r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 6 februari 2020 09:00 - 12:00
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
zaal 2Q2
organisatie EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)

9.00 - 12.00 uur

Brussel

Zaal: József Antall (2Q2)

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter

NB: DE TIJDSBLOKKEN ZIJN INDICATIEF EN KUNNEN IN DE LOOP VAN DE VERGADERING WORDEN GEWIJZIGD.

9.00 - 9.30 uur

 • 3. 
  Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-002515-19 aan de Commissie van Cornelia Ernst (GUE/NGL) over het Europese migratiebeheer in Marokko

LIBE/9/02443

 Uiteenzetting door de Commissie overeenkomstig artikel 138 van het Reglement

9.30 - 10.00 uur

 • 4. 
  Werkbezoek van LIBE aan het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA), Tallinn, Estland, 29-30 oktober 2019

LIBE/9/02331

 
 
   

CR - PE646.932v01-00

 Presentatie van het ontwerpverslag van het werkbezoek

10.00 - 11.30 uur

Gezamenlijk debat met de Commissie begrotingscontrole (CONT)

 • 5. 
  Oprichting van het Europees Openbaar Ministerie

LIBE/9/02442

 Uiteenzetting over de stand van zaken door Laura Codruța Kövesi, Europees hoofdaanklager

11.30 - 12.00 uur

 • 6. 
  Oprichting van het Fonds voor interne veiligheid

LIBE/9/01286

***I 2018/0250(COD) COM(2018)0472 - C8-0267/2018

 

Rapporteur:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

Bevoegd:

 

LIBE

   

 Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)

 • 7. 
  Rondvraag
 • 8. 
  Volgende vergaderingen

 19 februari 2020, 9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

 20 februari 2020, 9.00 - 12.30 uur en 14.00 - 17.30 uur (Brussel)


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de rechten van de burgers van de EU, bestrijding van discriminatie, vrij verkeer van personen, asiel en migratie en de samenwerking bij de rechtsgang.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven