r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedures en brieven, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 18 februari 2020 16:30 - 17:30
plaats Den Haag
locatie Klompézaal Toon locatie
zaal Klompézaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

 • Voorstel van wet van het lid Van Meenen tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma

  Te behandelen:

  35049 Initiatiefwetgeving d.d. 2 oktober 2018 - P.H. van Meenen, Tweede KamerlidVoorstel van wet van het lid Van Meenen tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma

  Besluit: Ter informatie.

  2019D24802 35049, bijgewerkt t/m nr. 14 (2e NvW d.d. 10 februari 2020)

  2020D07026 35049, eindtekst

  35049-1 Geleidende brief

  35049-2 Voorstel van wet (herdruk)

  35049-3 Memorie van toelichting

  35049-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer

  35049-5 Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State

  35049-6 Verslag

  35049-7 Nota naar aanleiding van het verslag

  35049-8 Nota van wijziging

  35049-12 Brief van het lid Van Meenen inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

  35049-14 Tweede nota van wijziging

  35049-14 Nota van wijziging d.d. 10 februari 2020 - P.H. van Meenen, Tweede KamerlidTweede nota van wijziging

  Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

  35049-14 Tweede nota van wijziging

 • Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

  Te behandelen:

  35287 Wetgeving d.d. 16 september 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidRegels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

  Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op 21 februari 2020 te 14.00 uur.

  2019D35871 35287 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

  2020D07582 35287, bijgewerkt t/m nr. 8 (NvW d.d. 14 februari 2020)

  35287-1 Koninklijke boodschap

  35287-2 Voorstel van wet

  35287-3 Memorie van toelichting

  Bijlage

  Advies AFM

  Advies Belastingdienst

  Advies Autoriteit Persoonsgegevens

  Advies DNB

  35287-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport inzake regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

  35287-6 Verslag

  35287-7 Nota naar aanleiding van het verslag

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  35287-8 Nota van wijziging

  35287-9 Nader verslag

  35287-7 Nota naar aanleiding van het (nader) verslag d.d. 13 februari 2020 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidNota naar aanleiding van het verslag

  Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

  35287-7 Nota naar aanleiding van het verslag

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  35287-8 Nota van wijziging d.d. 13 februari 2020 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidNota van wijziging

  Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

  35287-8 Nota van wijziging

 • Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief)

  Te behandelen:

  35394 Wetgeving d.d. 13 februari 2020 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidWijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief)

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 11 maart 2020 te 14.00 uur.

  2020D06097 35394 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief)

  35394-1 Koninklijke boodschap

  35394-2 Voorstel van wet

  35394-3 Memorie van toelichting

  Bijlage

  Reactie Landelijke Clientenraad

  Advies ATR

  Aanvullende uitvoeringstoets UWV

  Reactie VNG

  Uitvoeringstoets UP

  Uitvoeringstoets UWV

  Reactie Inspectie SZW

  35394-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

 • Uitstel toezending reactie op diverse moties ingediend tijdens het Verslag Algemeen Overleg Armoede en Schulden, gehouden op 16 januari 2020

  Te behandelen:

  24515-526 Brief regering d.d. 6 februari 2020 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidUitstel toezending reactie op diverse moties ingediend tijdens het Verslag Algemeen Overleg Armoede en Schulden, gehouden op 16 januari 2020

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  • In maart wordt de Kamer nader geïnformeerd over de uitvoering van de aangenomen moties die zijn ingediend tijdens het VAO Armoede- en schuldenbeleid op 16 januari 2020.

  24515-526 Uitstel toezending reactie op diverse moties ingediend tijdens het Verslag Algemeen Overleg Armoede en Schulden, gehouden op 16 januari 2020

 • Voortgang inzet werken met gevaarlijke stoffen

  Te behandelen:

  25883-373 Brief regering d.d. 13 februari 2020 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidVoortgang inzet werken met gevaarlijke stoffen

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Gezond en veilig werken op 20 februari 2020.

  25883-373 Voortgang inzet werken met gevaarlijke stoffen

 • Voortgang Breed Offensief

  Te behandelen:

  34352-192 Brief regering d.d. 13 februari 2020 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidVoortgang Breed Offensief

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Participatiewet/Breed Offensief.

  34352-192 Voortgang Breed Offensief

 • Toezegging gedaan tijdens het Algemeen Overleg van 21 november 2019 over pensioenen

  Te behandelen:

  32043-513 Brief regering d.d. 31 januari 2020 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidReactie op een toezegging gedaan tijdens het Algemeen Overleg van 21 november 2019 over pensioenen

  Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Pensioenonderwerpen op 19 februari 2020.

  32043-513 Reactie op een toezegging gedaan tijdens het Algemeen Overleg van 21 november 2019 over pensioenen

  Bijlage

  Het effect van het Pensioenakkoord op uitvoeringskosten

 • Pensioenberekeningen voor drie scenario’s

  Te behandelen:

  32043-514 Brief regering d.d. 31 januari 2020 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidPensioenberekeningen voor drie scenario’s

  Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Pensioenonderwerpen op 19 februari 2020.

  32043-514 Pensioenberekeningen voor drie scenario’s

  Bijlage

  Pensioenberekeningen voor drie scenariosets

 • Evaluatie Wet pensioencommunicatie

  Te behandelen:

  32043-515 Brief regering d.d. 31 januari 2020 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidEvaluatie Wet pensioencommunicatie

  Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Pensioenonderwerpen op 19 februari 2020.

  32043-515 Evaluatie Wet pensioencommunicatie

  Bijlage

  Evaluatie Wet Pensioencommunicatie. Eindrapport

 • Tussenrapportage algemeen pensioenfonds

  Te behandelen:

  32043-512 Brief regering d.d. 4 februari 2020 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidTussenrapportage algemeen pensioenfonds

  Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Pensioenonderwerpen op 19 februari 2020.

  32043-512 Tussenrapportage algemeen pensioenfonds

 • Reactie op de motie van de leden Paternotte en Pieter Heerma over het inburgeringsbeleid voor Turkse nieuwkomers (Kamerstuk 35000-XV-23)

  Te behandelen:

  32824-290 Brief regering d.d. 4 februari 2020 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidReactie op de motie van de leden Paternotte en Pieter Heerma over het inburgeringsbeleid voor Turkse nieuwkomers (Kamerstuk 35000-XV-23)

  Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Inburgering en integratie op 5 februari 2020.

  32824-290 Reactie op de motie van de leden Paternotte en Pieter Heerma over het inburgeringsbeleid voor Turkse nieuwkomers (Kamerstuk 35000-XV-23)

 • Diversiteit pensioenfondsbesturen

  Te behandelen:

  32043-516 Brief regering d.d. 10 februari 2020 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidDiversiteit pensioenfondsbesturen

  Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Pensioenonderwerpen op 19 februari 2020.

  32043-516 Diversiteit pensioenfondsbesturen

 • EU-stafnotitie - Behandelvoorstel algemeen overleg Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 19 maart 2020 op 11 maart 2020

 • Sectorbenadering toezicht arbeidsrelaties Belastingdienst

  Te behandelen:

  31066-595 Brief regering d.d. 4 februari 2020 - J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van FinanciënSectorbenadering toezicht arbeidsrelaties Belastingdienst

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg ZZP.

  31066-595 Sectorbenadering toezicht arbeidsrelaties Belastingdienst

 • Noodstopprocedure geldelijke sancties

  Te behandelen:

  24515-525 Brief regering d.d. 4 februari 2020 - S. Dekker, minister voor RechtsbeschermingNoodstopprocedure geldelijke sancties

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Armoede- en schuldenbeleid.

  24515-525 Noodstopprocedure geldelijke sancties

 • Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 13 februari 2020)

  Details

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)

 • Voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35 049)

Plenaire debatten:

 • Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
 • Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 18 december 2018)
 • Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (aangevraagd door het lid Peters (CDA), bij de RvW van 15 januari 2019)
 • Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 2 april 2019)
 • Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
 • Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 25 juni 2019)
 • Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 12 september 2019)
 • Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 24 september 2019)
 • Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 9 oktober 2019)
 • Debat over de eindevaluatie van de Participatiewet (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 november 2019)
 • Debat over het bericht dat het aantal huishoudens met een laag inkomen de laatste drie jaar gelijk is gebleven (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 10 december 2019)
 • Debat over de publieke opinie over integratie (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 14 januari 2020)
 • Debat over het bericht dat SyRi-wetgeving in strijd is met het EVRM (aangevraagd door het lid Buitenweg (GroenLinks), bij de RvW van 5 februari 2020)

Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:

 • Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 4 december 2018)
 • Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)
 • Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 5 maart 2019)
 • Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 maart 2019)
 • Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
 • Dertigledendebat over het breed moratorium schulden (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 28 maart 2019)
 • Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de RvW van 4 april 2019)
 • Dertigledendebat over een mogelijk einde aan een collectief pensioen voor de schoonmaakbranche (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 17 oktober 2019)
 • Dertigledendebat over de prijsontwikkeling in Nederland (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 14 januari 2020)

VAO's/VSO's

 • 1. 
  VAO Inburgering en integratie (AO d.d. 5 februari 2020)
 • Geplande algemeen overleggen

  Details

  Besluit: Ter informatie.

  • AO Pensioenonderwerpen - 19 februari 2020, 13.00-17.00 uur
  • AO Gezond en veilig werken - 20 februari 2020, 10.00-13.00 uur
  • AO Sociale Staat van Nederland 2019 - 4 maart 2020, 14.00-17.00 uur
  • AO Formele Raad WSB van 19 maart 2020 - 11 maart 2020, 15.00-17.00 uur
  • AO Uitvoering sociale zekerheid - 12 maart 2020, 10.00-13.00 uur
  • AO Voorbereiding op inburgering (in concept) - 15 april 2020, 14.00-17.00 uur
  • AO Informele Raad WSB van 27-28 april 2020 - 22 april 2020, 15.00-17.00 uur
  • AO Formele Raad WSB van 11 juni 2020 - 3 juni 2020, 15.00-17.00 uur
  • AO Arbeidsmigratie (in concept) - 26 maart 2020, 10.00-13.00 uur: vindt geen doorgang
 • Ongeplande algemeen overleggen

  Details

  Besluit: Ter informatie.

  • AO Arbeidsmarktdiscriminatie
  • AO Arbeid en zorg
  • AO Armoede- en schuldenbeleid
  • AO Kinderopvang
  • AO Eerlijk werken
  • AO Participatiewet/Breed Offensief: zie stafnotitie met de (nog te verwachten) stukken en activiteiten op het terrein van de Participatiewet/Breed Offensief
  • AO Kinderbijslag en kindgebonden budget
  • AO Arbeidsongeschiktheid
  • AO ZZP: AO (3 uur; in concept) plannen eind maart 2020
  • AO Arbeidsmarktbeleid
 • Uitkomst emailInventarisatie - Deelname besloten gesprek met een delegatie van het Deense Parlement op 4 maart 2020, 10.00-11.00 uur

  Details

  Besluit: Het besloten gesprek met een delegatie van het Deense parlement doorgang laten vinden op 4 maart 2020.

  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Tielen (VVD), Palland (CDA) en Paternotte (D66).
 • Uitkomst email-inventarisatie - Deelname gesprek verkenning omvang en samenstelling bevolking in Nederland in 2050 op 18 maart 2020 van 10.00-12.30 uur

  Details

  Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om het gesprek doorgang te laten vinden op 18 maart 2020.

  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Becker (VVD), Tielen (VVD), De Graaf (PVV), Palland (CDA), Paternotte (D66) en Jasper van Dijk (SP).
 • Uitkomst email-inventarisatie - Deelname gesprek Eurocommissaris Schmit op 12 maart 2020,14:45-15.45 uur

  Details

  Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om het gesprek met Eurocommissaris Schmit doorgang te laten vinden op 12 maart 2020.

  • De leden Van der Linde (VVD), Tielen (VVD), Palland (CDA) en Van Weyenberg (D66) hebben zich aangemeld.
 • Verzoek om een technische briefing te organiseren over de werking van Syri

  Te behandelen:

  2020Z02341 Brief van lid/fractie/commissie d.d. 6 februari 2020 - C.N.A. Nijkerken-de Haan, Tweede KamerlidVerzoek om een technische briefing te organiseren over de werking van Syri

  Besluit: Verzoek wordt gehonoreerd. De technische briefing zal worden gepland. Via een email-inventarisatie kunnen leden zich aanmelden voor deelname aan een technische briefing over Syri.

  2020D04846 Verzoek om een technische briefing te organiseren over de werking van Syri

 • Verzoek om inplannen vertrouwelijke briefing casuïstiek Taskforce Problematisch gedrag en ongewenste buitenlandse financiering te plannen

  Te behandelen:

  2020Z02673 Brief van lid/fractie/commissie d.d. 11 februari 2020 - B. Becker, Tweede KamerlidVerzoek om vertrouwelijke briefing casuïstiek Taskforce Problematisch gedrag en ongewenste buitenlandse financiering te plannen

  Besluit: Verzoek wordt gehonoreerd. De vertrouwelijke briefing zal worden gepland. Via een email-inventarisatie kunnen leden zich aanmelden voor deelname aan de vertrouwelijke briefing casuïstiek Taskforce Problematisch gedrag en ongewenste buitenlandse financiering.

  2020D05625 Verzoek om vertrouwelijke briefing casuïstiek Taskforce Problematisch gedrag en ongewenste buitenlandse financiering te plannen

 • Voorstel rondetafelgesprek "In Nederland beslis je over je eigen leven"

 • Voorstel om de brieven van de staatssecretaris van SZW over Toelichting op het certificatiestelsel onder de Arbeidsomstandighedenwet, d.d. 13 februari 2020 (Z02943) en over Evaluatie arbobeleidsagenda 2010 en ArboVisie 2040, d.d. 17 februari 2020 (25883-374) toe te voegen aan de agenda van het algemeen overleg Gezond en veilig werken op 20 februari 2020

  Details

  Besluit: De commissie stemt in met het voorstel. De twee brieven worden toegevoegd aan de agenda van het algemeen overleg Gezond en veilig werken op 20 februari 2020 van 10.00 tot 13.00 uur.

Bijlagen


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Deze Tweede Kamercommissie voert overleg met de bewindspersonen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over hun beleid.

3.

Meer over...

Terug naar boven