r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Begrotingscontrole, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 28 januari 2020 09:00 - 12:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
zaal 4Q1
organisatie EP-Commissie Begrotingscontrole (CONT)

9.00 - 12.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q1)

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Werkbezoek van CONT aan de Tsjechische Republiek (26 t/m 28 februari 2020)

CONT/9/02414

 Gedachtewisseling ter voorbereiding van het werkbezoek van de commissie

 • 4. 
  Speciaal verslag nr. 16/2019 van de Rekenkamer (kwijting 2019): Europese milieu-economische rekeningen: het nut voor beleidsmakers kan worden vergroot

CONT/9/02406

 

Rapporteur:

 

Lefteris Christoforou (PPE)

 

 Presentatie van het speciaal verslag door João FIGUEIREDO, rapporterend lid van de Rekenkamer

 • 5. 
  Speciaal verslag nr. 23/2019 van de Rekenkamer (kwijting 2019): Inkomensstabilisering voor landbouwers: uitgebreid instrumentarium, maar geringe benutting van instrumenten en overcompensatie moeten worden aangepakt

CONT/9/02408

 

Rapporteur:

 

Luke Ming Flanagan (GUE/NGL)

 

 Presentatie van het speciaal verslag door Samo JEREB, rapporterend lid van de Rekenkamer

 • 6. 
  Speciaal verslag nr. 25/2019 van de Rekenkamer (kwijting 2019): Gegevenskwaliteit bij begrotingssteun: tekortkomingen bij sommige indicatoren en de verificatie van de betaling voor variabele tranches

CONT/9/02407

 

Rapporteur:

 

Lefteris Christoforou (PPE)

 

 Presentatie van het speciaal verslag door Hannu TAKKULA, rapporterend lid van de Rekenkamer

 • 7. 
  Follow-up van recente berichtgeving in de media over vermeende fraude met betrekking tot EU-landbouwfinanciering in Italië

CONT/9/02418

 Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Commissie en het OLAF

 • 8. 
  Rondvraag
 • 9. 
  Volgende vergaderingen

 19 februari 2020, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

 20 februari 2020, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)

 5 maart 2020, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Begrotingscontrole (CONT)

Deze parlementaire commissie controleert de begroting van de Europese Unie en de financiële verantwoording van de Europese Unie en haar instellingen.

3.

Meer over...

4.

Meer informatie

Terug naar boven