r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-hof kritisch over tuchtrecht Poolse rechters

dinsdag 19 november 2019, 10:41
Vrouwe Justitia

LUXEMBURG (ANP) - Het Europees Hof van Justitie is kritisch over de omstreden tuchtrechtspraak voor Poolse rechters. Het vraagt zich af of de in 2017 ingestelde tuchtrechtkamer wel onafhankelijk is. De Poolse rechters die de zaak hadden voorgelegd moeten met een aantal aanwijzingen van het EU-hof zelf gaan onderzoeken of deze instantie wel onafhankelijk en onpartijdig is.

Volgens de Europese Commissie is dat niet het geval. De leden van de disciplinaire kamer - rechters van het hooggerechtshof - worden namelijk voorgedragen door de Raad voor de Rechtspraak, waarvan de leden worden benoemd door politici van de conservatieve PiS-regering.

Het is essentieel dat die raad voldoende onafhankelijk is van de regering, het parlement en de president, aldus de rechters in Luxemburg. Zij benadrukken dat daarover geen twijfel mag ontstaan. Als dat wel het geval is, dan mag de tuchtkamer bepaalde zaken niet behandelen, maar moeten rechters die wèl onafhankelijk zijn erover oordelen.

De Poolse rechters krijgen onder meer de opdracht te onderzoeken in hoeverre rechters toezicht kunnen houden op kandidaten die worden voorgedragen door de Raad voor de Rechtspraak. Die moet zijn rol als "hoeder van de onafhankelijkheid van de rechterlijke instanties" namelijk wel kunnen invullen, aldus het EU-hof.

De Poolse regering is al een tijd bezig haar onwelgevallige rechters weg te werken met maatregelen als verlaging van de pensioenleeftijd. Volgens de Europese Commissie wordt de rechtsstaat ondermijnd door de politieke invloed op de rechtspraak. Het EU-hof heeft Brussel in een aantal eerdere uitspraken gelijk gegeven.

Terug naar boven