r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 27 januari 2020 15:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
zaal 2Q2
organisatie EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)

15.00 - 18.30 uur

15.00 - 17.00 uur

 • 3. 
  Presentatie van de prioriteiten van het Kroatische voorzitterschap

LIBE/9/02323

 Uiteenzetting door de heer Davor Božinović, minister van Binnenlandse Zaken, en de heer Dražen Bošnjaković, minister van Justitie

17.00 - 18.30 uur

Gezamenlijk debat over de brexit

 • 4. 
  Verslag over de brexit: "Bescherming van vluchtelingen en asielbeleid" van de Commissie EU-aangelegenheden van het Britse Hogerhuis

LIBE/9/02325

 Uiteenzetting door Lord Michael Jay, voorzitter van de commissie

 • 5. 
  Gezinshereniging na de brexit

LIBE/9/02344

 Gedachtewisseling met Jon Featonby, manager beleid en belangenbehartiging (vluchtelingen en asiel) bij het Britse Rode Kruis

 • 6. 
  Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord P-003425/2019 aan de Commissie van Claude MORAES (S&D) over "Voorbereiding op een brexit zonder akkoord met betrekking tot gezinshereniging op grond van de Dublin III-verordening"

LIBE/9/02326

 Uiteenzetting door de Commissie overeenkomstig artikel 138 van het Reglement


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de rechten van de burgers van de EU, bestrijding van discriminatie, vrij verkeer van personen, asiel en migratie en de samenwerking bij de rechtsgang.

3.

Meer over...

4.

Meer informatie

Terug naar boven