levensmiddelen- of de drankenindustrie

(2)

0.4623 * ex 2009 81 31 10 Geconcentreerd veenbessensap: 0 % l 31.12.2024

— met een brixwaarde van 40 of meer, maar niet meer dan 66,

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van 50 liter of

meer

0.6356 * ex 2009 89 73 11 Passievruchtensap en passievruchtensapconcentraat, al dan niet 0 % l 31.12.2024

bevroren: ex 2009 89 73 13

— met een brixwaarde van meer dan 13,7, doch niet meer dan 55,

— met een waarde van meer dan 30 € per 100kg nettogewicht,

— in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van 50 liter of

meer en

— met toegevoegde suiker

bestemd om te worden gebruikt voor de vervaardiging van producten van de levensmiddelen- of drankenindustrie

(2)

0.4159 * ex 2009 89 79 20 Ingevroren geconcentreerd boysenbessensap met een brixwaarde 0 % l 31.12.2021

van 61 of meer, doch niet meer dan 67, in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van 50 liter of meer

0.6050 * ex 2009 89 79 30 Bevroren acerolasapconcentraat: 0 % l 31.12.2023

— met een brixwaarde van meer dan 48, maar niet meer dan 67,

— in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van 50 liter of

meer

0.5206 ex 2009 89 79 85 Geconcentreerd acaibessensap: 0 % - 31.12.2021

— van de soort Euterpe oleracea,

— bevroren,

— niet gezoet,

— niet in poedervorm,

— met een brixwaarde van 23 of meer doch niet meer dan 32,

in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van 10 kg of meer

0.6365 * ex 2009 89 97 21 Passievruchtensap en passievruchtensapconcentraat, al dan niet 0 % l 31.12.2024

bevroren:

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

ex 2009 89 97 29 — met een brixwaarde van meer dan 10, doch niet meer dan 13,7,

— met een waarde van meer dan 30 € per 100 kg nettogewicht,

— in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van 50 liter of

meer en

— zonder toegevoegde suiker

bestemd om te worden gebruikt voor de vervaardiging van producten van de levensmiddelen- of drankenindustrie

(2)

0.4157 * ex 2009 89 99 96 Kokoswater, 0 % l 31.12.2021

— ongefermenteerd,

— zonder toegevoegde alcohol of suiker, en

— in een onmiddellijke verpakking met een inhoud van 20 liter of

meer

(1)

0.6152 ex 2106 10 20 20 Soja-eiwitconcentraat met een op basis van het gewicht van de 0 % - 31.12.2023 droge stof berekend eitwitgehalte van 65 of meer maar niet meer

dan 90 gewichtspercenten, in poeder- of getextureerde vorm

0.3340 ex 2106 10 20 30 Preparaat op basis van sojaeiwitisolaat, bevattende 6,6 of meer doch 0 % - 31.12.2023 niet meer dan 8,6 gewichtspercenten calciumfosfaat

0.5208 ex 2106 90 92 45 Bereiding bevattende: 0 % - 31.12.2021

— meer dan 30 doch niet meer dan 35 gewichtspercenten

zoethoutextract,

— meer dan 65 doch niet meer dan 70 gewichtspercenten

tricaprylin,

gestandaardiseerd tot 3 of meer maar niet meer dan 4 gewichtspercenten glabridine

0.7284 ex 2106 90 92 50 Caseïneproteïnehydrolysaat bestaande uit: 0 % - 31.12.2022

— meer dan 20, maar niet meer dan 70 gewichtspercenten vrije

Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

aminozuren, en

— peptonen waarvan meer dan 90 gewichtspercenten met een

molecuulgewicht van niet meer dan 2 000 Da

0.7435 ex 2106 90 98 47 Bereiding met een vochtgehalte van 1 % of meer maar niet meer 0 % - 31.12.2022 dan 4 % en bevattende:

— 15 of meer maar niet meer dan 35 gewichtspercenten

karnemelk,

— 20 (±10 %) gewichtspercenten lactose,

— 20 (±10 %) gewichtspercenten weiproteïneconcentraat,

— 15 (±10 %) gewichtspercenten cheddar,

— 3 (±2 %) gewichtspercenten zout,

— 0,1 of meer maar niet meer dan 10 gewichtspercenten melkzuur

E270,

— 0,1 of meer maar niet meer dan 10 Arabische gom E414

gebruikt voor de vervaardiging van producten van de voedingsmiddelen- en drankenindustrie

(2)

0.5246 ex 2519 90 10 10 Gesmolten magnesia met een zuiverheid van 94 of meer 0 % - 31.12.2021 gewichtspercenten

0.6330 * ex 2707 50 00 20 Mengsel van xylenol-isomeren en ethylfenol-isomeren, met een 0 % - 31.12.2024

totaal gehalte aan xylenol van 62 gewichtspercenten of meer, maar ex 2707 99 80 10 minder dan 95 gewichtspercenten

0.6168 ex 2707 99 99 10 Zware en halfzware oliën waarvan het gehalte aan aromatische 0 % - 31.12.2023 bestanddelen het gehalte aan niet-aromatische bestanddelen

overtreft, bestemd om als raffinagegrondstof een van de in aanvullende aantekening 5 (GN) bij hoofdstuk 27 beschreven aangewezen behandelingen te ondergaan

(2)

0.7823 * ex 2710 19 81 30 Katalytisch gehydro-isomeriseerde, van was ontdane basisolie 0 % - 31.12.2023

bestaande uit gehydrogeneerde, hoogisoparaffinische ex 2710 19 99 50 koolwaterstoffen, bevattende:

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— 90 of meer gewichtspercenten verzadigde koolwaterstoffen, en

— niet meer dan 0,03 gewichtspercenten zwavel,

en met een

— viscositeitsindex van 80 of meer, maar minder dan 120, en een

kinematische viscositeit van minder dan 5,0 cSt bij 100°C of meer dan 13,0 cSt bij 100°C

0.7822 * ex 2710 19 81 40 Katalytisch gehydro-isomeriseerde, van was ontdane basisolie 0 % - 31.12.2024

bestaande uit gehydrogeneerde, hoogisoparaffinische ex 2710 19 99 60 koolwaterstoffen, bevattende:

— 90 of meer gewichtspercenten verzadigde koolwaterstoffen, en

— niet meer dan 0,03 gewichtspercenten zwavel,

met een viscositeitsindex van 120 of meer

0.6495 * ex 2710 19 99 20 Katalytisch van was ontdane basisolie, gesynthetiseerd uit 0 % - 31.12.2024

gasvormige koolwaterstoffen, gevolgd door een conversieproces van zware paraffine (HPC), bevattende:

— niet meer dan 1 mg/kg zwavel

— meer dan 99 gewichtspercent verzadigde koolwaterstoffen

— meer dan 75 gewichtspercent n- en iso-paraffinische

koolwaterstoffen met een koolstofketenlengte van 18 of meer

maar niet meer dan 50, en

— een kinematische viscositeit bij 40°C van meer dan 6,5mm 2 /s,

of

— een kinematische viscositeit bij 40°C van meer dan 11mm 2 /s

met een viscositeitsindex van ten minste 120

0.7393 ex 2712 90 99 10 Mengsel van 1-alkenen (alfa-olefinen) (CAS RN 131459-42-2) met 0 % - 31.12.2022 80 of meer gewichtsprocent aan 1-alkenen met een ketenlengte van

24 koolstofatomen of meer, maar niet meer dan 64 koolstofatomen met meer dan 72 gewichtspercenten aan 1-alkenen met meer dan 28 koolstofatomen Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.4531 ex 2804 50 90 40 Telluur (CAS RN 13494-80-9) met een zuiverheid van 99,99 of 0 % - 31.12.2023 meer, maar niet meer dan 99,999 gewichtspercenten, gebaseerd op

metaalonzuiverheden gemeten via ICP-analyse

0.6036 2804 70 00 Fosfor 0 % - 31.12.2023

0.6658 ex 2805 12 00 10 Calcium met een zuiverheid van 98 of meer gewichtspercenten, in 0 % - 31.12.2020 poedervorm of in draadvorm (CAS RN 7440-70-2)

0.5609 ex 2805 19 90 20 Lithiummetaal (CAS RN 7439-93-2) met een zuiverheid van 98,8 0 % - 31.12.2022 of meer gewichtspercenten

0.2559 ex 2805 30 10 10 Legeringen van cerium met andere zeldzame aardmetalen, 0 % - 31.12.2023 bevattende 47 of meer gewichtspercenten cerium

0.4979 2805 30 20 Zeldzame aardmetalen, scandium en yttrium, met een zuiverheid 0 % - 31.12.2020 van 95 of meer gewichtspercenten

2805 30 30

2805 30 40

0.7769 * ex 2809 20 00 10 Waterige fosforzuuroplossing (CAS RN 7664-38-2) die 0 % - 31.12.2024

85 gewichtspercenten fosforzuur of meer bevat

0.3338 ex 2811 19 80 10 Sulfamidezuur (CAS RN 5329-14-6) 0 % - 31.12.2023

0.5418 ex 2811 19 80 20 Waterstofjodide (CAS RN 10034-85-2) 0 % - 31.12.2021

0.2407 ex 2811 22 00 10 Siliciumdioxide (CAS RN 7631-86-9) in de vorm van poeder, 0 % - 31.12.2023 bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van kolommen

voor vloeistofchromatografie, zogenaamde "hoge prestatie vloeistofchromatografie" (HPLC) en van patronen voor de voorbereiding van monsteranalyse

(2)

0.6836 ex 2811 22 00 15 Amorf siliciumdioxide (CAS RN 60676-86-0) 0 % - 31.12.2020

— in poedervorm

Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— met een zuiverheid van 99,0 of meer gewichtspercenten

— met een mediane korrelgrootte van 0,7 μm of meer doch niet

meer dan 2,1 μm

— waarbij 70 % van de deeltjes een diameter heeft van ten

hoogste 3 µm

0.7292 ex 2811 29 90 10 Telluurdioxide (CAS RN 7446-07-3) 0 % - 31.12.2022

0.3308 ex 2812 90 00 10 Stikstoftrifluoride (CAS RN 7783-54-2) 0 % - 31.12.2023

0.5747 ex 2816 40 00 10 Bariumhydroxide (CAS RN 17194-00-2) 0 % - 31.12.2022

0.7594 ex 2818 10 11 10 Solgel-korund (CAS RN 1302-74-5) met een 0 % - 31.12.2023 aluminiumoxidegehalte van 99,6 gewichtspercent of meer, met een

microkristallijne structuur in de vorm van staven met een breedtehoogteverhouding van 1,3 of meer, maar niet meer dan 6,0

0.5110 ex 2818 10 91 20 Gesinterd korund, met een microkristallijne structuur, met als 0 % - 31.12.2020

belangrijkste bestanddeel α-aluminiumoxide (CAS RN 1344-28-1)

met een gehalte aan magnesiumaluminaat (CAS RN 12068-51-8) en de zeldzame aardaluminaten van yttrium, lanthaan en neodymium in de volgende verhouding (berekend als oxiden):

— 94 of meer maar niet meer dan 98,5 GHT aluminiumoxide,

— 2 (± 1,5 %) gewichtspercent magnesiumoxide,

— 1 (± 0,6 %) gewichtspercent yttriumoxide,

en

— hetzij 2 (± 1,2 %) gewichtspercent lanthaanoxide, hetzij

— 2 (± 1,2 %) lanthaanoxide en neodymiumoxide,

waarbij minder dan 50 % van het totale gewicht een deeltjesgrootte van meer dan 10 mm heeft

0.4640 * ex 2818 20 00 10 Geactiveerde aluminiumoxide met een specifiek oppervlak van ten 0 % - 31.12.2024

minste 350 m²/g

0.6837 ex 2818 30 00 20 Aluminiumhydroxide (CAS RN 21645-51-2) 0 % - 31.12.2020 Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— in poedervorm

— met een zuiverheid van 99,5 of meer gewichtspercenten

— met een ontledingspunt van 263 °C of meer

— met een deeltjesgrootte van 4 μm (± 1 μm),

— met een totaal Na 2 O-gehalte van niet meer dan

0,06 gewichtspercenten

0.3306 ex 2818 30 00 30 Aluminiumhydroxideoxide in de vorm van boehmiet of 0 % - 31.12.2023 pseudoboehmiet (CAS RN 1318-23-6)

0.5369 ex 2819 90 90 10 Dichroomtrioxide (CAS RN 1308-38-9) bestemd voor gebruik in de 0 % - 31.12.2021 metallurgie

(2)

0.5752 ex 2823 00 00 10 Titaandioxide (CAS RN 13463-67-7): 0 % - 31.12.2022

— met een zuiverheid van 99,9 of meer gewichtspercenten,

— met een gemiddelde korrelgrootte van 0,7 μm of meer doch niet

meer dan 2,1 μm

0.5576 ex 2825 10 00 10 Hydroxylammoniumchloride (CAS RN 5470-11-1) 0 % - 31.12.2022

0.3800 2825 30 00 Vanadiumoxiden en vanadiumhydroxiden 0 % - 31.12.2021

0.3303 ex 2825 50 00 20 Koper(I of II)oxide bevattende 78 of meer gewichtspercenten koper 0 % - 31.12.2023 en niet meer dan 0,03 gewichtspercent chloride

0.6819 ex 2825 50 00 30 Koper(II)oxide (CAS RN 1317-38-0), met een deeltjesgrootte van 0 % - 31.12.2020 niet meer dan 100 nm

0.5555 ex 2825 60 00 10 Zirkoniumdioxide (CAS RN 1314-23-4) 0 % - 31.12.2022

0.6980 ex 2825 70 00 10 Molybdeentrioxide (CAS RN 1313-27-5) 0 % - 31.12.2021

0.7193 ex 2825 70 00 20 Molybdeenzuur (CAS RN 7782-91-4) 0 % - 31.12.2021 Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.5055 ex 2826 19 90 10 Wolfraamhexafluoride (CAS RN 7783-82-6) met een zuiverheid 0 % - 31.12.2020 van 99,9 of meer gewichtspercenten

0.5498 * ex 2826 90 80 10 Lithiumhexafluorfosfaat (1-) (CAS RN 21324-40-3) 2.7 % - 31.12.2020

0.2865 ex 2827 39 85 10 Kopermonochloride (CAS RN 7758-89-6), met een zuiverheid van 0 % - 31.12.2023 96 of meer doch niet meer dan 99 gewichtspercenten

0.4180 ex 2827 39 85 20 Antimoonpentachloride (CAS RN 7647-18-9) met een zuiverheid 0 % - 31.12.2021 van 99 gewichtspercenten of meer

0.6143 ex 2827 39 85 40 Bariumchloride-dihydraat (CAS RN 10326-27-9) 0 % - 31.12.2023

0.4423 ex 2827 49 90 10 Zirkoniumdichlorideoxide (CAS RN 7699-43-6) 0 % - 31.12.2023

0.6463 * ex 2827 60 00 10 Natriumjodide (CAS RN 7681-82-5) 0 % - 31.12.2024

0.7596 ex 2828 10 00 10 Calciumhypochloriet (CAS RN 7778-54-3) met een actief 0 % - 31.12.2023 chloridegehalte van 65 % of meer

0.3302 ex 2830 10 00 10 Dinatriumtetrasulfide (CAS RN 12034-39-8), bevattende niet meer 0 % - 31.12.2023 dan 38 gewichtspercenten natrium, berekend op de droge stof

0.3859 ex 2833 29 80 20 Mangaansulfaat monohydraat (CAS RN 10034-96-5) 0 % - 31.12.2023

0.5090 ex 2833 29 80 30 Zirkoniumsulfaat (CAS RN 14644-61-2) 0 % - 31.12.2020

0.4338 ex 2835 10 00 10 Natriumhypofosfietmonohydraat (CAS RN 10039-56-2) 0 % - 31.12.2022

0.6144 ex 2835 10 00 20 Natriumhypofosfiet (CAS RN 7681-53-0) 0 % - 31.12.2023

0.7452 ex 2835 10 00 30 Aluminiumfosfinaat (CAS RN 7784-22-7) 0 % - 31.12.2023

0.2524 ex 2836 91 00 20 Lithiumcarbonaat, bevattende één of meer van de volgende 0 % - 31.12.2023 onzuiverheden in de aangegeven concentraties:

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— 2 mg/kg of meer arseen,

— 200 mg/kg of meer calcium,

— 200 mg/kg of meer chloriden,

— 20 mg/kg of meer ijzer,

— 150 mg/kg of meer magnesium,

— 20 mg/kg of meer zware metalen,

— 300 mg/kg of meer kalium,

— 300 mg/kg of meer natrium,

— 200 mg/kg of meer sulfaten,

bepaald volgens de methoden vermeld in de Europese Farmacopee

0.2863 ex 2836 99 17 30 Basisch zirkonium(IV)carbonaat (CAS RN 57219-64-4 of 37356- 0 % - 31.12.2023 18-6) met een zuiverheid van 96 of meer gewichtspercenten

0.3300 ex 2837 19 00 20 Kopercyanide (CAS RN 544-92-3) 0 % - 31.12.2023

0.4078 ex 2837 20 00 10 Tetranatriumhexacyanoferraat(II) (CAS RN 13601-19-9) 0 % - 31.12.2021

0.4339 ex 2839 19 00 10 Dinatriumdisilicaat (CAS RN 13870-28-5) 0 % - 31.12.2022

0.2861 ex 2839 90 00 20 Calciumsilicaat (CAS RN 1344-95-2) 0 % - 31.12.2023

0.6632 ex 2840 20 90 10 Zinkboraat (CAS RN 12767-90-7) 0 % - 31.12.2020

0.7288 * ex 2841 50 00 10 Kaliumdichromaat (CAS RN 7778-50-9) 0 % - 30.06.2020

0.6142 ex 2841 70 00 10 Diammoniumtetraoxymolybdaat(2-) (CAS RN 13106-76-8) 0 % - 31.12.2023

0.6482 * ex 2841 70 00 30 Hexaammonium heptamolybdaat, als anhydraat (CAS RN 12027- 0 % - 31.12.2024

67-7) of tetrahydraat (CAS RN 12054-85-2)

0.6981 ex 2841 70 00 40 Diammoniumdimolybdaat (CAS RN 27546-07-2) 0 % - 31.12.2021 Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.4323 ex 2841 80 00 10 Diammoniumwolframaat (ammoniumparawolframaat) (CAS RN 0 % - 31.12.2022 11120-25-5)

0.7301 ex 2841 90 30 10 Kaliummetavanadaat (CAS RN 13769-43-2) 0 % - 31.12.2022

0.4222 * ex 2841 90 85 10 Lithiumkobalt(III)oxide (CAS RN 12190-79-3) met een 2.7 % - 31.12.2020

kobaltgehalte van ten minste 59 gewichtspercenten

0.5936 ex 2841 90 85 20 Kaliumtitaanoxide (CAS RN 12056-51-8) in poedervorm met een 0 % - 31.12.2023 zuiverheid van 99 of meer gewichtspercenten

0.4416 ex 2842 10 00 10 Synthetisch beta-zeolietpoeder 0 % - 31.12.2023

0.4588 * ex 2842 10 00 20 Synthetisch chabasietzeolietpoeder 0 % - 31.12.2024

0.7097 ex 2842 10 00 40 Aluminiumsilicaat (CAS RN 1318-02-1) met een zeolietstructuur 0 % - 31.12.2021 van aluminiumfosfaat-achttien (AEI) bestemd voor de

vervaardiging van katalytische preparaten

(2)

0.7397 ex 2842 10 00 50 Fluorflogopiet (CAS RN 12003-38-2) 0 % - 31.12.2022

0.4642 * ex 2842 90 10 10 Natriumselenaat (CAS RN 13410-01-0) 0 % - 31.12.2024

0.7400 ex 2842 90 80 30 Aluminum trititanium dodecachloride (CAS RN 12003-13-3) 0 % - 31.12.2022

0.3295 2845 10 00 Zwaar water (deuteriumoxide) (Euratom) (CAS RN 7789-20-0) 0 % - 31.12.2023

0.3297 2845 90 10 Deuterium en verbindingen daarvan; waterstof en verbindingen 0 % - 31.12.2023 daarvan, verrijkt met deuterium; mengsels en oplossingen die deze

producten bevatten (Euratom)

0.4189 ex 2845 90 90 10 Helium-3 (CAS RN 14762-55-1) 0 % - 31.12.2021

0.4191 ex 2845 90 90 20 Water dat tot 95 gewichtspercenten of meer verrijkt is met zuurstof 0 % - 31.12.2023 18 (CAS RN 14314-42-2)

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.4190 ex 2845 90 90 30 ( 13 C)Koolstofmonoxide (CAS RN 1641-69-6) 0 % - 31.12.2021

0.2859 ex 2846 10 00 10 Concentraten van zeldzame aardmetalen, bevattende 60 of meer 0 % - 31.12.2023 doch niet meer dan 95 gewichtspercenten zeldzame

ex 3824 99 96 53 aardmetaaloxiden en niet meer dan 1 gewichtspercent zirkoniumoxide, aluminiumoxide of ijzeroxide, en met een gloeiverlies van 5 of meer gewichtspercenten

0.3296 ex 2846 10 00 20 Diceriumtricarbonaat (CAS RN 537-01-9) , al dan niet 0 % - 31.12.2023 gehydrateerd

0.3420 ex 2846 10 00 30 Ceriumlanthaancarbonaat, al dan niet gehydrateerd 0 % - 31.12.2023

0.3227 2846 90 10 Anorganische en organische verbindingen van zeldzame 0 % - 31.12.2023 aardmetalen, van yttrium of van scandium, dan wel van mengsels

2846 90 20 van die metalen, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 2846 10 00

2846 90 30

2846 90 90

0.3418 ex 2850 00 20 10 Silaan (CAS RN 7803-62-5) 0 % - 31.12.2023

0.3419 * ex 2850 00 20 20 Arsine (CAS RN 7784-42-1) 0 % - 30.06.2020

0.4332 ex 2850 00 20 30 Titaannitride (CAS RN 25583-20-4) met een deeltjesgrootte van 0 % - 31.12.2022 niet meer dan 250 nm

0.5497 ex 2850 00 20 40 Germaniumtetrahydride (CAS RN 7782-65-2) 0 % - 31.12.2021

0.7302 ex 2850 00 20 60 Disilaan (CAS RN 1590-87-0) 0 % - 31.12.2022

0.7555 ex 2850 00 20 70 Kubisch boornitride (CAS RN 10043-11-5) 0 % - 31.12.2023

0.4492 ex 2850 00 60 10 Natriumazide (CAS RN 26628-22-8) 0 % - 31.12.2023 Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.3421 ex 2853 90 90 20 Fosfine (CAS RN 7803-51-2) 0 % - 31.12.2023

0.7289 ex 2903 39 19 20 5-Bromopent-1-een (CAS RN 1119-51-3) 0 % - 31.12.2022

0.6633 2903 39 21 Difluormethaan (CAS RN 75-10-5) 0 % - 31.12.2020

0.6007 * ex 2903 39 24 10 Pentafluorethaan (CAS RN 354-33-6) 0 % - 31.12.2024

0.3674 * ex 2903 39 26 10 Grondstof 1,1,1,2-tetrafluorethaan: voor de vervaardiging van 0 % - 31.12.2024

stoffen van farmaceutische kwaliteit overeenkomstig de volgende specificaties:

— niet meer dan 600 ppm in gewicht van R134 (1,1,2,2

tetrafluorethaan);

— niet meer dan 5 ppm in gewicht van R143a (1,1,1-

trifluorethaan);

— niet meer dan 2 ppm in gewicht van R125 (pentafluorethaan);

— niet meer dan 100 ppm in gewicht van R124 (1-chloor

1,2,2,2-tetrafluorethaan);

— niet meer dan 30 ppm in gewicht van R114 (1,2-

dichloortetrafluorethaan);

— niet meer dan 50 ppm in gewicht van R114a (1,1-

dichloortetrafluorethaan);

— niet meer dan 250 ppm in gewicht van R133a (1-chloor- 2,2,2-

trifluorethaan);

— niet meer dan 2 ppm in gewicht van R22

(chloordifluormethaan);

— niet meer dan 2 ppm in gewicht van R115

(chloorpentafluorethaan);

— niet meer dan 2 ppm in gewicht van R12

(dichloordifluormethaan);

— niet meer dan 20 ppm in gewicht van R40 (methylchloride);

— niet meer dan 20 ppm in gewicht van R245cb (1,1,1,2,2-

pentafluorpropaan);

— niet meer dan 20 ppm in gewicht van R12B1

(chloordifluorbroommethaan);

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— niet meer dan 20 ppm in gewicht van R32 (difluormethaan);

— niet meer dan 15 ppm in gewicht van R31

(chloorfluormethaan);

— niet meer dan 10 ppm in gewicht van R152a (1,1-

difluorethaan);

— niet meer dan 20 ppm in gewicht van 1131 (1-chloor-2

fluorethyleen);

— niet meer dan 20 ppm in gewicht van 1122 (1-chloor-2,2-

difluorethyleen);

— niet meer dan 3 ppm in gewicht van 1234yf (2,3,3,3-

tetrafluorpropeen);

— niet meer dan 3 ppm in gewicht van 1234zf (3,3,3-

trifluorpropeen);

— niet meer dan 3 ppm in gewicht van 1122a (1-chloor-1,2-

difluorethyleen);

— niet meer dan 4,5 ppm in gewicht van 1234yf+1122a+1243zf

(2,3,3,3-tetrafluorpropeen + 1-chloor-1,2-

difluorethyleen+3,3,3-trifluorpropeen);

— niet meer dan 3 ppm in gewicht van elke individuele niet nader

gespecificeerde / onbekende chemische stof;

— niet meer dan 10 ppm in gewicht van alle niet nader

gespecificeerde / onbekende chemische stoffen gecombineerd;

— niet meer dan 10 ppm in gewicht van water;

— met een zuurgehalte van niet meer dan 0,1 ppm in gewicht;

— zonder halogeniden;

— niet meer dan 0,01 volumepercent hoogkokende bestanddelen;

— zonder geur (geen onaangename geur)

Voor verdere zuivering tot een kwaliteit die inhalatie van HFC 134a overeenkomstig de goede praktijken bij het vervaardigen (Good Manufacturing Practice – GMP) mogelijk maakt, voor de vervaardiging van een drijfgas voor medische aërosolen waarvan de inhoud in de mond- of neusholten en/of de luchtwegen wordt toegepast (CAS RN 811-97-2)

(2)

0.2542 ex 2903 39 27 10 1,1,1,3,3-Pentafluorpropaan (CAS RN 460-73-1) 0 % - 31.12.2023 Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.2854 ex 2903 39 28 10 Tetrafluorkoolstof (tetrafluormethaan) (CAS RN 75-73-0) 0 % - 31.12.2023

0.2852 ex 2903 39 28 20 Perfluorethaan (CAS RN 76-16-4) 0 % - 31.12.2023

0.6077 ex 2903 39 29 10 1H-Perfluorhexaan (CAS RN 355-37-3) 0 % - 31.12.2023

0.5803 2903 39 31 2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-een (2,3,3,3-tetrafluorpropeen) (CAS RN 0 % - 31.12.2022 754-12-1)

0.4517 ex 2903 39 35 20 Trans-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-een (Trans-1,3,3,3- 0 % - 31.12.2023 tetrafluorpropeen) (CAS RN 29118-24-9)

0.5472 ex 2903 39 39 10 Perfluor (4-methyl-2-penteen) (CAS RN 84650-68-0) 0 % - 31.12.2021

0.6076 ex 2903 39 39 20 (Perfluorbutyl)ethyleen (CAS RN 19430-93-4) 0 % - 31.12.2023

0.4066 ex 2903 39 39 30 Hexafluorpropeen (CAS RN 116-15-4) 0 % - 31.12.2021

0.7324 ex 2903 39 39 40 1,1,2,3,4,4-Hexafluorbuta-1,3-dieen (CAS RN 685-63-2) 0 % - 31.12.2022

0.6610 ex 2903 74 00 10 2-Chloor-1,1-difluorethaan (CAS RN 338-65-8) 0 % - 31.12.2020

0.3675 ex 2903 77 60 10 1,1,1-Trichloortrifluorethaan (CAS RN 354-58-5) 0 % - 31.12.2023

0.5212 ex 2903 77 90 10 Chloortrifluorethyleen (CAS RN 79-38-9) 0 % - 31.12.2021

0.7513 ex 2903 78 00 10 Octafluor-1,4-dijoodbutaan (CAS RN 375-50-8) 0 % - 31.12.2023

0.7755 * ex 2903 78 00 20 Trifluorjoodmethaan (CAS RN 2314-97-8) 0 % - 31.12.2024

0.6485 * ex 2903 79 30 10 Trans -1-chloro-3,3,3-trifluoropropeen (CAS RN 102687-65-0) 0 % - 31.12.2024

0.2583 * ex 2903 89 80 10 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloorpentacyclo 0 % - 30.06.2020 [12.2.1.1 6,9 .0 2,13 .0 5,10 ]octadeca-7,15-dieen (CAS RN 13560-89-9)

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.5504 * ex 2903 89 80 40 Hexabroomcyclododecaan 0 % - 30.06.2020

0.5765 ex 2903 89 80 50 Chloorcyclopentaan (CAS RN 930-28-9) 0 % - 31.12.2022

0.7304 ex 2903 89 80 60 Octafluorcyclobutaan (CAS RN 115-25-3) 0 % - 31.12.2022

0.6611 ex 2903 99 80 15 4-Broom-2-chloor-1-fluorbenzeen (CAS RN 60811-21-4) 0 % - 31.12.2020

0.3410 ex 2903 99 80 20 1,2-Bis(pentabroomfenyl)ethaan (CAS RN 84852-53-9) 0 % - 31.12.2023

0.3411 ex 2903 99 80 40 2,6-Dichloortolueen (CAS RN 118-69-4), met een zuiverheid van 0 % - 31.12.2023 99 of meer gewichtspercenten en bevattende:

— niet meer dan 0,001 mg/kg tetrachloordibenzodioxinen,

— niet meer dan 0,001 mg/kg tetrachloordibenzofuranen,

— niet meer dan 0,2 mg/kg tetrachloorbifenylen

0.4529 ex 2903 99 80 50 Fluorbenzeen (CAS RN 462-06-6) 0 % - 31.12.2023

0.7351 ex 2903 99 80 60 1,1'-Methaandiylbis(4-fluorbenzeen) (CAS RN 457-68-1) 0 % - 31.12.2022

0.6235 * ex 2903 99 80 75 3-Chloor-alfa,alfa,alfa-trifluortolueen (CAS RN 98-15-7) 0 % - 31.12.2024

0.5917 ex 2903 99 80 80 1-Broom-3,4,5-trifluorobenzeen (CAS RN 138526-69-9) 0 % - 31.12.2023

0.3407 * ex 2904 10 00 30 Natrium-p-styreensulfonaat (CAS RN 2695-37-6) 0 % - 31.12.2024

0.4686 * ex 2904 10 00 50 Natrium-2-methylprop-2-een-1-sulfonaat (CAS RN 1561-92-8) 0 % - 31.12.2024

0.3409 ex 2904 20 00 10 Nitromethaan (CAS RN 75-52-5) 0 % - 31.12.2020

0.3391 ex 2904 20 00 20 Nitroëthaan (CAS RN 79-24-3) 0 % - 31.12.2020

0.3408 ex 2904 20 00 30 1-Nitropropaan (CAS RN 108-03-2) 0 % - 31.12.2020 Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.3390 * ex 2904 20 00 40 2-Nitropropaan (CAS RN 79-46-9) 0 % - 31.12.2024

0.2972 * ex 2904 91 00 10 Trichloornitromethaan (CAS RN 76-06-2) , bestemd voor de 0 % - 30.06.2020

vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 3808 92

(2)

0.2526 * ex 2904 99 00 20 1-Chloor-2,4-dinitrobenzeen (CAS RN 97-00-7) 0 % - 31.12.2024

0.6612 ex 2904 99 00 25 Difluormethaansulfonylchloride (CAS RN 1512-30-7) 0 % - 31.12.2020

0.3388 * ex 2904 99 00 30 Tosylchloride (CAS RN 98-59-9) 0 % - 31.12.2024

0.6613 ex 2904 99 00 35 1-Fluor-4-nitrobenzeen (CAS RN 350-46-9) 0 % - 31.12.2020

0.5745 ex 2904 99 00 40 4-Chloorbenzeensulfonylchloride (CAS RN 98-60-2) 0 % - 31.12.2022

0.7507 ex 2904 99 00 45 2-Nitrobenzeensulfonylchloride (CAS RN 1694-92-4) 0 % - 31.12.2023

0.6001 ex 2904 99 00 50 Ethaansulfonylchloride (CAS RN 594-44-5) 0 % - 31.12.2023

0.6407 * ex 2904 99 00 60 4,4'-Dinitrostilbeen-2,2'-disulfonzuur (CAS RN 128-42-7) 0 % - 31.12.2024

0.6270 * ex 2904 99 00 70 1-Chloor-4-nitrobenzeen (CAS RN 100-00-5) 0 % - 31.12.2024

0.6560 * ex 2904 99 00 80 1-Chloor-2-nitrobenzeen (CAS RN 88-73-3) 0 % - 31.12.2024

0.6186 ex 2905 11 00 10 Methanol (CAS RN 67-56-1) met een zuiverheid van 99,85 of meer 0 % - gewichtspercenten

0.7069 ex 2905 11 00 20 Methylmethaansulfonaat (CAS RN 66-27-3) 0 % - 31.12.2021

ex 2905 19 00 35

0.2967 ex 2905 19 00 11 Kalium ‑ tert‑ butanolaat (CAS‑ nr.865-47-4), al dan niet in de 0 % - 31.12.2023 vorm van een oplossing in tetrahydrofuraan overeenkomstig

aantekening 1e), op hoofdstuk 29 van de GN Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.6118 ex 2905 19 00 20 Butyltitanaat monohydraat, homopolymeer (CAS RN 162303-51-7) 0 % - 31.12.2023

0.6119 ex 2905 19 00 25 Tetra-(2-ethylhexyl)titanaat (CAS RN 1070-10-6) 0 % - 31.12.2023

0.3384 ex 2905 19 00 30 2,6-Dimethylheptaan-4-ol (CAS RN 108-82-7) 0 % - 31.12.2023

0.4793 * ex 2905 19 00 40 2,6-Dimethylheptaan-2-ol (CAS RN 13254-34-7) 0 % - 31.12.2024

0.5534 ex 2905 19 00 70 Titaantetrabutanolaat (CAS RN 5593-70-4) 0 % - 31.12.2022

0.5533 ex 2905 19 00 80 Titaantetraisopropoxide (CAS RN 546-68-9) 0 % - 31.12.2022

0.6002 ex 2905 19 00 85 Titaan-tetra-ethanolaat (CAS RN 3087-36-3) 0 % - 31.12.2023

0.6464 * ex 2905 22 00 10 Linalool (CAS RN 78-70-6) bevattende ten minste 90,7 0 % - 31.12.2024

gewichtspercent (3R)-(-)-linalool (CAS RN 126-91-0)

0.7114 ex 2905 22 00 20 3,7-Dimethyloct-6-en-1-ol (CAS RN 106-22-9) 0 % - 31.12.2021

0.7388 ex 2905 29 90 10 Cis-hex-3-en-1-ol (CAS RN 928-96-1) 0 % - 31.12.2022

0.7674 ex 2905 32 00 10 (2S)-Propaan-1,2-diol (CAS RN 4254-15-3) 0 % - 31.12.2023

0.4934 ex 2905 39 95 10 Propaan-1,3-diol (CAS RN 504-63-2) 0 % - 31.12.2020

0.5249 ex 2905 39 95 20 Butaan-1,2-diol (CAS RN 584-03-2) 0 % - 31.12.2022

0.5255 ex 2905 39 95 30 2,4,7,9-Tetramethyl-4,7-decaandiol (CAS RN 17913-76-7) 0 % - 31.12.2021

0.5847 ex 2905 39 95 40 Decaan-1,10-diol (CAS RN 112-47-0) 0 % - 31.12.2022

0.5908 ex 2905 39 95 50 2-Methyl-2-propylpropaan-1,3-diol (CAS RN 78-26-2) 0 % - 31.12.2023

0.7701 * ex 2905 39 95 60 Dodecaan-1,12-diol (CAS RN 5675-51-4) 0 % - 31.12.2024

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.6724 ex 2905 49 00 10 Ethylidyntrimethanol (CAS RN 77-85-0) 0 % - 31.12.2020

0.4624 * ex 2905 59 98 20 2,2,2-Trifluorethanol (CAS RN 75-89-8) 0 % - 31.12.2024

0.3378 ex 2906 19 00 10 Cyclohex-1,4-yleendimethanol (CAS RN 105-08-8) 0 % - 31.12.2023

0.3380 ex 2906 19 00 20 4,4’-Isopropylideendicyclohexanol (CAS RN 80-04-6) 0 % - 31.12.2023

0.6257 * ex 2906 19 00 50 4-tert-Butylcyclohexanol (CAS RN 98-52-2) 0 % - 31.12.2024

0.3681 ex 2906 29 00 20 1-Hydroxymethyl-4-methyl-2,3,5,6-tetrafluorbenzeen (CAS RN 0 % - 31.12.2023 79538-03-7)

0.5855 ex 2906 29 00 30 2-Fenylethanol (CAS RN 60-12-8) 0 % - 31.12.2022

0.6757 ex 2906 29 00 40 2-Broom-5-jood-benzeenmethanol (CAS RN 946525-30-0) 0 % - 31.12.2020

0.7373 ex 2906 29 00 50 2,2′-(m-fenyleen)dipropaan-2-ol (CAS RN 1999-85-5) 0 % - 31.12.2022

0.7806 * ex 2906 29 00 60 3-[3-(Trifluormethyl)fenyl]propaan-1-ol (CAS RN 78573-45-2) 0 % - 31.12.2024

0.6329 * ex 2907 12 00 20 Mengsel van metacresol (CAS RN 108-39-4) en paracresol (CAS 0 % - 31.12.2024

RN 106-44-5) met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercenten

0.6559 * ex 2907 12 00 30 p-Kresol (CAS RN 106-44-5) 0 % - 31.12.2024

0.5216 ex 2907 15 90 10 2-Naftol (CAS RN 135-19-3) 0 % - 31.12.2021

0.6256 * ex 2907 19 10 10 2,6-Xylenol (CAS RN 576-26-1) 0 % - 31.12.2024

0.4480 ex 2907 19 90 20 Bifenyl-4-ol (CAS RN 92-69-3) 0 % - 31.12.2023

0.7753 * ex 2907 19 90 30 2-Methyl-5-(propaan-2-yl)fenol (CAS RN 499-75-2) 0 % - 31.12.2024

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.3372 ex 2907 21 00 10 Resorcinol (CAS RN 108-46-3) 0 % - 31.12.2023

0.6026 ex 2907 29 00 15 6,6'-Di-tert-butyl-4,4'-butylideendi-m-kresol (CAS RN 85-60-9) 0 % - 31.12.2023

0.3369 ex 2907 29 00 20 4,4'-(3,3,5-Trimethylcyclohexylideen)difenol (CAS RN 129188-99- 0 % - 31.12.2023 4)

0.6454 * ex 2907 29 00 25 4-Hydroxybenzylalcohol (CAS RN 623-05-2) 0 % - 31.12.2024

0.3367 ex 2907 29 00 30 4,4',4"-Ethylidyntrifenol (CAS RN 27955-94-8) 0 % - 31.12.2023

0.5432 ex 2907 29 00 45 2-Methylhydrochinon (CAS RN 95-71-6) 0 % - 31.12.2021

0.3368 ex 2907 29 00 50 6,6',6"-Tricyclohexyl-4,4',4"-butaan-1,1,3-triyltri(m-kresol) (CAS 0 % - 31.12.2023 RN 111850-25-0)

0.6558 * ex 2907 29 00 65 2,2'-Methyleenbis(6-cyclohexyl-p-cresol) (CAS RN 4066-02-8) 0 % - 31.12.2024

0.2584 ex 2907 29 00 70 2,2’,2",6,6’,6"-Hexa-tert-butyl-α,α’,α"-(mesityleen-2,4,6-triyl)tri-p- 0 % - 31.12.2023

kresol (CAS RN 1709-70-2)

0.7402 ex 2907 29 00 75 Bifenyl-4,4′-diol (CAS RN 92-88-6) 0 % - 31.12.2023

0.3848 ex 2907 29 00 85 Floroglucinol, al dan niet gehydrateerd 0 % - 31.12.2023

0.5903 ex 2908 19 00 10 Pentafluorfenol (CAS RN 771-61-9) 0 % - 31.12.2023

0.5914 ex 2908 19 00 20 4,4'-(Perfluorisopropylideen)difenol (CAS RN 1478-61-1) 0 % - 31.12.2023

0.6260 * ex 2908 19 00 30 4-Chloorfenol (CAS RN 106-48-9) 0 % - 31.12.2024

0.6782 ex 2908 19 00 40 3,4,5-Trifluorfenol (CAS RN 99627-05-1) 0 % - 31.12.2020

0.6915 ex 2908 19 00 50 4-Fluorfenol (CAS RN 371-41-5) 0 % - 31.12.2020 Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.7720 * ex 2908 19 00 60 2,2',6,6'-tetrabroom-4,4'-isopropylideendifenol (CAS RN 79-94-7) 0 % - 31.12.2024

0.3361 ex 2909 19 90 20 Bis(2-chloorethyl)ether (CAS RN 111-44-4) 0 % - 31.12.2023

0.3359 ex 2909 19 90 30 Mengsels van isomeren van (nonafluorbutyl)methylether of 0 % - 31.12.2023 (nonafluorbutyl)ethylether, met een zuiverheid van 99

gewichtspercenten of meer

0.4035 ex 2909 19 90 50 3-Ethoxy-perfluor-2-methylhexaan (CAS RN 297730-93-9) 0 % - 31.12.2021

0.5407 ex 2909 20 00 10 8-Methoxycedrane (CAS RN 19870-74-7) 0 % - 31.12.2021

0.5503 ex 2909 30 38 20 1,1’-Propaan-2,2-diylbis[3,5-dibroom-4-(2,3- 0 % - 31.12.2021

dibroompropoxy)benzeen] (CAS RN 21850-44-2)

0.6649 ex 2909 30 38 30 1,1'-(1-Methylethylideen)bis[3,5-dibroom-4-(2,3-dibroom-2- 0 % - 31.12.2020 methylpropoxy)]-benzeen (CAS RN 97416-84-7)

0.7454 ex 2909 30 38 40 4-Benzyloxybroombenzeen (CAS RN 6793-92-6) 0 % - 31.12.2023

0.4710 * ex 2909 30 90 10 2-(Fenylmethoxy)naftaleen (CAS RN 613-62-7) 0 % - 31.12.2024

0.7176 ex 2909 30 90 15 {[(2,2-dimethylbut-3-yn-1-yl)oxy]methyl}benzeen 0 % - 31.12.2021 (CAS RN 1092536-54-3)

0.4711 * ex 2909 30 90 20 1,2-Bis(3-methylfenoxy)ethaan (CAS RN 54914-85-1) 0 % - 31.12.2024

0.7115 * ex 2909 30 90 25 1,2-Difenoxyethaan (CAS RN 104-66-5) in de vorm van een poeder 0 % - 31.12.2021

of als een waterige dispersie bevattende 30 of meer, maar niet meer dan 60 gewichtspercenten 1,2-difenoxyethaan

0.5117 ex 2909 30 90 30 3,4,5-Trimethoxytolueen (CAS RN 6443-69-2) 0 % - 31.12.2020

0.7580 ex 2909 30 90 35 1-Chloor-2-(4-ethoxybenzyl)-4-joodbenzeen (CAS RN 1103738- 0 % - 31.12.2023 29-9)

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.6614 ex 2909 30 90 40 1-Chloor-2,5-dimethoxybenzeen (CAS RN 2100-42-7) 0 % - 31.12.2020

0.6783 ex 2909 30 90 50 1-Ethoxy-2,3-difluorbenzeen (CAS RN 121219-07-6) 0 % - 31.12.2020

0.6784 ex 2909 30 90 60 1-Butoxy-2,3-difluorbenzeen (CAS RN 136239-66-2) 0 % - 31.12.2020

0.6994 ex 2909 30 90 70 O,O,O-1,3,5-trimethylresorcinol (CAS RN 621-23-8) 0 % - 31.12.2021

0.7079 ex 2909 30 90 80 Oxyfluorfen (ISO) (CAS RN 42874-03-3) met een zuiverheid van 0 % - 31.12.2021 97 of meer gewichtspercenten

0.7706 * ex 2909 44 00 10 2-Propoxyethanol (CAS RN 2807-30-9) 0 % - 31.12.2024

0.6927 ex 2909 49 80 10 1-Propoxypropaan-2-ol (CAS RN 1569-01-3) 0 % - 31.12.2020

0.3484 ex 2909 50 00 10 4-(2-Methoxyethyl)fenol (CAS RN 56718-71-9) 0 % - 31.12.2023

0.4911 ex 2909 50 00 20 Ubiquinol (CAS RN 992-78-9) 0 % - 31.12.2020

0.3682 ex 2909 60 00 10 Bis(α,α-dimethylbenzyl)peroxide (CAS RN 80-43-3) 0 % - 31.12.2023

0.6489 * ex 2909 60 00 30 3,6,9-Triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxonaan (CAS RN 0 % - 31.12.2024

24748-23-0), opgelost in isoparaffine koolwaterstoffen

0.7744 * ex 2910 90 00 10 2-[(2-Methoxyfenoxy)methyl]oxiraan (CAS RN 2210-74-4) 0 % - 31.12.2024

0.5940 ex 2910 90 00 15 1,2-Epoxycyclohexaan (CAS RN 286-20-4) 0 % - 31.12.2023

0.7672 ex 2910 90 00 25 Fenyloxiraan (CAS RN 96-09-3 0 % - 31.12.2023

0.2649 ex 2910 90 00 30 2,3-Epoxypropaan-1-ol (glycidol) (CAS RN 556-52-5) 0 % - 31.12.2023

0.6660 ex 2910 90 00 50 2,3-Epoxypropylfenylether (CAS RN 122-60-1) 0 % - 31.12.2020 Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.4361 ex 2910 90 00 80 Allylglycidylether (CAS RN 106-92-3) 0 % - 31.12.2021

0.6785 ex 2911 00 00 10 Ethoxy-2,2-difluorethanol (CAS RN 148992-43-2) 0 % - 31.12.2020

0.7116 ex 2912 19 00 10 Undecanal (CAS RN 112-44-7) 0 % - 31.12.2021

0.6968 ex 2912 29 00 15 2,6,6-Trimethylcyclohexeencarbaldehyde (alfa-beta-mengsel van 0 % - 31.12.2021 isomeren) (CAS RN 52844-21-0)

0.6967 ex 2912 29 00 25 Mengsels van isomeren bestaande uit: 0 % - 31.12.2021

— 85 (± 10) gewichtspercenten 4-isobutyl-2-methylbenzaldehyde

(CAS RN 73206-60-7)

— 15 (± 10) gewichtspercenten 2-isobutyl-4-methylbenzaldehyde

(CAS RN 68102-28-3)

0.7314 ex 2912 29 00 35 Cinnamaldehyde (CAS RN 104-55-2) 0 % - 31.12.2022

0.7405 ex 2912 29 00 45 p-Fenylbenzaldehyde (CAS RN 3218-36-8) 0 % - 31.12.2022

0.5755 ex 2912 29 00 50 4-Isobutylbenzaldehyde (CAS RN 40150-98-9) 0 % - 31.12.2023

0.7612 ex 2912 29 00 55 Cyclohex-3-een-1-carbaldehyde (CAS RN 100-50-5) 0 % - 31.12.2023

0.6072 ex 2912 29 00 70 4-tert-Butylbenzaldehyde (CAS RN 939-97-9) 0 % - 31.12.2023

0.6073 ex 2912 29 00 80 4-Isopropylbenzaldehyde (CAS RN 122-03-2) 0 % - 31.12.2023

0.3479 ex 2912 49 00 10 3-Fenoxybenzaldehyde (CAS RN 39515-51-0) 0 % - 31.12.2023

0.5732 ex 2912 49 00 20 4-Hydroxybenzaldehyd (CAS RN 123-08-0) 0 % - 31.12.2022

0.5135 ex 2912 49 00 30 Salicylaldehyd (CAS RN 90-02-8) 0 % - 31.12.2020

0.6678 ex 2912 49 00 40 3-Hydroxy-p-anijsaldehyd (CAS RN 621-59-0) 0 % - 31.12.2020 Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.7353 ex 2912 49 00 50 2,6-Dihydroxybenzaldehyde (CAS RN 387-46-2) 0 % - 31.12.2022

0.7712 * ex 2913 00 00 10 2-Nitrobenzaldehyde (CAS RN 552-89-6) 0 % - 31.12.2024

0.4228 ex 2914 19 90 20 Heptaan-2-on (CAS RN 110-43-0) 0 % - 31.12.2022

0.4274 ex 2914 19 90 30 3-Methylbutanon (CAS RN 563-80-4) 0 % - 31.12.2022

0.4275 ex 2914 19 90 40 Pentaan-2-on (CAS RN 107-87-9) 0 % - 31.12.2022

0.7554 ex 2914 19 90 60 Zinkacetylacetonaat (CAS RN 14024-63-6) 0 % - 31.12.2023

0.7568 ex 2914 29 00 15 oestr-5(10)-een-3,17-dion (CAS RN 3962-66-1) 0 % - 31.12.2023

0.3475 ex 2914 29 00 20 Cyclohexadec-8-enon (CAS RN 3100-36–5) 0 % - 31.12.2023

0.7450 ex 2914 29 00 25 Cyclohex-2-enon (CAS RN 930-68-7) 0 % - 31.12.2023

0.4933 ex 2914 29 00 30 (R)-p-Mentha-1(6),8-dieen-2-on (CAS RN 6485-40-1) 0 % - 31.12.2020

0.3480 ex 2914 29 00 40 Kamfer 0 % - 31.12.2023

0.5389 ex 2914 29 00 50 trans-β-Damascone (CAS RN 23726-91-2) 0 % - 31.12.2021

0.7422 ex 2914 29 00 70 2-sec-Butylcyclohexanon (CAS RN 14765-30-1) 0 % - 31.12.2022

0.7389 ex 2914 29 00 80 1-(cedr-8-en-9-yl)ethanon (CAS RN 32388-55-9) 0 % - 31.12.2022

0.6265 * ex 2914 39 00 15 2,6-Dimethyl-1-indanon (CAS RN 66309-83-9) 0 % - 31.12.2024

0.6447 * ex 2914 39 00 25 1,3-Difenylpropaan-1,3-dion (CAS RN 120-46-7) 0 % - 31.12.2024

NL 29 NL

Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.4429 ex 2914 39 00 50 4-Fenylbenzofenon (CAS RN 2128-93-0) 0 % - 31.12.2023

0.4428 ex 2914 39 00 60 4-Methylbenzofenon (CAS RN 134-84-9) 0 % - 31.12.2023

0.5739 ex 2914 39 00 70 Benzil (CAS RN 134-81-6) 0 % - 31.12.2022

0.5535 ex 2914 39 00 80 4'-Methylacetofenon (CAS RN 122-00-9) 0 % - 31.12.2022

0.4932 ex 2914 50 00 20 3’-Hydroxyacetofenon (CAS RN 121-71-1) 0 % - 31.12.2020

0.5943 ex 2914 50 00 25 4'-Methoxyacetofenon (CAS RN 100-06-1) 0 % - 31.12.2023

0.7797 * ex 2914 50 00 35 2-Hydroxy-1-[4-[4-(2-hydroxy-2-methylpropanoyl)fenoxy]fenyl]- 0 % - 31.12.2024

2-methylpropaan-1-on (CAS RN 71868-15-0)

0.5904 ex 2914 50 00 36 2,7-Dihydroxy-9-fluorenon (CAS RN 42523-29-5) 0 % - 31.12.2023

0.5435 ex 2914 50 00 40 4-(4-Hydroxyfenyl)butaan-2-on (CAS RN 5471-51-2) 0 % - 31.12.2021

0.5809 ex 2914 50 00 45 3,4-Dihydroxybenzofenon (CAS RN 10425-11-3) 0 % - 31.12.2022

0.4235 ex 2914 50 00 60 2-Fenyl-2,2-dimethoxyacetofenon (CAS RN 24650-42-8) 0 % - 31.12.2022

0.6591 ex 2914 50 00 65 3-Methoxyacetofenon (CAS RN 586-37-8) 0 % - 31.12.2020

0.6762 ex 2914 50 00 75 7-Hydroxy-3,4-dihydro-1(2H)-naftalenon (CAS RN 22009-38-7) 0 % - 31.12.2020

0.4385 ex 2914 50 00 80 2’,6’-Dihydroxyacetofenon (CAS RN 699-83-2) 0 % - 31.12.2023

0.7075 ex 2914 50 00 85 4,4-Dihydroxybenzofenon (CAS RN 611-99-4) 0 % - 31.12.2021

0.2647 ex 2914 69 80 10 2-Ethylantrachinon (CAS RN 84-51-5) 0 % - 31.12.2023

NL 30 NL

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.5430 ex 2914 69 80 40 p-Benzochinon (CAS RN 106-51-4) 0 % - 31.12.2021

0.6481 * ex 2914 69 80 50 Reactiemassa van 2-(1,2-dimethylpropyl)anthraquinone (CAS RN 0 % - 31.12.2024

68892-28-4) en 2-(1,1-dimethylpropyl)anthraquinone (CAS RN 32588-54-8)

0.6592 ex 2914 79 00 15 1-(4-Methylfenyl)-4,4,4-trifluorbutaan-1,3-dion (CAS RN 720-94- 0 % - 31.12.2020 5)

0.7736 * ex 2914 79 00 18 2-Chloor-1-cyclopropylethanon (CAS RN 7379-14-8) 0 % - 31.12.2024

0.5782 ex 2914 79 00 20 2,4'-Difluorbenzofenon (CAS RN 342-25-6) 0 % - 31.12.2022

0.7732 * ex 2914 79 00 23 5-Chloor-2-hydroxybenzofenon (CAS RN 85-19-8) 0 % - 31.12.2024

0.6596 ex 2914 79 00 25 1-(7-Broom-9,9-difluor-9H-fluoreen-2-yl)-2-chloorethanon 0 % - 31.12.2020 (CAS RN 1378387-81-5)

0.7751 * ex 2914 79 00 27 (2-Chloor-5-joodfenyl)(4-fluorfenyl)methanon (CAS RN 915095- 0 % - 31.12.2024

86-2)

0.7467 ex 2914 79 00 30 5-Methoxy-1-[4-(trifluormethyl)fenyl]pentaan-1- 0 % - 31.12.2023 on (CAS RN 61718-80-7)

0.7442 ex 2914 79 00 35 1-[4-(benzyloxy)fenyl]-2-broompropaan-1-on (CAS RN 35081-45- 0 % - 31.12.2023 9)

0.3474 ex 2914 79 00 40 Perfluor(2-methylpentaan-3-on) (CAS RN 756-13-8) 0 % - 31.12.2023

0.2640 ex 2914 79 00 50 3’-Chloorpropiofenon (CAS RN 34841-35-5) 0 % - 31.12.2023

0.4948 ex 2914 79 00 60 4’-tert-Butyl-2’,6’-dimethyl-3’,5’-dinitroacetofenon (CAS RN 81- 0 % - 31.12.2020

14-1)

0.7072 ex 2914 79 00 65 1,4-bis(4-fluorbenzoyl)benzeen (CAS RN 68418-51-9) 0 % - 31.12.2021 Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.5237 ex 2914 79 00 70 4-Chloor-4’-hydroxybenzofenon (CAS RN 42019-78-3) 0 % - 31.12.2021

0.7082 ex 2914 79 00 75 4,4′-Difluorbenzofenon (CAS RN 345-92-6) 0 % - 31.12.2021

0.6120 ex 2914 79 00 80 Tetrachloor-p-benzochinon (CAS RN 118-75-2) 0 % - 31.12.2023

0.7214 ex 2915 12 00 10 Waterige oplossing bevattende 60 of meer, maar niet meer dan 84 0 % - 31.12.2021 gewichtspercenten cesiumformiaat (CAS RN 3495-36-1)

0.7433 ex 2915 39 00 10 Cis-3-hexenylacetaat (CAS RN 3681-71-8) 0 % - 31.12.2022

0.6155 ex 2915 39 00 25 2-Methylcyclohexyl-acetaat (CAS RN 5726-19-2) 0 % - 31.12.2023

0.7423 ex 2915 39 00 30 4-tert-Butylcyclohexylacetaat (CAS RN 32210-23-4) 0 % - 31.12.2022

0.2957 ex 2915 39 00 40 tert-Butylacetaat (CAS RN 540-88-5) 0 % - 31.12.2023

0.5119 ex 2915 39 00 60 Dodec-8-enylacetaat (CAS RN 28079-04-1) 0 % - 31.12.2020

0.5121 ex 2915 39 00 65 Dodeca-7,9-dienylacetaat (CAS RN 54364-62-4) 0 % - 31.12.2020

0.5120 ex 2915 39 00 70 Dodec-9-enylacetaat (CAS RN 16974-11-1) 0 % - 31.12.2020

0.5289 ex 2915 39 00 75 Isobornylacetaat (CAS RN 125-12-2) 0 % - 31.12.2021

0.5301 ex 2915 39 00 80 1-Fenylethylacetaat (CAS RN 93-92-5) 0 % - 31.12.2021

0.5909 ex 2915 39 00 85 2-tert-Butylcyclohexylacetaat (CAS RN 88-41-5) 0 % - 31.12.2023

0.5858 ex 2915 60 19 10 Ethylbutyraat (CAS RN 105-54-4) 0 % - 31.12.2022

0.7540 ex 2915 70 40 10 Methylpalmitaat (CAS RN 112-39-0) 0 % - 31.12.2023

0.7541 ex 2915 90 30 10 Methyllauraat (CAS RN 111-82-0) 0 % - 31.12.2020 Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.7407 ex 2915 90 70 20 Methyl (R)-2-fluorpropionaat (CAS RN 146805-74-5) 0 % - 31.12.2022

0.7542 ex 2915 90 70 25 Methyloctanoaat (CAS RN 111-11-5), methyldecanoaat 0 % - 31.12.2023 (CAS RN 110-42-9) of methylmyristaat (CAS RN 124-10-7)

0.5767 ex 2915 90 70 30 3,3-Dimethylbutyrylchloride (CAS RN 7065-46-5) 0 % - 31.12.2022

0.5536 ex 2915 90 70 35 2,2-Dimethylbutyrylchloride (CAS RN 5856-77-9) 0 % - 31.12.2023

0.6255 * ex 2915 90 70 45 Trimethylorthoformiaat (CAS RN 149-73-5) 0 % - 31.12.2024

0.4791 * ex 2915 90 70 50 Allylheptanoaat (CAS RN 142-19-8) 0 % - 31.12.2024

0.6003 ex 2915 90 70 55 Triethylorthoformiaat (CAS RN 122-51-0) 0 % - 31.12.2023

0.4954 ex 2915 90 70 60 Ethyl-6,8-dichlooroctanoaat (CAS RN 1070-64-0) 0 % - 31.12.2020

0.6914 ex 2915 90 70 65 2-Ethyl-2-methylbutaanzuur (CAS RN 19889-37-3) 0 % - 31.12.2020

0.5217 ex 2915 90 70 80 Ethyldifluoracetaat (CAS RN 454-31-9) 0 % - 31.12.2021

0.2585 ex 2916 12 00 10 2-tert-Butyl-6-(3-tert-butyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl)-4- 0 % - 31.12.2023 methylfenylacrylaat (CAS RN 61167-58-6)

0.3977 ex 2916 12 00 40 2,4-Di-tert-pentyl-6-[1-(3,5-di-tert-pentyl-2- 0 % - 31.12.2023 hydroxyfenyl)ethyl]fenylacrylaat (CAS RN 123968-25-2)

0.5808 ex 2916 12 00 70 2-(2-Vinyloxyethoxy)ethylacrylaat (CAS RN 86273-46-3) 0 % - 31.12.2022

0.3468 ex 2916 13 00 20 Zinkdimethacrylaat, in de vorm van poeder (CAS RN 13189-00-9) 0 % - 31.12.2023

0.3466 ex 2916 13 00 30 Hydroxyzinkmethacrylaat in poedervorm (CAS RN 63451-47-8) al 0 % - 31.12.2020 dan niet bevattende niet meer dan 17 gewichtspercenten bij de

vervaardiging gevormde onzuiverheden Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.2638 ex 2916 14 00 10 2,3-Epoxypropylmethacrylaat (CAS RN 106-91-2) 0 % - 31.12.2023

0.6190 ex 2916 14 00 20 Ethylmethacrylaat (CAS RN 97-63-2) 0 % - 31.12.2023

0.2951 ex 2916 19 95 20 Methyl-3,3-dimethylpent-4-enoaat (CAS RN 63721-05-1) 0 % - 31.12.2023

0.5991 ex 2916 19 95 40 Sorbinezuur (CAS RN 110-44-1) bestemd om te worden gebruikt 0 % - 31.12.2023 bij de vervaardiging van voedsel voor dieren

(2)

0.6238 * ex 2916 19 95 50 Methyl-2-fluoracrylaat (CAS RN 2343-89-7) 0 % - 31.12.2024

0.7023 ex 2916 20 00 15 Transfluthrin (ISO) (CAS RN 118712-89-3) 0 % - 31.12.2021

0.7437 ex 2916 20 00 20 Mengsel van de (1S,2R,6R,7R)- en (1R,2R,6R,7S)-isomeren van 0 % - 31.12.2022 ethyl tricyclo[5.2.1.0(2,6)]decaan-2-carboxylaat (CAS RN 80657-

64-3 en 80623-07-0)

0.3463 ex 2916 20 00 50 Ethyl-2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)cyclopropaancarboxylaat 0 % - 31.12.2023 (CAS RN 97-41-6)

0.4931 ex 2916 20 00 60 3-Cyclohexylpropionzuur (CAS RN 701-97-3) 0 % - 31.12.2020

0.7531 ex 2916 20 00 70 Cyclopropaancarbonylchloride (CAS RN 4023-34-1) 0 % - 31.12.2023

0.5421 ex 2916 31 00 10 Benzylbenzoaat (CAS RN 120-51-4) 0 % - 31.12.2021

0.6248 * ex 2916 39 90 13 3,5-Dinitrobenzoëzuur (CAS RN 99-34-3) 0 % - 31.12.2024

0.5214 ex 2916 39 90 15 2-Chloor-5-nitrobenzoëzuur (CAS RN 2516-96-3) 0 % - 31.12.2021

0.2636 ex 2916 39 90 20 3,5-Dichloorbenzoylchloride (CAS RN 2905-62-6) 0 % - 31.12.2023

0.6557 * ex 2916 39 90 23 (2,4,6-Trimethylfenyl)acetylchloride (CAS RN 52629-46-6) 0 % - 31.12.2024

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.4951 ex 2916 39 90 25 2-Methyl-3-(4-fluorfenyl)-propionylchloride (CAS RN 1017183- 0 % - 31.12.2021 70-8)

0.4930 ex 2916 39 90 30 2,4,6-Trimethylbenzoylchloride (CAS RN 938-18-1) 0 % - 31.12.2020

0.7187 ex 2916 39 90 33 Methyl 4'-(broommethyl)bifenyl-2-carboxylaat (CAS RN 114772- 0 % - 31.12.2021 38-2)

0.5944 ex 2916 39 90 35 Methyl-4-tert-butylbenzoaat (CAS RN 26537-19-9) 0 % - 31.12.2023

0.6794 ex 2916 39 90 41 4-Broom-2,6-difluorbenzoylchloride (CAS RN 497181-19-8) 0 % - 31.12.2020

0.7734 * ex 2916 39 90 43 2-(3,5-Bis(trifluormethyl)fenyl)-2-methylpropaanzuur 0 % - 31.12.2024

(CAS RN 289686-70-0)

0.6121 ex 2916 39 90 48 3-Fluorbenzoylchloride (CAS RN 1711-07-5) 0 % - 31.12.2023

0.2634 ex 2916 39 90 50 3,5-Dimethylbenzoylchloride (CAS RN 6613-44-1) 0 % - 31.12.2023

0.6755 ex 2916 39 90 51 3-Chloor-2-fluorbenzoëzuur (CAS RN 161957-55-7) 0 % - 31.12.2020

0.6661 ex 2916 39 90 53 5-Iood-2-methylbenzoaat (CAS RN 54811-38-0) 0 % - 31.12.2020

0.4238 ex 2916 39 90 55 4-tert-Butylbenzoëzuur (CAS RN 98-73-7 ) 0 % - 31.12.2022

0.7678 ex 2916 39 90 57 2-Fenylprop-2-eenzuur (CAS RN 492-38-6) 0 % - 31.12.2023

0.6803 ex 2916 39 90 61 2-Fenylboterzuur (CAS RN 90-27-7) 0 % - 31.12.2020

0.3462 ex 2916 39 90 70 Ibuprofeen (INN) (CAS RN 15687-27-1) 0 % - 31.12.2023

0.7117 ex 2916 39 90 73 (2,4-Dichloorfenyl)acetylchloride (CAS RN 53056-20-5) 0 % - 31.12.2021

0.5541 ex 2916 39 90 75 m-Toluylzuur (CAS RN 99-04-7) 0 % - 31.12.2022 Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.5543 ex 2916 39 90 85 (2,4,5-Trifluorofenyl)azijnzuur (CAS RN 209995-38-0) 0 % - 31.12.2022

0.3457 ex 2917 11 00 20 Bis(p-methylbenzyl)oxalaat (CAS RN 18241-31-1) 0 % - 31.12.2023

0.4746 * ex 2917 11 00 30 Kobaltoxalaat (CAS RN 814-89-1) 0 % - 31.12.2024

0.7563 ex 2917 12 00 20 Bis(3,4-epoxycyclohexylmethyl)adipaat (CAS RN 3130-19-6) 0 % - 31.12.2023

0.4684 * ex 2917 19 10 10 Dimethylmalonaat (CAS RN 108-59-8) 0 % - 31.12.2024

0.5602 ex 2917 19 10 20 Diethylmalonaat (CAS RN 105-53-3) 0 % - 31.12.2022

0.6089 ex 2917 19 80 15 Dimethyl-but-2-yndioaat (CAS RN 762-42-5) 0 % - 31.12.2023

0.4790 * ex 2917 19 80 30 Ethyleenbrassylaat (CAS RN 105-95-3) 0 % - 31.12.2024

0.7451 ex 2917 19 80 35 Diëthylmethylmalonaat (CAS RN 609-08-5) 0 % - 31.12.2023

0.4918 ex 2917 19 80 50 Tetradecaandizuur (CAS RN 821-38-5) 0 % - 31.12.2020

0.3454 ex 2917 19 80 70 Itaconzuur (CAS RN 97-65-4) 0 % - 31.12.2023

0.2631 ex 2917 20 00 30 1,4,5,6,7,7-Hexachloor-8,9,10-trinorborn-5-een-2,3- 0 % - 31.12.2023 dicarbonzuuranhydride (CAS RN 115-27-5)

0.2627 ex 2917 20 00 40 3-Methyl-1,2,3,6-tetrahydroftaalzuuranhydride (CAS RN 5333-84- 0 % - 31.12.2023 6)

0.2954 ex 2917 34 00 10 Diallylftalaat (CAS RN 131-17-9) 0 % - 31.12.2023

0.4945 ex 2917 39 95 20 Dibutyl-1,4-benzeendicarboxylaat (CAS RN 1962-75-0) 0 % - 31.12.2020

0.6796 ex 2917 39 95 25 Naftaleen-1,8-dicarbonzuuranhydride (CAS RN 81-84-5) 0 % - 31.12.2020 Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.3640 ex 2917 39 95 30 Benzeen-1,2:4,5-tetracarbonzuurdianhydride (CAS RN 89-32-7) 0 % - 31.12.2020

0.6800 ex 2917 39 95 35 1-Methyl-2-nitrotereftalaat (CAS RN 35092-89-8) 0 % - 31.12.2020

0.6123 ex 2917 39 95 40 Dimethyl-2-nitrotereftalaat (CAS RN 5292-45-5) 0 % - 31.12.2023

0.6553 * ex 2917 39 95 50 1,4,5,8-Naftaleentetracarbonzuur-1,8-monoanhydride 0 % - 31.12.2024

(CAS RN 52671-72-4)

0.6554 * ex 2917 39 95 60 Peryleen-3,4:9,10-tetracarbondianhydride (CAS RN 128-69-8) 0 % - 31.12.2024

0.6366 * ex 2918 19 30 10 Cholzuur (CAS RN 81-25-4) 0 % - 31.12.2024

0.6367 * ex 2918 19 30 20 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholaan-24-zuur (desoxycholzuur) 0 % - 31.12.2024

(CAS RN 83-44-3)

0.2950 ex 2918 19 98 20 L-Appelzuur (CAS RN 97-67-6) 0 % - 31.12.2023

0.7702 * ex 2918 19 98 30 Ethyl-1-hydroxycyclopentaancarboxylaat (CAS RN 41248-23-1) 0 % - 31.12.2024

0.7703 * ex 2918 19 98 40 Ethyl-1-hydroxycyclohexaancarboxylaat (CAS RN 1127-01-1) 0 % - 31.12.2024

0.3637 ex 2918 29 00 10 Monohydroxynaftoëzuren 0 % - 31.12.2023

0.5781 ex 2918 29 00 35 Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoaat (CAS RN 121-79-9) 0 % - 31.12.2022

0.3638 ex 2918 29 00 50 Hexamethyleenbis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat] 0 % - 31.12.2023 (CAS RN 35074-77-2)

0.5220 ex 2918 29 00 60 Methyl-, ethyl-, propyl- of butylesters van 4-hydroxybenzoëzuur of 0 % - 31.12.2021 hun natriumzouten (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-

26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 or 4247-02-3)

0.6456 * ex 2918 29 00 70 3,5-Dijoodsalicylzuur (CAS RN 133-91-5) 0 % - 31.12.2024

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.7344 ex 2918 30 00 15 2-Fluor-5-formyl-benzoëzuur (CAS RN 550363-85-4) 0 % - 31.12.2022

0.7605 ex 2918 30 00 25 (E)-1-Ethoxy-3-oxobut-1-en-1-olaat; 2-methylpropaan-1-olaat; 0 % - 31.12.2023 titaan(4+) (CAS RN 83877-91-2)

0.4427 ex 2918 30 00 30 Methyl-2-benzoylbenzoaat (CAS RN 606-28-0) 0 % - 31.12.2023

0.5857 ex 2918 30 00 50 Ethylacetoacetaat (CAS RN 141-97-9) 0 % - 31.12.2022

0.6250 * ex 2918 30 00 60 4-Oxovaleriaanzuur (CAS RN 123-76-2) 0 % - 31.12.2024

0.6455 * ex 2918 30 00 70 2-[4-Chloor-3-(chloorsulfonyl)benzoyl]benzoëzuur 0 % - 31.12.2024

(CAS RN 68592-12-1)

0.7062 ex 2918 30 00 80 Methylbenzoylformiaat (CAS RN 15206-55-0) 0 % - 31.12.2021

0.2946 ex 2918 99 90 10 3,4-Epoxycyclohexylmethyl-3,4-epoxycyclohexaancarboxylaat 0 % - 31.12.2023 (CAS RN 2386-87-0)

0.6814 ex 2918 99 90 13 3-Methoxy-2-methylbenzoylchloride (CAS RN 24487-91-0) 0 % - 31.12.2020

0.5856 ex 2918 99 90 15 Ethyl 2,3-epoxy-3-fenylbutyraat (CAS RN 77-83-8) 0 % - 31.12.2022

0.6901 ex 2918 99 90 18 Ethyl 2-hydroxy-2-(4-fenoxyfenil)propanoaat (CAS RN 132584- 0 % - 31.12.2020 17-9)

0.2949 * ex 2918 99 90 20 Methyl-3-methoxyacrylaat (CAS RN 5788-17-0) 0 % - 31.12.2024

0.6983 ex 2918 99 90 23 1,8-Dihydroxyantrachinon-3-carbonzuur (CAS RN 478-43-3) 0 % - 31.12.2021

0.6147 ex 2918 99 90 25 Methyl-(E)-3-methoxy-2-(2-chloormethylfenyl)prop-2-enoaat 0 % - 31.12.2023 (CAS RN 117428-51-0)

0.7256 ex 2918 99 90 27 Ethyl 3-ethoxypropionaat (CAS RN 763-69-9) 0 % - 31.12.2022 Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.2948 ex 2918 99 90 30 Methyl-2-(4-hydroxyfenoxy)propionaat (CAS RN 96562-58-2) 0 % - 31.12.2023

0.7597 ex 2918 99 90 33 Vanillinezuur (CAS RN 121-34-6) bevattende 0 % - 31.12.2023

— niet meer dan 10 ppm palladium (CAS RN 7440-05-3),

— niet meer dan 10 ppm bismut 5 (CAS RN 7440-69-9)

— niet meer dan 14 ppm formaldehyde (CAS RN 50-00-0)

— niet meer dan 1,3 gewichtspercent 3,4-dihydroxybenzoëzuur

(CAS RN 99-50-3)

— niet meer dan 0,5 gewichtspercent vanilline (CAS RN 121-33-

5)

0.6342 * ex 2918 99 90 35 p-Anijszuur (CAS RN 100-09-4) 0 % - 31.12.2024

0.7358 ex 2918 99 90 38 Diclofop-methyl (ISO) (CAS RN 51338-27-3) 0 % - 31.12.2022

0.2945 ex 2918 99 90 40 trans-4-Hydroxy-3-methoxykaneelzuur (CAS RN 1135-24-6) 0 % - 31.12.2023

0.6224 * ex 2918 99 90 45 4-Methylcatechol-dimethylacetaat (CAS RN 52589-39-6) 0 % - 31.12.2024

0.2947 ex 2918 99 90 50 Methyl-3,4,5-trimethoxybenzoaat (CAS RN 1916-07-0) 0 % - 31.12.2023

0.6552 * ex 2918 99 90 55 Stearyl glycyrrhetinaat (CAS RN 13832-70-7) 0 % - 31.12.2024

0.2943 ex 2918 99 90 60 3,4,5-Trimethoxybenzoëzuur (CAS RN 118-41-2) 0 % - 31.12.2023

0.6523 * ex 2918 99 90 65 Azijnzuur, difluor[1,1,2,2-tetrafluor-2-(pentafluorethoxy)ethoxy]-, 0 % - 31.12.2024

ammoniumzout (CAS RN 908020-52-0)

0.4742 * ex 2918 99 90 70 Allyl-(3-methylbutoxy)acetaat (CAS RN 67634-00-8) 0 % - 31.12.2024

0.5496 ex 2918 99 90 80 Natrium-5-[2-chloor-4-(trifluormethyl)fenoxy]-2-nitrobenzoaat 0 % - 31.12.2021 (CAS RN 62476-59-9)

0.6747 ex 2918 99 90 85 Trinexapac-ethyl (ISO) (CAS RN 95266-40-3) met een zuiverheid 0 % - 31.12.2020 Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

van 96 of meer gewichtspercent

0.2942 ex 2919 90 00 10 2,2’-Methyleenbis(4,6-di-tert-butylfenyl)fosfaat, mononatriumzout 0 % - 31.12.2023

(CAS RN 85209-91-2)

0.7462 ex 2919 90 00 15 Benzeen-1,3-diyltetrafenyl bis(fosfaat)(CAS RN 57583-54-7) 0 % - 31.12.2023

0.7723 * ex 2919 90 00 25 Trifenylfosfaat (CAS RN 115-86-6) 0 % - 31.12.2024

0.2940 ex 2919 90 00 30 Aluminiumhydroxybis[2,2’-methyleenbis(4,6-di-tert- 0 % - 31.12.2023

butylfenyl)fosfaat] (CAS RN 151841-65-5)

0.3867 ex 2919 90 00 40 Tri-n-hexylfosfaat (CAS RN 2528-39-4) 0 % - 31.12.2023

0.5495 ex 2919 90 00 50 Triethylfosfaat (CAS RN 78-40-0) 0 % - 31.12.2021

0.6188 ex 2919 90 00 60 Bisfenol A-bis(difenylfosfaat) (CAS RN 5945-33-5) 0 % - 31.12.2023

0.6413 * ex 2919 90 00 70 Tris(2-butoxyethyl)fosfaat (CAS RN 78-51-3) 0 % - 31.12.2024

0.2938 ex 2920 19 00 10 Fenitrothion (ISO) (CAS RN 122-14-5) 0 % - 31.12.2023

0.2941 ex 2920 19 00 20 Tolclofos-methyl (ISO) (CAS RN 57018-04-9) 0 % - 31.12.2023

0.6253 * ex 2920 19 00 30 2,2‘-Oxybis(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxafosforinaan)-2,2‘-disulfide 0 % - 31.12.2024

(CAS RN 4090-51-1)

0.3634 2920 23 00 Trimethylfosfiet (CAS RN 121-45-9) 0 % - 31.12.2023

0.4158 2920 24 00 Triethylfosfiet (CAS RN 122-52-1) 0 % - 31.12.2021

0.2626 ex 2920 29 00 10 O,O’-Dioctadecylpentaërytritolbis(fosfiet) (CAS RN 3806-34-6) 0 % - 31.12.2023

0.7227 ex 2920 29 00 15 Fosforzuur 3,3',5,5'-tetrakis(1,1-dimethylethyl)-6,6'-dimethyl[1,1'- 0 % - 31.12.2022 bifenyl]-2,2'-diyl tetra-1-naftalenylester (CAS RN 198979-98-5)

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.5038 ex 2920 29 00 20 Tris(methylfenyl)fosfiet (CAS RN 25586-42-9) 0 % - 31.12.2020

0.5123 ex 2920 29 00 30 2,2’-[[3,3’,5,5’-Tetrakis(1,1-dimethylethyl)[1,1’-bifenyl]-2,2’- 0 % - 31.12.2020

diyl]bis(oxy)]bis[bifenyl-1,3,2-dioxafosfepine], (CAS RN 138776- 88-2)

0.5045 ex 2920 29 00 40 Bis (2,4-dicumylfenyl) pentaerythritol difosfiet (CAS RN 154862- 0 % - 31.12.2020 43-8)

0.6004 ex 2920 29 00 50 Fosetyl-aluminium (CAS RN 39148-24-8) 0 % - 31.12.2023

0.7031 ex 2920 29 00 60 Fosetyl-natrium (CAS RN 39148-16-8) in de vorm van een 0 % - 31.12.2021 waterige oplossing met een gehalte aan fosetyl-natrium van 35 of

meer maar niet meer dan 45 gewichtspercenten, bestemd voor de vervaardiging van pesticiden

(2)

0.3635 ex 2920 90 10 10 Diëthylsulfaat (CAS RN 64-67-5) 0 % - 31.12.2023

0.7559 * ex 2920 90 10 15 Ethylmethylcarbonaat (CAS RN 623-53-0) 3.2 % - 31.12.2020

0.2605 ex 2920 90 10 20 Diallyl-2,2’-oxydiethyldicarbonaat (CAS RN 142-22-3) 0 % - 31.12.2023

0.7560 * ex 2920 90 10 25 Diëthylcarbonaat (CAS RN 105-58-8) 3.2 % - 31.12.2020

0.7558 * ex 2920 90 10 35 Vinyleencarbonaat (CAS RN 872-36-6) 3.2 % - 31.12.2020

0.3685 ex 2920 90 10 40 Dimethylcarbonaat (CAS RN 616-38-6) 0 % - 31.12.2023

0.3868 ex 2920 90 10 50 Di-tert-butyldicarbonaat (CAS RN 24424-99-5) 0 % - 31.12.2023

0.5756 ex 2920 90 10 60 2,4-Di-tert-butyl-5-nitrofenyl methylcarbonaat (CAS RN 873055- 0 % - 31.12.2022 55-1)

0.7068 ex 2920 90 10 80 Natrium 2-[2-(2-tridecoxyethoxy)ethoxy]ethylsulfaat 0 % - 31.12.2021 (CAS RN 25446-78-0) in de vorm van een vloeibare pasta met een

gehalte van 62 of meer maar niet meer dan 65 gewichtspercenten Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

water

0.7588 ex 2920 90 70 20 Diethylfosforochloridaat (CAS RN 814-49-3) 0 % - 31.12.2023

0.7465 ex 2920 90 70 30 2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolaan 0 % - 31.12.2023 (CAS RN 61676-62-8)

0.5947 ex 2920 90 70 60 Bis(neopentylglycolaat)diboor (CAS RN 201733-56-4) 0 % - 31.12.2023

0.6598 ex 2920 90 70 80 Bis(pinacolato)diboron (CAS RN 73183-34-3) 0 % - 31.12.2020

0.5668 2921 13 00 2-(N,N-Diethylamino)ethylchloridehydrochloride (CAS RN 869- 0 % - 31.12.2022 24-9)

0.3629 ex 2921 19 99 20 Ethyl(2-methylallyl)amine (CAS RN 18328-90-0) 0 % - 31.12.2023

0.3631 ex 2921 19 99 30 Allylamine (CAS RN 107-11-9) 0 % - 31.12.2023

0.7073 ex 2921 19 99 45 2-Chloor-N-(2-chloorethyl)ethaanaminehydrochloride 0 % - 31.12.2021 (CAS RN 821-48-7)

0.5650 ex 2921 19 99 70 N,N-Dimethyloctylamine – boortrichloride (1:1) (CAS RN 34762- 0 % - 31.12.2022 90-8)

0.6269 * ex 2921 19 99 80 Taurine (CAS RN 107-35-7), met toevoeging van 0,5 % 0 % - 31.12.2024

antiklontermiddel siliciumdioxide (CAS RN 112926-00-8)

0.3630 ex 2921 29 00 20 Tris[3-(dimethylamino)propyl]amine (CAS RN 33329-35-0) 0 % - 31.12.2023

0.3625 ex 2921 29 00 30 Bis[3-(dimethylamino)propyl]methylamine (CAS RN 3855-32-1) 0 % - 31.12.2023

0.4917 ex 2921 29 00 40 Decamethyleendiamine (CAS RN 646-25-3) 0 % - 31.12.2020

0.5256 ex 2921 29 00 50 N’-[3-(Dimethylamino)propyl]-N,N-dimethylpropaan-1,3-diamine, 0 % - 31.12.2021 (CAS RN 6711-48-4)

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.7488 ex 2921 30 10 10 2-(4-(cyclopropaancarbonyl)fenyl)-2- 0 % - 31.12.2023 methylpropaanzuurcyclohexylaminezout (CAS RN 1690344-90-1)

0.4862 ex 2921 30 99 30 1,3-Cyclohexaandimethaanamine (CAS RN 2579-20-6) 0 % - 31.12.2020

0.5768 ex 2921 30 99 40 Cyclopropylamine (CAS RN 765-30-0) 0 % - 31.12.2022

0.7750 * ex 2921 30 99 50 Bicyclo[1.1.1]pentaan-1-aminehydrochloride (CAS RN 22287-35- 0 % - 31.12.2024

0)

0.3909 ex 2921 42 00 25 Natriumwaterstof-2-aminobenzeen-1,4-disulfonaat (CAS RN 0 % - 31.12.2023 24605-36-5)

0.6615 ex 2921 42 00 33 2-Fluoraniline (CAS RN 348-54-9) 0 % - 31.12.2020

0.3978 ex 2921 42 00 35 2-Nitroaniline (CAS RN 88-74-4) 0 % - 31.12.2023

0.6550 * ex 2921 42 00 40 Natriumsulfanilaat (CAS RN 515-74-2), ook in de vorm van mono 0 % - 31.12.2024

of dihydraten daarvan (CAS RN 12333-70-0 of 6106-22-5)

0.3979 ex 2921 42 00 45 2,4,5-Trichlooraniline (CAS RN 636-30-6) 0 % - 31.12.2023

0.2620 ex 2921 42 00 50 3-Aminobenzeensulfonzuur (CAS RN 121-47-1) 0 % - 31.12.2023

0.7739 * ex 2921 42 00 55 4-Chlooraniline (CAS RN 106-47-8) 0 % - 31.12.2024

0.3623 * ex 2921 42 00 70 2-Aminobenzeen-1,4-disulfonzuur (CAS RN 98-44-2) 0 % - 31.12.2024

0.3622 ex 2921 42 00 80 4-Chloor-2-nitroaniline (CAS RN 89-63-4) 0 % - 31.12.2023

0.3687 ex 2921 42 00 85 3,5-Dichlooraniline (CAS RN 626-43-7) 0 % - 31.12.2023

0.5616 ex 2921 42 00 86 2,5-Dichlooraniline (CAS RN 95-82-9) 0 % - 31.12.2022

0.5603 ex 2921 42 00 87 N-Methylaniline (CAS RN 100-61-8) 0 % - 31.12.2022 Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.5617 ex 2921 42 00 88 3,4-Dichlooraniline-6-sulfonzuur (CAS RN 6331-96-0) 0 % - 31.12.2022

0.2617 ex 2921 43 00 20 4-Amino-6-chloortolueen-3-sulfonzuur (CAS RN 88-51-7) 0 % - 31.12.2023

0.2615 ex 2921 43 00 30 3-Nitro-p-toluïdine (CAS RN 119-32-4) 0 % - 31.12.2023

0.3980 * ex 2921 43 00 40 4-Aminotolueen-3-sulfonzuur (CAS RN 88-44-8) 0 % - 31.12.2024

0.5125 ex 2921 43 00 50 4-Aminobenzotrifluoride (CAS RN 455-14-1) 0 % - 31.12.2020

0.5124 ex 2921 43 00 60 3-Aminobenzotrifluoride (CAS RN 98-16-8) 0 % - 31.12.2020

0.7583 ex 2921 43 00 70 5-Bromo-4-fluoro-2-methylaniline (CAS RN 627871-16-3) 0 % - 31.12.2023

0.3621 ex 2921 44 00 20 Difenylamine (CAS RN 122-39-4) 0 % - 31.12.2023

0.2618 * ex 2921 45 00 20 2 ‑ Aminonaftaleen-1,5-disulfonzuur (CAS RN117-62-4) of een van 0 % - 31.12.2024

de natriumzouten (CAS RN19532-03-7) of (CAS RN62203-79-6)

0.7628 ex 2921 45 00 30 (5 of 8)-aminonaftaleen-2-sulfonzuur (CAS RN 51548-48-2) 0 % - 31.12.2023

0.5994 * ex 2921 45 00 50 7-Aminonaftaleen-1,3,6-trisulfonzuur (CAS RN 118-03-6) 0 % - 31.12.2024

0.7316 ex 2921 45 00 60 1-Naftylamine (CAS RN 134-32-7) 0 % - 31.12.2022

0.7315 ex 2921 45 00 70 8-Aminonaftaleen-2-sulfonzuur (CAS RN 119-28-8) 0 % - 31.12.2022

0.7629 ex 2921 45 00 80 2-Aminonaftaleen-1-sulfonzuur (CAS RN 81-16-3) 0 % - 31.12.2023

0.3618 ex 2921 49 00 20 Pendimethaline (ISO) (CAS RN 40487-42-1) 3.5 % - 31.12.2023

0.7705 * ex 2921 49 00 30 4-Isopropylaniline (CAS RN 99-88-7) 0 % - 31.12.2024

0.7592 ex 2921 49 00 35 2-Ethylaniline (CAS RN 578-54-1) 0 % - 31.12.2023 Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.2609 ex 2921 49 00 40 N-1-Naftylaniline (CAS RN 90-30-2) 0 % - 31.12.2023

0.6825 ex 2921 49 00 60 2,6-Diisopropylaniline (CAS RN 24544-04-5) 0 % - 31.12.2020

0.5126 ex 2921 49 00 80 4-Heptafluorisopropyl-2-methylaniline (CAS RN 238098-26-5) 0 % - 31.12.2020

0.3981 ex 2921 51 19 30 2-Methyl-p-fenyleendiaminesulfaat (CAS RN 615-50-9) 0 % - 31.12.2023

0.4184 ex 2921 51 19 40 p-Fenyleendiamine (CAS RN 106-50-3) 0 % - 31.12.2021

0.4498 * ex 2921 51 19 50 Mono- en dichloorderivaten van p-fenyleendiamine en p 0 % - 31.12.2024

diaminotolueen

0.5995 * ex 2921 51 19 60 2,4-Diaminobenzeensulfonzuur (CAS RN 88-63-1) 0 % - 31.12.2024

0.6595 ex 2921 51 19 70 4-Broom- 1,2-diaminobenzeen (CAS RN 1575-37-7) 0 % - 31.12.2020

0.2612 ex 2921 59 90 10 Mengsels van isomeren van 3,5-diethyltolueendiamine (CAS RN 0 % - 31.12.2023 68479-98-1, CAS RN 75389-89-8)

0.3785 ex 2921 59 90 30 3,3’-Dichloorbenzidinedihydrochloride (CAS RN 612-83-9) 0 % - 31.12.2022

0.3870 ex 2921 59 90 40 4,4’-Diaminostilbeen-2,2’-disulfonzuur (CAS RN 81-11-8) 0 % - 31.12.2023

0.5509 ex 2921 59 90 60 (2R,5R)-1,6-Difenylhexaan-2,5-diaminedihydrochloride (CAS RN 0 % - 31.12.2022 1247119-31-8)

0.6616 ex 2921 59 90 70 Tris(4-aminofenyl)methaan (CAS RN 548-61-8) 0 % - 31.12.2020

0.5757 ex 2922 19 00 20 2-(2-Methoxyfenoxy)ethylamine hydrochloride (CAS RN 64464- 0 % - 31.12.2022 07-9)

0.3617 ex 2922 19 00 30 N,N,N’,N’-Tetramethyl-2,2’-oxybis(ethylamine) (CAS RN 3033- 0 % - 31.12.2023

62-3) Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.6947 ex 2922 19 00 35 2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]ethanol (CAS RN 1704-62-7) 0 % - 31.12.2020

0.7179 ex 2922 19 00 40 (R)-1-((4-amino-2-broom-5-fluorfenyl)amino)-3- 0 % - 31.12.2021 (benzyloxy)propaan-2-ol 4-methylbenzeensulfonaat

(CAS RN 1294504-64-5)

0.7480 ex 2922 19 00 45 2-Methoxymethyl-p-fenyleendiamine (CAS RN 337906-36-2) 0 % - 31.12.2023

0.3616 * ex 2922 19 00 50 2-(2-Methoxyfenoxy)ethylamine (CAS RN 1836-62-0) 0 % - 31.12.2024

0.7587 ex 2922 19 00 55 3-Aminoadamantan-1-ol (CAS RN 702-82-9) 0 % - 31.12.2023

0.3871 ex 2922 19 00 60 N,N,N’-Trimethyl-N’-(2-hydroxy-ethyl) 2,2’-oxybis(ethylamine), 0 % - 31.12.2023

(CAS RN 83016-70-0)

0.5905 ex 2922 19 00 65 trans-4-Aminocyclohexanol (CAS RN 27489-62-9) 0 % - 31.12.2023

0.5986 ex 2922 19 00 75 2-Ethoxyethylamin (CAS RN 110-76-9) 0 % - 31.12.2023

0.4665 * ex 2922 19 00 80 N-[2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]ethyl]-N-methyl-1,3- 0 % - 31.12.2024

propaandiamine (CAS RN 189253-72-3)

0.5911 ex 2922 19 00 85 (1S,4R)-cis-4-Amino-2-cyclopenteen-1-methanol-D-tartraat 0 % - 31.12.2023 (CAS ‑ nr. 229177-52-0)

0.5996 * ex 2922 21 00 10 2-Amino-5-hydroxynaftaleen-1,7-disulfonzuur (CAS RN6535-70- 0 % - 31.12.2024

2)

0.2703 * ex 2922 21 00 30 6-Amino-4-hydroxynaftaleen-2-sulfonzuur (CAS RN 90-51-7) 0 % - 31.12.2024

0.2704 ex 2922 21 00 40 7-Amino-4-hydroxynaftaleen-2-sulfonzuur (CAS RN 87-02-5) 0 % - 31.12.2023

0.3873 * ex 2922 21 00 50 Natriumhydrogeen-4-amino-5-hydroxynaftaleen-2,7-disulfonaat 0 % - 31.12.2024

(CAS RN 5460-09-3)

0.5997 ex 2922 21 00 60 4-Amino-5-hydroxynaftaleen-2,7-disulfonzuur met een zuiverheid 0 % - 31.12.2023 Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

van 80 of meer gewichtspercenten (CAS RN 90-20-0)

0.2702 ex 2922 29 00 20 3-Aminofenol (CAS RN 591-27-5) 0 % - 31.12.2023

0.3982 ex 2922 29 00 25 5-Amino-o-kresol (CAS RN 2835-95-2) 0 % - 31.12.2023

0.6624 ex 2922 29 00 30 1,2-Bis(2-aminofenoxy)ethaan (CAS RN 52411-34-4) 0 % - 31.12.2020

0.7642 ex 2922 29 00 33 o-Fenetidine (CAS RN 94-70-2) 0 % - 31.12.2023

0.6653 ex 2922 29 00 40 4-Hydroxy-6-[(3-sulfofenyl)amino]naftaleen-2-sulfonzuur 0 % - 31.12.2020 (CAS RN 25251-42-7)

0.2936 ex 2922 29 00 45 Anisidinen 0 % - 31.12.2023

0.6634 ex 2922 29 00 63 Aclonifen (ISO) (CAS RN 74070-46-5) met een zuiverheid van 97 0 % - 31.12.2020 of meer gewichtspercenten

0.4627 * ex 2922 29 00 65 4-Trifluormethoxyaniline (CAS RN 461-82-5) 0 % - 31.12.2024

0.7481 ex 2922 29 00 67 4-Chloor-2,5-dimethoxyaniline (CAS RN 6358-64-1) 0 % - 31.12.2023

0.2692 ex 2922 29 00 70 4-Nitro-o-anisidine (CAS RN 97-52-9) 0 % - 31.12.2023

0.7026 ex 2922 29 00 73 Tris(4-aminofenyl)thiofosfaat (CAS RN 52664-35-4) 0 % - 31.12.2021

0.4956 ex 2922 29 00 75 4-(2-Aminoethyl)fenol (CAS RN 51-67-2) 0 % - 31.12.2020

0.2696 ex 2922 29 00 80 3-Diethylaminofenol (CAS RN 91-68-9) 0 % - 31.12.2023

0.5898 ex 2922 29 00 85 4-Benzyloxyanilinehydrochloride (CAS RN 51388-20-6) 0 % - 31.12.2023

0.2690 ex 2922 39 00 10 1-Amino-4-broom-9,10-dioxoantraceen-2-sulfonzuur en zouten 0 % - 31.12.2023 daarvan

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.7371 ex 2922 39 00 15 2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyde (CAS RN 50910-55-9) 0 % - 31.12.2022

0.4914 ex 2922 39 00 20 2-Amino-5-chloorbenzofenon (CAS RN 719-59-5) 0 % - 31.12.2020

0.6838 ex 2922 39 00 25 3-(Dimethylamino)-1-(1-naftalenyl)-1-propanon)hydrochloride 0 % - 31.12.2020 (CAS RN 5409-58-5)

0.7713 * ex 2922 39 00 30 (2-Fluorfenyl)2-(methylamino)-5-nitrofenyl]methanon 0 % - 31.12.2024

(CAS RN 735-06-8)

0.6761 ex 2922 39 00 35 5-Chloor-2-(methylamino)benzofenon (CAS RN 1022-13-5) 0 % - 31.12.2020

0.7800 * ex 2922 39 00 40 4,4’-Bis(diethylamino)benzofenon (CAS RN 90-93-7) 0 % - 31.12.2024

0.3546 ex 2922 43 00 10 Antranilzuur (CAS RN 118-92-3) 0 % - 31.12.2023

0.3547 ex 2922 49 85 10 Ornithineaspartaat (INNM) (CAS RN 3230-94-2) 0 % - 31.12.2023

0.5619 ex 2922 49 85 20 3-Amino-4-chloorbenzoëzuur (CAS RN 2840-28-0) 0 % - 31.12.2022

0.6340 * ex 2922 49 85 25 Dimethyl-2-aminobenzeen-1,4-dicarboxylaat (CAS RN 5372-81-6) 0 % - 31.12.2024

0.6948 ex 2922 49 85 30 Waterige oplossing, bevattende 40 of meer gewichtspercenten 0 % - 31.12.2020 natriummethylaminoacetaat (CAS RN 4316-73-8)

0.6969 ex 2922 49 85 35 2-(3-Amino-4-chloor-benzoyl)benzoëzuur (CAS RN 118-04-7) 0 % - 31.12.2021

0.3544 ex 2922 49 85 40 Norvaline 0 % - 31.12.2023

0.5037 ex 2922 49 85 45 Glycine (CAS RN 56-40-6) 0 % - 31.12.2020

0.3983 * ex 2922 49 85 50 D-(-)-Dihydrofenylglycine (CAS RN 26774-88-9) 0 % - 31.12.2024

0.4239 ex 2922 49 85 60 Ethyl-4-dimethylaminobenzoaat (CAS RN 10287-53-3) 0 % - 31.12.2022 Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.6650 ex 2922 49 85 65 Diethyl aminomalonaat hydrochloride (CAS RN 13433-00-6) 0 % - 31.12.2020

0.4426 ex 2922 49 85 70 2-Ethylhexyl-4-dimethylaminobenzoaat (CAS RN 21245-02-3) 0 % - 31.12.2023

0.7254 ex 2922 49 85 75 L-alanine-isopropylester hydrochloride(CAS RN 62062-65-1) 0 % - 31.12.2022

0.6100 ex 2922 49 85 80 12-Aminododecaanzuur (CAS RN 693-57-2) 0 % - 31.12.2023

0.7784 * ex 2922 49 85 85 Ethyl 4-[[(methylfenylamino)methyleen]amino]benzoaat 0 % - 30.06.2020

(CAS RN 57834-33-0)

0.7020 ex 2922 50 00 10 2-[2-(2- 0 % - 31.12.2021 Aminoëthoxy)ethoxy)azijnzuurhydrochloride.(CAS RN 134979-01-

4)

0.7257 ex 2922 50 00 15 3,5-Dijoodthyronine (CAS RN 1041-01-6) 0 % - 31.12.2022

0.4702 * ex 2922 50 00 20 1-[2-Amino-1-(4-methoxyfenyl)-ethyl]-cyclohexanolhydrochloride 0 % - 31.12.2024

(CAS RN 130198-05-9)

0.7523 ex 2922 50 00 35 (2S)-2-Amino-3-(3,4-dimethoxyfenyl)-2- 0 % - 31.12.2023 methylpropaanzuurhydrochloride (CAS RN 5486-79-3)

0.2681 ex 2922 50 00 70 2-(1-Hydroxycyclohexyl)-2-(4- 0 % - 31.12.2023 methoxyfenyl)ethylammoniumacetaat

0.6226 * ex 2923 10 00 10 Calciumfosforylcholinechloride-tetra-hydraat (CAS RN 72556-74- 0 % - 31.12.2024

2)

0.3543 ex 2923 90 00 10 Tetramethylammoniumhydroxide, in de vorm van een waterige 0 % - 31.12.2023 oplossing, bevattende 25 (± 0,5) gewichtspercenten

tetramethylammoniumhydroxide

0.4499 ex 2923 90 00 25 Tetrakis(dimethylditetradecylammonium)molybdaat, (CAS 0 % - 31.12.2023 RN 117342-25-3)

0.7089 ex 2923 90 00 55 Tetrabutylammoniumbromide (CAS RN 1643-19-2) 0 % - 31.12.2021 Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.7615 ex 2923 90 00 65 N,N,N-trimethyl-tricyclo[3.3.1.13,7]decaan-1-aminiumhydroxide 0 % - 31.12.2023 (CAS RN 53075-09-5) in de vorm van een waterige oplossing met

een gehalte aan N,N,N-trimethyl-tricyclo[3.3.1.13,7]decaan-1- aminiumhydroxide van 17,5 of meer, maar niet meer dan 27,5 gewichtspercent

0.3538 ex 2923 90 00 70 Tetrapropylammoniumhydroxide, in de vorm van een waterige 0 % - 31.12.2023 oplossing, bevattende:

— 40 (± 2) gewichtspercenten tetrapropylammoniumhydroxide,

— niet meer dan 0,3 gewichtspercent carbonaat,

— niet meer dan 0,1 gewichtspercent tripropylamine,

— niet meer dan 500 mg/kg bromide en

— niet meer dan 25 mg/kg kalium en natrium, beide elementen

tezamen genomen

0.5063 ex 2923 90 00 75 Tetraethylammoniumhydroxide, in de vorm van een waterige 0 % - 31.12.2020 oplossing, bevattende:

— 35 (± 0,5 ) gewichtspercenten tetraethylammoniumhydroxide,

— niet meer dan 1 000 mg/kg chloride,

— niet meer dan 2 mg/kg ijzer en

— niet meer dan 10 mg/kg kalium

0.3536 ex 2923 90 00 80 Diallyldimethylammoniumchloride (CAS RN 7398-69-8), in de 0 % - 31.12.2023 vorm van een waterige oplossing bevattende 63 of meer doch niet

meer dan 67 gewichtspercenten diallyldimethylammoniumchloride

0.6410 * ex 2923 90 00 85 N,N,N-Trimethylaniliniumchloride (CAS RN 138-24-9) 0 % - 31.12.2024

0.2678 ex 2924 19 00 10 2 ‑ acrylamido-2-methylpropaansulfonzuur (CAS‑ nr.15214-89-8) 0 % - 31.12.2023 of natriumzout daarvan (CAS ‑ nr.5165-97-9), of ammoniumzout

daarvan (CAS ‑ RN58374-69-9)

0.6227 * ex 2924 19 00 15 N-Ethyl-N-methylcarbamoylchloride (CAS RN 42252-34-6) 0 % - 31.12.2024

0.6597 ex 2924 19 00 20 (R)-(-)-3-(carbamoylmethyl)-5-methylhexaanzuur 0 % - 31.12.2020 (CAS RN 181289-33-8)

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.7258 ex 2924 19 00 25 Isobutylideendiureum (CAS RN 6104-30-9) 0 % - 31.12.2022

0.3535 ex 2924 19 00 30 Methyl-2-aceetamido-3-chloorpropionaat (CAS RN 87333-22-0) 0 % - 31.12.2023

0.6549 * ex 2924 19 00 35 Aceetamide (CAS RN 60-35-5) 0 % - 31.12.2024

0.6996 ex 2924 19 00 45 3-Chloor-N-methoxy-N-methylpropaanamide (CAS RN 1062512- 0 % - 31.12.2021 53-1)

0.3689 * ex 2924 19 00 50 Acrylamide (CAS RN 79-06-1) 0 % - 30.06.2020

0.7060 ex 2924 19 00 55 2-Propynylbutylcarbamaat (CAS RN 76114-73-3) 0 % - 31.12.2021

0.4160 ex 2924 19 00 60 N,N-Dimethylacrylamide (CAS RN 2680-03-7) 0 % - 31.12.2021

0.7482 ex 2924 19 00 65 2,2,2-trifluoracetamide (CAS RN 354-38-1) 0 % - 31.12.2023

0.4380 ex 2924 19 00 70 Methylcarbamaat (CAS RN 598-55-0) 0 % - 31.12.2023

0.7575 ex 2924 19 00 75 (S)-4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-hydroxybutaanzuur 0 % - 31.12.2023 (CAS RN 207305-60-0)

0.5605 ex 2924 19 00 80 Tetrabutylureum (CAS RN 4559-86-8) 0 % - 31.12.2022

0.2939 ex 2924 21 00 10 4,4’-Dihydroxy-7,7’-ureyleendi(naftaleen-2-sulfonzuur) en 0 % - 31.12.2023

natriumzouten daarvan

0.5998 * ex 2924 21 00 20 (3 ‑ Aminofenyl)ureumhydrochloride (CAS RN 59690-88-9) 0 % - 31.12.2024

0.3533 2924 25 00 Alachloor (ISO), (CAS RN 15972-60-8) 0 % - 31.12.2023

0.6047 * ex 2924 29 70 12 4- (Acetylamino)-2-aminobenzeensulfonzuur (CAS RN 88-64-2) 0 % - 31.12.2024

0.3534 ex 2924 29 70 15 Acetochloor (ISO), (CAS RN 34256-82-1) 0 % - 31.12.2023 Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.6266 * ex 2924 29 70 17 2-(Trifluormethyl)benzamide (CAS RN 360-64-5) 0 % - 31.12.2024

0.6363 * ex 2924 29 70 19 2-[[2-(Benzyloxycarbonylamino)acetyl]amino]propionzuur 0 % - 31.12.2024

(CAS RN 3079-63-8)

0.4685 * ex 2924 29 70 20 2-Chloor-N-(2-ethyl-6-methylfenyl)-N-(propaan-2- 0 % - 31.12.2024

yloxymethyl)aceetamide (CAS RN 86763-47-5)

0.6568 * ex 2924 29 70 23 Benalaxyl-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5) 0 % - 31.12.2024

0.5226 ex 2924 29 70 27 2-Broom-4-fluoraceetanilide (CAS RN 1009-22-9) 0 % - 31.12.2021

0.7118 ex 2924 29 70 30 Natrium 4-(4-methyl-3-nitrobenzoylamino)benzeensulfonaat 0 % - 31.12.2021 (CAS RN 84029-45-8)

0.6110 ex 2924 29 70 37 Beflubutamide (ISO) (CAS RN 113614-08-7) 0 % - 31.12.2023

0.5066 ex 2924 29 70 40 N,N’-1,4-Fenyleenbis[3-oxobutyramide], (CAS RN 24731-73-5) 0 % - 31.12.2020

0.5127 ex 2924 29 70 45 Propoxur (ISO) (CAS RN 114-26-1) 0 % - 31.12.2020

0.7113 ex 2924 29 70 50 N-Benzyloxycarbonyl-L-tert-leucine isopropylaminezout 0 % - 31.12.2021 (CAS RN 1621085-33-3)

0.5622 ex 2924 29 70 53 4-Amino-N-[4-(aminocarbonyl)fenyl]benzamide (CAS RN 74441- 0 % - 31.12.2022 06-8)

0.5069 ex 2924 29 70 55 N,N’-(2,5-Dimethyl-1,4-fenyleen)bis[3-oxobutyramide] (CAS RN 0 % - 31.12.2020

24304-50-5)

0.5067 ex 2924 29 70 60 N,N’-(2-Chloor-5-methyl-1,4-fenyleen)bis[3-oxobutyramide], 0 % - 31.12.2020

(CAS RN 41131-65-1)

0.6832 ex 2924 29 70 61 (S)-1-fenylethanamine (S)-2-(((1R,2R)-2- 0 % - 31.12.2020 allylcyclopropoxy)carbonylamino)-3,3-dimethylbutanoaat (CUS

0143288-8)

(5)

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.6767 ex 2924 29 70 62 2-Chloorbenzamide (CAS RN 609-66-5) 0 % - 31.12.2020

0.5388 ex 2924 29 70 63 N-Ethyl-2-(isopropyl)-5-methylcyclohexaancarboxamide (CAS RN 0 % - 31.12.2021 39711-79-0)

0.6766 ex 2924 29 70 64 N-(3',4'-dichloor-5-fluor[1,1’-bifenyl]-2-yl)-aceetamide 0 % - 31.12.2020 (CAS RN 877179-03-8)

0.7632 ex 2924 29 70 67 N,N′-(2,5-Dichloor-1,4-fenyleen)bis[3-oxobutyramide] 0 % - 31.12.2023

(CAS RN 42487-09-2)

0.7582 ex 2924 29 70 70 N-[(Benzyloxy)carbonyl]glycyl-N-[(2S)-1-{4-[(tert 0 % - 31.12.2023 butoxycarbonyl)oxy]fenyl}-3-hydroxypropaan-2-yl]-L-alaninamide

0.6480 * ex 2924 29 70 73 Napropamide (ISO) (CAS RN 15299-99-7) 0 % - 31.12.2024

0.2672 ex 2924 29 70 75 3-Amino-p-anisanilide (CAS RN 120-35-4) 0 % - 31.12.2023

0.2673 ex 2924 29 70 85 p-Aminobenzamide (CAS RN 2835-68-9) 0 % - 31.12.2023

0.4257 ex 2924 29 70 86 Antranilamide (CAS RN 88-68-6) met een zuiverheid van 99,5 of 0 % - 31.12.2022 meer gewichtspercenten

0.4495 ex 2924 29 70 88 5’-Chloor-3-hydroxy-2’-methyl-2-naftanilide (CAS RN 135-63-7) 0 % - 31.12.2023

0.4493 ex 2924 29 70 89 Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332-96-5) 0 % - 31.12.2023

0.3690 ex 2924 29 70 91 3-Hydroxy-2’-methoxy-2-naftanilide (CAS RN 135-62-6) 0 % - 31.12.2023

0.3691 * ex 2924 29 70 92 3-Hydroxy-2-naftanilide (CAS RN 92-77-3) 0 % - 31.12.2024

0.3692 ex 2924 29 70 93 3-Hydroxy-2'-methyl-2-naftanilide (CAS RN 135-61-5) 0 % - 31.12.2023

0.3693 ex 2924 29 70 94 2’-Ethoxy-3-hydroxy-2-naftanilide (CAS RN 92-74-0) 0 % - 31.12.2023

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.3863 ex 2924 29 70 97 1,1-Cyclohexaandiazijnzuur monoamide (CAS RN 99189-60-3) 0 % - 31.12.2023

0.3526 ex 2925 11 00 20 Saccharine en het natriumzout daarvan 0 % - 31.12.2023

0.2674 ex 2925 19 95 10 N-Fenylmaleïmide (CAS RN 941-69-5) 0 % - 31.12.2023

0.5612 ex 2925 19 95 20 4,5,6,7-Tetrahydroisoindool-1,3-dione (CAS RN 4720-86-9) 0 % - 31.12.2022

0.5740 ex 2925 19 95 30 N,N’-(m-Fenyleen)dimaleïmide (CAS RN 3006-93-7) 0 % - 31.12.2022

0.2934 ex 2925 29 00 10 Dicyclohexylcarbodiïmide (CAS RN 538-75-0) 0 % - 31.12.2023

0.5891 ex 2925 29 00 20 N-[3- (dimethylamino)propyl]-N'-ethylcarbodiimidehydrochloride 0 % - 31.12.2023 (CAS RN 25952-53-8)

0.6636 ex 2925 29 00 30 Guanidinesulfamaat (CAS RN 50979-18-5) 0 % - 31.12.2020

0.7749 * ex 2925 29 00 40 Creatine (CAS RN 57-00-1) 0 % - 31.12.2024

0.6786 ex 2926 90 70 14 Cyaanazijnzuur (CAS RN 372-09-8) 0 % - 31.12.2020

0.7430 ex 2926 90 70 15 2-Cyclohexylideen-2-fenylacetonitril (CAS RN 10461-98-0) 0 % - 31.12.2022

0.6258 * ex 2926 90 70 16 4-Cyaan-2-nitrobenzoëzuurmethylester (CAS RN 52449-76-0) 0 % - 31.12.2024

0.6934 ex 2926 90 70 17 Cypermetrine (ISO) met de stereo-isomeren daarvan 0 % - 31.12.2020 (CAS RN 52315-07-8) met een zuiverheid van 90 of meer

gewichtspercenten

0.7408 ex 2926 90 70 18 Flumethrin (ISO) CAS RN 69770-45-2) 0 % - 31.12.2022

0.7466 ex 2926 90 70 19 2-(4-amino-2-chloor-5-methylfenyl)-2-(4-chloorfenyl)acetonitril 0 % - 31.12.2023 (CAS RN 61437-85-2)

0.2668 * ex 2926 90 70 20 2-(m-Benzoylfenyl)propiononitril (CAS RN 42872-30-0) 0 % - 31.12.2024

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.7458 ex 2926 90 70 21 4-Broom-2-chloorbenzonitril (CAS RN 154607-01-9) 0 % - 31.12.2023

0.7514 ex 2926 90 70 22 Acetonitril (CAS RN 75-05-8) 0 % - 31.12.2023

0.6109 ex 2926 90 70 23 Acrinathrin (ISO) (CAS RN 101007-06-1) 0 % - 31.12.2023

0.7805 * ex 2926 90 70 24 2-Hydroxy-2-methylpropiononitril (CAS RN 75-86-5) met een 0 % - 31.12.2024

zuiverheid van 99 of meer gewichtspercenten

0.5227 ex 2926 90 70 25 2,2-Dibroom-3-nitrilpropionamide (CAS RN 10222-01-2) 0 % - 31.12.2021

0.6149 ex 2926 90 70 27 Cyhalofop-butyl (ISO) (CAS RN 122008-85-9) 0 % - 31.12.2023

0.7201 ex 2926 90 70 30 4,5-Dichloor-3,6-dioxocyclohexa-1,4-dieen-1,2-dicarbonitril 0 % - 31.12.2021 (CAS RN 84-58-2)

0.7406 ex 2926 90 70 33 Deltamethrin (ISO) (CAS RN 52918-63-5) 0 % - 31.12.2022

0.7034 ex 2926 90 70 35 4-Cyaan-2-methoxybenzaldehyde (CAS RN 21962-45-8) 0 % - 31.12.2021

0.6970 ex 2926 90 70 40 2-(4-Cyaanfenylamino)azijnzuur (CAS RN 42288-26-6) 0 % - 31.12.2021

0.3522 ex 2926 90 70 50 Alkyl- of alkoxyalkylesters van cyaanazijnzuur 0 % - 31.12.2023

0.6259 * ex 2926 90 70 60 Cyfluthrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) of beta-cyfluthrin (ISO) 0 % - 30.06.2020

(CAS RN 1820573-27-0) met een zuiverheid van 95 of meer gewichtspercent

0.4182 ex 2926 90 70 61 m-(1-Cyaanethyl)benzoëzuur (CAS RN 5537-71-3) 0 % - 31.12.2021

0.4644 * ex 2926 90 70 64 Esfenvaleraat (CAS RN 66230-04-4) met een zuiverheid van ten 0 % - 31.12.2024

minste 83 gewichtspercenten, gemengd met zijn isomeren

0.4802 * ex 2926 90 70 70 Methacrylonitril (CAS RN 126-98-7) 0 % - 31.12.2024

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.2543 * ex 2926 90 70 74 Chloorthalonil (ISO) (CAS RN 1897-45-6) 0 % - 31.12.2024

0.3521 * ex 2926 90 70 75 Ethyl-2-cyaan-2-ethyl-3-methylhexanoaat (CAS RN 100453-11-0) 0 % - 31.12.2024

0.3516 ex 2926 90 70 80 Ethyl-2-cyaan-2-fenylbutyraat (CAS RN 718-71-8) 0 % - 31.12.2023

0.3514 ex 2926 90 70 86 Ethyleendiaminetetraacetonitril (CAS RN 5766-67-6) 0 % - 31.12.2023

0.3515 ex 2926 90 70 89 Butyronitril (CAS RN 109-74-0) 0 % - 31.12.2023

0.2667 ex 2927 00 00 10 2,2'-Dimethyl-2,2'-azodipropionamidinedihydrochloride 0 % - 31.12.2023

0.2665 ex 2927 00 00 20 4-Anilino-2-methoxybenzeendiazoniumhydrogeensulfaat (CAS RN 0 % - 31.12.2023 36305-05-2)

0.7337 ex 2927 00 00 25 2,2’-Azobis(4-methoxy-2,4-dimethylvaleronitril) (CAS RN 15545- 0 % - 31.12.2022

97-8)

0.2810 ex 2927 00 00 30 4’-Aminoazobenzeen-4-sulfonzuur (CAS RN 104-23-4) 0 % - 31.12.2023

0.6306 * ex 2927 00 00 35 C.C’-Azodi (formamide) (CAS RN 123-77-3) in de vorm van geel 0 % - 31.12.2024

poeder met een ontledingstemperatuur van 180°C of meer, maar niet meer dan 220°C, gebruikt als een schuimmiddel bij de vervaardiging van thermoplastische harsen, elastomeren en vernet polyethyleenschuim

0.3984 ex 2927 00 00 60 4,4’-Dicyaan-4,4’-azodivaleriaanzuur (CAS RN 2638-94-0) 0 % - 31.12.2023

0.5626 ex 2927 00 00 80 4-[(2,5-Dichloorfenyl)azo]-3-hydroxy-2-naftoëzuur (CAS RN 0 % - 31.12.2022 51867-77-7)

0.2661 ex 2928 00 90 10 3,3´-Bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)-N,N´- 0 % - 31.12.2023 bipropionamide (CAS RN 32687-78-8)

0.6479 * ex 2928 00 90 13 Cymoxanil (ISO) (CAS RN 57966-95-7) 0 % - 31.12.2024

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.6548 * ex 2928 00 90 18 Acetonoxim (CAS RN 127-06-0) met een zuiverheid van ten minste 0 % - 31.12.2024

99 gewichtspercent

0.6871 ex 2928 00 90 23 Metobromuron (ISO) (CAS RN 3060-89-7) met een zuiverheid van 0 % - 31.12.2020 98 of meer gewichtspercenten

0.4929 ex 2928 00 90 25 Acetaldehydeoxime (CAS RN 107-29-9) in waterige oplossing 0 % - 31.12.2020

0.6985 ex 2928 00 90 28 Pentaan-2-onoxim (CAS RN 623-40-5) 0 % - 31.12.2021

0.5438 ex 2928 00 90 30 N-Isopropylhydroxylamine (CAS RN 5080-22-8) 0 % - 31.12.2021

0.7448 ex 2928 00 90 33 4-Chloorfenylhydrazinehydrochloride (CAS RN 1073-70-7) 0 % - 31.12.2023

0.2659 ex 2928 00 90 40 O-Ethylhydroxylamine, in de vorm van een waterige 0 % - 31.12.2023 oplossing (CAS RN 624-86-2)

0.5919 ex 2928 00 90 45 Tebufenozide (ISO) (CAS RN 112410-23-8) 0 % - 31.12.2023

0.6635 ex 2928 00 90 50 Waterige oplossing van meer dan 33,5 maar niet meer dan 36,5 0 % - 31.12.2020

gewichtsprocent 2,2’-(hydroxyimino)

bisethaansulfonzuurdinatriumzout (CAS RN 133986-51-3)

0.5918 ex 2928 00 90 55 Aminoguanidiniumwaterstofcarbonaat (CAS RN 2582-30-1) 0 % - 31.12.2023

0.6364 * ex 2928 00 90 65 2-Amino-3-(4-hydroxyfenyl) propanal semicarbazon hydrochloride 0 % - 31.12.2024

0.4544 ex 2928 00 90 70 Butanonoxim (CAS RN 96-29-7) 0 % - 31.12.2023

0.5228 ex 2928 00 90 75 Metaflumizon (ISO) (CAS RN 139968-49-3) 0 % - 31.12.2021

0.3510 ex 2928 00 90 80 Cyflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3) 0 % - 31.12.2023

0.5266 ex 2928 00 90 85 Daminozide (ISO) met een zuiverheid van 99 of meer 0 % - 31.12.2021 gewichtspercenten (CAS RN 1596-84-5)

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.4714 * ex 2929 10 00 15 3,3’-Dimethylbifenyl-4,4’-diyldiisocyanaat (CAS RN 91-97-4) 0 % - 31.12.2024

0.5827 ex 2929 10 00 20 Butylisocyanaat (CAS RN 111-36-4) 0 % - 31.12.2022

0.2660 ex 2929 10 00 40 m-Isopropenyl-α,α-dimethylbenzylisocyanaat (CAS RN 2094-99-7) 0 % - 31.12.2023

0.2657 ex 2929 10 00 50 m-Fenyleendiïsopropylideendiïsocyanaat (CAS RN 2778-42-9) 0 % - 31.12.2023

0.5033 ex 2929 10 00 55 2,5 (en 2,6)-Bis(isocyanatomethyl)bicyclo[2.2.1]heptaan (CAS RN 0 % - 31.12.2022 74091-64-8)

0.3509 ex 2929 10 00 60 Mengsels van isomeren van trimethylhexamethyleendiïsocyanaat 0 % - 31.12.2023

0.4188 ex 2929 10 00 80 1,3-Bis(isocyanatomethyl)benzeen (CAS RN 3634-83-1) 0 % - 31.12.2022

0.4298 ex 2930 20 00 10 Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9) 0 % - 31.12.2022

0.5278 ex 2930 20 00 20 2-Isopropylethylthiocarbamaat (CAS RN 141-98-0) 0 % - 31.12.2021

0.5035 ex 2930 90 98 10 2,3-Bis[(2-mercaptoethyl)thio]-1-propaanthiol (CAS RN 131538- 0 % - 31.12.2020 00-6)

0.7483 ex 2930 90 98 12 4,4'-Sulfonyldifenol (CAS RN 80-09-1) gebruikt bij de 0 % - 31.12.2023 vervaardiging van polyarylsulfonen of polyarylethersulfonen

(2)

0.5390 ex 2930 90 98 13 Mercaptaminehydrochloride (CAS RN 156-57-0) 0 % - 31.12.2021

0.2932 ex 2930 90 98 15 Ethoprofos (ISO) (CAS RN 13194-48-4) 0 % - 31.12.2023

0.6551 * ex 2930 90 98 16 3-(Dimethoxymethylsilyl)-1-propaanthiol (CAS RN 31001-77-1) 0 % - 31.12.2024

0.5999 * ex 2930 90 98 17 4-(Methylthio)benzaldehyde (CAS RN 3446-89-7) 0 % - 31.12.2024

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.7748 * ex 2930 90 98 18 Dimethylsulfon (CAS RN 67-71-0) 0 % - 31.12.2024

0.6768 ex 2930 90 98 19 N-(2-Methylsulfinyl-1,1-dimethyl-ethyl)-N'-{2-methyl-4-[1,2,2,2- 0 % - 31.12.2020 tetrafluor-1-(trifluormethyl)ethyl]fenyl}ftalamide

(CAS RN 371771-07-2)

0.7799 * ex 2930 90 98 20 4-(4-Methylfenylthio)benzofenon (CAS RN 83846-85-9) 0 % - 31.12.2024

0.6750 ex 2930 90 98 21 [2,2’-Thiobis(4-tert-octylfenolato)]-n-butylamine-nikkel (CAS RN 0 % - 31.12.2021

14516-71-3)

0.6769 ex 2930 90 98 22 Tembotrion (ISO) (CAS RN 335104-84-2) met een zuiverheid van 0 % - 31.12.2020 94,5 of meergewichtspercenten

0.5899 ex 2930 90 98 23 Dimethyl [(methylsulfanyl)methylylideen]biscarbamaat (CAS 0 % - 31.12.2023 RN 34840-23-8)

0.7714 * ex 2930 90 98 24 Fenylvinylsulfon (CAS RN 5535-48-8) 0 % - 31.12.2024

0.2930 ex 2930 90 98 25 Thiofanaat-methyl (ISO), (CAS RN 23564-05-8) 0 % - 31.12.2023

0.6873 ex 2930 90 98 26 Folpet (ISO) (CAS RN 133-07-3) met een zuiverheid van 97,5 of 0 % - 31.12.2020 meer gewichtspercenten

0.6585 * ex 2930 90 98 27 2-[(4-Amino-3-methoxyfenyl)sulfonyl]ethylhydrogeensulfaat 0 % - 31.12.2024

(CAS RN 26672-22-0)

0.2933 ex 2930 90 98 30 4-(4-Isopropoxyfenylsulfonyl)fenol (CAS RN 95235-30-6) 0 % - 31.12.2023

0.6584 * ex 2930 90 98 33 2-Amino-5-{[2-(sulfoxy)ethyl]sulfonyl}benzeensulfonzuur 0 % - 31.12.2024

(CAS RN 42986-22-1)

0.3811 ex 2930 90 98 35 Glutathion (CAS RN 70-18-8) 0 % - 31.12.2021

0.7682 ex 2930 90 98 38 Allyl isothiocyanaat (CAS RN 57-06-7) 0 % - 31.12.2023 Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.2928 ex 2930 90 98 40 3,3´-Thiodipropionzuur (CAS RN 111-17-1) 0 % - 31.12.2023

0.6167 ex 2930 90 98 43 Trimethylsulfoxoniumjodide (CAS RN 1774-47-6) 0 % - 31.12.2023

0.2931 * ex 2930 90 98 45 2-[(p-Aminofenyl)sulfonyl]ethylhydrogeensulfaat (CAS RN 2494- 0 % - 31.12.2024

89-5)

0.7689 ex 2930 90 98 50 3-mercaptopropionzuur (CAS RN 107-96-0) 0 % - 31.12.2023

0.6617 ex 2930 90 98 53 Bis(4-chloorfenyl)sulfon (CAS RN 80-07-9) 0 % - 31.12.2020

0.5114 ex 2930 90 98 55 Thioureum (CAS RN 62-56-6) 0 % - 31.12.2020

0.6619 ex 2930 90 98 57 Methyl(methylthio)acetaat (CAS RN 16630-66-3) 0 % - 31.12.2020

0.2929 ex 2930 90 98 60 Fenylmethylsulfide (CAS RN 100-68-5) 0 % - 31.12.2023

0.4629 * ex 2930 90 98 64 3-Chloor-2-methylfenyl-methyl-sulfide (CAS RN 82961-52-2) 0 % - 31.12.2024

0.5034 ex 2930 90 98 65 Pentaerytritoltetrakis(3-mercaptopropionaat) (CAS RN 7575-23-7) 0 % - 31.12.2022

0.4296 ex 2930 90 98 68 Clethodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2) 0 % - 31.12.2022

0.3986 ex 2930 90 98 77 4-[4-(2-Propenyloxy)fenylsulfonyl]fenol (CAS RN 97042-18-7) 0 % - 31.12.2023

0.4187 ex 2930 90 98 78 4-Mercaptomethyl-3,6-dithia-1,8-octaandithiol (CAS RN 131538- 0 % - 31.12.2021 00-6)

0.2999 ex 2930 90 98 80 Captan (ISO) (CAS RN 133-06-2) 0 % - 31.12.2023

0.4694 * ex 2930 90 98 81 Dinatriumhexamethyleen-1,6-bisthiosulfaat, dihydraat (CAS RN 3 % - 31.12.2024

5719-73-3)

0.7037 ex 2930 90 98 85 2-Methyl-1-(methylthio)-2-propaanamine (CAS RN 36567-04-1) 0 % - 31.12.2021 Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.4094 ex 2930 90 98 89 Kalium- of natriumzout van O-ethyl-, O-isopropyl-, O-butyl-, O- 0 % - 31.12.2021 isobutyl- of O-pentyldithiocarbonaat

0.7070 ex 2930 90 98 93 1-Hydrazino-3-(methylthio)propaan-2-ol (CAS RN 14359-97-8) 0 % - 31.12.2021

0.7078 ex 2930 90 98 95 N-(cyclohexylthio)ftaalimide (CAS RN 17796-82-6) 0 % - 31.12.2021

0.7086 ex 2930 90 98 97 Difenylsulfon (CAS RN 127-63-9) 0 % - 31.12.2021

0.5741 ex 2931 39 90 08 Natriumdiïsobutyldithiofosfinaat (CAS RN 13360-78-6) in een 0 % - 31.12.2022 waterige oplossing

0.5492 ex 2931 39 90 13 Trioctylfosfineoxide (CAS RN 78-50-2) 0 % - 31.12.2021

0.6088 ex 2931 39 90 23 Di-tert-butylfosfaan (CAS RN 819-19-2) 0 % - 31.12.2023

0.5758 ex 2931 39 90 25 (Z)-Prop-1-en-1-yl fosfonzuur (CAS RN 25383-06-6) 0 % - 31.12.2022

0.2656 * ex 2931 39 90 28 N-(Fosfonomethyl)iminodiazijnzuur (CAS RN 5994-61-6) 0 % - 31.12.2024

0.3497 ex 2931 39 90 30 Bis(2,4,4-trimethylpentyl)fosfinezuur (CAS RN 83411-71-6) 0 % - 31.12.2023

0.7533 ex 2931 39 90 35 Ethylfenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfinaat (CAS RN 84434-11-7) 0 % - 31.12.2023

0.5229 ex 2931 39 90 40 Tetrakis(hydroxymethyl)fosfoniumchloride (CAS RN 124-64-1) 0 % - 31.12.2021

0.4433 ex 2931 39 90 45 Difenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfineoxide (CAS RN 75980-60-8) 0 % - 31.12.2023

0.3492 * ex 2931 39 90 48 Tetrabutylfosfoniumacetaat, in de vorm van een waterige oplossing 0 % - 31.12.2024

(CAS RN 30345-49-4)

0.7709 * ex 2931 39 90 50 2-Chloorethylfosfonzuur (CAS RN 16672-87-0) vast of in waterige 0 % - 31.12.2024

oplossing, met 65 gewichtspercenten of meer 2- chloorethylfosfonzuur Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.3987 ex 2931 39 90 55 3-(Hydroxyfenylfosfinoyl)propionzuur (CAS RN 14657-64-8) 0 % - 31.12.2023

0.6608 ex 2931 39 90 57 Trimethylfosfonoacetaat (CAS RN 5927-18-4) 0 % - 31.12.2020

0.3504 ex 2931 90 00 03 Butylethylmagnesium (CAS RN 62202-86-2), opgelost in heptaan 0 % - 31.12.2023

0.4905 ex 2931 90 00 05 Diethylmethoxyboraan (CAS ‑ nr.7397-46-8), al dan niet in de 0 % - 31.12.2020 vorm van een oplossing in tetrahydrofuraan overeenkomstig

aantekening 1e), op hoofdstuk29 van de GN

0.7354 ex 2931 90 00 10 (3-Fluor-5-isobutoxyfenyl)boorzuur (CAS RN 850589-57-0) 0 % - 31.12.2022

0.4515 * ex 2931 90 00 15 Methylcyclopentadienyl-mangaan-tricarbonyl (CAS RN 12108-13- 0 % - 31.12.2024

 • 3) 
  met ten hoogste 4,9 gewichtspercenten cyclopentadienylmangaan-tricarbonyl

0.7320 ex 2931 90 00 20 Ferroceen (CAS RN 102-54-5) 0 % - 31.12.2022

0.3499 * ex 2931 90 00 33 Dimethyl[dimethylsilyldiïndenyl]hafnium (CAS RN 220492-55-7) 0 % - 31.12.2024

0.2654 * ex 2931 90 00 35 N,N-Dimethylanilinium-tetrakis(pentafluorfenyl)boraat (CAS RN 0 % - 31.12.2024

118612-00-3)

0.4121 ex 2931 90 00 50 Trimethylsilaan (CAS RN 993-07-7) 0 % - 31.12.2021

0.6916 ex 2931 90 00 60 4-Chloor-2-fluor-3-methoxyfenylboronzuur (CAS RN 944129-07- 0 % - 31.12.2020 1)

0.6917 ex 2931 90 00 63 Chloorethenyldimethylsilaan (CAS RN 1719-58-0) 0 % - 31.12.2020

0.6946 ex 2931 90 00 65 Bis(4-tert-butylfenyl)jodonium hexafluorfosfaat (CAS RN 61358- 0 % - 31.12.2020 25-6)

0.6928 ex 2931 90 00 67 Dimethyltin dioleaat (CAS RN 3865-34-7) 0 % - 31.12.2020

0.6795 ex 2931 90 00 70 (4-Propylfenyl)boronzuur (CAS RN 134150-01-9) 0 % - 31.12.2020 Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.3486 ex 2932 13 00 10 Tetrahydrofurfurylalcohol (CAS RN 97-99-4) 0 % - 31.12.2023

0.4590 * ex 2932 14 00 10 1,6-Dichloor-1,6-dideoxy-β-D-fructofuranosyl-4-chloor-4-deoxy-α- 0 % - 31.12.2024

D-galactopyranoside (CAS RN 56038-13-2)

0.6787 ex 2932 19 00 20 Tetrahydrofuraan-boraan (CAS RN 14044-65-6) 0 % - 31.12.2020

0.3488 * ex 2932 19 00 40 Furaan (CAS RN 110-00-9) met een zuiverheid van 99 of meer 0 % - 31.12.2024

gewichtspercenten

0.4514 * ex 2932 19 00 41 2,2 di(tetrahydrofuryl)propaan (CAS RN 89686-69-1) 0 % - 31.12.2024

0.7614 ex 2932 19 00 65 Tefuryltrion (ISO) (CAS RN 473278-76-1) 0 % - 31.12.2023

0.3487 * ex 2932 19 00 70 Furfurylamine (CAS RN 617-89-0) 0 % - 31.12.2024

0.3611 ex 2932 19 00 75 Tetrahydro-2-methylfuran (CAS RN 96-47-9) 0 % - 31.12.2023

0.5240 ex 2932 19 00 80 5-Nitrofurfurilideendi(acetaat) (CAS RN 92-55-7) 0 % - 31.12.2021

0.2775 ex 2932 20 90 10 2'-Anilino-6'-[ethyl(isopentyl)amino]-3'- 0 % - 31.12.2023 methylspiro[isobenzofuraan-1(3H),9'-xantheen]-3-on (CAS RN

70516-41-5)

0.5257 ex 2932 20 90 15 Cumarine (CAS RN 91-64-5) 0 % - 31.12.2021

0.5611 ex 2932 20 90 40 (S)-(−)-α-Amino-γ-butyrolactonhydrobromide (CAS RN 15295-77- 0 % - 31.12.2022 9)

0.6094 ex 2932 20 90 45 2,2-Dimethyl-1,3-dioxaan-4,6-dion (CAS RN 2033-24-1) 0 % - 31.12.2023

0.7283 ex 2932 20 90 50 L-lactide (CAS RN 4511-42-6) of D-lactide (CAS RN 13076-17-0) 0 % - 31.12.2022 of dilactide (CAS RN 95-96-5)

0.2765 ex 2932 20 90 55 6-Dimethylamino-3,3-bis(4-dimethylaminofenyl)ftalide (CAS RN 0 % - 31.12.2023 1552-42-7)

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.4162 ex 2932 20 90 60 6’-(Diethylamino)-3’-methyl-2’-(fenylamino)- 0 % - 31.12.2021

spiro[isobenzofuraan-1(3H),9’-[9H]xantheen]-3-on (CAS RN 29512-49-0)

0.7812 * ex 2932 20 90 63 Selamectine (INN) 5Z-isomeer (CAS RN 220119-17-5) 0 % - 31.12.2024

0.6620 ex 2932 20 90 65 Natrium 4-(methoxycarbonyl)-5-oxo-2,5-dihydrofuran-3-olaat 0 % - 31.12.2020 (CAS RN 1134960-41-0)

0.4161 ex 2932 20 90 71 6’-(Dibutylamino)-3’-methyl-2’-(fenylamino)- 0 % - 31.12.2021

spiro[isobenzofuraan-1(3H),9’-[9H]xantheen]-3-on (CAS RN 89331-94-2)

0.7599 ex 2932 20 90 75 3-Acetyl-6-methyl-2H-pyraan-2,4(3H)-dion (CAS RN 520-45-6) 0 % - 31.12.2023

0.3990 ex 2932 20 90 80 Gibberellinezuur met een zuiverheid van ten minste 88 0 % - 31.12.2023 gewichtspercenten (CAS RN 77-06-5)

0.4403 ex 2932 20 90 84 Decahydro-3a,6,6,9a-tetramethylnaft[2,1-b]furan-2(1H)-on (CAS 0 % - 31.12.2023 RN 564-20-5)

0.3610 ex 2932 99 00 10 Bendiocarb (ISO) (CAS RN 22781-23-3) 0 % - 31.12.2023

0.7202 ex 2932 99 00 13 (4-Chloor-3-(4-ethoxybenzyl)fenyl)((3aS,5R,6S,6aS)-6-hydroxy 0 % - 31.12.2021 2,2-dimethyltetrahydrofuro[2,3-d][1 ,3]dioxol-5-yl)methanon

(CAS RN 1103738-30-2)

0.5269 ex 2932 99 00 15 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran 0 % - 31.12.2021 (CAS RN 1222-05-5)

0.7178 ex 2932 99 00 18 4-(4-Broom-3-((tetrahydro-2H-pyran-2- 0 % - 31.12.2021 yloxy)methyl)fenoxy)benzonitril (CAS RN 943311-78-2)

0.5387 ex 2932 99 00 20 Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolaan-2-acetaat (CAS RN 6413-10-1) 0 % - 31.12.2021

0.7431 ex 2932 99 00 23 2-Ethyl-3-hydroxy-4-pyron (CAS RN 4940-11-8) 0 % - 31.12.2022

0.5759 ex 2932 99 00 25 1-(2,2-Difluorobenzo [d][1,3]dioxol-5-yl)cyclopropaancarbonzuur 0 % - 31.12.2022 Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

(CAS RN 862574-88-7)

0.7639 ex 2932 99 00 27 (2-Butyl-3-benzofuranyl)(4-hydroxy-3,5-diiodofenyl)methanon 0 % - 31.12.2023 (CAS RN 1951-26-4)

0.7535 ex 2932 99 00 33 3-hydroxy-2-methyl-4-pyron (CAS RN 118-71-8) 0 % - 31.12.2023

0.6243 * ex 2932 99 00 43 Ethofumesaat (ISO) (CAS RN 26225-79-6) met een zuiverheid van 0 % - 31.12.2024

97 of meer gewichtspercent

0.5915 * ex 2932 99 00 45 2-Butylbenzofuran (CAS RN 4265-27-4) 0 % - 31.12.2024

0.7766 * ex 2932 99 00 47 12H-[1]Benzofuro[3,2-c][1]benzoxepin-6-on (CAS RN 28763-77- 0 % - 31.12.2024

1)

0.4907 ex 2932 99 00 50 7-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine-3-on (CAS RN 0 % - 31.12.2020 28940-11-6)

0.6113 ex 2932 99 00 53 1,3-Dihydro-1,3-dimethoxyisobenzofuran (CAS RN 24388-70-3) 0 % - 31.12.2023

0.6771 ex 2932 99 00 65 4,4-Dimethyl-3,5,8-trioxabicyclo[5,1,0]octaan (CAS RN 57280-22- 0 % - 31.12.2020 5)

0.4105 ex 2932 99 00 70 1,3:2,4-bis-O-Benzylideen-D-glucitol (CAS RN 32647-67-9) 0 % - 31.12.2021

0.4063 ex 2932 99 00 75 3-(3,4-Methyleendioxyfenyl)-2-methylpropanal (CAS RN 1205-17- 0 % - 31.12.2021 0)

0.4106 ex 2932 99 00 80 1,3:2,4-bis-O-(4-Methylbenzylideen)-D-glucitol (CAS RN 81541- 0 % - 31.12.2023 12-0)

0.3697 ex 2932 99 00 85 1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimethylbenzylideen)-D-glucitol 0 % - 31.12.2023 (CAS RN 135861-56-2)

0.6262 * ex 2933 19 90 15 Pyrasulfotool (ISO) (CAS RN 365400-11-9) met een zuiverheid 0 % - 31.12.2024

van 96 of meer gewichtspercent Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.6261 * ex 2933 19 90 25 3-Difluormethyl-1-methyl-1H-pyrazool-4-carbonzuur 0 % - 31.12.2024

(CAS RN 176969-34-9)

0.3699 ex 2933 19 90 30 3-Methyl-1-p-tolyl-5-pyrazolon (CAS RN 86-92-0) 0 % - 31.12.2023

0.6626 ex 2933 19 90 35 1,3-Dimethyl-5-fluor-1H-pyrazool-4-carbonylfluoride 0 % - 31.12.2020 (CAS RN 191614-02-5)

0.3877 ex 2933 19 90 40 Edaravon (INN) (CAS RN 89-25-8) 0 % - 31.12.2023

0.7119 ex 2933 19 90 45 5-Amino-1-[2,6-dichloor-4-(trifluormethyl)fenyl]-1H-pyrazool-3- 0 % - 31.12.2021 carbonitril (CAS RN 120068-79-3)

0.3992 * ex 2933 19 90 50 Fenpyroximaat (ISO) (CAS RN 134098-61-6) 0 % - 31.12.2024

0.7182 ex 2933 19 90 55 5-Methyl-1-(naftaleen-2-yl)-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-on 0 % - 31.12.2021 (CAS RN 1192140-15-0)

0.4494 * ex 2933 19 90 60 Pyraflufen-ethyl (ISO) (CAS RN 129630-19-9) 0 % - 31.12.2024

0.7576 ex 2933 19 90 65 4-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazool (CAS RN 1024120-52-2) 0 % - 31.12.2023

0.4404 ex 2933 19 90 70 4,5-Diamino-1-(2-hydroxyethyl)pyrazoolsulfaat (CAS RN 155601- 0 % - 31.12.2023 30-2)

0.7811 * ex 2933 19 90 75 Fipronil (ISO) (CAS RN 120068-37-3) 0 % - 30.06.2020

0.5615 ex 2933 19 90 80 3-(4,5-Dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1- 0 % - 31.12.2022 yl)benzeensulfonzuur (CAS RN 119-17-5)

0.6745 * ex 2933 21 00 35 Iprodion (ISO) (CAS RN 36734-19-7) met een zuiverheid van 97 of 0 % - 30.06.2020

meer gewichtspercent

0.4084 ex 2933 21 00 50 1-Broom-3-chloor-5,5-dimethylhydantoïne (CAS RN 16079-88-2)/ 0 % - 31.12.2021 (CAS RN 32718-18-6)

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.6835 ex 2933 21 00 55 1-Aminohydantoïne hydrochloride (CAS RN 2827-56-7) 0 % - 31.12.2020

0.4088 ex 2933 21 00 60 DL-p-Hydroxyfenylhydantoïne (CAS RN 2420-17-9) 0 % - 31.12.2021

0.5115 ex 2933 21 00 80 5,5-Dimethylhydantoïne (CAS RN 77-71-4) 0 % - 31.12.2020

0.5972 ex 2933 29 90 15 Ethyl 4-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-propylimidazool-5- 0 % - 31.12.2023 carboxylaat (CAS RN 144689-93-0)

0.7527 ex 2933 29 90 18 2-(2-chloorfenyl)-1-[2-(2-chloorfenyl)-4,5-difenyl-2H-imidazool-2- 0 % - 31.12.2023 yl]-4,5-difenyl-1H-imidazool (CAS RN 7189-82-4)

0.5920 ex 2933 29 90 25 Prochloraz (ISO) (CAS RN 67747-09-5) 0 % - 31.12.2023

0.5921 ex 2933 29 90 45 Prochloraz koperchloride (ISO) (CAS RN 156065-03-1) 0 % - 31.12.2023

0.2752 ex 2933 29 90 50 1,3-Dimethylimidazolidine-2-on (CAS RN 80-73-9) 0 % - 31.12.2023

0.6263 * ex 2933 29 90 55 Fenamidon (ISO) (CAS RN 161326-34-7) met een zuiverheid van 0 % - 31.12.2024

97 of meer gewichtspercent

0.5215 ex 2933 29 90 60 1-Cyaan-2-methyl-1-[2-(5-methylimidazool-4- 0 % - 31.12.2021 ylmethylthio)ethyl]isothioureum (CAS RN 52378-40-2)

0.6758 ex 2933 29 90 65 (S)-tert-Butyl 2-(5-broom-1H-imidazool-2-yl)pyrrolidine-1- 0 % - 31.12.2020 carboxylaat (CAS RN 1007882-59-8)

0.5470 ex 2933 29 90 70 Cyazofamide (ISO) (CAS RN 120116-88-3) 0 % - 31.12.2021

0.7120 ex 2933 29 90 75 2,2'-Azobis[2-(2-imidazolin-2-yl)propaan] dihydrochloride 0 % - 31.12.2021 (CAS RN 27776-21-2)

0.5821 ex 2933 29 90 80 Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0) 0 % - 31.12.2022

0.6415 * 2933 39 50 Methylester van fluroxypyr (ISO) (CAS RN 69184-17-4) 0 % - 31.12.2024

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.7186 ex 2933 39 99 10 2-Aminopyridin-4-ol hydrochloride (CAS RN 1187932-09-7) 0 % - 31.12.2021

0.6462 * ex 2933 39 99 11 2-(Chloormethyl)-4-(3-methoxypropoxy)-3- 0 % - 31.12.2024

methylpyridinehydrochloride(CAS RN 153259-31-5)

0.5608 ex 2933 39 99 12 2,3-Dichloorpyridine (CAS RN 2402-77-9) 0 % - 31.12.2022

0.6756 ex 2933 39 99 13 Methyl (1S,3S,4R)-2-[(1R)-1-fenylethyl]-2-azabicyclo[2.2.1]hept 0 % - 31.12.2020 5-een-3-carboxylaat (CAS RN 130194-96-6)

0.6812 ex 2933 39 99 14 N,4-Dimethyl-1-(fenylmethyl)- 3-piperidinamine hydrochloride 0 % - 31.12.2020 (1:2) (CAS RN 1228879-37-5)

0.6788 ex 2933 39 99 16 Methyl (2S,5R)-5-[(benzyloxy)amino]piperidine-2-carboxylaat 0 % - 31.12.2020 dihydrochloride (CAS RN 1501976-34-6)

0.6941 ex 2933 39 99 17 3,5-Dimethylpyridine (CAS RN 591-22-0) 0 % - 31.12.2020

0.6902 ex 2933 39 99 19 Methylnicotinaat (INNM) (CAS RN 93-60-7) 0 % - 31.12.2020

0.4842 ex 2933 39 99 20 Koperpyrithionpoeder (CAS RN 14915-37-8) 0 % - 31.12.2020

0.6545 * ex 2933 39 99 21 Boscalid (ISO) (CAS RN 188425-85-6) 0 % - 31.12.2024

0.6900 ex 2933 39 99 23 2-Chloor-3-cyanopyridine (CAS RN 6602-54-6) 0 % - 31.12.2020

0.4594 * ex 2933 39 99 24 2-(Chloormethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine-hydrochloride 0 % - 31.12.2024

(CAS RN 86604-75-3)

0.3604 ex 2933 39 99 25 Imazethapyr (ISO) (CAS RN 81335-77-5) 0 % - 31.12.2023

0.6813 ex 2933 39 99 26 2-[4-(Hydrazinylmethyl)fenyl]-pyridine dihydrochloride 0 % - 31.12.2020 (CAS RN 1802485-62-6)

0.7091 ex 2933 39 99 27 Pyridine-2,3-dicarbonzuur (CAS RN 499-83-2) 0 % - 31.12.2021 Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.6368 * ex 2933 39 99 28 Ethyl-3-[(3-amino-4-methylaminobenzoyl)-pyridine-2-yl-amino]- 0 % - 31.12.2024

propionaat (CAS RN 212322-56-0)

0.6966 ex 2933 39 99 29 3,5-Dichloor-2-cyaanpyridine (CAS RN 85331-33-5) 0 % - 31.12.2021

0.6458 * ex 2933 39 99 31 2-(Chloormethyl)-3-methyl-4-(2,2,2- 0 % - 31.12.2024

trifluorethoxy)pyridinehydrochloride(CAS RN 127337-60-4)

0.5241 ex 2933 39 99 32 2-Chloormethyl-3,4-dimethoxypyridine-hydrochloride (CAS RN 0 % - 31.12.2021 72830-09-2)

0.7181 ex 2933 39 99 33 5-(3-chloorfenyl)-3-methoxypyridine-2-carbonitril 0 % - 31.12.2021 (CAS RN 1415226-39-9)

0.3878 ex 2933 39 99 35 Aminopyralide (ISO) (CAS RN 150114-71-9) 0 % - 31.12.2023

0.7296 ex 2933 39 99 36 1-[2-[5-methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazool-1- 0 % - 31.12.2022 yl]acetyl]piperidine-4-carbothioamide (CAS RN 1003319-95-6)

0.5230 ex 2933 39 99 37 Waterige oplossing van pyridine-2-thiol-1-oxide, natriumzout (CAS 0 % - 31.12.2021 RN 3811-73-2)

0.7348 ex 2933 39 99 38 (2-Chloropyridine-3-yl)methanol (CAS RN 42330-59-6) 0 % - 31.12.2022

0.7349 ex 2933 39 99 39 2,6-Dichloorpyridine-3-carboxamide (CAS RN 62068-78-4) 0 % - 31.12.2022

0.7184 ex 2933 39 99 41 2-chloor-6-(3-fluor-5-isobutoxyfenyl)nicotinezuur 0 % - 31.12.2021 (CAS RN 1897387-01-7)

0.7121 ex 2933 39 99 46 Fluopicolide (ISO) (CAS RN 239110-15-7) bevattende 97 of meer 0 % - 31.12.2021 gewichtspercenten

0.4706 ex 2933 39 99 47 (-)-trans-4-(4’-Fluorfenyl)-3-hydroxymethyl-N-methylpiperidine 0 % - 31.12.2021 (CAS RN 105812-81-5)

0.4749 * ex 2933 39 99 48 Flonicamide (ISO) (CAS RN 158062-67-0) 0 % - 31.12.2024

Geplande

Bijzondere Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom datum voor

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.7352 ex 2933 39 99 51 2,5-Dichloor-4,6-dimethylnicotinonitril (CAS RN 91591-63-8) 0 % - 31.12.2022

0.5610 ex 2933 39 99 52 6-chloor-3-nitropyridine-2-ylamine (CAS RN 27048-04-0) 0 % - 31.12.2023

0.7456 ex 2933 39 99 54 4-methyl-2-pyridylamine (CAS RN 695-34-1) 0 % - 31.12.2023

0.4646 * ex 2933 39 99 55 Pyriproxyfeen (ISO) (CAS RN 95737-68-1) met een zuiverheid van 0 % - 31.12.2024

ten minste 97 gewichtspercenten

0.5760 ex 2933 39 99 57 Tert-butyl 3-(6-amino-3-methylpyridine-2-yl) benzoaat (CAS RN 0 % - 31.12.2022 1083057-14-0)

0.7598 ex 2933 39 99 59 Chloorpyrifos-methyl (ISO) (CAS RN 5598-13-0) 0 % - 31.12.2023

0.2750 ex 2933 39 99 60 2-Fluor-6-(trifluormethyl)pyridine (CAS RN 94239-04-0) 0 % - 31.12.2023

0.7584 ex 2933 39 99 61 6-Bromopyridine-2-amine (CAS RN 19798-81-3) 0 % - 31.12.2023

0.7577 ex 2933 39 99 62 Ethyl 2,6-dichloornicotinaat (CAS RN 58584-86-4) 0 % - 31.12.2023

0.7617 ex 2933 39 99 64 Methyl 1-(3-chloropyridine-2-yl)-3-hydroxymethyl-1H-pyrazool-5- 0 % - 31.12.2023 carboxylaat (CAS RN 960316-73-8)

0.3602 ex 2933 39 99 65 Acetamiprid (ISO) (CAS RN 135410-20-7) 0 % - 31.12.2023

0.5946 ex 2933 39 99 67 (1R,3S,4S)-tert-butyl 3-(6-broom-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2- 0 % - 31.12.2023 azabicyclo[2.2.1]heptaan-2-carboxylaat (CAS RN 1256387-74-2)

0.7616 ex 2933 39 99 68 1-(3-Chloropyridine-2-yl)-3-[[5-(trifluoromethyl)-2H-tetrazool-2- 0 % - 31.12.2023 yl]methyl]-1H-pyrazool-5-carbonzuur (CAS RN 1352319-02-8)

met een zuiverheid van 85 gewichtspercent of meer

0.5494 ex 2933 39 99 70 2,3-Dichloor-5-trifluormethylpyridine (CAS RN 69045-84-7) 0 % - 31.12.2021

NL 70 NL

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.5462 ex 2933 39 99 72 5,6-Dimethoxy-2-[(4-piperidinyl)methyl]indan-1-on (CAS RN 0 % - 31.12.2021 120014-30-4)

0.7737 * ex 2933 39 99 73 6-Chloor-4-(4-fluor-2-methylfenyl)pyridin-3-aminehydrochloride 0 % - 31.12.2024

0.7813 * ex 2933 39 99 76 Apalutamide (INN) (CAS RN 956104-40-8) 0 % - 31.12.2024

0.5922 ex 2933 39 99 77 Imazamox (ISO) (CAS RN 114311-32-9) 0 % - 31.12.2023

0.7818 * ex 2933 39 99 78 Niraparibtosylaatmonohydraat (INNM) (CAS RN 1613220-15-7) 0 % - 31.12.2024

0.7754 * ex 2933 39 99 79 Avibactam (INN) – natrium (CAS RN 1192491-61-4) 0 % - 31.12.2024

0.5129 ex 2933 39 99 85 2-Chloor-5-chloormethylpyridine (CAS RN 70258-18-3) 0 % - 31.12.2020

0.3603 ex 2933 49 10 10 Quinmerac (ISO) (CAS RN 90717-03-6) 0 % - 31.12.2023

0.4525 ex 2933 49 10 20 3-Hydroxy-2-methylchinoline-4-carbonzuur (CAS RN 117-57-7) 0 % - 31.12.2023

0.5761 ex 2933 49 10 30 Ethyl 4-oxo-1,4-dihydrochinoline-3-carboxylaat (CAS RN 52980- 0 % - 31.12.2022 28-6)

0.6339 * ex 2933 49 10 40 4,7-Dichloorchinoline (CAS RN 86-98-6) 0 % - 31.12.2024

0.6773 ex 2933 49 10 50 1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluor-1,4-dihydro-4-oxo-3- 0 % - 31.12.2020 chinolinecarbonzuur (CAS RN 94695-52-0)

0.7500 ex 2933 49 10 60 Roxadustat (INN) (CAS RN 808118-40-3) 0 % - 31.12.2023

ex 2933 49 90 65

0.7098 ex 2933 49 90 25 Cloquintocet-mexyl (ISO) (CAS RN 99607-70-2) 0 % - 31.12.2021

0.4927 ex 2933 49 90 30 Chinoline (CAS RN 91-22-5) 0 % - 31.12.2020 Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.6601 ex 2933 49 90 35 [1-(4-Benzyloxy-benzyl)-2-cyclobutylmethyl-octahydro 0 % - 31.12.2020 isoquinoline-4a,8a-diol] (CUS 0141126-3)

(5)

0.4926 ex 2933 49 90 40 Isochinoline (CAS RN 119-65-3) 0 % - 31.12.2020

0.7524 ex 2933 49 90 45 6,7-Dimethoxy-3,4- dihydroisochinolinehydrochloride 0 % - 31.12.2023 (CAS RN 20232-39-7)

0.3880 ex 2933 49 90 70 Chinoline-8-ol (CAS RN 148-24-3) 0 % - 31.12.2023

0.6087 ex 2933 49 90 80 Ethyl 6,7,8-trifluor-1-[formyl(methyl)amino]-4-oxo-1,4- 0 % - 31.12.2020 dihydrochinoline-3-carboxylaat (CAS RN 100276-65-1)

0.4043 ex 2933 52 00 10 Malonylureum (barbituurzuur) (CAS RN 67-52-7) 0 % - 31.12.2021

0.7631 ex 2933 54 00 10 5,5 '-(1,2-diazenediyl)bis [2,4,6 (1H, 3H, 5H)-pyrimidinetrion] 0 % - 31.12.2023 (CAS RN 25157-64-6)

0.6468 * ex 2933 59 95 10 6-Amino-1,3-dimethyluracil (CAS RN 6642-31-5) 0 % - 31.12.2024

0.6151 ex 2933 59 95 13 2-Diëthylamino-6-hydroxy-4-methylpyrimidine (CAS RN 42487- 0 % - 31.12.2023 72-9)

0.2578 ex 2933 59 95 15 Sitagliptinefosfaatmonohydraat (CAS RN 654671-77-9) 0 % - 31.12.2023

0.6895 ex 2933 59 95 18 1-Methyl-3-fenylpiperazine (CAS RN 5271-27-2) 0 % - 31.12.2020

0.2745 ex 2933 59 95 20 2,4-Diamino-6-chloorpyrimidine (CAS RN 156-83-2) 0 % - 31.12.2023

0.6763 ex 2933 59 95 21 N-(2-oxo-1,2-dihydropyrimidine-4-yl)benzamide (CAS RN 26661- 0 % - 31.12.2020 13-2)

0.7370 ex 2933 59 95 22 6-Chloor-1,3-dimethyluracil (CAS RN 6972-27-6) 0 % - 31.12.2022 Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.7345 ex 2933 59 95 24 1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine hydrochloride 0 % - 31.12.2022 (CAS RN 1021298-67-8)

0.7392 ex 2933 59 95 26 5-Fluor-4-hydrazino-2-methoxypyrimidine (CAS RN 166524-64-7) 0 % - 31.12.2022

0.5912 ex 2933 59 95 27 2-[(2-amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]-3- 0 % - 31.12.2023 hydroxypropylacetaat (CAS RN 88110-89-8)

0.7810 * ex 2933 59 95 28 6,8-Difluor-1-(methylamino)-7-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4- 0 % - 31.12.2024

dihydrochinoline-3-carbonzuur (CAS RN 100276-37-7)

0.3600 ex 2933 59 95 30 Mepanipyrim (ISO) (CAS RN 110235-47-7) 0 % - 31.12.2023

0.6240 * ex 2933 59 95 33 4,6-Dichloor-5-fluorpyrimidine (CAS RN 213265-83-9) 0 % - 31.12.2024

0.6419 * ex 2933 59 95 37 6-Jood-3-propyl-2-thioxo-2,3-dihydrochinazoline-4(1H)-on 0 % - 31.12.2024

(CAS RN 200938-58-5)

0.4704 * ex 2933 59 95 45 1-[3-(Hydroxymethyl)pyridin-2-yl]-4-methyl-2-fenylpiperazine 0 % - 31.12.2024

(CAS RN 61337-89-1)

0.6677 ex 2933 59 95 47 6-Methyl-2-oxoperhydropyrimidine-4-ylureum (CAS RN 1129-42- 0 % - 31.12.2020 6) met een zuiverheid van 94 % of meer

0.4699 * ex 2933 59 95 50 2-(2-Piperazin-1-ylethoxy)ethanol (CAS RN 13349-82-1) 0 % - 31.12.2024

0.6607 ex 2933 59 95 53 5-Fluor-2-methoxypyrimidine-4(3H)-on (CAS RN 1480-96-2) 0 % - 31.12.2020

0.6606 ex 2933 59 95 57 5,7-Dimethoxy(1,2,4)triazool(1,5-a)pyrimidine-2-amine 0 % - 31.12.2020 (CAS RN 13223-43-3)

0.2744 ex 2933 59 95 60 2,6-Dichloor-4,8-dipiperidinopyrimido[5,4-d]pyrimidine (CAS RN 0 % - 31.12.2023 7139-02-8)

0.7578 ex 2933 59 95 63 1-(3-chlorofenyl)piperazine (CAS RN 6640-24-0) 0 % - 31.12.2023 Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.4772 * ex 2933 59 95 65 1-Chloormethyl-4-fluor-1,4- 0 % - 31.12.2024

diazoniabicyclo[2.2.2]octaanbis(tetrafluorboraat) (CAS RN 140681-55-6)

0.2735 ex 2933 59 95 70 N-(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-ylcarbonyl)-D-2-fenylglycine 0 % - 31.12.2023 (CAS RN 63422-71-9)

0.5542 ex 2933 59 95 77 3-(Trifluormethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3- 0 % - 31.12.2022 a]pyrazinehydrochloride (1:1) (CAS RN 762240-92-6)

0.7071 ex 2933 59 95 87 5-Broom-2,4-dichloorpyrimidine (CAS RN 36082-50-5) 0 % - 31.12.2021

0.6987 ex 2933 59 95 89 6-benzyladenine (CAS RN 1214-39-7) 0 % - 31.12.2021

0.6774 ex 2933 69 80 13 Metribuzin (ISO) (CAS RN 21087-64-9) met een zuiverheid van 93 0 % - 31.12.2020 of meer gewichtspercenten

0.6621 ex 2933 69 80 15 2-Chloor-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine (CAS RN 3140-73-6) 0 % - 31.12.2020

0.6951 ex 2933 69 80 17 Benzoguanamine (CAS RN 91-76-9) 0 % - 31.12.2020

0.7721 * ex 2933 69 80 23 1,3,5-Tris(2,3-dibroompropyl)-1,3,5-triazinaan-2,4,6-trion 0 % - 31.12.2024

(CAS RN 52434-90-9)

0.7600 ex 2933 69 80 27 Trocloseen natriumdihydraat (INNM) (CAS RN 51580-86-0) 0 % - 31.12.2023

0.5272 ex 2933 69 80 40 Trocloseennatrium (INNM) (CAS RN 2893-78-9) 0 % - 31.12.2021

0.7464 ex 2933 69 80 45 2-[4,6-Bis(2,4-dimethylfenyl)-1,3,5-triazine-2-yl]-5-(octyloxy)fenol 0 % - 31.12.2023 (CAS RN 2725-22-6)

0.5131 ex 2933 69 80 55 Terbutryne (ISO) (CAS RN 886-50-0) 0 % - 31.12.2020

0.4957 ex 2933 69 80 60 Cyanuurzuur (CAS RN 108-80-5) 0 % - 31.12.2020

0.6127 ex 2933 69 80 65 1,3,5-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trithion, trinatriumzout (CAS RN 0 % - 31.12.2023 Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

17766-26-6)

0.6477 * ex 2933 69 80 75 Metamitron (ISO) (CAS RN 41394-05-2) 0 % - 31.12.2024

0.3882 ex 2933 69 80 80 Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazinetrion (CAS RN 839-90-7) 0 % - 31.12.2023

0.6960 ex 2933 79 00 15 Ethyl N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-pyroglutamaat (CAS RN 144978- 0 % - 31.12.2021 12-1)

0.7346 ex 2933 79 00 25 Methyl 2-oxo-2,3-dihydro-1H-indool-6-carboxylaat 0 % - 31.12.2022 (CAS RN 14192-26-8)

0.4294 ex 2933 79 00 30 5-Vinyl-2-pyrrolidon (CAS RN 7529-16-0) 0 % - 31.12.2022

0.7453 ex 2933 79 00 35 1-tert-butyl-2-methyl(2S)-5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylaat 0 % - 31.12.2023 (CAS RN 108963-96-8)

0.4524 ex 2933 79 00 50 6-Broom-3-methyl-3H-dibenz(f,ij)isochinoline-2,7-dion (CAS RN 0 % - 31.12.2023 81-85-6)

0.4985 ex 2933 79 00 70 (S)-N-[(Diethylamino)methyl]-α-ethyl-2-oxo-1- 0 % - 31.12.2020 pyrrolidineaceetamide-L-(+)-tartraat, (CAS RN 754186-36-2)

0.6563 * ex 2933 99 80 11 Fenbuconazool (ISO) (CAS RN 114369-43-6) 0 % - 31.12.2024

0.6564 * ex 2933 99 80 12 Myclobutanil (ISO) (CAS RN 88671-89-0) 0 % - 31.12.2024

0.5243 ex 2933 99 80 13 5-Difluormethoxy-2-mercapto-1-H-benzimidazool (CAS RN 0 % - 31.12.2021 97963-62-7)

0.6146 ex 2933 99 80 14 2-(2H-benzotriazool-2-yl)-4-methyl-6-(2-methylprop-2-een-1- 0 % - 31.12.2023 yl)fenol (CAS RN 98809-58-6)

0.2731 ex 2933 99 80 15 2-(2H-Benzotriazool-2-yl)-4,6-di-tert-pentylfenol (CAS RN 25973- 0 % - 31.12.2023 55-1)

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.6872 ex 2933 99 80 16 Pyridaat (ISO) (CAS RN 55512-33-9) met een zuiverheid van 90 of 0 % - 31.12.2020 meer gewichtspercenten

0.6933 ex 2933 99 80 17 Carfentrazone-ethyl (ISO) (CAS RN 128639-02-1) met een 0 % - 31.12.2020 zuiverheid van 93 of meer gewichtspercenten

0.6567 * ex 2933 99 80 19 2-(2,4-Dichloorfenyl)-3-(1H-1,2,4-triazool-1-yl)propaan-1-ol 0 % - 31.12.2024

(CAS RN 112281-82-0)

0.2732 ex 2933 99 80 20 2-(2H-Benzotriazool-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1- 0 % - 31.12.2023 fenylethyl)fenol (CAS RN 70321-86-7)

0.6829 ex 2933 99 80 21 1-(Bis(dimethylamino)methyleen)-1H-[1,2,3]triazool[4,5- 0 % - 31.12.2020 b]pyridinium 3-oxide hexafluorfosfaat(V) (CAS RN 148893-10-1)

0.6244 * ex 2933 99 80 23 Tebuconazool (ISO) (CAS RN 107534-96-3) met een zuiverheid 0 % - 31.12.2024

van 95 of meer gewichtspercent

0.5625 ex 2933 99 80 24 1,3-Dihydro-5,6-diamino-2H-benzimidazool-2-on (CAS RN 55621- 0 % - 31.12.2022 49-3)

0.6833 ex 2933 99 80 26 (2S,3S,4R)-Methyl 4-(3-(1,1-difluorobut-3-enyl)-7- 0 % - 31.12.2020 methoxyquinoxalin-2-yloxy)-3-ethylpyrrolidine-2-carboxylaat 4-

methylbenzeensulfonaat (CUS 0143289-9)

(5)

0.6409 * ex 2933 99 80 27 5,6-Dimethylbenzimidazool (CAS RN 582-60-5) 0 % - 31.12.2024

0.6760 ex 2933 99 80 29 3-[3-(4-Fluorfenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indool-2-yl]-(E)-2- 0 % - 31.12.2020 propenal (CAS RN 93957-50-7)

0.3593 ex 2933 99 80 30 Quizalofop-P-ethyl (ISO) (CAS RN 100646-51-3) 0 % - 31.12.2023

0.6775 ex 2933 99 80 31 Triadimenol (ISO) (CAS RN 55219-65-3) met een zuiverheid van 0 % - 31.12.2020 97 of meer gewichtspercenten

0.6249 * ex 2933 99 80 33 Penconazool (ISO) (CAS RN 66246-88-6) 0 % - 31.12.2024

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.7043 ex 2933 99 80 34 2,4-Dihydro-5-methoxy-4-methyl-3H-1,2,4-triazool-3-on 0 % - 31.12.2021 (CAS RN 135302-13-5)

0.6958 ex 2933 99 80 36 3-Chloor-2-(1,1-difluor-3-buteen-1-yl)-6-methoxyquinoxaline 0 % - 31.12.2021 (CAS RN 1799733-46-2)

0.4695 * ex 2933 99 80 37 8-Chloor-5,10-dihydro-11H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine-11-on 0 % - 31.12.2024

(CAS RN 50892-62-1)

0.7045 ex 2933 99 80 38 (4aS,7aS)-Octahydro-1H-pyrrolo[3,4-b]pyridine (CAS RN 151213- 0 % - 31.12.2021 40-0)

0.6961 ex 2933 99 80 39 O(benzotriazool-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium 0 % - 31.12.2021 tetrafluorboraat (CAS RN 125700-67-6)

0.3591 ex 2933 99 80 40 trans-4-Hydroxy-L-proline (CAS RN 51-35-4) 0 % - 31.12.2023

0.7273 ex 2933 99 80 41 5-[4'-(broommethyl)bifenyl-2-yl]-1-trityl-1H-tetrazool 0 % - 31.12.2022 (CAS RN 124750-51-2)

0.7185 ex 2933 99 80 42 (S)-2,2,4-Trimethylpyrrolidinehydrochloride (CAS RN 1897428- 0 % - 31.12.2021 40-8)

0.7177 ex 2933 99 80 44 (2S,3S,4R)-Methyl 3-ethyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylaat 4- 0 % - 31.12.2021 methylbenzeensulfonaat (CAS RN 1799733-43-9)

0.3582 ex 2933 99 80 45 Maleïnehydrazide (ISO) (CAS RN 123-33-1) 0 % - 31.12.2023

0.7269 ex 2933 99 80 46 (S)-indoline-2-carbonzuur (CAS RN 79815-20-6) 0 % - 31.12.2022

0.5818 ex 2933 99 80 47 Paclobutrazol (ISO) (CAS RN 76738-62-0) 0 % - 31.12.2022

0.7410 ex 2933 99 80 48 5-Amino-6-methyl-2-benzimidazolon (CAS RN 67014-36-2) 0 % - 31.12.2022

0.3580 ex 2933 99 80 50 Metconazool (ISO) (CAS RN 125116-23-6) 3.2 % - 31.12.2023 Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.6986 ex 2933 99 80 51 Diquatdibromide (ISO) (CAS RN 85-00-7) in een waterige 0 % - 31.12.2021 oplossing bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van herbiciden

(2)

0.6665 ex 2933 99 80 52 N-boc-trans-4-hydroxy-L-proline-methyl-ester (CAS RN 74844-91- 0 % - 31.12.2020 0)

0.5945 ex 2933 99 80 53 Kalium (S)-5-(tert-butoxycarbonyl)-5-azaspiro[2.4]heptaan-6- 0 % - 31.12.2023 carboxylaat (CAS RN 1441673-92-2)

(5)

0.6599 ex 2933 99 80 54 3-(Salicyloylamino)-1,2,4-triazool (CAS RN 36411-52-6) 0 % - 31.12.2020

0.4585 * ex 2933 99 80 55 Pyridabeen (ISO) (CAS RN 96489-71-3) 0 % - 31.12.2024

0.7457 ex 2933 99 80 56 Methyl-3,5-diamino-6-chloorpyrazine-2-carboxylaat 0 % - 31.12.2023 (CAS RN 1458-01-1)

0.5901 ex 2933 99 80 57 2-(5-Methoxyindool-3-yl)ethylamine (CAS RN 608-07-1) 0 % - 31.12.2023

0.7649 ex 2933 99 80 58 Ipconazool (ISO) (CAS RN 125225-28-7) met een zuiverheid van 0 % - 31.12.2023 90 of meer gewichtspercent

0.7673 ex 2933 99 80 59 Hydraten van hydroxybenzotriazool (CAS RN 80029-43-2 en 0 % - 31.12.2023 CAS RN 123333-53-9)

0.7624 ex 2933 99 80 61 (1R,5S)-8-Benzyl-8-azabicyclo(3.2.1)octan-3-on hydrochloride 0 % - 31.12.2023 (CAS RN 83393-23-1)

0.7680 ex 2933 99 80 63 L-Prolinamide (CAS RN 7531-52-4) 0 % - 31.12.2023

0.5468 ex 2933 99 80 67 Candesartanethylester (INNM) (CAS RN 139481-58-6) 0 % - 31.12.2021

0.7679 ex 2933 99 80 68 5-((1S,2S)-2-((2R,6S,9S,11R,12R,14aS,15S,16S,20R,23S,25aR)-9- 0 % - 31.12.2023 Amino-20-((R)-3-amino-1-hydroxy-3-oxopropyl)-2,11,12,15-

tetrahydroxy-6-((R)-1-hydroxyethyl)-16-methyl-5,8,14,19,22,25- hexaoxotetracosahydro-1H-dipyrrolo[2,1-c:2',1'- l][1,4,7,10,13,16]hexaazacyclohenicosine-23-yl)-1,2-

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

dihydroxyethyl)-2-hydroxyfenyl diwaterstofsulfaat (CAS RN 168110-44-9)

0.4384 ex 2933 99 80 71 10-Methoxyiminostilbeen (CAS RN 4698-11-7) 0 % - 31.12.2023

0.4503 ex 2933 99 80 72 1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononaan (CAS RN 96556-05-7) 0 % - 31.12.2023

0.7759 * ex 2933 99 80 75 1-[Bis(dimethylamino)methyleen]-1H- 0 % - 31.12.2024

benzotriazoliumhexafluorfosfaat(1-) 3-oxide (CAS RN 94790-37-1)

0.4382 ex 2933 99 80 78 3-Amino-3-azabicyclo[3.3.0]octaanhydrochloride (CAS RN 58108- 0 % - 31.12.2023 05-7)

0.7814 * ex 2933 99 80 79 Upadacitinib (INN) (CAS RN 1310726-60-3) 0 % - 31.12.2024

0.4164 ex 2933 99 80 81 1,2,3-Benzotriazool (CAS RN 95-14-7) 0 % - 31.12.2021

0.4165 ex 2933 99 80 82 Tolyltriazool (CAS RN 29385-43-1) 0 % - 31.12.2023

0.7803 * ex 2933 99 80 83 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-6-(1-methyl-1-fenethyl)-4-(1,1,3,3- 0 % - 31.12.2024

tetramethylbutyl)fenol (CAR RN 73936-91-1)

0.3886 * ex 2933 99 80 89 Carbendazim (ISO) (CAS RN 10605-21-7) 0 % - 30.06.2020

0.3579 ex 2934 10 00 10 Hexythiazox (ISO) (CAS RN 78587-05-0) 0 % - 31.12.2023

0.5531 ex 2934 10 00 15 4-Nitrofenylthiazol-5-ylmethylcarbonaat (CAS RN 144163-97-3) 0 % - 31.12.2022

0.2725 ex 2934 10 00 20 2-(4-Methylthiazool-5-yl)ethanol (CAS RN 137-00-8) 0 % - 31.12.2023

0.5530 ex 2934 10 00 25 (S)-Ethyl-2-(3-((2-isopropylthiazol-4-yl)methyl)-3-methylureido)- 0 % - 31.12.2022 4-morfolinobutanoaatoxalaat (CAS RN 1247119-36-3)

0.5538 ex 2934 10 00 35 (2-Isopropylthiazol-4-yl)-N-methylmethanaminedihydrochloride 0 % - 31.12.2022 (CAS RN 1185167-55-8)

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.6264 * ex 2934 10 00 45 2-Cyaanimino-1,3-thiazolidine (CAS RN 26364-65-8) 0 % - 31.12.2024

0.4750 * ex 2934 10 00 60 Fosthiazaat (ISO) (CAS RN 98886-44-3) 0 % - 31.12.2024

0.5232 ex 2934 10 00 80 3,4-Dichloor-5-carboxyisothiazool (CAS RN 18480-53-0) 0 % - 31.12.2021

0.7312 ex 2934 20 80 15 Benthiavalicarb-isopropyl (ISO) (CAS RN 177406-68-7) 0 % - 31.12.2022

0.5252 ex 2934 20 80 30 2-[[(Z)-[1-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(2-benzothiazolylthio)-2- 0 % - 31.12.2021 oxoëthylideen]amino]oxy]azijnzuur, methylester (CAS RN 246035-

38-1)

0.4346 ex 2934 20 80 40 1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on (Benzisothiazolinon (BIT)) (CAS 0 % - 31.12.2022 RN 2634-33-5)

0.4955 ex 2934 20 80 60 Benzothiazool-2-yl-(Z)-2-trityloxyimino-2-(2-aminothiazool-4-yl)- 0 % - 31.12.2020 thioacetaat (CAS RN 143183-03-3)

0.4910 ex 2934 20 80 70 N,N-Bis(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)-2-methylpropaan-2-amine 0 % - 31.12.2020 (CAS RN 3741-80-8)

0.5537 ex 2934 30 90 10 2-Methylthiofenothiazine (CAS RN 7643-08-5) 0 % - 31.12.2022

0.6492 * ex 2934 99 90 10 Fluralaner (INN) (CAS RN 864731-61-3) 0 % - 31.12.2024

0.5924 ex 2934 99 90 12 Dimethomorf (ISO) (CAS RN 110488-70-5) 0 % - 31.12.2023

0.3577 ex 2934 99 90 15 Carboxine (ISO) (CAS RN 5234-68-4) 0 % - 31.12.2023

0.6476 * ex 2934 99 90 16 Difenoconazole (ISO) (CAS RN 119446-68-3) 0 % - 31.12.2024

0.4715 * ex 2934 99 90 20 Thiofeen (CAS RN 110-02-1) 0 % - 31.12.2024

0.5263 ex 2934 99 90 23 Bromuconazool (ISO) met een zuiverheid van 96 of meer 0 % - 31.12.2021 gewichtspercenten (CAS RN 116255-48-2)

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.6241 * ex 2934 99 90 24 Flufenacet (ISO) (CAS RN 142459-58-3) met een zuiverheid van 0 % - 31.12.2024

95 of meer gewichtspercent

0.4942 ex 2934 99 90 25 2,4-Diethyl-9H-thioxantheen-9-on (CAS RN 82799-44-8) 0 % - 31.12.2020

0.6252 * ex 2934 99 90 26 4-Methylmorfoline-4-oxide in een waterige oplossing 0 % - 31.12.2024

(CAS RN 7529-22-8)

0.6362 * ex 2934 99 90 27 2-(4-Hydroxyfenyl)-1-benzothiofeen-6-ol (CAS RN 63676-22-2) 0 % - 31.12.2024

0.5242 ex 2934 99 90 28 11-(Piperazine-1- 0 % - 31.12.2021 yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepinedihydrochloride (CAS RN 111974-

74-4)

0.4700 * ex 2934 99 90 30 Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine-11(10H)-on (CAS RN 3159-07-7) 0 % - 31.12.2024

0.6744 ex 2934 99 90 31 Uridine 5′-difosfo-N-acetylgalactosamine-dinatriumzout 0 % - 31.12.2020

(CAS RN 91183-98-1)

0.6743 ex 2934 99 90 32 Uridine 5′-difosforglucuronzuur-trinatriumzout (CAS RN 63700- 0 % - 31.12.2020 19-6)

0.6733 ex 2934 99 90 34 7-[4-(Diethylamino)-2-ethoxyfenyl]-7-(1-ethyl-2-methyl-1H-indol 0 % - 31.12.2020 3-yl)furo[3,4-b]pyridin-5(7H)-one (CAS RN 69898-40-4)

0.6776 ex 2934 99 90 36 Oxadiazon (ISO) (CAS RN 19666-30-9) met een zuiverheid van 95 0 % - 31.12.2020 of meer gewichtspercenten

0.5813 ex 2934 99 90 37 4-Propaan-2-yl morfoline (CAS RN 1004-14-4) 0 % - 31.12.2022

0.6824 ex 2934 99 90 39 4-(Oxiraan-2-ylmethoxy)-9H-carbazool (CAS RN 51997-51-4) 0 % - 31.12.2020

0.6823 ex 2934 99 90 41 11-[4-(2-Chloorethyl)-1-piperazinyl]dibenzo(b,f)(1,4)thiazepine 0 % - 31.12.2020 (CAS RN 352232-17-8)

0.6922 * ex 2934 99 90 42 1-(Morfoline-4-yl)prop-2-en-1-on (CAS RN 5117-12-4) 0 % - 31.12.2024

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.6893 ex 2934 99 90 44 Propiconazool (ISO) (CAS RN 60207-90-1) met een zuiverheid van 0 % - 31.12.2020 92 of meer gewichtspercenten

0.7144 ex 2934 99 90 46 4-Methoxy-5-(3-morfolin-4-yl-propoxy)-2-nitro-benzonitril 0 % - 31.12.2021 (CAS RN 675126-26-8)

0.7123 ex 2934 99 90 47 Thidiazuron (ISO) (CAS RN 51707-55-2) bevattende 98 of meer 0 % - 31.12.2021 gewichtspercent

0.5453 ex 2934 99 90 48 Propaan-2-ol -- 2-methyl-4-(4-methylpiperazine-1-yl)-10H- 0 % - 31.12.2021 thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine (1:2) dihydraat (CAS RN

864743-41-9)

0.7188 ex 2934 99 90 49 Cytidine 5'-(dinatriumfosfaat) (CAS RN 6757-06-8) 0 % - 31.12.2021

0.4943 ex 2934 99 90 50 10-[1,1’-Bifenyl]-4-yl-2-(1-methylethyl)-9-oxo-9H-thioxanthenium 0 % - 31.12.2020 hexafluorofosfaat, (CAS RN 591773-92-1)

0.7259 ex 2934 99 90 52 Epoxiconazool (ISO) (CAS RN 133855-98-8) 0 % - 31.12.2022

0.7146 ex 2934 99 90 53 4-Methoxy-3-(3-morfolin-4-yl-propoxy)-benzonitril 0 % - 31.12.2021 (CAS RN 675126-28-0)

0.7311 ex 2934 99 90 54 2-benzyl-2-dimethylamino-4’-morfolinobutyrofenon 0 % - 31.12.2022 (CAS RN 119313-12-1)

0.7297 ex 2934 99 90 56 1-[5-(2,6-difluorfenyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazool-3-yl]ethanon 0 % - 31.12.2022 (CAS RN 1173693-36-1)

0.7229 ex 2934 99 90 57 ( (6R,7R)-7-amino-8-oxo-3-(1-propenyl)-5-thia-1- 0 % - 31.12.2022 azabicyclo[4.2.0]oct-2-een-2-carbonzuur (CAS RN 120709-09-3)

0.3575 ex 2934 99 90 58 Dimethenamide-P (ISO) (CAS RN 163515-14-8) 0 % - 31.12.2023

0.7387 ex 2934 99 90 59 Dolutegravir (INN) (CAS RN 1051375-16-6) of dolutegravir 0 % - 31.12.2022 natrium (CAS RN 1051375-19-9)

0.2718 ex 2934 99 90 60 DL-Homocysteïnethiolactonhydrochloride (CAS RN 6038-19-3) 0 % - 31.12.2023 Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.7459 ex 2934 99 90 61 5-(1,2-dithiolaan-3-yl)valeriaanzuur (CAS RN 1077-28-7) 0 % - 31.12.2023

0.7536 ex 2934 99 90 62 (2b,3a,5a,16b,17b)-2-(morfoline-4-yl)-16-(pyrrolidine-1- 0 % - 31.12.2023 yl)androstaan-3,17-diol 17-acetaat (CAS RN 119302-24-8)

0.7537 ex 2934 99 90 63 (2b,3a,5a,16b,17b)-2-(morfoline-4-yl)-16-(pyrrolidine-1- 0 % - 31.12.2023 yl)androstaan-3,17-diol (CAS RN 119302-20-4)

0.7449 ex 2934 99 90 64 2-Broom-5-benzoylthiofeen (CAS RN 31161-46-3) 0 % - 31.12.2023

0.4512 ex 2934 99 90 66 Tetrahydrothiofeen-1,1-dioxide (CAS RN 126-33-0) 0 % - 31.12.2023

0.7809 * ex 2934 99 90 68 Afatinibdimaleaat (INNM) (CAS RN 850140-73-7) 0 % - 31.12.2024

0.7731 * ex 2934 99 90 73 Tetrahydro-uridine (CAS RN 18771-50-1) 0 % - 31.12.2024

0.4249 ex 2934 99 90 74 2-Isopropylthioxanthon (CAS RN 5495-84-1) 0 % - 31.12.2022

0.4052 ex 2934 99 90 75 (4R-cis)-1,1-Dimethylethyl-6-[2[2-(4-fluorfenyl)-5-(1-isopropyl)-3- 0 % - 31.12.2021 fenyl-4-[(fenylamino)carbonyl]-1H-pyrrool-1-yl]ethyl]-2,2-

dimethyl-1,3-dioxaan-4-acetaat (CAS RN 125971-95-1)

0.4058 ex 2934 99 90 76 2,5-Thiofeendiylbis(5-tert-butyl-1,3-benzoxazool) (CAS RN 7128- 0 % - 31.12.2021 64-5)

ex 3204 20 00 10

0.7579 ex 2934 99 90 78 [(3aS,5R,6S,6aS)-6-Hydroxy-2,2-dimethyltetrahydrofuro[2,3- 0 % - 31.12.2023 d][1,3]dioxol-5-yl] (morfolino)methanon (CAS RN 1103738-19-7)

0.4388 ex 2934 99 90 79 Thiofeen-2-ethanol (CAS RN 5402-55-1) 0 % - 31.12.2023

0.7657 ex 2934 99 90 80 2-(Dimethylamino)-2-[(4-methylfenyl)methyl]-1-[4-(morfolin-4- 0 % - 31.12.2023 yl)fenyl]butaan-1-on (CAS RN 119344-86-4)

0.4643 * ex 2934 99 90 83 Flumioxazine (ISO) (CAS RN 103361-09-7) met een zuiverheid 0 % - 31.12.2024

van ten minste 96 gewichtspercenten Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.4645 * ex 2934 99 90 84 Etoxazool (ISO) (CAS RN 153233-91-1) met een zuiverheid van 0 % - 31.12.2024

ten minste 94,8 gewichtspercenten

0.5133 ex 2934 99 90 86 Dithianon (ISO) (CAS RN 3347-22-6) 0 % - 31.12.2020

0.5136 ex 2934 99 90 87 2,2’-(1,4-Fenyleen) bis(4H-3,1-benzoxazine-4-on) (CAS RN 0 % - 31.12.2020

18600-59-4)

0.7738 * ex 2934 99 90 88 (7S,9aS)-7-((benzyloxy)methyl)octahydropyrazino[2,1- 0 % - 31.12.2024

c][1,4]oxazinedioxalaat (CAS RN 1268364-46-0)

0.7815 * ex 2934 99 90 89 Rel-(3aR,12bR)-11-Chloor-2,3,3a,12b-tetrahydro-2-methyl-1H- 0 % - 31.12.2024

dibenz[2,3:6,7]oxepino[4,5-c]pyrrool-1-on (CAS RN 129385-59-7)

0.6486 * ex 2935 90 90 10 Florasulam (ISO) (CAS RN 145701-23-1) 0 % - 31.12.2024

0.3566 ex 2935 90 90 15 Flupyrsulfuron-methyl-natrium (ISO) (CAS RN 144740-54-5) 0 % - 31.12.2023

0.3565 ex 2935 90 90 20 Tolueensulfonamide 0 % - 31.12.2023

0.5239 ex 2935 90 90 23 N-[4-(2-Chlooracetyl)fenyl]methaansulfonamide (CAS RN 64488- 0 % - 31.12.2021 52-4)

0.3563 ex 2935 90 90 25 Triflusulfuron-methyl (ISO) (CAS RN 126535-15-7) 0 % - 31.12.2023

0.5261 ex 2935 90 90 27 Methyl-(3R,5S,6E)-7-{4-(4-fluorfenyl)-6-isopropyl-2- 0 % - 31.12.2021 [methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidine-5-yl}-3,5-

dihydroxyhept-6-enoaat (CAS RN 147118-40-9)

0.5894 ex 2935 90 90 28 N-fluorbenzeensulfonimide (CAS RN 133745-75-2) 0 % - 31.12.2023

0.7183 ex 2935 90 90 30 6-Aminopyridine-2-sulfonamide (CAS RN 75903-58-1) 0 % - 31.12.2021

0.7677 ex 2935 90 90 33 4-Chloor-3-pyridinesulfonamide (CAS RN 33263-43-3) 0 % - 31.12.2023

0.3564 ex 2935 90 90 35 Chlorsulfuron (ISO) (CAS RN 64902-72-3) 0 % - 31.12.2023 Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.7572 ex 2935 90 90 37 1,3-Dimethyl-1H-pyrazool-4-sulfonamide (CAS RN 88398-53-2) 0 % - 31.12.2023

0.7438 ex 2935 90 90 40 Venetoclax (INN) (CAS 1257044-40-8) 0 % - 31.12.2022

0.5036 ex 2935 90 90 42 Penoxsulam (ISO) (CAS RN 219714-96-2) 0 % - 31.12.2020

0.6370 * ex 2935 90 90 43 Oryzalin (ISO) (CAS RN 19044-88-3) 0 % - 31.12.2024

0.3562 ex 2935 90 90 45 Rimsulfuron (ISO) (CAS RN 122931-48-0) 0 % - 31.12.2023

0.6242 * ex 2935 90 90 47 Halosulfuronmethyl (ISO) (CAS RN 100784-20-1) met een 0 % - 31.12.2024

zuiverheid van 98 of meer gewichtspercent

0.5451 ex 2935 90 90 48 (3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorfenyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]- 0 % - 31.12.2021 6-(propaan-2-yl)pyrimidine-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-eenzuur --

1-[(R)-(4-chloorfenyl)(fenyl)methyl]piperazine (1:1) (CAS RN 1235588-99-4)

0.2843 ex 2935 90 90 50 4,4'-Oxydi(benzeensulfonohydrazide) (CAS RN 80-51-3) 0 % - 31.12.2023

0.6834 ex 2935 90 90 52 (1R,2R)-1-Amino-2-(difluoromethyl)-N-(1- 0 % - 31.12.2020 methylcyclopropylsulfonyl) cyclopropaancarboxamide

hydrochloride (CUS 0143290-2)

(5)

0.4636 * ex 2935 90 90 53 2,4-Dichloor-5-sulfamoylbenzoëzuur (CAS RN 2736-23-4) 0 % - 31.12.2024

0.6777 ex 2935 90 90 54 Propoxycarbazonnatrium (ISO) (CAS RN 181274-15-7) met een 0 % - 31.12.2020 zuiverheid van 95 of meer gewichtspercenten

0.3560 ex 2935 90 90 55 Thifensulfuron-methyl (ISO) (CAS RN 79277-27-3) 0 % - 31.12.2023

0.6802 ex 2935 90 90 56 N-(p-Tolueensulfonyl)-N'-(3-(p-tolueensulfonyloxy)fenyl)ureum 0 % - 31.12.2020 (CAS RN 232938-43-1)

0.6903 ex 2935 90 90 57 N-{2-[(fenylcarbamoyl)amino]fenyl}benzeensulfonamide 0 % - 31.12.2020 (CAS RN 215917-77-4)

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.6811 ex 2935 90 90 58 1-Methylcyclopropaan-1-sulfonamide (CAS RN 669008-26-8) 0 % - 31.12.2020

0.6664 ex 2935 90 90 59 Flazasulfuron (ISO)(CAS RN 104040-78-0) met een zuiverheid van 0 % - 31.12.2020 94 of meer gewichtspercent

0.7676 ex 2935 90 90 60 4-[(3-Methylfenyl)amino]pyridine-3-sulfonamide (CAS RN72811- 0 % - 31.12.2023 73-5)

0.4586 * ex 2935 90 90 63 Nicosulfuron (ISO) (CAS RN 111991-09-4) met een zuiverheid van 0 % - 31.12.2024

ten minste 91 gewichtspercenten

0.3561 ex 2935 90 90 65 Tribenuron-methyl (ISO) (CAS RN 101200-48-0) 0 % - 31.12.2023

0.6959 ex 2935 90 90 67 N-(2-fenoxyfenyl)methanesulfonamide (CAS RN 51765-51-6) 0 % - 31.12.2021

0.5539 ex 2935 90 90 73 (2S)-2-Benzyl-N,N-dimethylaziridine-1-sulfonamide (CAS RN 0 % - 31.12.2022 902146-43-4)

0.3559 ex 2935 90 90 75 Metsulfuron-methyl (ISO) (CAS RN 74223-64-6) 0 % - 31.12.2023

0.2844 * ex 2935 90 90 85 N-[4- 0 % - 31.12.2024

(Isopropylaminoacetyl)fenyl]methaansulfonamidehydrochloride

0.3704 ex 2935 90 90 88 N-(2-(4-Amino-N-ethyl-m 0 % - 31.12.2023 toluïdino)ethyl)methaansulfonamidesesquisulfaatmonohydraat(CAS

RN25646-71-3)

0.4048 ex 2935 90 90 89 3-(3-Broom-6-fluor-2-methylindool-1-ylsulfonyl)-N,N-dimethyl 0 % - 31.12.2021 1,2,4-triazool-1-sulfonamide (CAS RN 348635-87-0)

0.4944 ex 2938 90 30 10 Ammoniumglycyrrhizaat (CAS RN 53956-04-0) 0 % - 31.12.2020

0.3554 ex 2938 90 90 10 Hesperidine (CAS RN 520-26-3) 0 % - 31.12.2023

0.5927 ex 2938 90 90 20 Ethylvanilline beta-D-glucopyranoside (CAS RN 122397-96-0) 0 % - 31.12.2023 Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.7329 ex 2938 90 90 30 Rebaudioside A (CAS RN 58543-16-1) 0 % - 31.12.2022

0.7327 ex 2938 90 90 40 Gezuiverde steviolglycoside met een gehalte aan rebaudioside M 0 % - 31.12.2022 (CAS RN 1220616-44-3) van 80 of meer, maar niet meer dan 90

gewichtspercenten, bestemd voor de vervaardiging van alcoholvrije dranken.

(2)

0.7047 ex 2940 00 00 30 D(+)- Trehalose dihydraat (CAS RN 6138-23-4) 0 % - 31.12.2021

0.7757 * ex 2940 00 00 50 2,3,4,6-Tetrakis-O-(fenylmethyl)-D-galactopyranose 0 % - 31.12.2024

(CAS RN 6386-24-9)

0.5233 ex 2941 20 30 10 Dihydrostreptomycinesulfaat (CAS RN 5490-27-7) 0 % - 31.12.2021

0.6984 ex 2942 00 00 10 Natriumtriacetoxyboorhydride (CAS RN 56553-60-7) 0 % - 31.12.2021

0.3555 3201 20 00 Looiextract van mimosabast 0 % - 31.12.2023

0.3553 ex 3201 90 90 20 Looiextracten van gambir en myrobalanen 0 % - 31.12.2023

0.6600 ex 3201 90 90 40 Reactieproduct van extract van Acacia mearnsii, 0 % - 31.12.2020 ammoniumchloride en formaldehyde (CAS RN 85029-52-3)

ex 3202 90 00 10

0.6183 ex 3204 11 00 15 Kleurstof C.I. Disperse Blue 360 (CAS RN 70693-64-0) en 0 % - 31.12.2023 preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Disperse Blue

360 van 99 of meer gewichtspercenten

0.5091 ex 3204 11 00 20 Kleurstof C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9) en 0 % - 31.12.2020 preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Disperse

Yellow 241 van 97 of meer gewichtspercenten

0.6277 * ex 3204 11 00 25 N-(2-chloorethyl)-4-[(2,6-dichloor-4-nitrofenyl)azo]-N-ethyl-m 0 % - 31.12.2024

toluïdine (CAS RN 63741-10-6)

0.7307 ex 3204 11 00 35 Kleurstof C.I. Disperse Yellow 232 (CAS RN 35773-43-4) en 0 % - 31.12.2022 preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I.

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

Disperse Yellow 232 van 50 of meer gewichtspercenten

0.5235 ex 3204 11 00 40 KleurstofC.I. Disperse Red 60 (CAS RN 17418-58-5) en preparaten 0 % - 31.12.2021 op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Disperse Red 60 van 50

of meer gewichtspercenten

0.5134 ex 3204 11 00 45 Preparaat van gedispergeerde kleurstoffen, bevattende: 0 % - 31.12.2020

— C.I. Disperse Orange 61 of Disperse Orange 288,

— C.I. Disperse Blue 291:1,

— C.I. Disperse Violet 93:1,

— al dan niet bevattende C.I. Disperse Red 54

0.5264 ex 3204 11 00 50 Kleurstof C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81-48-1) en preparaten 0 % - 31.12.2021 op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Disperse Blue 72 van 95

of meer gewichtspercenten

0.5236 ex 3204 11 00 60 Kleurstof C.I. Disperse Blue 359 (CAS RN 62570-50-7) en 0 % - 31.12.2021 preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Disperse Blue

359 van 50 of meer gewichtspercenten

0.5440 ex 3204 12 00 10 Kleurstof C.I. Acid Blue 9 (CAS RN 2650-18-2) en preparaten op 0 % - 31.12.2021 basis daarvan met een gehalte aan C.I. Acid Blue 9 van 50 of meer

gewichtspercenten

0.6972 ex 3204 12 00 15 Kleurstof C.I. Acid Brown 75 (CAS RN 8011-86-7) en preparaten 0 % - 31.12.2021 op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Acid Brown 75

van 75 of meer gewichtsprocenten

0.6975 ex 3204 12 00 17 Kleurstof C.I. Acid Brown 355 (CAS RN 84989-26-4 of 60181-77- 0 % - 31.12.2021 3) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Acid

Brown 355 van 75 of meer gewichtspercenten

0.7021 ex 3204 12 00 25 Kleurstof C.I. Acid Black 210 (CAS RN 85223-29-6 of 99576-15- 0 % - 31.12.2021 5) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I.

Acid Black 210 van 50 of meer gewichtspercenten

0.6976 ex 3204 12 00 27 Kleurstof C.I. Acid Brown 425 (CAS RN 75234-41-2 of 119509- 0 % - 31.12.2021 49-8) ) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I.

Acid Brown 425 van 75 of meer gewichtspercenten Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.6963 ex 3204 12 00 35 Kleurstof C.I. Acid Black 234 (CAS RN 157577-99-6) en 0 % - 31.12.2021 preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Acid

Black 234 van 75 of meer gewichtspercenten

0.6964 ex 3204 12 00 37 Kleurstof C.I. Acid Black 210 natriumzout (CAS RN 201792-73-6) 0 % - 31.12.2021 en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Acid Black

210 natriumzout van 50 of meer gewichtspercenten

0.5925 ex 3204 12 00 40 Vloeibaar kleurstofpreparaat dat de anionische zure kleurstof C.I. 0 % - 31.12.2023 Acid Blue 182 bevat (CAS-nr. 12219-26-0)

0.6965 ex 3204 12 00 45 Kleurstof C.I. Acid Blue 161/193 (CAS RN 12392-64-2) en 0 % - 31.12.2021 preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Acid

Blue 193 van 75 of meer gewichtspercenten

0.6971 ex 3204 12 00 47 Kleurstof C.I. Acid Brown 58 (CAS RN 70210-34-3 of 12269-87- 0 % - 31.12.2021 3) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Acid

Brown 58 van 75 of meer gewichtspercenten

0.6973 ex 3204 12 00 55 Kleurstof C.I. Acid Brown 165 (CAS RN 61724-14-9) en 0 % - 31.12.2021 preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Acid

Brown 165 van 75 of meer gewichtspercenten

0.6974 ex 3204 12 00 57 Kleurstof C.I. Acid Brown 282 (CAS RN 70236-60-1 of 12219-65- 0 % - 31.12.2021 7) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Acid

Brown 282 van 75 of meer gewichtspercenten

0.6535 * ex 3204 12 00 60 Kleurstof C.I. Acid Red 52 (CAS RN 3520-42-1) en preparaten op 0 % - 31.12.2024

basis daarvan met een gehalte aan C.I. Acid Red 52 van 97 of meer gewichtspercenten

0.6977 ex 3204 12 00 65 Kleurstof C.I. Acid Brown 432 (CAS RN 119509-50-1) en 0 % - 31.12.2021 preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Acid

Brown 432 van 75 of meer gewichtspercenten

0.6652 ex 3204 12 00 70 Kleurstof C.I. Acid Blue 25 (CAS RN 6408-78-2) en preparaten op 0 % - 31.12.2020 basis daarvan met een gehalte aan C.I. Acid Blue 25 van 80 % of

meer gewichtspercenten

0.4065 ex 3204 13 00 10 Kleurstof C.I. Basic Red 1 (CAS RN 989-38-8) en preparaten op 0 % - 31.12.2021 basis daarvan met een gehalte aan C.I. Basic Red 1 van 50 of meer

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

gewichtspercenten

0.7394 ex 3204 13 00 15 Kleurstof C.I. Basic Blue 41 (CAS RN 12270-13-2) en preparaten 0 % - 31.12.2022 op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Basic Blue 41-kleurstof

van 50 of meer gewichtspercenten

0.7395 ex 3204 13 00 25 Kleurstof C.I. Basic Red 46 (CAS RN 12221-69-1) en preparaten 0 % - 31.12.2022 op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Basic Red 46-kleurstof

van 20 of meer gewichtspercenten

0.5804 ex 3204 13 00 30 Kleurstof C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) en preparaten op 0 % - 31.12.2023 basis daarvan met een gehalte aan C.I. Basic Blue 7 van 50 of meer

gewichtspercenten

0.7396 * ex 3204 13 00 35 Kleurstof C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060-92-3) en 0 % - 31.12.2022

preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Basic Yellow 28-kleurstof van 50 of meer gewichtspercenten

0.5805 ex 3204 13 00 40 Kleurstof C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 of CAS RN 8004- 0 % - 31.12.2022 87-3) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Basic

Violet 1 van 90 of meer gewichtspercenten

0.7398 * ex 3204 13 00 45 Mengsel van kleurstof C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) en 0 % - 31.12.2022

kleurstof C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9) met een

gehalte aan kleurstof Basic Blue van 40 of meer gewichtspercenten

0.6474 * ex 3204 13 00 50 Kleurstof C.I. Basic Violet 11 (CAS RN 2390-63-8) en preparaten 0 % - 31.12.2024

op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Basic Violet 11 van 90 of meer gewichtspercenten

0.7775 * ex 3204 13 00 55 Kleurstof C.I. Basic Violet 16 (CAS RN 6359-45-1) en preparaten 0 % - 31.12.2024

op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Basic Violet 16 van 60 of meer gewichtspercenten

0.6475 * ex 3204 13 00 60 Kleurstof C.I. Basic Red 1:1 (CAS RN 3068-39-1) en preparaten 0 % - 31.12.2024

op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Basic Red 1:1 van 90 % of meer gewichtspercenten

0.7776 * ex 3204 13 00 65 Kleurstof C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) en preparaten op 0 % - 31.12.2024

basis daarvan met een gehalte aan C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) van 50 of meer, maar niet meer dan 80 Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

gewichtspercenten

0.7777 * ex 3204 13 00 70 Mengsel van de kleurstoffen C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060- 0 % - 31.12.2024

92-3), C.I. Basic Red 46 (CAS RN 12221-69-1) en C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Basic Yellow 28-kleurstof, C.I. Basic Red 46- kleurstof en C.I. Basic Blue 159-kleurstof samen van 60 of meer gewichtspercenten

0.7778 * ex 3204 13 00 75 Kleurstof C.I. Basic Red 18:1 (CAS RN 12271-12-4) en preparaten 0 % - 31.12.2024

op basis daarvan van 40 of meer gewichtspercenten

0.7779 * ex 3204 13 00 80 Kleurstof C.I. Basic Yellow (CAS RN 83949-75-1) en preparaten 0 % - 31.12.2024

op basis daarvan van 40 of meer gewichtspercenten

0.6569 * ex 3204 14 00 10 Kleurstof C.I. Direct Black 80 (CAS RN 8003-69-8) en preparaten 0 % - 31.12.2024

op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Direct Black 80 van 90 % of meer gewichtspercenten

0.6570 * ex 3204 14 00 20 Kleurstof C.I. Direct Blue 80 (CAS RN 12222-00-3) en preparaten 0 % - 31.12.2024

op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Direct Blue 80 van 90 % of meer gewichtspercenten

0.6571 * ex 3204 14 00 30 Kleurstof C.I. Direct Red 23 (CAS RN 3441-14-3) en preparaten 0 % - 31.12.2024

op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Direct Direct Red 23 van 90 % of meer gewichtspercenten

0.6978 ex 3204 14 00 40 Kleurstof C.I. Direct Black 168, in poedervorm voor het verven van 0 % - 31.12.2021 leder (CAS RN 85631-88-5) en preparaten op basis daarvan met

een gehalte aan C.I. Direct Black 168 van 75 of meer gewichtspercenten, in poedervorm voor het verven van leder

(2)

0.3997 ex 3204 15 00 60 Kleurstof C.I. Vat Blue 4 (CAS RN 81-77-6) en preparaten op basis 0 % - 31.12.2023 daarvan met een gehalte aan C.I. Vat Blue 4 van 50 of meer

gewichtspercenten

0.6129 ex 3204 15 00 70 Kleurstof C.I. Vat Red 1 (CAS RN 2379-74-0) 0 % - 31.12.2023

0.6325 * ex 3204 16 00 30 Preparaten op basis van kleurstof Reactive Black 5 0 % - 31.12.2024

(CAS RN 17095-24-8) met een gehalte daarvan van 60 of meer, Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

maar niet meer dan 75 gewchtspercenten, en inclusief een of meer van de volgende bestanddelen:

— kleurstof Reactive Yellow 201 (CAS RN 27624-67-5),

— 1-Naftaleensulfonzuur,4-amino-3-[[4-[[2-

(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl]fenyl]azo]-, dinatriumzout

(CAS RN 250688-43-8), of

— 3,5-diamino-4-[[4-[[2-( sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl]fenyl]azo]-

2-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl]fenyl]azobenzoëzuur

natriumzout (CAS RN 906532-68-1)

0.7367 ex 3204 16 00 40 Waterige oplossing van kleurstof C.I. Reactive Red 141 0 % - 31.12.2022 (CAS RN 61931-52-0)

— met een gehalte aan kleurstof C.I. Reactive Red 141 van 13 of

meer gewichtspercenten, en

— bevattende een conserveermiddel

0.2517 ex 3204 17 00 10 Kleurstof C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5) en 0 % - 31.12.2023 preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment

Yellow 81 van 50 of meer gewichtspercenten

0.5433 ex 3204 17 00 15 Kleurstof C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6) en preparaten 0 % - 31.12.2021 op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Green 7 van 40

of meer gewichtspercenten

0.6918 ex 3204 17 00 16 Kleurstof C.I. Pigment Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) en 0 % - 31.12.2020 preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Red

49:2 van 60 of meer gewichtspercenten

0.7092 ex 3204 17 00 18 Kleurstof C.I. Pigment Orange 16 (CAS RN 6505-28-8) en 0 % - 31.12.2021 preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I.

Pigment Orange 16 van 90 of meer gewichtspercenten

0.6130 ex 3204 17 00 19 Kleurstof C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) en 0 % - 31.12.2023 preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I.

Pigment Red 48:2 van 85 of meer gewichtspercenten

0.5505 ex 3204 17 00 20 Kleurstof C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8) en 0 % - 31.12.2021 preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Blue

15:3 van 35 of meer gewichtspercenten Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.6279 * ex 3204 17 00 21 Kleurstof C.I. Pigment Blue 15:4 (CAS RN 147-14-8) en 0 % - 31.12.2024

preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Pigment Blue 15:4 van 35 of meer gewichtspercenten

0.5259 ex 3204 17 00 22 Kleurstof C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) en 0 % - 31.12.2021 preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Red

169 van 50 of meer gewichtspercenten

0.6246 * ex 3204 17 00 23 Kleurstof C.I. Pigment Brown 41 (CAS RN 211502-16-8 of 0 % - 31.12.2024

CAS RN 68516-75-6)

0.6453 ex 3204 17 00 24 Kleurstof C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) en 0 % - 31.12.2023 preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Red

57:1 van 20 of meer gewichtspercenten

0.5427 ex 3204 17 00 25 Kleurstof C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7) en 0 % - 31.12.2021 preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment

Yellow 14 van 25 of meer gewichtspercenten

0.7261 ex 3204 17 00 26 Kleurstof C.I. Pigment Orange 13 (CAS RN 3520-72-7) en 0 % - 31.12.2022 preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment

Orange 13 van 80 of meer gewichtspercenten

0.7391 ex 3204 17 00 29 Kleurstof C.I. Pigment Red 268 (CAS RN 16403-84-2) en 0 % - 31.12.2022 preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I.

Pigment Red 268 van 80 of meer gewichtspercenten

0.7659 ex 3204 17 00 31 Kleurstof C.I. Pigment Red 63:1 (CAS RN 6417-83-0) en 0 % - 31.12.2023 preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I.

Pigment Red 63:1 van 70 of meer gewichtspercent

0.6603 ex 3204 17 00 33 Kleurstof C.I. Pigment Blue 15:1 (CAS RN 147-14-8) en 0 % - 31.12.2020 preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Direct

Blue 15:1 van 35 of meer gewichtspercenten

0.5426 ex 3204 17 00 35 Kleurstof C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6) en preparaten 0 % - 31.12.2021 op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Red 202 van 70

of meer gewichtspercenten

0.7565 ex 3204 17 00 37 Kleurstof C.I. Pigment Red 81:2 (CAS RN 75627-12-2) en 0 % - 31.12.2023 preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Red

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

81:2 van 30 of meer gewichtspercenten

0.4630 * ex 3204 17 00 40 Kleurstof C.I. Pigment Yellow 120 (CAS RN 29920-31-8) en 0 % - 31.12.2024

preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Yellow 120 van 50 of meer gewichtspercenten

0.6452 ex 3204 17 00 45 Kleurstof C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 78952-72-4, sterk met 0 % - 31.12.2023 hars vermengd pigment (circa 35 % hars buiten verhouding), met

een zuiverheid van 98 gewichtspercenten of meer, in de vorm van geëxtrudeerde korrels met een vochtgehalte van niet meer dan 1 gewichtspercent

0.5299 ex 3204 17 00 65 Kleurstof C.I. Pigment Red 53 (CAS RN 2092-56-0) en preparaten 0 % - 31.12.2021 op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Red 53 van 50 of

meer gewichtspercenten

0.5832 ex 3204 17 00 75 Kleurstof C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) en 0 % - 31.12.2022 preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment

Orange 5 van 80 of meer gewichtspercenten

0.5645 ex 3204 17 00 80 Kleurstof C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7) en 0 % - 31.12.2022 preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Red

207 van 50 of meer gewichtspercenten

0.5700 ex 3204 17 00 85 Kleurstof C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) en preparaten 0 % - 31.12.2022 op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Blue 61 van 35

of meer gewichtspercenten

0.5680 ex 3204 17 00 88 Kleurstof C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 of CAS RN 0 % - 31.12.2022 101357-19-1) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan

C.I. Pigment Violet 3 van 90 of meer gewichtspercenten

0.6979 ex 3204 19 00 13 Kleurstof C.I. Sulphur Black 1 (CAS RN 1326-82-5) en preparaten 0 % - 31.12.2021 op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Sulphur Black 1

van 75 of meer gewichtspercenten

0.6406 * ex 3204 19 00 14 Preparaat voor rode kleurstof, in de vorm van een natte pasta, 0 % - 31.12.2024

bevattende:

— 35 of meer maar niet meer dan 40 gewichtspercenten 1-[[4-

(fenylazo)fenyl]azo]naftaleen-2-ol-methylderivaten

(CAS RN 70879-65-1)

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— niet meer dan 3 gewichtspercenten 1-(fenylazo)naftaleen-2-ol

(CAS RN 842-07-9)

— niet meer dan 3 gewichtspercenten 1-[(2-

methylfenyl)azo]naftaleen-2-ol (CAS RN 2646-17-5)

— 55 of meer maar niet meer dan 65 gewichtspercenten water

0.7262 ex 3204 19 00 16 Kleurstof C.I Solvent Yellow 133 (CAS RN 51202-86-9) en 0 % - 31.12.2022 preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I.

Solvent Yellow 133 van 97 of meer gewichtspercenten

0.5103 ex 3204 19 00 71 Kleurstof C.I. Solvent Brown 53 (CAS RN 64696-98-6) en 0 % - 31.12.2020 preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Solvent Brown

53 van 95 of meer gewichtspercenten

0.5100 ex 3204 19 00 73 Kleurstof C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) en preparaten 0 % - 31.12.2020 op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Solvent Blue 104 van 97

of meer gewichtspercenten

0.5282 ex 3204 19 00 77 Kleurstof C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870-92-4 of CAS 0 % - 31.12.2021 RN 12671-74-8) en preparaten op basis daarvan met een gehalte

aan C.I. Solvent Yellow 98 van 95 of meer gewichtspercenten

0.5671 ex 3204 19 00 84 Kleurstof C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7) en 0 % - 31.12.2022 preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Solvent Blue

67 van 98 of meer gewichtspercenten

0.5395 ex 3204 20 00 30 Kleurstof C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 27344-41-8) 0 % - 31.12.2021 en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Fluorescent

Brightener 351 van 90 of meer gewichtspercenten

0.6473 * ex 3204 90 00 10 Kleurstof C.I Solvent Yellow 172 (ook bekend als C.I. Solvent 0 % - 31.12.2024

Yellow 135) (CAS RN 68427-35-0) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I Solvent Yellow 172 (ook bekend als C.I. Solvent Yellow 135) van 90 of meer gewichtspercent

0.7326 ex 3204 90 00 20 Preparaten van kleurstof C.I. Solvent Red 175 (CAS RN 68411-78- 0 % - 31.12.2022 6) in met waterstof behandelde lichte nafteenhoudende

aardoliedestillaten (CAS RN 64742-53-6), bevattende 40 of meer maar niet meer dan 60 gewichtspercenten C.I. Solvent Red 175 Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.3707 ex 3205 00 00 10 Uit kleurstoffen bereide aluminiumlakken, bestemd om te worden 0 % - 31.12.2023 gebruikt bij de vervaardiging van pigmenten voor de

farmaceutische industrie (2)

0.7658 ex 3205 00 00 20 Kleurstof C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2) preparaat, in 0 % - 31.12.2023 de vorm van droog poeder, bevat:

— 16 of meer, maar niet meer dan 25 gewichtspercenten van

kleurstof C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2)

— 65 of meer, maar niet meer dan 75 gewichtspercenten

aluminiumhydroxide (CAS RN 21645-51-2)

0.7699 ex 3205 00 00 30 Kleurstof C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1) preparaat, 0 % - 31.12.2023 in de vorm van droog poeder, bevat:

— 16 of meer, maar niet meer dan 21 gewichtspercenten van

kleurstof C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1)

— 65 of meer, maar niet meer dan 69 gewichtspercenten

aluminiumhydroxide (CAS RN 21645-51-2)

0.3550 ex 3206 11 00 10 Titaandioxide, bedekt met isopropoxytitaantriisostearaat, 0 % - 31.12.2023 bevattende 1,5 of meer doch niet meer dan 2,5 gewichtspercenten

isopropoxytitaantriisostearaat

0.5378 ex 3206 19 00 10 Preparaat, bestaande uit: 0 % - 31.12.2021

— 72 (±2) gewichtspercenten mica (CAS RN 12001-26-2) en

— 28 (±2) gewichtspercenten titaandioxide (CAS RN 13463-67-7)

0.3551 ex 3206 42 00 10 Lithopoon (CAS RN 1345-05-7) 0 % - 31.12.2023

0.6245 * ex 3206 49 70 20 Kleurstof C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 14038-43-8) 0 % - 31.12.2024

0.7305 ex 3206 49 70 30 Kleurstof C.I. Pigment Black 12 (CAS RN 68187-02-0) en 0 % - 31.12.2022 preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I.

Pigment Black 12 van 50 of meer gewichtspercenten

0.7390 ex 3206 49 70 40 Kleurstof C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 25869-00-5) en 0 % - 31.12.2022 preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurtstof C.I.

Pigment Blue 27 van 85 of meer gewichtspercenten Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.3673 3206 50 00 Anorganische producten van de soort gebruikt als "lichtgevende 0 % - 31.12.2023 stoffen" (luminoforen)

0.6233 * ex 3207 30 00 20 Drukpasta met een inhoud van 0 % - 31.12.2024

— 30 of meer maar niet meer dan 50 gewichtspercenten zilver en

— 8 of meer maar niet meer dan 17 gewichtspercenten palladium

0.5830 ex 3207 40 85 40 Schilfers van glas (CAS RN 65997-17-3): 0 % - 31.12.2022

— met een dikte van 0,3 µm of meer doch niet meer dan 10 µm en

— voorzien van een deklaag van titaandioxide (CAS RN 13463-

67-7) of ijzeroxide (CAS RN 18282-10-5)

0.6727 ex 3208 10 10 10 Thermoplastische copolymeer van polyesterhars, met een 0 % - 31.12.2020 drogestofgehalte van ten minste 30 %, doch niet meer dan 50 % aan

organische oplosmiddelen

0.2511 ex 3208 20 10 10 Copolymeren van N-vinylcaprolactam, N-vinyl-2-pyrrolidon en 0 % - 31.12.2023 dimethylaminoëthylmethacrylaat, opgelost in ethanol bevattende 34

of meer doch niet meer dan 40 gewichtspercenten copolymeren

0.4511 ex 3208 20 10 20 Immersie topcoatoplossingen bevattende 0,5 of meer doch niet 0 % - 31.12.2023 meer dan 15 gewichtspercenten van acrylaat-methacrylaatalkeensulfonaat-copolymeren

met gefluoreerde zijketens, in een oplossing van n-butanol en/of 4-methyl-2-pentanol en/of diisoamylether

0.3967 ex 3208 90 19 15 Gechloreerde polyolefinen, in oplossing 0 % - 31.12.2023

0.5564 ex 3208 90 19 25 Copolymeren van polytetrafluorethyleen in een oplossing van 0 % - 31.12.2022 butylacetaat met een gehalte aan oplosmiddelen van 50 (± 2)

ex 3904 69 80 89 gewichtspercenten

0.2504 ex 3208 90 19 40 Polymeren van methylsiloxaan, opgelost in een mengsel van aceton, 0 % - 31.12.2023 butanol, ethanol en isopropanol, bevattende 5 of meer doch niet

meer dan 11 gewichtspercenten polymeren van methylsiloxaan

0.6154 ex 3208 90 19 45 Polymeer bestaande uit een polycondensaat van formaldehyde en 0 % - 31.12.2023 naftaleendiol, chemisch gewijzigd door een reactie met een

Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

ex 3824 99 92 63 alkynhalide, opgelost in propyleenglycolmethyletheracetaat

0.6989 ex 3208 90 19 47 Oplossing bevattende: 0 % - 31.12.2021

— 0,1 of meer maar niet meer dan 20 gewichtspercenten

alkoxygroepen die siloxaanpolymeer met alkylof

arylsubstituten bevatten

— 75 of meer gewichtspercenten van een organisch oplosmiddel

dat minstens propyleenglycolethylether (CAS RN 1569-02-4)

en/of propyleenglycolmonomethyletheracetaat (CAS RN 108-

65-6) en/of propyleenglycolpropylether (CAS RN 1569-01-3)

bevat

0.2502 ex 3208 90 19 50 Oplossingen bevattende: 0 % - 31.12.2023

— 65 (± 10) gewichtspercenten γ-butyrolacton,

— 30 (± 10) gewichtspercenten polyamidehars,

— 3,5 (± 1,5) gewichtspercenten naftochinonesterderivaat en

— 1,5 (± 0,5) gewichtspercenten arylkiezelzuur

0.6726 ex 3208 90 19 55 Een preparaat van 5, maar niet meer dan 20 gewichtspercent van 0 % - 31.12.2020 een copolymeer van propyleen en maleïnezuuranhydride, of een

mengsel van polypropyleen en een copolymeer van propyleen en maleïnezuuranhydride, of een mengsel van polypropyleen en een copolymeer van propyleen, isobuteen en maleïnezuuranhydride in een organisch oplosmiddel

0.4037 ex 3208 90 19 60 Copolymeer van hydroxystyreen met een of meer van de volgende 0 % - 31.12.2021 stoffen:

— styreen,

— alkoxystyreen,

— alkylacrylaten,

opgelost in ethyllactaat

0.6005 * ex 3208 90 19 65 Siliconen bevattende 50 of meer gewichtspercenten xyleen en niet 0 % - 31.12.2024

meer dan 25 gewichtspercenten silica, van een soort gebruikt voor de vervaardiging van duurzame chirurgische implantaten Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.4301 ex 3208 90 19 75 Copolymeer van acenaftaleen, opgelost in ethyllactaat 0 % - 31.12.2022

0.3662 ex 3215 11 00 10 Drukinkt, vloeibaar, bestaande uit een dispersie van een 0 % - 31.12.2023 vinylacrylaatcopolymeer en kleurpigmenten in isoparaffines,

ex 3215 19 00 10 bevattende niet meer dan 13 gewichtspercenten vinylacrylaatcopolymeer en kleurpigmenten

0.5777 ex 3215 19 00 20 Inkt: 0 % l 31.12.2022

— bestaande uit een polyesterpolymeer en een dispersie van zilver

(CAS RN 7440-22-4) en zilverchloride (CAS RN 7783-90-6)

in methylpropylketon (CAS RN 107-87-9),

— met een totaal gehalte aan vaste stof van 55 of meer, maar niet

meer dan 57 gewichtspercenten, en

— met een relatieve dichtheid van 1,40 g/cm 3 of meer, maar niet

3

meer dan 1,60 g/cm ,

bestemd voor de vervaardiging van elektroden

(2)

0.2506 ex 3215 90 70 10 Inktpreparaten, bestemd voor de vervaardiging van patronen voor 0 % - 31.12.2023 inktstraal-afdrukkers

(2)

0.2501 ex 3215 90 70 20 Warmtegevoelige inkt aangebracht op een folie van kunststof 0 % - 31.12.2023

0.4533 ex 3215 90 70 30 Inkt voor wegwerppatronen, bevattende: 0 % - 31.12.2023

— 1 of meer doch niet meer dan 10 gewichtspercenten amorf

siliciumdioxide of

— 3,8 of meer gewichtspercenten kleurstof C.I. Solvent Black 7 in

organische oplosmiddelen,

bestemd om te worden gebruikt bij de markering van geïntegreerde schakelingen

(2)

0.5031 ex 3215 90 70 40 Droog inktpoeder op basis van hybride hars (gemaakt van 0 % - 31.12.2020 polystyreenacrylhars en polyesterhars) gemengd met:

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— was;

— een polymeer op vinylbasis en

— een kleurstof

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van tonerflessen voor fotokopieertoestellen, faxapparaten, printers en multifunctionele apparaten

(2)

0.3661 3301 12 10 Etherische sinaasappelolie, waaruit de terpenen niet zijn afgesplitst 0 % - 31.12.2023

0.4863 ex 3402 11 90 10 Natriumlauroylmethylisethionaat 0 % - 31.12.2020

0.4002 ex 3402 13 00 10 Tensioactief product op basis van een vinylcopolymeer en 0 % - 31.12.2023 polypropyleenglycol

0.4277 ex 3402 13 00 20 Tensioactieve stof bevattende 1,4-dimethyl-1,4-bis(2- 0 % - 31.12.2022 methylpropyl)-2-butyn-1,4-diylether, gepolymeriseerd met oxiraan,

met een methyleindgroep

0.6285 * ex 3402 90 10 10 Tensioactief mengsel van methyltri-C8-C10- 0 % - 31.12.2024

alkylammoniumchloriden

0.3660 ex 3402 90 10 20 Mengsels van natriumdocusaat (INN) en natriumbenzoaat 0 % - 31.12.2023

0.4935 ex 3402 90 10 30 Tensioactieve bereiding, bestaande uit een mengsel van 0 % - 31.12.2020 natriumdocusaat en geëthoxyleerd 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-

diol (CAS RN 577-11-7 and 9014-85-1)

0.4939 ex 3402 90 10 50 Tensioactieve bereiding, bestaande uit een mengsel van 0 % - 31.12.2020 polysiloxaan en poly(ethyleenglycol)

0.4675 ex 3402 90 10 60 Tensioactieve bereiding, bevattende 2-ethylhexyloxymethyloxiraan 0 % - 31.12.2020

0.4676 * ex 3402 90 10 70 Tensioactieve bereiding, bevattende geëthoxyleerde 2,4,7,9- 0 % - 31.12.2024

tetramethyl-5-decyn-4,7-diol (CAS RN 9014-85-1) Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.7508 ex 3501 90 90 10 Niet-eetbaar natriumcaseïnaat (CAS RN 9005-46-3) in de vorm van 0 % - 31.12.2023 poeder met een proteïnegehalte van meer dan 88

gewichtspercenten, bestemd voor gebruik bij de productie van thermoplastische korrels

0.2498 ex 3506 91 90 10 Kleefmiddel op basis van een waterige dispersie van een mengsel 0 % - 31.12.2023 van gedimeriseerd colofonium en copolymeren van ethyleen en

vinylacetaat (EVA)

0.4003 * ex 3506 91 90 30 Twee componenten micro-ingekapseld epoxy kleefstof 0 % - 31.12.2023

gedispergeerd in een solvent

0.4313 * ex 3506 91 90 40 Drukgevoelige zelfklevende acryllijmlaag met een dikte van ten 0 % - 31.12.2024

minste 0,076 mm, maar ten hoogste 0,127 mm, opgemaakt in rollen met een breedte van ten minste 45,7 cm, maar ten hoogste 132 cm, geleverd op een verwijderbare onderlaag ("release liner") met een aanvankelijke aftrekkracht ("peel adhesion release"-waarde) van niet minder dan 15N/25 mm (gemeten volgens ASTM D3330)

0.6725 ex 3506 91 90 50 Preparaat bevattende: 0 % - 31.12.2020

— 15 % of meer, maar niet meer dan 60 %

styreenbutadieencopolymeer of styreenisopreen copolymeer en

— 10 % of meer, maar niet meer dan 30 % pineen polymeren of

pentadiene copolymeren

opgelost in :

— methylethylketon (CAS RN 78-93-3)

— heptaan (CAS RN 142-82-5), en

— tolueen (CAS RN 108-88-3) of licht alifatisch solventnafta

(CAS RN 64742-89-8)

0.7268 ex 3506 91 90 60 Zelfklevend materiaal ten behoeve van het tijdelijk binden van 0 % l 31.12.2022 wafers in de vorm van een suspensie van een vaste polymeer in D-

limoneen (CAS RN 5989-27-5) met een polymeergehalte van 25 of meer, maar niet meer dan 35 gewichtspercent

0.7267 ex 3506 91 90 70 Materiaal ten behoeve van het opheffen van een tijdelijke wafer 0 % l 31.12.2022 binding, in de vorm van een suspensie van een vaste polymeer in

cyclopentanon (CAS RN 120-92-3) met een gehalte aan polymeer van niet meer dan 10 gewichtspercenten Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.6293 * ex 3507 90 90 10 Bereiding van achromobacter lyticus protease (CAS RN 123175- 0 % - 31.12.2024

82-6) bestemd voor de vervaardiging van preparaten van menselijke en analoge insuline

(2)

0.6798 ex 3507 90 90 20 Kreatine-amidinohydrolase (CAS RN 37340-58-2) 0 % - 31.12.2020

0.7050 ex 3507 90 90 30 Salicylaat 1-mono-oxygenase (CAS RN 9059-28-3) in een waterige 0 % - 31.12.2021 oplossing met

— een enzymeconcentratie van 6,0 U/ml of meer maar niet meer

dan 7,4 U/ml,

— een concentratie van natriumazide (CAS RN 26628-22-8) van

niet meer dan 0,09 gewichtspercent en

— een pH-waarde van 6,5 of meer maar niet meer dan 8,5

0.4922 ex 3601 00 00 10 Pyrotechnisch poeder in de vorm van cilindrische korrels, bestaande 0 % - 31.12.2021 uit strontiumnitraat of kopernitraat in een oplossing van

nitroguanidine, bindmiddel en additieven, bestemd om te worden

gebruikt als een bestanddeel van een opblaassysteem voor airbags

(“airbag inflator”) (2)

0.7318 ex 3603 00 60 10 Ontstekers voor gasgeneratoren met een totale maximumlengte van 0 % - 31.12.2022 20,34 mm of meer maar niet meer dan 25,25 mm en een penlengte

van 6,68 mm (± 0,3 mm) of meer maar niet meer dan 6,9 mm (± 0,3 mm)

0.3650 ex 3707 10 00 10 Lichtgevoelige emulsies, bestemd voor het lichtgevoelig maken van 0 % - 31.12.2023

schijfjes (wafers) van silicium (2)

0.3894 ex 3707 10 00 15 Lichtgevoelig makende emulsie, bestaande uit: 0 % - 31.12.2023

— niet meer dan 12 gewichtspercenten

diazooxonaftaleensulfonzuurester

— fenolharsen

in een oplossing die ten minste 2-methoxy-1-methylethylacetaat of

ethyllactaat of methyl-3-methoxypropionaat of 2-heptanon bevat

0.3895 ex 3707 10 00 25 Lichtgevoelig makende emulsie, bestaande uit: 0 % - 31.12.2023 Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— fenol- of acrylharsen

— ten hoogste 2 gewichtspercenten lichtgevoelige zuur-precursor,

in een oplossing die 2-methoxy-1-methylethylacetaat of ethyllactaat bevat

0.4004 ex 3707 10 00 30 Preparaat op basis van een lichtgevoelige acrylhoudende polymeer 0 % - 31.12.2023 dat kleurpigmenten, 2-methoxy-1-methylethylacetaat en

cyclohexanon bevat en al dan niet ethyl-3-ethoxypropionaat bevat

0.4039 ex 3707 10 00 35 Lichtgevoelig makende emulsie of bereiding, bevattende één of 0 % - 31.12.2021 meer:

— acrylaatpolymeren,

— methacrylaatpolymeren,

— derivaten van styreenpolymeren,

die ten hoogste 7 gewichtspercenten lichtgevoelige zuurprecursors bevat, opgelost in een organisch oplosmiddel dat ten minste 2- methoxy-1-methylethylacetaat bevat

0.4177 ex 3707 10 00 40 Emulsies voor het gevoelig maken van oppervlakken, bevattende 0 % - 31.12.2021

— niet meer dan 10 gewichtspercenten esters van

diazooxonaftaleensulfonzuur,

— 2 of meer doch niet meer dan 35 gewichtspercenten

hydroxystyreen copolymeren en

— niet meer dan 7 gewichtspercenten verbindingen die

epoxygroepen dragen

opgelost in 1-ethoxy-2-propylacetaat en/of ethyllactaat

0.4647 * ex 3707 10 00 45 Fotogevoelige emulsie bestaande uit cyclisch polyisopreen 0 % - 31.12.2024

bevattend:

— 55 of meer, maar niet meer dan 75 gewichtspercenten xyleen,

en

— 12 of meer, maar niet meer dan 18 gewichtspercenten

ethylbenzeen

0.4648 * ex 3707 10 00 50 Fotogevoelige emulsie bevattende: 0 % - 31.12.2024

Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— 20 of meer, maar niet meer dan 45 gewichtspercenten

copolymeren van acrylaten en/of methacrylaten en

hydroxystyreenderivaten,

— 25 of meer, maar niet meer dan 50 gewichtspercenten

organisch oplosmiddel bevattende ten minste ethyllactaat en/of

propyleenglycolmethyletheracetaat,

— 5 of meer, maar niet meer dan 30 gewichtspercenten acrylaten,

— niet meer dan 12 gewichtspercenten fotoinitiator

0.5929 ex 3707 10 00 55 Diëlektrische laag die mechanische spanning absorbeert, bestaande 0 % - 31.12.2023 uit een radicaal fotostructureerbare precursor van polyamide met

onverzadigde koolstof in de zijketens die kan worden omgezet in een polyimide, in de vorm van een oplossing van N-methyl-2- pyrrolidon of N-ethyl-2-pyrrolidon met een polymeergehalte van 10 of meer gewichtspercenten

0.7338 ex 3707 10 00 60 Lichtgevoelig makende emulsie, bevattende: 0 % - 31.12.2022

— niet meer dan 5 % fotozuurgenerator,

— 2 of meer maar niet meer dan 50 % fenolharsen, en

— niet meer dan 7 % epoxy-bevattende derivaten

opgelost in 2-heptanon en/of ethyllactaat

0.5465 ex 3801 90 00 10 Expandeerbaar grafiet (CAS RN 90387-90-9 en CAS RN 12777- 0 % - 31.12.2021 87-6)

0.6759 ex 3802 10 00 10 Mengsel van actieve kool en polyethyleen, in poedervorm 0 % - 31.12.2020

0.7368 ex 3802 10 00 20 Chemisch geactiveerde koolstof in de vorm van korrels met een 0 % - 31.12.2022 Butane Working Capacity van 11 gram butaan/100 ml of meer

(zoals bepaald volgens de ASTM D 5228-methode) gebruikt voor de absorptie en desorptie van dampen in emissiebeheersingsfilterbussen van motorvoertuigen

(2)

0.7441 ex 3802 10 00 30 Chemisch geactiveerde koolstof in pelletvorm (cilindrisch) met: 0 % - 31.12.2021

— een diameter van 2 mm of meer, maar niet meer dan 3 mm, en

Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— een Butane Working Capacity van 5 gram butaan/100 ml of

meer (zoals bepaald volgens de ASTM D 5228-methode)

gebruikt voor de absorptie en desorptie van dampen in emissiebeheersingsfilterbussen van motorvoertuigen

(2)

0.2987 3805 90 10 Pijnolie 1.7 % - 31.12.2023

0.2990 ex 3808 91 90 10 Indoxacarb (ISO) en zijn (R)-isomeer, gefixeerd op een drager van 0 % - 31.12.2023 siliciumdioxide

0.2988 * ex 3808 91 90 30 Preparaten bevattende endosporen of sporen en eiwitkristallen 0 % - 31.12.2024

verkregen uit:

Bacillus thuringiensis Berliner subsp. aizawai en kurstaki, of

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, of

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, of

Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, of

Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis

0.2983 ex 3808 91 90 40 Spinosad (ISO) 0 % - 31.12.2023

0.5710 ex 3808 91 90 60 Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), voorbereiding van twee 0 % - 31.12.2022 spinosyn bestanddelen (3´-ethoxy-5,6-dihydro spinosyn J) en (3´-

ethoxy- spinosyn L)

0.6874 ex 3808 92 30 10 Mancozeb (ISO) (CAS RN 8018-01-7), ingevoerd in onmiddellijke 0 % - 31.12.2020 verpakkingen met een inhoud van 500 kg of meer

(1)

0.2986 ex 3808 92 90 10 Schimmelwerende middelen, in de vorm van poeder, bevattende 65 0 % - 31.12.2023 of meer doch niet meer dan 75 gewichtspercenten hymexazool

(ISO), niet opgemaakt voor de verkoop in het klein

0.2984 ex 3808 92 90 30 Preparaat dat bestaat uit een suspensie van pyrithionzink (INN) in 0 % - 31.12.2023 water, bevattende:

Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— 24 of meer maar niet meer dan 26 gewichtspercenten

pyrithionzink (INN), of

— 39 of meer maar niet meer dan 41 gewichtspercenten

pyrithionzink (INN)

0.4843 * ex 3808 92 90 50 Preparaten op basis van koperpyrithion (CAS RN 14915-37-8) 0 % - 31.12.2024

0.4751 * ex 3808 93 23 10 Herbicide dat flazasulfuron (ISO) als werkzaam bestanddeel bevat 0 % - 31.12.2024

0.5137 ex 3808 93 27 40 Preparaat, bestaande uit een suspensie van tepraloxydim (ISO), 0 % - 31.12.2021 bevattende:

— 30 of meer gewichtspercenten tepraloxydim (ISO),

— niet meer dan 70 gewichtspercenten van een aardoliefractie

bestaande uit aromatische koolwaterstoffen

0.4753 * ex 3808 93 90 10 Preparaat, in de vorm van korrels, bevattende: 0 % - 31.12.2024

— 38,8 of meer maar niet meer dan 41,2 gewichtspercenten

Gibberelline A3, of

— 9,5 of meer maar niet meer dan 10,5 gewichtspercenten

Gibberelline A4 en A7

0.5048 ex 3808 93 90 20 Preparaat bestaande uit benzyl(purin-6-yl)amine in een 0 % - 31.12.2020 glycoloplossing, bevattende:

— 1,88 of meer doch niet meer dan 2,00 gewichtspercenten

benzyl(purin-6-yl)amine

van de soort gebruikt in middelen om de plantengroei te regelen

0.5030 ex 3808 93 90 30 Waterige oplossingen bevattende: 0 % - 31.12.2020

— 1,8 gewichtspercenten natrium-para-nitrofenolaat,

— 1,2 gewichtspercenten natrium-ortho-nitrofenolaat,

— 0,6 gewichtspercenten natrium-5-nitroguaiacolaat,

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van een middel om de plantengroei te regelen

(2)

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.5039 ex 3808 93 90 40 Gemengd wit poeder bevattende: 0 % - 31.12.2020

— 3 of meer doch niet meer dan 3,6 gewichtspercenten 1-

methylcyclopropeen met een zuiverheid van 96 % en

— minder dan 0,05 % onzuiverheid van 1-chloor-2-methylpropeen

en evenveel onzuiverheid van 3-chloor-2-methylpropeen

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van een middel om de plantengroei na de oogst te regelen met een specifieke generator voor vruchten, groenten en siergewassen

(2)

0.5088 ex 3808 93 90 50 Preparaat in de vorm van een poeder, bevattende: 0 % - 31.12.2020

— 55 of meer gewichtspercenten gibberelline A4,

— 1 of meer doch niet meer dan 35 gewichtspercenten

gibberelline A7,

— 90 of meer gewichtspercenten gibberelline A4 en gibberelline

A7 gecombineerd,

— niet meer dan 10 gewichtspercenten water en andere in de

natuur voorkomende gibberellines

van de soort gebruikt in middelen om de plantengroei te regelen

0.7413 ex 3808 93 90 60 Preparaat, in de vorm van tabletten, bevattende: 0 % - 31.12.2022

— 0,55 of meer, maar niet meer dan 2,50 gewichtspercenten 1-

methylcyclopropeen (1-MCP) (CAS RN 3100-04-7) met een

minimale zuiverheid van 96 % of meer, en

— minder dan 0,05 % van elk van de twee verontreinigingen, 1-

chloor-2-methylpropeen ) (CAS RN 513-37-1) en 3-chloor-2-

methylpropeen (CAS RN 563-47-3).

voor coating

(2)

0.6532 * ex 3808 94 20 30 Broomchloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion (CAS RN 32718- 0 % - 31.12.2024

18-6) bevattende:

— 1,3-dichloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion (CAS RN

118-52-5),

— 1,3-dibroom-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion (CAS RN 77-

Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

48-5),

— 1-broom-3-chloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion (CAS

RN 16079-88-2), en

— 1-chloor-3-broom-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion (CAS

RN 126-06-7)

0.4920 ex 3808 99 90 10 Oxamyl (ISO) (CAS RN 23135-22-0) in een oplossing van 0 % - 31.12.2020 cyclohexanon en water

0.6000 ex 3808 99 90 20 Abamectine (ISO) (CAS RN 71751-41-2) 0 % - 31.12.2023

0.2557 ex 3809 91 00 10 Mengsels van (5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2λ 5 -dioxafosforan-5-yl 0 % - 31.12.2023

methyl)methylmethylfosfonaat en bis(5-ethyl-2-methyl-2-oxo

1,3,2λ 5 -dioxafosforan-5-yl-methyl)methylfosfonaat

0.4406 ex 3810 10 00 10 Soldeer ‑ of laspasta, bestaande uit een mengsel van metalen en 0 % - 31.12.2023 hars, bevattende:

— 70 of meer, maar niet meer dan 90 gewichtspercenten tin

— niet meer dan 10 gewichtspercenten van een of meer van de

metalen zilver, koper, bismut, zink of indium,

bestemd voor gebruik in de elektrotechnische industrie

(2)

0.4510 * ex 3811 19 00 10 Oplossing van 61 of meer doch niet meer dan 63 gewichtspercenten 0 % - 31.12.2024

methylcyclopentadienyl-mangaan-tricarbonyl in een aromatisch koolwaterstof-oplosmiddel, die ten hoogste bevat:

— 4,9 gewichtspercenten 1,2,4-trimethylbenzeen,

— 4,9 gewichtspercenten naftaleen en

— 0,5 gewichtspercent 1,3,5-trimethylbenzeen

0.3448 ex 3811 21 00 10 Zouten van dinonylnaftaleensulfonzuur, opgelost in minerale olie 0 % - 31.12.2023

0.7223 ex 3811 21 00 11 Dispergeermiddel en oxidatievertrager bevattende: 0 % - 31.12.2021

— o-amino-polyisobutyleenfenol (CAS RN 78330-13-9),

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— meer dan 30, maar niet meer dan 50 gewichtspercenten

minerale oliën,

gebruikt bij de vervaardiging van mengsels van additieven voor smeeroliën

(2)

0.6904 ex 3811 21 00 12 Dispergeermiddel bevattende: 0 % - 31.12.2020

— esters van polyisobutenylbarnsteenzuur en pentaerytritol

(CAS RN 103650-95-9),

— meer dan 35 doch niet meer dan 55 gewichtspercenten minerale

oliën, en

— met een choorgehalte van niet meer dan 0,05 gewichtspercent,

gebruikt bij de vervaardiging van mengsels van additieven voor smeeroliën

(2)

0.6018 * ex 3811 21 00 13 Additieven bevattende: 0 % - 31.12.2024

— magnesium-(C16-C24)alkylbenzeensulfonaten, geborateerd, en

— minerale oliën,

met een totaal basegetal (TBN) van meer dan 250, maar niet meer dan 350, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën

(2)

0.6906 ex 3811 21 00 14 Dispergeermiddel: 0 % - 31.12.2020

— bevattende polyisobutyleenbarnsteenzuurimide afgeleid van

reactieproducten van polyethyleenpolyaminen met

polyisobutenylbarnsteenzuuranhydride (CAS RN 147880-09-

9),

— bevattende meer dan 35 doch niet meer dan

55 gewichtspercenten minerale oliën,

— met een chloorgehalte van niet meer dan 0,05 gewichtspercent,

— met een totaal basegetal van minder dan 15,

gebruikt bij de vervaardiging van mengsels van additieven voor smeeroliën Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

(2)

0.6907 ex 3811 21 00 16 Detergent bevattende: 0 % - 31.12.2020

— calciumzout van beta-aminocarbonyl alkylfenol (product van

Mannich-reactie op basis van alkylfenol)

— meer dan 40 doch niet meer dan 60 gewichtspercenten minerale

oliën, en

— met een totaal basegetal van meer dan 120

gebruikt bij de vervaardiging van mengsels van additieven voor smeeroliën

(2)

0.6905 ex 3811 21 00 18 Detergent bevattende: 0 % - 31.12.2020

— langketenige alkyltolueen calciumsulfonaten,

— meer dan 30 doch niet meer dan 50 gewichtspercenten minerale

oliën, en

— met een totaal basegetal van meer dan 310 doch minder dan

340

gebruikt bij de vervaardiging van mengsels van additieven voor smeeroliën

(2)

0.6430 * ex 3811 21 00 19 Additieven bevattende: 0 % - 31.12.2024

— een mengsel op basis van polyisobutyleensuccinimide, en

— meer dan 30, maar niet meer dan 50 gewichtspercenten

minerale oliën,

met een totaal basegetal van meer dan 40, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën

(2)

0.3449 ex 3811 21 00 20 Additieven voor smeerolie, op basis van complexe organische 0 % - 31.12.2023 verbindingen van molybdeen, in de vorm van een oplossing in

minerale olie

0.6012 * ex 3811 21 00 25 Additieven bevattende: 0 % - 31.12.2024

Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— een copolymeer van (C8-18) alkylpolymethacrylaat met N-[3-

(dimethylamino)propyl]methacrylamide, met een gemiddeld

molecuulgewicht van meer dan 10 000 maar niet meer dan

20 000, en

— meer dan 15, maar niet meer dan 30 gewichtspercenten

minerale oliën,

voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën

(2)

0.6022 * ex 3811 21 00 27 Additieven bevattende: 0 % - 31.12.2024

— 10 of meer gewichtspercenten van een copolymeer van

ethyleen en propyleen, chemisch gewijzigd door

barnsteenzuuranhydridegroepen in reactie met 3-nitroaniline,

en

— minerale oliën,

bestemd voor de vervaardiging van smeeroliën

(2)

0.5717 ex 3811 21 00 30 Additieven voor smeeroliën, bevattende minerale oliën, bestaande 0 % - 31.12.2022 uit calciumzouten van reactieproducten van polyisobutyleen

gesubstitueerd fenol met salicylzuur en formaldehyde, gebruikt als een geconcentreerd toevoegingsmiddel voor de vervaardiging van motoroliën via een mengproces

0.6013 * ex 3811 21 00 33 Additieven bevattende: 0 % - 31.12.2024

— calciumzouten van reactieproducten van heptylfenol met

formaldehyde (CAS RN 84605-23-2), en

— minerale oliën,

met een totaal basegetal (TBN) van meer dan 40, maar niet meer dan 100, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën of van superbasische detergentia voor gebruik in smeeroliën

(2)

0.6016 * ex 3811 21 00 37 Additieven bevattende: 0 % - 31.12.2024

— een copolymeer van styreen en maleïnezuuranhydride,

veresterd met C4-C20 alcoholen, gewijzigd door

aminopropylmorfoline, en

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— meer dan 50, maar niet meer dan 75 gewichtspercenten

minerale oliën,

voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën

(2)

0.6435 * ex 3811 21 00 48 Additieven bevattende: 0 % - 31.12.2024

— superbasische magnesium- (C20-C24)alkylbenzeensulfonaten

(CAS RN 231297-75-9) en

— meer dan 25 maar niet meer dan 50 gewichtspercenten minerale

oliën,

met een totaal basegetal van meer dan 350 maar niet meer dan 450,

voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën

(2)

0.5727 ex 3811 21 00 50 Additieven voor smeeroliën, 0 % - 31.12.2022

— gebaseerd op calcium C16-24 alkylbenzeensulfonaten (CAS

RN 70024-69-0),

— bevattende minerale oliën,

gebruikt als een geconcentreerd toevoegingsmiddel voor de vervaardiging van motoroliën via een mengproces

0.6437 * ex 3811 21 00 53 Additieven bevattende: 0 % - 31.12.2024

— superbasisch calcium-petroleumsulfonaat (CAS 68783-96-0)

met een sulfonaatgehalte van 15 of meer maar niet meer dan

30 gewichtspercenten en

— meer dan 40 maar niet meer dan 60 gewichtspercenten minerale

olie,

met een totaal basegetal van 280 of meer maar niet meer dan 420, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën

(2)

0.6434 * ex 3811 21 00 55 Additieven bevattende: 0 % - 31.12.2024

— calcium-polypropylbenzeensulfonaat met een laag

basegetal (CAS RN 75975-85-8) en

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— meer dan 40 maar niet meer dan 60 gewichtspercenten minerale

oliën,

met een totaal basegetal van meer dan 10 maar niet meer dan 25, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën

(2)

0.5724 ex 3811 21 00 60 Additieven voor smeeroliën, bevattende minerale oliën, 0 % - 31.12.2022

— gebaseerd op calcium polypropylenyl gesubstitueerd

benzeensulfonaat (CAS RN 75975-85-8) met een gehalte van

25 of meer doch niet meer dan 35 gewichtspercenten,

— met een totaal basegetal (TBN) van 280 of meer doch niet meer

dan 320,

gebruikt als een geconcentreerd toevoegingsmiddel voor de vervaardiging van motoroliën via een mengproces

0.6431 * ex 3811 21 00 63 Additieven bevattende: 0 % - 31.12.2024

— een superbasisch mengsel van calcium-petroleumsulfonaten

(CAS RN 61789-86-4) en synthetische calciumalkylbenzeensulfonaten

(CAS RN 68584-23-6 en CAS RN

70024-69-0), met een totaal sulfonaatgehalte van 15 of meer

maar niet meer dan 25 gewichtspercenten en

— meer dan 40 maar niet meer dan 60 gewichtspercenten minerale

oliën,

met een totaal basegetal van 280 of meer maar niet meer dan 320, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën

(2)

0.6429 * ex 3811 21 00 65 Additieven bevattende: 0 % - 31.12.2024

— een mengsel op basis van polyisobutyleensuccinimide

(CAS RN 160610-76-4), en

— meer dan 35, maar niet meer dan 50 gewichtspercenten

minerale oliën,

met een zwavelgehalte van meer dan 0,7 maar niet meer dan 1,3 gewichtspercenten, met een totaal basegetal van meer dan 8, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën

(2)

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.5711 ex 3811 21 00 70 Additieven voor smeeroliën, 0 % - 31.12.2022

— bevattende polyisobutyleenbarnsteenzuurimide afgeleid van

reactieproducten van polyethyleenpolyaminen met

polyisobutenylbarnsteenzuuranhydride (CAS RN 84605-20-9),

— bevattende minerale oliën,

— met een chloorgehalte van 0,05 of meer doch niet meer dan

0,25 gewichtspercenten,

— met een totaal basegetal (TBN) van meer dan 20,

gebruikt als een geconcentreerd toevoegingsmiddel voor de vervaardiging van motoroliën via een mengproces

0.6017 ex 3811 21 00 73 Additieven bevattende: 0 % - 31.12.2023

— verbindingen van geborateerd succinimide (CAS RN 134758-

95-5),

— minerale oliën, en

— met een totaal basegetal (TBN) van meer dan 40,

voor gebruik bij de vervaardiging van mengsels van additieven voor smeeroliën

(2)

0.6671 ex 3811 21 00 75 Additieven bevattende: 0 % - 31.12.2020

— calcium (C10-C14) dialkylbenzeensulfonaten;

— meer dan 40, maar niet meer dan 60 gewichtspercent minerale

oliën;

met een totaal basegetal van meer dan 10, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën.

(2)

0.6669 ex 3811 21 00 77 Schuimwerende additieven, bestaande uit: 0 % - 31.12.2020

— een copolymeer van 2-ethylhexylacrylaat en ethylacrylaat;

— meer dan 50, maar niet meer dan 80 gewichtspercenten

minerale oliën;

voor gebruik bij de vervaardiging van mengsels van additieven voor smeeroliën.

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

(2)

0.6666 ex 3811 21 00 80 Additieven bevattende: 0 % - 31.12.2020

— polyisobutyleen aromatische polyaminesuccinimide;

— meer dan 40, maar niet meer dan 60 gewichtspercenten

minerale oliën;

met een totaal stikstofgehalte van meer dan 0,6 maar niet meer dan 0,9 gewichtspercenten, voor gebruik bij de vervaardiging van mengsels van additieven voor smeeroliën.

(2)

0.6498 * ex 3811 21 00 83 Additieven: 0 % - 31.12.2024

— bevattende polyisobuteenbarnsteenzuurimide afgeleid van

reactieproducten van polyethyleenpolyaminen met

polyisobutenylbarnsteenzuuranhydride (CAS RN 84605-20-9),

— bevattende minerale oliën met meer dan 31,9 maar niet meer

dan 43,3 gewichtspercent,

— met een chloorgehalte van niet meer dan 0,05 gewichtspercent,

en

— met een totaal basegetal (TBN) van meer dan 20,

voor gebruik bij de vervaardiging van mengsels van additieven voor smeeroliën

(2)

0.5718 ex 3811 21 00 85 Additieven, 0 % - 31.12.2022

— bevattende meer dan 20 maar niet meer dan 45

gewichtspercenten minerale oliën,

— op basis van een mengsel van vertakte dodecylfenol sulfide

calciumzouten, al dan niet met koolzuur behandeld,

van de soort gebruikt bij de vervaardiging van mengsels van addivitieven voor smeeroliën

0.6438 * ex 3811 29 00 15 Additief bevattende: 0 % - 31.12.2024

— producten uit de reactie van vertakt heptylfenol met

formaldehyde, koolstofdisulfide en hydrazine (CAS RN 93925-

Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

00-9) en

— meer dan 15 maar niet meer dan 28 gewichtspercenten licht

aromatisch oplosmiddel van aardolienafta,

voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën

(2)

0.7512 ex 3811 29 00 18 Toevoegingsmiddel, bestaande uit dihydroxide-butaandizuur 0 % - 31.12.2023 (gemengde C12-16-alkyldiëster en C11-14-isoalkyldiëster, rijk aan

C13) van de soort gebruikt bij de vervaardiging van motoroliën voor motorvoertuigen

(2)

0.5721 ex 3811 29 00 20 Additieven voor smeeroliën, bestaande uit reactieproducten van 0 % - 31.12.2022 bis(2-methylpentan-2-yl) dithiofosforzuur met propyleenoxide,

fosforoxide en aminen met C12-14 alkylketens, gebruikt als een geconcentreerd toevoegingsmiddel voor de vervaardiging van smeeroliën

0.6432 * ex 3811 29 00 25 Additieven bevattende ten minste zouten van primaire aminen en 0 % - 31.12.2024

mono- en dialkylfosforzuren, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën of vetten

(2)

0.5723 ex 3811 29 00 30 Additieven voor smeeroliën, bestaande uit reactieproducten van 0 % - 31.12.2022 butyl-cyclohex-3-eencarboxylaat, zwavel en trifenylfosfiet (CAS

RN 93925-37-2), gebruikt als een geconcentreerd toevoegingsmiddel voor de vervaardiging van motoroliën via een mengproces

0.6433 * ex 3811 29 00 35 Additieven bestaande uit een mengsel op basis van imidazoline 0 % - 31.12.2024

(CAS RN 68784-17-8), voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën

(2)

0.5728 ex 3811 29 00 40 Additieven voor smeeroliën, bestaande uit reactieproducten van 2- 0 % - 31.12.2022 methyl-prop-1-een met zwavelmonochloride en natriumsulfide

(CAS RN 68511-50-2), met een chloorgehalte van 0,01 of meer doch niet meer dan 0,5 gewichtspercent, gebruikt als een geconcentreerd toevoegingsmiddel voor de vervaardiging van smeeroliën Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.6436 * ex 3811 29 00 45 Toevoegingsmiddelen, bestaande uit een mengsel van (C 7-C 9) 0 % - 31.12.2024

dialkyladipaten, waarin diisooctyladipaat (CAS RN 1330-86-5) meer dan 85 gewichtspercent van het mengsel uitmaakt, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën

(2)

0.5719 ex 3811 29 00 50 Additieven voor smeeroliën, bestaande uit een mengsel van N,N- 0 % - 31.12.2022 dialkyl-2-hydroxyacetamiden met alkylketenlengten tussen 12 en

18 koolstofatomen (CAS RN 866259-61-2), gebruikt als een geconcentreerd toevoegingsmiddel voor de vervaardiging van motoroliën via een mengproces

0.6668 ex 3811 29 00 65 Additieven, bestaande uit een gezwaveld mengsel van plantaardige 0 % - 31.12.2020

olie, langketenige α-alkenen en tallolievetzuren, met een

zwavelgehalte van 8 of meer, doch niet meer dan 12 gewichtspercenten, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van mengsels van additieven voor smeerolie.

(2)

0.6020 * ex 3811 29 00 70 Additieven bestaande uit dialkylfosfieten (waarin de alkylgroepen 0 % - 31.12.2024

meer dan 80 gewichtspercenten oleyl-, palmityl- en stearylgroepen bevatten), voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën

(2)

0.7205 ex 3811 29 00 75 Oxidatievertrager, voornamelijk bevattende een mengsel van 0 % (2) - 31.12.2021

isomeren van 1-(tert-dodecylthio)propaan-2-ol (CAS RN 67124-09- 8), bestemd voor de vervaardiging van mengsels van additieven voor smeeroliën

(2)

0.6021 * ex 3811 29 00 80 Additieven bevattende: 0 % - 31.12.2024

— meer dan 70 gewichtspercenten 2,5-bis(tert-nonyldithio)-

[1,3,4]-thiadiazool (CAS RN 89347-09-1), en

— meer dan 15 gewichtspercenten 5-(tert-nonyldithio)-1,3,4-

thiadiazool-2(3H)-thion (CAS RN 97503-12-3),

voor gebruik bij de fabricage van smeeroliën

(2)

Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.6023 * ex 3811 29 00 85 Additieven bestaande uit een mengsel van 0 % - 31.12.2024

3-((C9-11)-isoalkyloxy)tetrahydrothiofeen 1,1-dioxide, rijk aan C10 (CAS RN 398141-87-2), voor gebruik bij de fabricage van smeeroliën

(2)

0.3730 ex 3811 90 00 10 Dinonylnaftylsulfonzuurzout, in de vorm van een oplossing in 0 % - 31.12.2023 minerale olie

0.5565 ex 3811 90 00 40 Oplossing van een quaternair ammoniumzout op basis van 0 % - 31.12.2022 polyisobutyleensuccinimide, bevattende 10 gewichtspercenten of

meer doch niet meer dan 29,9 gewichtspercenten 2-ethylhexanol

0.7204 ex 3811 90 00 50 Oxidatievertrager bevattende : 0 % - 31.12.2021

— polyisobutenylbarnsteenzuur en

— meer dan 5, maar niet meer dan 20 gewichtspercenten minerale

oliën

bestemd voor de vervaardiging van mengsels van additieven voor brandstoffen

(2)

0.5147 ex 3812 10 00 10 Rubbervulcanisatieversneller gebaseerd op 0 % - 31.12.2021 difenylguanidinekorrels (CAS RN 102-06-7)

0.6045 ex 3812 20 90 10 Weekmaker, bevattende: 0 % - 31.12.2023

— bis(2-ethylhexyl)-1,4-benzeendicarboxylaat (CAS RN 6422-

86-2)

— meer dan 10 doch niet meer dan 60 gewichtspercenten

dibutyltereftalaat (CAS RN 1962-75-0)

0.3444 ex 3812 39 90 20 Mengsels hoofdzakelijk bevattende bis(2,2,6,6-tetramethyl-1- 0 % - 31.12.2023 octyloxy-4-piperidyl)sebacaat

0.6055 ex 3812 39 90 25 UV-lichtstabilisator, bevattende: 0 % - 31.12.2023

— α-[3-[3-(2H-benzotriazool-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-

hydroxyfenyl]-1-oxopropyl]-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-

Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

ethaandiyl) (CAS RN104810-48-2);

— α-[3-[3-(2H-benzotriazool-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-

hydroxyfenyl]-1-oxopropyl]-ω-[3-[3-(2H-benzotriazool-2-yl)-

5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-

oxopropoxy]poly(oxy-1,2-ethaandiyl) (CAS RN104810-47-1);

— polyethyleenglycol met een gewichtgemiddeld

molecuulgewicht (Mw) van 300 (CAS RN25322-68-3);

— bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacaat (CAS

RN41556-26-7), en

— methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacaat (CAS

RN82919-37-7)

0.3446 * ex 3812 39 90 30 Stabilisatiemiddelen van gemengde samenstelling bevattende 15 of 0 % - 31.12.2024

meer doch niet meer dan 40 gewichtspercenten natriumperchloraat

en niet meer dan 70 gewichtspercenten 2-(2-methoxyethoxy)ethanol

0.6054 ex 3812 39 90 35 Mengsel bevattende: 0 % - 31.12.2023

— 25 of meer, maar niet meer dan 55 gewichtspercent van een

mengsel van C15-18 -tetramethylpiperidinylesters

(CAS RN 86403-32-9)

— niet meer dan 20 gewichtspercent aan andere organische

verbindingen

— op een drager of polypropyleen (CAS RN 9003-07-0) of amorf

kiezelzuur (CAS RN 7631-86-9 of 112926-00-8)

0.4861 ex 3812 39 90 40 Mengsel van: 0 % - 31.12.2023

— 80 gewichtspercenten (± 10 %) 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-

dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoaat,

en (CAS RN 57583-35-4)

— 20 gewichtspercenten (± 10 %) 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-

ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-

dithia-4-stannatetradecanoaat (CAS RN 57583-34-3)

0.5477 ex 3812 39 90 55 Uv-stabilisator, bevattende: 0 % - 31.12.2021

— 2-[4,6-bis(2,4-dimethylfenyl)-1,3,5-triazine-2-yl]-5-

(octyloxy)fenol (CAS RN 2725-22-6) en

— N,N’-bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl)-1,6-

hexaandiamine, polymeer met 2,4-dichloor-6-(4-morfolinyl)-

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

1,3,5-triazine (CAS RN 193098-40-7) of

— N,N’-bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-1,6-

hexaandiamine, polymeer met 2,4-dichloor-6-(4-morfolinyl)-

1,3,5-triazine (CAS RN 82451-48-7)

0.5483 ex 3812 39 90 65 Stabilisator voor kunststoffen, bevattende: 0 % - 31.12.2021

— 2-ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-

stannatetradecanoaat (CASRN57583-35-4),

— 2-ethylhexyl-10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-

oxoëthyl]thio]-4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-

stannatetradecanoaat (CASRN57583-34-3) en

— 2-ethylhexylmercaptoacetaat (CAS RN 7659-86-1)

0.5372 ex 3812 39 90 70 Lichtstabilisator bevattende: 0 % - 31.12.2021

— vertakte en niet-vertakte alkylesters van 3-(2H-benzotriazolyl)-

5-(1,1-dimethylethyl)-4-

hydroxybenzeenpropaanzuur (CAS RN 127519-17-9), en

— 1-methoxy-2-propylacetaat (CAS RN 108-65-6)

0.5822 ex 3812 39 90 80 UV-stabilisator, bestaande uit: 0 % - 31.12.2022

— een gehinderde amine: N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-

piperidinyl)-1,6-hexaandiamine, polymeer met 2,4-dichloor-6-

(4-morfolinyl)-1,3,5-triazine (CAS RN 193098-40-7) en

— hetzij een o-hydroxyfenyltriazine UV-lichtabsorbens of

— een chemisch gemodificeerde fenolverbinding

0.3441 ex 3814 00 90 20 Mengsels bevattende: 0 % - 31.12.2023

— 69 of meer doch niet meer dan 71 gewichtspercenten 1-

methoxypropaan-2-ol, (CAS RN 107-98-2)

— 29 of meer doch niet meer dan 31 gewichtspercenten 2-

methoxy-1-methylethylacetaat (CAS RN 108-65-6)

0.3731 ex 3814 00 90 40 Azeotropische mengsels die isomeren van 0 % - 31.12.2023 nonafluorbutylmethylether en/of nonafluorbutylethylether bevatten

Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.2800 ex 3815 12 00 10 Katalysatoren in de vorm van korrels of van ringen met een 0 % - 31.12.2023 diameter van 3 mm of meer doch niet meer dan 10 mm, bestaande

uit zilver, gefixeerd op een drager van aluminiumoxide, bevattende 8 of meer doch niet meer dan 40 gewichtspercenten zilver

0.7574 ex 3815 12 00 20 Bolvormige katalysator bestaande uit een drager van 0 % - 31.12.2023 aluminiumoxide met een deklaag van platina, met

— een diameter van 1,4 mm of meer, maar niet meer dan 2,0 mm,

en

— met een platinagehalte van 0,2 of meer, maar niet meer dan 0,5

gewichtspercent

0.7585 ex 3815 12 00 30 Katalysator 0 % - 31.12.2023

— bevattende 0,3 gram per liter of meer, maar niet meer dan 7

gram per liter aan edelmetalen,

— afgezet op een keramische honingraatstructuur bedekt met

aluminiumoxide of cerium/zirkoniumoxide, waarbij de

honingraatstructuur wordt gekenmerkt door:

— een nikkelgehalte van 1,26 of meer, maar niet meer dan 1,29

gewichtspercent,

— 62 cellen per cm² of meer, maar niet meer dan 140 cellen per

cm²,

— een diameter van 100 mm of meer, maar niet meer dan 120

mm, en

— een lengte van 60 mm of meer, maar niet meer dan 150 mm,

bestemd voor de vervaardiging van motorvoertuigen

(2)

0.5508 ex 3815 19 90 10 Katalysatoren, bestaande uit chroomtrioxide, dichroomtrioxide of 0 % - 31.12.2021 organometaalverbindingen van chroom, gefixeerd op een drager

van siliciumdioxide met een poriënvolume, bepaald volgens de

stikstofabsorptiemethode, van 2 cm 3 /g of meer

0.7064 ex 3815 19 90 13 Katalysator bestaande uit: 0 % - 31.12.2021

— chroomtrioxide (CAS RN 1333-82-0)

— dichroomtrioxide (CAS RN 1308-38-9)

op een drager van aluminiumoxide (CAS RN 1344-28-1) Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.2799 ex 3815 19 90 15 Katalysatoren, in de vorm van poeder, bestaande uit een mengsel 0 % - 31.12.2023 van metaaloxiden gefixeerd op een drager van siliciumdioxide, met

een gehalte aan molybdeen, bismut en ijzer van totaal 20 of meer doch niet meer dan 40 gewichtspercenten, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van acrylonitril

(2)

0.2798 ex 3815 19 90 20 Katalysator, 0 % - 31.12.2023

— in de vorm van vaste bolletjes,

— met een diameter van 4 of meer maar niet meer dan 12 mm, en

— bestaande uit een mengsel van molybdeenoxide en andere

metaaloxiden, op een drager van siliciumdioxide en/of

aluminiumoxide,

bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van acrylzuur

(2)

0.6049 ex 3815 19 90 25 Katalysatoren, in de vorm van bolletjes met een diameter van 0 % - 31.12.2023 4,2 mm of meer doch niet meer dan 9 mm, bestaande uit een

mengsel van metaaloxiden, hoofdzakelijk bevattende oxiden van molybdeen, nikkel, kobalt en ijzer, gefixeerd op een drager van aluminiumoxide, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van acrylaldehyde

(2)

0.3435 ex 3815 19 90 30 Katalysatoren, bevattende titaantetrachloride gefixeerd op een 0 % - 31.12.2023 drager van magnesiumdichloride, bestemd om te worden gebruikt

bij de vervaardiging van polypropyleen

(2)

0.7566 ex 3815 19 90 35 Katalysatoren, bestaande uit wolfraamkiezelzuur-hydraat 0 % - 31.12.2023 (CAS RN 12027-43-9), geïmpregneerd op een drager van

siliciumdioxide in de vorm van een poeder

0.2792 ex 3815 19 90 65 Katalysatoren, bestaande uit fosforzuur chemisch gebonden op een 0 % - 31.12.2023 drager van siliciumdioxide

0.2791 ex 3815 19 90 70 Katalysatoren, bestaande uit organo-metaalverbindingen van 0 % - 31.12.2023 aluminium en zirkonium, gefixeerd op een drager van

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

siliciumdioxide

0.2790 ex 3815 19 90 75 Katalysatoren, bestaande uit organo-metaalverbindingen van 0 % - 31.12.2023 aluminium en chroom, gefixeerd op een drager van siliciumdioxide

0.2793 ex 3815 19 90 80 Katalysatoren, bestaande uit organo-metaalverbindingen van 0 % - 31.12.2023 magnesium en titaan, gefixeerd op een drager van siliciumdioxide,

in de vorm van een suspensie in minerale olie

0.2788 ex 3815 19 90 85 Katalysatoren, bestaande uit organo-metaalverbindingen van 0 % - 31.12.2023 aluminium, magnesium en titaan, gefixeerd op een drager van

siliciumdioxide, in de vorm van poeder

0.3899 ex 3815 19 90 86 Katalysator met titaantetrachloride op een drager van 0 % - 31.12.2023 magnesiumdichloride, bestemd om te worden gebruikt bij de

fabricage van polyolefinen (2)

0.4005 ex 3815 90 90 16 Initiator op basis van dimethylaminopropyl ureum 0 % - 31.12.2022

0.5704 ex 3815 90 90 18 Oxidatiekatalysator met als actieve component di[mangaan (1+)], 0 % - 31.12.2022

1,2-bis(octahydro-4,7-dimethyl-1H-1,4,7-triazonine-1-yl-kN 1 , kN 4 ,

kN 7 )ethaan-di-μ-oxo-μ-(ethanoato-kO, kO’)-, di[chloride(1-)] (CAS

RN 1217890-37-3), gebruikt voor het versnellen van chemische oxidatie of bleken

0.7528 ex 3815 90 90 25 Katalysator, bestaande uit: 0 % - 31.12.2023

— 30 of meer, maar niet meer dan 33 gewichtspercenten bis(4-

(difenylsulfonium)fenyl)sulfide bis(hexafluorfosfaat)

(CAS RN 74227-35-3), en

— 24 of meer, maar niet meer dan 27 gewichtspercenten

difenyl(4-fenylthio)fenylsufonium hexafluorfosfaat

(CAS RN 68156-13-8)

in propyleencarbonaat (CAS RN 108-32-7)

0.5062 ex 3815 90 90 30 Katalysator, bestaande uit een suspensie in minerale olie van: 0 % - 31.12.2020

— tetrahydrofuran complexen van magnesiumchloride en

titaan(III)chloride; en

— siliciumdioxide

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— met een magnesiumgehalte van 6,6 ± 0,6 gewichtspercenten en

— met een titaangehalte van 2,3 ± 0,2 gewichtspercenten

0.7526 ex 3815 90 90 35 Katalysator, bevattende: 0 % - 31.12.2023

— 25 of meer, maar niet meer dan 27,5 gewichtspercenten bis[4-

(difenylsulfonium)fenyl]sulfide bis(hexafluorantimonaat)

(CAS RN 89452-37-9), en

— 20 of meer, maar niet meer dan 22,5 gewichtspercenten

difenyl(4-fenylthio)fenylsufonium hexafluorantimonaat

(CAS RN 71449-78-0)

in propyleencarbonaat (CAS RN 108-32-7)

0.6006 ex 3815 90 90 40 Katalysator: 0 % - 31.12.2023

— bevattende molybdeenoxide en andere metaaloxiden in een

matrix van siliciumdioxide,

— in de vorm van holle cilindervormige vaste deeltjes met een

lengte van 4 mm of meer maar niet meer dan dan 12 mm

bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van acrylzuur

(2)

0.7243 ex 3815 90 90 43 Katalysator in poedervorm, bevattende: 0 % - 31.12.2022

— 92,50 (± 2) gewichtspercent titaandioxide (CAS RN 13463-67-

7),

— 5 (± 1) gewichtspercent siliciumdioxide (CAS RN 112926-00-

8), en

— 2,5 (± 1,5) gewichtspercent zwaveltrioxide (CAS RN 7446-11-

9)

0.3433 ex 3815 90 90 50 Katalysatoren, bevattende titaantrichloride, gesuspendeerd in 0 % - 31.12.2023 hexaan of heptaan, met een gehalte aan titaan van 9 of meer doch

niet meer dan 30 gewichtspercenten, berekend op de hexaan- of heptaanvrije massa

0.2783 ex 3815 90 90 80 Katalysatoren, hoofdzakelijk bestaande uit 0 % - 31.12.2020 dinonylnaftaleendisulfonzuur opgelost in isobutanol

Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.3430 ex 3815 90 90 81 Katalysatoren, bevattende 69 of meer doch niet meer dan 79 0 % - 31.12.2023 gewichtspercenten (2-hydroxy-1-methylethyl)trimethylammonium

2-ethylhexanoaat

0.2782 ex 3815 90 90 85 Katalysatoren op basis van aluminosilicaat (zeoliet), bestemd voor 0 % - 31.12.2022 de alkylering van aromatische koolwaterstoffen, de transalkylering

van alkylaromatische koolwaterstoffen of de oligomerisatie van olefinen

(2)

0.2909 ex 3815 90 90 86 Katalysatoren, in de vorm van ronde staafjes, bestaande uit een 0 % - 31.12.2023 aluminosilicaat (zeoliet), bevattende 2 of meer doch niet meer dan 3

gewichtspercenten oxiden van zeldzame aardmetalen en minder dan 1 gewichtspercent dinatriumoxide

0.3732 ex 3815 90 90 88 Katalysatoren bestaande uit titaantetrachloride en 0 % - 31.12.2023 magnesiumchloride, met een gehalte, berekend op het product

zonder olie of hexaan, aan:

— titaan van 4 of meer doch niet meer dan 10 gewichtspercenten

en

— magnesium van 10 of meer doch niet meer dan 20

gewichtspercenten

0.3733 ex 3815 90 90 89 Rhodococcus rhodochrous J1 bacteriën, die enzymen bevatten, 0 % - 31.12.2021 gesuspendeerd in een polyacrylamidegel of in water, bestemd om te

worden gebruikt als katalysator bij de productie van acrylamide door hydratie van acrylonitril

(2)

0.4408 ex 3817 00 50 10 Mengsel van alkylbenzenen (C14-26), bevattende: 0 % - 31.12.2023

— 35 of meer doch niet meer dan 60 gewichtspercenten

eicosylbenzeen,

— 25 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercenten

docosylbenzeen,

— 5 of meer doch niet meer dan 25 gewichtspercenten

tetracosylbenzeen

0.3427 ex 3817 00 80 10 Mengsel van alkylnaftalenen bevattende: 0 % - 31.12.2023 Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— 88 of meer doch niet meer dan 98 gewichtspercenten

hexadecylnaftaleen

— 2 of meer doch niet meer dan 12 gewichtspercenten

dihexadecylnaftaleen

0.4581 ex 3817 00 80 20 Mengsel van vertakte alkylbenzenen dat voornamelijk 0 % - 31.12.2023 dodecylbenzenen bevat

0.5479 ex 3817 00 80 30 Mengsel van alkylnaftalenen, gemodificeerd met alifatische ketens, 0 % - 31.12.2021 met een ketenlengte van 12 tot 56 koolstofatomen

0.4006 ex 3819 00 00 20 Vuurbestendige hydraulische vloeistof op basis van fosfaatester 0 % - 31.12.2023

0.6038 ex 3823 19 30 20 Palmolievetzuurdestillaat, al dan niet gehydrogeneerd, met een 0 % - 31.12.2023 gehalte aan vrije vetzuren van 80 % of meer, bestemd voor de

ex 3823 19 30 30 vervaardiging van:

— industriële eenwaardige vetzuren bedoeld bij post 3823,

— stearinezuur bedoeld bij post 3823,

— stearinezuur bedoeld bij post 2915,

— palmitinezuur bedoeld bij post 2915, of

— diervoederbereidingen vanpost 2309

(2)

0.6037 ex 3823 19 90 20 Bij raffinage verkregen palm-acid-oils bestemd voor de 0 % - 31.12.2023 vervaardiging van:

ex 3823 19 90 30

— industriële eenwaardige vetzuren bedoeld bij post 3823,

— stearinezuur bedoeld bij post 3823,

— stearinezuur bedoeld bij post 2915,

— palmitinezuur bedoeld bij post 2915, of

— diervoederbereidingen van post 2309

(2)

Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.7756 * ex 3824 78 90 05 Mengsel van halogeenderivaten, bevattende: 0 % - 31.12.2024

— 30 of meer, maar niet meer dan 60 gewichtspercenten

difluormethaan (CAS RN 75-10-5),

— 30 of meer, maar niet meer dan 60 gewichtspercenten

trifluorjoodmethaan (CAS RN 2314-97-8),

— 10 of meer, maar niet meer dan 30 gewichtspercenten

pentafluorethaan (CAS RN 354-33-6)

0.2908 ex 3824 99 15 10 Zuur aluminosilicaat (kunstmatig zeoliet van het type Y) in de 0 % - 31.12.2023 natriumvorm, met een gehalte aan natrium, berekend als

natriumoxide, van niet meer dan 11 gewichtspercenten, in de vorm van ronde staafjes

0.6810 ex 3824 99 92 23 Butylfosfaatcomplexen van titaan(IV) (CAS RN 109037-78-7), 0 % - 31.12.2020 opgelost in ethanol en propaan-2-ol

0.7222 * ex 3824 99 92 25 Bereiding bevattende: 3.2 % - 31.12.2020

— 25 of meer, maar niet meer dan 50 gewichtspercenten diethylcarbonaat

(CAS RN 105-58-8)

— 25 of meer, maar niet meer dan 50 gewichtspercenten

ethyleencarbonaat (CAS RN 96-49-1)

— 10 of meer, maar niet meer dan 20 gewichtspercenten

lithiumhexafluorfosfaat (CAS RN 21324-40-3)

— 5 of meer, maar niet meer dan 10 gewichtspercenten

ethylmethylcarbonaat (CAS RN 623-53-0)

— 1 of meer, maar niet meer dan 2 gewichtspercenten

vinyleencarbonaat (CAS RN 872-36-6)

— 1 of meer, maar niet meer dan 2 gewichtspercenten 4-fluor-1,3-

dioxolaan-2-on (CAS RN 114435-02-8)

— niet meer dan 1 gewichtspercent 1,5,2,4-Dioxadithiaan 2,2,4,4-

tetraoxide (CAS RN 99591-74-9)

0.7321 ex 3824 99 92 26 Preparaat bevattende: 0 % - 31.12.2022

— 60 gewichtspercenten of meer maar niet meer dan

75 gewichtspercenten zwaar aromatische solventnafta

(aardolie), (CAS RN 64742-94-5)

— 15 of meer maar niet meer dan 25 gewichtspercenten 4-(4-

nitrofenylazo)-2,6-di-sec-butylfenol (CAS RN 111850-24-9),

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

en

— 10 of meer maar niet meer dan 15 gewichtspercenten 2-secbutylfenol

(CAS RN 89-72-5)

0.7224 ex 3824 99 92 27 4-Methoxy-3-(3-morfolin-4-yl-propoxy)-benzonitril 0 % - 31.12.2021 (CAS RN 675126-28-0) in een organisch oplosmiddel

0.6778 ex 3824 99 92 28 Waterige oplossing bevattende: 0 % - 31.12.2020

— 10 of meer doch niet meer dan 42 gewichtspercenten 2-(3-

chloor-5-(trifluormethyl)pyridine-2-yl)ethanamine

(CAS RN 658066-44-5),

— 10 of meer doch niet meer dan 25 gewichtspercenten

zwavelzuur (CAS RN 7664-93-9), en

— 0,5 of meer doch niet meer dan 2,9 gewichtspercenten

methanol (CAS RN 67-56-1)

0.4909 ex 3824 99 92 29 Preparaat bevattende: 0 % - 31.12.2020

— 85 of meer maar niet meer dan 99 gewichtspercenten

polyethyleenglycolether van butyl-2-cyano-3-(4-hydroxy-3-

methoxyfenyl)acrylaat, en

— 1 of meer maar niet meer dan 15 gewichtspercenten

polyoxyethyleen (20) sorbitantrioleaat

0.7215 ex 3824 99 92 30 Waterige dispersie van cesiumformiaat en kaliumformiaat 0 % - 31.12.2021 bevattende:

— 1 of meer, maar niet meer dan 84 gewichtspercenten

cesiumformiaat (CAS RN 3495-36-1),

— 1 of meer, maar niet meer dan 76 gewichtspercenten

kaliumformiaat (CAS RN 590-24-1), en

— al dan niet bevattende niet meer dan 9 gewichtspercenten aan

additieven

0.7618 ex 3824 99 92 31 Vloeibaarkristalmengsels voor de vervaardiging van lcd-modules 0 % -

(liquid crystal display)

(2)

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.4707 * ex 3824 99 92 32 Mengsel van divinylbenzeen-isomeren en ethylvinylbenzeen 0 % - 31.12.2024

isomeren, bevattende 56 of meer doch niet meer dan 85 gewichtsprocent divinylbenzeen (CAS RN 1321-74-0)

0.3083 ex 3824 99 92 33 Roestwerende preparaten, bestaande uit zouten van 0 % - 31.12.2023 dinonylnaftaleensulfonzuur, hetzij:

ex 3824 99 93 40

— gefixeerd op een drager van minerale was of chemisch ex 3824 99 96 40 gewijzigde minerale was, hetzij

— opgelost in organische oplosmiddelen

0.4153 ex 3824 99 92 35 Preparaten die ten minste 92 maar ten hoogste 96,5 0 % - 31.12.2023 gewichtspercenten 1,3:2,4-bis-O-(4-methylbenzylideen)-D-glucitol

bevatten en tevens carbonzuurderivaten en een alkylsulfaat bevatten

0.4083 ex 3824 99 92 36 Calciumfosfonaatfenaat, opgelost in minerale olie 0 % - 31.12.2021

0.4523 ex 3824 99 92 37 Een mengsel van acetaten van 3-buteen-1,2-diol bevattende 65 0 % - 31.12.2023 gewichtspercent of meer 3-buteen-1,2-diol diacetaat

(CAS RN 18085-02-4)

0.7722 * ex 3824 99 92 38 Reactieproducten van fosforyltrichloride en 2-methyloxiraan 0 % - 31.12.2024

(CAS RN 1244733-77-4)

0.4152 ex 3824 99 92 39 Preparaten die ten minste 47 gewichtspercenten 1,3:2,4-bis-O- 0 % - 31.12.2023 benzylideen-D-glucitol bevatten

0.6779 ex 3824 99 92 40 Oplossing van 2-chloor-5-(chloormethyl)-pyridine 0 % - 31.12.2020 (CAS RN 70258-18-3) in een organisch oplosmiddel

0.6091 ex 3824 99 92 42 Preparaat van tetrahydro-α-(1-naftylmethyl)furan-2-propionzuur 0 % - 31.12.2023 (CAS RN 25379-26-4) in tolueen

0.7724 * ex 3824 99 92 43 Bereiding bevattende: 0 % - 31.12.2024

— 65 of meer, maar niet meer dan 95 gewichtspercenten

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

geïsopropyleerd triarylfosfaat (CAS RN 68937-41-7), en

— 5 of meer, maar niet meer dan 35 gewichtspercenten

trifenylfosfaat(CAS RN 115-86-6)

0.3067 ex 3824 99 92 45 Preparaten hoofdzakelijk bestaande uit γ-butyrolacton en 0 % - 31.12.2023

quaternaire ammoniumzouten, bestemd voor de vervaardiging van elektrolytische condensatoren

(2)

0.6068 ex 3824 99 92 46 Diethylmethoxyboraan (CAS RN 7397-46-8) opgelost in 0 % - 31.12.2020 tetrahydrofuraan

0.5475 ex 3824 99 92 47 Preparaat, bevattende: 0 % - 31.12.2022

— trioctylfosfineoxide (CAS RN 78-50-2),

— hexyldioctylfosfineoxide (CAS RN 31160-66-4),

— dihexyloctylfosfineoxide (CAS RN 31160-64-2) en

— trihexylfosfineoxide (CAS RN 3084-48-8)

0.4279 ex 3824 99 92 49 Preparaat op basis van 2,5,8,11-tetramethyl-6-dodecyn-5,8- 0 % - 31.12.2022 diolethoxylaat (CAS RN 169117-72-0)

0.4292 ex 3824 99 92 50 Preparaat op basis van alkylcarbonaten dat ook een UV- 0 % - 31.12.2022 absorberend middel bevat, bestemd om te worden gebruikt bij de

vervaardiging van brillenglas

(2)

0.3065 ex 3824 99 92 51 Mengsels bevattende 40 of meer doch niet meer dan 50 0 % - 31.12.2023 gewichtspercenten 2-hydroxyethylmethacrylaat en 40 of meer doch

niet meer dan 50 gewichtspercenten glycerolester van boorzuur

0.7742 * ex 3824 99 92 52 Elektrolyt bevattende: 3.2 % - 31.12.2020

— 5 of meer, maar niet meer dan 20 gewichtspercenten

lithiumhexafluorfosfaat (CAS RN 21324-40-3) of

lithiumtetrafluorboraat (CAS RN 14283-07-9),

— 60 of meer, maar niet meer dan 90 gewichtspercenten van een

mengsel van ethyleencarbonaat (CAS RN 96-49-1),

dimethylcarbonaat (CAS RN 616-38-6 ) en/of

Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

ethylmethylcarbonaat (CAS RN 623-53-0),

— 0,5 of meer, maar niet meer dan 20 gewichtspercenten 1,3,2-

dioxathiolaan-2,2-dioxide (CAS RN 1072-53-3)

bestemd voor de vervaardiging van batterijen voor motorvoertuigen

(2)

0.3061 ex 3824 99 92 53 Preparaten hoofdzakelijk bestaande uit ethyleenglycol en: 0 % - 31.12.2023

— hetzij diëthyleenglycol, dodecaandizuur en ammoniak,

— hetzij N,N-dimethylformamide,

— hetzij γ-butyrolacton,

— hetzij siliciumoxide,

— hetzij ammoniumhydrogeenazelaat,

— hetzij ammoniumhydrogeenazelaat en siliciumoxide,

— hetzij dodecaandizuur, ammoniak en siliciumoxide,

bestemd voor de vervaardiging van elektrolytische condensatoren

(2)

0.4434 ex 3824 99 92 54 Poly(tetramethyleenglycol)bis[(9-oxo-9H-thioxantheen-1- 0 % - 31.12.2021 yloxy)acetaat] met een gemiddelde polymeerketenlengte van

minder dan 5 monomeereenheden (CAS RN 813452-37-8)

0.6025 ex 3824 99 92 55 Additieven voor verven en coatings, bevattende: 0 % - 31.12.2023

— een mengsel van esters van fosforzuur verkregen uit de reactie

van fosforzuuranhydride met 4-(1,1-dimethylpropyl)fenol en

copolymeren van styreen-allylalcohol (CAS RN 84605-27-6),

en

— 30 of meer, maar niet meer dan 35 gewichtspercenten

isobutylalcohol

0.4431 * ex 3824 99 92 56 Poly(tetramethyleenglycol)bis[(2-benzoylfenoxy)acetaat] met een 0 % - 31.12.2024

gemiddelde polymeerketenlengte van minder dan 5 monomeereenheden

0.4425 * ex 3824 99 92 57 Poly(ethyleenglycol)bis(p-dimethyl)aminobenzoaat met een 0 % - 31.12.2024

gemiddelde polymeerketenlengte van minder dan 5 Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

monomeereenheden

0.6067 ex 3824 99 92 59 Kalium ‑ tert-butanolaat (CAS RN865-47-4) opgelost in 0 % - 31.12.2023 tetrahydrofuraan

0.5043 ex 3824 99 92 60 N2-[1-(S)-Ethoxycarbonyl-3-fhenylpropyl]-N6-trifluoroacetyl-L- 0 % - 31.12.2020 lysyl-N2-carboxyanhydride in een dichloormethaanoplossing van

37 %

0.5050 ex 3824 99 92 61 3’,4’,5’-Trifluorbifenyl-2-amine, in de vorm van een oplossing in 0 % - 31.12.2020

tolueen bevattende 80 of meer doch niet meer dan 90 gewichtspercenten 3’,4’,5’-trifluorbifenyl-2-amine

0.5169 ex 3824 99 92 64 Preparaat bevattende: 0 % - 31.12.2021

— 89 of meer maar niet meer dan 98,9 gewichtspercenten 1,2,3-

trideoxy-4,6: 5,7-bis-O- [(4-propylfenyl)methyleen]-nonitol

— 0,1 of meer maar niet meer dan 1 gewichtspercent kleurstoffen

— 1 of meer maar niet meer dan 10 gewichtspercenten

fluorhoudende polymeren

0.3122 * ex 3824 99 92 65 Mengsels van primaire tert-alkylaminen 0 % - 31.12.2024

0.6720 ex 3824 99 92 68 Preparaat bevattende: 0 % - 31.12.2020

— 20 gewichtspercenten (± 1 %) ((3-(sec-butyl)-4-

(decyloxy)fenyl)methaantriyl) tribenzeen (CAS RN 1404190-

37-9),

opgelost in:

— 10 % (± 5 %) 2-sec-butylfenol (CAS RN 89-72-5);

— 64 % (± 7 %) solventnafta (aardolie), zware aromatische fractie

(CAS RN 64742-94-5);

— 6 % (± 1,0 %) naftaleen (CAS RN 91-20-3)

0.6719 ex 3824 99 92 69 Preparaat bevattende: 0 % - 31.12.2020

— 80 of meer, maar niet meer dan 92 gewichtspercenten bisfenol

A bis(difenylfosfaat) (CAS RN 5945-33-5)

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— 7 of meer, maar niet meer dan

20 gewichtspercenten oligomeren van bisfenol-A

bis(difenylfosfaat, en

— niet meer dan 1 gewichtspercent trifenylfosfaat (CAS RN 115-

86-6)

0.4409 * ex 3824 99 92 70 Mengsel van 80 (± 10) gewichtspercenten 1-[2-(2- 0 % - 31.12.2024

aminobutoxy)ethoxy]but-2-ylamine en 20 (± 10) gewichtspercenten 1-({[2-(2-aminobutoxy)ethoxy]methyl}propoxy)but-2-ylamine

0.6198 ex 3824 99 92 72 Derivaten van N-(2-fenylethyl)-1,3-benzeendimethaanamine (CAS 0 % - 31.12.2023 RN 404362-22-7)

0.6114 ex 3824 99 92 76 Bereiding, bevattende: 0 % - 31.12.2023

— 74 of meer maar niet meer dan 90 gewichtspercenten (S)-α-

hydroxy-3-fenoxybenzeenacetonitril (CAS RN 61826-76-4) en

— 10 of meer maar niet meer dan 26 gewichtspercenten tolueen

(CAS RN 108-88-3)

0.5834 ex 3824 99 92 80 Diethyleenglycol propyleenglycol triëthanolamine titanaat 0 % - 31.12.2022 complexen (CAS RN 68784-48-5) opgelost in diëthyleenglycol

(CAS RN 111-46-6)

0.6546 * ex 3824 99 92 82 Oplossing van t-butylchloridedimethylsilaan (CAS RN 18162-48-6) 0 % - 31.12.2024

in tolueen

0.3074 ex 3824 99 92 84 Preparaten bestaande uit 83 of meer gewichtspercenten 3a,4,7,7a 0 % - 31.12.2023 tetrahydro-4,7-methanoindeen (dicyclopentadieen), een

synthetische rubber, al dan niet bevattende 7 of meer gewichtspercenten tricyclopentadieen, en:

— hetzij een aluminium-alkylverbinding,

— hetzij een organisch complex van wolfraam

— hetzij een organisch complex van molybdeen

0.3069 ex 3824 99 92 88 Gehydroxyethyleerd 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol 0 % - 31.12.2020

0.5961 * ex 3824 99 93 30 Poedermengsel bevattende: 0 % - 31.12.2024

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— 85 of meer gewichtspercenten zinkdiacrylaat (CAS RN 14643-

87-9)

— niet meer dan 5 gewichtspercenten 2,6-di-tert-butyl-alfadimethylamino-p-cresol

(CAS RN 88-27-7), en

— niet meer dan 10 gewichtspercenten zinkstearaat

(CAS RN 557-05-1)

0.4719 * ex 3824 99 93 35 Paraffine met een chloreringsgehalte van 70 % of meer (CAS RN 0 % - 30.06.2020

63449-39-8)

0.7379 ex 3824 99 93 38 Mengsel van 4,4'-(perfluorisopropylideen)difenol (CAS RN 1478- 0 % - 31.12.2022 61-1) en 4,4'-(perfluorisopropylideen) difenol benzyl trifenyl

fosfonium-zout (CAS RN 75768-65-9)

0.4527 ex 3824 99 93 42 Mengsel van bis{4-(3-(3- 0 % - 31.12.2023 fenoxycarbonylamino)tolyl)ureido}fenylsulfon, difenyltolueen-2,4-

dicarbamaat en 1-[4-(4-aminobenzeensulfonyl)fenyl]-3-(3- fenoxycarbonylaminotolyl)ureum

0.7153 ex 3824 99 93 45 Natriumhydrogeen-3-aminonaftaleen-1,5-disulfonaat 0 % - 31.12.2021 (CAS RN 4681-22-5) met:

— niet meer dan 20 gewichtspercenten dinatriumsulfaat, en

— niet meer dan 10 gewichtspercenten natriumchloride

0.7786 * ex 3824 99 93 48 Niet gehalogeneerde brandvertrager, bevattende: 0 % - 31.12.2024

— 50 of meer, maar niet meer dan 65 gewichtspercenten

piperazinepyrofosfaat (CAS RN 66034-17-1),

— 35 of meer, maar niet meer dan 45 gewichtspercenten

fosforzuurderivaat en

— niet meer dan 6 gewichtspercenten zinkoxide (CAS RN 1314-

13-2)

0.7063 ex 3824 99 93 50 Preparaat, bestaande uit acesulfaamkalium (CAS RN 55589-62-3) 0 % - 31.12.2021 en kaliumhydroxide (CAS RN 1310-58-3)

0.6215 ex 3824 99 93 53 Zinkdimethacrylaat (CAS RN 13189-00-9), bevattende niet meer 0 % - 31.12.2023 dan 2,5 gewichtspercenten 2,6-di-tert-butyl-α-dimethylamino-pcresol

(CAS RN 88-27-7), in poedervorm Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.6997 ex 3824 99 93 55 Mengsels bevattende: 0 % - 31.12.2021

— 70 of meer maar niet meer dan 90 gewichtspercenten (S)-

indoline-2-carbonzuur (CAS RN 79815-20-6) en

— 10 of meer maar niet meer dan 30 gewichtspercenten 0-

chloorkaneelzuur (CAS RN 3752-25-8)

0.7497 ex 3824 99 93 60 Mengsel van fytosterolen (CAS RN 949109-75-5), in poedervorm, 0 % - 31.12.2023 bevattende:

— 40 of meer, maar niet meer dan 88 gewichtspercenten

sitosterolen,

— 20 of meer, maar niet meer dan 63 gewichtspercenten

campesterolen,

— 14 of meer, maar niet meer dan 38 gewichtspercenten

stigmasterolen,

— niet meer dan 13 gewichtspercenten brassicasterolen, en

— niet meer dan 5 gewichtspercenten sitosterolen

0.4290 ex 3824 99 93 63 Mengsel van fytosterolen, niet in poedervorm, bevattende: 0 % - 31.12.2022

— 75 of meer gewichtspercenten sterolen en

— niet meer dan 25 gewichtspercenten stanolen,

bestemd voor de vervaardiging van stanolen/sterolen of stanol/sterolesters

(2)

0.7460 ex 3824 99 93 65 Reactiemassa van 1,1'-(isopropylideen)bis[3,5-dibroom-4-(2,3- 0 % - 31.12.2023 dibroom-2-methylpropoxy)benzeen] (CAS RN 97416-84-7) en 1,3-

dibroom-2-(2,3-dibroom-2-methylpropoxy)-5-{2-[3,5-dibroom-4- (2,3,3-tribroom-2-methylpropoxy)fenyl]propaan-2-yl}benzeen

0.3117 * ex 3824 99 93 70 Oligomeer reactieproduct, bestaande uit bis(4-hydroxyfenyl)sulfon 0 % - 31.12.2024 en 1,1’-oxybis(2-chloorethaan)

0.3112 * ex 3824 99 93 75 Mengsel van fytosterolen, in de vorm van vlokken en bolletjes, 0 % - 31.12.2024

bevattende 80 of meer gewichtspercenten sterolen en niet meer dan 4 gewichtspercenten stanolen Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.5817 ex 3824 99 93 83 Preparaat, bevattende: 0 % - 31.12.2023

ex 3824 99 96 85 — C,C'-azodi(formamide) (CAS RN 123-77-3),

— magnesiumoxide (CAS RN 1309-48-4) en

— zinc bis(p-tolueensulfinaat) (CAS RN 24345-02-6)

waarin de gasvorming van C,C'-azodi(formamide) plaatsvindt bij 135°C

0.3049 ex 3824 99 93 85 Deeltjes van siliciumdioxide waarop organische verbindingen 0 % - 31.12.2023 covalent zijn gebonden, bestemd om te worden gebruikt bij de

ex 3824 99 96 57 vervaardiging van kolommen voor vloeistofchromatografie zogenaamde "hoge prestatie vloeistofchromatografie" (HPLC) en van patronen voor de voorbereiding van monsteranalyse

(2)

0.4336 ex 3824 99 93 88 Mengsel van fytosterolen bevattende: 0 % - 31.12.2022

— 60 of meer, maar niet meer dan 80 gewichtspercenten

sitosterolen,

— minder dan 15 gewichtspercenten campesterolen,

— minder dan 5 gewichtspercenten, stigmasterolen, en

— minder dan 15 gewichtspercenten betasitostanolen

0.7420 ex 3824 99 96 30 Concentraten van zeldzame aardmetalen, bevattende: 0 % - 31.12.2022

— 20 of meer, maar niet meer dan 30 gewichtspercenten

ceriumoxide (CAS RN 1306-38-3),

— 2 of meer, maar niet meer dan 10 gewichtspercenten

lanthaanoxide (CAS RN 1312-81-8),

— 10 of meer, maar niet meer dan 15 gewichtspercenten

yttriumoxide (CAS RN 1314-36-9),

— zirconiummoxide (CAS RN 1314-23-4), met inbegrip van het

natuurlijk voorkomend hafniumoxide van niet meer dan 65

gewichtspercenten

Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.7611 ex 3824 99 96 33 Bufferpatroon van maximaal 8 000 ml, bevattende: 0 % - 31.12.2023

— 0,05 of meer, maar niet meer dan 0,1 gewichtspercent 5-chloro

2-methyl-2,3-dihydroxybenzoëzuur-3-on (CAS RN 55965-84-

9), en

— 0,05 of meer, maar niet meer dan 0,1 gewichtspercent 2-

methyl-2,3-dihydroxybenzoëzuur-3-on (CAS RN 2682-20-4)

als biostaticum

0.3078 ex 3824 99 96 35 Gecalcineerd bauxiet (vuurvast) 0 % - 31.12.2023

0.4542 * ex 3824 99 96 37 Gestructureerd silicoaluminiumfosfaat 0 % - 31.12.2024

0.7313 * ex 3824 99 96 45 Poeder van lithiumnikkelkobaltaluminiumoxide (CAS RN 177997- 3.2 % - 31.12.2020

13-6) met:

— een deeltjesgrootte van minder dan 10 μm,

— een zuiverheid van meer dan 98 gewichtspercenten

0.6628 ex 3824 99 96 46 Mangaanzinkferrietgranulaat, bevattende: 0 % - 31.12.2020

— 52 of meer, doch niet meer dan 76 gewichtspercenten

ijzer(III)oxide;

— 13 of meer, doch niet meer dan 42 gewichtspercenten

mangaan(II)oxide;

— 2 of meer, doch niet meer dan 22 gewichtspercenten zinkoxide

0.3064 ex 3824 99 96 47 Mengsels van metaaloxiden, in de vorm van poeder, bevattende: 0 % - 31.12.2023

— hetzij 5 of meer gewichtspercenten barium, neodymium of

magnesium en 15 of meer gewichtspercenten titaan,

— hetzij 30 of meer gewichtspercenten lood en 5 of meer

gewichtspercenten niobium,

bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van dielektrische films of bestemd om te worden gebruikt als di-elektrisch materiaal bij de vervaardiging van gelaagde keramische condensatoren

(2)

Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.6749 ex 3824 99 96 48 Zirkoniumoxide (ZrO 2 ), gestabiliseerd met calciumoxide (CAS 0 % - 31.12.2020 68937-53-1) met een zirkoniumoxidegehalte van 92 of meer maar

niet meer dan 97 gewichtspercenten

0.5607 ex 3824 99 96 50 Nikkelhydroxide, met toegevoegd 12 of meer doch niet meer dan 0 % - 31.12.2022 18 gewichtspercenten zinkhydroxide en kobalthydroxide, van de

soort gebruikt voor de vervaardiging van positieve elektroden voor batterijen

0.6145 ex 3824 99 96 55 Drager in poedervorm, bevattende: 0 % - 31.12.2023

— ferriet (ijzeroxide) (CAS RN 1309-37-1)

— mangaanoxide (CAS RN 1344-43-0)

— magnesiumoxide (CAS RN 1309-48-4)

— styreenacrylaat copolymeer

bestemd om bij de vervaardiging van met inkt of toner gevulde flessen of patronen voor telekopieertoestellen, computerafdrukeenheden en kopieerapparatenproductie te worden gemengd met tonerpoeder

(2)

0.5141 ex 3824 99 96 60 Gesmolten magnesia bevattende 15 of meer gewichtspercenten 0 % - 31.12.2021 dichroomtrioxide

0.3050 ex 3824 99 96 65 Aluminiumnatriumsilicaat, in de vorm van bolletjes met een 0 % - 31.12.2023 diameter van:

— hetzij 1,6 of meer doch niet meer dan 3,4mm,

— hetzij 4 of meer doch niet meer dan 6mm

0.7212 ex 3824 99 96 70 Poeder bevattende: 0 % - 31.12.2021

— 28 of meer, maar niet meer dan 51 gewichtspercenten talk

(CAS RN 14807-96-6)

— 30,5 of meer, maar niet meer dan 48 gewichtspercenten

siliciumdioxide (kwarts) (CAS RN 14808-60-7)

— 17 of meer, maar niet meer dan 26 gewichtspercenten

aluminiumoxide (CAS RN 1344-28-1)

Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.3119 * ex 3824 99 96 73 Reactieproducten, bevattende: 0 % - 31.12.2024

— 1 of meer doch niet meer dan 40 gewichtspercenten

molybdeenoxide,

— 10 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercenten

nikkeloxide,

— 30 of meer doch niet meer dan 70 gewichtspercenten

wolfraamoxide

0.7010 ex 3824 99 96 74 Mengsel met een niet-stoichiometrische samenstelling: 0 % - 31.12.2021

— met een kristallijne structuur,

— met een gehalte aan gesmolten magnesia-aluminiumoxidespinel

en met hulpstoffen van silicaatfasen en aluminaten,

waarvan ten minste 75 gewichtspercenten ervan uit fracties

bestaan met een korrelgrootte van 1-3 mm en waarvan ten

hoogste 25 gewichtspercenten bestaan uit fracties met een

korrelgrootte van 0-1 mm

0.7147 ex 3824 99 96 80 Mengsel, bestaande uit: 0 % - 31.12.2021

— 64 of meer, maar niet meer dan 74 gewichtspercenten amorfe

silica (CAS RN 7631-86-9)

— 25 of meer, maar niet meer dan 35 gewichtspercenten butanon

(CAS RN 78-93-3) en

— niet meer dan 1 gewichtspercent 3-(2,3-

epoxypropoxy)propyltrimethoxysilaan (CAS RN 2530-83-8)

0.7553 ex 3824 99 96 83 Kubisch boornitride (CAS RN 10043-11-5), vernikkeld en/of 0 % - 31.12.2023 bedekt met nikkelfosfide (CAS RN 12035-64-2)

0.5820 ex 3824 99 96 87 Platinaoxide (CAS RN 12035-82-4) gefixeerd op een poreuze 0 % - 31.12.2022 drager van aluminiumoxide, (CAS RN 1344-28-1) bevattende

— 0,1 of meer doch niet meer dan 1 gewichtspercent platina, en

— 0,5 of meer doch niet meer dan 5 gewichtspercenten

ethylaluminiumdichloride (CAS RN 563-43-9)

0.5939 ex 3826 00 10 20 Mengsel van methylesters van vetzuren (FAME) met ten minste: 0 % - 31.12.2023

ex 3826 00 10 29 — 65 of meer, maar niet meer dan 75 gewichtspercenten

C12 ‑ FAME,

Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— 21 of meer, maar niet meer dan 28 gewichtspercenten C14 ‑ FAME,

— 4 of meer, maar niet meer dan 8 gewichtspercenten C16 ‑ FAME,

bestemd voor de vervaardiging van detergenten en schoonmaak ‑ en lichaamsverzorgingsmiddelen

(2)

0.5941 ex 3826 00 10 50 Mengsel van methylesters van vetzuren (FAME) met ten minste: 0 % - 31.12.2023

ex 3826 00 10 59 — 50 of meer, maar niet meer dan 58 gewichtspercenten C8-

FAME

— 35 of meer, maar niet meer dan 50 gewichtspercenten C10-

FAME

voor de vervaardiging van C8- of C10-vetzuren of mengsels van die vetzuren met een hoge zuiverheidsgraad of van methylester met een hoge zuiverheidsgraad van C8- of C10-vetzuren

(2)

0.6132 * ex 3901 10 10 20 Lineair lagedichtheidpolyethyleen-1-buteen / LLDPE 0 % m³ 31.12.2024

(CAS RN 25087-34-7) met hoge smeltindex, in de vorm van ex 3901 40 00 10 poeder, met

— een smeltindex(Melt Flow Rate - MFR 190 °C / 2,16 kg) van

16 g / 10 min of meer, maar niet meer dan 24 g / 10 min,

— een dichtheid (ASTM D 1505) van 0,922 g/cm 3 of meer, maar niet meer dan 0,926 g/cm 3 en

— een Vicat-verwekingstemperatuur van ten minste 94 °C

0.5142 ex 3901 10 90 30 Polyethyleen in de vorm van korrels, bevattende 10 of meer doch 0 % - 31.12.2021 niet meer dan 25 gewichtspercenten koper

0.6953 ex 3901 40 00 20 Octeen lineair lagedichtheidpolyethyleen (LLDPE) in de vorm van 0 % m³ 31.12.2020 pellets van een soort bestemd voor co-extrusie van foliën voor

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

flexibele levensmiddelenverpakkingen met:

— 10 of meer maar niet meer dan 20 gewichtspercenten octeen,

— een smeltindex (melt flow rate) van 9,0 of meer, maar niet meer

dan 10,0 (volgens ASTM D1238 10.0/2.16),

— een smeltindex (melt flow rate) (190 °C/2,16 kg) van

0,4 g/10 min. of meer, maar niet meer dan 0,6 g/10 min.,

— een dichtheid van 0,909 g/cm3 of meer, maar niet meer dan

0,913 g/cm3 met gebruikmaking van ASTM D4703,

— een geloppervlakte per 24,6 cm³ van niet meer dan 20 mm², en

— een antioxidantniveau van niet meer dan 240 ppm

0.6897 ex 3901 40 00 30 Via een Ziegler-Natta-katalysatormethode geproduceerd octeen 0 % m³ 31.12.2020 lineair lagedichtheidpolyethyleen(LLDPE) in de vorm van pellets

met:

— meer dan 10 maar niet meer dan 20 gewichtspercenten

copolymeer,

— een smeltindex (MFR 190°C/2,16 kg) van 0,7 g/10 min maar

niet meer dan 0,9 g/10 min, en

— een dichtheid (ASTM D4703) van 0,911 g/cm³ of meer, maar

niet meer dan 0,913 g/cm³

bestemd voor co-extrusie van foliën voor flexibele levensmiddelenverpakkingen

(2)

0.5092 ex 3901 40 00 40 Blokcopolymeer van ethyleen met octeen in pellets: 0 % - 31.12.2020

— met een soortelijk gewicht van 0,862 of meer doch niet meer

dan 0,865,

— dat kan worden uitgerekt tot ten minste 200 % van zijn

oorspronkelijke lengte,

— met een hysterese van 50 %(±10 %),

— met een blijvende vervorming van niet meer dan 20 %,

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van inlegluiers voor

baby’s

(2)

Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.6920 ex 3901 90 80 53 Copolymeer van uitsluitend ethyleen en acrylzuur (CAS RN 9010- 0 % m³ 31.12.2020 77-9) met

— een gehalte van 18,5 of meer doch niet meer dan

49,5 gewichtspercenten acrylzuur, en

— een smeltindex (Melt Flow Rate - MFR) van 14g/10 min (MFR

125 °C/2,16 kg, ASTM D1238) of meer

0.6734 ex 3901 90 80 55 Zink- of natriumzout van een copolymeer van ethyleen en 0 % - 31.12.2020 acrylzuur, met:

— een gehalte van 6 of meer, doch niet meer dan 50

gewichtspercenten acrylzuur;

— een smeltindex (melt flow rate) van 1 g/10 min of meer bij

190 °C/2,16 kg (gemeten volgens ASTM D 1238)

0.5049 ex 3901 90 80 67 Copolymeer van uitsluitend ethyleen en methacrylzuurmonomeren 0 % - 31.12.2020 waarin het methacrylzuurgehalte 11 gewichtspercenten of meer is

0.6731 ex 3901 90 80 70 Ethyleen maleïnezuuranhydridecopolymeer, al dan niet een andere 0 % - 31.12.2020 olefine comonomeer bevattende, met een smeltindex (melt flow

rate) van 1,3 g/10 min of meer bij 190 °C/2,16 kg (gemeten volgens ASTM D 1238)

0.6998 ex 3901 90 80 73 Mengsel bevattende: 0 % - 31.12.2021

— 80 % of meer, maar niet meer dan 94 % gechloreerd

polyethyleen (CAS RN 64754-90-1) en

— 6 % of meer, maar niet meer dan 20 % styreen-acrylaatcopolymeer

(CAS RN 27136-15-8)

0.2902 ex 3901 90 80 91 Ionomeerharsen bestaande uit een zout van een copolymeer van 0 % - 31.12.2023 ethyleen en methacrylzuur

0.3906 ex 3901 90 80 92 Gechloorsulfoneerd polyethyleen 0 % - 31.12.2023

0.2899 ex 3901 90 80 93 Copolymeren van ethyleen, vinylacetaat en koolstofmonoxide, 0 % - 31.12.2023 bestemd om te worden gebruikt als weekmaker bij de vervaardiging

van vellen voor dakbedekking

(2)

Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.3186 ex 3901 90 80 94 Mengsels van A-B blokcopolymeren van polystyreen en een 0 % - 31.12.2023 copolymeer van ethyleen-butyleen en A-B-A blockcopolymeren

van polystyreen, een copolymeer van ethyleen-butyleen en

polystyreen, bevattende niet meer dan 35 gewichtspercenten styreen

0.2898 ex 3901 90 80 97 Gechloreerd polyethyleen, in de vorm van poeder 0 % - 31.12.2023

0.2895 ex 3902 10 00 20 Polypropyleen, geen weekmaker bevattende, 0 % - 31.12.2023

— met een smeltpunt van meer dan 150 °C (volgens de methode

ASTM D 3417),

— met een smeltwarmte van 15 J/g of meer doch niet meer dan

70 J/g,

— met een breukrek van 1 000 % of meer (volgens de methode

ASTM D 638),

— met een treksterkte-modulus (tensile modulus) van 69 MPa of

meer doch niet meer dan 379 MPa (volgens de methode ASTM

D 638)

0.4591 * ex 3902 10 00 40 Polypropyleen, geen weekmaker bevattend: 0 % - 31.12.2024

— met een treksterkte van 32-77 MPa (bepaald volgens methode

ASTM D638);

— met een buigsterkte van 50-105 MPa (bepaald volgens methode

ASTM D790);

— met een smeltindex (Melt Flow Rate – MFR) bij

230 °C/2,16 kg belasting van 5-15 g/10 min (bepaald volgens

methode ASTM D1238);

— bevattende: 40 of meer, maar niet meer dan

80 gewichtspercenten polypropyleen,

— 10 of meer, maar niet meer dan 30 gewichtspercenten

glasvezel,

— 10 of meer, maar niet meer dan 30 gewichtspercenten mica

0.3180 ex 3902 20 00 10 Polyisobutyleen, met een aantalgemiddeld molecuulgewicht (M n ) 0 % - 31.12.2023 van 700 of meer doch niet meer dan 800

0.3179 ex 3902 20 00 20 Gehydrogeneerd polyisobuteen, in vloeibare vorm 0 % - 31.12.2023 Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.3181 ex 3902 30 00 91 A-B Blokcopolymeren van polystyreen en een copolymeer van 0 % - 31.12.2023 ethyleen en propyleen, bevattende niet meer dan 40

gewichtspercenten styreen, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39

0.5143 ex 3902 30 00 95 A-B-A blokcopolymeer, bestaande uit: 0 % - 31.12.2021

— een copolymeer van ethyleen en propyleen en

— 21 ( ± 3) gewichtspercenten polystyreen

0.5138 ex 3902 30 00 97 Vloeibaar ethyleen-propyleen-copolymeer met: 0 % - 31.12.2021

— een vlampunt van 250 °C of meer,

— een viscositeitsindex van 150 of meer,

— met een aantalgemiddeld molecuulgewicht (M n ) van 650 of

meer

0.4424 ex 3902 90 90 52 Amorf poly-alfa-olefine-copolymeermengsel van poly(propyleen 0 % - 31.12.2023 co-1-buteen) en koolwaterstofhars uit aardolie

0.4509 ex 3902 90 90 55 Thermoplastisch elastomeer met een A-B-A- 0 % - 31.12.2023 blokcopolymeerstructuur van polystyreen, polyisobutyleen en

polystyreen met ten minste 10 maar ten hoogste 35 gewichtpercenten polystyreen

0.4768 * ex 3902 90 90 60 Niet-gehydrogeneerde 100 % alifatische hars (polymeer), met de 0 % - 31.12.2024

volgende kenmerken:

— vloeibaar bij kamertemperatuur

— verkregen door polymerisatie van C5-alkeenmonomeren

— met een aantalgemiddeld molecuulgewicht (Mn) van 370

(± 50)

— met een gewichtgemiddeld molecuulgewicht (Mw) van 500

(± 100)

0.2900 ex 3902 90 90 92 Polymeren van 4-methylpent-1-een 0 % - 31.12.2023

0.6214 ex 3902 90 90 94 Gechloreerde polyolefinen, al dan niet in oplossing of dispersie 0 % - 31.12.2023 Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.4040 ex 3902 90 90 98 Synthetische poly-alfa-olefine met een viscositeit bij 100°C 0 % - 31.12.2021 (gemeten volgens methode ASTM D 445) tussen 3 en 9 centistoke,

verkregen door polymerisatie van een mengsel van dodeceen en tetradeceen dat ten hoogste 40 % tetradeceen bevat

0.4166 ex 3903 19 00 40 Kristallijn polystyreen met: 0 % - 31.12.2021

— een smeltpunt van 268 °C of meer maar niet meer dan 272 °C

— een stolpunt van 232 °C of meer maar niet meer dan 247 °C,

— al dan niet met additieven en vulstoffen

0.5175 ex 3903 90 90 15 Copolymeer in de vorm van korrels, bevattende: 0 % - 31.12.2023

— 78 gewichtspercenten(± 4 %) styreen,

— 9 gewichtspercenten (± 2 %) n-butylacrylaat,

— 11 gewichtspercenten (± 3 %) n-butylmethacrylaat,

— 1,5 gewichtspercent (± 0,7 %) methylacrylzuur en

— 0,01 of meer maar niet meer dan 2,5 gewichtspercenten

polyolefinewas

0.5176 ex 3903 90 90 20 Copolymeer in de vorm van korrels, bevattende: 0 % - 31.12.2021

— 83 gewichtspercenten(±3 %) styreen,

— 7 gewichtspercenten (±2 %) n-butylacrylaat,

— 9 gewichtspercenten(±2 %) n-butylmethacrylaat en

— 0,01of meer maar niet meer dan 1gewichtspercent

polyolefinewas

0.5168 ex 3903 90 90 25 Copolymeer in de vorm van korrels, bevattende: 0 % - 31.12.2021

— 82 gewichtspercenten(±6 %) styreen,

— 13,5 gewichtspercenten (±3 %) n-butylacrylaat,

— 1 gewichtspercent (±0,5 %) methylacrylzuur en

— 0,01of meer maar niet meer dan

8,5gewichtspercentenpolyolefinewas

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.2891 ex 3903 90 90 35 Copolymeren van α-methylstyreen en styreen, met een 0 % - 31.12.2023

verwekingspunt van meer dan 113 ºC ex 3911 90 99 43

0.7417 ex 3903 90 90 38 Polytetrafluorethyleen (CAS RN 9002-84-0) ingekapseld met een 0 % - 31.12.2022 acrylonitril-styreencopolymeer (CAS RN 9003-54-7), met een

ex 3904 69 80 88 gehalte van elk polymeer van niet meer dan 50 gewichtspercenten (± 1)

0.6565 * ex 3903 90 90 45 Preparaat in de vorm van een poeder, bevattende: 0 % m³ 31.12.2024

— 86 of meer gewichtspercent, maar niet meer dan 90

gewichtspercent styreen-acrylaat-copolymeer en

— 9 gewichtspercent of meer, maar niet meer dan 11

gewichtspercent vetzuurethoxylaat (CAS RN 9004-81-3)

0.6780 ex 3903 90 90 46 Copolymeer in de vorm van korrels, bevattende: 0 % m³ 31.12.2020

— 74 gewichtspercenten (± 4 %) styreen,

— 24 % (± 2 %) N-butylacrylaat en

— 0,01 of meer doch niet meer dan 2 gewichtspercenten

methacrylzuur

0.5473 ex 3903 90 90 60 Copolymeer van styreen met maleïnezuuranhydride, gedeeltelijk 0 % - 31.12.2021 veresterd of volledig chemisch gewijzigd, met een gemiddeld

ex 3911 90 99 60 molecuulgewicht (M n ) van maximaal 4 500, in de vorm van vlokken of poeder

0.6736 ex 3903 90 90 65 Copolymeer van styreen met 2,5-furandion en (1- 0 % - 31.12.2020 methylethyl)benzeen in de vorm van vlokken of poeder (CAS RN

26762-29-8).

0.6804 ex 3903 90 90 70 Copolymeer in de vorm van korrels, bevattende: 0 % m³ 31.12.2020

— 75 gewichtspercenten (± 7 %) styreen en

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— 25 gewichtspercenten (± 7 %) methylmethacrylaat

0.3910 ex 3903 90 90 80 Korrels van copolymeren van styreen en divinylbenzeen met een 0 % - 31.12.2023 diameter van ten minste 150 en ten hoogste 800 μm met

— ten minste 65 gewichtspercenten styreen en

— ten hoogste 25 gewichtspercenten divinylbenzeen,

bestemd om te worden gebruikt bij de fabricage van ionenwisselaarsharsen

(2)

0.4410 ex 3903 90 90 86 Mengsel dat bevat 0 % - 31.12.2023

— 45 of meer doch niet meer dan 65 gewichtspercenten

styreenpolymeren

— 35 of meer doch niet meer dan 45 gewichtspercenten

poly(fenyleenether)

— niet meer dan 10 gewichtspercenten andere additieven

en met één of meer van de volgende speciale kleureffecten:

— metaal of parelglans met een visueel angulair metamerisme

veroorzaakt door ten minste 0,3 gewichtspercent op vlokken

gebaseerd pigment

— fluorescentie, als gekenmerkt door de uitzending van licht bij

de absorptie van ultraviolette straling

— helderwit, als gekenmerkt door L*niet minder dan 92 en b* niet

meer dan 2 en a* tussen -5 en 7 op de CIELab-kleurschaal

0.2887 ex 3904 30 00 30 Copolymeren van vinylchloride, vinylacetaat en vinylalcohol, 0 % - 31.12.2023 bevattende:

ex 3904 40 00 91

— 87 of meer doch niet meer dan 92 gewichtspercenten

vinylchloride,

— 2 of meer doch niet meer dan 9 gewichtspercenten vinylacetaat,

en

— 1 of meer doch niet meer dan 8 gewichtspercenten

vinylalcohol,

in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder a) en b), op hoofdstuk 39, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post 3215 of 8523 of om te worden gebruikt bij de Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

vervaardiging van bekleding voor bergingsmiddelen en sluitingen

van het soort gebruikt bij het conserveren van voedsel en dranken

(2)

0.2885 ex 3904 61 00 20 Copolymeren van tetrafluorethyleen en 0 % - 31.12.2023 trifluor(heptafluorpropoxy)ethyleen, bevattende 3,2 of meer doch

niet meer dan 4,6 gewichtspercenten trifluor(heptafluorpropoxy)ethyleen en minder dan 1 mg/kg extraheerbare fluoride-ionen

0.7675 ex 3904 69 80 20 Copolymeer van tetrafluorethyleen, heptafluor-1-penteen en etheen 0 % - 31.12.2023 (CAS RN 94228-79-2)

0.7626 ex 3904 69 80 30 Copolymeer van tetrafluorethyleen, hexafluorpropeen en etheen 0 % - 31.12.2023

0.4981 ex 3904 69 80 81 Poly(vinylideenfluoride) (CAS RN 24937-79-9) 0 % - 31.12.2020

0.5560 ex 3904 69 80 85 Copolymeren van ethyleen en chloortrifluorethyleen, al dan niet 0 % - 31.12.2022 gewijzigd met hexafluoroisobutileen, in poedervorm, al dan niet

met toevoeging van vulstoffen

0.3285 ex 3904 69 80 94 Copolymeren van ethyleen en tetrafluorethyleen 0 % - 31.12.2023

0.2883 ex 3904 69 80 96 Polychloortrifluorethyleen, in één van de vormen bedoeld bij 0 % - 31.12.2023 aantekening 6, onder a) en b), op hoofdstuk 39

0.3745 * ex 3904 69 80 97 Copolymeer van chloortrifluorethyleen en vinylideendifluoride 0 % - 31.12.2024

0.5786 ex 3905 30 00 10 Viskeuze bereiding, hoofdzakelijk bestaande uit poly(vinylalcohol) 0 % - 31.12.2022 (CAS RN 9002-89-5), een organisch oplosmiddel en water,

bestemd om te worden gebruik als beschermende coating van wafers tijdens de fabricage van halfgeleiders

(2)

0.5774 ex 3905 91 00 40 In water oplosbaar copolymeer van ethyleen en vinylalcohol 0 % - 31.12.2022 (CAS RN 26221-27-2), bevattende niet meer dan 38

gewichtspercenten ethyleenmonomeer Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.3283 ex 3905 99 90 95 Gehexadecyleerd of geëicosyleerd polyvinylpyrrolidon 0 % - 31.12.2023

0.2880 ex 3905 99 90 96 Polymeren van vinylformal, in één van de vormen bedoeld bij 0 % - 31.12.2023 aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39, met een

gewichtgemiddeld molecuulgewicht (M w ) van 25 000 of meer doch niet meer dan 150 000, en met een gehalte aan:

— acetylgroepen, berekend als vinylacetaat, van 9,5 of meer doch

niet meer dan 13 gewichtspercenten en

— hydroxylgroepen, berekend als vinylalcohol, van 5 of meer

doch niet meer dan 6,5 gewichtspercenten

0.3282 ex 3905 99 90 97 Povidon (INN)-jood (CAS RN 25655-41-8) 0 % - 31.12.2023

0.3278 ex 3905 99 90 98 Poly(vinylpyrrolidon), gedeeltelijk gesubstitueerd met 0 % - 31.12.2023 triacontylgroepen, bevattende 78 of meer doch niet meer dan 82

gewichtspercenten triacontylgroepen

0.3276 3906 90 60 Copolymeren van methylacrylaat, ethyleen en een monomeer met 0 % - 31.12.2023 een niet-eindstandige carboxylgroep als substituent, bevattende 50

of meer gewichtspercenten methylacrylaat, al dan niet vermengd met siliciumdioxide

0.3279 ex 3906 90 90 10 Polymerisatieproducten van acrylzuur en een kleine hoeveelheid 0 % - 31.12.2023 meervoudig onverzadigd monomeer, bestemd voor de

vervaardiging van producten bedoeld bij post 3003 of 3004 (2)

0.7347 ex 3906 90 90 23 Copolymeer van methylmethacrylaat, butylacrylaat, 0 % - 31.12.2022 glycidylmethacrylaat en styreen (CAS RN 37953-21-2), met een

epoxy equivalent weight van niet meer dan 500, in de vorm van

gemalen vlokken met een deeltjesgrootte van niet meer dan 1 cm

0.5814 ex 3906 90 90 27 Copolymeren van stearylmethacrylaat, isooctylacrylaat en 0 % - 31.12.2022 acrylzuur, opgelost in isopropylpalmitaat

0.6672 ex 3906 90 90 33 Schaalkerncopolymeren van butylacrylaat en 0 % - 31.12.2020 alkylmethylmethacrylaat, met een korrelgrootte van 5 µm of meer,

doch niet meer dan 10 µm

0.6663 ex 3906 90 90 37 Copolymeer van trimethylolpropaan trimethacrylaat en 0 % - 31.12.2020 methylmethacrylaat (CAS RN 28931-67-1), in microbolvorm met

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

een gemiddelde diameter van 3 µm

0.4908 ex 3906 90 90 40 Transparant acrylpolymeer in pakketten van niet meer dan 1 kg, 0 % - 31.12.2020 niet bestemd voor kleinhandelsverkoop, met:

— een viscositeit van niet meer dan 50000 Pa·s bij 120 °C als

bepaald aan de hand van testmethode ASTMD 3835

— een gewichtsgemiddeld molecuulgewicht (M w ) van meer dan

500 000 doch niet meer dan 1 200 000 overeenkomstig de

gelpermeatiechromatografietest (GPC),

— een residueel monomeergehalte van minder dan 1 %

0.4667 * ex 3906 90 90 41 Polyalkylacrylaat met een ester alkylketen van C10 tot en met C30 0 % - 31.12.2024

0.7125 ex 3906 90 90 43 Copolymeer van methacrylesters, butylacrylaat en cyclische 0 % - 31.12.2021 dimethylsiloxanen (CAS RN 143106-82-5)

0.2886 * ex 3906 90 90 50 Polymeren van esters van acrylzuur met een of meer van de 0 % - 31.12.2023

volgende monomeren in de keten:

— chloormethylvinylether,

— chloorethylvinylether,

— chloormethylstyreen,

— vinylchlooracetaat,

— methacrylzuur,

— buteendizuurmonobutylester,

— buteendizuurmonocyclohexylester,

bevattende niet meer dan 5 gewichtspercenten van elke monomeereenheid

0.7131 ex 3906 90 90 53 Polyacrylamidepoeder met een gemiddelde deeltjesgrootte van 0 % - 31.12.2021 minder dan 2 micron en een smeltpunt van meer dan 260°C,

bevattende:

— 75 of meer, maar niet meer dan 85 gewichtspercenten

polyacrylamide en

— 15 of meer, maar niet meer dan 25 gewichtspercenten

polyethyleenglycol

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.7499 ex 3906 90 90 60 Waterige dispersie, bevattende: 0 % - 31.12.2023

— meer dan 10, maar niet meer dan 15 gewichtspercenten ethanol,

en

— meer dan 7, maar niet meer dan 11 gewichtspercenten van een

reactieproduct van poly(epoxyalkylmethacrylaat-codivinylbenzeen)

met een afgeleide van glycerol

0.6425 * ex 3906 90 90 73 Bereiding bevattend: 0 % - 31.12.2024

— 33 of meer, maar niet meer dan 37 gewichtspercenten butylmethacrylaat

 • methacrylzuurcopolymeer

— 24 of meer, maar niet meer dan 28 gewichtspercenten

propyleenglycol, en

— 37 of meer, maar niet meer dan 41 gewichtspercenten water

0.6890 ex 3907 10 00 10 Mengsel van een copolymeer van trioxaan en oxiraan en 0 % - 31.12.2020 polytetrafluorethyleen

0.6891 ex 3907 10 00 20 Polyoxymethyleen met acetyl-eindgroepen, bevattende 0 % - 31.12.2020 polydimethylsiloxaan en vezels van een copolymeer van

tereftaalzuur en 1,4-fenyldiamine

0.3272 ex 3907 20 11 10 Poly(ethyleenoxide) met een aantalgemiddeld molecuulgewicht 0 % - 31.12.2023 (M n ) van 100 000 of meer

0.4378 ex 3907 20 11 20 bis[Methoxypoly(ethyleenglycol)]maleïmidopropionamide, 0 % - 31.12.2023 chemisch gemodificeerd met lysine, met een aantalgemiddeld

molecuulgewicht (M n ) van 40 000

0.5379 ex 3907 20 11 60 Preparaat, bevattende: 0 % - 31.12.2021

— α-[3-[3-(2H-benzotriazool-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-

hydroxyfenyl]-1-oxopropyl]-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-

ethaandiyl) (CAS RN 104810-48-2) en

— α-[3-[3-(2H-benzotriazool-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-

hydroxyfenyl]-1-oxopropyl]-ω-[3-[3-(2H-benzotriazool-2-yl)-

5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-

oxopropoxy]poly(oxy-1,2-ethaandiyl) (CAS RN 104810-47-1)

0.5862 ex 3907 20 20 20 Polytetramethyleenetherglycol met een gemiddeld moleculair 0 % - 31.12.2022 gewicht (Mw) van 2 700 of meer, doch niet meer dan 3 100 (CAS

Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

RN 25190-06-1)

0.7099 ex 3907 20 20 25 Copolymeer van propyleenoxide en butyleenoxide, 0 % - 31.12.2021 monododecylether, bevattende:

— 48 of meer doch niet meer dan 52 gewichtsprocenten

propyleenoxide en

— 48 of meer doch niet meer dan 52 gewichtsprocenten

butyleenoxide

0.2876 ex 3907 20 20 30 Mengsel, bevattende 70 of meer doch niet meer dan 80 0 % - 31.12.2023 gewichtspercenten van een polymeer van glycerol en 1,2-

epoxypropaan en 20 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercenten van een copolymeer van dibutylmaleaat en N- vinyl-2-pyrrolidon

0.7532 ex 3907 20 20 35 Mengsel dat bevat: 0 % - 31.12.2023

— 5 of meer, maar niet meer dan 15 gewichtspercenten van een

copolymeer van glycerol, propyleenoxide en ethyleenoxide

(CAS RN 9082-00-2), en

— 85 of meer, maar niet meer dan 95 gewichtspercenten van een

copolymeer van sacharose, propyleenoxide en ethyleenoxide

(CAS RN 26301-10-0)

0.4013 ex 3907 20 20 40 Copolymeer van tetrahydrofuraan en tetrahydro-3-methylfuraan 0 % - 31.12.2023 met een aantalgemiddeld molecuulgewicht (Mn) van 900 of meer,

maar niet meer dan 3 600

0.6351 * ex 3907 20 20 50 Poly(p-fenyleenoxide) in de vorm van poeder 0 % - 31.12.2024

ex 3907 20 99 75 — met een glasovergangstemperatuur van 210 °C

— met een gewichtgemiddeld molecuulgewicht (Mw) van 35 000

of meer doch niet meer dan 80 000

— met een inherente viscositeit van 0,2 of meer doch niet meer

dan 0,6 dl/gram

0.7308 ex 3907 20 20 60 Polypropyleenglycolmonobutylether (CAS RN 9003-13-8) met een 0 % - 31.12.2022 Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

alkaliniteit van niet meer dan 1 ppm natrium

0.3271 ex 3907 20 99 15 Poly(oxypropyleen) met eindstandige alkoxysilylgroepen 0 % - 31.12.2023

0.7478 ex 3907 20 99 20 2,3-Bis(methylpolyoxyethyleen-oxy)-1-[(3-maleimido-1- 0 % - 31.12.2023 oxopropyl)amino]propyloxypropaan (CAS RN 697278-30-1) met

een aantalgemiddeld molecuulgewicht (Mn) van ten minste 20 kDa, al dan niet gewijzigd met een chemische stof die de PEG koppelt aan een eiwit of een peptide

0.2920 ex 3907 20 99 30 Homopolymeren van 1-chloor-2,3-epoxypropaan 0 % - 31.12.2023 (epichloorhydrine)

0.7484 ex 3907 20 99 40 N-(methoxypoly (ethyleenglycol) -N-(1-acetyl- (2-methoxypoly 0 % - 31.12.2023 (ethyleenglycol)) -glycine (CAS RN 600169-00-4) met een

aantalgemiddeld molecuulgewicht (Mn) van polyethyleenglycol van 40 kDa

0.3269 ex 3907 20 99 45 Copolymeren van ethyleenoxide en propyleenoxide, met 0 % - 31.12.2023 eindstandige aminopropyl- en methoxygroepen

0.4536 ex 3907 20 99 50 Perfluorpolyether met eindstandige vinyl-silyl groepen of een 0 % - 31.12.2023 assortiment van twee componenten, bestaande uit hetzelfde type

polymeer met eindstandige vinyl-silylgroepen als hoofdbestanddeel

0.4546 ex 3907 20 99 55 Succinimidylester van methoxypoly(ethyleenglycol)propionzuur, 0 % - 31.12.2023 met een aantalgemiddeld molecuulgewicht (Mn) van 5 000

0.5144 ex 3907 20 99 60 Polytetramethyleenoxide di-p-aminobenzoaat 0 % - 31.12.2021

0.6839 ex 3907 30 00 15 Epoxyhars, halogeenvrij, 0 % - 31.12.2020

— met meer dan 2 gewichtspercenten fosforhoudende stoffen als

berekend op de vaste stof, chemisch gebonden in de epoxyhars,

— zonder hydrolyseerbaar chloor of met minder dan 300 ppm

hydrolyseerbaar chloor, en

— bevattende een oplosmiddel

bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van prepregvellen of -rollen van de soort die wordt gebruikt voor de productie van printplaten Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

(2)

0.6840 ex 3907 30 00 25 Epoxyhars 0 % - 31.12.2020

— bevattende 21 of meer gewichtspercenten broom,

— zonder hydrolyseerbaar chloor of met minder dan 500 ppm

hydrolyseerbaar chloor, en

— bevattende een oplosmiddel

0.2759 ex 3907 30 00 40 Epoxyhars, bevattende 70 of meer gewichtspercenten 0 % - 31.12.2023 siliciumdioxide, bestemd voor het inkapselen van producten

ex 3926 90 97 70 bedoeld bij post 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 of 8548

(2)

0.5578 ex 3907 30 00 60 Polyglycerolpolyglycidylether-hars (CAS RN 118549-88-5) 0 % - 31.12.2022

0.7427 ex 3907 30 00 70 Preparaat van epoxyhars(CAS RN 29690-82-2) en fenolharsen 0 % - 31.12.2022 (CAS RN 9003-35-4) bevattende

— 65 of meer maar niet meer dan 75 gewichtspercenten

siliciumdoxide (CAS RN 60676-86-0), en

— Geen of niet meer dan 0,5 gewichtspercenten roetzwart

(CAS RN 1333-86-4)

0.2541 ex 3907 40 00 35 α-Fenoxycarbonyl-ω-fenoxypoly[oxy(2,6-dibroom-1,4-fenyleen) 0 % - 31.12.2023

isopropylideen(3,5-dibroom-1,4-fenyleen)oxycarbonyl](CAS RN 94334-64-2)

0.2564 ex 3907 40 00 45 α-(2,4,6-tribroomfenyl)-ω-(2,4,6-tribroomfenoxy)poly[oxy(2,6- 0 % - 31.12.2023

dibroom-1,4-fenyleen)isopropylideen(3,5-dibroom-1,4- fenyleen)oxycarbonyl] (CAS RN 71342-77-3)

0.6352 * ex 3907 40 00 70 Polycarbonaat van fosgeen en bisfenol A: 0 % - 31.12.2024

— bevattende 12 of meer doch niet meer dan 26

gewichtspercenten van een copolymeer van isoftaloylchloride,

tereftaloylchloride en resorcinol,

— voorzien van p-cumylfenol eindgroepen, en

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— met een gewichtgemiddeld molecuulgewicht (Mw) van 29 900

of meer doch niet meer dan 31 900

0.6355 * ex 3907 40 00 80 Polycarbonaat van koolzuurdichloride, 4,4'-(1- 0 % - 31.12.2024

methylethylideen)bis[2,6-dibroomfenol] en 4,4'-(1- methylethylideen)bis[fenol], voorzien van 4-(1-methyl-1- fenylethyl)fenol eindgroepen

0.3263 ex 3907 69 00 10 Copolymeren van tereftaalzuur en isoftaalzuur met ethyleenglycol, 0 % - 31.12.2023 butaan-1,4-diol en hexaan-1,6-diol

0.5160 ex 3907 69 00 40 Poly(ethyleentereftalaat)pellets of -korrels: 0 % m³ 31.12.2021

— met een relatieve dichtheid van 1,23 of meer maar niet meer

dan 1,27 bij 23°C en

— bevattende niet meer dan 10 gewichtspercenten andere

modificatoren of additieven

0.2980 3907 70 00 Poly(melkzuur) 0 % - 31.12.2023

0.2918 * ex 3907 91 90 10 Prepolymeer van diallylftalaat, in de vorm van poeder 0 % - 31.12.2024

0.2977 ex 3907 99 80 10 Poly(oxy-1,4-fenyleencarbonyl) (CAS RN 26099-71-8), in de vorm 0 % - 31.12.2023 van poeder

0.5639 ex 3907 99 80 25 Copolymeer, bestaande uit 72 of meer gewichtspercenten 0 % - 31.12.2022 tereftaalzuur en/of isomeren daarvan en cyclohexaandimethanol

0.4940 ex 3907 99 80 30 Poly(hydroxyalkanoaat), voornamelijk bestaande uit poly(3- 0 % - 31.12.2020 hydroxybutyraat)

ex 3913 90 00 20

0.7491 ex 3907 99 80 35 Copolymeer in de vorm van een heldere, lichtgele vloeistof, 0 % - 31.12.2023 bestaande uit

— ftaalzuurisomeren en/of alifatische dicarbonzuren,

— alifatische diolen, en

— vetzuren als eindgroepen

met:

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— een hydroxylindicatie van 120 mg KOH of meer, maar niet

meer dan 350 mg KOH,

— een viscositeit bij 25 °C van 2000 cPs of meer, maar niet meer

dan 8000 cPs, en

— een zuurgetal minder dan 10 mg KOH/g

0.4795 * ex 3907 99 80 70 Copolymeer van poly(ethyleentereftalaat) en 3.5 % - 31.12.2024

cyclohexaandimethanol, bevattende meer dan 10 gewichtspercenten cyclohexaandimethanol

0.5057 ex 3907 99 80 80 Copolymeer, bestaande uit 72 of meer gewichtspercenten 0 % - 31.12.2020 tereftaalzuur en/of derivaten daarvan en cyclohexaandimethanol,

aangevuld met lineaire en/of cyclische diolen

0.2923 ex 3908 90 00 10 Poly(iminomethyleen-1,3-fenyleenmethyleeniminoadipoyl), in één 0 % - 31.12.2023 van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk

39

0.3261 ex 3908 90 00 30 Reactieproduct van mengsels van octadecaancarbonzuren, 0 % - 31.12.2023 gepolymeriseerd met een alifatisch polyetherdiamine

0.6639 ex 3908 90 00 55 1,4-Benzeendicarbonzuur polymeer met 2-methyl-1,8- 0 % - 31.12.2020 octaandiamine en 1,9-nonanediamine (CAS RN 169284-22-4)

0.7428 ex 3909 20 00 10 Polymeermengsel bevattende: 0 % - 31.12.2022

— 60 maar niet meer dan 75 gewichtspercenten melaminehars

(CAS RN 9003-08-1),

— 15 maar niet meer dan 25 gewichtspercenten siliciumdoxide

(CAS RN 14808-60-7 of 60676-86-0),

— 5 of meer maar niet meer dan 15 gewichtspercenten cellulose

(CAS RN 9004-34-6), en

— 1 of meer maar niet meer dan 15 gewichtspercenten fenolhars

(CAS RN 25917-04-8)

0.5032 ex 3909 40 00 20 Poeder van warmhardende harsdeeltjes waarin magnetische deeltjes 0 % - 31.12.2020 gelijkmatig zijn verdeeld, bestemd voor gebruik bij de

vervaardiging van inkt voor fotokopieerapparaten, faxtoestellen, printers en multifunctionele apparaten Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

(2)

0.4595 * ex 3909 50 90 10 Uv-uithardende wateroplosbare vloeibare fotopolymeer, bestaande 0 % - 31.12.2024

uit een mengsel met:

— ten minste 60 gewichtspercenten bifunctionele geacryleerde

polyurethaanoligomeren,,

— 30 gewichtspercenten (± 8 gewichtspercenten)

monofunctionele, en trifunctionele (meth)acrylaten, en

— 10 gewichtspercenten (± 3 gewichtspercenten) hydroxyfunctionele

monofunctionele (meth)acrylaten

0.6423 * ex 3909 50 90 20 Een bereiding bevattende: 0 % - 31.12.2024

— 14 gewichtspercent of meer, maar niet meer dan

18 gewichtspercent geëthoxyleerde polyurethaan,

gemodificeerd met hydrofobe groepen,

— 3 gewichtspercent of meer, maar niet meer dan

5 gewichtspercent enzymatisch gemodificeerd zetmeel en

— 77 gewichtspercent of meer, maar niet meer dan

83 gewichtspercent water

0.6420 * ex 3909 50 90 30 Een bereiding bevattende: 0 % - 31.12.2024

— 16 gewichtspercent of meer, maar niet meer dan

20 gewichtspercent geëthoxyleerde polyurethaan,

gemodificeerd met hydrofobe groepen,

— 19 gewichtspercent of meer, maar niet meer dan

23 gewichtspercent diethyleenglycol-buthylether, en

— 60 gewichtspercent of meer, maar niet meer dan

64 gewichtspercent water

0.6424 * ex 3909 50 90 40 Een bereiding bevattende: 0 % - 31.12.2024

— 34 gewichtspercent of meer, maar niet meer dan

36 gewichtspercent geëthoxyleerde polyurethaan,

gemodificeerd met hydrofobe groepen,

— 37 gewichtspercent of meer, maar niet meer dan

39 gewichtspercent propyleenglycol, en

— 26 gewichtspercent of meer, maar niet meer dan

28 gewichtspercent water

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.6921 ex 3910 00 00 15 Dimethyl, methyl(propyl(polypropyleenoxide)) siloxaan 0 % - 31.12.2020 (CAS RN 68957-00-6), trimethylsiloxy-getermineerd

0.3260 ex 3910 00 00 20 Blokcopolymeren van poly(methyl-3,3,3-trifluorpropylsiloxaan) en 0 % - 31.12.2023 poly[methyl(vinyl)siloxaan]

0.7057 ex 3910 00 00 25 Preparaten bevattende: 0 % - 31.12.2021

— 10 of meer gewichtspercenten 2-hydroxy-3-[3-[1,3,3,3-

tetramethyl-1-[(trimethylsilyl)oxy] disiloxanyl] propoxy]

propyl-2-methyl-2-propenoaat (CAS RN 69861-02-5) en

— 10 of meer gewichtspercenten α-butyldimethylsilyl-ω-3-[(2-

methyl-1-oxo-2-propeen-1-yl)oxy]propyl-getermineerd

siliconenpolymeer (CAS RN 146632-07-7)

0.7058 ex 3910 00 00 35 Preparaten bevattende: 0 % - 31.12.2021

— 30 of meer gewichtspercenten α-butyldimethylsilyl-ω-(3-

methacryloxy-2-hydroxypropyloxy)propyldimethylsilylpolydimethylsiloxaan

(CAS RN 662148-59-6) en

— 10 of meer gewichtspercenten N,N – dimethylacrylamide

(CAS RN 2680-03-7)

0.4049 ex 3910 00 00 40 Siliconen van het soort gebruikt voor de vervaardiging van 0 % - 31.12.2021 duurzame chirurgische implantaten

0.7217 ex 3910 00 00 45 Dimethylsiloxaan, hydroxylgetermineerd polymeer met een 0 % - 31.12.2021 viscositeit van 38-45 mPa·s (CAS RN 70131-67-8)

0.4300 ex 3910 00 00 50 Drukgevoelige zelfklevende lijmlaag op basis van siliconen in een 0 % - 31.12.2022 oplosmiddel dat copoly(dimethylsiloxaan/difenylsiloxaan-)gom

bevat

0.7218 ex 3910 00 00 55 Bereiding bevattende: 0 % - 31.12.2021

— 55 of meer, maar niet meer dan 65 gewichtspercenten

vinylgetermineerd polydimethylsiloxaan (CAS RN 68083-19-

2),

— 30 of meer, maar niet meer dan 40 gewichtspercenten

dimethylgevinyleerde en getrimethyleerde silica

(CAS RN 68988-89-6), en

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— 1 gewichtspercent of meer, maar niet meer dan 5

gewichtspercenten kiezelzuur, natriumzout, reactieproducten

met chloortrimethylsilaan and isopropylalcohol

(CAS RN 68988-56-7)

0.4845 * ex 3910 00 00 60 Polydimethylsiloxaan, al dan niet gesubstitueerd met 0 % - 31.12.2024

polyethyleenglycol en trifluorpropyl, met methacrylaat-eindgroepen

0.5926 ex 3910 00 00 70 Passiverende siliconenlaag in primaire vorm ter bescherming van 0 % - 31.12.2023 randen en ter voorkoming van kortsluiting in

halfgeleidercomponenten

0.6324 * ex 3910 00 00 80 Monomethacryloxypropyl-getermineerd poly(dimethylsiloxaan) 0 % - 31.12.2024

0.4413 ex 3911 10 00 81 Niet-gehydrogeneerde koolwaterstofhars, verkregen door 0 % - 31.12.2023 polymerisatie van meer dan 75 gewichtspercenten C-5 tot C-10

cycloalifatische alkenen en meer dan 10 doch niet meer dan 25 gewichtspercenten aromatische alkenen hetgeen resulteert in een koolwaterstofhars met:

— een joodgetal van meer dan 120 en

— met een kleur op de kleurschaal van Gardner van meer dan 10

voor het zuivere product of

— met een kleur op de kleurschaal van Gardner van meer dan 8

voor een 50 %-oplossing naar gewichtspercenten in tolueen

(bepaald overeenkomstig ASTM-methode D6166)

0.7163 ex 3911 90 19 20 Set van twee componenten, in een 1:1 gewichtsverhouding, met de 0 % - 31.12.2023 bedoeling om na vermenging een thermohardend

polydicyclopentadiene tot stand te brengen, beide componenten bevattende:

— 83 of meer gewichtsprocenten van 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-

methanoindene (dicyclopentadiene),

— een synthetische rubber,

— al dan niet 7 of meer gewichtsprocenten van tricyclopentadiene.

en elke afzonderlijke component bevattende:

— hetzij een aluminium-alkylverbinding,

— hetzij een organisch complex van wolfraam

— hetzij een organisch complex van molybdeen

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.4280 ex 3911 90 19 30 Copolymeer van ethyleenimine en ethyleeniminedithiocarbamaat, 0 % - 31.12.2022 in een waterige oplossing met natriumhydroxide

0.5145 ex 3911 90 19 40 m-Xyleenformaldehydehars 0 % - 31.12.2021

0.6422 * ex 3911 90 19 50 Polycarboxylaat-natriumzout van 2,5-furandion en 2,4,4- 0 % - 31.12.2024

trimethylpenteen in poedervorm

0.6519 * ex 3911 90 19 70 Preparaat,bevattende: 0 % - 31.12.2024

— Cyaanzuur, C,C'-((1-methylethylideen)di-4,1-fenyleen) ester,

homopolymeer (CAS RN 25722-66-1),

— 1,3-Bis(4-cyaanfenyl)propaan (CAS RN 1156-51-0),

— in een oplossing van butanon (CAS RN 78-93-3) met een

gehalte van minder dan 50 gewichtspercent

0.3257 ex 3911 90 99 25 Copolymeren van vinyltolueen en α-methylstyreen 0 % - 31.12.2023

0.5053 ex 3911 90 99 30 1,4:5,8-dimethanonafthaleen, 2-ethylideen-1,2,3,4,4a,5,8,8a 0 % - 31.12.2020 octahydro-, polymeer met 3a,4,7,7a- tetrahydro- 4,7-methano-1H-

indeen,gehydrogeneerd

0.5109 ex 3911 90 99 35 Gealterneerd copolymeer van ethyleen en maleïnezuuranhydride 0 % - 31.12.2020 (EMA)

0.3221 ex 3911 90 99 40 Mengsels bestaande uit calcium- en natriumzout van copolymeren 0 % - 31.12.2023 van maleïnezuur en methylvinylether, met een gehalte aan calcium

van 9 of meer doch niet meer dan 16 gewichtspercenten

0.3256 ex 3911 90 99 45 Copolymeren van maleïnezuur en methylvinylether 0 % - 31.12.2023

0.5729 ex 3911 90 99 53 Gehydrogeneerd polymeer van 1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-1,4:5,8- 0 % - 31.12.2022 dimethanonaftaleen met 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H-

indeen en 4,4a,9,9a-tetrahydro-1,4-methano-1H-fluoreen (CAS RN 503442-46-4)

0.5730 ex 3911 90 99 57 Gehydrogeneerd polymeer van 1,2,3,4,4a, 5,8,8a-octahydro-1,4: 0 % - 31.12.2022 5,8-dimethanonaftaleen met 4,4a, 9,9a-tetrahydro-1,4-methano-1H-

fluoreen (CAS RN 503298-02-0) Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.3255 ex 3911 90 99 65 Calciumzinkzout van een copolymeer van maleinezuur en 0 % - 31.12.2023 methylvinylether

0.4091 ex 3911 90 99 86 Copolymeer van methylvinylether en maleïnezuuranhydride (CAS 0 % - 31.12.2021 RN 9011-16-9)

0.4912 ex 3912 11 00 30 Cellulosetriacetaat (CAS RN 9012-09-3) 0 % - 31.12.2021

0.4953 ex 3912 11 00 40 Cellulosediacetaatpoeder 0 % - 31.12.2020

0.3251 ex 3912 39 85 10 Ethylcellulose, geen weekmakers bevattend 0 % - 31.12.2023

0.3253 ex 3912 39 85 20 Ethylcellulose, in de vorm van waterige dispersie bevattende 0 % - 31.12.2023 hexadecaan-1-ol en natriumdodecylsulfaat, bevattende 27 (± 3)

gewichtspercenten ethylcellulose

0.3252 ex 3912 39 85 30 Gehydroxyethyleerde, gealkyleerde cellulose met alkylgroepen met 0 % - 31.12.2023 een ketenlengte van 3 of meer koolstofatomen

0.5172 ex 3912 39 85 40 Hypromellose (INN) (CAS RN 9004-65-3) 0 % - 31.12.2021

0.6718 ex 3912 39 85 50 Polyquaternium-10 (CAS RN 68610-92-4) 0 % - 31.12.2020

0.4017 ex 3912 90 10 20 Hydroxypropylmethylcelluloseftalaat 0 % - 31.12.2023

0.3898 ex 3913 90 00 30 Proteïne, chemisch of enzymatisch gemodificeerd door 0 % - 31.12.2023 carboxylering en/of ftaalzuur-additie, al dan niet gehydrolyseerd,

met een gewichtgemiddeld molecuulgewicht (Mw) van minder dan 350 000

0.3749 ex 3913 90 00 85 Steriel natriumhyaluronaat (CAS RN 9067-32-7) 0 % - 31.12.2023

0.3249 ex 3913 90 00 95 Chondroïtinezwavelzuur, natriumzout (CAS RN 9082-07-9) 0 % - 31.12.2023

0.4797 * ex 3916 20 00 91 Profielen van poly(vinylchloride) van het soort dat wordt gebruikt 0 % - 31.12.2024

bij de fabricage van damwandplanken en bekledingen, die de volgende additieven bevatten:

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— titaandioxide

— poly(methylmethacrylaat)

— calciumcarbonaat

— bindmiddelen

0.5988 ex 3916 90 10 10 Staven met celstructuur, bevattende: 0 % - 31.12.2023

— polyamide-6 of poly(epoxy anhydride)

— 7 of meer doch niet meer dan 9 gewichtspercenten

polytetrafluorethyleen indien aanwezig,

— 10 of meer doch niet meer dan 25 gewichtspercenten

anorganische vulstoffen

0.4641 * ex 3917 40 00 91 Verbindingsstukken van kunststof bevattende O-ringen, een klem 0 % - 31.12.2024

en een ontgrendelingssysteem om te worden aangebracht in slangen voor autobrandstoffen

0.2421 ex 3919 10 19 10 Reflecterende folien, bestaande uit een laag polyurethaan, aan één 0 % - 31.12.2023 zijde voorzien van beveiligingsmerktekens tegen namaak,

ex 3919 10 80 25 verandering of vervanging van gegevens of kopiëren, of een officieel merkteken voor een bepaald gebruik, en ingebedde glazen

ex 3919 90 80 31 bolletjes, en aan de andere zijde voorzien van een kleeflaag en aan

één zijde of aan beide zijden bedekt met een verwijderbare beschermingsfolie

0.4800 * ex 3919 10 80 27 Polyesterfolie: 0 % - 31.12.2024

ex 3919 90 80 20 — aan één kant voorzien van een temperatuurgevoelige acryl

kleeflaag waarvan de kleefkracht opgeheven wordt bij een

temperatuur van 90 °C of meer doch niet meer dan 200 °C en

een polyester beschermfilm, en

— aan de andere kant al dan niet voorzien van een drukgevoelige

acryl kleeflaag of een temperatuurgevoelige acryl kleeflaag

waarvan de kleefkracht opgeheven wordt bij een temperatuur

van 90 °C of meer doch niet meer dan 200 °C en een polyester

beschermfilm

Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.2910 ex 3919 10 80 35 Reflecterende foliën, bestaande uit een laag van 0 % - 31.12.2023 poly(vinylchloride), een laag van alkydpolyester, aan één zijde

voorzien van beveiligingsmerktekens tegen namaak, verandering of vervanging van gegevens of kopiëren, of een officieel merkteken voor een bepaald gebruik, die alleen zichtbaar zijn met behulp van retroreflecterende belichting, en ingebedde glazen bolletjes, en aan de andere zijde voorzien van een kleeflaag, aan één zijde of aan beide zijden bedekt met een verwijderbare beschermingsfolie

0.4757 ex 3919 10 80 37 Polytetrafluorethyleenfolie: 0 % - 31.12.2020

— met een dikte van 100µm of meer,

— een breukrek van niet meer dan 100 percent,

— aan één zijde voorzien van een drukgevoelige siliconenkleeflaag

0.4093 ex 3919 10 80 40 Zwarte poly(vinylchloride)folie: 0 % - 31.12.2022

ex 3919 90 80 43 — met een glans van meer dan 30 graden, zoals bepaald volgens

testmethode ASTM D2457,

— al dan niet aan één zijde voorzien van een beschermende

poly(ethyleentereftalaat)folie, en aan de andere zijde van een

drukgevoelige kleeflaag met profiel en een verwijderbare

beschermfolie

0.4761 ex 3919 10 80 43 Ethyleen-vinylacetaatfolie: 0 % - 31.12.2020

ex 3919 90 80 26 — met een dikte van 100 µm of meer,

— aan één zijde bekleed met een druk- of UV-gevoelige acryl

kleefstof en een polyester of polypropyleen beschermfilm

0.4303 ex 3919 10 80 45 Versterkte polyethyleen schuimtape met aan beide zijden een acryl 0 % - 31.12.2022 drukgevoelige zelfklevende lijmlaag voorzien van microgroeven en

ex 3919 90 80 45 aan één zijde een schutblad, met een toepassingsdikte van 0,38 mm of meer doch niet meer dan 1,53 mm

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.3035 ex 3919 10 80 50 Kleeffoliën bestaande uit een basislaag van een copolymeer van 0 % - 31.12.2023 ethyleen en vinylacetaat (EVA) met een dikte van 70 μm of meer,

ex 3919 90 80 41 voorzien van een kleeflaag van acryl met een dikte van 5 μm of meer, bestemd om te worden gebruikt bij het polijsten en/of

ex 3920 10 89 25 versnijden van siliciumschijven (2)

0.3036 ex 3919 10 80 55 Band van acrylschuim, aan een zijde bedekt met een door warmte 0 % - 31.12.2022 activeerbare kleefstof of een drukgevoelige kleefstof van acryl, en

ex 3919 90 80 53 aan de andere zijde voorzien van een drukgevoelige kleefstof van acryl en een verwijderbare beschermfolie, met een aftrekkracht (peel adhesion) onder een hoek van 90 º van meer dan 25 N/cm (volgens de methode ASTM D 3330)

0.2416 ex 3919 10 80 57 Reflecterend vel: 0 % - 31.12.2023

ex 3919 90 80 30 — met een folie van polycarbonaat of acrylpolymeer, aan één

zijde voorzien van in regelmatig patroon aangebrachte

ex 3920 61 00 30 inpersingen (“embossed”)

— aan één of beide zijden bedekt met een of meer lagen kunststof

of metallisatie en

— al dan niet aan één zijde bedekt met een kleeflaag en een

verwijderbare beschermfolie

0.6886 ex 3919 10 80 63 Reflecterende folie bestaande uit 0 % - 31.12.2020

— een laag van acrylhars voorzien van merktekens tegen namaak,

verandering of vervanging van gegevens of kopiëren, of een

officieel merkteken voor een bepaald gebruik,

— een laag van acrylhars met ingebedde glazen bolletjes,

— een laag van acrylhars gehard met een op melamine gebaseerd

vernettingsagens,

— een metaallaag,

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— een acrylkleeflaag, en

— een verwijderbare beschermfolie

0.5161 ex 3919 10 80 70 Rollen polyethyleenfolie: 0 % - 31.12.2021

ex 3919 90 80 75 — zelfklevend aan één zijde,

— met een totale dikte van 0,025 mm of meer maar niet meer dan

0,09 mm,

— met een totale breedte van 60 mm of meer maar niet meer dan

1110 mm,

van de soort gebruikt ter bescherming van het oppervlak van producten bedoeld bij post 8521of 8528

0.4545 ex 3919 10 80 73 Zelfklevende reflecterende folie, al dan niet ingesegmenteerde 0 % - 31.12.2023 delen,

ex 3919 90 80 50

— al dan niet met een watermerk,

— al dan niet aan één zijde voorzien van een met een kleefstof

aangebrachte toepassingstape;

de reflecterende folie bestaat uit:

— een laag acryl- of vinylpolymeer,

— een laag poly(methylmethacrylaat) of polycarbonaat met

microprisma's,

— een metaallaag,

— een kleeflaag, en

— een verwijderbare beschermfolie

— al dan niet met nog een laag polyester

0.5166 ex 3919 10 80 75 Zelfklevende reflecterende folie, bestaande uit verschillende lagen 0 % - 31.12.2021 waaronder:

ex 3919 90 80 80

— een copolymeer van acrylaathars,

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— polyurethaan,

— een gemetalliseerde laag met aan één zijde stempels tegen

namaak, verandering of vervanging van gegevens of kopiëren,

of een officieel merkteken voor een beoogd doel,

— glazen microbolletjes en

— een kleeflaag en een verwijderbare beschermfolie aan één of

beide zijden

0.4799 * ex 3919 10 80 85 Folie van poly(vinylchloride), poly(ethyleentereftalaat), 0 % - 31.12.2024

polyethyleen of van een ander polyolefine: ex 3919 90 80 28

— aan één zijde voorzien van een UV-gevoelige acryl kleeflaag en

een beschermfilm

— met een totale dikte van 65 μm of meer zonder verwijderbare

beschermfolie

0.4414 ex 3919 90 80 19 Transparante zelfklevende folie van poly(ethyleentereftalaat): 0 % - 31.12.2023

— vrij van onzuiverheden of gebreken,

— aan één zijde voorzien van een drukgevoelige kleefstof van

acryl en een beschermfolie en aan de andere zijde van een

antistatische laag van een ionische organische

cholineverbinding,

— al dan niet met een bedrukbare stofwerende laag van een

gemodificeerde organische lange keten alkylverbinding,

— met een totale dikte zonder de beschermfolie van 54 μm of meer doch niet meer dan 64 μm, en

— een breedte van meer dan 1 295 mm doch niet meer dan 1 305

mm

0.7415 ex 3919 90 80 21 Polytetrafluorethyleenfolie, 0 % - 31.12.2022

— met een dikte van 50 µm of meer, maar niet meer dan 155 µm,

Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— met een breedte van 6,30 mm of meer, maar niet meer dan

585 mm,

— met een rek bij breuk van niet meer dan 200 percent, en

— aan één zijde voorzien van een drukgevoelige siliconenkleeflaag

met een dikte van niet meer dan 40 µm

0.4314 * ex 3919 90 80 22 Folie van polyester, polyethyleen of polypropyleen bedekt met een 0 % - 31.12.2024

drukgevoelige zelfklevende acryl en/of rubber lijmlaag, al dan niet voorzien van een verwijderbare beschermfolie, opgemaakt in rollen met een breedte van 45,7 cm om meer maar niet meer dan 160 cm

0.3243 ex 3919 90 80 23 Vellen, bestaande uit 1 tot 3 gelamineerde lagen 0 % - 31.12.2023 poly(ethyleentereftalaat) en een copolymeer van tereftaalzuur,

sebacinezuur en ethyleenglycol, aan een zijde voorzien van een laag slijtvast acryl en aan de andere zijde van een drukgevoelige kleefstof van acryl, een in water oplosbare laag methylcellulose en een beschermingsfolie van poly(ethyleentereftalaat)

0.4760 * ex 3919 90 80 24 Reflecterende gelaagde folie: 0 % - 31.12.2024

— bestaande uit een epoxyacrylaatlaag die aan één zijde is

voorzien van in een regelmatig patroon aangebrachte

inpersingen,

— aan beide zijden bedekt met een of meer lagen kunststof en

— aan één zijde bedekt met een kleeflaag en een verwijderbare

beschermfolie

0.4415 ex 3919 90 80 33 Transparante zelfklevende folie van polyethyleen, vrij van 0 % - 31.12.2023 onzuiverheden of gebreken, aan één zijde voorzien van een

drukgevoelige kleefstof van acryl, met een dikte van 60 μm of meer, maar niet meer dan 70 μm, en met een breedte van meer dan 1 245 mm maar niet meer dan 1 255 mm

0.4398 ex 3919 90 80 35 Reflecterende gelaagde folie op rollen, met een breedte van meer 0 % - 31.12.2023 dan 20 cm, waarin door middel van de zogenaamde "embossed"

techniek een regelmatig patroon is aangebracht, bestaande uit:

— een laag polyurethaan bevattende glazen microbolletjes,

— een laag poly(ethyleenvinylacetaat),

— een kleeflaag, en

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— een verwijderbare beschermfolie

0.7503 ex 3919 90 80 37 Folie van polyethyleen of polycarbonaat, in gebruiksklare vormen 0 % - 31.12.2023 gesneden,

— één zijde gedeeltelijk bedrukt, waarbij een deel van het

afgedrukte hetzij informatie verstrekt over de betekenis van

LED's die zichtbaar zijn op de niet-bedrukte gebieden, hetzij de

punten markeert die moeten worden aangeraakt om het systeem

te bedienen,

— de andere zijde gedeeltelijk bedekt met een kleeflaag,

— beide zijden bedekt met een verwijderbare beschermfolie, en

— met afmetingen van niet meer dan 14 cm x 2,5 cm,

bestemd voor de vervaardiging van drukknopschakelaars voor mechatronische systemen voor verstelbare meubelen

(2)

0.4445 ex 3919 90 80 49 Reflecterende gelaagde vellen, bestaande uit een folie van 0 % - 31.12.2023 poly(methylmethacrylaat), aan één zijde voorzien van in een

regelmatig patroon aangebrachte inpersingen, een folie van een polymeer met daarin glazen microbolletjes, een kleeflaag en een verwijderbare beschermingsfolie

0.5507 ex 3919 90 80 51 Biaxiaal georiënteerde foliën van poly(methylmethacrylaat), met 0 % - 31.12.2023 een dikte van 50 of meer doch niet meer dan 90 µm, aan één zijde

bedekt met een kleeflaag en een verwijderbare beschermfolie

0.6883 ex 3919 90 80 52 Witte tape van polyolefine, bestaande uit, achtereenvolgens: 0 % - 31.12.2020

— een zelfklevende laag op basis van synthetische rubber met een

dikte van 8 μm of meer doch niet meer dan 17 μm,

— een polyolefinelaag met een dikte van 28 μm of meer doch niet meer dan 40 μm, en

— een beschermlaag zonder silicone met een dikte van minder dan

1 µm

0.4532 * ex 3919 90 80 54 Poly(vinylchloride)folie, aan één zijde bedekt met 0 % - 31.12.2024

— een polymeerlaag

— een kleeflaag

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— een verwijderbare beschermfolie, aan één zijde gegaufreerd,

voorzien van sferoïden;

al dan niet aan de andere zijde bedekt met een kleeflaag en een gemetalliseerde polymeerlaag

0.5052 ex 3919 90 80 63 Gecoëxtrudeerde drielagige folie, 0 % - 31.12.2020

— waarvan elke laag een mengsel bevat van polypropyleen en

polyethyleen,

— bevattende minder dan 3 gewichtspercenten andere polymeren,

— al dan niet titaandioxide in de kernlaag bevattende,

— bekleed met een drukgevoelige kleefstof van acryl en

— met een verwijderbare beschermfolie (release liner)

— met een totale dikte van niet meer dan 110 µm

0.4947 ex 3919 90 80 65 Zelfklevende folie met een dikte van 40 µm of meer, doch niet meer 0 % - 31.12.2020 dan 400 µm, bestaande uit een of meer lagen transparant,

gemetalliseerd of gekleurd poly(ethyleentereftalaat), aan een zijde bedekt met een krasbestendige laag, en aan de andere zijde met een drukgevoelige kleeflaag en een verwijderbare beschermfolie

0.4925 ex 3919 90 80 70 Zelfklevende polijstschijven van microporeus polyurethaan, al dan 0 % - 31.12.2020 niet bekleed met een pad

0.4964 ex 3919 90 80 82 Reflecterende foliën, bevattende: 0 % - 31.12.2020

— een laag polyurethaan,

— een laag glazen microbolletjes,

— een laag gemetalliseerd aluminium, en

— een kleeflaag, aan één of beide zijden bedekt met een

verwijderbare beschermfolie

— al dan niet een laag poly(vinylchloride),

— een laag, al dan niet voorzien van beveiligingsmerktekens tegen

namaak, verandering of vervanging van gegevens of kopiëren,

of een officieel merkteken voor een bepaald gebruik

0.4459 ex 3919 90 80 83 Reflectorvellen of verstrooiervellen, op rollen, 0 % - 31.12.2022 Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

ex 9001 90 00 33 — ter bescherming tegen ultraviolette of infrarode warmtestraling,

voor bevestiging op ramen of

— voor de gelijkwaardige transmissie en verdeling van licht,

bedoeld voor lcd-modules

0.3241 ex 3920 10 25 20 Foliën van polyethyleen, van de soort gebruikt voor linten voor 0 % - 31.12.2023 schrijfmachines

0.4419 ex 3920 10 28 91 Folie van polyethyleen, bedrukt met een grafisch ontwerp met 0 % - 31.12.2023 gebruik van vier basisinktkleuren plus speciale kleuren, zodat aan

één zijde van de folie meerdere inktkleuren worden verkregen en aan de andere zijde één kleur, waarbij het grafisch ontwerp de volgende kenmerken heeft:

— het herhaalt zich met gelijke afstanden over de gehele lengte

van de folie

— de patronen aan elk van beide zijden vallen precies over elkaar

0.6640 ex 3920 10 40 40 Gelaagde buisfolie, voornamelijk van polyethyleen: 0 % - 31.12.2020

— bestaande uit een drielagige barrière met een kernlaag van

ethyleenvinylalcohol, aan beide zijden bedekt met een laag

polyamide, aan weerszijden bedekt met ten minste één laag

polyethyleen;

— met een totale dikte van 55 µm of meer;

— met een diameter van 500 mm of meer, maar niet meer dan

600 mm

0.5139 ex 3920 10 89 30 Ethyleenvinylacetaat(EVA)folie met: 0 % - 31.12.2021

— een reliëfoppervlak met ingeperste golvingen en

— een dikte van meer dan 0,125 mm

0.3754 ex 3920 10 89 40 Composietplaat bevattende een acryllaag en gelamineerd aan een 0 % - 31.12.2021 laag van polyethyleen met hoge dichtheid, met een totale dikte van

0,8 mm of meer doch niet meer dan 1,2 mm Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.5482 ex 3920 20 21 40 Biaxiaal georiënteerde folie van polypropyleen: 0 % - 31.12.2021

— met een dikte van niet meer dan 0,1 mm,

— aan beide zijden voorzien van speciale bedekkingsmiddelen

voor de vervaardiging van beveiligde bankbiljetten

0.4394 ex 3920 20 29 60 Monoaxiaal georiënteerde folie, met een totale dikte van niet meer 0 % - 31.12.2023 dan 75 μm, bestaande uit drie of vier lagen, waarbij elke laag een

mengsel van polypropyleen en polyethyleen bevat, met een kernlaag die al dan niet titaandioxide bevat, en met:

— een treksterkte in de lengterichting van 120 MPa of meer doch

niet meer dan 270 MPa, en

— een treksterkte in de dwarsrichting van 10 MPa of meer doch

niet meer dan 40 MPa,

bepaald volgens testmethode ASTM D882/ISO 527-3

0.3028 * ex 3920 20 29 70 Monoaxiaal georiënteerde folie, bestaande uit drie lagen, waarbij 0 % - 31.12.2024

elke laag bestaat uit een mengsel van polypropyleen en een copolymeer van ethyleen en vinylacetaat, met een kernlaag die al dan niet titaandioxide bevat en

— een dikte van 55 of meer doch niet meer dan 97 µm,

— een elasticiteitsmodule in de lengterichting van 0,30 of meer

doch niet meer dan 1,45 GPa, en

— een elasticiteitsmodule in de dwarsrichting van 0,20 of meer

doch niet meer dan 0,70 GPa

0.5167 ex 3920 20 29 94 Gecoëxtrudeerde drielagige folie, 0 % - 31.12.2022

— waarvan elke laag een mengsel bevat van polypropyleen en

polyethyleen,

— bevattende minder dan 3 gewichtspercenten andere polymeren,

— al dan niet titaandioxide in de kernlaag bevattende,

— met een totale dikte van niet meer dan 70 µm

0.3024 ex 3920 43 10 92 Foliën van poly(vinylchloride), bevattende stabilisatoren tegen 0 % - 31.12.2023 ultraviolette stralen, zonder microscopisch gaatje, met een dikte van

60 of meer doch niet meer dan 80 µm en bevattende 30 of meer doch niet meer dan 40 delen weekmaker op 100 delen poly(vinylchloride) Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.3235 ex 3920 43 10 94 Foliën met een spiegelglansgraad van 70 of meer, gemeten onder 0 % - 31.12.2023 een hoek van 60 ° met gebruikmaking van een glansmeter (volgens

ex 3920 49 10 93 de methode ISO 2813:2000), bestaande uit een of meer lagen poly(vinylchloride) aan beide zijden bekleed met een laag kunststof, met een dikte van 0,26 mm of meer doch niet meer dan 1,0 mm, aan de glanzende zijde bedekt met een beschermende laag polyethyleen, in rollen met een breedte van 1 000 mm of meer doch niet meer dan 1 450 mm, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van producten bedoeld bij post 9403

(2)

0.3026 ex 3920 43 10 95 Reflecterende gelaagde foliën, bestaande uit een folie van 0 % - 31.12.2023 poly(vinylchloride) en een folie van een andere kunststof, geheel

voorzien van in een regelmatig patroon aangebrachte piramidevormige inpersingen, aan een zijde bedekt met een verwijderbare beschermingsfolie

0.5930 ex 3920 49 10 30 Folie van een copolymeer van (polyvinyl)chloride: 0 % - 31.12.2023

— bevattende 45 of meer gewichtspercenten vulstoffen

— op een drager

0.3021 ex 3920 51 00 20 Platen van poly(methylmethacrylaat) bevattende 0 % - 31.12.2023 aluminiumtrihydroxide, met een dikte van 3,5 mm of meer doch

niet meer dan 19 mm

0.5506 ex 3920 51 00 30 Biaxiaal georiënteerde foliën van poly(methylmethacrylaat), met 0 % - 31.12.2023 een dikte van 50 of meer doch niet meer dan 90 μm

0.5753 ex 3920 51 00 40 Platen van polymethylmethacrylaat die voldoen aan de norm EN 0 % - 31.12.2023 4366 (MIL-PRF-25690)

0.7418 ex 3920 62 19 05 Folie van poly(ethyleentereftalaat) in rollen: 0 % - 31.12.2022

ex 3920 62 90 10 — met een dikte van 0,335 mm of meer maar niet meer dan 0,365

mm, en

— bedekt met een goudlaag met een dikte van 0,03 μm of meer,

maar niet meer dan 0,06 μm

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.3234 ex 3920 62 19 08 Foliën van poly(ethyleentereftalaat), niet voorzien van een 0 % - 31.12.2023 kleeflaag, met een dikte van niet meer dan 25 µm,:

— hetzij alleen gekleurd in de massa,

— hetzij gekleurd in de massa en aan een zijde gemetalliseerd

0.3017 ex 3920 62 19 12 Foliën geheel van poly(ethyleentereftalaat), met een totale dikte van 0 % - 31.12.2023 niet meer dan 120 µm, bestaande uit een of twee lagen die elk in de

massa gekleurd zijn en/of een ultraviolet (UV)-licht absorberende stof bevatten, niet voorzien van een kleeflaag of enig ander materiaal

0.3022 ex 3920 62 19 18 Gelaagde foliën geheel van poly(ethyleentereftalaat), met een totale 0 % - 31.12.2023 dikte van niet meer dan 120 µm, bestaande uit een laag die enkel

gemetalliseerd is en een of twee lagen die elk in de massa gekleurd zijn en/of een ultraviolet (UV)-licht absorberende stof bevatten, niet voorzien van een kleeflaag of enig ander materiaal

0.3034 ex 3920 62 19 20 Reflecterende foliën van polyester, voorzien van piramidevormige 0 % - 31.12.2023 inpersingen, bestemd voor de vervaardiging van

veiligheidsetiketten of -insignes (stickers, badges),

veiligheidskleding en toebehoren daarvan, schooltassen en andere

tassen en dergelijke bergingsmiddelen (2)

0.3356 ex 3920 62 19 38 Foliën van poly(ethyleentereftalaat), met een dikte van niet meer 0 % - 31.12.2023 dan 12 µm, aan een zijde bekleed met een laag aluminiumoxide met

een dikte van niet meer dan 35 nm

0.3357 ex 3920 62 19 48 Foliën, ook op rollen, van poly(ethyleentereftalaat): 0 % - 31.12.2020

— aan beide zijden voorzien van een laag epoxyacrylhars,

— met een totale dikte van 37 μm (± 3 μm)

0.2589 ex 3920 62 19 52 Foliën van poly(ethyleentereftalaat), poly(ethyleennaftalaat) of 0 % - 31.12.2023 soortgelijke polyester, aan één zijde voorzien van metalen en/of

metaaloxiden, bevattende minder dan 0,1 gewichtspercent aluminium, met een dikte van niet meer dan 300 µm en met een oppervlakteweerstand van niet meer dan 10 000 ohm (per vierkant) (volgens de methode ASTM D 257-99) Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.4344 ex 3920 62 19 60 Folie van poly(ethyleentereftalaat): 0 % - 31.12.2022

— met een dikte van niet meer dan 20 µm,

— aan ten minste één zijde bedekt met een gasbarrièrelaag

bestaande uit een polymere matrix waarin silica of

aluminiumoxide is gedispergeerd en met een dikte van niet

meer dan 2 µm

0.4520 ex 3920 62 19 76 Transparante poly(ethyleentereftalaat)folie: 0 % - 31.12.2023

— aan beide zijden bekleed met lagen organische stoffen op

acrylbasis met een dikte van 7 nm of meer doch niet meer dan

80 nm,

— met een oppervlaktespanning van 36 Dyne/cm of meer doch

niet meer dan 39 Dyne/cm,

— met een lichtdoorlatendheid van meer dan 93 %,

— met een troebeling van niet meer dan 1,3 %,

— met een totale dikte van 10 µm of meer doch niet meer dan

350 µm,

— met een breedte van 800 mm of meer doch niet meer dan

1 600 mm

0.3328 ex 3920 69 00 20 Foliën van poly(ethyleennaftaleen-2,6-dicarboxylaat) 0 % - 31.12.2023

0.6483 * ex 3920 69 00 50 Enkellagig, biaxiaal georiënteerde folie: 0 % - 31.12.2024

— voor meer dan 85 gewichtspercent samengesteld uit

poly(melkzuur) en uit niet meer dan 10,50 gewichtspercent

polymeer op basis van gemodificeerd poly(melkzuur), uit

polyglycolester en talk,

— met een dikte van 20 µm of meer, maar niet meer dan 120 µm

— biologisch afbreekbaar en composteerbaar (bepaald volgens

methode EN 13432)

0.6484 * ex 3920 69 00 60 Enkellagige, transversaal georiënteerde krimpfolie: 0 % - 31.12.2024

— voor meer dan 80 gewichtspercent samengesteld uit

poly(melkzuur) en voor niet meer dan 15,75 gewichtspercent

uit toevoegingen van gemodificeerd poly(melkzuur),

— met een dikte van 45 µm of meer, maar niet meer dan 50 µm,

Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— biologisch afbreekbaar en composteerbaar (bepaald volgens

methode EN 13432)

0.6515 * ex 3920 79 10 10 Beschilderde gevulkaniseerde vezelplaten met een dikte van niet 0 % p/st 31.12.2024

meer dan 1,5 mm

0.4766 * ex 3920 91 00 52 Foliën van poly(vinylbutyral): 0 % - 31.12.2024

— bevattende 26 of meer doch niet meer dan 30

gewichtspercenten triethyleenglycol bis(2-ethylhexanoaat) als

weekmaker

— met een dikte van 0,73 mm of meer doch niet meer dan

1,50 mm

0.3329 ex 3920 91 00 91 Foliën van poly(vinylbutyral), bevattende een gekleurde band welke 3 % - 31.12.2023 van donker naar licht verloopt

0.3136 * ex 3920 91 00 93 Folie van poly(ethyleentereftalaat), al dan niet aan één of beide 0 % - 31.12.2024

zijden gemetalliseerd, of gelaagde folie van poly(ethyleentereftalaat), alleen aan de buitenzijden gemetalliseerd, en met de volgende kenmerken:

— een doorlaatbaarheid van het zichtbare licht van 50 % of meer,

— aan één of beide zijden voorzien van een laag

poly(vinylbutyral) doch niet voorzien van kleefstof of andere

materialen dan poly(vinylbutyral),

— een totale dikte van niet meer dan 0,2 mm, zonder rekening te

houden met lagen van poly(vinylbutyral), en een dikte van

poly(vinylbutyral) van meer dan 0,2 mm

0.4508 ex 3920 91 00 95 Gecoëxtrudeerde drielagige foliën van poly(vinylbutyral) met 0 % - 31.12.2023 kleurenband die van donker naar licht verloopt, bevattende als

weekmaker 29 of meer doch niet meer dan 31 gewichtspercenten

2,2’-ethyleendioxydiethyl bis(2-ethylhexanoaat)

0.3917 ex 3920 99 28 40 Polymeerfolie met de volgende monomeren: 0 % - 31.12.2023

— poly(tetramethyleenetherglycol),

— bis(4-isocyanatocyclohexyl)methaan,

— butaan-1,4-diol of butaan-1,3-diol,

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— met een dikte van ten minste 0,25 mm maar ten hoogste

5,0 mm,

— met op één oppervlak een regelmatig reliëfpatroon,

— en bedekt met een verwijderbare laag

0.5938 * ex 3920 99 28 45 Transparante folie van polyurethaan, aan één zijde gemetalliseerd: 0 % - 31.12.2024

— met een glans van meer dan 90 graden, zoals bepaald volgens

testmethode ASTM D2457,

— aan de gemetalliseerde zijde bedekt met een warmteuithardende

lijmlaag bestaande uit een copolymeer van

polyethyleen/polyproplyleen,

— aan de andere zijde bedekt met een beschermende

poly(ethyleentereftalaat)folie,

— met een totale dikte van meer dan 204 µm doch niet meer dan

244 µm

0.4192 ex 3920 99 28 50 Thermoplastische polyurethaanfolie met een dikte van 250 μm of 0 % - 31.12.2021 meer doch niet meer dan 350 μm aan één zijde bedekt met een

verwijderbare beschermingsfolie

0.6579 * ex 3920 99 28 65 Mat, thermoplastisch polyurethaanfolie op rollen, met: 0 % m² 31.12.2024

— een dikte van 1640 mm (± 10 mm),

— een glans van 3,3 graden of meer, maar niet meer dan 3,8

(bepaald Volgens de methode ASTM D2457),

— een oppervlakteruwheid van 1,9 Ra of meer, maar niet meer

dan 2,8 Ra (bepaald volgens de methode ISO 4287),

— een dikte van meer dan 365 µm, maar niet meer dan 760 µm,

— een hardheid van 90 (± 4) (bepaald volgend de methode Shore

A (ASTM D2240)),

— een breukrek van 470 % (bepaald volgens de methode EN ISO

527)

0.5315 ex 3920 99 28 70 Vellen op rollen, bestaande uit epoxyhars, met geleidende 0 % - 31.12.2021 eigenschappen, bevattende:

— microbolletjes met een bekleding van metaal, al dan niet

gelegeerd met goud,

Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— een kleeflaag,

— met een beschermende laag siliconen of

poly(ethyleentereftalaat) aan één zijde,

— met een beschermende laag poly(ethyleentereftalaat) aan de

andere zijde,

— met een breedte van 5 cm of meer maar niet meer dan 100 cm

en

— met een lengte van niet meer dan 2 000 m

0.3326 ex 3920 99 59 25 Foliën van poly(1-chloortrifluorethyleen) 0 % - 31.12.2023

0.7603 ex 3920 99 59 30 Poly(tetrafluoroethyleen)film met 10 gewichtspercent of meer 0 % - 31.12.2023 grafiet

0.2873 ex 3920 99 59 55 Ionenwisselaarmembranen van gefluoreerde kunststof 0 % - 31.12.2023

0.3135 ex 3920 99 59 65 Folie van een copolymeer van vinylalcohol, oplosbaar in koud 0 % - 31.12.2023 water, met een dikte van 34 µm of meer doch niet meer dan 90 µm,

een treksterkte bij breuk van 20 MPa of meer doch niet meer dan 55

MPa en een breukrek van 250 % of meer doch niet meer dan 900 %

0.7127 ex 3920 99 59 70 Tetrafluorethyleenfolie, opgemaakt in rollen, met: 0 % - 31.12.2021

— een dikte van 50 µm,

— een smeltpunt van 260°C, en

— een relatieve dichtheid van 1,75 (ASTM D792)

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van halfgeleidermodules

(2)

0.7529 ex 3920 99 59 75 Folie van fluorethyleenpropyleenhars CAS RN 25067-11-2) met: 0 % - 31.12.2023

— een dikte van 0,010 mm of meer, maar niet meer dan 0,80 mm,

— een breedte van 1 219 mm of meer, maar niet meer dan

1 575 mm, en

— een smeltpunt van 252 °C (gemeten volgens ASTM D-3418)

Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.4095 ex 3920 99 90 20 Anisotrope geleidende folie, op rollen, met een breedte van ten 0 % - 31.12.2023 minste 1,2 mm maar ten hoogste 3,15 mm en een lengte van ten

hoogste 300 m, gebruikt voor de koppeling van elektronische componenten bij de productie van LCD- of plasmaschermen

0.3318 * ex 3921 13 10 10 Vel van polyurethaanschuim, met een dikte van 3 mm (± 15 %) en 0 % m³ 31.12.2024

een dichtheid van 0,09435 of meer doch niet meer dan 0,10092

0.5815 ex 3921 13 10 20 Rollen van open-cel polyurethaan schuim: 0 % - 31.12.2022

— met een dikte van 2,29 mm (± 0,25 mm),

— aan de oppervlakte behandeld met een foraminous hechting

promotor en

— gelamineerd aan een polyesterfolie en een laag van textiel

0.6066 ex 3921 19 00 30 Blokken met celstructuur, bevattende: 0 % - 31.12.2023

— polyamide-6 of poly(epoxy anhydride)

— 7 of meer doch niet meer dan 9 gewichtspercenten

polytetrafluorethyleen indien aanwezig,

— 10 of meer doch niet meer dan 25 gewichtspercenten

anorganische vulstoffen

0.6911 * ex 3921 19 00 40 Transparante, microporeuze folie van met acrylzuur geënt 3.2 % - 31.12.2020

polyethyleen, op rollen, met:

— een breedte van 98 mm of meer, maar niet meer dan

than170 mm,

— een dikte van 15 µm of meer, maar niet meer dan 36 µm,

van de soort gebruikt voor de vervaardiging van separators voor alkalinebatterijen

0.7132 ex 3921 19 00 50 Poreus membraan van polytetrafluorethyleen (PTFE) gelamineerd 0 % - 31.12.2021 aan een gebonden textielvlies ("spunbonded") van polyester met:

— een totale dikte van meer dan 0,05 mm, maar niet meer dan

0,20 mm,

— een penetratiedruk tussen 5 en 200 kPa overeenkomstig ISO

811, en

— een luchtdoorlatendheid van 0,08 cm³/cm²/s of meer

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

overeenkomstig ISO 5636-5

0.7280 ex 3921 19 00 60 Multiporeus meerlagige separatorfolie met: 0 % m² 31.12.2022

— één microporeuze laag van polyethyleen tussen twee

microporeuze lagen van polypropyleen en al dan niet met een

coating van aluminiumoxide op beide zijden,

— een breedte van 65 mm of meer, maar niet meer dan 170 mm,

— een totale dikte van 0,01 mm of meer, maar niet meer dan

0,03 mm,

— een poreusheid van 0,25 of meer, maar niet meer dan 0,65

0.7309 ex 3921 19 00 70 Microporeuze membranen van geëxpandeerde 0 % - 31.12.2022 polytetrafluorethyleen (ePTFE) in rollen, met:

— een breedte van 600 mm of meer maar niet meer dan

1 730 mm, en

— een membraandikte van 15 μm of meer maar niet meer dan

50 μm

bestemd voor de vervaardiging van een uit twee componenten bestaand ePTFE-membraan

(2)

0.7263 ex 3921 19 00 80 Microporeuze enkellagige folie van polypropyleen of microporeuze 0 % - 31.12.2022 drielagige folie van polypropyleen, polyethyleen en polypropyleen,

elke folie met

— nul krimp in de transversale productierichting,

— een totale dikte van 10 µm of meer maar niet meer dan 50 µm,

— een breedte van 15 mm of meer maar niet meer dan 900 mm,

— een lengte van meer dan 200 m, naar niet meer dan 3000 m, en

— een gemiddelde poriëngrootte tussen 0,02 µm en 0,1 µm

0.3314 ex 3921 19 00 93 Microporeuse stroken van polytetrafluorethyleen op een drager van 0 % - 31.12.2023 gebonden textielvlies, bestemd om te worden gebruikt bij de

vervaardiging van filters voor apparaten voor nierdialyse

(2)

Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.3002 ex 3921 19 00 95 Foliën van polyethersulfon, met een dikte van niet meer dan 0 % - 31.12.2023 200 µm

0.3003 ex 3921 90 10 10 Composietplaten van poly(ethyleentereftalaat) of van 0 % - 31.12.2023 poly(butyleentereftalaat), versterkt met glasvezels

0.4379 ex 3921 90 10 20 Foliën van poly(ethyleentereftalaat), aan één zijde of aan beide 0 % - 31.12.2023 zijden gelamineerd met een laag non-woven van naast elkaar

liggende draden van poly(ethyleentereftalaat) en geïmpregneerd met polyurethaan- of epoxyhars

0.6156 ex 3921 90 10 30 Meerlaagse folie, bestaande uit: 0 % m² 31.12.2023

— een poly(ethyleentereftalaat)folie met een dikte van meer dan

100 µm, maar niet meer dan 150 µm,

— een primer van fenolmateriaal met een dikte van meer dan

8 µm, maar niet meer dan 15 µm,

— een zelfklevende laag van synthetische rubber met een dikte

van 20 µm, maar niet meer dan 30 µm,

— en een transparante poly(ethyleentereftalaat)beschermlaag met

een dikte van meer dan 35 µm, maar niet meer dan 40 µm

0.4844 * ex 3921 90 55 25 Prepregvellen of -rollen, bevattende polyimidehars 0 % - 31.12.2024

ex 7019 40 00 21

ex 7019 40 00 29

0.7510 ex 3921 90 55 35 Glasvezel geïmpregneerd met epoxyhars bestemd voor de 0 % m² 31.12.2023 vervaardiging van smartcards

(2)

0.6742 * ex 3921 90 55 40 Drielagig textiel, in rollen, 0 % m² 31.12.2020

— met een centrale laag van 100 % nylon tafzijde of tafzijde van

een mengsel van nylon en polyester;

— aan beide zijden gecoat met polyamide;

— met een totale dikte van niet meer dan 135 μm;

— met een gewicht van niet meer dan 80 g/m 2

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.6807 ex 3921 90 55 50 Met glasvezel versterkte foliën van reactief, halogreenvrij 0 % m² 31.12.2020 epoxyhars met verharders, additieven en anorganische vulstoffen,

bestemd voor het inkapselen van halfgeleidersystemen

(2)

0.3312 ex 3921 90 60 35 Ionenwisselaarmembranen op basis van een weefsel dat aan beide 0 % - 31.12.2023 zijden is bekleed met gefluoreerde kunststof, voor gebruik in

ex 5407 71 00 30 elektrolytische cellen voor de elektrolyse van chlooralkalische oplossingen

ex 5903 90 99 30

(2)

0.5396 ex 3923 10 90 10 Bergingsmiddelen voor fotomaskers of wafers: 0 % - 31.12.2021

— bestaande uit antistatisch materiaal of mengsels van

thermoplastische kunststoffen met speciale eigenschappen wat

betreft elektrische ontladingen en uitgassing,

— met niet-poreuze, slijt- of slagvaste oppervlakte-eigenschappen,

— voorzien van een speciaal bevestigingssysteem om het

fotomasker of de wafers tegen beschadiging van het oppervlak

en cosmetische beschadiging te beschermen, en

— al dan niet voorzien van een afdichting,

van de soort gebruikt bij de fotolithografische of andere

halfgeleiderproductie voor het omsluiten van fotomaskers of wafers

0.7040 ex 3926 30 00 20 Plastic logo van de autofabrikant met montagesteunen aan de 0 % - 31.12.2021 achterzijde, al dan niet behandeld met chroom, bestemd voor

gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87

(2)

0.7335 ex 3926 30 00 30 Gegalvaniseerde decoratieve interieur of exterieur onderdelen, 0 % p/st 31.12.2022 bestaande uit:

ex 3926 90 97 34

— een copolymeer van acrylonitril-butadieen-styreen (ABS), al

dan niet vermengd met polycarbonaat,

— lagen van koper, nikkel en chroom

voor gebruik bij de vervaardiging van onderdelen voor Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

motorvoertuigen bedoeld bij de posten 8701 tot en met 8705

(2)

0.7630 ex 3926 30 00 40 Kunststof binnendeurhendel gebruikt bij de vervaardiging van 0 % - 31.12.2023 motorvoertuigen

(2)

0.2764 ex 3926 90 97 10 Microbolletjes van polymeren van divinylbenzeen, met een 0 % - 31.12.2023 diameter van 4,5 µm of meer doch niet meer dan 80 µm

0.3756 ex 3926 90 97 15 Met glasvezel versterkte dwarse bladveren van kunststof, bestemd 0 % - 31.12.2023 om te worden gebruikt bij de vervaardiging van ophangsystemen

voor motorvoertuigen (2)

0.2978 * ex 3926 90 97 20 Reflecterende vellen en stroken, waarvan de bovenzijde bestaat uit 0 % - 31.12.2023

een laag poly(vinylchloride), die is voorzien van in een regelmatig patroon aangebrachte piramidevormige inpersingen en die - door middel van parallel lopende of in roosterpatroon aangebrachte thermische lassen - is bevestigd op de onderzijde die bestaat uit een laag kunststof of uit breiwerk of weefsel dat aan één zijde is voorzien van een deklaag van kunststof

0.6717 ex 3926 90 97 23 Afdekking van kunststof met klemmen voor de achteruitkijkspiegel 0 % p/st 31.12.2020 buiten van motorvoertuigen

0.3850 ex 3926 90 97 25 Niet-expandeerbare microbolletjes van een copolymeer van 0 % - 31.12.2023 acrylonitril, methacrylonitril en isobornylmethacrylaat, met een

diameter van 3 µm of meer doch niet meer dan 4,6 µm

0.7445 ex 3926 90 97 27 Pakking van polyethyleenschuim bedoeld ter opvulling van de 0 % - 31.12.2023 ruimte tussen de carrosserie van een motorvoertuig en de onderkant

van een achteruitkijkspiegel

0.5474 ex 3926 90 97 30 Delen van frontjes van autoradio's en auto-airconditioningsystemen: 0 % - 31.12.2021

— van acrylonitril-butadieen-styreen met of zonder polycarbonaat,

— met een koper-, een nikkel- en een chroomdeklaag,

— met een totale deklaagdikte van 5,54 µm of meer maar niet

Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

meer dan 49,6 µm

0.6301 * ex 3926 90 97 33 Behuizingen, delen van behuizingen, cilinders, regelknoppen, 0 % p/st 31.12.2024

frames, afdekplaatjes en andere delen van acrylonitril-butadieenstyreen of polycarbonaat, van de soort gebruikt bij de vervaardiging van afstandsbedieningen

0.7061 * ex 3926 90 97 40 Siliconen omhulsel voor een borstimplantaat 0 % - 31.12.2021

0.6166 ex 3926 90 97 50 Knop van een front van een autoradio, gemaakt van polycarbonaat 0 % p/st 31.12.2023 op basis van bisfenol A, in onmiddellijke verpakkingen met een

inhoud van niet minder dan 300 stuks

0.7196 ex 3926 90 97 77 Siliconen ontkoppelingsring met een binnendiameter van 14,7 mm 0 % p/st 31.12.2021 of meer, maar niet meer dan 16,0 mm, in verpakkingen met een

inhoud per onmiddellijke verpakking van 2 500 stuks of meer, van de soort gebruikt in parkeerhulpsensorsystemen

0.3046 ex 4007 00 00 10 Draad en koord, van gevulkaniseerde en gesiliconeerde rubber 0 % - 31.12.2023

0.6708 ex 4009 42 00 20 Rubberen remslang met: 0 % - 31.12.2020

— textieldraden;

— een wanddikte van 3,2 mm;

— een hol, metalen, aan beide zijden samengeperst uiteinde;

— een of meer montagesteunen;

van de soort gebruikt voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87

0.7042 ex 4010 31 00 10 Eindloze drijfriem van gevulcaniseerd rubber met 0 % - 31.12.2021 trapeziumvormige dwarsdoorsnede (V-snaren) en overlangs

ex 4010 33 00 10 gegroefd patroon aan de binnenzijde, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87

ex 4010 39 00 10

(2)

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.6844 ex 4016 93 00 20 Pakking van gevulkaniseerde rubber (ethyleenpropyleendieen 0 % - 31.12.2020 monomeren) met een toelaatbare uitstroom van materiaal bij

vormnaden van niet meer dan 0,25 mm, in de vorm van een rechthoek:

— met een lengte van 72 mm of meer doch niet meer dan 825

mm;

— met een breedte van 18 mm of meer doch niet meer dan 155

mm

0.7170 ex 4016 99 57 10 Luchtinlaatslang voor luchttoevoer naar het verbrandingsdeel van 0 % p/st 31.12.2021 de motor, bestaande uit ten minste:

— één flexibele rubberslang,

— één slang van kunststof en

— klemmen van metaal,

— al dan niet een resonator

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87

(2)

0.7169 ex 4016 99 57 20 Rubberen bumperstrip met een siliconenlaag met een lengte van 0 % p/st 31.12.2021 niet meer dan 1200 mm en met ten minste vijf plastic klemmen van

kunststof bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87

(2)

0.7357 ex 4016 99 57 30 Pen huls van een remklauw van gevulkaniseerde rubber met: 0 % - 31.12.2022

— een binnendiameter van niet meer dan 5 mm en een

buitendiameter van niet meer dan 35 mm,

— een hoogte of 15 mm of meer, maar niet meer dan 40 mm, en

— een geribbeld ontwerp

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87

(2)

0.5148 ex 4016 99 97 30 Balgen voor gebruik bij het vormen en de vulkanisatie van banden 0 % - 31.12.2021 Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.5842 ex 4104 41 19 10 Buffelleder, gesplit, chroomgelooid met een synthetische nalooiing 0 % - 31.12.2022 (niet afgewerkt leder ("crust")), in droge staat

0.2555 4105 10 00 Schapenleder, alsmede onthaarde huiden en vellen, van schapen, 0 % - 31.12.2023 voorgelooid of gelooid, doch niet verder bewerkt, ook indien

4105 30 90 gesplit, andere dan de producten bedoeld bij post 4114

0.2553 4106 21 00 Geitenleder, alsmede onthaarde huiden en vellen, van geiten, 0 % - 31.12.2023 voorgelooid of gelooid, doch niet verder bewerkt, ook indien

4106 22 90 gesplit, andere dan de producten bedoeld bij post 4114

0.2554 4106 31 00 Leder en voorgelooide onthaarde huiden en vellen, van andere 0 % - 31.12.2023 dieren, alsmede leder en voorgelooide huiden en vellen, van niet

4106 32 00 behaarde dieren, voorgelooid of enkel gelooid, andere dan de producten bedoeld bij post 4114

4106 40 90

4106 92 00

0.6223 ex 4408 39 30 10 Okoumé fineerplaten 0 % - 31.12.2023

— met een lengte van 1 270 mm of meer, maar niet meer dan

3 200 mm,

— met een breedte van 150 mm of meer, maar niet meer dan

2 000 mm,

— met een dikte van 0,5 mm of meer, maar niet meer dan 4 mm,

— niet-geschuurd en

— niet-geschaafd

0.7065 ex 4412 99 40 10 Gelaagd hout bestaande uit twee lagen fineerplaten met: 0 % - 31.12.2021

ex 4412 99 50 10 — een breedte van 210 mm of meer maar niet meer dan 320 mm,

ex 4412 99 85 20 — een lengte van 297 mm of meer maar niet meer dan 450 mm,

— een dikte van 0,45 mm of meer maar niet meer dan 0,8 mm,

gebruikt voor de vervaardiging van producten bedoeld bij de posten Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

4420, 4421, 4820, 4909 of 4911

(2)

0.4217 ex 5004 00 10 10 Garens van zijde (andere dan de garens van afval van zijde), niet 0 % - 31.12.2021 opgemaakt voor de verkoop in het klein, ongebleekt, ontgomd of

gebleekt, geheel van zijde

0.2551 ex 5005 00 10 10 Garens, geheel van vlokzijde, niet opgemaakt voor de verkoop in 0 % - 31.12.2023 het klein

ex 5005 00 90 10

0.2544 5208 11 10 Verbandgaas 5.2 % - 31.12.2023

0.7372 ex 5311 00 90 10 Weefsel met effenbinding van papiergarens gelijmd op een laag van 0 % - 31.12.2022 tissuepapier:

— met een gewicht van 230 g/m² of meer, maar niet meer dan 280

g/m², en

— gesneden in rechthoeken met een zijlengte van 40 cm of meer

maar niet meer dan 140 cm

0.7515 ex 5311 00 90 20 Sisalstof in rollen met: 0 % - 31.12.2023

— een lengte van 20 meter of meer, maar niet meer dan 30 meter

en

— een breedte van maximaal 2,5 meter

bestemd om te worden gebruikt bij de productie van keukengerei van roestvrij staal

(2)

0.7608 ex 5402 44 00 10 Synthetisch elastomeergaren: 0 % - 31.12.2023

— ongedraaid, of met niet meer dan 50 draaiingen per meter, met

een garennummer van 300 dtex of meer, maar niet meer dan

1 000 dtex,

Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— samengesteld uit polyurethaan-urea op basis van een

copolyetherglycol van tetrahydrofuraan en 3-

methyltetrahydrofuraan,

bestemd voor de vervaardiging van wegwerphygiëneproducten bedoeld bij post 9619

(2)

0.4902 ex 5402 47 00 20 Bicomponentmonofilamentgaren van niet meer dan 30 decitex, 0 % - 31.12.2020 bestaande uit:

— een kern van poly(ethyleentereftalaat), en

— een buitenlaag van een copolymeer van

poly(ethyleentereftalaat) en poly(ethyleenisoftalaat),

bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van filtreerstoffen

(2)

0.2975 ex 5402 49 00 30 Garens van copolymeren van glycolzuur en melkzuur, bestemd 0 % - 31.12.2023 voor de vervaardiging van hechtmiddelen voor chirurgisch

gebruik (2)

0.3098 ex 5402 49 00 50 Garens van poly(vinylalcohol), niet getextureerd 0 % - 31.12.2023

0.3096 ex 5402 49 00 70 Synthetische filamentgarens, niet getwijnd, bevattende 85 of meer 0 % m 31.12.2023 gewichtspercenten acrylonitril, in de vorm van een koord van 1 000

of meer doch niet meer dan 25 000 filamenten, met een gewicht van 0,12 g/m of meer doch niet meer dan 3,75 g/m en met een lengte van 100 m of meer, bestemd voor de vervaardiging van draad van koolstofvezels

(2)

0.6884 ex 5403 39 00 10 Biologisch afbreekbaar (norm EN 14995) monofilament van niet 0 % - 31.12.2020 meer dan 33 dtex, met ten minste 98 gewichtspercenten polylactide

(PLA), bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van filtreerweefsels voor de voedingsindustrie

(2)

0.2481 ex 5404 19 00 50 Monofilamenten van polyester of poly(butyleentereftalaat), met een 0 % - 31.12.2023 afmeting van de dwarsdoorsnede van 0,5mm of meer doch niet

Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

meer dan 1 mm, bestemd voor de vervaardiging van ritssluitingen

(2)

0.3311 ex 5404 90 90 20 Strippen van polyimide 0 % - 31.12.2023

0.4258 ex 5407 10 00 10 Weefsels, bestaande uit kettingfilamentgaren van polyamide-6,6 en 0 % - 31.12.2022 inslagfilamentgaren van polyamide-6,6, polyurethaan en een

copolymeer van tereftaalzuur, p-fenyleendiamine en 3,4’– oxybis(fenyleenamine)

0.3090 ex 5503 11 00 10 Synthetische stapelvezels van een copolymeer van tereftaalzuur, p- 0 % - 31.12.2023

fenyleendiamine en 3,4’-oxybis(fenyleenamine), met een lengte van ex 5601 30 00 40 niet meer dan 7 mm

0.3214 ex 5503 90 00 20 Vezels van poly(vinylalcohol), ook indien geacetaliseerd 0 % - 31.12.2023

ex 5506 90 00 10

ex 5601 30 00 10

0.3212 ex 5603 11 10 10 Gebonden textielvlies van poly(vinylalcohol), aan het stuk of enkel 0 % m² 31.12.2023 vierkant of rechthoekig gesneden met:

ex 5603 11 90 10

— een dikte van 200 of meer doch niet meer dan 280 µm en

ex 5603 12 10 10

— een gewicht van 20 of meer doch niet meer dan 50 g/m 2

ex 5603 12 90 10

ex 5603 91 10 10

ex 5603 91 90 10

ex 5603 92 10 10

ex 5603 92 90 10

0.2552 * ex 5603 12 90 30 Gebonden textielvlies van aromatische polyamide, verkregen door 0 % m² 31.12.2023

polycondensatie van m-fenyleendiamine en isoftaalzuur, aan het Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

ex 5603 13 90 30 stuk of enkel vierkant of rechthoekig gesneden

ex 5603 14 90 10

ex 5603 92 90 60

ex 5603 93 90 40

ex 5603 94 90 30

0.2548 ex 5603 12 90 60 Gebonden textielvlies van door samensmelting van de vezels 0 % m² 31.12.2023 verkregen ("spunbonded") vlies van polyethyleen, met een gewicht

ex 5603 13 90 60 van meer dan 60 doch niet meer dan 80g/m 2 en een luchtweerstand

(Gurley) van 8 of meer doch niet meer dan 36seconden (volgens de methode ISO 5636/5)

0.5059 ex 5603 13 10 20 Gebonden textielvlies van door samensmelting van de vezels 0 % m² 31.12.2020 verkregen ("spunbonded") vlies van polyethyleen, met een

bekledingslaag,

— met een gewicht van meer dan 80 doch niet meer dan 105 g/m²

en

— een luchtweerstand (Gurley) van 8 of meer doch niet meer dan

75 seconden (volgens de methode ISO 5636/5

0.5987 ex 5603 14 90 40 Gebonden textielvlies, bestaande uit poly(ethyleentereftalaat) 0 % m² 31.12.2023 "spunbonded" dragers:

— met een massa van 160 g/m² of meer maar niet meer dan

300 g/m²,

— al dan niet aan één zijde bedekt met een membraan of een

membraan en aluminium

van de soort gebruikt voor de vervaardiging van industriële filters

0.3041 * ex 5603 92 90 20 Gebonden textielvlies, bestaande uit een door verstuiving van het 0 % m² 31.12.2023

gesmolten polymeer verkregen ("meltblown") vlies van een ex 5603 93 90 20 thermoplastisch elastomeer dat aan beide zijden is bedekt met door

samensmelting van filamenten verkregen ("spunbonded") vlies van polypropyleen Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.3042 * ex 5603 92 90 70 Gebonden textielvlies, bestaande uit meerdere lagen van een 0 % m² 31.12.2023

mengsel van door verstuiving van het gesmolten polymeer ex 5603 94 90 40 verkregen vezels ("meltblown") en van stapelvezels van

polypropyleen en polyester, al dan niet aan één zijde of aan beide zijden bedekt met een door samensmelting van filamenten verkregen ("spunbonded") vlies van polypropyleen

0.5197 ex 5603 92 90 80 Gebonden textielvlies van polyolefine, bestaande uit een 0 % m² 31.12.2021 elastomerenlaag, aan beide zijden bekleed met

ex 5603 93 90 50 polyolefinefilamenten:

— een gewicht van 25 g/m 2 of meer doch niet meer dan 150 g/m 2 ,

— aan het stuk of enkel vierkant of rechthoekig gesneden,

— niet geïmpregneerd,

— met rekeigenschappen in dwars- of in machinerichting

bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van baby/kinderverzorgingsproducten

(2)

0.6135 ex 5603 93 90 60 Textielvlies vervaardigd van polyestervezels, 0 % m² 31.12.2023

— met een gewicht van 85 g/m 2 ,

— met een constante dikte van 95 µm (± 5 µm),

— niet bekleed of bedekt,

— in rollen met een breedte van 1 m en een lengte van 2 000m tot

5 000 m,

voor het bekleden van membranen bij de vervaardiging van osmose- en omgekeerde-osmosefilters

(2)

0.3210 * ex 5603 94 90 20 Staafjes van acrylvezel, met een lengte van niet meer dan 50 cm, 0 % m² 31.12.2023

bestemd voor de vervaardiging van viltstiftpunten

(2)

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.3406 * ex 5607 50 90 10 Niet gesteriliseerd bindgaren van poly(glycolzuur) of van 0 % - 31.12.2024

poly(glycolzuur) en de copolymeren daarvan met melkzuur, gevlochten, met een kerndraad, bestemd voor de vervaardiging van hechtmiddelen voor chirurgisch gebruik

(2)

0.2415 ex 5803 00 10 91 Weefsel met gaasbinding van katoen, met een breedte van minder 0 % - 31.12.2023 dan 1 500 mm

0.7081 ex 5903 20 90 20 Twee lagen weefsels met plastic inlagen met: 0 % - 31.12.2021

— één laag bestaande uit gebreide of gehaakte weefsels van

polyester,

— een andere laag bestaande uit polyurethaanschuim,

— een gewicht van 150 g/m2 of meer maar niet meer dan 500

g/m2,

— een dikte van 1 mm of meer maar niet meer dan 5 mm

gebruikt voor de vervaardiging van het opvouwbaar dak van motorvoertuigen

(2)

0.2417 ex 5906 99 90 10 Gegummeerde weefsels, bestaande uit kettinggaren van polyamide 0 % - 31.12.2023 6,6 en inslaggaren van polyamide-6,6, polyurethaan en een

copolymeer van tereftaalzuur, p-fenyleendiamine en 3,4’- oxybis(fenyleenamine)

0.2453 ex 5907 00 00 10 Weefsels voorzien van een laag bolletjes met een diameter van niet 0 % - 31.12.2021 meer dan 150 µm die in lijm zijn ingebed

0.3207 ex 5911 90 99 30 Delen van toestellen, voor het zuiveren van water volgens 0 % - 31.12.2023 omgekeerde osmose, hoofdzakelijk bestaande uit membranen van

ex 8421 99 90 92 kunststof die zijn aangebracht op een drager van weefsel of van gebonden textielvlies en die zijn gewikkeld om een geperforeerde buis, geborgen in een cilindervormige omhulling van kunststof met een wanddikte van niet meer dan 4 mm, het geheel al dan niet geborgen in een cilinder met een wanddikte van 5 mm of meer

0.4638 * ex 5911 90 99 40 Polijstlappen (“polishing pads”) bestaande uit meerdere lagen 0 % - 31.12.2024

gebonden textielvlies van polyester, geïmpregneerd met Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

polyurethaan

0.7340 ex 5911 90 99 50 Trillingsdemper voor luidsprekers, gemaakt van rond, gegolfd, 0 % - 31.12.2022 flexibel en op maat gesneden weefsel van vezels van polyester,

katoen of aramide of een combinatie daarvan, van de soort gebruikt in autoluidsprekers

0.6469 * ex 6804 21 00 20 Schijven 0 % p/st 31.12.2024

— van synthetische diamanten gebonden met een legering van

metaal, een legering van keramiek of een legering van

kunststof,

— met zelfscherpend effect door constante afslijting van de

diamanten,

— geschikt voor het slijpen van wafers,

— al dan niet voorzien van een gat in het midden,

— al dan niet op een drager

— met een gewicht van niet meer dan 377 g per stuk en

— met een uitwendige diameter van niet meer dan 206 mm

0.7126 ex 6805 30 00 10 Reinigingsmateriaal voor de tip van een probe, bestaande uit een 0 % - 31.12.2021 polymere matrix met schuurdeeltjes op een substraat bestemd voor

de vervaardiging van halfgeleiders

(2)

0.2755 ex 6813 89 00 20 Wrijvingsmateriaal, met een dikte van minder dan 20 mm, niet 0 % - 31.12.2023 gemonteerd, bestemd voor de vervaardiging van

wrijvingsonderdelen

(2)

0.5931 ex 6814 10 00 10 Geagglomereerd mica met een dikte van niet meer dan 0,15 mm, op 0 % - 31.12.2023 rollen, ook indien gebrand, al dan niet versterkt met aramidevezels

0.2546 ex 6903 90 90 20 Reactorbuizen en -houders van siliciumcarbide, van de soort 0 % - 31.12.2023 gebruikt in diffusie- en oxidatieovens voor de vervaardiging van

halfgeleidermaterialen Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.4978 ex 6909 19 00 20 Rollen of kogels van siliciumnitride (Si 3 N 4 ) 0 % - 31.12.2020

0.6071 ex 6909 19 00 25 Keramische korrels, bevattende aluminiumoxide, siliciumoxide en 0 % - 31.12.2023 ijzeroxide

0.3403 ex 6909 19 00 30 Katalysatordragers, bestaande uit poreuze keramische stukken van 0 % - 31.12.2023 cordieriet of van mulliet, met een totaal volume van niet meer dan

65 l, met één of meer aan beide uiteinden open of aan één uiteinde

afgesloten kanaaltjes per cm 2 van de oppervlakte van de

dwarsdoorsnede

0.2538 ex 6909 19 00 50 Werken van keramische stoffen gemaakt met continuvezels van 0 % - 31.12.2023 keramische oxiden, bevattende:

ex 6914 90 00 20

— 2 of meer gewichtspercenten diboortrioxide,

— niet meer dan 28 gewichtspercenten siliciumdioxide en

— 60 of meer gewichtspercenten dialuminiumtrioxide

0.3766 ex 6909 19 00 60 Katalysatordragers, bestaande uit poreuze keramische stukken van 0 % - 31.12.2023 een mengsel van siliciumcarbide en silicium, met een hardheid van

minder dan 9 op de schaal van Mohs, met een totaal volume van niet meer dan 65 liter en met per cm2 van het oppervlak van de doorsnede één of meer gesloten kanalen aan het uiteinde

0.4582 ex 6909 19 00 70 Steunen voor katalysatoren of filters, bestaande uit poreus keramiek 0 % - 31.12.2023 en hoofdzakelijk vervaardigd uit aluminium- en titaanoxiden; met

een totaalvolume van ten hoogste 65 liter en ten minste één porie (open aan één of beide uiteinden) per cm² dwarsdoorsnede

0.3404 * ex 6914 90 00 30 Microbolletjes van keramische stoffen, doorzichtig, verkregen uit 0 % - 31.12.2024

siliciumdioxide en zirkoniumdioxide, met een diameter van meer dan 125 µm

0.6651 ex 7004 90 80 10 Vlakke glasplaat getrokken van alkali-aluminiumsilicaat met: 0 % - 31.12.2020

— een krasvrije laag met een dikte van 45 micrometer (± 5

micrometer);

— een totale dikte van 0,45 mm of meer, doch niet meer dan

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

1,1 mm;

— een breedte van 300 mm of meer, doch niet meer dan

3210 mm;

— een lengte van 300 mm of meer, doch niet meer dan 2 000 mm;

— een doorlaatbaarheid van zichtbaar licht van 90 % of meer;

— een optische vervorming van 55° of meer

0.6286 * ex 7006 00 90 25 Glazen schijfje van vuurgepolijst ("float") borosilicaatglas 0 % p/st 31.12.2024

— met een diktevariatie van 1 µm of minder, en

— lasergegraveerd

0.7619 ex 7006 00 90 40 Platen natronkalkglas van STN-kwaliteit (Super Twisted Nematic) 0 % - 31.12.2023 met:

— een lengte van 300 mm of meer, maar niet meer dan 600 mm,

— een breedte van 300 mm of meer, maar niet meer dan 600 mm,

— een dikte van 0,5 mm of meer, maar niet meer dan 1,1 mm,

— een deklaag van indiumtinoxide met een weerstand van 80 ohm

of meer, maar niet meer dan 160 ohm aan één zijde,

— een meerlaagse antireflectiedeklaag aan de andere zijde, en

— afgeschuinde randen,

van een soort die wordt gebruikt voor de vervaardiging van lcdmodules (liquid crystal display)

0.6380 * ex 7009 10 00 30 Gelaagd glas dat het licht mechanisch kan dimmen door de 0 % p/st 31.12.2024

verschillende hoeken van het invallende licht:

— al dan niet met een chroomlaag,

— met scheurvast plakband of smeltlijm, en

— met een verwijderbaar schutvel aan de voorkant en een

beschermende papierlaag aan de achterkant,

van de soort gebruikt voor achteruitkijkspiegels van voertuigen

0.6870 ex 7009 10 00 40 Elektrochrome, zelfdimmende binnenachteruitkijkspiegel bestaande 0 % - 31.12.2020 Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

uit:

— een spiegelhouder

— een behuizing van kunststof

— een geïntegreerd circuit

voor gebruik bij de vervaardiging van motorvoertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87

(2)

0.5789 ex 7009 10 00 50 Onafgewerkt elektrochroom zelfdimmend glas voor 0 % - 31.12.2022 achteruitkijkspiegels voor motorvoertuigen:

— al dan niet voorzien van een kunststof achterplaat,

— al dan niet voorzien van een verwarmingselement,

— al dan niet voorzien van een Blind Spot Module (BSM) display

0.5022 ex 7009 91 00 10 Niet omlijste spiegels van glas met: 0 % p/st 31.12.2020

— een lengte van 1516 mm (± 1 mm);

— een breedte van 553 mm (± 1 mm);

— een dikte van 3 mm (± 0,1 mm);

— de achterzijde van de spiegel bekleed met een beschermfolie

van polyethyleen (PE) met een dikte van 0,11 mm of meer

doch niet meer dan 0,13 mm;

— een loodgehalte van niet meer dan 90 mg/kg en

— een corrosiebestendigheid van 72 uur of meer volgens de

zoutsproeitest ISO 9227

0.3400 ex 7014 00 00 10 Optische elementen van glas (andere dan bedoeld bij post 7015), 0 % - 31.12.2023 niet optisch bewerkt, andere dan signaalen

waarschuwingsartikelen

0.3161 ex 7019 12 00 02 Rovings, van 650 tex of meer doch niet meer dan 2 500 tex, bekleed 0 % - 31.12.2023 met een laag van polyurethaan, al dan niet gemengd met andere

ex 7019 12 00 22 stoffen Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.5750 ex 7019 12 00 05 Rovings variërend van 1980 tot 2033 tex, bestaande uit 0 % - 31.12.2022

continuglasvezels van 9μm (±0,5µm)

ex 7019 12 00 25

0.2532 ex 7019 19 10 10 Garens van 33 tex of een veelvoud daarvan (± 7,5 %), vervaardigd 0 % - 31.12.2023 van verspinbare continuglasvezels met een nominale diameter van

3,5 of 4,5 µm, hoofdzakelijk bestaande uit vezels met een diameter van 3 of meer doch niet meer dan 5,2 µm, niet behandeld voor hechting aan elastomeren

0.5749 ex 7019 19 10 15 S-glasgarens van 33 tex of een veelvoud van 33 tex (± 13 %), 0 % - 31.12.2022 gemaakt van verspinbare continuglasvezels met vezels met een

diameter van 9 µm (- 1 µm / + 1,5 µm)

0.5021 ex 7019 19 10 20 Garens van 10,3 tex of meer doch niet meer dan 11,9 tex, 0 % - 31.12.2020 vervaardigd van continu gesponnen glasfilamenten, waarin de

meeste filamenten een diameter van 4,83 µm of meer doch niet meer dan 5,83 µm hebben

0.5020 ex 7019 19 10 25 Garens van 5,1 tex of meer doch niet meer dan 6.0 tex, vervaardigd 0 % - 31.12.2020 van continu gesponnen glasfilamenten, waarin de meeste filamenten

een diameter van 4,83 µm of meer doch niet meer dan 5,83 µm hebben

0.2535 * ex 7019 19 10 30 Garens van E-glas van 22 tex (± 1,6 tex), vervaardigd van 0 % - 31.12.2024

verspinbare continuglasvezels met een nominale diameter van 7 µm, hoofdzakelijk bestaande uit vezels met een diameter van 6,35 of meer doch niet meer dan 7,61 µm

0.4848 ex 7019 19 10 50 Garens van 11 tex of een veelvoud daarvan (± 7,5 %), vervaardigd 0 % - 31.12.2022 van verspinbare continuglasvezels, bevattende 93 of meer

gewichtspercenten siliciumdioxide, met een nominale diameter van 6 µm of 9 µm, andere dan behandelde

0.2872 * ex 7019 19 10 55 Glaskoord, geïmpregneerd met rubber of kunststof, verkregen uit 0 % - 31.12.2024

filamenten van glas van het type-K of het type-U, bestaande uit:

— 9 % of meer doch niet meer dan 16 % magnesiumoxide,

— 19 % of meer doch niet meer dan 25 % aluminiumoxide,

— 0 % of meer doch niet meer dan 2 % booroxide,

— zonder calciumoxide,

Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

bedekt met een latex bevattende ten minste een

resorcinolformaldehydehars en gechloorsulfoneerd polyethyleen

0.4024 ex 7019 19 10 60 Glaskoord met een hoge elasticiteitsmodulus (type K), 0 % - 31.12.2023 geïmpregneerd met rubber, verkregen uit gedraaid glasvezelgaren

ex 7019 90 00 30 met een hoge elasticiteitsmodulus, bekleed met een latex die bestaat uit een resorcinol-formaldehydehars met of zonder vinylpyridine en/of gehydrogeneerde acrylnitril-butadieenrubber (HNBR)

0.3153 ex 7019 19 10 70 Strengen van glas, geïmpregneerd met rubber of kunststof, 0 % - 31.12.2023 verkregen op basis van draad van gedraaide filamenten van glas,

ex 7019 90 00 20 bedekt met een latex bevattende ten minste een resorcinolformaldehyde-vinylpyridinehars en een acrylnitril-butadieenrubber (NBR)

0.4059 ex 7019 39 00 50 Niet-geweven producten van niet-verspinbare glasvezels, bestemd 0 % - 31.12.2021

voor de vervaardiging van luchtfilters of katalysatoren (2)

0.4476 ex 7019 40 00 11 Weefsels van rovings, geïmpregneerd met epoxyhars, met een 0 % - 31.12.2023 thermische uitzettingscoëfficiënt tussen 30°C en 120°C (bepaald

ex 7019 40 00 19 met de IPC-TM-650-methode) van:

— 10ppm per°C of meer, doch niet meer dan 12ppm per°C in de

lengte en de breedte en

— 20ppm per°C of meer, doch niet meer dan 30ppm per°C in de

dikte, met een glasovergangstemperatuur van 152°C of meer,

doch niet meer dan 153°C (bepaald met de IPC-TM-650-

methode)

0.7056 * ex 7019 40 00 70 Weefsels van E-glasvezels: 0 % m² 31.12.2021

ex 7019 52 00 30 — met een gewicht van 20 g/m² of meer maar niet meer dan

214 g/m²,

— geïmpregneerd met silaan,

— op rollen,

— met een vochtgehalte van 0,13 of minder gewichtspercenten, en

Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— met niet meer dan 3 holle vezels per 100 000 vezels,

uitsluitend voor gebruik bij de vervaardiging van prepregs en met koper beklede laminaten

(2)

0.7647 ex 7019 52 00 40 Glasvezelweefsel met een deklaag van epoxyhars bevattende: 0 % - 31.12.2023

— 91 of meer, maar niet meer dan 93 gewichtspercenten glasvezel

— 7 of meer, maar niet meer dan 9 gewichtspercenten epoxyhars

0.3940 ex 7019 90 00 10 Niet verspinbare glasvezels, in hoofdzaak bestaande uit vezels met 0 % - 31.12.2023 een diameter van minder dan 4,6µm

0.5348 ex 7020 00 10 10 Sokkel voor televisietoestellen, ook indien met een steun voor 0 % p/st 31.12.2021 bevestiging en stabilisatie van het televisietoestel

ex 7616 99 90 77

0.7266 ex 7020 00 10 20 Grondstoffen voor optische elementen van gesmolten 0 % p/st 31.12.2022 siliciumdioxide met:

— een dikte van 10 cm of meer, maar niet meer dan 40 cm, en

— een gewicht van 100 kg of meer

0.4127 ex 7201 10 11 10 Gietijzeren ingots met een lengte van niet meer dan 350 mm, een 0 % - 31.12.2021 breedte van niet meer dan 150 mm, een hoogte van niet meer dan

150 mm

0.4128 ex 7201 10 30 10 Gietijzeren ingots met een lengte van niet meer dan 350 mm, een 0 % - 31.12.2021 breedte van niet meer dan 150 mm, een hoogte van niet meer dan

150 mm, bevattende niet meer dan 1 gewichtspercent silicium

0.3353 7202 50 00 Ferrosilicochroom 0 % - 31.12.2023

0.4853 ex 7202 99 80 10 IJzer-dysprosiumlegering met: 0 % - 31.12.2020

— 78 of meer gewichtspercenten dysprosium en

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— 18 of meer – doch niet meer dan 22 – gewichtspercenten ijzer

0.7235 ex 7315 11 90 10 Stalen distributieketting van het roltype met een 0 % - 31.12.2022 vermoeidheidsgrens van 2 kN bij 7 000 rpm of meer, bestemd voor

de vervaardiging van motoren van motorvoertuigen

(2)

0.7166 ex 7318 19 00 30 Verbindingsstang voor de hoofdremcilinder met schroefdraad aan 0 % p/st 31.12.2021 beide einden bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van

goederen bedoeld bij hoofdstuk 87

(2)

0.7502 ex 7318 24 00 30 Pijpkoppelingselementen 0 % - 31.12.2023

— vervaardigd van martensitisch roestvrij staal volgens

specificatie 17-4PH,

— spuitgegoten,

— met een Rockwellhardheid van 38 (±1) of 53 (+2/-1),

— met afmetingen 9 mm x 5,5 mm x 6,5 mm of meer, maar niet

meer dan 35 mm x 17 mm x 8 mm

van de soort gebruikt voor koppelingen voor buizen en pijpen

0.4548 ex 7320 90 10 91 Platte spiraalveren van gehard staal, met: 0 % p/st 31.12.2023

— een dikte van 2,67mm of meer, maar niet meer dan 4,11mm,

— een breedte van 12,57mm of meer, maar niet meer dan

16,01mm,

— een koppel van 18,05Nm of meer, maar niet meer dan 73,5Nm,

— een hoek tussen de vrije stand en de nominale werkstand van

76° of meer, maar niet meer dan 218°

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van spanners voor drijfriemen voor explosie- en verbrandingsmotoren

(2)

0.4126 ex 7326 20 00 20 Metaalvlies, bestaande uit een massa roestvrijstalen draden met een 0 % - 31.12.2021 diameter van 0,001 mm tot 0,070 mm, samengeperst door sinteren

en walsen Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.7414 ex 7326 90 92 40 Behuizing van stalen inspuitstuk met geïntegreerde flens uit één 0 % p/st 31.12.2022 stuk open-mal gesmeed uit 4 gietstukken, machinaal bewerkt, met:

— een diameter van 5 752 mm of meer, maar niet meer dan 5 758

mm,

— een hoogte van 3 452 mm of meer, maar niet meer dan 3 454

mm,

— een totaal gewicht van 167 875 kg of meer, maar niet meer dan

168 125 kg

van een soort gebruikt voor de vervaardiging van vaten voor kernreactoren

0.6680 ex 7326 90 98 40 IJzeren en stalen gewichten: 0 % - 31.12.2020

— al dan niet met onderdelen van andere stoffen;

— al dan niet met onderdelen van andere metalen;

— al dan niet met een behandeld oppervlak;

— al dan niet bedrukt;

van een soort gebruikt voor de vervaardiging van afstandsbedieningen

0.7365 ex 7326 90 98 50 Oppervlakte-gehard stalen zuigerstang voor een hydraulisch of 0 % - 31.12.2022 hydropneumatische schokdemper van motorvoertuigen:

— met een chroomlaag,

— met een diameter van 11 mm of meer, maar niet meer dan 28

mm,

— met een lengte van 80 mm of meer, maar niet meer dan 600

mm,

met een draadeind of een spil voor elektrisch weerstandslassen

0.7401 ex 7409 19 00 10 Platen of bladen: 0 % - 31.12.2022

ex 7410 21 00 70 — met ten minste één laag geweven glasvezel, geïmpregneerd met

brandvertragend kunsthars met een glasovergangstemperatuur

(Tg) van meer dan 130 °C (zoals gemeten volgens IPC-TM-

650, methode 2.4.25),

— aan één of beide zijden bekleed met een koperfolie met een

dikte van niet meer dan 3,2 mm,

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

en ten minste één van de volgende stoffen bevattende:

— poly(tetrafluorethyleen) (CAS RN 9002-84-0)

— poly(oxy-(2,6-dimethyl)-1,4-fenyleen) (CAS RN 25134-01-4)

— epoxyhars met een thermische expansie van niet meer dan 10

ppm in lengte en breedte en niet meer dan 25 ppm in hoogte

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van printplaten

(2)

0.5311 * ex 7410 11 00 10 Rol van laminaatfolie van grafiet en koper, met: 1.3 % - 31.12.2020

ex 8507 90 80 60 — een breedte van 610 mm of meer, maar niet meer dan 620 mm,

en ex 8545 90 90 30

— een diameter van 690 mm of meer, maar niet meer dan 710

mm,

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van elektrisch oplaadbare lithium-ionbatterijen

(2)

0.3352 ex 7410 21 00 10 Bladen of platen bestaande uit poly(tetrafluorethyleen), bevattende 0 % - 31.12.2023 aluminiumoxide of titaandioxide als vulstof of versterkt met een

weefsel van glasvezels, aan beide zijden voorzien van bladkoper

0.7509 ex 7410 21 00 20 Foliën, rollen samengesteld uit één laag glas/epoxy van 100 µm 0 % m² 31.12.2023 gelamineerd met een folie van geraffineerd koper aan één of twee

zijden van 35 µm met een tolerantie van 10 %, bestemd voor de vervaardiging van smartcards

(2)

0.3005 ex 7410 21 00 30 Foliën van polyimide, ook indien epoxyhars en/of glasvezels 0 % - 31.12.2023 bevattende, aan een of beide zijden voorzien van bladkoper

0.3926 ex 7410 21 00 40 Bladen of platen: 0 % - 31.12.2023 Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— bestaande uit in het midden een laag papier of een laag van een

of andere soort nonwoven vezel, aan beide zijden gelamineerd

met een weefsel van glasvezel en geïmpregneerd met

epoxyhars, of

— bestaande uit verschillende lagen papier, geïmpregneerd met

fenolhars,

aan één of beide zijden bekleed met bladkoper met een dikte van ten hoogste 0,15 mm

0.4479 * ex 7410 21 00 50 Platen: 0 % - 31.12.2023

— bestaande uit minstens één laag weefsel van glasvezels

geïmpregneerd met warmhardende hars,

— aan één of beide zijden bekleed met koperfolie met een dikte

van niet meer dan 0,15 mm en

— met een diëlektrische constante (DK) van minder dan 3,9 en

een verliesfactor (Df) van minder dan 0,015 bij een

meetfrequentie van 10 GHz, gemeten volgens IPC-TM-650

0.7341 * ex 7413 00 00 20 Centreerring voor luidsprekers, bestaande uit één of meer 0 % - 31.12.2022

trillingsdempers en daarin geweven of gedrukt minimaal 2 nietgeïsoleerde koperen kabels, van de soort gebruikt in autoluidsprekers

0.2447 ex 7419 99 90 91 Trefplaten ("targets") met depositiemateriaal, van 0 % - 31.12.2023 molybdeensilicide:

ex 7616 99 90 60

— bevattende niet meer dan 1mg/kg natrium en

— aangebracht op een drager van koper of aluminium

0.5890 7601 20 20 Plakken en billets van ruwe aluminiumlegeringen 4 % - 31.12.2023

0.4259 ex 7601 20 20 10 Plakken en billets van een aluminiumlegering die lithium bevat 0 % - 31.12.2022

0.7752 * ex 7604 21 00 10 Hol profiel met: 0 % - 31.12.2024

— één gesloten kamer van aluminiumlegering 6063-T5 of 6060-

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

T5,

— een wanddikte van niet meer dan 0,7 mm, en

— een geanodiseerde laag van 10 µm op het oppervlak,

bestemd voor de vervaardiging van frames voor whiteboards, kurkborden, ezelborden, schoolborden en vitrines

(2)

0.5029 ex 7604 29 10 10 Bladen en staven van aluminium-lithiumlegeringen 0 % - 31.12.2020

ex 7606 12 99 20

0.6417 * ex 7604 29 10 40 Staven van aluminiumlegeringen, bevattende: 0 % - 31.12.2024

— 0,25 of meer maar niet meer dan 7 gewichtspercenten zink, en

— 1 of meer maar niet meer dan 3 gewichtspercenten magnesium,

en

— 1 of meer maar niet meer dan 5 gewichtspercenten koper, en

— niet meer dan 1 gewichtspercent mangaan,

overeenkomstig de materiaalspecificaties AMS QQ-A-225, van een soort gebruikt in de ruimtevaartindustrie (onder meer conform NADCAP en AS9100) en verkregen door middel van een walsproces

0.2410 ex 7605 19 00 10 Draad van niet-gelegeerd aluminium, met een diameter van 2 of 0 % - 31.12.2023 meer doch niet meer dan 6 mm, bedekt met een laag van koper met

een dikte van 0,032 of meer doch niet meer dan 0,117 mm

0.6418 * ex 7605 29 00 10 Draad van aluminiumlegeringen, bevattende: 0 % m 31.12.2024

— 0,10 of meer maar niet meer dan 5 gewichtspercenten koper, en

— 0,2 of meer maar niet meer dan 6 gewichtspercenten

magnesium, en

— 0,10 of meer maar niet meer dan 7 gewichtspercenten zink, en

— niet meer dan 1 gewichtspercent mangaan,

overeenkomstig de materiaalspecificaties AMS QQ-A-430, van een soort gebruikt in de ruimtevaartindustrie (onder meer conform NADCAP en AS9100) en verkregen door middel van een Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

walsproces

0.5487 ex 7607 11 90 47 Bladaluminium op rollen: 0 % - 31.12.2021

ex 7607 11 90 57 — met een zuiverheid van 99,99 gewichtspercenten,

— met een dikte van 0,021 mm of meer doch niet meer dan

0,2 mm,

— met een breedte van 500 mm,

— met een oppervlakteoxidelaag van 3 tot 4 nm dik,

— en met een kubische textuur van meer dan 95 %

0.4050 ex 7607 11 90 60 Bladaluminium met de volgende parameters: 0 % - 31.12.2021

— een aluminiumgehalte van 99,98 % of meer,

— een dikte van 0,070 mm of meer maar niet meer dan 0,125 mm,

— met een kubieke textuur,

bestemd voor hoogspanningsetsen

0.5312 ex 7607 19 90 10 Blad in de vorm van een rol bestaande uit een laminaat van lithium 0 % - 31.12.2021 en mangaan bevestigd op aluminium, met:

ex 8507 90 80 80

— een breedte van 595 mm of meer, maar niet meer dan 605 mm,

en

— een diameter van 690 mm of meer, maar niet meer dan 710

mm,

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van kathoden voor elektrisch oplaadbare lithium-ionbatterijen

(2)

0.7698 * ex 7607 20 90 10 Bladaluminium op rollen: 3.7 % - 31.12.2020

— aan één zijde bedekt met polypropyleen en aan de andere zijde

met polyamide, met daartussen hechtlagen

Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— met een breedte van 200 mm of meer, maar niet meer dan

400 mm,

— met een dikte van 0,138 mm of meer, maar niet meer dan

0,168 mm

bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van houders voor lithium-ionbatterijcellen

(2)

0.7746 * ex 7608 20 81 20 Naadloze geëxtrudeerde buizen van aluminiumlegeringen 0 % - 31.12.2024

(aluminum 6061F volgens norm ASTM B241) met:

— een uitwendige diameter van 320 mm of meer, maar niet meer

dan 400 mm, en

— een wanddikte van 8 mm of meer, maar niet meer dan 10 mm,

bestemd voor de vervaardiging van hogedrukvaten

(2)

0.6138 ex 7608 20 89 30 Naadloze geëxtrudeerde buizen van aluminiumlegeringen met: 0 % - 31.12.2023

— een buitenste diameter van 60 mm of meer maar niet minder

dan 420 mm, en

— een wanddikte van 10 mm of meer maar niet meer dan 80 mm

0.7747 * ex 7608 20 89 40 Naadloze gevloeidraaide buizen van aluminiumlegeringen 0 % - 31.12.2024

(aluminum 6061A volgens norm ISO 7866) met:

— een uitwendige diameter van 378 mm of meer, maar niet meer

dan 385 mm, en

— een wanddikte van 4 mm of meer, maar niet meer dan 7 mm

bestemd voor de vervaardiging van hogedrukvaten

(2)

0.2445 ex 7613 00 00 20 Bergingsmiddelen van aluminium, naadloos, voor gecomprimeerd 0 % p/st 31.12.2023 aardgas of gecomprimeerd waterstof, geheel en al omhuld met een

composiet van epoxy-koolstofvezel, met een inhoudsruimte van 172 l (± 10 %) en een leeggewicht van niet meer dan 64 kg

0.6583 * ex 7616 99 10 30 Motorhouder van aluminium, met de volgende afmetingen: 0 % p/st 31.12.2024

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

ex 8708 99 10 60 — een hoogte van meer dan 10 mm, maar niet meer dan 200 mm

ex 8708 99 97 50 — een breedte van meer dan 10 mm, maar niet meer dan 200 mm

— een lengte van meer dan 10 mm, maar niet meer dan 200 mm

uitgerust met ten minste twee bevestigingsgaten, gemaakt van aluminiumlegeringen ENAC-46100 of ENAC-42100 (overeenkomstig de norm EN:1706) met de volgende kenmerken:

— een interne porositeit van niet meer dan 1 mm;

— een externe porositeit van niet meer dan 2 mm;

— een Rockwellhardheid HRB 10 of meer

van de soort gebruikt voor de vervaardiging van ophangsystemen voor motoren in motorvoertuigen

0.3928 ex 7616 99 90 15 Honingraatvormige aluminiumblokken van het type dat bij de 0 % p/st 31.12.2023 fabricage van onderdelen voor vliegtuigen wordt gebruikt

0.6534 * ex 7616 99 90 25 Gemetalliseerde folie: 0 % - 31.12.2024

— bestaande uit ten minste acht lagen aluminium met een

zuiverheid van 99,8 of meer percent (CAS RN 7429-90-5),

— met een optische dichtheid van niet meer dan 3,0 per laag

aluminium,

— met elke laag aluminium gescheiden door een laag hars,

— op een pet-onderfolie en

— op rollen tot 50 000 meter lengte

0.5357 ex 7616 99 90 70 Verbindingsonderdelen bestemd voor gebruik bij de vervaardiging 0 % p/st 31.12.2021 van staartrotorassen van helikopters

ex 8482 80 00 10

(2)

ex 8803 30 00 40 Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.6730 ex 8101 96 00 10 Wolfraamdraad bevattende 99 of meer gewichtspercenten wolfraam 0 % - 31.12.2020 met:

— een maximale doorsnede van niet meer dan 50 µm;

— een weerstand van 40 Ohm of meer, doch niet meer dan 300

Ohm bij een lengte van 1 meter;

van de soort gebruikt bij de vervaardiging van verwarmde autovoorruiten

0.7245 ex 8101 96 00 20 Wolfraam draad 0 % - 31.12.2022

— bevattende 99,95 of meer gewichtspercenten wolfraam,

— met een grootste afmeting van de dwarsdoorsnede van niet

meer dan 1,02 mm

0.5694 ex 8102 10 00 10 Molybdeen in de vorm van poeder, met 0 % - 31.12.2022

— een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercenten en

— een deeltjesgrootte van 1,0 µm of meer, doch niet meer dan

5,0 µm

0.6450 * ex 8103 90 90 10 Sputtertrefplaat van tantaal, met: 0 % p/st 31.12.2024

— een montageplaat vervaardigd uit een legering van koper en

chroom,

— een doorsnede van 312 mm en

— een dikte van 6,3 mm

0.5097 ex 8104 30 00 35 Magnesiumpoeder: 0 % - 31.12.2020

— met een zuiverheid van 99,5 of meer gewichtspercent

— met een deeltjesgrootte van 0,2 mm of meer, maar niet meer

dan 0,8 mm

0.3417 ex 8104 90 00 10 Geslepen en gepolijste platen van magnesium, waarvan de 0 % - 31.12.2023 afmetingen niet meer dan 1500 mm × 2000 mm bedragen, aan één

zijde voorzien van een niet-lichtgevoelige laag epoxyhars

0.5838 ex 8105 90 00 10 Staven of draad van een kobaltlegering bevattende: 0 % - 31.12.2023 Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— 35 gewichtspercenten (± 2 gewichts-percenten) kobalt,

— 25 gewichtspercenten (± 1 gewichts-percent) nikkel,

— 19 gewichtspercenten (± 1 gewichts-percent) chroom en

— 7 gewichtspercenten (± 2 gewichts-percenten) ijzer

overeenkomstig de materiaalspecificaties AMS 5842, van een soort gebruikt in de ruimtevaartindustrie

0.3416 ex 8108 20 00 10 Sponstitaan 0 % - 31.12.2023

0.4553 ex 8108 20 00 30 Titaanpoeder met een zeefdoorlaat bij een maaswijdte van 0,224 0 % - 31.12.2023 mm van 90 gewichtspercenten of meer

0.6942 ex 8108 20 00 40 Ingot van een titaanlegering 0 % p/st 31.12.2020

— met een hoogte van 17,8 cm of meer, een lengte van 180 cm of

meer en een breedte van 48,3 cm of meer,

— een gewicht van 680 kg of meer,

bevattende de volgende legeringselementen:

— 3 of meer doch niet meer dan 6 gewichtspercenten aluminium

— 2,5 of meer doch niet meer dan 5 gewichtspercenten tin

— 2,5 of meer doch niet meer dan 4,5 gewichtspercenten

zirkonium

— 0,2 of meer doch niet meer dan 1 gewichtspercent niobium

— 0,1 of meer doch niet meer dan 1 gewichtspercent molybdeen

— 0,1 of meer doch niet meer dan 0,5 gewichtspercent silicium

0.6943 ex 8108 20 00 55 Titaanlegering ingot, 0 % p/st 31.12.2020

— met een hoogte van 17,8 cm of meer, een lengte van 180 cm of

meer, een breedte van 48,3 cm of meer

— een gewicht van 680 kg of meer,

bevattende de volgende legeringselementen:

— 3 of meer maar niet meer dan 7 gewichtspercenten aluminium,

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— 1 of meer maar niet meer dan 5 gewichtspercenten tin,

— 3 of meer maar niet meer dan 5 gewichtspercenten zirkonium,

— 4 of meer maar niet meer dan 8 gewichtspercenten molybdeen

0.6944 ex 8108 20 00 60 Ingot bestaande uit een titaanlegering 0 % p/st 31.12.2020

— met een diameter van 63,5 cm of meer en een lengte van 450

cm of meer,

— een gewicht van 6 350 kg of meer,

bevattende de volgende legeringselementen:

— 5,5 of meer doch niet meer dan 6,7 gewichtspercenten

aluminium,

— 3,7 of meer doch niet meer dan 4,9 gewichtspercenten

vanadium

0.7310 ex 8108 20 00 70 Plak van titaanlegering, met 0 % p/st 31.12.2022

— een hoogte van 20,3 cm of meer maar niet meer dan 23,3 cm,

— een lengte van 246,1 cm of meer maar niet meer dan 289,6 cm,

— een breedte van 40,6 cm of meer maar niet meer dan 46,7 cm,

— een gewicht van 820 kg of meer maar niet meer dan 965 kg,

bevattende de volgende legeringselementen:

— 5,2 of meer maar niet meer dan 6,2 gewichtspercenten

aluminium,

— 2,5 of meer maar niet meer dan 4,8 gewichtspercenten

vanadium

0.3211 ex 8108 30 00 10 Resten en afval van titaan en van titaanlegeringen, met uitzondering 0 % - 31.12.2023 van die bevattende 1 of meer doch niet meer dan 2

gewichtspercenten aluminium

0.4363 * ex 8108 90 30 10 Staven van titaanlegering die voldoen aan de normen EN 2002-1, 0 % - 31.12.2024

EN 4267 of DIN 65040

0.7330 ex 8108 90 30 15 Staven en draad van een titaanlegering met: 0 % - 31.12.2022 Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— een uniforme massieve cylinder vormige dwarsdoorsnede ,

— met een diameter van 0,8 mm of meer maar niet meer dan

5 mm,

— met een aluminiumgehalte van 0,3 of meer maar niet meer dan

0,7 gewichtspercenten,

— met een siliciumgehalte van 0,3 of meer maar niet meer dan

0,6 gewichtspercenten,

— met een niobiumgehalte van 0,1 of meer maar niet meer dan

0,3 gewichtspercenten en

— een ijzergehalte van niet meer dan 0,2 gewichtspercenten

0.4904 ex 8108 90 30 25 Staven, profielen en draad van titaan-aluminium-vanadiumlegering 0 % - 31.12.2020 (TiAI6V4), die voldoet aan AMS-normen 4928, 4965 en 4967

0.7077 * ex 8108 90 30 60 Gesmede cilindrische staven van titaan met: 0 % p/st 31.12.2021

— een zuiverheid van 99,995 % of meer,

— een diameter van 140 mm of meer maar niet meer dan 200 mm,

— een gewicht van 5 kg of meer, maar niet meer dan 300 kg

0.5351 ex 8108 90 30 70 Draad van een titaanlegering bevattende: 0 % - 31.12.2021

— 22 gewichtspercenten (± 1 %) vanadium en

— 4 gewichtspercenten (± 0,5 %) aluminium

of

— 15 gewichtspercenten (± 1 %) vanadium,

— 3 gewichtspercenten (± 0,5 %) chroom,

— 3 gewichtspercenten (± 0,5 %) tin en

— 3 gewichtspercenten (± 0,5 %) aluminium

0.7285 ex 8108 90 50 45 Warm- of koudgewalste platen, bladen en stroken van niet 0 % - 31.12.2022 gelegeerd titanium met:

— een dikte van 0,4 mm of meer, maar niet meer 100 mm,

— een lengte van niet meer dan 14 m, en

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— een breedte van niet meer dan 4 m

0.5352 ex 8108 90 50 55 Platen, bladen, stroken en folie van een titaniumlegering 0 % - 31.12.2021

0.6524 * ex 8108 90 50 80 Platen, bladen, stroken en folie van niet-gelegeerd titanium 0 % - 31.12.2024

— met een breedte van meer dan 750 mm;

— met een dikte van minder dan 3 mm

0.6500 * ex 8108 90 50 85 Stroken of folie van niet-gelegeerd titanium: 0 % - 31.12.2024

— met meer dan 0,07 gewichtspercent zuurstof (O 2 ),

— met een dikte van 0,4 mm of meer, maar niet meer dan 2,5 mm

— overeenkomstig de Vickers-hardheidnorm HV1 van niet meer

dan 170

van de soort gebruikt voor de vervaardiging van gelaste buizen voor condensors van kerncentrales

0.7293 ex 8108 90 60 30 Naadloze buizen en pijpen van titanium of een titaniumlegering, 0 % - 31.12.2022 met:

— een diameter van 19 mm of meer, maar niet meer dan 159 mm,

— een wanddikte van 0,4 mm of meer, maar niet meer dan 8 mm,

en

— een maximale lengte van 18 m

0.5353 ex 8108 90 90 30 Delen van monturen en montageonderdelen voor brillen, met 0 % p/st 31.12.2021 inbegrip van:

ex 9003 90 00 20

— pootjes,

— onafgewerkt materiaal van de soort gebruikt voor de

vervaardiging van onderdelen van brillen en

— bouten van de soort gebruikt voor monturen en

montageonderdelen voor brillen,

van een titaanlegering Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.2515 ex 8109 20 00 10 Ingots of sponzen van niet-gelegeerd zirkonium, bevattende meer 0 % - 31.12.2023 dan 0,01 gewichtspercent hafnium, bestemd voor gebruik bij de

vervaardiging van buizen, staven of ingots, geëxpandeerd door hersmelting, voor de chemische industrie

(2)

0.3415 ex 8110 10 00 10 Antimoon in de vorm van ingots 0 % - 31.12.2023

0.3413 ex 8112 99 30 10 Legeringen van niobium (columbium) en titaan, in de vorm van 0 % - 31.12.2023 staven

0.5354 ex 8113 00 20 10 Cermetblokken bevattende 60 of meer gewichtspercenten 0 % - 31.12.2023 aluminium en 5 of meer gewichtspercenten boorcarbide

0.4316 ex 8113 00 90 10 Dragerplaat van aluminiumsiliciumcarbide (AlSiC-9) voor 0 % - 31.12.2022 elektronische schakelingen

0.6805 ex 8113 00 90 20 Een kubusvormig afstandsstuk van 0 % - 31.12.2020 aluminiumsiliciumcarbide(AlSiC-9)composiet, gebruikt voor de

verpakking in IGBT-modules

0.6416 * ex 8207 19 10 10 Inzetstukken voor boorgereedschap met werkzaam deel van 0 % p/st 31.12.2024

geagglomereerd diamant

0.5570 ex 8207 30 10 10 Een reeks van transfer en/of tandem persinstrumenten voor 0 % p/st 31.12.2022 koudbewerking, stampen, trekken, snijden, draadtappen, buigen,

ijken, omranden en groeven van metalen platen, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van onderdelen van het frame van motorvoertuigen

(2)

0.7693 ex 8301 20 00 10 Mechanische of elektromechanische stuurkolomvergrendeling: 0 % - 31.12.2023

— met een hoogte van 10,5 cm (± 3 cm),

— met een breedte van 6,5 cm (± 3 cm),

— in een behuizing van metaal,

— al dan niet voorzien van een houder,

bestemd voor de vervaardiging van goederen bedoeld in hoofdstuk Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

87

(2)

0.5024 * ex 8301 60 00 20 Toetsenborden van siliconen of kunststof 0 % p/st 31.12.2020

ex 8413 91 00 40 — al dan niet met onderdelen van metaal, kunststof, met glasvezel

versterkt epoxyhars of hout, ex 8419 90 85 30

— al dan niet bedrukt of met een behandeld oppervlak,

ex 8438 90 00 20

— al dan niet met elektrische contactelementen,

ex 8468 90 00 20

— al dan niet met op het toetsenbord geplakte toetsenbordfolie,

ex 8476 90 90 20

— al dan niet met beschermfolie,

ex 8479 90 70 83

— enkel- of meerlagig

ex 8481 90 00 30

ex 8503 00 99 70

ex 8515 90 80 30

ex 8537 10 98 70

ex 8708 91 20 10

ex 8708 91 99 20

ex 8708 99 10 50

ex 8708 99 97 40

0.6954 ex 8302 20 00 20 Zwenkwielen met 0 % p/st 31.12.2020

— een uitwendige diameter van 21 mm of meer, maar niet meer

Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

dan 23 mm,

— een breedte met schroef van 19 mm of meer, maar niet meer

dan 23 mm,

— een U-vormige buitenring van kunststof,

— een aan de inwendige diameter bevestigde montageschroef die

wordt gebruikt als binnenring

0.7666 ex 8302 30 00 10 Steunbeugel voor een uitlaatsysteem: 0 % - 31.12.2023

— met een dikte van 0,7 mm of meer, maar niet meer dan 1,3 mm,

— van roestvrij staal van klasse 1.4310 en 1.4301 overeenkomstig

norm EN 10088,

— al dan niet met bevestigingsgaten,

bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van uitlaatsystemen voor automobielen

(2)

0.2602 ex 8309 90 90 10 Deksels van aluminium blikken: 0 % p/st 31.12.2023

— met een diameter van ten minste 99,00mm maar ten hoogste

136,5mm (±1mm),

— al dan niet met een trekring

0.3947 ex 8401 30 00 20 Niet-bestraalde hexagonale brandstofpatronen bestemd om te 0 % - 31.12.2023

worden gebruikt in kernreactoren (2)

0.6319 * ex 8401 40 00 10 Absorberende regelstaven van roestvrij staal, gevuld met chemische 0 % p/st 31.12.2024

elementen die neutronen absorberen

0.3830 * ex 8407 33 20 10 Zuigermotoren met vonkontsteking, wankelmotoren daaronder 0 % - 31.12.2022

begrepen, met een cilinderinhoud van 300 cm³ of meer en een ex 8407 33 80 10 vermogen van 6 kW of meer, maar niet meer dan 20,0 kW, bestemd

voor de vervaardiging van: ex 8407 90 80 10

— gazonmaaiers bedoeld bij de onderverdelingen 8433 11, ex 8407 90 90 10 8433 19 en 8433 20,

— tractors die hoofdzakelijk gebruikt worden als gazonmaaiers,

bedoeld bij de onderverdelingen 8701 91 90 en 8701 92 90,

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— 4-takt motormaaimachines met een cilinderinhoud van 300 cm³

of meer bedoeld bij onderverdeling 8433 20 10, of

— sneeuwruimers bedoeld bij onderverdeling 8430 20

(2)

0.3828 ex 8407 90 10 10 Viertakt-benzinemotoren met een cilinderinhoud van niet meer dan 0 % - 31.12.2021 250 cm3, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van machines

voor tuinonderhoud bedoeld bij de posten 8432, 8433, 8436 of 8508

(2)

0.4996 ex 8407 90 90 20 Compact motorsysteem voor vloeibaar petroleumgas (LPG), met: 0 % - 31.12.2020

— 6 cilinders,

— een vermogen van 75 kW of meer doch niet meer dan 80 kW,

— in- en uitlaatkleppen die aangepast zijn aan continubedrijf in

zware toepassingen,

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van voertuigen bedoeld bij post 8427

(2)

0.2598 ex 8408 90 41 20 Dieselmotoren met een vermogen van niet meer dan 15 kW, met 0 % - 31.12.2023 twee of drie cilinders, bestemd om te worden gebruikt bij de

vervaardiging van temperatuurregelingssystemen in voertuigen (2)

0.2595 ex 8408 90 43 20 Dieselmotoren met een vermogen van niet meer dan 30 kW, met 0 % - 31.12.2023 vier cilinders, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging

van temperatuurregelingssystemen in voertuigen (2)

0.5544 ex 8408 90 43 40 Vloeistofgekoelde viercilinderviertaktmotoren met zelfontsteking, 0 % - 31.12.2022 met

ex 8408 90 45 30

— een cilinderinhoud van niet meer dan 3 850 cm³ en

ex 8408 90 47 50

— een nominaal vermogen van 15 kW of meer, doch niet meer

dan 85 kW,

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van voertuigen van post 8427

(2)

0.7027 ex 8409 91 00 40 Brandstofinjector met elektromagnetische klep voor 0 % - 31.12.2021 geoptimaliseerde verstuiving in de verbrandingskamer voor gebruik

bij de vervaardiging van zuigermotoren met vonkontsteking van motorvoertuigen

(2)

0.6752 ex 8409 91 00 50 Uitlaatspruitstuk met turbinebehuizing van turbocompressoren met: 0 % p/st 31.12.2023

ex 8409 99 00 55 — een hittebestendigheid van niet meer dan 1 050 °C, en

— een gat om een turbinewiel aan te brengen, waarbij het gat een

diameter heeft van 28 mm of meer, maar niet meer dan 181 mm

0.7670 ex 8409 91 00 60 De luchtinlaatmodule voor motorcilinders bestaande uit: 0 % - 31.12.2023

— een zuigleiding,

— een druksensor,

— een elektrische klep,

— slangen,

— beugels,

bestemd voor de vervaardiging van goederen bedoeld in hoofdstuk 87

(2)

0.7661 ex 8409 91 00 70 Inlaatspruitstuk, uitsluitend voor gebruik bij de vervaardiging van 0 % - 31.12.2023 motorvoertuigen, met:

— een breedte van 40 mm of meer, maar niet meer dan 70 mm,

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— een kleplengte van 250 mm of meer, maar niet meer dan

350 mm,

— een luchtvolume van 5,2 liter, en

— een elektrisch debietcontrolesysteem dat maximale prestaties

levert bij meer dan 3 200 omwentelingen per minuut

(2)

0.5199 ex 8409 99 00 10 Injectoren met elektromagnetische klep voor geoptimaliseerde 0 % p/st 31.12.2021 verstuiving in de verbrandingskamer van motoren

ex 8479 90 70 85

0.7160 ex 8409 99 00 40 Cilinderkopdeksel van kunststof of aluminium met: 0 % p/st 31.12.2021

— een sensor voor de positionering van de nokkenas (CMPS),

— beugels van metaal voor montage op een motor, en

— twee of meer pakkingen,

bestemd voor de vervaardiging van motoren in motorvoertuigen

(2)

0.7236 ex 8409 99 00 60 Inlaatspruitstuk voor de luchttoevoer naar de cylinders van een 0 % - 31.12.2022 motor, bestaande uit ten minste:

— een gasklep,

— een compressordruksensor

bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van compressie-ontstekingsmotoren van motorvoertuigen

(2)

0.7667 ex 8409 99 00 65 Een systeem voor de recirculatie van uitlaatgassen, bestaande uit: 0 % - 31.12.2023

— een regeleenheid,

— een luchtklep,

— een aanzuigbuis,

— een uitlaatslang,

bestemd voor de vervaardiging van dieselmotoren van Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

motorvoertuigen

(2)

0.7234 ex 8409 99 00 70 Inlaat- en uitlaatklep van metaallegering met een Rockwellhardheid 0 % - 31.12.2021 HRC 20 of meer maar niet meer dan HRC 50, bestemd om te

worden gebruikt bij de vervaardiging van compressieontstekingsmotoren van motorvoertuigen

(2)

0.7718 * ex 8409 99 00 75 Hogedrukbrandstofrail van gegalvaniseerd ferriet-perlietstaal met: 0 % - 31.12.2024

ex 8479 89 97 45 — ten minste een druksensor en een klep,

— een lengte van 314 mm of meer, maar niet meer dan 322 mm,

— een werkdruk van niet meer dan 225 kPa,

— een inlaattemperatuur van niet meer dan 95 °C,

— een omgevingstemperatuur van – 45 °C of meer, maar niet

meer dan 145 °C,

bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van compressie-ontstekingsmotoren van motorvoertuigen

(2)

0.7233 ex 8409 99 00 80 Hogedrukoliesproeier voor koeling en smering van zuigers met: 0 % - 31.12.2022

— een openingsdruk van 1 bar of meer maar niet meer dan 3 bar,

— een sluitingsdruk van niet meer dan 0,7 bar,

— een terugslagklep

bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van compressie-ontstekingsmotoren van motorvoertuigen

(2)

0.7716 * ex 8409 99 00 85 Koelleiding voor turbocompressor, bevattende: 0 % - 31.12.2024

— een leiding van aluminiumlegering met ten minste een metalen

houder en ten minste twee bevestigingsgaten,

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— een rubberen slang met clips,

— een roestvrijstalen, zeer corrosiebestendige flens [SUS430JIL],

bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van compressie-ontstekingsmotoren van motorvoertuigen

(2)

0.6751 ex 8411 99 00 20 Wielvormig gasturbineonderdeel met bladen, van de soort gebruikt 0 % p/st 31.12.2022 in turbocompressoren:

— van een precisiegegoten legering op nikkelbasis die voldoet aan

de norm DIN G-NiCr13Al6MoNb of DIN G-

NiCr13Al16MoNb of DIN G-NiCo10W10Cr9AlTi of DIN G-

NiCr12Al6MoNb of AMS AISI:686,

— met een hittebestendigheid van niet meer dan 1 100 °C,

— met een diameter van 28 mm of meer, maar niet meer dan

180 mm,

— met een hoogte van 20 mm of meer, maar niet meer dan

150 mm

0.7225 ex 8411 99 00 30 Turbinebehuizing van turbocompressoren met: 0 % p/st 31.12.2021

— een hittebestendigheid van niet meer dan 1 050 °C, en

— een gat om een turbinewiel aan te brengen, waarbij het gat een

diameter heeft van 28 mm of meer, maar niet meer dan 181 mm

0.5975 * ex 8412 39 00 20 Actuator voor een eentraps-turbocompressor: 0 % p/st 31.12.2023

— al dan niet met overbrengingsarmen en verbindingsmoffen, met

een werkafstand van 20 mm of meer, maar niet meer dan

40 mm,

— met een lengte van niet meer dan 350 mm

— met een diameter van niet meer dan 75 mm,

— met een hoogte van niet meer dan 110 mm

0.7161 ex 8413 30 20 30 Hogedrukradiaalpomp met één cilinder voor directe inspuiting van 0 % - 31.12.2021 benzine met:

— een werkdruk van 200 bar of meer, maar niet meer dan 350 bar,

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— een debietregeling, en

— een overdrukklep,

bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van motoren van motorvoertuigen

(2)

0.4903 ex 8413 70 35 20 Eenfasecentrifugaalpomp 0 % - 31.12.2020

— die ten minste 400 cm³ vloeistof per minuut verpompt;

— met een geluidsniveau dat beperkt is tot 6 dBA;

— waarvan de aanzuigopening en de uitlaatopening een

binnendiameter hebben van maximaal 15 mm; en

— die functioneert bij omgevingstemperaturen tot -10°C

0.6346 * ex 8413 91 00 30 Brandstofpompdeksel: 0 % p/st 31.12.2024

— bestaande uit aluminumlegeringen,

— met een diameter van 38 mm of 50 mm,

— met twee concentrische, ringvormige groeven op het

oppervlak,

— geanodiseerd,

van de soort gebruikt in motorvoertuigen met een benzinemotor

0.7669 ex 8414 10 25 30 Tandempomp bestaande uit een olie- en een vacuümpomp met: 0 % - 31.12.2023

— een oliepompverplaatsing van 21,6 cc/rev (± 2 cc/rev),

— een vacuümpompverplaatsing van 120 cc/rev (± 12 cc/rev)

— een oliepompwerkdruk van 1,5 bar bij 1 000 omwentelingen

per minuut,

— een vacuümpompprestatie van -666 mbar in 6 seconden bij

750 omwentelingen per minuut,

bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van motoren van motorvoertuigen

(2)

Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.7691 ex 8414 10 89 30 Elektrische vacuümpomp met: 0 % - 31.12.2023

— Controller Area Network (CAN-bus),

— al dan niet voorzien van een rubberslang,

— aansluitkabel met connector,

— ophangbeugel,

bestemd voor de vervaardiging van goederen bedoeld in hoofdstuk 87

(2)

0.4727 * ex 8414 30 81 50 Hermetische of halfhermetische elektrische scrollcompressoren met 0 % - 31.12.2024

variabele snelheid, met een nominaal vermogen van 0,5 kW of meer

doch niet meer dan 10 kW, met een verplaatsingsvolume van niet

meer dan 35 cm 3 , van de soort gebruikt in koelinstallaties

0.6160 ex 8414 30 81 60 Hermetische roterende compressoren voor koelmiddelen met 0 % - 31.12.2023 fluorkoolwaterstof (HFK):

ex 8414 80 73 30

— aangedreven door "aan-uit" eenfasewisselstroommotoren (AC) of ‘borstelloze gelijkstroommotoren’ (BLDC) met variabele

snelheid

— met een nominaal vermogen kleiner of gelijk aan 1,5 kW

van een soort gebruikt bij de productie van huishoudelijke warmtepomp-droogtrommels

0.2593 ex 8414 30 89 20 Onderdelen van airconditioningsysteem voor voertuigen bestaande 0 % - 31.12.2023 uit een zuigercompressor met vrijliggende as, met een vermogen

hoger dan 0,4 kW maar lager dan 10 kW

0.7694 ex 8414 30 89 30 Scroll-compressor met vrijliggende as met koppeling, met een 0 % - 31.12.2023 vermogen van meer dan 0,4 kW, voor klimaatregeling in

voertuigen, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van motorvoertuigen bedoeld in hoofdstuk 87

(2)

0.4891 ex 8414 59 25 40 Axiale ventilatoren met elektromotor, met een uitgangsvermogen 0 % - 31.12.2020 van niet meer dan 2 W, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging

van producten bedoeld bij post 8521 of 8528 Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

(2)

0.7595 ex 8414 59 35 20 Radiaalventilator met: 0 % - 31.12.2023

— een afmeting van 25 mm (hoogte) x 85 mm (breedte) x 85 mm

(diepte),

— een gewicht van 120 g,

— een nominale spanning van 13,6 V DC (gelijkstroom),

— een bedrijfsspanning van 9 V DC of meer, maar niet meer dan

16 V DC (gelijkstroom),

— een nominale stroom van 1,1 A (TYP),

— een nominaal vermogen van 15 W,

— een omwentelingssnelheid van 500 rpm of meer

(omwentelingen per minuut), maar niet meer dan 4 800 rpm

(omwentelingen per minuut) (vrije stroming),

— een luchtstroom van niet meer dan 17,5 liter/s,

— een luchtdruk van niet meer dan 16 mm H2O ≈ 157 Pa,

— een algeheel geluidsdrukniveau van niet meer dan 58 dB(A) bij

4 800 rpm (omwentelingen per minuut), en

met een FIN-interface (Fan Interconnect Network) voor de communicatie met de bedieningseenheid van de verwarming en klimaatregeling die wordt gebruikt in ventilatiesystemen voor autostoelen

0.7317 ex 8414 80 22 20 Luchtmembraamcompressor met: 0 % - 31.12.2022

ex 8414 80 80 20 — een debiet van 4,5 l/min of meer, maar niet meer dan 7 l/min,

— een ingangsvermogen van niet meer dan 8,1 W, en

— een maximale overdruk van 400 hPa (0,4 bar)

van de soort gebruikt bij de productie van motorvoertuigzitplaatsen

0.2507 * ex 8414 90 00 20 Zuigers van aluminium, bestemd om te worden ingebouwd in 0 % p/st 31.12.2024

compressoren van apparaten voor de regeling van het klimaat in automobielen Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

(2)

0.3386 ex 8414 90 00 30 Drukregelsystemen, bestemd om te worden ingebouwd in 0 % p/st 31.12.2023 compressoren van apparaten voor de regeling van het klimaat in

automobielen

(2)

0.4027 ex 8414 90 00 40 Aandrijvingen, bestemd voor compressoren voor 0 % p/st 31.12.2023

airconditioninginstallaties voor motorvoertuigen (2)

0.6841 ex 8415 90 00 30 Een verwijderbare ontvanger/droger met booglasverbindingen van 0 % p/st 31.12.2020 aluminium met een verbindingsblok met polyamide and keramische

elementen, met:

— een lengte van 166 mm (+/- 1 mm),

— een diameter van 70 mm (+/- 1 mm),

— een volume van 280 cm 3 of meer,

— een wateropnamepercentage van 17 g of meer en

— een interne zuiverheid uitgedrukt in de toegestane hoeveelheid

2

onzuiverheden van niet meer dan 0,9 mg/dm

van de soort die wordt gebruikt in airconditioningsystemen in auto's

0.6842 ex 8415 90 00 40 Bij open vlam gesoldeerd aluminium blok met geëxtrudeerde, 0 % p/st 31.12.2020 gebogen aansluitstukken, van de soort die wordt gebruikt in

airconditioningsystemen voor personenauto's

0.6860 ex 8415 90 00 55 Een gebooglaste aluminium verwijderbare ontvanger-droger met 0 % p/st 31.12.2020 polyamide en keramische elementen, met:

— een lengte van 143 mm of meer maar niet meer dan 292 mm,

— een diameter van 31 mm of meer maar niet meer dan 99 mm,

— vlammen met een lengte van niet meer dan 0,2 mm en een

dikte van niet meer dan 0,06 mm, en

— vaste deeltjes met een diameter van niet meer dan 0,06 mm

van de soort die wordt gebruikt in airconditioningsystemen in auto's Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.4133 ex 8418 99 10 70 Verdampers van aluminium, bestemd voor gebruik bij de fabricage 0 % p/st 31.12.2021

van klimaatregelingsmachines voor auto’s (2)

0.6231 * ex 8421 21 00 20 Installatie voor de voorbehandeling van water, bevattende een of 0 % p/st 31.12.2024

meer van de volgende elementen, ook indien met systemen voor het steriliseren en zuiveren van deze elementen:

— ultrafiltratiesysteem

— koolstoffiltratiesysteem

— systeem voor waterverzachting

voor gebruik in een biofarmaceutisch laboratorium

0.3375 ex 8421 99 90 91 Delen van toestellen voor het zuiveren van water volgens 0 % p/st 31.12.2023 omgekeerde osmose, bestaande uit een bundel holle vezels van

kunststof met doorlaatbare wanden, die aan het ene uiteinde zijn ingebed in een blok van kunststof en die aan het andere uiteinde door een blok van kunststof heengaan, het geheel al dan niet geborgen in een cilinder

0.7039 ex 8424 89 70 20 Mechanische reinigingsspuit met telescopische slang voor de 0 % - 31.12.2021 koplampen van personenauto's, hogedruk mondstukken en

montageklemmen voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87

(2)

0.5831 ex 8431 20 00 30 Assemblages van drijfassen met differentieel, reductietandwielen, 0 % p/st 31.12.2022 kroonwiel, aandrijfassen, wielnaven, remmen en

bevestigingsarmen, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van voertuigen bedoeld bij post 8427

(2)

0.6193 ex 8431 20 00 40 Radiator met een kern van aluminium en een reservoir van 0 % p/st 31.12.2023 kunststof, met geïntegreerde draagstructuur van staal in open

uitvoering met vierkant gegolfd ontwerp van 9 ribben per 2,54 cm kernlengte (fpi) voor gebruik bij de vervaardiging van voertuigen van post 8427

(2)

0.6821 ex 8436 99 00 10 Onderdeel bevattende: 0 % p/st 31.12.2020 Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— een enkelfasige wisselstroommotor,

— een planetaire overbrenging,

— een snijblad

en met of zonder:

— een condensator,

— een onderdeel voorzien van een schroefbout

bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van tuinversnipperaars

(2)

0.3374 ex 8439 99 00 10 Centrifugaal gegoten, niet geboorde zuigwalsmantels in de vorm 0 % p/st 31.12.2023 van buizen van gelegeerd staal, met een lengte van 3 000 mm of

meer en een buitendiameter van 550 mm of meer

0.2599 ex 8477 80 99 10 Machines voor het gieten of voor het wijzigen van het oppervlak 0 % p/st 31.12.2023 van membranen van kunststof bedoeld bij post 3921

0.7517 ex 8479 89 97 35 Mechanische eenheid die de beweging van de nokkenas waarborgt: 0 % - 31.12.2023

— 8 oliekamers,

— een fasehoekbereik van ten minste 38°, maar niet meer dan 62°,

— een kettingblad van staal en/of staallegering

— een rotor van staal en/of staallegering

0.6230 ex 8479 89 97 60 Bioreactor voor biofarmaceutische celkweek, 0 % p/st 31.12.2021

— waarvan de binnenkant bestaat uit austenitisch roestvast staal

en

— met een verwerkingscapaciteit tot 15 000 liter,

— al dan niet in combinatie met een "clean-in-process"-systeem

en/of een speciaal aangekoppeld vat voor media

0.6573 * ex 8479 89 97 70 Machine om lenzen met een vijfassige uitlijnmogelijkheid 0 % p/st 31.12.2024

nauwkeurig in een camera te plaatsen en deze te bevestigen met tweecomponentenepoxyhars Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.6735 ex 8479 89 97 85 Compressiepers voor het persen van harde materialen ("link press"): 0 % p/st 31.12.2020

— met een nominale druk van 16 000 ton;

— met een perstafel met een diameter van 1 100 mm (± 1 mm);

— met een hoofdcilinder met een diameter van 1 400 mm

(± 1 mm);

— met een vast en een bewegend frame, meervoudige pomp met

hydraulisch hogedrukbuffervat en druksysteem;

— met een dubbele bedieningsvoorziening en aansluitingen voor

pijpleidingen en elektrische systemen;

— met een totaal gewicht van 310 ton (± 10 ton);

— waardoor een druk van 30 000 atmosfeer bij 1 500 graden

Celsius wordt gecreëerd door middel van laagfrequente

wisselstroom (16 000 ampère)

0.7158 ex 8479 90 70 87 Brandstofslang voor verbrandingsmotoren met zuigers met een 0 % p/st 31.12.2021 brandstoftemperatuursensor, en ten minste twee inlaatslangen en

drie uitlaatslangen bestemd voor de vervaardiging van motoren in motorvoertuigen

(2)

0.7375 ex 8481 10 99 20 Elektromagnetische reduceerklep 0 % - 31.12.2022

— met een zuiger,

— met een interne dichtheid van minstens 275 mPa,

— met een kunststof connector met 2 pennen van zilver of tin

0.7424 * ex 8481 10 99 40 Reduceerkleppen in een messing behuizing met: 0 % - 31.12.2022

— een lengte van niet meer dan 30 mm (± 1 mm),

— een breedte van niet meer dan 18 mm (± 1 mm),

van een soort dat gebruikt wordt voor verwerking in brandstoftoevoermodules van motorvoertuigen

0.4668 * ex 8481 30 91 91 Stalen terugslagkleppen met: 0 % p/st 31.12.2024

— een openingsdruk van niet meer dan 800 kPa, en

Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— een buitendiameter van niet meer dan 37 mm

0.3363 ex 8481 80 59 10 Lucht-regelafsluiters, bestaande uit een stappenmotor en een 0 % p/st 31.12.2023 ventielklep, voor het regelen van het stationair draaien van

brandstofinjectiemotoren

0.7155 ex 8481 80 59 20 Drukregelklep bestemd om te worden ingebouwd in compressoren 0 % p/st 31.12.2021 van apparaten voor de regeling van het klimaat in automobielen

(2)

0.7380 ex 8481 80 59 30 Tweewegstromingsregelklep met behuizing, met: 0 % - 31.12.2022

— ten minste 5, maar niet meer dan 10 uitgangsopeningen met een

diameter van ten minste 0,09 mm, maar niet meer dan 0,2 mm,

— een debiet van ten minste 550 cm 3 /min., maar niet meer dan 2 000 cm 3 /min.,

— een werkdruk van ten minste 19 MPa, maar niet meer dan 300

MPa

0.7377 ex 8481 80 59 40 Stroomregelklep 0 % - 31.12.2022

— vervaardigd van staal,

— met een uitgangsopening met een diameter van ten minste 0,1

mm, maar niet meer dan 0,3 mm,

— met een ingangsopening met een diameter van ten minste 0,4

mm, maar niet meer dan 1,3 mm,

— met een chroomnitridelaag,

— met een oppervlakteruwheid van Rp 0,4

0.7381 ex 8481 80 59 50 Elektromagnetische klep voor doseringcontrole met: 0 % - 31.12.2022

— een plunjer,

— een elektroklep met een spoelweerstand van ten minste 2,6

ohm, maar niet meer dan 3 ohm

0.7382 ex 8481 80 59 60 Elektromagnetische klep voor doseringscontrole 0 % - 31.12.2022

— met een elektroklep met een spoelweerstand van ten minste

0,19 ohm, maar niet meer dan 0,66 ohm, en met een

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

zelfinductie van niet meer dan 1 mH

0.5575 ex 8481 80 69 60 Vier-weg omkeerventielen voor koelmiddelen, bestaande uit 0 % p/st 31.12.2022

— een magneetventiel,

— een messing kraanbehuizing met klep en koperen aansluitingen

met een maximale werkdruk van 4,5 MPa

0.7519 ex 8481 80 73 20 Kleppen voor druk- en stromingsregeling aangestuurd door een 0 % - 31.12.2023 externe elektromagneet:

ex 8481 80 99 70

— gemaakt van staal en/of staallegering(en),

— zonder geïntegreerde schakeling,

— van niet meer dan 1000 kPa werkdruk,

— met een doorstroming van niet meer dan 5 l/min,

— zonder een elektromagneet

0.7637 ex 8481 80 79 30 Serviceklep geschikt voor R410A- en R32-gas die de binnen- en 0 % - 31.12.2023 buiteneenheden verbindt, met:

ex 8481 80 99 30

— een drukbestendigheid van het kleplichaam van 6,3 MPa,

— een lekkage van minder dan 1,6 g/jaar,

— een onzuiverheid van minder dan 1,2 mg/stuk,

— een luchtdichte druk van het kleplichaam van 4,2 MPa,

bestemd voor de vervaardiging van airconditioners

(2)

0.7518 ex 8481 90 00 40 Klepbehuizing: 0 % - 31.12.2023

— voor het openen en afsluiten van het brandstofdebiet,

— bestaande uit een schacht en een blad,

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— met 8 gaten in het blad,

— gemaakt van metaal en/of metaallegering(en)

0.6391 * ex 8482 10 10 10 Kogel- en cilinderlagers: 0 % p/st 31.12.2024

ex 8482 10 90 10 — met een uitwendige diameter van 28 mm of meer, maar niet

meer dan 140 mm, ex 8482 50 00 10

— geschikt voor een thermische belasting onder

bedrijfsomstandigheden van meer dan 150 °C bij een werkdruk

van niet meer dan 14 MPa,

voor de vervaardiging van machines voor de beveiliging en de bediening van kernreactoren in kerncentrales

(2)

0.7735 * ex 8482 10 10 15 Kogellagers met: 0 % - 31.12.2024

— een inwendige diameter van 4 mm of meer, maar niet meer dan

9 mm,

— een uitwendige diameter van niet meer dan 26 mm,

— een breedte van niet meer dan 8 mm,

bestemd voor de vervaardiging van elektromotoren met een bereik van 40 000 tpm of meer, maar niet meer dan 80 000 tpm

(2)

0.7707 * ex 8482 10 10 25 Tweerijige kogellagers/kogellagerpatronen: 0 % - 31.12.2024

ex 8482 10 90 40 — met een inwendige diameter van 3 mm of meer, maar niet meer

dan 9 mm,

— met een buitendiameter van 17 mm of meer, maar niet meer

dan 36 mm,

— met een breedte van 6 mm of meer, maar niet meer dan 69 mm,

— vervaardigd volgens ISO-norm 492 – klasse 5 of DIN 620 – P5

of ANSI-norm 20 – ABEC 5,

— met keramische kogels,

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

bestemd voor gebruik in turbocompressoren

(2)

0.5744 ex 8483 30 32 30 Lagerhuis van de soort gebruikt in turbocompressoren: 0 % p/st 31.12.2022

ex 8483 30 38 60 — van een precisiegegoten grijs gietijzer dat voldoet aan de norm

DIN EN 1561 of precisiegegoten nodulair gietijzer conform

DIN EN 1560

— met oliekamers,

— zonder lagers,

— met een diameter van 50 mm of meer, maar niet meer

dan 250 mm,

— met een hoogte van 40 mm of meer, maar niet meer dan

150 mm,

— al dan niet met waterkamers en verbindingsstukken

0.5202 ex 8483 40 29 50 Tandwielstellen van het cycloïde type met: 0 % p/st 31.12.2021

— een nominaal koppel van 50 Nm of meer maar niet meer

dan 9 000 Nm,

— standaard koppelverhoudingen van 1:50 of meer maar niet

meer dan 1:475,

— bewegingsabsorptie van niet meer dan één boogminuut,

— een efficiëntie van meer dan 80 %

van de soort gebruikt in robotarmen

0.5977 ex 8483 40 29 60 Planetaire overbrengingen, van de soort gebruikt voor de 0 % p/st 31.12.2023 aandrijving van elektrisch handgereedschap, met:

— een nominaal koppel van 25 Nm of meer doch niet meer dan

70 Nm,

— standaard overbrengingsverhoudingen van 1:12,7 of meer doch

niet meer dan 1:64,3

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.2503 ex 8483 40 51 20 Versnellingsbakken, voorzien van een differentieel met wielassen, 0 % p/st 31.12.2023 bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van

gazonmaaimachines met eigen beweegkracht en uitgerust met een zitplaats, bedoeld bij onderverdeling 8433 11 51

(2)

0.2706 * ex 8483 40 59 20 Hydrostatische versnellingen: 0 % p/st 31.12.2023

ex 8708 99 97 12 — met een hydropomp en een differentieel met wielassen,

— al dan niet met een werpblazer en/of een katrol,

bestemd voor de vervaardiging van gazonmaaiers bedoeld bij de onderverdelingen 8433 11 en 8433 19, andere maaimachines bedoeld bij onderverdeling 8433 20, of tractors die hoofdzakelijk gebruikt worden als gazonmaaiers, bedoeld bij de onderverdelingen 8701 91 90 en 8701 92 90

(2)

0.7249 ex 8483 40 90 20 Hydrostatische transmissie met: 0 % p/st 31.12.2022

— afmetingen (zonder assen) van niet meer dan 154 mm ×

115 mm × 108 mm,

— een gewicht van niet meer dan 3,3 kg,

— een maximale rotatiesnelheid van de ingaande as van 2700 tpm

of meer maar niet meer dan 3200 tpm,

— een koppel van de uitgaande as van niet meer dan 10,4 Nm,

— een rotatiesnelheid van de uitgaande as van niet meer dan 930

tpm bij een ingangssnelheid van 2800 tpm, en

— een bedrijfstemperatuurbereik van -5 °C of meer maar niet

meer dan +40 °C,

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van met de hand bediende gazonmaaimachines bedoeld bij post 8433 11 90

(2)

0.7248 ex 8483 40 90 30 Hydrostatische transmissie met 0 % p/st 31.12.2022

— een reductieverhouding van 20,63:1 of meer maar niet meer

dan 22,68:1,

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— een ingangssnelheid van 1800 tpm of meer in belaste toestand

en van niet meer dan 3 000 tpm in onbelaste toestand,

— een permanent uitgangskoppel van 142 Nm of meer maar niet

meer dan 156 Nm,

— een periodiek uitgangskoppel van 264 Nm of meer maar niet

meer dan 291 Nm, en

— een diameter van de aandrijfas van 19,02 mm of meer maar niet

meer dan 19,06 mm,

— al dan niet uitgerust met een ventilatorwaaier of met een

oprolas met geïntegreerde ventilatorwaaier

bestemd om te worden gebruikt bij de productie van zelf aangedreven gazonmaaimachines en uitgerust met een zitplaats bedoeld bij post 8433 11 51, en tractors bedoeld bij post 8701 91 90, waarvan de voornaamste functie die van gazonmaaimachine is

(2)

0.4997 ex 8483 40 90 80 Tandwielkasten met 0 % p/st 31.12.2020

— niet meer dan 3 versnellingen,

— een automatisch vertragingssysteem en

— een ’power reversal’-systeem voor verandering van rijrichting

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij post 8427

(2)

0.7156 ex 8484 20 00 10 Mechanische asafdichting bestemd om te worden ingebouwd in 0 % p/st 31.12.2021 roterende compressoren gebruikt bij de vervaardiging van apparaten

voor de regeling van het klimaat in automobielen

(2)

0.7604 ex 8484 20 00 20 Mechanische afdichting bestaande uit twee beweegbare ringen (één 0 % - 31.12.2023 keramische tegenring met een thermische geleiding van minder dan

80 W/Mk en een glijdende ring van koolstof), één veer en een afdichtingsmiddel van nitril aan de buitenkant, van een soort die wordt gebruikt voor de vervaardiging van circulatiepompen voor koelsystemen in motorvoertuigen

0.6854 ex 8501 10 10 20 Synchroonmotor voor vaatwasmachines voorzien van een 0 % - 31.12.2020 Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

mechanisme voor het beheer van de waterstroom, met

— een lengte zonder as van 24 mm (+/- 0,3),

— een diameter van 49,3 mm (+/- 0,3)

— een nominale spanning van 220 V wisselspanning of meer,

maar niet meer dan 240 V wisselspanning,

— een nominale frequentie van 50 Hz of meer, maar niet meer dan

60 Hz,

— een ingangsvermogen van niet meer dan 4 W,

— een toerental van 4 tpm of meer, maar niet meer dan 4,8 tpm,

— een uitgangskoppel van niet minder dan 10 kgf/cm

0.7601 ex 8501 10 10 30 Motoren voor luchtpompen, met: 0 % - 31.12.2023

— een bedrijfsspanning van 9 V DC of meer, maar niet meer dan

24 V DC,

— een bedrijfstemperatuurbereik van -40°C of meer, maar niet

meer dan + 80°C,

— een vermogen van niet meer dan 18 W,

bestemd voor de vervaardiging van pneumatische ondersteuningsen ventilatiesystemen voor autostoelen

(2)

0.7197 ex 8501 10 99 56 Gelijkstroommotor: 0 % - 31.12.2021

— met een rotatiesnelheid van niet meer dan 7000 rpm (onbelast),

— met een nominale spanning van 12 V (± 4 V),

— met een maximaal vermogen van 13,78 W (bij 3,09 A),

— met een gespecificeerd temperatuurbereik tussen de -40°C en

160°C,

— met een versnellingsverbinding,

— met een mechanische bevestigingsaansluiting,

— met 2 elektroverbindingen,

— met een maximumkoppel van 100 Nm

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.6858 ex 8501 10 99 57 Gelijkstroommotor: 0 % - 31.12.2020

— met een toerental van niet meer dan 6 500 tpm in onbeladen

staat,

— met een nominale spanning van 12,0 V (± 0,1),

— met een gespecificeerd temperatuurbereik van – 40 °C of meer

doch niet meer dan + 165 °C,

— al dan niet met een verbindend rondsel,

— al dan niet met een motorconnector

0.7198 ex 8501 10 99 58 — Gelijkstroommotor: 0 % - 31.12.2021

— met een rotatiesnelheid van niet meer dan 6500 rpm (onbelast),

— met een nominale spanning van 12 V (± 4 V),

— met een maximaal vermogen lager dan 20 W,

— met een gespecificeerd temperatuurbereik tussen de -40°C en

160°C,

— met een wormwieloverbrenging,

— met een mechanische bevestigingsaansluiting,

— met 2 elektroverbindingen,

— met een maximumkoppel van 75 Nm

0.5846 ex 8501 10 99 60 Gelijkstroommotoren: 0 % - 31.12.2022

— met een rotorsnelheid van 3 500 omwentelingen per minuut of

meer doch niet meer dan 5 000 omwentelingen per minuut

indien belast en niet meer dan 6 500 omwentelingen per minuut

indien niet belast

— met een voedingspanning van 100 V of meer, doch niet meer

dan 240 V,

bestemd voor de vervaardiging van elektrische frituurpannen

(2)

0.6880 ex 8501 10 99 65 Elektrische actuator voor turbocompressor, met: 0 % - 31.12.2020

— een gelijkstroommotor

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— een geïntegreerde tandwieloverbrenging,

— een (trek)kracht leverend van 200 N of meer bij een minimale

verhoogde omgevingstemperatuur van 140°C,

— een (trek)kracht leverend van 250 N of meer in elke stand van

de slag,

— een effectieve slag van 15 mm of meer, maar niet meer dan

25 mm,

— al dan niet met ingebouwde diagnostische interface

0.6115 ex 8501 10 99 70 Gelijkstroom-stappenmotoren met 0 % - 31.12.2023

— een staphoek van 7,5° (± 0,5°)

— een tweefasenwikkeling

— een nominale spanning van 9 V of meer, maar niet meer dan

16,0 V

— met een gespecificeerd temperatuurbereik van ten minste –

40 °C , maar niet meer dan + 105 °C

— al dan niet met verbindend rondsel

— al dan niet met motorconnector

0.6627 ex 8501 10 99 75 Gelijkstroommotoren met permanente bekrachtiging, met: 0 % - 31.12.2020

— een meerfasenwikkeling;

— een uitwendige diameter van 28 mm of meer, doch niet meer

dan 35 mm;

— een nominaal toerental van niet meer dan 12 000 tpm;

— een voedingsspanning van 8 V of meer, doch niet meer dan

27 V

0.2838 ex 8501 10 99 79 Gelijkstroommotoren met contactborstels, een interne rotor en een 0 % - 31.12.2023 driefasenwikkeling, al dan niet uitgerust met een worm, met een

gespecificeerd temperatuurbereik van ten minste – 20 °C tot + 70 °C

0.4555 ex 8501 10 99 80 Gelijkstroom-stappenmotoren met: 0 % - 31.12.2023

— een staphoek van 7,5° (± 0,5°),

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— een omkeerkoppel bij 25°C van 25mNm of meer,

— een bekrachtigingsfrequentie van 1 500pps of meer,

— een tweefasenwikkeling en

— een nominale spanning van 10,5V of meer, maar niet meer dan

16,0V

0.7250 ex 8501 20 00 30 Universele motor met 0 % - 31.12.2022

— een nominaal vermogen van 1,2 kW,

— een voedingsspanning van 230 V, en

— een motorrem

— geassembleerd op een reductietandwiel met uitgaande as, die in

een behuizing van kunststof is ondergebracht

bestemd om te worden gebruikt als elektrische aandrijving voor messen van gazonmaaimachines

(2)

0.4201 ex 8501 31 00 30 Borstelloze gelijkstroommotoren met een driefasenwikkeling, een 0 % - 31.12.2021 buitendiameter van minimaal 85 mm en maximaal 115 mm, een

nominaal koppel van 2,23 Nm (± 1,0 Nm), een vermogen van minimaal 120 W en maximaal 520 W, berekend bij 1 550 omw/min (± 350 omw/min) en een voedingsspanning van 12 V, uitgerust met een elektronische schakeling met sensoren met Hall-effect, bestemd voor gebruik met een elektrische stuurbekrachtigingsmodule

(stuurbekrachtigingsmotor) (2)

0.4731 * ex 8501 31 00 37 Gelijkstroommotoren met permanente bekrachtiging, met: 0 % - 31.12.2024

— een meerfasenwikkeling,

— een uitwendige diameter van 30 mm of meer, maar niet meer

dan 80 mm,

— een rotatiesnelheid van niet meer dan 15 000 tpm,

— een vermogen van 45 W of meer, maar niet meer dan 300 W,

en

— een voedingsspanning van 9 V of meer, maar niet meer dan

50 V

— ook indien met een magneetschijfeenheid

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— ook indien met een carter

— ook indien met een ventilator

— ook indien met een kapassemblage

— ook indien met een zonnewiel

— ook indien met een codeerapparaat voor snelheid en

draairichting

— ook indien met een sensor voor snelheid of draairichting van

het resolvertype of het hall-effecttype

0.5954 ex 8501 31 00 45 Gelijkstroommotoren zonder contactborstels, met: 0 % - 31.12.2023

— een uitwendige diameter van 90 mm of meer doch niet meer

dan 110 mm,

— een rotatiesnelheid van niet meer dan 3 680 tpm,

— een vermogen van 600 W of meer doch niet meer dan 740 W

bij 2 300 tpm en 80 °C,

— een voedingsspanning van 12 V,

— een koppel van niet meer dan 5,67 Nm,

— een rotorpositiesensor,

— een elektronisch sterpunt-relais, en

— voor gebruik met een elektrische stuurbekrachtigingsmodule

0.5577 ex 8501 31 00 50 Gelijkstroommotoren zonder contactborstels, met: 0 % - 31.12.2022

— een buitendiameter van 80 mm of meer, maar niet meer dan

200 mm,

— een voedingsspanning van 9 V of meer maar niet meer dan 16

V

— een vermogen bij 20 °C van 300 W of meer, maar niet meer

dan 750 W,

— een koppel bij 20 °C van 2,00 Nm of meer maar niet meer dan

7,00 Nm,

— een nominaal toerental bij 20 °C van 600 tpm of meer, maar

niet meer dan 3 100 tpm,

— met of zonder rotorhoekpositiesensor van het resolvertype of

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

het Halleffecttype,

van de soort gebruikt in stuurbekrachtigingsinrichtingen voor auto's

0.5978 ex 8501 31 00 55 Gelijkstroommotor met of zonder commutator, met 0 % - 31.12.2023

ex 8501 32 00 40 — een uitwendige diameter van 24,2 mm of meer, maar niet meer

dan 140 mm,

— een nominaal toerental van 3 300 rpm of meer, maar niet meer

dan 26 200 rpm,

— een nominale voedingsspanning van 3,6 V of meer, maar niet

meer dan 230 V,

— een uitgangsvermogen van 37,5 W of meer, maar niet meer dan

2 400 W,

— een nullaststroom van niet meer dan 20,1 A,

— een maximale efficiëntie van 50 % of meer,

voor de aandrijving van draagbaar elektrisch gereedschap en grasmaaiers

0.6809 ex 8501 31 00 71 Voor automotive-gebruik voorbereide, borstelloze, permanent 0 % - 31.12.2020 bekrachtigde gelijkstroommotor met:

ex 8501 32 00 77

— een gespecificeerde snelheid van niet meer dan 4 100 tpm,

— een vermogen van ten minste 400 W maar niet meer dan

1,3 kW (bij 12 V),

— een flensdiameter van 90 mm of meer, maar niet meer dan 150

mm,

— een maximale lengte van 210 mm, gemeten vanaf het begin van

de schacht tot het uiteinde ervan,

— een lengte van de behuizing van maximaal 160 mm, gemeten

vanaf de flens tot het uiteinde,

— een maximaal tweedelige behuizing van aluminium of

staalplaat (basisbehuizing inclusief elektronische componenten

en een flens met minimaal 2 en maximaal 11 boorgaten), al dan

niet met een afdichting (groef met een O-ring en vet),

— een stator met enkelvoudig T-tandontwerp en enkelvoudige

spoelwikkeling in 9/6 of 12/8 topologie, en

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— oppervlaktemagneten

0.7005 ex 8501 31 00 75 Borstelloze gelijkstroommotormodule bestaande uit een motor en 0 % - 31.12.2021 een transmissie, met:

— een elektronische besturing die functioneert via Halleffectpositiesensoren,

— een ingangsspanning van 9V of meer maar niet meer dan 16V,

— een buitendiameter van de motor van 70 mm of meer maar niet

meer dan 80 mm,

— een uitgangsvermogen van de motor van 350 W of meer maar

niet meer dan 550 W,

— een maximaal uitgangskoppel van 50 Nm of meer maar niet

meer dan 52 Nm,

— een maximale uitgangsrotatiesnelheid van 280 tpm of meer

maar niet meer dan 300 tpm,

— een coaxiale spieas met een buitendiameter van 20 mm (+/- 1

mm) en 17 tanden met een minimumlengte van 25 mm (+/- 1

mm), en

— een afstand tussen de basis van de spieën van 119 mm (+/- 1

mm)

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van terrein- of nutsvoertuigen

(2)

0.4855 ex 8501 33 00 30 Elektrische aandrijvingen voor motorvoertuigen, met een 0 % - 31.12.2021 uitgangsvermogen van ten hoogste 315 kW, met:

ex 8501 40 80 50

— een wissel- of gelijkstroommotor, ook indien met transmissie,

ex 8501 53 50 10

— vermogenselektronica

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.5329 ex 8501 51 00 30 Synchrone wisselstroom-servomotor met resolver en rem voor een 0 % - 31.12.2021 maximumsnelheid van niet meer dan 6 000 toeren per minuut, met:

ex 8501 52 20 50

— een vermogen van 340 W of meer maar niet meer dan 7,4 kW,

— een flens met afmetingen van niet meer dan 180 mm × 180 mm

en

— een lengte van de flens tot het uiteinde van de resolver van niet

meer dan 271 mm

0.6511 * ex 8501 53 50 20 Wisselstroom-tractiemotor van het type synchrone motor met 0 % - 31.12.2024

ingebouwde permanente magneet (IPMSM) met:

— een koppel van 200 Nm of meer, maar niet meer dan 400 Nm,

— een vermogensoutput van 50 kW of meer, maar niet meer dan

200 kW,

— een rotatiesnelheid van niet meer dan 15 000 tpm,

bestemd voor de vervaardiging van elektrische voertuigen

(2)

0.6676 ex 8501 61 20 35 Brandstofcelmodules, AC generatoren met een vermogen van 7,5 0 % - 31.12.2020 kVA of minder, bestaande uit:

— een waterstofgenerator (ontzwavelaar, reformator en wasser);

— een PEM-brandstofcelpakket;

— een omzetter;

voor gebruik als onderdeel van een verwarmingstoestel

0.5633 ex 8501 62 00 30 Brandstofcellensysteem: 0 % - 31.12.2022

— bestaande uit ten minste fosforzuurbrandstofcellen,

— in een behuizing met geïntegreerd waterbeheer en

gasbehandeling,

— voor permanente, stationaire energievoorziening

Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.2837 ex 8503 00 91 31 Rotor, aan de binnenzijde voorzien van 1 of 2 (uniforme of 0 % p/st 31.12.2023 demonteerbare) magnetische ringen die al dan niet zijn aangebracht

ex 8503 00 99 32 in een ring van staal

0.2836 ex 8503 00 99 31 Gestampte collectors voor elektrische motoren, met een uitwendige 0 % p/st 31.12.2023 diameter van niet meer dan 16 mm

0.4599 ex 8503 00 99 33 Stator voor borstelloze motor van elektrische stuurbekrachtiging 0 % p/st 31.12.2021 met een rondheidstolerantie van 50 μm

0.4601 * ex 8503 00 99 34 Rotor voor borstelloze motor van elektrische stuurbekrachtiging 0 % p/st 31.12.2024

met een rondheidstolerantie van 50 μm

0.7496 ex 8503 00 99 37 Rotor voor een elektrische motor, waarbij de cilindrische rotor is 0 % - 31.12.2023 vervaardigd van geagglomereerd ferriet en kunststof en de as van

metaal, met een:

— diameter van de rotor van 17 mm of meer, maar niet meer dan

37 mm,

— lengte van de rotor van 12 mm of meer, maar niet meer dan 36

mm,

— aslengte van 52 mm of meer, maar niet meer dan 82 mm

0.5783 ex 8503 00 99 40 Membraan voor brandstofcellen, op rollen of in de vorm van foliën, 0 % p/st 31.12.2022 met een breedte van niet meer dan 150 cm, van de soort uitsluitend

gebruikt voor de vervaardiging van brandstofcellen bedoeld bij post 8501

0.6161 ex 8503 00 99 55 Stator voor borstelloze motor met: 0 % p/st 31.12.2020

— een binnendiameter van 206,6 mm (± 0,5),

— een buitendiameter van 265,0 mm (± 0,2), en

— een breedte van 37,2 mm of meer, maar niet meer dan 47,8

mm,

van het soort gebruikt bij de vervaardiging van wasmachines, wasdroogcombinaties of wasdrogers met een direct aangedreven trommel Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.6379 * ex 8503 00 99 60 Motorafdekking voor een elektronische riemaangedreven 0 % p/st 31.12.2024

stuurinrichting, vervaardigd van gegalvaniseerd staal met een dikte van niet meer dan 2,5 mm (± 0,25 mm)

0.7760 * ex 8503 00 99 65 Rotor van gestapelde elektroplaten met: 0 % - 31.12.2024

— een diameter van 18 mm of meer, maar niet meer dan 35 mm,

en

— een lengte van 20 mm of meer, maar niet meer dan 65 mm

0.7761 * ex 8503 00 99 75 Stator van gestapelde elektroplaten met: 0 % - 31.12.2024

— een inwendige diameter van 18 mm of meer, maar niet meer

dan 35 mm,

— een uitwendige diameter van 35 mm of meer, maar niet meer

dan 65 mm, en

— een lengte van 20 mm of meer, maar niet meer dan 65 mm

0.7758 * ex 8503 00 99 80 Stalen motorbehuizing met: 0 % - 31.12.2024

— een inwendige diameter van 35 mm of meer, maar niet meer

dan 65 mm,

— een uitwendige diameter van 35 mm of meer, maar niet meer

dan 70 mm, en

— een lengte van 35 mm of meer, maar niet meer dan 150 mm

0.7549 ex 8504 31 80 15 Elektrische transformator met 0 % - 31.12.2023

— een vermogen van 192 Watt of 216 Watt

— afmetingen van niet meer dan 27,1 x 26,6 x 18 mm

— een bedrijfstemperatuurbereik van – 40 °C of meer, maar niet

meer dan + 125 °C

— drie of vier inductief gekoppelde wikkeldraden van koper en

— 9 verbindingspennen aan de onderkant

0.7548 ex 8504 31 80 25 Elektrische transformator met 0 % - 31.12.2023

— een vermogen van 432 Watt

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— afmetingen van niet meer dan 24 mm x 21 mm x 19 mm

— een bedrijfstemperatuurbereik van – 20°C of meer, maar niet

meer dan + 85°C

— twee wikkelingen en

— 5 verbindingspennen aan de onderkant

0.4450 ex 8504 31 80 30 Schakeltransformatoren met een vermogen van niet meer dan 0 % - 31.12.2023 1 kVA, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van statische

omvormers (2)

0.7547 ex 8504 31 80 35 Elektrische transformator met 0 % - 31.12.2023

— een vermogen van 433 Watt

— afmetingen van niet meer dan 37,3 x 38,2 x 28,5 mm

— een bedrijfstemperatuurbereik van – 40 °C of meer, maar niet

meer dan + 125 °C

— vier inductief gekoppelde wikkeldraden van koper en

— 13 verbindingspennen aan de onderkant

0.5598 ex 8504 31 80 40 Elektrische transformatoren: 0 % - 31.12.2022

— met een vermogen van 1 kVA of minder

— zonder stekkers of kabels,

voor intern gebruik bij de vervaardiging van decoderkastjes en televisietoestellen

(2)

0.7551 * ex 8504 31 80 45 Elektrische transformator met: 0 % - 31.12.2023

— een vermogen van 0,2 Watt,

— afmetingen van niet meer dan 15 x 15,5 x 14 mm,

— een bedrijfstemperatuurbereik van – 10 °C of meer, maar niet

meer dan + 125 °C,

— twee inductief gekoppelde wikkeldraden van koper,

— 5 verbindingspennen aan de onderkant, en

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— een koperen afscherming

0.7000 ex 8504 31 80 50 Transformatoren, bestemd om te worden gebruikt bij de 0 % - 31.12.2021 vervaardiging van elektronische sturingssystemen,

bedieningsorganen en ledlichtbronnen voor de verlichtingsindustrie

(2)

0.7764 * ex 8504 31 80 55 Elektrische transformator met: 0 % - 31.12.2024

— een vermogen van 0,24 kVA,

— een bedrijfstemperatuurbereik van + 10 °C of meer, maar niet

meer dan + 125 °C,

— vijf inductief gekoppelde wikkeldraden van koper,

— elf verbindingspennen aan de onderkant, en

— afmetingen van niet meer dan 31,3 mm × 37,8 mm × 25,8 mm

0.7029 ex 8505 11 00 47 Artikelen in de vorm van een driehoek, vierkant of rechthoek, al 0 % - 31.12.2021 dan niet passend gemaakt of met afgeronde hoeken, bestemd om na

magnetisering als permanente magneten te worden gebruikt, die

neodymium, ijzer en boor bevatten, met de volgende afmetingen:

— een lengte van 9 mm of meer maar niet meer dan 105 mm,

— een breedte van 5 mm of meer maar niet meer dan 105 mm, en

— een hoogte van 2 mm of meer, maar niet meer dan 55 mm

0.5584 ex 8505 11 00 50 Specifiek gevormde staven, bestemd om na magnetisering als 0 % p/st 31.12.2022 permanente magneten te worden gebruikt, die neodymium, ijzer en

boor bevatten, met de volgende afmetingen:

— een lengte van 15 mm of meer doch niet meer dan 52 mm,

— een breedte van 5 mm of meer doch niet meer dan 42 mm,

van de soort gebruikt bij de vervaardiging van elektrische servomotoren voor industriële automatisering

0.7567 ex 8505 11 00 53 Permanente magneten van een cilindrisch gevormde legering van 0 % - 31.12.2023 neodymium met uitsparing met inwendig schroefdraad aan één

kant, met

— een lengte van 97,5 mm of meer, maar niet meer dan 225 mm

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— een diameter van 19 mm of meer, maar niet meer dan 25 mm

0.6857 ex 8505 11 00 55 Platte staven van een legering van samarium en kobalt met 0 % p/st 31.12.2020

ex 8505 19 90 40 — een lengte van 30,4 mm (± 0,05 mm);

— een breedte van 12,5 mm (± 0,15 mm);

— een dikte van 6,9 mm (± 0,05 mm), of gemaakt van ferriet in de

vorm van kwartflensen met:

— een lengte van 46 mm (± 0,75 mm);

— een breedte van 29,7 mm (± 0,2 mm),

bestemd om na magnetisering te fungeren als permanente magneten van de soort die wordt gebruikt in startmotoren voor personenauto's en apparaten ter vergroting van de actieradius van elektrische auto's

0.5585 ex 8505 11 00 63 Ringen, buizen, hulzen of kragen gemaakt van een legering van 0 % p/st 31.12.2022 neodymium, ijzer en boor, met

— een buitendiameter van niet meer dan 45 mm,

— een hoogte van niet meer dan 45 mm,

van de soort gebruikt bij de vervaardiging van permanente magneten na magnetisering

0.3740 ex 8505 11 00 65 Permanente magneten bestaande uit een legering van neodymium, 0 % p/st 31.12.2023 ijzer en boor, in de vorm van een rechthoek, al dan niet afgerond,

met een rechthoekig of een trapeziumvormig deel met

— een lengte van niet meer dan 140 mm,

— een breedte van niet meer dan 90 mm, en

— een dikte van niet meer dan 55 mm,

dan wel in de vorm van een gebogen rechthoek (dakpanvormig) met

— een lengte van niet meer dan 75 mm,

— een breedte van niet meer dan 40 mm,

— een dikte van niet meer dan 7 mm en

— een kromtestraal van meer dan 86 mm, maar niet meer dan

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

241 mm

of in de vorm van een schijf met een diameter van niet meer dan 90 mm, al dan niet voorzien van een gat in het midden

0.7788 * ex 8505 11 00 68 Blokken vervaardigd van neodymium, ijzer en boor, al dan niet 0 % - 31.12.2024

bekleed met zink of een legering van samarium en kobalt, met:

— een lengte van 13,8 mm of meer, maar niet meer dan 45,2 mm,

— een breedte van 7,8 mm of meer maar niet meer dan 25,2 mm,

— een hoogte van 1,3 mm of meer, maar niet meer dan 4,7 mm,

bestemd voor de vervaardiging van permanente magneten

(2)

0.5948 ex 8505 11 00 70 Een schijf bestaande uit een legering van neodymium, ijzer en boor, 0 % - 31.12.2023 bedekt met nikkel of zink, bestemd om na magnetisering als

permanente magneet te worden gebruikt

— al dan niet voorzien van een gat in het midden,

— met een diameter van niet meer dan 90 mm,

van de soort gebruikt voor autoluidsprekers

0.6347 * ex 8505 11 00 75 Een kwartflens, bestemd om na magnetisering een permanente 0 % p/st 31.12.2024

magneet te worden,

— bestaande uit ten minste neodymium, ijzer en boor,

— met een breedte van 9,1 mm of meer, maar niet meer dan

10,5 mm,

— met een lengte van 20 mm of meer, maar niet meer dan

30,1 mm

van de soort gebruikt voor rotoren voor de vervaardiging van brandstofpompen

0.7789 * ex 8505 19 10 20 Boogsegmenten van permanente magneten van geagglomereerd 0 % - 31.12.2024

ferriet met:

— een lengte van 16,8 mm of meer, maar niet meer dan

110,2 mm,

— een breedte van 14,8 mm of meer maar niet meer dan 75,2 mm,

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— een dikte van 4,8 mm of meer, maar niet meer dan 13,2 mm,

bestemd voor de vervaardiging van elektromotorrotors voor ventilatie- en klimaatregelingssystemen

(2)

0.5937 ex 8505 19 90 30 Artikelen van geagglomereerd ferriet in de vorm van een schijf met 0 % - 31.12.2023 een diameter van niet meer dan 120 mm, voorzien van een gat in

het midden, bestemd om na magnetisering als permanente magneet

te worden gebruikt, met een remanentie tussen 245 mT en 470 mT

0.7299 ex 8505 19 90 50 Artikel van geagglomereerd ferriet in de vorm van een rechthoekig 0 % p/st 31.12.2022 prisma, bestemd om na magnetisering als permanente magneet te

worden gebruikt

— al dan niet met afgeronde randen

— met een lengte van 27 mm of meer maar niet meer dan 32 mm

(± 0,15 mm),

— met een breedte van 8,5 mm of meer maar niet meer dan

9,5 mm (+0,05 mm / -0,09 mm),

— met een dikte van 5,5 mm of meer maar niet meer dan 5,8 mm

(+0/-0,2 mm), en

— met een gewicht van 6,1 g of meer maar niet meer dan 8,3 g

0.7511 ex 8505 19 90 60 Artikel van geagglomereerd ferriet in de vorm van een halve of 0 % - 31.12.2023 kwartflens bestemd om na magnetisering een permanente magneet

te worden

— met een lengte van 30 mm of meer, maar niet meer dan 50 mm

(± 1 mm)

— met een breedte van 33 mm of meer, maar niet meer dan 55

mm (± 1 mm)

— met een hoogte van 12,5 mm of meer, maar niet meer dan 21,5

mm (± 1 mm)

— met een dikte van 3,85 mm of meer, maar niet meer dan 6,8

mm (± 0,15 mm) en met een buitenstraal van 19 mm of meer,

maar niet meer dan 29,4 mm (± 0,2 mm)

0.4029 ex 8505 20 00 30 Elektromagnetische koppelingen, bestemd voor de vervaardiging 0 % p/st 31.12.2023 van compressoren van airconditioninginstallaties voor

motorvoertuigen (2)

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.6855 ex 8506 50 10 10 Cilindervormige primaire lithiumcellen met: 0 % - 31.12.2021

— een diameter van 14,0 mm of meer, maar niet meer dan

26,0 mm,

— een lengte van 2,2 mm of meer, maar niet meer dan 51 mm,

— een spanning van 1,5 V of meer, maar niet meer dan 3,6 V,

— een capaciteit van 0,15 Ah of meer, maar niet meer dan

5,00 Ah

bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van telemetrische en medische apparaten, elektronische tellers en afstandsbedieningen

(2)

0.7416 ex 8506 50 30 10 Lithium-mangaandioxide cellen, met: 0 % - 31.12.2022

— een diameter van 20 mm of meer maar niet meer dan 25 mm

— een lengte van 3 mm of meer, maar niet meer dan 6 mm

— een spanning van 3 V of meer, maar niet meer dan 3,4 V

— een capaciteit van 200 mAh of meer maar niet meer dan 600

mAh

— met een autotest temperatuurbereik van -40 °C tot +125 °C

voor gebruik als een component bij de vervaardiging van meetsystemen voor bandenspanning (TPMS)

(2)

0.2490 ex 8506 50 90 10 Lithium-jodiumelementen, waarvan de afmetingen niet meer dan 0 % - 31.12.2023 9 mm × 23 mm × 45 mm bedragen, met een spanning van niet meer

dan 2,8 V

0.2488 ex 8506 50 90 30 Lithium-jodiumelementen of lithium-zilver 0 % - 31.12.2023 vanadiumoxideelementen, waarvan de afmetingen niet meer dan

28 mm × 45 mm × 15 mm bedragen, met een capaciteit van 1,05 Ah of meer

0.5180 ex 8506 90 00 10 Kathode, in rollen, bestemd voor de vervaardiging van lucht-zink 0 % - 31.12.2023 knoopcelbatterijen (batterijen voor hoorapparaten)

(2)

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.7641 * ex 8507 60 00 13 Prismatische elektrische lithium-ionaccu's met: 1.3 % - 31.12.2020

— een breedte van 173,0 mm (± 0,3 mm),

— een dikte van 45,0 mm (± 0,3 mm),

— een hoogte van 125,0 mm (± 0,3 mm),

— een nominale spanning van 3,67 V (± 0,01 V), en

— een nominale capaciteit van 94 Ah en/of 120 Ah,

bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van herlaadbare batterijen voor elektrische voertuigen

(2)

0.6685 * ex 8507 60 00 15 Cilindrische herlaadbare lithium-ion-accu's of -modules met: 1.3 % - 31.12.2020

— een nominale capaciteit van 8,8 Ah of meer, doch niet meer dan

18 Ah;

— een nominale spanning van 36 V of meer, doch niet meer dan

48 V;

— een vermogen van 300 Wh of meer, doch niet meer dan 648

Wh;

bestemd voor de vervaardiging van elektrische fietsen

(2)

0.6625 ex 8507 60 00 17 Herlaadbare lithium-ion-starteraccu, bestaande uit vier herlaadbare 0 % - 31.12.2020 secundaire lithium-ioncellen, met:

— een nominale spanning van 12 V;

— een lengte van 350 mm of meer, doch niet meer dan 355 mm;

— een breedte van 170 mm of meer, doch niet meer dan 180 mm;

— een hoogte van 180 mm of meer, doch niet meer dan 195 mm;

— met een gewicht van 10 kg of meer, doch niet meer dan 15 kg;

— een nominale lading van 60 Ah of meer, doch niet meer dan

80 Ah

0.7663 * ex 8507 60 00 18 Lithium-ionpolymeeraccu uitgerust met een accubeheersysteem en 1.3 % - 31.12.2020

CAN-businterface met:

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— een lengte van niet meer dan 1600 mm,

— een breedte van niet meer dan 448 mm,

— een hoogte van niet meer dan 395 mm,

— een gewicht van 125 kg of meer, maar niet meer dan 135 kg,

— een nominale spanning van 280 V of meer, maar niet meer dan

400 V,

— een nominale capaciteit van 9,7 Ah of meer, maar niet meer

dan 10,35 Ah,

— een laadspanning van 110 V of meer, maar niet meer dan

230 V, en

— bevattende 6 modulen met 90 cellen of meer, maar niet meer

dan 96 cellen in een stalen behuizing,

bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van voertuigen die kunnen worden opgeladen door te worden aangesloten op een externe elektriciteitsbron bedoeld bij post 8703

(2)

0.7717 * ex 8507 60 00 22 Geïntegreerd accusysteem in een metalen behuizing met houders, 1.3 % - 31.12.2020

bestaande uit:

— een lithium-ionaccu met een spanning van 48 V (± 5 V) en een

capaciteit van 0,44 kWh (± 0,05 kWh),

— accubeheersysteem,

— een relais,

— een laagspanningsomvormer (DC/DC),

— ten minste een connector

bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van hybride motorvoertuigen

(2)

0.6697 ex 8507 60 00 27 Cilindrische herlaadbare lithium-ionaccu met: 0 % - 31.12.2020

— een nominale capaciteit van 10 Ah of meer, doch niet meer dan

20 Ah;

— een nominale spanning van 12,8 V (± 0,05 V) of meer, doch

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

niet meer dan 15,2 V (± 0,05 V);

— een vermogen van 128 Wh of meer, doch niet meer dan 256

Wh;

bestemd voor de vervaardiging van de elektrische aandrijving van fietsen

(2)

0.2907 * ex 8507 60 00 30 Lithiumionaccumulatoren of modules, in cilindrische vorm, met een 1.3 % - 31.12.2020

lengte van 63 mm of meer en een diameter van 17,2 mm of meer, met een nominale capaciteit van 1 200 mAh of meer, bestemd voor de vervaardiging van oplaadbare batterijen

(2)

0.6703 * ex 8507 60 00 33 Herlaadbare lithium-ionaccu met: 1.3 % - 31.12.2020

— een lengte van 150 mm of meer, maar niet meer dan 1 000 mm,

— een breedte van 100 mm of meer, maar niet meer dan

1 000 mm,

— een hoogte van 200 mm of meer, maar niet meer dan

1 500 mm,

— een gewicht van 75 kg of meer, maar niet meer dan 200 kg,

— een nominale capaciteit van 150 Ah of meer, maar niet meer

dan 500 Ah

0.6702 ex 8507 60 00 37 Herlaadbare lithium-ionaccu met: 0 % - 31.12.2020

— een lengte van 1 200 mm of meer, maar niet meer dan

2 000 mm;

— een breedte van 800 mm of meer, doch niet meer dan

1 300 mm;

— een hoogte van 2 000 mm of meer, maar niet meer dan

2 800 mm;

— een gewicht van 1 800 kg of meer, doch niet meer dan

3 000 kg,

— een nominale capaciteit van 2 800 Ah of meer, doch niet meer

dan 7 200 Ah

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.5548 * ex 8507 60 00 50 Modules voor de assemblage van batterijen van elektrische 1.3 % - 31.12.2020

lithiumionaccumulatoren met:

— een lengte van 298 mm of meer doch niet meer dan 500 mm,

— een breedte van 33,5 mm of meer doch niet meer dan 209 mm,

— een hoogte van 75 mm of meer doch niet meer dan 228 mm,

— een massa van 3,6 kg of meer doch niet meer dan 17 kg, en

— een vermogen van 458 Wh of meer doch niet meer dan 2 158

Wh

0.5342 ex 8507 60 00 65 Cilindrische lithiumioncellen met 0 % - 31.12.2021

— 3,5 tot 3,8 V gelijkstroom,

— 300 tot 900 mAh en

— een diameter van 10 tot 14,5 mm

0.6753 * ex 8507 60 00 71 Herlaadbare lithiumionbatterijen met: 1.3 % - 31.12.2020

— een lengte van 700 mm of meer doch niet meer dan 2 820 mm,

— een breedte van 935 mm of meer doch niet meer dan 1 660

mm,

— een hoogte van 85 mm of meer doch niet meer dan 700 mm,

— een gewicht van 250 kg of meer doch niet meer dan 700 kg,

— een vermogen van niet meer dan 175 kWh

0.5356 ex 8507 60 00 75 Rechthoekige lithiumionaccumulatoren met 0 % - 31.12.2021

— een metalen behuizing,

— een lengte van 173 mm (± 0,15 mm),

— een breedte van 21 mm (± 0,1 mm),

— een hoogte van 91 mm (± 0,15 mm),

— een nominale spanning van 3,3 V en

— een nominale capaciteit van 21 Ah of meer

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.4973 * ex 8507 60 00 85 Lithium-ionmodules voor verwerking in herlaadbare lithium 1.3 % - 31.12.2020 ionaccu’s:

— met een lengte van 300 mm of meer, maar niet meer dan

350 mm,

— met een breedte van 79,8 mm of meer, maar niet meer dan

225 mm,

— met een hoogte van 35 mm of meer, maar niet meer dan

168 mm,

— met een gewicht van 3,95 kg of meer, maar niet meer dan

8,85 kg,

— met een nominale capaciteit van 66,6 Ah of meer, maar niet

meer dan 129 Ah

0.7697 * ex 8507 90 30 20 Safety Reinforced Separator ontworpen voor de afscheiding van de 1.3 % - 31.12.2020

kathode en de anode in elektrische lithium-ionaccu's voor accu's in motorvoertuigen bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van elektrische lithium-ionaccu's voor accu's in motorvoertuigen

(2)

0.5313 ex 8507 90 80 70 Gesneden plaat van vernikkeld bladkoper, met: 0 % p/st 31.12.2021

— een breedte van 70 mm (± 5 mm),

— een dikte van 0,4 mm (± 0,2 mm),

— een lengte van niet meer dan 55 mm,

bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van elektrisch oplaadbare lithium-ionbatterijen

(2)

0.5012 ex 8508 70 00 10 Printplaat zonder behuizing voor het bedienen en besturen van de 0 % p/st 31.12.2020 borstels van stofzuigers die worden aangedreven door een motor

ex 8537 10 98 96 met een vermogen van niet meer dan 300 W

0.5014 ex 8508 70 00 20 Elektronische schakelingen die: 0 % p/st 31.12.2020

ex 8537 10 98 98 — via draad of radiofrequentie met elkaar en met de

motorbesturingskaart zijn verbonden, en

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— de werking (in- en uitschakelen en zuigvermogen) van

stofzuigers regelen overeenkomstig een opgeslagen

programma,

— al dan niet uitgerust met verklikkerlampjes die de werking van

de stofzuiger weergeven (zuigvermogen en/of stofzak vol en/of

filter vol)

0.6304 * ex 8511 30 00 30 Schachtbobine met geïntegreerde ontsteking, met: 0 % p/st 31.12.2024

— een ontsteker,

— een bobine op een bougie met een geïntegreerde klamp,

— een behuizing,

— een lengte van 90 mm of meer maar niet meer dan 200 mm (± 5

mm),

— een bedrijfstemperatuur van -40 °C of meer maar niet meer dan

+130 °C,

— een spanning van 10,5 V of meer, maar niet meer dan 16 V

0.7024 ex 8511 30 00 55 Bobine: 0 % - 31.12.2021

— met een lengte van 50 mm of meer maar niet meer dan

200 mm,

— met een bedrijfstemperatuur van -40 °C of meer maar niet meer

dan 140 °C, en

— met een spanning van 9 V of meer maar niet meer dan 16 V,

— met of zonder verbindingskabel,

bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van motoren van motorvoertuigen

(2)

0.7025 ex 8511 80 00 20 Gloeibougies om dieselmotoren voor te verwarmen met: 0 % - 31.12.2021

— een bedrijfstemperatuur van meer dan 800 °C,

— een spanning van 5 V of meer maar niet meer dan 16 V,

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— een verwarmingsstang met siliciumnitride (Si 3 N 4 ) en

molybdeendisilicide (MoSi 2 ), en

— een metalen behuizing

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van dieselmotoren van motorvoertuigen

(2)

0.6562 * ex 8512 20 00 20 Informatiescherm dat ten minste de tijd, datum en status toont van 0 % p/st 31.12.2024

veiligheidsvoorzieningen in een voertuig, met een bedrijfsspanning van 12 V of meer, maar niet meer dan 14,4 V, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87

0.6856 ex 8512 20 00 30 Verlichtingsmodule met ten minste: 0 % p/st 31.12.2020

— twee leds,

— lenzen van glas of kunststof die het door de leds uitgestraalde

licht convergeren/verspreiden,

— reflectoren die het door de leds uitgestraalde licht doorsturen,

in een behuizing van aluminium met een radiator, geïnstalleerd op een houder met een actuator

0.6503 * ex 8512 20 00 40 Mistlampen met een gegalvaniseerde binnenkant, bevattende: 0 % p/st 31.12.2024

— een kunststof houder met drie of meer klemmen,

— een of meer lampen van 12 V,

— een aansluitklem,

— een kunststof bedekking,

— al dan niet met aansluitkabel

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87

(2)

0.6504 * ex 8512 30 90 10 Claxonmodule, werkend volgens het piëzomechanische beginsel, 0 % p/st 31.12.2024

om een specifiek geluidssignaal voor te brengen, met een spanning van 12 V, bestaande uit:

— een spoel,

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— een magneet,

— een membraan van metaal,

— een stekker,

— een houder voor de installatie in motorvoertuigen,

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87

0.6863 ex 8512 30 90 20 Waarschuwingszoemer voor parkeersensorsysteem in kunststof 0 % p/st 31.12.2020 behuizing, werkend volgens het piëzo-mechanische beginsel,

bevattende:

— een printplaat,

— een stekker,

— al dan niet in een metalen houder,

van de soort gebruikt voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87

0.7361 ex 8512 30 90 30 Geluidsalarmsysteem voor bescherming tegen inbraak in de auto: 0 % - 31.12.2022

— met een bedrijfstemperatuur van – 45 °C of meer, maar niet

meer dan + 95 °C,

— met een spanning van 9 V of meer, maar niet meer dan 16 V,

— in een behuizing van kunststof,

— al dan niet met een metalen houder

bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van motorvoertuigen

(2)

0.5983 ex 8512 40 00 10 Verwarmingsfolie voor een buitenspiegel van een auto: 0 % - 31.12.2023

ex 8516 80 20 20 — met twee elektrische contacten,

— met een kleeflaag aan beide zijden (aan de zijde van de

kunststof houder van het glas en aan de zijde van het

spiegelglas),

— met een beschermende papierlaag aan beide zijden

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.6522 * ex 8514 20 80 10 Een holle constructie bestaande uit ten minste : 0 % p/st 31.12.2024

ex 8516 50 00 10 — een transformator met een ingangsvermogen van niet meer dan

240 V en een uitgangsvermogen van niet meer dan 3 000 W ex 8516 60 80 10

— een gelijkstroom- of wisselstroomventilatormotor met een

vermogen van niet meer dan 42 watt

— een behuizing van roestvrij staal

— met of zonder een magnetron met microgolfuitgangsvermogen

van niet meer dan 900

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van inbouwproducten bedoeld bij de posten 8514 2080, 8516 5000 en 8516 6080

(2)

0.4732 * ex 8516 90 00 60 Ventilatie-inrichting van een elektrische frituurpan: 0 % p/st 31.12.2024

— met een motor met een vermogen van 8 W bij 4 600 rpm,

— elektronisch gestuurd,

— functioneert bij omgevingstemperaturen van meer dan 110 °C

— voorzien van een regelthermostaat

0.5845 ex 8516 90 00 70 Binnenpannen: 0 % p/st 31.12.2022

— met zij- en centrale openingen,

— van gegloeid aluminium,

— met een keramische coating, hittebestendig tot meer dan 200 °C

bestemd om te worden gebruikt voor de vervaardiging van elektrische frituurpannen

(2)

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.6521 * ex 8516 90 00 80 Deurelement met een capacitief afdichtingselement en een 0 % p/st 31.12.2024

golflengtedemper, om te worden gebruikt voor de vervaardiging van inbouwproducten bedoeld bij de posten 8514 2080, 8516 5000 en 8516 6080

(2)

0.4733 * ex 8521 90 00 20 Digitale videorecorders: 0 % - 31.12.2024

— zonder harddiskdrive,

— met of zonder dvd-rw,

— met ofwel bewegingsdetectie of mogelijkheid tot

bewegingsdetectie door IP-connectiviteit via een LAN-

connector,

— met of zonder usb/seriepoort,

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van CCTV- bewakingsystemen

(2)

0.3108 ex 8525 80 19 31 Camera: 0 % - 31.12.2023

ex 8525 80 91 10 — met een gewicht van niet meer dan 5,9 kg,

— zonder behuizing,

— met afmetingen van niet meer dan 405 mm × 315 mm,

— met één CCD-sensor (Charge-Coupled Device) of een CMOS-

sensor (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor),

— met niet meer dan 5 megapixel nuttige pixels,

voor gebruik in CCTV-bewakingsystemen ("closed circuit TV", "gesloten televisiecircuit") of in apparaten voor oogcontrole

(2)

0.4735 * ex 8525 80 19 60 Camera’s met beeldscanfunctie, met: 0 % - 31.12.2024

— een “Dynamic”- of “Static overlay lines”-systeem,

— een NTSC-video-uitgangssignaal,

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— een spanning van 6,5 V of meer,

— een lichtsterkte van 0,5 lux of meer

0.6694 ex 8525 80 19 65 Camera's die gebruikmaken van MIPI elektrische interface met: 0 % - 31.12.2020

— een beeldsensor;

— een objectief (lens);

— een kleurenprocessor;

— een flexibele printplaat of een printplaat;

— al dan niet in staat audiosignalen te ontvangen;

— met moduleafmetingen van niet meer dan 15 mm × 15 mm ×

15mm;

— een resolutie van 2 megapixels of meer (1616*1232 pixels en

meer);

— al dan niet met bedrading;

— een behuizing;

bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 8417 12 00 8471 30 00

(2)

0.4734 * ex 8525 80 19 70 Langegolf-infraroodcamera (LWIE-camera) (overeenkomstig 0 % - 31.12.2024

ISO/TS 16949) met:

— een gevoeligheid in het golflengtegebied van 7,5 μm of meer

doch niet meer dan 17 μm,

— een resolutie van max. 640 × 512 pixels,

— een gewicht van niet meer dan 400 g,

— maximale afmetingen van 70 mm × 86 mm × 82 mm,

— al dan niet in een behuizing,

— een voor voertuigen gekwalificeerde stekker en

— een afwijking van het uitgangssignaal over het volledige

bedrijfstemperatuurbereik van niet meer dan 20 %

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.6316 * ex 8528 59 00 20 Lcd-kleurenvideomonitor, bevestigd in een frame, 0 % - 31.12.2024

— met uitzondering van monitoren die worden gecombineerd met

andere apparaten,

— met aanraakscherm-functies, een printplaat met

aansturings-componenten en stroomvoorziening,

gebruikt om vast te worden ingebouwd of vast te worden gemonteerd in entertainment-systemen voor voertuigen

(2)

0.7715 * ex 8528 59 00 30 Elektronisch hulpmiddel met aanraakgevoelig lcd-scherm, werkend 0 % - 31.12.2024

op een spanning van 12 V of meer, maar niet meer dan 14,4 V, bevattende:

— een lcd-besturingsprocessor,

— een gps-module,

— een Bluetooth-module,

— een USB-poort,

— een radiotuner,

— met of zonder DAB-module,

— met of zonder eCall-functies,

— met of zonder geïntegreerd bedieningspaneel,

— met of zonder connectoren,

bestemd voor de vervaardiging van goederen bedoeld in hoofdstuk 87

(2)

0.6689 ex 8529 90 65 28 Een elektronische constructie bevattende ten minste: 0 % p/st 31.12.2020

— een printplaat met:

— processoren voor multimediatoepassingen en de verwerking

van videosignalen,

— FPGA (Field Programmable Gate Array),

— flashgeheugen,

— werkgeheugen,

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— USB-interface,

— met of zonder HDMI-, VGA- en RJ-45-interfaces,

— stekkers en stopcontacten voor het verbinden van een lcdscherm,

een led-licht en bedieningspaneel

0.2434 ex 8529 90 65 30 Delen van televisietoestellen, voorzien van microprocessor- en 0 % p/st 31.12.2023 videoprocessorfuncties, bevattende ten minste een microcontroller

ex 8548 90 90 44 en een videoprocessor, gemonteerd op een geleidingsframe en geborgen in een omhulling van kunststof

0.4140 ex 8529 90 65 50 Tuners die hoogfrequente signalen omzetten in middenfrequente 0 % p/st 31.12.2021 signalen, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij

post 8528

(2)

0.4893 ex 8529 90 65 65 Printkaarten voor de rechtstreekse distributie van voedingsspanning 0 % p/st 31.12.2020 en besturingssignalen naar een besturingscircuit op een TFT-

ex 8529 90 92 53 glasplaat van een LCD-module

0.4305 ex 8529 90 65 75 Modules met minstens halfgeleiderchips voor: 0 % p/st 31.12.2022

— de opwekking van aandrijfsignalen voor pixelaansturing, of

— de aandrijving van aanstuurbare pixels

0.3966 ex 8529 90 92 15 LCD-modules, 0 % p/st 31.12.2023

ex 8548 90 90 60 — bestaande uit één of meer plastic of glazen tft-cellen,

— zonder touchscreenondersteuning,

— met één of meer printplaten met regelelektronica uitsluitend

bedoeld voor pixelaansturing,

— met of zonder achtergrondverlichting en

— met of zonder inverters

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.4890 ex 8529 90 92 25 LCD-modules, zonder touchscreenondersteuning, uitsluitend 0 % p/st 31.12.2020 bestaande uit:

— een of meer glazen of plastic TFT-cellen

— een gegoten koellichaam,

— een backlight-unit,

— een printplaat met microcontroller, en

— LVDS-interface (Low Voltage Differential Signaling),

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging radio’s voor

motorvoertuigen

(2)

0.7369 ex 8529 90 92 33 LDC-modules met touchscreenondersteuning, 0 % - 31.12.2022

— bestaande uit één of meer TFT-cellen,

— met een beeldschermdiagonaal van 10,7 cm of meer, maar niet

meer dan 36 cm,

— met of zonder LED-achtergrondverlichting,

— met regelelektronica voor uitsluitend pixelaansturing,

— zonder een EPROM geheugen (Erasable Programmable Readonly

Memory),

— met digitale RGB-interface (Rood, Groen, Blauw interface),

touchscreen-interface

uitsluitend bestemd om te worden geïnstalleerd in motorvoertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87

(2)

0.6654 ex 8529 90 92 37 Sluit- en afdeklijsten van alluminiumlegeringen bevattende: 0 % - 31.12.2020

— silicium en magnesium;

— met een lengte van 300 mm of meer, doch niet meer dan 2 200

mm;

speciaal gevormd voor gebruik bij de fabricage van tv-toestellen

(2)

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.2425 ex 8529 90 92 42 Aluminium koellichamen en koelvinnen voor het handhaven van de 0 % p/st 31.12.2023 bedrijfstemperatuur van transistors en geïntegreerde schakelingen,

bestemd voor de vervaardiging van producten van post 8527 of 8528

(2)

0.3198 ex 8529 90 92 43 Plasmaschermmodules, enkel voorzien van adresseer-elektroden en 0 % p/st 31.12.2023

displayelektroden, met of zonder „driver” — en/of

besturingselektronica uitsluitend voor pixeladresseringen en al dan niet voorzien van een elektrische voeding

0.4030 ex 8529 90 92 45 Samenstellingen van geïntegreerde schakelingen met tv ontvangst 0 % p/st 31.12.2023 functionaliteit bevattende kanaaldecodeer-, ontvangtoestel-,

voedingbeheer geïntegreerde circuits, GSM-filers en discrete zowel als ingesloten passieve schakelingselementen ten behoeve van het ontvangen van digitale videosignalen in DVB-T -en DVB-H opmaak

0.4609 * ex 8529 90 92 47 Vlakbeeldsensoren ("progressieve scan" Interline CCD-Sensor of 0 % p/st 31.12.2024

CMOS-Sensor) voor digitale videocamera's in de vorm van een analoge of digitale, monolithische geïntegreerde schakeling met pixels van niet meer dan 12 µm × 12 µm in monochrome versie met microlenzen op elke afzonderlijke pixel (microlens array) of in polychrome versie met een kleurenfilter, ook met een microlenzenarray met één microlens op elke afzonderlijke pixel

0.4616 * ex 8529 90 92 49 Wisselstroom-contactdozen met geluidsfilter, bestaande uit: 0 % p/st 31.12.2024

ex 8536 69 90 83 — wisselstroom-contactdoos (voor aansluiting van een

stroomsnoer) van 230 V,

— geïntegreerd geluidsfilter bestaande uit condensatoren en

inductoren,

— kabelconnector voor het aansluiten van een wisselstroomcontactdoos

op de PDP-voedingseenheid,

al dan niet uitgerust met een metalen steun waarmee de wisselstroom-contactdoos wordt vastgezet op het PDP- televisietoestel

0.7489 ex 8529 90 92 51 Oled-modules, bestaande uit één of meer plastic of glazen tft-cellen, 0 % - 31.12.2023

— een beeldschermdiagonaal van 121 cm of meer, maar niet meer

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

dan 224 cm,

— met een dikte van niet meer dan 55 mm

— bevattende organisch materiaal

— met regelelektronica voor uitsluitend pixelaansturing,

— met V-by-One-aansluiting en met of zonder stekker voor

voeding,

— met of zonder achterkant

van een soort gebruikt voor de vervaardiging van televisietoestellen en beeldschermen

0.6343 * ex 8529 90 92 55 OLED-modules bestaande uit: 0 % p/st 31.12.2024

— één of meer glazen of plastic TFT-cellen, bevattende organisch

materiaal,

— met of zonder touchscreenondersteuning en

— één of meer printplaten met regelelektronica bedoeld voor

pixelaansturing,

voor gebruik bij de vervaardiging van tv-toestellen en monitoren of voor gebruik bij de vervaardiging van voertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87

(2)

0.5187 ex 8529 90 92 57 Metalen houder, metalen bevestiging of metalen interne versteviger, 0 % p/st 31.12.2021 bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van

televisietoestellen, monitors en videospelers

(2)

0.6629 ex 8529 90 92 63 LCD-module 0 % p/st 31.12.2020

— met een beeldschermdiagonaal van 14,5 cm of meer, maar niet

meer dan 38,5 cm,

— al dan niet met een touchscreen,

— met een led-backlight,

— met een printplaat met EEPROM, microcontroller, LVDS-

ontvanger en andere actieve en passieve componenten,

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— met een stekker voor voeding en CAN- en LVDS-

aansluitingen,

— al dan niet met elektronische componenten voor dynamische

kleuraanpassingen,

— in een behuizing, al dan niet met mechanische, drukgevoelige

of contactloze besturingsfuncties en al dan niet met een actief

koelsysteem,

geschikt om te worden geïnstalleerd in motorvoertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87

(2)

0.5018 ex 8529 90 92 67 Lcd-kleurenbeeldscherm voor lcd-monitors bedoeld bij post 8528: 0 % p/st 31.12.2020

— met een beeldschermdiagonaal van 14,48 cm of meer, maar niet

meer dan 31,24 cm,

— al dan niet met een touchscreen,

— met achtergrondverlichting, microcontroller,

— met een CAN (Controller Area Network)-controller met een of

meer LVDS (Low-Voltage Differential Signaling)-interfaces en

een of meer CAN/voedingscontactdozen of met een APIX

(Automotive Pixel Link)-controller met APIX-interface,

— in een behuizing met of zonder koellichaam achteraan de

behuizing,

— zonder een signaalverwerkingsmodule,

— al dan niet met haptische of akoestische waarneming,

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van voertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87

(2)

0.5788 ex 8529 90 92 70 Rechthoekige bevestigings- en afdekframes: 0 % p/st 31.12.2022

— van een aluminiumlegering bevattende silicium en magnesium,

— met een lengte van 500 mm of meer doch niet meer dan 2 200

mm,

— met een breedte van 300 mm of meer doch niet meer dan 1 500

mm,

van een soort gebruikt voor de vervaardiging van televisietoestellen Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.6781 ex 8529 90 92 85 Lcd-module met kleurenweergave in een behuizing: 0 % p/st 31.12.2020

— met een beeldschermdiagonaal van 14,48 cm of meer doch niet

meer dan 26 cm,

— zonder touchscreen,

— met achtergrondverlichting en microcontroller,

— met een CAN (Controller Area Network)-controller, een LVDS

(Low-Voltage Differential Signalling)-interface en een

CAN/voedingsconnector,

— zonder een signaalverwerkingsmodule,

— met regelelektronica voor uitsluitend pixelaansturing,

— met een aandrijfmechanisme voor het bewegen van het

beeldscherm

om vast te worden geïnstalleerd in voertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87

(2)

0.4856 ex 8535 90 00 30 Halfgeleiderschakelmodules in een behuizing: 0 % p/st 31.12.2020

— bestaande uit een IGBT-schakeling en een diodeschakeling op

een of meer bedradingsframes,

— voor een spanning van 600V of 1 200 V

0.7048 ex 8536 41 10 20 Foto-elektrisch relais (een zogenoemd fotovoltaïsch relais) 0 % - 31.12.2021 bestaande uit een GaAIAs-lichtdiode, een galvanisch geïsoleerde

ontvangstschakeling met fotovoltaïsche generator en een power MOSFET (als outputschakelaar) in een behuizing met aansluitingen voor een voltage van 60 V of minder en een stroomsterkte van 2 A of minder

0.6180 * ex 8536 41 90 40 Een vermogensrelais met: 0 % p/st 31.12.2024

— een elektromechanische en/of elektromagnetische

schakelfunctie,

— een laadstroom van 3 A of meer, maar niet meer dan 16 A,

— een spoelspanning van 5 V of meer, maar niet meer dan 24 V,

en

— een afstand tussen de schakelpinnen van het stroomcircuit van

Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

niet meer dan 15,6 mm

0.7049 ex 8536 41 90 50 Foto-elektrisch relais (een zogenoemd fotovoltaïsch relais) 0 % - 31.12.2021 bestaande uit een GaAIAs-lichtdiode, een galvanisch geïsoleerde

ontvangstschakeling met een of twee fotovoltaïsche generatoren en twee power MOSFET's (als outputschakelaar) in een behuizing met aansluitingen voor een voltage van 60 V of minder en een stroomsterkte van meer dan 2 A

0.7052 ex 8536 49 00 40 Foto-elektrisch relais (een zogenoemd fotovoltaïsch relais) 0 % - 31.12.2021 bestaande uit twee GaAIAs-lichtdioden, twee galvanisch

geïsoleerde ontvangstschakelingen met fotovoltaïsche generator(en) en vier power MOSFET's (als outputschakelaar) in een behuizing met aansluitingen voor een voltage van meer dan 60 V

0.7796 * ex 8536 49 00 50 Relais met: 0 % - 31.12.2024

— een contactstroomvoercapaciteit van 5 A of meer, maar niet

meer dan 15 A,

— een nomimale spanning van 80 V of meer, maar niet meer dan

270 V, en

— uitwendige afmetingen van 19 mm × 15,2 mm × 15,5 mm,

bestemd voor de vervaardiging van schakelborden voor huishoudelijke apparaten

(2)

0.5795 ex 8536 69 90 51 Connectors van het scart-type, geborgen in een behuizing van 0 % p/st 31.12.2022 kunststof of metaal met 21 pennen in 2 rijen, bestemd om te worden

gebruikt bij de vervaardiging van producten bedoeld bij de posten 8521 en 8528

(2)

0.6849 ex 8536 69 90 60 Stekkers en contactdozen met een lengte van niet meer dan 12,7 0 % p/st 31.12.2020 mm of een diameter van niet meer dan 10,8 mm, bestemd om te

worden gebruikt bij de productie van hoorapparaten en spraakprocessoren

(2)

0.4614 * ex 8536 69 90 82 Modulaire contactstop (stekker) of contactdoos voor lokale 0 % p/st 31.12.2024

netwerken, al dan niet gecombineerd met andere contactdozen, met Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

ten minste:

— een impulstransformator met een breedbandferrietkern,

— een "common mode"-spoel,

— een weerstand,

— een condensator,

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8521 of 8528

(2)

0.5028 ex 8536 69 90 84 Universal serial bus (USB)-contactstop (stekker) of -contactdoos in 0 % p/st 31.12.2020 enkel - of meervoudige vorm voor aansluiting met andere USB-

apparaten, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij de posten 8521 of 8528

(2)

0.5318 ex 8536 69 90 85 Contactstop (stekker) of contactdoos, geborgen in een behuizing 0 % p/st 31.12.2021 van kunststof of metaal met niet meer dan 96 pennen, bestemd om

te worden gebruikt bij de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8521 of 8528

(2)

0.5316 ex 8536 69 90 86 Contactdozen en contactstoppen (stekkers) van het High-Definition 0 % p/st 31.12.2021 Multimedia Interface (HDMI) type, geborgen in een behuizing van

kunstof of metaal, met 19 of 20 pennen in twee rijen, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8521 of 8528

(2)

0.5181 ex 8536 70 00 10 Optische contactstop (stekker), contactdoos of optisch 0 % p/st 31.12.2021 verbindingsstuk, bestemd om te worden gebruikt bij de

vervaardiging van producten bedoeld bij post 8521 of 8528

(2)

0.6864 ex 8537 10 91 50 Zekeringsregelmodule in een kunststof behuizing met 0 % p/st 31.12.2020 bevestigingsbeugels, bestaande uit:

— contactdozen met of zonder zekeringen,

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— aansluitpoorten,

— een printplaat met ingebouwde microprocessor,

microschakelaar en relais

van de soort gebruikt voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87

0.7627 ex 8537 10 91 57 Een programmeerbaar schakelbord voor het geheugen, met: 0 % - 31.12.2023

— 4 of meer stappenmotoraandrijvingen,

— 4 of meer uitgangen met MOSFET-transistors,

— hoofdprocessor,

— 3 of meer ingangen voor temperatuursensoren,

— voor een spanning van 10 V of meer, maar niet meer dan 30 V,

bestemd voor de vervaardiging van 3D-printers

(2)

0.7609 ex 8537 10 91 59 Elektronische regeleenheden voor de koppeloverbrenging tussen de 0 % - 31.12.2023 assen in voertuigen met aandrijving op alle wielen, met inbegrip

van:

— een printplaat met programmeerbare eenheid voor

geheugenbeheer,

— één enkele connector, en

— werkend bij 12 V

0.6163 ex 8537 10 91 60 Elektronische besturingseenheden, vervaardigd volgens klasse 2 0 % p/st 31.12.2023 van de IPC-A-610E-norm, met ten minste:

ex 8537 10 98 45

— een wisselstroomspanning van 208 V of meer, maar niet meer

dan 400 V,

— een logische voedingsingang van 24 V gelijkstroom,

— een automatische stroomonderbreker,

— een hoofdstroomschakelaar,

— interne of externe elektrische connectors en kabels,

— in een behuizing van 281 x 180 x 75 mm of meer, maar niet

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

meer dan 630 x 420 x 230 mm,

van de soort gebruikt voor de vervaardiging van recycling- en sorteermachines

0.7610 ex 8537 10 91 63 Elektronische regeleenheden voor de regeling van automatische 0 % - 31.12.2023 continue variabele transmissie voor personenauto's, met inbegrip

van:

— een printplaat met programmeerbare eenheid voor

geheugenbeheer,

— metalen behuizing,

— één enkele connector, en

— werkend bij 12 V

0.7360 ex 8537 10 91 65 Elektronische regeleenheid voor optimale werking van de motor: 0 % - 31.12.2022

— met een programmeerbaar geheugen,

— met een spanning van 8 V of meer, maar niet meer dan 16 V,

— met ten minste één composietstekker,

— in een behuizing van metaal,

— al dan niet met metalen houders

bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van motorvoertuigen

(2)

0.7660 ex 8537 10 91 67 Een elektronische motorregeleenheid, met 0 % - 31.12.2023

— een printplaat,

— een spanning van 12 V,

— herprogrammeerbaar,

— een microprocessor die ondersteunende servicefuncties in

auto's (brandstofwaarden van de injectie en voorontsteking,

brandstof- en luchtverbruik) kan regelen, evalueren en beheren,

bestemd voor de vervaardiging van goederen bedoeld in hoofdstuk 87 Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

(2)

0.7251 ex 8537 10 91 70 Besturingstoestel met een programmeerbaar geheugen voor een 0 % p/st 31.12.2022 spanning van niet meer dan 1000 V, van de soort gebruikt voor het

bedrijf van een verbrandingsmotor en/of verschillende actuatoren

die met een verbrandingsmotor werken, bestaande uit ten minste

— een printplaat met actieve en passieve componenten,

— een behuizing van aluminium, en

— meerdere connectoren

0.6140 ex 8537 10 98 30 Motorbrug IC´s zonder programmeerbaar geheugen, bestaande uit 0 % p/st 31.12.2023

— een of meer niet met elkaar verbonden geïntegreerde

schakelingen op afzonderlijke bedradingsframes,

— al dan niet met discrete metaaloxide-halfgeleiderveldeffecttransistoren

(MOSFET) voor het besturen van

gelijkstroommotoren in auto´s

— geïnstalleerd in een behuizing van kunststof

0.6889 ex 8537 10 98 35 Elektronische besturingseenheid zonder geheugen, voor een 0 % p/st 31.12.2020 spanning van 12 V, voor informatie-uitwisselingssystemen in

voertuigen (voor de aansturing van audio, telefonie, navigatie, camera en wireless car service) bevattende:

— 2 draaiknoppen

— ten minste 27 drukknoppen

— ledverlichting

— 2 geïntegreerde schakelingen voor het ontvangen en verzenden

van controlesignalen via de LIN-bus

0.6508 * ex 8537 10 98 40 Elektronische regeleenheid om de bandendruk van auto’s te 0 % p/st 31.12.2024

controleren, bestaande uit een kunststof doos met binnenin gedrukte schakelingen en met of zonder metalen houder, met:

— een lengte van 50 mm of meer, maar niet meer dan 120 mm,

— een breedte van 20 mm of meer, maar niet meer dan 40 mm,

— een hoogte van 30 mm of meer, maar niet meer dan 120 mm,

van de soort gebruikt voor de vervaardiging van goederen bedoeld Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

bij hoofdstuk 87

0.6507 * ex 8537 10 98 50 Elektronische BCM-regeleenheid (Body Control Module) 0 % p/st 31.12.2024

bestaande uit:

— een kunststof doos met gedrukte schakelingen en een metalen

houder,

— een spanning van 9V of meer, maar niet meer dan 16V,

— waarmee functies van ondersteunende diensten in een auto

kunnen worden gecontroleerd, beoordeeld en beheerd, in ieder

geval de timing van de ruitenwissers, raamverwarming,

binnenverlichting en de waarschuwing een gordel te dragen

van de soort gebruikt voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87

0.6520 * ex 8537 10 98 60 Elektronische module bestaande uit : 0 % p/st 31.12.2024

— een microprocessor,

— led- of lcd-indicatoren,

— elektronische componenten die op een gedrukte schakeling zijn

gemonteerd,

om te worden gebruikt voor de vervaardiging van inbouwproducten bedoeld bij de posten 8514 20 80, 8516 50 00 en 8516 60 80

(2)

0.7194 ex 8537 10 98 65 Hendel voor controlemodule onder het stuurwiel: 0 % p/st 31.12.2021

— met een of meer enkelvoudige of meervoudige elektrische

positieschakelaars (met drukknop, draaiknop of anderszins),

— al dan niet uitgevoerd met printplaten en elektrische kabels,

— voor een spanning van 9 V of meer, maar niet meer dan 16 V,

van de soort gebruikt bij de vervaardiging van motorvoertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87

0.7171 ex 8537 10 98 75 Besturingsmodule voor toegang tot en starten van voertuigen 0 % p/st 31.12.2021 zonder sleutel, met elektrisch schakelapparaat, in een behuizing van

kunststof, voor een spanning van 12 V, al dan niet met:

— een antenne,

Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— een stekker,

— een houder van metaal,

bestemd voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87

(2)

0.3663 ex 8537 10 98 93 Elektronische besturingseenheden voor een spanning van 12 V, 0 % p/st 31.12.2023 bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van

temperatuurregelingssystemen in voertuigen (2)

0.6866 ex 8538 90 91 20 Binnenantenne voor een deurvergrendelingssysteem voor 0 % p/st 31.12.2020 personenauto's, bestaande uit:

ex 8538 90 99 50

— een antennemodule in een kunststof behuizing,

— een verbindingskabel met een stekker,

— ten minste twee bevestigingsbeugels

— al dan niet met printplaat inclusief geïntegreerde schakelingen,

dioden en transistors

van de soort gebruikt voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij GN-post 8703

0.6397 * ex 8538 90 99 30 Behuizingen en omhulsels uit polycarbonaat of acrylonitril 0 % p/st 31.12.2024

butadieen-styreen voor stuurwielbedieningstoetsen, al dan niet aan ex 8547 20 00 10 de buitenzijde bekleed met krasbestendige verf

0.6399 * ex 8538 90 99 40 Afstandsbedieningsknoppen uit polycarbonaat voor 0 % p/st 31.12.2024

stuurwielbediening, aan de buitenzijde bekleed met krasbestendige verf, in primaire verpakkingen van 500 stuks of meer

0.7195 ex 8538 90 99 60 Bedieningspaneel in de vorm van een kunststof doos met 0 % p/st 31.12.2021 lichtgeleiders, draaischakelaars, drukschakelaars en schakelaars met

knoppen of andere soorten schakelaars, zonder enige elektronische component, van de soort gebruikt in het dashboard van motorvoertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87 Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.5953 ex 8538 90 99 95 Basisplaat van koper, om te worden gebruikt als koellichaam (bij de 0 % p/st 31.12.2023 vervaardiging) van IGBT-modules met meer componenten dan

IGBT-chips en IGBT-dioden voor een spanning van 650 V of meer, maar niet meer dan 1 200 V

(2)

0.2580 ex 8540 20 80 91 Fotokathodestraalbuizen 0 % - 31.12.2021

0.3959 ex 8540 71 00 20 Magnetrons voor continugebruik met een vaste frequentie van 0 % - 31.12.2023 2 460 MHz, magneet in behuizing en probe-uitgang, voor de

vervaardiging van producten van onderverdeling 8516 50 00

(2)

0.3445 ex 8540 89 00 91 Afleesschermen ("displays") in de vorm van een buisje, bestaande 0 % - 31.12.2023 uit een glazen kapje bevestigd op een plaatje waarvan de

afmetingen niet meer dan 300 mm × 350 mm bedragen, gemeten zonder aansluitpunten. Het buisje bevat een of meer reeksen tekens of lijntjes. Elk teken of lijntje bestaat uit fluorescerende of fosforescerende elementen die zijn samengesteld uit een gemetalliseerde basis waarop fluorescerende stoffen of fosforescerende zouten zijn aangebracht die oplichten als ze door elektronen worden getroffen

0.3443 ex 8540 89 00 92 Vacuümfluorescentie-afleesbuizen 0 % - 31.12.2023

0.7409 ex 8540 91 00 20 Thermionische electron bron (emitterpunt) van lanthaan-hexaboride 0 % - 31.12.2022 (CAS RN 12008-21-8) of cerium-hexaboride (CAS RN 12008-02-

5), het geheel geborgen in een metalen behuizing met elektrische connectoren onder

— een afscherming van grafiet koolstof, gemonteerd in een mini

Vogel type systeem

— aparte pyrolytische koolstofblokken gebruikt als

verwarmingselementen

— een kathodetemperatuur van minder dan 1800 K bij een

gloeildraadstroom van 1,26 A

0.7130 ex 8543 70 90 15 Gelamineerde elektrochrome folie bestaande uit: 0 % - 31.12.2021

— twee buitenlagen van polyester,

— een middelste laag van acrylpolymeer en siliconen, en

Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— twee elektrische eindaansluitingen

0.2826 ex 8543 70 90 30 Versterkers, bestaande uit actieve en passieve elementen 0 % p/st 31.12.2023 aangebracht op een gedrukte schakeling, geborgen in een omhulling

0.7055 ex 8543 70 90 33 Hogefrequentieversterker bestaande uit een of meer geïntegreerde 0 % - 31.12.2021 schakelingen en een of meer discrete condensatorchips, al dan niet

met geïntegreerde passieve componenten (zogenoemde IPD's), op een metalen flens in een behuizing

0.7053 ex 8543 70 90 34 Galliumnitride (GaN) hoogfrequente versterkers, bestaande uit één 0 % - 31.12.2021 of meer discrete transistors, één of meer discrete condensatorchips,

ook indien met IPD (geïntegreerde passieve apparaten) op een metalen flens in een behuizing

0.2822 ex 8543 70 90 35 Modulatoren voor radiofrequenties (RF), werkend met een 0 % p/st 31.12.2023 frequentiebereik van 43 MHz of meer doch niet meer dan 870 MHz,

voor het omschakelen van VHF- en UHF-signalen, bestaande uit actieve en passieve elementen aangebracht op een gedrukte schakeling, geborgen in een omhulling

0.2590 ex 8543 70 90 45 Piëzo-elektrische kristaloscillators, met een vaste frequentie binnen 0 % p/st 31.12.2023 een frequentiebereik van 1,8 MHz tot 67 MHz, geborgen in een

omhulling

0.3131 ex 8543 70 90 55 Opto-elektronische schakelingen bestaande uit één of meer 0 % p/st 31.12.2023 lichtgevende dioden, al dan niet voorzien van een geïntegreerde

stuurschakeling , en een lichtgevoelige diode gekoppeld aan een versterkerschakeling al dan niet met een geïntegreerde logische poortschakeling of uit één of meer lichtgevende dioden en meer dan één lichtgevoelige diode gekoppeld aan een versterkerschakeling, al dan niet met een geïntegreerde logische poortschakeling of andere geïntegreerde schakelingen, geborgen in een omhulling

0.2820 ex 8543 70 90 80 Oscillators met thermische compensatie, bevattende een gedrukte 0 % p/st 31.12.2023 schakeling waarop ten minste een piëzo-elektrisch kristal en een

regelbare condensator zijn aangebracht, geborgen in een omhulling

0.2816 ex 8543 70 90 85 Spanningsgestuurde oscillators (VCOs), met uitzondering van 0 % p/st 31.12.2023 oscillators met thermische compensatie, bestaande uit actieve en

passieve elementen aangebracht op een gedrukte schakeling, geborgen in een omhulling Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.4995 ex 8543 70 90 95 Weergave- en besturingsmodules van mobiele telefoons, bestaande 0 % p/st 31.12.2020 uit:

— een contactdoos voor netvoeding/CAN (Controller Area

Network),

— een Universal Serial Bus (USB) en Audio IN/OUT-poorten en

— bevattende een video-schakelinrichting voor de interface van

besturingssystemen van smart phones met het Media Orientated

Systems Transport (MOST)-netwerk,

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van voertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87

(2)

0.4464 ex 8544 20 00 10 Met PET/PVC geïsoleerde flexibele kabel met: 0 % - 31.12.2023

ex 8544 42 90 20 — een spanning van niet meer dan 60 V,

ex 8544 49 93 20 — een stroomsterkte van niet meer dan 1 A,

— een hittebestendigheid van niet meer dan 105 °C,

— afzonderlijke draden met een dikte van niet meer dan 0,1 mm

(± 0,01 mm) en een breedte van niet meer dan 0,8 mm (± 0,03

mm),

— afstand tussen aders van niet meer dan 0,5 mm en

— pitch (asafstand tussen het midden van aders) van niet meer dan

1,25 mm

0.6709 ex 8544 20 00 30 Antenneverbindingskabel voor de transmissie van radiosignalen 0 % - 31.12.2021 (AM/FM) en al dan niet gps-signalen, bevattende:

— een coaxkabel,

— twee of meer connectoren, en

— drie of meer klemmen van kunststof voor bevestiging aan het

dashboard

van de soort gebruikt voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.6194 ex 8544 30 00 30 Kabelboom voor multifunctionele metingen met een voltage van 5V 0 % p/st 31.12.2023 of meer, maar niet meer dan 90V, voor het meten van een of meer

van de volgende zaken:

— een rijsnelheid van niet meer dan 24 km/u

— een toerental van de motor van niet meer dan 4 500

— hydraulische druk van niet meer dan 25 Mpa

— massa van niet meer dan 50 metrische ton

bestemd voor de vervaardiging van voertuigen van post 8427

(2)

0.7006 ex 8544 30 00 35 Kabelboom: 0 % - 31.12.2021

— met een bedrijfsspanning van 12 V,

— in tape gewikkeld of bedekt met gedraaide buizen van

kunststof,

— met 16 of meer strengen, waarbij alle uiteinden zijn bekleed

met tin of zijn voorzien van connectoren,

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van terrein- of nutsvoertuigen

(2)

0.6377 * ex 8544 30 00 40 Kabelboom van de stuurinrichting met een bedrijfsspanning van 0 % p/st 31.12.2024

12 V, voorzien van verbindingsstukken aan beide zijden, met ten ex 8544 42 90 40 minste 3 snoerklemmetjes van kunststof voor bevestiging aan het

stuurhuis van motorvoertuigen

0.6710 ex 8544 30 00 60 Vieraderige verbindingskabel met twee contrastekers voor de 0 % - 31.12.2020 transmissie van digitale signalen van de navigatie- en

ex 8544 42 90 50 audiosystemen op een USB aansluiting, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87

0.6323 * ex 8544 30 00 70 Kabelboom voor multifunctionele metingen: 0 % p/st 31.12.2024

— met een spanning van 5 V of meer, maar niet meer dan 90 V,

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— geschikt voor het doorsturen van informatie

bestemd voor de vervaardiging van voertuigen van post 8711

(2)

0.6867 ex 8544 30 00 85 Tweeaderige verlengkabel met twee aansluitklemmen, bevattende 0 % p/st 31.12.2020 ten minste:

ex 8544 42 90 65

— een rubberen doorvoertule

— een metalen bevestigingsbeugel

van de soort die bij de vervaardiging van voertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87 wordt gebruikt voor het verbinden van snelheidssensoren

0.4980 ex 8544 42 90 10 Datatransmissiekabel met een transmissiesnelheid van 600 Mbit/s 0 % p/st 31.12.2023 of meer, en met:

— een spanning van 1,25V (±0,25V)

— connectoren aan elk uiteinde, waarvan minstens één met pinnen

met een pitch van 1mm

— met buitenste afscherming,

die uitsluitend wordt gebruikt voor communicatie tussen een LCD-, PDP-of OLED-scherm en elektronische circuits voor videoverwerking

0.7545 ex 8544 42 90 15 Met pvc geïsoleerde flexibele achtaderige kabel met: 0 % - 31.12.2023

— een lengte van niet meer dan 2100 mm

— een bedrijfsspanning van 5V of meer, maar niet meer dan 35V

— een temperatuurvastheid van niet meer dan 80 °C

— of een omgespoten ronde 270° DIN-stekker met 7 pennen, of

een A1101-stekker met 6 pennen, of een A1001-stekker met 8

pennen aan het ene kant

— ten minste twee gestripte en vertinde draden aan de andere kant

— ook indien met een gemonteerd rubberen kussen met

geïntegreerde trekontlasting

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.7538 ex 8544 42 90 25 Met pvc geïsoleerde flexibele kabel met: 0 % - 31.12.2023

— een lengte van niet meer dan 1800 mm

— een bedrijfsspanning van 5V of meer, maar niet meer dan 35V

— een hittebestendigheid van niet meer dan 80 °C

— een omgespoten MiniFit-stekker met 8 pennen aan de ene kant

— of een MiniFit-contactdoos met 6 pennen of twee omgespoten

AMP-aansluitingen aan de andere kant

— een omgespoten weerstand binnenin de aansluiting en

— een gegoten trekontlasting op de kabel

— ook indien met een omgespoten diode binnenin een aansluiting

0.7544 ex 8544 42 90 35 Met pvc geïsoleerde flexibele zes- of achtaderige kabel met: 0 % - 31.12.2023

— een lengte van niet meer dan 1300 mm

— een bedrijfsspanning van 5V of meer, maar niet meer dan 35V

— een hittebestendigheid van niet meer dan 80 °C

— of een omgespoten MiniFit-stekker met 8 pennen of een

omgespoten DIN-stekker met 6 pennen aan de ene kant en

— of een omgespoten MiniFit-contactdoos met 8 pennen of een

MicroFit-stekker met 8 pennen aan de andere kant

0.6853 ex 8544 42 90 70 Stroomvoerende elementen: 0 % p/st 31.12.2020

— met een spanning van niet meer dan 80 V,

— met een lengte van niet meer dan 120 cm,

— voorzien van aansluitklemmen,

bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van hoorapparaten, sets toebehoren en spraakprocessoren

(2)

0.7173 ex 8544 42 90 80 Verbindingskabel van 12 draden met twee verbindingsstukken 0 % p/st 31.12.2021

— van een spanning van 5 V,

Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— met een lengte van niet meer dan 300 mm

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87

(2)

0.2424 * ex 8544 49 93 10 Elastomeer-contactelementen, van rubber of silicone, voorzien van 0 % p/st 31.12.2023

een of meer geleidende sporen

0.6861 ex 8544 49 93 30 Stroomvoerende elementen: 0 % m 31.12.2020

— met een spanning van niet meer dan 80 V,

— van een platinum-iridiumlegering,

— bekleed met poly(tetrafluorethyleen),

— zonder aansluitklemmen,

bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van hoorapparaten, implantaten en spraakprocessoren

(2)

0.5002 ex 8545 90 90 20 Koolstofvezelpapier van de soort gebruikt voor gasdiffusielagen in 0 % - 31.12.2020 brandstofcelelektrodes

0.5183 ex 8548 10 29 10 Gebruikte elektrische lithiumion ‑ of nikkel 0 % - 31.12.2023 metaalhydrideaccumulatoren

0.3144 ex 8548 90 90 41 Eenheden bestaande uit een resonator werkend in een 0 % p/st 31.12.2023 frequentiebereik van 1,8 MHz of meer doch niet meer dan 40 MHz

en een condensator, geborgen in een omhulling

0.3193 ex 8548 90 90 43 Contactbeeldsensors 0 % p/st 31.12.2023

0.3763 ex 8548 90 90 48 Optische eenheid, ten minste bestaande uit 0 % p/st 31.12.2021

— een laserdiode en een fotodiode, werkend bij een

karakteristieke golflengte van 635 nm of meer, maar niet meer

dan 815 nm

— een optische lens

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— een geïntegreerde opname-fotodetectieschakeling (Recording

Photodetector Integrated Circuit (PDIC))

— een actuactor voor scherpstelling en tracking

0.3965 ex 8548 90 90 65 LCD-modules, 0 % p/st 31.12.2023

— bestaande uit één of meer plastic of glazen tft-cellen,

— met touchscreenondersteuning,

— met één of meer printplaten met regelelektronica uitsluitend

bedoeld voor pixelaansturing,

— met of zonder achtergrondverlichting en

— met of zonder inverters

0.7165 ex 8708 10 10 10 Kunststof bedekking om de ruimte te vullen tussen de mistlampen 0 % p/st 31.12.2021 en de bumper, al dan niet met een chroomstrip, bestemd voor

ex 8708 10 90 10 gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87

(2)

0.6513 * ex 8708 30 10 20 Motoraangedreven remeenheidsmodule 0 % p/st 31.12.2024

ex 8708 30 91 60 — met een vermogen van 13,5 V (±0,5V) en

ex 8708 30 99 10 — een kogelomloopmechanisme voor het regelen van de

remvloeistofdruk in de hoofdcilinder

bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van elektrische motorvoertuigen

(2)

0.6590 * ex 8708 30 10 40 Klauw van een remschijf in een BIR-versie (“Ball in Ramp”) of 0 % p/st 31.12.2024

EPB-versie (“Electronic Parking Brake”) of uitsluitend met ex 8708 30 91 30 hydraulische functie, met functionele en montageopeningen en

geleidingsgroeven, van de soort gebruikt bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.4999 ex 8708 30 10 50 Parkeerrem van het trommeltype: 0 % p/st 31.12.2021

ex 8708 30 91 10 — die werkt binnen de schijf van de bedrijfsrem (drum-in-hat),

— met een diameter van 170 mm of meer doch niet meer dan 195

mm

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van motorvoertuigen

(2)

0.6502 * ex 8708 30 10 60 Asbestvrije organische remblokken met frictiemateriaal, 0 % p/st 31.12.2024

gemonteerd op een montageplaat van bandstaal, bestemd voor ex 8708 30 91 20 gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87

(2)

0.6707 ex 8708 30 10 70 Nodulair gietijzeren schijfremblokken, bestemd voor gebruik bij de 0 % p/st 31.12.2020 vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87

ex 8708 30 91 40

0.6869 ex 8708 40 20 20 Automatische hydrodynamische versnellingsbak 0 % p/st 31.12.2020

ex 8708 40 50 10 — met een hydraulische koppelomvormer,

— zonder tussenbak en cardanas,

— al dan niet met voorasdifferentieel,

bestemd om te worden gebruikt bij de productie van motorvoertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87

(2)

0.7253 ex 8708 40 20 30 Automatische versnellingsbak met een hydraulische 0 % p/st 31.12.2022 koppelomvormer met:

— ten minste acht versnellingen,

— een motorkoppel van 300 Nm of meer, en

— installatie in de breedte of in de lengte

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van motorvoertuigen bedoeld bij post 8703

(2)

0.7011 ex 8708 40 20 40 Versnellingsbakmodule met een of twee ingangen en ten minste 0 % p/st 31.12.2021 drie uitgangen in een gegoten behuizing van aluminium met totale

ex 8708 40 50 30 afmetingen (met uitzondering van de assen) van niet meer dan 455 mm (breedte) x 462 mm (hoogte), 680 mm (lengte), uitgerust met ten minste:

— één uitgaande as die aan de buitenkant is voorzien van spieën,

— een draaischakelaar om de versnelling aan te geven,

— de mogelijkheid om een differentieel te plaatsen

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van terrein- of nutsvoertuigen

(2)

0.7383 * ex 8708 40 20 50 Versnellingsbak waarin zich drie andere assen bevinden en die een 0 % - 31.12.2022

roterende schakelaar biedt voor de schakelstand, bestaande uit: ex 8708 40 50 40

— behuizing van gegoten aluminium,

— differentieel,

— twee elektrische motoren en tandwielen,

met de volgende afmetingen:

— een breedte van 280 mm of meer maar niet meer dan 470 mm,

— een hoogte van 350 mm of meer maar niet meer dan 595 mm,

— een lengte van 410 mm of meer, maar niet meer dan 690 mm,

bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van motorvoertuigen bedoeld in hoofdstuk 87

(2)

0.7655 ex 8708 40 20 60 Automatische versnellingsbak met draaiende versnellingspook met: 0 % - 31.12.2023 Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

ex 8708 40 50 50 — gegoten aluminium behuizing,

— differentieel,

— automaat met 9 versnellingen,

— een elektronisch schakelsysteem met een in te stellen bereik,

met de volgende afmetingen:

— een breedte van 330 mm of meer, maar niet meer dan 420 mm,

— een hoogte van 380 mm of meer, maar niet meer dan 450 mm,

— een lengte van 580 mm of meer, maar niet meer dan 690 mm,

bestemd voor de vervaardiging van voertuigen van hoofdstuk 87

(2)

0 % p/st 31.12.2020

0 % p/st 31.12.2021

0.7359 ex 8708 50 20 50 Lager met dubbele flens van de derde generatie, voor 0 % - 31.12.2022 motorvoertuigen,

ex 8708 50 55 20

— met tweerijig kogellager,

ex 8708 50 91 10

— al dan niet met impulsring (encoderring),

ex 8708 50 99 40

— al dan niet met ABS-sensor (antiblokkeerremsysteem),

— al dan niet met gemonteerde schroeven,

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87

(2)

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.7581 * ex 8708 50 20 60 Autoverdeelbak met enkele invoer, dubbele uitvoer, voor de 0 % - 31.12.2024

verdeling van koppel tussen de voor- en achteras in een aluminium ex 8708 50 99 15 behuizing, met afmetingen van maximaal 565 x 570 x 510 mm,

bevattende ten minste: ex 8708 99 10 45

— een aandrijving, en

ex 8708 99 97 65

— een interne verdeling met een ketting

0.7692 ex 8708 50 20 65 Tussenliggende stalen as die de versnellingsbak verbindt met de 0 % - 31.12.2023 semi-as met:

ex 8708 50 99 20

— een lengte van 300 mm of meer, maar niet meer dan 650 mm,

— met een sluitwig aan beide zijden,

— al dan niet voorzien van een geperst lager in de behuizing,

— al dan niet voorzien van een houder,

bestemd voor de vervaardiging van goederen bedoeld in hoofdstuk 87

(2)

0.7593 ex 8708 50 20 70 Behuizing van een binnenscharnier met halve as, met 0 % - 31.12.2023 driepootontwerp, voor het overbrengen van een koppel van de

ex 8708 50 99 25 motor en de overbrenging op wielen van motorvoertuigen met:

— een buitendiameter van 67,0 mm of meer, maar niet meer dan

84,5 mm,

— 3 koud gekalibreerde rollerbanen met een diameter van 29,90

mm of meer, maar niet meer dan 36,60 mm,

— een afdichtingsdiameter van 34,0 mm of meer, maar niet meer

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

dan 41,0 mm, zonder aansnijhoek,

— een spiebaan met 21 of meer, maar niet meer dan 35 tanden,

— een lagerzitting met een diameter van 25,0 mm of meer, maar

niet meer dan 30 mm, met of zonder oliegroeven

0.7640 ex 8708 50 20 75 Buitenscharnier voor de overbrenging van een koppel van de motor 0 % - 31.12.2023 en de overbrenging op wielen van motorvoertuigen, bestaande uit:

ex 8708 50 99 35

— een binnenring met 6 kogelbanen voor gebruik met kogels voor

kogellagers met een diameter van 15,0 mm of meer, maar niet

meer dan 20,0 mm,

— een buitenring met 6 kogelbanen voor gebruik met 6 kogels

voor kogellagers, gemaakt van staal met een koolstofgehalte

van 0,45 % of meer, maar niet meer dan 0,58 %, met draad en

een spiebaan met 26 of meer, maar niet meer dan 38 tanden,

— een bolvormige kooi die de kogels in de kogelbanen van de

binnen- en buitenring houdt in de juiste hoek, gemaakt van

materiaal dat geschikt is voor carbonisatie met een

koolstofgehalte van 0,14 % of meer, maar niet meer dan

0,25 %, en

— met een compartiment voor smeervet,

in staat om bij een constante snelheid en een variabele scharnierhoek van niet meer dan 50 graden te werken

0.6711 ex 8708 80 20 10 Isolator voor bovenste veerpootlager bevattende: 0 % p/st 31.12.2020

ex 8708 80 35 10 — een metalen houder, bevestiging met drie montageschroeven;

— een rubberstop;

van de soort gebruikt voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87

0.6705 ex 8708 80 20 20 Achterste chassisarm met een bescherming van kunststof met twee 0 % p/st 31.12.2020 metalen behuizingen waarin rubberen silentblokken zijn geperst,

ex 8708 80 91 10 van de soort gebruikt voor de vervaardiging van goederen bedoeld Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

bij hoofdstuk 87

0.6704 ex 8708 80 20 30 Achterste chassisarm, voorzien van een kogeltap en een metalen 0 % p/st 31.12.2020 behuizing waarin een rubberen silentblok is geperst, van de soort

ex 8708 80 91 20 gebruikt voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87

0.7164 ex 8708 80 99 10 Stabilisatiestang voor de vooras, voorzien van een kogeltap aan 0 % p/st 31.12.2021 beide einden, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van

goederen bedoeld bij hoofdstuk 87

(2)

0.7607 * ex 8708 80 99 20 Aluminium ophangarm met de volgende afmetingen: 0 % p/st 31.12.2023

— een hoogte van 50 mm of meer, maar niet meer dan 150 mm,

— een breedte van 10 mm of meer, maar niet meer dan 100 mm,

— een lengte van 100 mm of meer, maar niet meer dan 600 mm,

— een massa van 1 000 g of meer, maar niet meer dan 3 000 g

Uitgerust met ten minste twee gaten, voorzien van een bus, gemaakt van een aluminiumlegering met de volgende kenmerken:

— een treksterkte van 200 mPa of meer,

— een sterkte van 19 kN of meer,

— een stijfheid van 5 kN/mm of meer, maar niet meer dan

9 kN/mm,

— een frequentie van 400 Hz of meer, maar niet meer dan 600 Hz

0.6509 * ex 8708 91 20 20 Aluminium koeler die perslucht gebruikt, voorzien van koelribben, 0 % p/st 31.12.2024

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld ex 8708 91 35 10 bij hoofdstuk 87

0.6859 ex 8708 91 20 30 Tank voor inlaat- of uitstroomlucht, van een aluminiumlegering, 0 % p/st 31.12.2020 vervaardigd volgens de norm EN AC 42100, met:

ex 8708 91 99 30 Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— een isolatiemediumdikte van niet meer dan 0,1 mm,

— een toelaatbare deeltjeshoeveelheid van 0,3 mm per tank,

— een afstand tussen poriën van 2 mm of meer,

— poriën van niet meer dan 0,4 mm, en

— niet meer dan 3 poriën groter dan 0,2 mm

van de soort die wordt gebruikt in warmtewisselaars voor autokoelingssystemen

0.7231 ex 8708 91 99 40 Module voor de levering van perslucht, al dan niet met een 0 % - 31.12.2022 resonator, bestaande uit ten minste:

ex 8708 99 97 55

— één buis van massief aluminium, al dan niet met

bevestigingssteun,

— één flexibele rubberslang en

— één klem van metaal

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87

(2)

0.7665 ex 8708 92 99 10 Uitlaatsysteem binnenbekleding: 0 % - 31.12.2023

— met een wanddikte van 0,7 mm of meer, maar niet meer dan 1,3

mm,

— gemaakt van roestvrij stalen platen of rollen van klasse 1.4310

en 1.4301 overeenkomstig de norm EN 10088,

— met of zonder bevestigingsgaten,

bestemd voor de vervaardiging van uitlaatsystemen voor automobielen

(2)

0.7664 ex 8708 92 99 20 Buis om uitlaatgassen te geleiden vanaf de verbrandingsmotor: 0 % - 31.12.2023

— met een diameter van 40 mm of meer, maar niet meer dan 100

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

mm,

— met een lengte van 90 mm of meer, maar niet meer dan 410

mm,

— met een dikte van 0,7 mm of meer, maar niet meer dan 1,3 mm,

— van roestvrij staal,

bestemd voor de vervaardiging van uitlaatsystemen voor automobielen

(2)

0.7696 ex 8708 92 99 30 Uitlaatsysteem eindkap: 0 % - 31.12.2023

— met een dikte van 0,7 mm of meer, maar niet meer dan 1,3 mm,

— gemaakt van roestvrij staal van klasse 1.4310 en 1.4301

overeenkomstig de norm EN 10088,

— al dan niet voorzien van binnenbekleding,

— al dan niet voorzien van oppervlaktebehandeling,

bestemd voor de vervaardiging van uitlaatsystemen voor automobielen

(2)

0.7008 ex 8708 93 10 10 Mechanisch bediende koppeling voor gebruik met een elastomeren 0 % - 31.12.2021 drijfriem in een droge omgeving met een continu variabele

ex 8708 93 90 10 transmissie (CVT)-versnellingsbak:

— ontworpen om met bouten te worden bevestigd op een spieas

met een buitendiameter van 23 mm,

— met een diameter van niet meer dan 266 mm (± 1 mm),

— bestaande uit 2 schijven met schuine zijden,

— schijven met schuine zijde van 13 graden,

— waarbij de belangrijkste drukveer dient om onderlinge

verplaatsing van de schijven tegen te gaan, en

— bestaande uit een kam of veer om de riem op de juiste spanning

te houden

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van terreinvoertuigen of nutsvoertuigen

(2)

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.7007 ex 8708 93 10 30 Mechanisch bediende centrifugale koppeling voor gebruik met een 0 % p/st 31.12.2021 elastomeren drijfriem in een droge omgeving met een continu

ex 8708 93 90 30 variabele transmissie (CVT), uitgerust met:

— elementen die de koppeling activeren bij een bepaalde rotatie

en daardoor een middelpuntvliedende kracht genereren,

— een as met een schuin uiteinde van 5 of meer maar niet meer

dan 6 graden,

— 3 gewichten, en

— 1 drukveer

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van terrein- of nutsvoertuigen

(2)

0.6526 * ex 8708 94 20 10 Stuurinrichting in een aluminium stuurhuis met homokinetische 0 % p/st 31.12.2024

koppelingen bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van ex 8708 94 35 20 goederen bedoeld bij hoofdstuk 87

0.6687 ex 8708 95 10 10 Opblaasbaar veiligheidskussen van polyamidevezels met een hoge 0 % p/st 31.12.2020 sterkte:

ex 8708 95 99 20

— genaaid;

— gevouwen in een driedimensionale verpakkingsvorm die door

thermische vorming is gefixeerd

0.6688 ex 8708 95 10 20 Opblaasbaar veiligheidskussen van polyamidevezels met een hoge 0 % p/st 31.12.2020 sterkte:

ex 8708 95 99 30

— genaaid;

— gevouwen;

— met in drie dimensies aangebrachte verbindingen van siliconen

voor holtevorming van de airbag en ladinggereguleerde

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

airbagverzegeling;

— geschikt voor "cool inflator"-technologie

0.7009 ex 8708 99 10 10 Brandstoftank van zeslagig composiet, bestaande uit: 0 % - 31.12.2021

ex 8708 99 97 60 — brandstoftoevoer,

— pomp met flens,

— ventilatie met aan bovenzijde van de tank gemonteerd omrolveiligheidsventiel,

en

— gaten met schroefdraad voor pomp met flens,

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van terreinvoertuigen of nutsvoertuigen

(2)

0.7444 ex 8708 99 10 25 Luchtgeleider van kunststof om de luchtstroom naar het oppervlak 0 % - 31.12.2023 van de tussenkoeler te leiden, bestemd voor de vervaardiging van

ex 8708 99 97 45 motorvoertuigen

(2)

0.7168 ex 8708 99 10 35 Houder voor een frontradiator of intercooler, al dan niet met rubber 0 % p/st 31.12.2021 dempers, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen

ex 8708 99 97 35 bedoeld in hoofdstuk 87

(2)

0.7174 ex 8708 99 10 40 Bevestigingssteun van ijzer of staal, met montagegaten, al dan niet 0 % p/st 31.12.2021 met bevestigingsmoeren, om de versnellingsbak aan de carrosserie

ex 8708 99 97 25 te bevestigen, bestemd voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

(2)

0.7282 ex 8708 99 97 85 Gegalvaniseerde interieur of exterieur onderdelen, bestaande uit: 0 % p/st 31.12.2022

— een copolymeer van acrylonitril-butadieen-styreen (ABS), al

dan niet vermengd met polycarbonaat,

— lagen van koper, nikkel en chroom

voor gebruik bij de vervaardiging van onderdelen voor motorvoertuigen bedoeld bij de posten 8701 tot en met 8705

(2)

0.6686 ex 8714 10 90 10 Binnenbuizen: 0 % p/st 31.12.2020

— van SAE1541 koolstofstaal;

— met een harde chroomlaag van 20 µm (+15 µm/-5 µm);

— met een dikte van 1,45 mm of meer, maar niet meer dan

1,5 mm,

— met een breukrek van 15 %;

— geperforeerd;

van een soort gebruikt voor de vervaardiging van vorkstangen van motorrijwielen

0.6848 ex 8714 10 90 20 Radiatoren van de soort die in motorfietsen wordt gebruikt voor het 0 % p/st 31.12.2020 bevestigen van montagedelen

(2)

0.7003 ex 8714 10 90 50 Schokbrekers 0 % - 31.12.2021

— van 7050-t73-aluminiumlegering,

— geanodiseerd aan de binnenzijde,

— met een gemiddelde oppervlakteruwheid (Ra) van het

binnenoppervlak van niet meer dan 0,4 en

— met een maximale ruwheidshoogte (Rt) van het

binnenoppervlak van niet meer dan 4,0

Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.6172 * ex 8714 91 30 25 Voorvorken, met uitzondering van vaste (niet-telescopische) geheel 0 % - 31.12.2023

uit staal vervaardigde voorvorken, bestemd voor de vervaardiging ex 8714 91 30 35 van fietsen (met inbegrip van elektrische fietsen)

ex 8714 91 30 72 (2)

0.6879 * ex 8714 96 10 10 Pedalen, bestemd voor de vervaardiging van fietsen (met inbegrip 0 % - 31.12.2020

van elektrische fietsen)

(2)

0.7421 * ex 8714 99 10 20 Stuurgrepen voor fiets, 0 % - 31.12.2022

ex 8714 99 10 89 — met of zonder geïntegreerde stuurpen,

— gemaakt van hetzij koolstofvezels en kunsthars of aluminium,

bestemd voor de vervaardiging van fietsen (met inbegrip van elektrische fietsen)

(2)

0.7710 * ex 8714 99 50 11 Derailleurs, bestaande uit: 0 % - 31.12.2024

ex 8714 99 50 91 — achterderailleur en montagematerialen,

— met of zonder voorderailleur,

bestemd voor de vervaardiging van fietsen (met inbegrip van elektrische fietsen)

(2)

0.6878 * ex 8714 99 90 30 Zadelpennen, bestemd voor de vervaardiging van fietsen (met 0 % p/st 31.12.2020

inbegrip van elektrische fietsen)

(2)

0.7708 * ex 8714 99 90 40 Stuurpen, bestemd voor de vervaardiging van fietsen (met inbegrip 0 % - 31.12.2024

van elektrische fietsen) Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

(2)

0.3191 ex 9001 10 90 10 Beeldomkeerelementen, samengesteld uit optische vezels 0 % - 31.12.2023

0.5358 ex 9001 10 90 30 Optische vezels van polymeer met: 0 % - 31.12.2021

— een kern van polymethylmethacrylaat,

— een mantel van gefluoreerde polymeren,

— een diameter van niet meer dan 3,0 mm, en

— een lengte van meer dan 150 m

van de soort gebruikt bij de vervaardiging van vezelkabels van polymeer

0.7101 ex 9001 10 90 40 Glasvezelplaten: 0 % - 31.12.2021

ex 9001 90 00 18 — niet met lagen bekleed en niet geverfd,

— met een lengte van 30 mm of meer, maar niet meer dan

234,5 mm,

— met een breedte van 7 mm of meer, maar niet meer dan 28 mm,

en

— met een hoogte van 0,5 mm of meer, maar niet meer dan 3 mm,

van de soort gebruikt voor tandheelkundige röntgenapparatuur

0.6402 ex 9001 50 41 40 Organisch ongesneden corrigerend brillenglas, aan beide zijden 0 % - 31.12.2022 afgewerkt, om een coating, kleuring, randbewerking, plaatsing of

ex 9001 50 49 40 enig ander substantieel proces te ondergaan, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van corrigerende brillen

(2)

0.6401 ex 9001 50 80 30 Rond, organisch ongesneden corrigerend halfgeslepen brillenglas, 0 % - 31.12.2021 aan één zijde geslepen, van de soort om te worden gebruikt bij de

vervaardiging van geslepen brillenglazen

0.3139 ex 9001 90 00 35 Schermen waarop beelden aan de achterzijde kunnen worden 0 % p/st 31.12.2023 Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

geprojecteerd ("Rear projection screens"), bevattende een lensvormige plaat van kunststof

0.3141 ex 9001 90 00 45 Staafjes van yttrium-aluminiumgranaat (YAG), gedoopt met 0 % p/st 31.12.2023 neodymium, aan beide uiteinden gepolijst

0.4197 ex 9001 90 00 55 Optische bladen, verstrooierbladen , reflectorbladen of 0 % - 31.12.2023 prismabladen, onbedrukte verstrooierplaten, al dan niet met

polariserende eigenschappen, specifiek gesneden

0.4179 ex 9001 90 00 70 Foliën van poly(ethyleentereftalaat) met een totale dikte van minder 0 % - 31.12.2021

dan 300 µm volgens ASTM D2103 en met aan één zijde prisma’s

van acrylaat hars, met een prisma hoek van 90° en een prismatopafstand van 50 µm

0.4883 ex 9001 90 00 85 Lichtgeleidende plaat van polymethylmethacrylaat, 0 % - 31.12.2020

— al dan niet gesneden,

— al dan niet bedrukt,

bestemd voor de vervaardiging van achterbelichtingseenheden (backlight-units) voor flatscreentelevisies

(2)

0.6909 ex 9002 11 00 15 Infrarode lens met motoraangedreven brandpuntafstelling 0 % - 31.12.2020

— die gebruikmaakt van golflengtes van 3 of meer doch niet meer

dan 5 μm en

— een scherp beeld levert van 50 m tot oneindig,

— met gezichtsvelden van 3° x 2,25° en 9° x 6,75°,

— met een gewicht van niet meer dan 230 gram,

— met een lengte van niet meer dan 88 mm,

— met een diameter van niet meer dan 46 mm,

— athermisch,

bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van

warmtebeeldcamera's, infrarood verrekijkers en viziers van wapens

(2)

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.7590 ex 9002 11 00 18 Lensmodule bestaande uit een cilindervormige afdekking van 0 % - 31.12.2023 metaal of kunststof en optische elementen met:

— een horizontale gezichtsveldhoek met een bereik tot maximaal

120 graden,

— een diagonale gezichtsveldhoek met een bereik tot maximaal

92 graden,

— een brandpuntsafstand van maximaal 7,50 mm,

— een relatieve opening van maximaal F/2,90,

— een maximumdiameter van 22 mm,

van een soort die wordt gebruikt voor de vervaardiging van CMOS- autocamera's (aanvullende metaaloxidehalfgeleiders)

0.5692 * ex 9002 11 00 20 Lenzen 0 % - 31.12.2022

— niet groter dan 95 mm × 55 mm x 50 mm,

— met een resolutie van 160 lijnen/mm of meer en

— met een zoomverhouding van 18 keer,

van de soort gebruikt voor de vervaardiging van visualizers of

camera ’s voor live beelden

0.7102 ex 9002 11 00 25 Optische infraroodeenheid, bestaande uit: 0 % - 31.12.2021

— een lens van monokristallijn silicium met een diameter van

84 mm (± 0,1 mm) en

— een lens van monokristallijn germanium met een diameter van

62 mm (± 0,05 mm)

gemonteerd op een steun vervaardigd uit een legering van bewerkt aluminium, van de soort gebruikt voor warmtebeeldcamera's

0.7107 ex 9002 11 00 35 Optische infraroodeenheid, bestaande uit: 0 % - 31.12.2021

— een lens van silicium met een diameter van 29 mm (± 0,05 mm)

en

— een lens van monokristallijn calciumfluoride met een diameter

van 26 mm (± 0,05 mm)

gemonteerd op een steun vervaardigd uit een legering van bewerkt aluminium, van de soort gebruikt voor warmtebeeldcamera's Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

0.7103 ex 9002 11 00 45 Optische infraroodeenheid 0 % - 31.12.2021

— met een lens van silicium met een diameter van 62 mm

(± 0,05 mm)

— bevestigd op een steun vervaardigd uit een legering van

bewerkt aluminium

van de soort gebruikt voor warmtecamera's

0.3177 ex 9002 11 00 50 Objectieven: 0 % - 31.12.2023

— met een brandpuntsafstand van 25 mm of meer doch niet meer

dan 150 mm,

— bestaande uit lenzen van glas of kunststof, met een diameter

van 60 mm of meer doch niet meer dan 190 mm

0.7104 ex 9002 11 00 55 Optische infraroodeenheid, bestaande uit: 0 % - 31.12.2021

— een lens van germanium met een diameter van 11 mm

(± 0,05 mm),

— een lens van monokristallijn calciumfluoride met een diameter

van 14 mm (± 0,05 mm) en

— een lens van silicium met een diameter van 17 mm

(± 0,05 mm),

gemonteerd op een steun vervaardigd uit een legering van bewerkt aluminium, van de soort gebruikt voor warmtebeeldcamera's

0.7105 ex 9002 11 00 65 Optische infraroodeenheid 0 % - 31.12.2021

— met een lens van silicium met een diameter van 26 mm

(± 0,1 mm),

— bevestigd op een steun vervaardigd uit een legering van

bewerkt aluminium

van de soort gebruikt voor warmtebeeldcamera's

0.7106 ex 9002 11 00 75 Optische infraroodeenheid, bestaande uit: 0 % - 31.12.2021

— een lens van germanium met een diameter van 19 mm

(± 0,05 mm),

— een lens van monokristallijn calciumfluoride met een diameter

van 18 mm (± 0,05 mm),

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— een lens van germanium met een diameter van 20,6 mm

(± 0,05 mm),

gemonteerd op een steun vervaardigd uit een legering van bewerkt aluminium, van de soort gebruikt voor warmtebeeldcamera's

0.6572 * ex 9002 11 00 85 Lensmodule met: 0 % - 31.12.2024

— een horizontale gezichtsveldhoek met een bereik van 50 graden

of meer, maar niet meer dan 200 graden,

— een brandpuntsafstand van 1,16 mm of meer, maar niet meer

dan 5,45 mm,

— een relatieve opening van F/1,8 of meer, maar niet meer dan

F/2,6,

— een diameter van 5 mm of meer, maar niet meer dan 18,5 mm,

en

bestemd voor de vervaardiging van CMOS-autocamera’s

(2)

0.3140 ex 9002 90 00 30 Optische elementen, bevattende 1 of 2 rijen optische glasvezels in 0 % p/st 31.12.2023 de vorm van lenzen met een diameter van 0,85 of meer doch niet

meer dan 1,15 mm, geborgen tussen 2 platen van kunststof

0.5807 ex 9002 90 00 40 Gemonteerde lenzen vervaardigd van chalcogenide glas, transparant 0 % p/st 31.12.2022 in het infrarode gebied, of een combinatie van chalcogenide glas,

transparant in het infrarode gebied, en een ander lens materiaal

0.5955 ex 9025 80 40 30 Elektronische barometrische halfgeleiderdruksensor in een 0 % p/st 31.12.2023 behuizing, hoofdzakelijk bestaande uit:

— een combinatie van een of meer monolithische

toepassingsspecifieke geïntegreerde schakelingen (ASIC's) en

— ten minste een of meer micro-elektromechanische

sensorelementen (MEMS) vervaardigd met behulp van

halfgeleidertechnologie, met mechanische componenten

geplaatst in driedimensionele structuren op het

halfgeleidermateriaal

0.6288 * ex 9025 80 40 50 Elektronische halfgeleidersensor voor het meten van ten minste 0 % p/st 31.12.2024

twee van de volgende zaken:

— luchtdruk, temperatuur (ook voor temperatuurcompensatie),

Geplande

Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

Autonoom

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

vochtigheid en vluchtige organische verbindingen,

— in een behuizing die geschikt is voor de volautomatische

assemblage van printplaten of Bare Die-technologie,

bevattende:

— een of meer monolithische toepassingsspecifieke geïntegreerde

schakelingen (ASIC's),

— een of meer micro-elektromechanische sensorelementen

(MEMS) vervaardigd met behulp van halfgeleidertechnologie,

met mechanische componenten geplaatst in driedimensionele

structuren op het halfgeleidermateriaal,

van de soort die wordt gebruikt om te worden ingebouwd in producten bedoeld bij de hoofdstukken 84 tot en met 90 en 95

0.6527 * ex 9029 20 31 20 Geclusterd instrumentenpaneel met microprocessor schakelbord, 0 % p/st 31.12.2024

met of zonder stappenmotor, en led-indicatoren of led-scherm ex 9029 90 00 30 tonende ten minste:

— de snelheid,

— het toerental,

— de motortemperatuur,

— het brandstofpeil,

communicerend via de CAN-BUS en K-LINE-protocollen, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87

0.3292 ex 9032 89 00 30 Elektronische besturingseenheden voor elektrische 0 % p/st 31.12.2023 stuurbekrachtiging (EPS controller)

0.4253 ex 9032 89 00 40 Digitale klepbesturingen voor de regeling van vloeistof- en 0 % p/st 31.12.2022 gasstromen

0.7004 ex 9032 89 00 50 Gaspaneel voor de regulering en controle van de gasstroom, 0 % - 31.12.2021 werkend met plasmatechnologie, bestaande uit

— een grootschalige elektronische debietregelaar, geschikt voor

het ontvangen en uitzenden van analoge en digitale signalen

— vier drukomzetters,

Geplande

Autonoom Bijzondere datum voor Volg GN-code TARIC Omschrijving

nummer recht maatstaf verplichte evaluatie

— twee of meer drukkleppen,

— elektrische verbindingsdelen en

— verschillende aansluitingen voor gasleidingen

— geschikt voor in-situ plasmabondingprocessen of processen

voor multi frequency bond activeringsprocessen

0.5025 ex 9401 90 80 10 Palschijven van de soort gebruikt bij de vervaardiging van 0 % p/st 31.12.2020 autostoelen met verstelbare rugleuning

0.6715 ex 9401 90 80 60 Hoofdsteuncover van geperforeerd rundsleder, bekleed met een met 0 % - 31.12.2020 gaas versterkte gelamineerde voering en zonder schuimvulling, na

bewerking (stikken van het leder en aanbrengen van het borduursel)

gebruikt bij de vervaardiging van stoelen voor motorvoertuigen

0.4846 ex 9503 00 75 10 Modellen op schaal van kabelbanen, van kunststof, al dan niet met 0 % p/st 31.12.2020 motor, bestemd om te worden bedrukt

ex 9503 00 95 10

(2)

0.6950 ex 9607 20 10 10 Glijders, smalle tape voorzien van tandjes, pinnetjes/stops en andere 0 % - 31.12.2020 onderdelen van treksluitingen, van een onedel metaal, bestemd om

te worden gebruikt bij de vervaardiging van ritssluitingen

(2)

0.6949 ex 9607 20 90 10 Smalle koorden voorzien van kunststof haakjes, bestemd om te 0 % - 31.12.2020 worden gebruikt bij de vervaardiging van ritsen

(2)

0.3286 ex 9608 91 00 10 Schrijfpunten van kunststof met een intern kanaaltje, niet 0 % - 31.12.2023 samengesteld met vezels

0.3289 ex 9608 91 00 20 Stiften en andere poreuze punten voor merkstiften, zonder intern 0 % - 31.12.2023 kanaaltje

0.2737 ex 9612 10 10 10 Inktlinten van kunststof, bestaande uit segmenten met verschillende 0 % - 31.12.2023 kleuren, waarbij de kleurstoffen door verhitting op een drager

worden overgebracht (zogenaamde kleurstofsublimering)

 • (1) 
  De schorsing van de douanerechten is echter niet van toepassing indien de behandeling wordt verricht door de kleinhandel of door

  horecabedrijven.

 • (2) 
  Schorsing van rechten is onderworpen aan douanetoezicht in het kader van de regeling bijzondere bestemming overeenkomstig artikel

  254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PB L 269 van 10.10.2013, blz.1).

 • (3) 
  De schorsing geldt alleen voor het ad-valoremrecht. Het specifieke recht blijft van toepassing.
 • (4) 
  Er wordt voorzien in toezicht op de invoer van goederen waarvoor deze tariefschorsing geldt, overeenkomstig de procedure vastgesteld

in de artikelen 55 en 56 van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie van 24 november 2015 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot

vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PB L 343 van 29.12.2015, blz. 558).

 • (5) 
  Aan elk ECICS ‑ record (product) wordt een CUS (Customs Union and Statistics)‑ nummer toegekend.De ECICS (Europese

douanelijst van chemische stoffen) is een informatiemiddel dat door het directoraat ‑ generaal Belastingen en Douane‑ unie van de Europese Commissie wordt beheerd. Zie de volgende link voor meer informatie:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/ecics/index_en.htm

 • Een nieuw geïntroduceerde maatregel of een maatregel met gewijzigde voorwaarden. Wanneer is aangegeven dat de maatregel op meer

  dan een GN-code ziet, betreft de asterisk de maatregel als geheel.”


 
 
 

2.

Meer informatie

 

Terug naar boven