r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedures en brieven, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 21 januari 2020 16:30 - 17:30
plaats Den Haag
locatie Wttewaall van Stoetwegenzaal Toon locatie
zaal Wttewaall van Stoetwegenzaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

 • Brievenlijst

 • Wijziging van de Participatiewet in verband met het uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets

  Te behandelen:

  35374 Wetgeving d.d. 16 januari 2020 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidWijziging van de Participatiewet in verband met het uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 12 februari 2020 om 14.00 uur.

  2020D01459 Advies Afdeling advisering Raad van State

  35374-1 Koninklijke boodschap

  35374-2 Voorstel van wet

  35374-3 Memorie van toelichting

  Bijlage

  Uitvoeringstoets UWV

  Uitvoeringstoets SVB

  35374-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

 • Eerste fase Verkenning omvang en samenstelling bevolking in Nederland in 2050

  Te behandelen:

  35300-76 Brief regering d.d. 18 december 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidEerste fase Verkenning omvang en samenstelling bevolking in Nederland in 2050

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Inburgering en integratie op 5 februari 2020.

  • Het eindrapport zal naar verwachting rond de zomer van 2020 gereed zijn en zal worden aangeboden aan de Kamer.

  Besluit: De commissie besluit een gesprek te organiseren met de partijen die hebben meegewerkt aan de eerste fase Verkenning Bevolking 2050.

  • De leden Becker (VVD) en Jasper van Dijk (SP) zullen een voorstel uitwerken voor een nadere invulling van het gesprek en dit vervolgens ter besluitvorming aan de commissie voorleggen in de procedurevergadering van 4 februari 2020.
  • Het gesprek zal worden gepland na het algemeen overleg Inburgering en integratie op 5 februari 2020.

  35300-76 Eerste fase Verkenning omvang en samenstelling bevolking in Nederland in 2050

  Bijlage

  Verkenning bevolking 2050. Zekerheden en onzekerheden over de gevolgen van veranderingen in de bevolking. Voortgangsrapportage

  Verkenning Bevolking 2050. Inventarisatie van toekomstverkenningen. Achtergronddocument

 • Veranderingen op de loonstrookjes en koopkracht 2020

  Te behandelen:

  33682-21 Brief regering d.d. 18 december 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidOverzicht van de loonstrookjes en de koopkrachteffecten voor 2020 op basis van de Decemberraming van het CPB

  Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het dertigledendebat over de prijsontwikkeling in Nederland (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 14 januari 2020).

  33682-21 Overzicht van de loonstrookjes en de koopkrachteffecten voor 2020 op basis van de Decemberraming van het CPB

 • Diverse onderwerpen op het gebied van werknemersverzekeringen

  Te behandelen:

  29544-967 Brief regering d.d. 19 december 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidDiverse onderwerpen op het gebied van werknemersverzekeringen

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Arbeidsongeschiktheid.

  29544-967 Diverse onderwerpen op het gebied van werknemersverzekeringen

 • Uitstel reactie op de initiatiefnota van het lid Becker over “In Nederland beslis je over je eigen leven”

  Te behandelen:

  35341-3 Brief regering d.d. 19 december 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidUitstel toezending reactie op de initiatiefnota van het lid Becker over “In Nederland beslis je over je eigen leven”

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  • De kabinetsreactie zal de Kamer voor het einde van het eerste kwartaal van 2020 worden toegezonden.

  35341-3 Uitstel toezending reactie op de initiatiefnota van het lid Becker over “In Nederland beslis je over je eigen leven”

 • Voortgangsrapportage uitwerking pensioenakkoord

  Te behandelen:

  32043-510 Brief regering d.d. 19 december 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidVoortgangsrapportage uitwerking pensioenakkoord

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Pensioenonderwerpen op 19 februari 2020.

  32043-510 Voortgangsrapportage uitwerking pensioenakkoord

 • Beleidsdoorlichting artikel 9 begroting SZW (Nabestaanden)

  Te behandelen:

  30982-55 Brief regering d.d. 20 december 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidBeleidsdoorlichting artikel 9 begroting SZW (Nabestaanden)

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 19 februari 2020 om 14.00 uur.

  Besluit: De staf zal een notitie opstellen, die kan worden betrokken bij de inbreng.

  30982-55 Beleidsdoorlichting artikel 9 begroting SZW (Nabestaanden)

  Bijlage

  Rapport Klantervaringen Anw-uitkering

  Beleidsdoorlichting Nabestaanden

 • Integrale aanpak misstanden arbeidsmigranten

  Te behandelen:

  29861-48 Brief regering d.d. 20 december 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidIntegrale aanpak misstanden arbeidsmigranten

  Besluit: Betrekken bij het plenair debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 2 april 2019).

  • De griffier informeert op welke termijn het plenaire debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten zal worden gepland.

  29861-48 Integrale aanpak misstanden arbeidsmigranten

  Bijlage

  Report from the quantitative study on perception of the Netherlands as the country of economic emigration

 • Kabinetsreactie op de inzet de-escalatie rondom spanningen Sinterklaasviering

  Te behandelen:

  29614-146 Brief regering d.d. 20 december 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidKabinetsreactie op de inzet de-escalatie rondom spanningen Sinterklaasviering

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Inburgering en integratie op 5 februari 2020.

  29614-146 Kabinetsreactie op de inzet de-escalatie rondom spanningen Sinterklaasviering

 • Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Gijs van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 17 december 2019, over een werkweek van 30 uur voor alle werkenden

  Te behandelen:

  29544-969 Brief regering d.d. 10 januari 2020 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidUitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Gijs van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 17 december 2019, over een werkweek van 30 uur voor alle werkenden

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  29544-969 Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Gijs van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 17 december 2019, over een werkweek van 30 uur voor alle werkenden

 • Stand van zaken uitvoer verbeteringen functioneren asbeststelsel

  Te behandelen:

  25834-166 Brief regering d.d. 16 december 2019 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStand van zaken uitvoer verbeteringen functioneren asbeststelsel

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Gezond en veilig werken op 20 februari 2020.

  Besluit: De commissie gaat in op het aanbod van de staatssecretaris om een technische briefing te verzorgen over de veranderingen in het asbeststelsel en certificatie. Via een email-inventarisatie kunnen leden zich aanmelden voor deelname aan deze technische briefing.

  25834-166 Stand van zaken uitvoer verbeteringen functioneren asbeststelsel

 • Reactie op een vraag van het lid Smals gesteld tijdens het Algemeen Overleg Arbeidsomstandigheden/Handhaving over werknemers die betrokken zijn bij de verzorging van overledenen en de onbewuste en ongewilde risico’s waaraan zij kunnen worden blootgesteld door bijvoorbeeld biologische agentia en straling

  Te behandelen:

  25883-369 Brief regering d.d. 18 december 2019 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidReactie op een vraag van het lid Smals, gesteld tijdens het Algemeen Overleg Arbeidsomstandigheden/Handhaving van 5 september 2019, over werknemers die betrokken zijn bij de verzorging van overledenen en de onbewuste en ongewilde risico’s waaraan zij kunnen worden blootgesteld door bijvoorbeeld biologische agentia en straling

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Gezond en veilig werken op 20 februari 2020.

  25883-369 Reactie op een vraag van het lid Smals, gesteld tijdens het Algemeen Overleg Arbeidsomstandigheden/Handhaving van 5 september 2019, over werknemers die betrokken zijn bij de verzorging van overledenen en de onbewuste en ongewilde risico’s waaraan zij kunnen worden blootgesteld door bijvoorbeeld biologische agentia en straling

 • Programma Eerlijk, Gezond en Veilig werk en onderzoek initiatieven Eerlijk werk.

  Te behandelen:

  25883-368 Brief regering d.d. 18 december 2019 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidProgramma Eerlijk, Gezond en Veilig werk en onderzoek initiatieven Eerlijk werk.

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Gezond en veilig werken op 20 februari 2020.

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Eerlijk werken.

  25883-368 Programma Eerlijk, Gezond en Veilig werk en onderzoek initiatieven Eerlijk werk.

  Bijlage

  Onderzoek initiatieven eerlijk werk

 • Uitvoering van de motie van de leden Peters en Jasper van Dijk over nader onderzoek naar de effecten van de kostendelersnorm

  Te behandelen:

  35300-XV-91 Brief regering d.d. 18 december 2019 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidUitvoering van de motie van de leden Peters en Jasper van Dijk over nader onderzoek naar de effecten van de kostendelersnorm

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  • De staatssecretaris streeft ernaar om de onderzoeksresultaten rond de zomer 2020 aan de Kamer te sturen.

  35300-XV-91 Uitvoering van de motie van de leden Peters en Jasper van Dijk over nader onderzoek naar de effecten van de kostendelersnorm

 • Beantwoording vragen commissie over de motie Bruins c.s. over de middelen beschut werk (Kamerstuk 35300-XV-67)

  Te behandelen:

  35300-XV-92 Brief regering d.d. 18 december 2019 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidBeantwoording vragen commissie over de motie Bruins c.s. over de middelen beschut werk

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Participatiewet/ Breed Offensief.

  35300-XV-92 Beantwoording vragen commissie over de motie Bruins c.s. over de middelen beschut werk

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Tussenresultaten onderzoek burn-outklachten

  Te behandelen:

  25883-370 Brief regering d.d. 19 december 2019 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidTussenresultaten onderzoek burn-outklachten

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Gezond en veilig werken op 20 februari 2020.

  25883-370 Tussenresultaten onderzoek burn-outklachten

  Bijlage

  Oorzaken, gevolgen en risicogroepen van burn-out: tussenrapportage

 • Uitvoering van de motie van het lid Jasper van Dijk over de infrastructuur van sociale werkvoorziening SOWECO behouden

  Te behandelen:

  29817-156 Brief regering d.d. 19 december 2019 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidUitvoering van de motie van het lid Jasper van Dijk over de infrastructuur van sociale werkvoorziening SOWECO behouden

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Participatiewet/ Breed Offensief.

  29817-156 Uitvoering van de motie van het lid Jasper van Dijk over de infrastructuur van sociale werkvoorziening SOWECO behouden

 • Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Peters en Jasper van Dijk over onderzoek naar de invoering van een uitzonderingsjaar en toezegging overzicht stelsel boetes en verhogingen

  Te behandelen:

  24515-503 Brief regering d.d. 19 december 2019 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidUitvoering van de gewijzigde motie van de leden Peters en Jasper van Dijk over onderzoek naar de invoering van een uitzonderingsjaar en toezegging overzicht stelsel boetes en verhogingen

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Armoede- en schuldenbeleid.

  24515-503 Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Peters en Jasper van Dijk over onderzoek naar de invoering van een uitzonderingsjaar en toezegging overzicht stelsel boetes en verhogingen

 • Reactie op verzoek commissie over een appreciatie van het eindverslag "Zicht op schulden"

  Te behandelen:

  24515-504 Brief regering d.d. 20 december 2019 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidReactie op verzoek commissie over een appreciatie van het eindverslag "Zicht op schulden"

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Armoede- en schuldenbeleid.

  24515-504 Reactie op verzoek commissie over een appreciatie van het eindverslag "Zicht op schulden"

  Bijlage

  Schuld opgelost! Financieel zelfredzaam? Uitvoering schuldhupverlening nader bekeken

 • Nieuwe besluiten bijstandsbudgetten naar aanleiding van uitspraak Centrale Raad van Beroep (CRvB)

  Te behandelen:

  30545-195 Brief regering d.d. 14 januari 2020 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidNieuwe besluiten bijstandsbudgetten naar aanleiding van uitspraak Centrale Raad van Beroep (CRvB)

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Participatiewet/ Breed Offensief.

  30545-195 Nieuwe besluiten bijstandsbudgetten naar aanleiding van uitspraak Centrale Raad van Beroep (CRvB)

 • Kabinetsreactie op evaluatie Wettelijk Minimumloon

  Te behandelen:

  29544-968 Brief regering d.d. 7 januari 2020 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidKabinetsreactie op evaluatie Wettelijk Minimumloon

  Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid op 15 januari 2020.

  29544-968 Kabinetsreactie op evaluatie Wettelijk Minimumloon

  Bijlage

  Evaluatie wettelijk minimumloon

 • Uitvoering van de motie van de leden Van Weyenberg en Gijs van Dijk over het concurrentiebeding tot het strikt noodzakelijke beperken

  Te behandelen:

  29544-965 Brief regering d.d. 18 december 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidUitvoering van de motie van de leden Van Weyenberg en Gijs van Dijk over het concurrentiebeding tot het strikt noodzakelijke beperken

  Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid op 15 januari 2020.

  29544-965 Uitvoering van de motie van de leden Van Weyenberg en Gijs van Dijk over het concurrentiebeding tot het strikt noodzakelijke beperken

 • Verslag Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) 10 december 2019

  Te behandelen:

  21501-31-546 Brief regering d.d. 16 december 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidVerslag Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) 10 december 2019

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 19 maart 2020 op 11 maart 2020.

  21501-31-546 Verslag Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) 10 december 2019

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Kabinetsappreciatie inzake het verslag van de Europese Commissie over de toepassing en tenuitvoerlegging van de Richtlijn 2014//67/EU inzake de handhaving van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het informatiesysteem interne markt (“de IMI-verordening”)

  Te behandelen:

  22112-2839 Brief regering d.d. 19 december 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidKabinetsappreciatie inzake het verslag van de Europese Commissie over de toepassing en tenuitvoerlegging van de Richtlijn 2014//67/EU inzake de handhaving van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het informatiesysteem interne markt (“de IMI-verordening”)

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 19 maart 2020 op 11 maart 2020.

  22112-2839 Kabinetsappreciatie inzake het verslag van de Europese Commissie over de toepassing en tenuitvoerlegging van de Richtlijn 2014//67/EU inzake de handhaving van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het informatiesysteem interne markt (“de IMI-verordening”)

 • Lijst met nieuwe EU-voorstellen november- december 2019

  Te behandelen:

  2020Z00558 Lijst met EU-voorstellen d.d. 16 januari 2020 - M.E. Esmeijer, griffierLijst met nieuwe EU-voorstellen november- december 2019

  Besluit: Instemmen met de in de stafnotitie opgenomen behandelvoorstellen.

  2020D01134 Lijst met nieuwe EU-voorstellen november- december 2019

 • Kabinetsreactie op het rapport “Onderzoek recht op terugkoop verkochte vorderingen”

  Te behandelen:

  24515-500 Brief regering d.d. 25 november 2019 - S. Dekker, minister voor RechtsbeschermingKabinetsreactie op het rapport “Onderzoek recht op terugkoop verkochte vorderingen”

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Armoede-en schuldenbeleid.

  24515-500 Kabinetsreactie op het rapport “Onderzoek recht op terugkoop verkochte vorderingen”

  Bijlage

  Eindrapport “Onderzoek recht op terugkoop verkochte vorderingen”

 • Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 16 januari 2020)

  Details

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)

 • Voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35 049)

Plenaire debatten:

 • Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
 • Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 18 december 2018)
 • Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (aangevraagd door het lid Peters (CDA), bij de RvW van 15 januari 2019)
 • Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 2 april 2019)
 • Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
 • Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 25 juni 2019)
 • Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 12 september 2019)
 • Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 24 september 2019)
 • Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 9 oktober 2019)
 • Debat over de eindevaluatie van de Participatiewet (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 november 2019)
 • Debat over het bericht dat het aantal huishoudens met een laag inkomen de laatste drie jaar gelijk is gebleven (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 10 december 2019)
 • Debat over de publieke opinie over integratie (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 14 januari 2020)
 • Debat op hoofdlijnen over de toekomst van werk (aangevraagd door het lid Asscher (PvdA), bij de RvW van 15 januari 2020)

Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:

 • Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 4 december 2018)
 • Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)
 • Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 5 maart 2019)
 • Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 maart 2019)
 • Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
 • Dertigledendebat over het breed moratorium schulden (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 28 maart 2019)
 • Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de RvW van 4 april 2019)
 • Dertigledendebat over een mogelijk einde aan een collectief pensioen voor de schoonmaakbranche (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 17 oktober 2019)
 • Dertigledendebat over de prijsontwikkeling in Nederland (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 14 januari 2020)

VAO's/VSO's

 • 1. 
  VAO Arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 15 januari 2020)
 • Geplande algemeen overleggen

  Details

  Besluit: Ter informatie.

  • AO Inburgering en integratie - 5 februari 2020, 13.00-17.00 uur
  • AO ZZP - 12 februari 2020, 14.00-17.00 uur
  • AO Pensioenonderwerpen - 19 februari 2020, 13.00-17.00 uur
  • AO Gezond en veilig werken - 20 februari 2020, 10.00-13.00 uur
  • AO Sociale Staat van Nederland 2019 - 4 maart 2020, 14.00-17.00 uur
  • AO Formele Raad WSB van 19 maart 2020 - 11 maart 2020, 15.00-17.00 uur
  • AO Uitvoering sociale zekerheid - 12 maart 2020, 10.00-13.00 uur
  • AO Voorbereiding op inburgering (in concept) - 15 april 2020, 14.00-17.00 uur
  • AO Informele Raad WSB van 27-28 april 2020 - 22 april 2020, 15.00-17.00 uur
  • AO Formele Raad WSB van 11 juni 2020 - 3 juni 2020, 15.00-17.00 uur
 • Ongeplande algemeen overleggen

  Details

  Besluit: Ter informatie.

  • AO Arbeidsmarktdiscriminatie
  • AO Arbeid en zorg
  • AO Armoede- en schuldenbeleid
  • AO Kinderopvang
  • AO Eerlijk werken
  • AO Participatiewet/Breed Offensief
  • AO Kinderbijslag en kindgebonden budget
 • Verzoek om thema’s aan te leveren ten behoeve van de V-100 in 2020

  Te behandelen:

  2019Z25901 Brief commissie d.d. 19 december 2019 - A.H.M. Weeber, griffierVerzoek om thema’s aan te leveren ten behoeve van de V-100 in 2020

  Besluit: Via een email-inventarisatie kunnen leden twee thema's op het domein van sociale zaken en werkgelegenheid aanleveren voor de V-100, die dit jaar op 25 mei 2020 plaats zal vinden.

  • Door het lid Paternotte (D66) is in de procedurevergadering reeds een suggestie aangedragen: de toename van het aantal mensen met een burn-out.

  2019D53129 Verzoek om thema’s aan te leveren ten behoeve van de V-100 in 2020

 • Verzoek SER om vraaggesprek over verkenning 'Diversiteit arbeidsrelaties en arbeidsomstandigheden'

 • Verzoek Ambassade van de Republiek Turkije, namens delegatie van Turkse parlement, om gesprek met vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 13-14 februari 2020

 • Kennisgeving Interparlementaire EU-bijeenkomsten voor de eerste helft van 2020

  Te behandelen:

  2019Z24848 Brief commissie d.d. 11 december 2019 - H.S. Veldman, voorzitter van de vaste commissie voor Europese ZakenKennisgeving Interparlementaire EU-bijeenkomsten voor de eerste helft van 2020

  Besluit: Ter informatie.

  • Zodra het programma en de datum van de conferentie (op het terrein van SZW) bekend is, zal eventuele belangstelling voor deelname worden geïnventariseerd.

  Er zijn geen documenten bij deze zaak

 • Aanbod Commissie regulering van werk voor technische briefing

Bijlagen


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Deze Tweede Kamercommissie voert overleg met de bewindspersonen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over hun beleid.

3.

Meer over...

Terug naar boven