r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, Brussel

Paul-Henri Spaakgebouw (PHS) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 9 januari 2020 09:00 - 12:30
plaats Brussel, België
locatie Paul-Henri Spaak (PHS) Toon locatie
zaal P3C050
organisatie EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)

9.00 - 12.30 uur

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (3C050)

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter

(inclusief goedkeuring van de aanbevelingen van de coördinatoren overeenkomstig artikel 214, zie de feedbacknota van de coördinatoren van de vergadering van 9 december 2019)

NB: DE TIJDSBLOKKEN ZIJN INDICATIEF EN KUNNEN IN DE LOOP VAN DE VERGADERING WORDEN GEWIJZIGD.

 • 3. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 12 september 2019 PV - PE641.402v02-00

 24 september 2019 PV - PE642.856v01-00

 14 oktober 2019 PV - PE644.857v01-00

 21 oktober 2019 PV - PE642.954v01-00

 11-12 november 2019 PV - PE643.183v02-00

9.00 - 9.30 uur

Gezamenlijke behandeling

 • 4. 
  Sluiting van de statusovereenkomst tussen de Europese Unie en Montenegro inzake acties die het Europees Grens- en kustwachtagentschap in Montenegro uitvoert

LIBE/9/00424

*** 2019/0043(NLE) 06847/2019 - C9-0138/2019

 

Rapporteur:

 

Bettina Vollath (S&D)

PR - PE643.227v01-00

Bevoegd:

 

LIBE

   

Adviezen:

 

AFET -

Besluit: geen advies

 

 Behandeling ontwerpverslag

 • 5. 
  Sluiting van de statusovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Servië inzake acties die het Europees Grens- en kustwachtagentschap in de Republiek Servië uitvoert

LIBE/9/00403

*** 2018/0409(NLE) 15581/2018 - C9-0180/2019

 

Rapporteur:

 

Bettina Vollath (S&D)

PR - PE643.171v02-00

Bevoegd:

 

LIBE

   

Adviezen:

 

AFET -

Besluit: geen advies

 

 Behandeling ontwerpverslag

9.30 - 10.00 uur

 • 6. 
  Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie van 18 september 2019 over het illegale gebruik van de databank van het Schengeninformatiesysteem door de autoriteiten van het VK, ingediend door meerdere leden van de Renew-Fractie (E-002611/2019)

LIBE/9/02201

 Uiteenzetting door de Commissie

10.00 - 10.15 uur

 • 7. 
  Werkbezoek aan het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD), Lissabon (Portugal), 30-31 oktober 2019

LIBE/9/02202

 Presentatie van een ontwerpverslag van het werkbezoek

10.15 - 11.00 uur

 • 8. 
  Ad-hocdelegatie van LIBE naar Malta, 2 t/m 4 december 2019

LIBE/9/02152

 
 
   

CR - PE644.996v01-00

 Presentatie van een ontwerpverslag van het werkbezoek

11.00 - 12.00 uur

 • 9. 
  EU-VS-privacyschild: derde jaarlijkse gezamenlijke evaluatie

LIBE/9/02203

 Uiteenzetting door de Commissie

 Uiteenzetting door het Europees Comité voor gegevensbescherming

12.00 - 12.30 uur

Gezamenlijke behandeling

Eventueel

 • 10. 
  Vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot andere EU-informatiesystemen en wijziging van Verordening (EU) 2018/1862 en Verordening (EU) 2018/xxx [ECRIS-TCN]

LIBE/9/00415

***I 2019/0001(COD) COM(2019)0003 - C8-0025/2019

 

Rapporteur:

 

Jeroen Lenaers (PPE)

 

Bevoegd:

 

LIBE

   

Adviezen:

 

AFET -

Besluit: geen advies

 
 

TRAN

   

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 15 januari 2020, 13.00 uur

 • 11. 
  Vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot andere EU-informatiesystemen voor de doeleinden van Etias en wijziging van Verordening (EU) 2018/1240, Verordening (EG) nr. 767/2008, Verordening (EU) 2017/2226 en Verordening (EU) 2018/1861

LIBE/9/00412

***I 2019/0002(COD) COM(2019)0004 - C8-0024/2019

 

Rapporteur:

 

Jeroen Lenaers (PPE)

 

Bevoegd:

 

LIBE

   

Adviezen:

 

AFET -

Besluit: geen advies

 
 

TRAN

   

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 15 januari 2020, 13.00 uur

 • 12. 
  Rondvraag
 • 13. 
  Volgende vergaderingen

 13 januari 2020, 19.00 - 22.00 uur (Straatsburg)

 20 januari 2020, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

 21 januari 2020, 9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur (Brussel)


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de rechten van de burgers van de EU, bestrijding van discriminatie, vrij verkeer van personen, asiel en migratie en de samenwerking bij de rechtsgang.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven