r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 28 januari 2020 09:00 - 16:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
zaal 2Q2
organisatie EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)

9.00 - 11.45 uur en 14.30 - 16.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (2Q2)

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter

NB: DE TIJDSBLOKKEN ZIJN INDICATIEF EN KUNNEN IN DE LOOP VAN DE VERGADERING WORDEN GEWIJZIGD.

9.00 - 10.30 uur

Gezamenlijke behandeling

 • 3. 
  Stand van zaken van de onderhandelingen over en de uitvoering van EU-overnameovereenkomsten en -regelingen

LIBE/9/02328

 Uiteenzetting door de Commissie

 • 4. 
  Sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Belarus betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

LIBE/9/01193

*** 2019/0181(NLE) 12158/2019 - C9-0004/2020

 

Rapporteur:

 

Petar Vitanov (S&D)

PR - PE646.765v01-00

Bevoegd:

 

LIBE

   

Adviezen:

 

AFET -

Petras Auštrevičius (Renew)

PA - PE646.758v01-00

 Uiteenzetting door de Commissie

 Behandeling ontwerpaanbeveling (goedkeuring)

 • 5. 
  Sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Belarus inzake de versoepeling van de afgifte van visa

LIBE/9/01191

*** 2019/0182(NLE)

 

Rapporteur:

 

Antony Hook (Renew)

PR - PE644.818v01-00

Bevoegd:

 

LIBE

   

Adviezen:

 

AFET -

Petras Auštrevičius (Renew)

PA - PE646.757v01-00

 Uiteenzetting door de Commissie

 Behandeling ontwerpaanbeveling (goedkeuring)

10.30 - 11.30 uur

 • 6. 
  Rapport 2019 over de drugsmarkten in de EU

LIBE/9/02332

 Uiteenzetting door Alexis Goosdeel, directeur van het EWDD, en Wil van Gemert, plaatsvervangend uitvoerend directeur van Europol, directoraat Operaties

11.30 - 11.45 uur

*** Elektronische stemming ***

 • 7. 
  Sluiting van de statusovereenkomst tussen de Europese Unie en Montenegro inzake acties die het Europees Grens- en kustwachtagentschap in Montenegro uitvoert

LIBE/9/00424

*** 2019/0043(NLE) 06847/2019 - C9-0138/2019

 

Rapporteur:

 

Bettina Vollath (S&D)

PR - PE643.227v01-00

Bevoegd:

 

LIBE

   

Adviezen:

 

AFET -

Besluit: geen advies

 

 Goedkeuring ontwerpaanbeveling (goedkeuring)

 • 8. 
  Sluiting van de statusovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Servië inzake acties die het Europees Grens- en kustwachtagentschap in de Republiek Servië uitvoert

LIBE/9/00403

*** 2018/0409(NLE) 15581/2018 - C9-0180/2019

 

Rapporteur:

 

Bettina Vollath (S&D)

PR - PE643.171v02-00

Bevoegd:

 

LIBE

   

Adviezen:

 

AFET -

Besluit: geen advies

 

 Goedkeuring ontwerpaanbeveling (goedkeuring)

*** Einde elektronische stemming ***

14.30 - 15.30 uur

 • 9. 
  De toekomst van de interne veiligheid van de EU en de EU-strategie voor interne veiligheid

LIBE/9/02327

 Gedachtewisseling met Ylva Johansson, commissaris voor Binnenlandse Zaken

15.30 - 16.30 uur

Eventueel

 • 10. 
  Verslag van de Commissie over visumwederkerigheid

LIBE/9/02347

 Uiteenzetting door de Commissie

 • 11. 
  Verslag van de Commissie over opschorting van de visumvrijstelling

LIBE/9/02348

 Uiteenzetting door de Commissie

 • 12. 
  Rondvraag
 • 13. 
  Volgende vergaderingen

 6 februari 2020, 9.00 - 12.30 uur en 14.00 - 17.30 uur (Brussel)


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de rechten van de burgers van de EU, bestrijding van discriminatie, vrij verkeer van personen, asiel en migratie en de samenwerking bij de rechtsgang.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven