r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Juridische zaken, Brussel

Altiero Spinelli-gebouw (ASP) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 28 januari 2020 09:00 - 16:30
plaats Brussel, België
locatie Altiero Spinelli (ASP) Toon locatie
zaal A1G-3
organisatie EP-Commissie Juridische zaken (JURI)

9.00 - 11.30 uur en 14.30 - 16.30 uur

Brussel

Zaal: Altiero Spinelli (1G-3)

9.00 - 10.00 uur

Met gesloten deuren

 • 6. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 7. 
  Verzoek om opheffing van de immuniteit van Guy Verhofstadt

JURI/9/01855

2019/2149(IMM)

 

Rapporteur:

 

Marie Toussaint (Verts/ALE)

 

Bevoegd:

 

JURI

   

 Hoorzitting

 Gedachtewisseling

* * *

10.00 - 10.30 uur

Met gesloten deuren

 • 8. 
  Onderzoek geloofsbrieven

JURI/9/02029

2019/2180(REG)

 

Rapporteur:

 

Lucy Nethsingha (Renew)

 

Bevoegd:

 

JURI

   

 Goedkeuring ontwerpverslag

 • 9. 
  Rechtszaken waarbij het Europees Parlement betrokken is (art. 149)

* * *

10.30 - 11.30 uur

Met gesloten deuren

 • 10. 
  Verzoek om opheffing van de immuniteit van Gunnar Beck

JURI/9/01942

2019/2154(IMM)

 

Rapporteur:

 

Andrzej Halicki (PPE)

 

Bevoegd:

 

JURI

   

 Hoorzitting

 Gedachtewisseling

* * *

14.30 - 16.00 uur

 • 11. 
  Gedachtewisseling met het Kroatisch voorzitterschap

16.00 - 16.30 uur

 • 12. 
  Representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten

JURI/9/02015

***I 2018/0089(COD) COM(2018)0184 - C8-0149/2018

 

Rapporteur:

 

Geoffroy Didier (PPE)

 

Bevoegd:

 

JURI

   

 Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)

 • 13. 
  Rondvraag
 • 14. 
  Volgende vergaderingen

 17 februari 2020, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

 18 februari 2020, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Juridische zaken (JURI)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de interpretatie en toepassing van het Europees recht en relevant internationaal recht, met de vereenvoudiging van het recht van de EU en andere juridische aangelegenheden.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven