r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedures en brieven (geannuleerd n.a.v. maatregelen coronavirus), Den Haag - afgelast

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 7 april 2020 16:30 - 17:30
plaats Den Haag
locatie Klompézaal Toon locatie
zaal Klompézaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

 • Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie)

  Te behandelen:

  35430 Begroting d.d. 2 april 2020 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidWijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie)

  35430-1 Voorstel van wet

  35430-2 Memorie van toelichting

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Inzet vanaf dag één voor asielzoekers en statushouders

  Te behandelen:

  32144-28 Brief regering d.d. 10 maart 2020 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidInzet vanaf dag één voor asielzoekers en statushouders

  32144-28 Inzet vanaf dag één voor asielzoekers en statushouders

 • Mogelijkheden inburgeringsplicht Turkse asielstatushouders op korte termijn invoeren

  Te behandelen:

  32824-291 Brief regering d.d. 10 maart 2020 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidMogelijkheden inburgeringsplicht Turkse asielstatushouders op korte termijn invoeren

  32824-291 Mogelijkheden inburgeringsplicht Turkse asielstatushouders op korte termijn invoeren

  Bijlage

  Juridische analyse inburgeringsplicht Turkse nieuwkomers

 • Reactie op de motie van de leden Van den Berg en Palland over geschikte instrumenten inzetbaar maken voor bedrijven (Kamerstuk 25295-112)

  Te behandelen:

  25295-123 Brief regering d.d. 10 maart 2020 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidReactie op de motie van de leden Van den Berg en Palland over geschikte instrumenten inzetbaar maken voor bedrijven (Kamerstuk 25295-112)

  25295-123 Reactie op de motie van de leden Van den Berg en Palland over geschikte instrumenten inzetbaar maken voor bedrijven (Kamerstuk 25295-112)

 • Fraude met de Ziektewet (ZW)

  Te behandelen:

  17050-592 Brief regering d.d. 11 maart 2020 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidFraude met de Ziektewet (ZW)

  17050-592 Fraude met de Ziektewet (ZW)

 • Kabinetsreactie op de Initiatiefnota van de leden Smeulders, Ellemeet, Westerveld en Buitenweg over Samen de baas: een pleidooi voor meer zeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie (Kamerstuk 35240)

  Te behandelen:

  35240-4 Brief regering d.d. 17 maart 2020 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidKabinetsreactie op de Initiatiefnota van de leden Smeulders, Ellemeet, Westerveld en Buitenweg over Samen de baas: een pleidooi voor meer zeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie (Kamerstuk 35240)

  35240-4 Kabinetsreactie op de Initiatiefnota van de leden Smeulders, Ellemeet, Westerveld en Buitenweg over Samen de baas: een pleidooi voor meer zeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie (Kamerstuk 35240)

 • Effecten corona op inburgering

  Te behandelen:

  32824-292 Brief regering d.d. 27 maart 2020 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidEffecten corona op inburgering

  32824-292 Effecten corona op inburgering

 • Gewijzigde planning tweede fase Verkenning bevolking 2050

  Te behandelen:

  35300-77 Brief regering d.d. 2 april 2020 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidGewijzigde planning tweede fase Verkenning bevolking 2050

  35300-77 Gewijzigde planning tweede fase Verkenning bevolking 2050

 • Reactie op verzoek commissie over de omgang van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met de signalen van de Belastingdienst/Toeslagen over de eigen bijdrage voor de kinderopvang

  Te behandelen:

  31066-612 Brief regering d.d. 12 maart 2020 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidReactie op verzoek commissie over de omgang van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met de signalen van de Belastingdienst/Toeslagen over de eigen bijdrage voor de kinderopvang

  31066-612 Reactie op verzoek commissie over de omgang van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met de signalen van de Belastingdienst/Toeslagen over de eigen bijdrage voor de kinderopvang

 • Reactie op de oproep van de Landelijke Armoedecoalitie om de financiële gevolgen van de coronacrisis voor kwetsbare mensen te beperken

  Te behandelen:

  24515-527 Brief regering d.d. 26 maart 2020 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidReactie op de oproep van de Landelijke Armoedecoalitie om de financiële gevolgen van de coronacrisis voor kwetsbare mensen te beperken

  24515-527 Reactie op de oproep van de Landelijke Armoedecoalitie om de financiële gevolgen van de coronacrisis voor kwetsbare mensen te beperken

  Bijlage

  Afschrift brief aan de Landelijke Armoedecoalitie

 • Uitvoering van de motie van het lid Van Weyenberg c.s. over een verbod op maaltijdbezorging door jongeren onder de 16 jaar (Kamerstuk 25 883-376)

  Te behandelen:

  25883-381 Brief regering d.d. 26 maart 2020 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidUitvoering van de motie van het lid Van Weyenberg c.s. over een verbod op maaltijdbezorging door jongeren onder de 16 jaar (Kamerstuk 25 883-376)

  25883-381 Uitvoering van de motie van het lid Van Weyenberg c.s. over een verbod op maaltijdbezorging door jongeren onder de 16 jaar (Kamerstuk 25 883-376)

 • Maatregelen naar aanleiding van het rapport "Kind van de rekening" van de Nationale Ombudsman

  Te behandelen:

  26448-631 Brief regering d.d. 27 maart 2020 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidMaatregelen naar aanleiding van het rapport "Kind van de rekening" van de Nationale Ombudsman

  26448-631 Maatregelen naar aanleiding van het rapport "Kind van de rekening" van de Nationale Ombudsman

  Bijlage

  Afschrift brief aan de Nationale Ombudsman

 • Uitstel aanbieding advies van de commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling bij Beroepsziekten

  Te behandelen:

  25883-382 Brief regering d.d. 1 april 2020 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidUitstel aanbieding advies van de commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling bij Beroepsziekten

  25883-382 Uitstel aanbieding advies van de commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling bij Beroepsziekten

 • Informeel video-overleg Raad WSB op 19 maart 2020

  Te behandelen:

  21501-31-551 Brief regering d.d. 17 maart 2020 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidInformeel video-overleg Raad WSB op 19 maart 2020

  21501-31-551 Informeel video-overleg Raad WSB op 19 maart 2020

 • Verslag van de informele ministeriële videoconferentie van de Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 19 maart 2020

  Te behandelen:

  21501-31-552 Brief regering d.d. 30 maart 2020 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidVerslag van de informele ministeriële videoconferentie van de Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 19 maart 2020

  21501-31-552 Verslag van de informele ministeriële videoconferentie van de Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 19 maart 2020

 • Europees Sociaal Fonds (ESF) 2014-2020 en vooruitzicht 2021-2027 en Europees Fonds voor Meest Behoeftigen (EFMB)

  Te behandelen:

  26642-141 Brief regering d.d. 2 april 2020 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidEuropees Sociaal Fonds (ESF) 2014-2020 en vooruitzicht 2021-2027 en Europees Fonds voor Meest Behoeftigen (EFMB)

  26642-141 Europees Sociaal Fonds (ESF) 2014-2020 en vooruitzicht 2021-2027 en Europees Fonds voor Meest Behoeftigen (EFMB)

 • Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 2 april 2020)

  Details

  Voorstel: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)

  • 1. 
   Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens (35316)

  Plenaire debatten:

 • Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
 • Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 18 december 2018)
 • Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (aangevraagd door het lid Peters (CDA), bij de RvW van 15 januari 2019)
 • Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 2 april 2019)
 • Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
 • Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 25 juni 2019)
 • Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 12 september 2019)
 • Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 24 september 2019)
 • Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 9 oktober 2019)
 • Debat over de eindevaluatie van de Participatiewet (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 november 2019)
 • Debat over het bericht dat het aantal huishoudens met een laag inkomen de laatste drie jaar gelijk is gebleven (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 10 december 2019)
 • Debat over de publieke opinie over integratie (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 14 januari 2020)
 • Debat over het bericht dat SyRi-wetgeving in strijd is met het EVRM (aangevraagd door het lid Buitenweg (GroenLinks), bij de RvW van 5 februari 2020)

Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:

 • Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 4 december 2018)
 • Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)
 • Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 5 maart 2019)
 • Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 maart 2019)
 • Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
 • Dertigledendebat over het breed moratorium schulden (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 28 maart 2019)
 • Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de RvW van 4 april 2019)
 • Dertigledendebat over een mogelijk einde aan een collectief pensioen voor de schoonmaakbranche (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 17 oktober 2019)
 • Dertigledendebat over de prijsontwikkeling in Nederland (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 14 januari 2020)

VAO's/VSO's

 • 1. 
  VAO Inburgering en integratie (AO d.d. 5 februari 2020)
 • 2. 
  VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 19 februari 2020)
 • 3. 
  VAO Sociale Staat van Nederland (AO d.d. 4 maart 2020)
 • Geplande algemeen overleggen/notaoverleg

  Details

  Voorstel: Ter informatie.

  • AO Voorbereiding op inburgering (in concept) - 15 april 2020, 14.00-17.00 uur
  • AO AOW-onderwerpen - 23 april 2020, 10.00-13.00 uur
  • AO Informele Raad WSB van 27-28 april 2020 - 22 april 2020, 15.00-17.00 uur
  • AO Formele Raad WSB van 11 juni 2020 - 3 juni 2020, 15.00-17.00 uur
  • NO/AO Arbeidsmigratie - 25 mei 2020, 14.00-20.00 uur: verkend wordt of een andere datum en/of tijdstip mogelijk is
 • Ongeplande algemeen overleggen

  Details

  Voorstel: Ter informatie.

  • AO Arbeidsmarktdiscriminatie
  • AO Arbeid en zorg
  • AO Armoede- en schuldenbeleid
  • AO Kinderopvang
  • AO Eerlijk werken
  • AO Kinderbijslag en kindgebonden budget
  • AO Arbeidsongeschiktheid
  • AO Gezond en veilig werken
  • AO Inburgering en integratie
  • AO Jongeren op de arbeidsmarkt
  • AO ZZP (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
  • AO Participatiewet/Breed Offensief (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
 • Uitkomst email-inventarisatie: Deelname aan een vertrouwelijke briefing casuïstiek Taskforce Problematisch gedrag en ongewenste buitenlandse financiering op 9 april 2020, 15.00-17.00 uur

  Details

  Voorstel: Ter bespeking.

  • De volgende leden hebben zich aangemeld, Becker (VVD), De Graaf (PVV) en Van den Berge (GroenLinks).

Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Deze Tweede Kamercommissie voert overleg met de bewindspersonen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over hun beleid.

3.

Meer over...

Terug naar boven