r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

COM - documenten - Bijlage bij het Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1388/2013 betreffende de opening en het beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde landbouw- en industrieproducten

Inhoud

1.

Tekst

EUROPESE COMMISSIE

Brussel, 18.11.2019 COM(2019) 596 final

ANNEX

BIJLAGE

bij het

Voorstel voor een verordening van de Raad

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1388/2013 betreffende de opening en het beheer

van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde landbouw- en

industrieproducten

NL NL

BIJLAGE

BIJLAGE

Volg Omvang

Recht van

nummer GN-code TARIC Omschrijving Contingentperiode van het

het

contingent contingent (%)

09.2637 ex 0710 40 00 20 Maiskolven (Zea mays var. saccharata), ook indien 1.1.-31.12. 550 t 0 % (3)

ex 2005 80 00 30 gesneden, met een diameter van 10 mm of meer maar niet meer dan 20 mm, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van producten van de levensmiddelenindustrie, om een andere behandeling te ondergaan dan het enkel opnieuw verpakken

(1)(2)(3)

09.2849 ex 0710 80 69 10 Paddenstoelen van de soort Auricularia polytricha, ook 1.1.-31.12. 700 t 0 % indien gestoomd of in water gekookt, bevroren, bestemd

voor de vervaardiging van “kant-en-klaar maaltijden”

(1)(2)

09.2664 ex 2008 60 39 30 Zoete kersen met toegevoegde alcohol, met een suikergehalte 1.1.-31.12. 1 000 t 10 % van niet meer dan 9 gewichtspercent, met een diameter van

niet meer dan 19,9 mm, met pit, bestemd om te worden verwerkt in chocoladeproducten

(2)

 • 09. 
  2740 ex 2309 90 31 87 Soja-eiwitconcentraat bevattende: 1.1.-31.12. 30 000 t 0 %

  — 60 (± 10 %) gewichtspercenten ruw eiwit, — 5 (± 3 %) gewichtspercenten ruwe celstof, — 5 (± 3 %) gewichtspercenten ruwe as, en — 3 of meer, maar niet meer dan 6,9 gewichtspercent

  zetmeel bestemd voor de vervaardiging van diervoeder

  (2)

09.2913 ex 2401 10 35 91 Ruwe en niet tot verbruik bereide tabak, ook indien in 1.1.-31.12. 6 000 t 0 % ex 2401 10 70 10 regelmatige vorm gesneden, met een douanewaarde van niet

ex 2401 10 95 11 minder dan 450 Euro per 100 kg netto, bestemd om als ex 2401 10 95 21 dekblad of als omblad te worden gebruikt bij de ex 2401 10 95 91 vervaardiging van producten van onderverdeling 2402 10 00

ex 2401 20 35 91 (2)

ex 2401 20 70 10 ex 2401 20 95 11 ex 2401 20 95 21 ex 2401 20 95 91

 • 09. 
  2586 ex 2710 19 81 20 Katalytisch gehydro-isomeriseerde, van was ontdane 1.1.-30.6. 200 000 t 0 %

  ex 2710 19 99 40 basisolie bestaande uit gehydrogeneerde, hoogisoparaffinische koolwaterstoffen, bevattende:

  — 90 of meer gewichtspercenten verzadigde

  koolwaterstoffen, en

  — niet meer dan 0,03 gewichtspercenten zwavel,

  en met een

  — viscositeitsindex van 80 of meer, maar minder dan 120,

Volg Omvang

Recht van het

nummer GN-code TARIC Omschrijving Contingentperiode van het contingent contingent

(%)

en een kinematische viscositeit van 5,0 cSt of meer bij 100 °C, maar niet meer dan 13,0 cSt bij 100 °C

 • 09. 
  2587 ex 2710 19 81 20 Katalytisch gehydro-isomeriseerde, van was ontdane 1.7.-31.12. 200 000 t 0 %

  ex 2710 19 99 40 basisolie bestaande uit gehydrogeneerde, hoogisoparaffinische koolwaterstoffen, bevattende:

  — 90 of meer gewichtspercenten verzadigde

  koolwaterstoffen, en

  — niet meer dan 0,03 gewichtspercenten zwavel,

  en met een

  — viscositeitsindex van 80 of meer, maar minder dan 120,

  en een kinematische viscositeit van 5,0 cSt of meer bij 100 °C, maar niet meer dan 13,0 cSt bij 100 °C

 • 09. 
  2828 2712 20 90 Paraffine bevattende minder dan 0,75 gewichtspercent olie 1.4.-31.10. 60 000 t 0 %

09.2600 ex 2712 90 39 10 Olierijke paraffinewas (CAS RN 64742-61-6) 1.1.-31.12. 100 000 t 0 %

09.2928 ex 2811 22 00 40 Silicavulstof in de vorm van korrels, met een 1.1.-31.12. 1 700 t 0 % siliciumdioxidegehalte van 97gewichtspercenten of meer

09.2806 ex 2825 90 40 30 Wolfraamtrioxide, met inbegrip van wolfraamoxide(blauw) 1.1.-31.12. 12 000 t 0 %

(CAS RN 1314-35-8 of CAS RN 39318-18-8)

 • 09. 
  2872 ex 2833 29 80 40 Cesiumsulfaat (CAS RN 10294-54-9), in vaste vorm of als 1.1.-31.12. 200 t 0 %

  waterige oplossing met meer dan 48 gewichtspercenten, maar niet meer dan 52 gewichtspercenten cesiumsulfaat

09.2837 ex 2903 79 30 20 Broomchloormethaan (CAS RN 74-97-5) 1.1.-31.12. 600 t 0 %

09.2933 ex 2903 99 80 30 1,3-dichloorbenzeen (CAS RN 541-73-1) 1.1.-31.12. 2 600 t 0 %

09.2700 ex 2905 12 00 10 Propaan-1-ol (propylalcohol) (CAS RN 71-23-8) 1.1.-31.12. 15 000 t 0 %

09.2830 ex 2906 19 00 40 Cyclopropylmethanol (CAS RN 2516-33-8) 1.1.-31.12. 20 t 0 %

09.2851 ex 2907 12 00 10 O-kresol (CAS RN 95-48-7) met een zuiverheidsgraad van 1.1.-31.12. 20 000 t 0 %

98,5 of meer gewichtspercenten

09.2704 ex 2909 49 80 20 2,2,2',2'-tetrakis(hydroxymethyl)-3,3'-oxydipropaan-1-ol 1.1.-31.12. 500 t 0 %

(CAS RN 126-58-9)

09.2624 2912 42 00 Ethylvanilline (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde) (CAS RN 1.1.-31.12. 1 950 t 0 %

121-32-4)

 • 09. 
  2683 ex 2914 19 90 50 Calciumacetylacetonaat (CAS RN 19372-44-2) bestemd 1.1.-31.12. 200 t 0 %

  voor de vervaardiging van stabilisatorsystemen in tabletvorm

  (2)

09.2852 ex 2914 29 00 60 Cyclopropylmethylketon (CAS RN 765-43-5) 1.1.-31.12. 300 t 0 %

09.2638 ex 2915 21 00 10 Azijnzuur (CAS RN 64-19-7) met een zuiverheid van 99 of 1.1.-31.12. 1 000 000 t 0 %

Recht van

Volg Omvang het

nummer GN-code TARIC Omschrijving Contingentperiode van het contingent contingent

(%)

meer gewichtspercenten

09.2972 2915 24 00 Azijnzuuranhydride (CAS RN 108-24-7) 1.1.-31.12. 50 000 t 0 %

09.2679 2915 32 00 Vinylacetaat (CAS RN 108-05-4) 1.1.-31.12. 400 000 t 0 %

09.2728 ex 2915 90 70 85 Ethyltrifluoracetaat (CAS RN 383-63-1) 1.1.-31.12. 400 t 0 %

09.2665 ex 2916 19 95 30 Kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoaat (CAS RN 24634-61-5) 1.1.-31.12. 8 250 t 0 %

09.2684 ex 2916 39 90 28 2,5-dimethylfenylacetylchloride (CAS RN 55312-97-5) 1.1.-31.12. 400 t 0 %

 • 09. 
  2599 ex 2917 11 00 40 Diethyloxalaat (CAS RN 95-92-1) 1.1.-31.12. 500 t 0 %

09.2769 ex 2917 13 90 10 Dimethylsebacaat (CAS RN 106-79-6) 1.1.-31.12. 1 000 t 0 %

09.2634 ex 2917 19 80 40 Dodecaandizuur (CAS RN 693-23-2), met een zuiverheid 1.1.-31.12. 4 600 t 0 % van meer dan 98,5 gewichtspercenten

09.2808 ex 2918 22 00 10 O-acetylsalicylzuur (CAS RN 50-78-2) 1.1.-31.12. 120 t 0 %

 • 09. 
  2646 ex 2918 29 00 75 Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat 1.1.-31.12. 380 t 0 %

  (CAS RN 2082-79-3) met

  — een zeefdoorlaat van meer dan 99 gewichtspercent bij

  een maaswijdte van 500 μm en

  — een smeltpunt van 49 °C of meer, maar niet meer dan

  54 °C, bestemd voor de vervaardiging van op poedermengsels (poeders of geperste korrels) gebaseerde kant-en-klare stabilisatoren voor de verwerking van pvc

  (2)

 • 09. 
  2647 ex 2918 29 00 80 Pentaerythritol-tetrakis(3-(3,5-di-tert-butyl-4- 1.1.-31.12. 140 t 0 %

  hydroxyfenyl)propionaat) (CAS RN 6683-19-8)

  — met een zeefdoorlaat van meer dan 75 gewichtspercent

  bij een maaswijdte van 250 μm en van meer dan 99

  gewichtspercent bij een maaswijdte van 500 μm en

  — een smeltpunt van 110 °C of meer, maar niet meer dan

  125 °C, bestemd voor de vervaardiging van op poedermengsels (poeders of geperste korrels) gebaseerde kant-en-klare stabilisatoren voor de verwerking van pvc

  (2)

09.2975 ex 2918 30 00 10 Benzofenon-3,3’,4,4’-tetracarbonzuurdianhydride (CAS RN 1.1.-31.12. 1 000 t 0 %

2421-28-5)

09.2688 ex 2920 29 00 70 Tris (2,4-di-tert-butylfenyl)fosfiet (CAS RN 31570-04-4) 1.1.-31.12. 6 000 t 0 %

 • 09. 
  2648 ex 2920 90 10 70 Dimethylsulfaat (CAS RN 77-78-1) 1.1.-30.6. 9 000 t 0 %
 • 09. 
  2598 ex 2921 19 99 75 Octadecylamine (CAS RN 124-30-1) 1.1.-31.12. 400 t 0 %

09.2649 ex 2921 29 00 60 Bis(2-dimethylaminoethyl)(methyl)amine (CAS RN 3030- 1.1.-31.12. 1 700 t 0 %

47-5)

09.2682 ex 2921 41 00 10 Aniline (CAS RN 62-53-3) met een zuiverheid van 99 of 1.1.-31.12. 150 000 t 0 %

Volg Omvang

Recht van het

nummer GN-code TARIC Omschrijving Contingentperiode van het contingent contingent

(%)

meer gewichtspercenten

 • 09. 
  2617 ex 2921 42 00 89 4-Fluor-N-(1-methylethyl)benzeenamine (CAS RN 70441- 1.1.-31.12. 500 t 0 %

  63-3)

 • 09. 
  2590 ex 2921 43 00 75 2-methylaniline (CAS RN 95-53-4) 1.1.-30.6. 1 000 kg 0 %

09.2602 ex 2921 51 19 10 O-fenyleendiamine (CAS RN 95-54-5) 1.1.-31.12. 1 800 t 0 %

 • 09. 
  2730 ex 2921 59 90 80 4,4'-methyleendianiline (CAS RN 101-77-9) in de vorm van 1.1.-30.6. 100 t 0 %

  korrels, bestemd voor de vervaardiging van prepolymeren

  (2)

 • 09. 
  2591 ex 2922 41 00 10 L-lysinehydrochloride (CAS RN 657-27-2) 1.1.-31.12. 445 000 t 0 %
 • 09. 
  2592 ex 2922 50 00 25 L-threonine (CAS RN 72-19-5) 1.1.-31.12. 166 000 t 0 %

09.2854 ex 2924 19 00 85 3-Jodoprop-2-ynyl N-butylcarbamaat (CAS RN 55406-53-6) 1.1.-31.12. 250 t 0 %

09.2874 ex 2924 29 70 87 Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2) 1.1.-31.12. 20 000 t 0 %

 • 09. 
  2742 ex 2926 10 00 10 Acrylonitril (CAS RN 107-13-1), bestemd voor gebruik bij 1.1.-31.12. 60 000 t 0 %

  de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 55 en post 6815

  (2)

09.2856 ex 2926 90 70 84 2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzonitril (CAS RN 778-94-9) 1.1.-31.12. 900 t 0 %

09.2708 ex 2928 00 90 15 Monomethylhydrazine (CAS 60-34-4) in de vorm van een 1.1.-31.12. 900 t 0 % waterige oplossing met een gehalte aan

monomethylhydrazine van 40 (± 5) gewichtspercenten

09.2685 ex 2929 90 00 30 Nitroguanidine (CAS RN 556-88-7) 1.1.-31.12. 6 500 t 0 %

 • 09. 
  2597 ex 2930 90 98 94 Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]disulfide (CAS RN 56706-10-6) 1.1.-31.12. 6 000 t 0 %
 • 09. 
  2596 ex 2930 90 98 96 2-Chloor-4-(methylsulfonyl)-3-((2,2,2- 1.1.-31.12. 300 t 0 %

  trifluorethoxy)methyl)benzoëzuur (CAS RN 120100-77-8)

09.2842 2932 12 00 2-furaldehyde (furfuraldehyde) 1.1.-31.12. 10 000 t 0 %

09.2955 ex 2932 19 00 60 Flurtamon (ISO) (CAS RN 96525-23-4) 1.1.-31.12. 300 t 0 %

09.2696 ex 2932 20 90 25 Decaan-5-olide (CAS RN 705-86-2) 1.1.-31.12. 6 000 kg 0 %

09.2697 ex 2932 20 90 30 Dodecaan-5-olide (CAS RN 713-95-1) 1.1.-31.12. 6 000 kg 0 %

09.2812 ex 2932 20 90 77 Hexaan-6-olide (CAS RN 502-44-3) 1.1.-31.12. 4 000 t 0 %

09.2858 2932 93 00 Piperonal (CAS RN 120-57-0) 1.1.-31.12. 220 t 0 %

09.2673 ex 2933 39 99 43 2,2,6,6-tetramethylpiperidine-4-ol (CAS RN 2403-88-5) 1.1.-31.12. 1 000 t 0 %

09.2674 ex 2933 39 99 44 Chloorpyrifos (ISO) (CAS RN 2921-88-2) 1.1.-31.12. 9 000 t 0 %

Recht van

Volg Omvang het

nummer GN-code TARIC Omschrijving Contingentperiode van het contingent contingent

(%)

09.2880 ex 2933 59 95 39 Ibrutinib (INN) (CAS RN 936563-96-1) 1.1.-31.12. 5 t 0 %

09.2860 ex 2933 69 80 30 1,3,5-Tris[3-(dimethylamino)propyl]hexahydro-1,3,5- 1.1.-31.12. 600 t 0 % triazine (CAS RN 15875-13-5)

 • 09. 
  2595 ex 2933 99 80 49 1,4,7,10-Tetra-azacyclododecaan (CAS RN 294-90-6) 1.1.-31.12. 40 t 0 %

09.2658 ex 2933 99 80 73 5-(Acetoacetylamino)benzimidazolon (CAS RN 26576-46-5) 1.1.-31.12. 400 t 0 %

 • 09. 
  2593 ex 2934 99 90 67 5-chloorthiofeen-2-carbonzuur (CAS RN 24065-33-6) 1.1.-31.12. 45 000 kg 0 %

09.2675 ex 2935 90 90 79 4-[[(2-methoxybenzoyl)amino]sulfonyl]benzoylchloride 1.1.-31.12. 1 000 t 0 %

(CAS RN 816431-72-8)

09.2710 ex 2935 90 90 91 2,4,4-trimethylpentaan-2-aminium (3R,5S,E)-7-(4-(4- 1.1.-31.12. 5 000 kg 0 % fluorfenyl)-6-isopropyl-2-(N-

methylmethylsulfonamido)pyrimidine-5-yl)-3,5- dihydroxyhept-6-enoaat (CAS RN 917805-85-7)

09.2945 ex 2940 00 00 20 D-Xylose (CAS RN 58-86-6) 1.1.-31.12. 400 t 0 %

09.2686 ex 3204 11 00 75 Kleurstof C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0 ) en 1.1.-31.12. 250 t 0 % preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I.

Disperse Yellow 54 van 99 of meer gewichtspercenten

09.2676 ex 3204 17 00 14 Preparaten op basis van kleurstof C.I. Pigment Red 48:2 1.1.-31.12. 50 t 0 %

(CAS RN 7023-61-2) met een gehalte daarvan van 60 of meer, maar niet meer dan 85 gewichtspercenten

09.2698 ex 3204 17 00 30 Kleurstof C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) en 1.1.-31.12. 150 t 0 % preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof

C.I. Pigment Red 4 van 60 of meer gewichtspercenten

09.2659 ex 3802 90 00 19 Met soda flux gecalcineerde diatomeeënaarde 1.1.-31.12. 35 000 t 0 %

09.2908 ex 3804 00 00 10 Natriumlignosulfonaat (CAS RN 8061-51-6) 1.1.-31.12. 40 000 t 0 %

09.2889 3805 10 90 Sulfaatterpentijnolie 1.1.-31.12. 25 000 t 0 %

09.2935 ex 3806 10 00 10 Gomhars 1.1.-31.12. 280 000 t 0 %

09.2832 ex 3808 92 90 40 Preparaat bevattende 38 gewichtspercenten of meer, maar 1.1.-31.12. 500 t 0 % niet meer dan 50 gewichtspercenten van pyrithionzink (INN)

(CAS RN 13463-41-7) op basis van een waterige dispersie

09.2876 ex 3811 29 00 55 Toevoegingsmiddelen, bestaande uit reactieproducten van 1.1.-31.12. 900 t 0 % difenylamine en vertakte nonenen met:

— meer dan 28, maar niet meer dan 55 gewichtspercent 4-

monononyldifenylamine en

— meer dan 45, maar niet meer dan 65 gewichtspercent

4,4'-dinonyldifenylamine,

— een totaal gewichtspercentage van 2, 4- dinonyldifenylamine en 2, 4’-dinonyldifenylamine van

niet meer dan 5 gewichtspercent bestemd voor de vervaardiging van smeeroliën

(2)

Recht van

Volg Omvang

nummer GN-code TARIC Omschrijving Contingentperiode van het

het

contingent contingent (%)

09.2814 ex 3815 90 90 76 Katalysator, bestaande uit titaandioxide en wolfraamtrioxide 1.1.-31.12. 3 000 t 0 %

09.2820 ex 3824 79 00 10 Mengsel bevattende: 1.1.-31.12. 6 000 t 0 %

— 60 of meer, maar niet meer dan 90 gewichtspercenten 2-

chloorpropeen (CAS RN 557-98-2),

— 8 of meer ,maar niet meer dan 14 gewichtspercenten (Z)-

1-chloorpropeen (CAS RN 16136-84-8),

— 5 of meer, maar niet meer dan 23 gewichtspercenten 2-

chloorpropaan (CAS RN 75-29-6),

— niet meer dan 6 gewichtspercenten 3-chloorpropeen

(CAS RN 107-05-1), en

— niet meer dan 1 gewichtspercent ethylchloride

(CAS RN 75-00-3)

09.2644 ex 3824 99 92 77 Bereiding bevattende: 1.1.-31.12. 10 000 t 0 %

— 55 of meer doch niet meer dan 78 gewichtspercenten

dimethylglutaraat (CAS RN 1119-40-0)

— 10 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercenten

dimethyladipaat en (CAS RN 627-93-0)

— niet meer dan 35 gewichtspercenten

dimethylsuccinaat (CAS RN 106-65-0)

09.2681 ex 3824 99 92 85 Mengsel van bis(3-triethoxysilylpropyl)sulfiden (CAS RN 1.1.-31.12. 9 000 t 0 %

211519-85-6)

09.2650 ex 3824 99 92 87 Acetofenon (CAS RN 98-86-2), met een zuiverheid van 60 1.1.-31.12. 2 000 t 0 % gewichtspercent of meer, maar niet meer dan 90

gewichtspercent

09.2888 ex 3824 99 92 89 Mengsel van tertiaire alkyldimethylamines, bevattend: 1.1.-31.12. 25 000 t 0 %

— 60 of meer, maar niet meer dan 80 gewichtspercenten

dodecyldimethylamine (CAS RN 112-18-5), en

— 20 of meer, maar niet meer dan 30 gewichtspercenten

dimethyl(tetradecyl)amine (CAS RN 112-75-4)

09.2829 ex 3824 99 93 43 Extract van het residu dat is verkregen bij de extractie van 1.1.-31.12. 1 600 t 0 % colofonium uit hout, in de vorm van een vaste stof,

onoplosbaar in alifatische oplosmiddelen, met de volgende kenmerken:

— een gehalte aan harszuren van niet meer dan 30

gewichtspercenten

— een zuurgetal van niet meer dan 110 en — een smeltpunt van 100° C of meer

09.2907 ex 3824 99 93 67 Mengsel van plantsterolen in poedervorm, bevattende: 1.1.-31.12. 2 500 t 0 %

— 75 of meer gewichtspercenten sterolen en — niet meer dan 25 gewichtspercenten stanolen,

bestemd voor de vervaardiging van stanolen/sterolen of stanol/sterolesters

(2)

09.2639 3905 30 00 Poly(vinylalcohol), ook indien niet-gehydrolyseerde 1.1.-31.12. 15 000 t 0 % acetaatgroepen bevattend

09.2671 ex 3905 99 90 81 Poly(vinylbutyral) (CAS RN63148-65-2): 1.1.-31.12. 12 500 t 0 %

— met 17,5mol % of meer, maar niet meer dan 20mol %

hydroxylgroepen en

— een gemiddelde deeltjesgrootte (D50) van meer dan

0,6mm

Recht van

Volg Omvang het

nummer GN-code TARIC Omschrijving Contingentperiode van het contingent contingent

(%)

09.2846 ex 3907 40 00 25 Polymeermengsel van polycarbonaat en 1.1.-31.12. 2 000 t 0 % poly(methylmethacrylaat) met een gehalte aan polycarbonaat

van 98,5 % of meer, in de vorm van pellets of korrels, met een lichtdoorlaatbaarheid van 88,5 % of meer, gemeten aan de hand van een proefmonster met een dikte van 4 mm bij

een golflengte van λ = 400 nm (overeenkomstig ISO 13468-

2)

09.2723 ex 3911 90 19 10 Poly(oxy-1,4-fenyleensulfonyl-1,4-fenyleenoxy-4,4’- 1.1.-31.12. 5 000 t 0 % bifenyleen)

09.2816 ex 3912 11 00 20 Celluloseacetaatvlokken 1.1.-31.12. 75 000 t 0 %

09.2864 ex 3913 10 00 10 Natriumalginaat, geëxtraheerd uit bruin zeewier (CAS RN 1.1.-31.12. 10 000 t 0 %

9005-38-3)

09.2641 ex 3913 90 00 87 Natrium hyaluronaat, niet steriel, met: 1.1.-31.12. 200 kg 0 %

— een gewichtsgemiddeld moleculair gewicht (M w ) van

niet meer dan 900 000,

— een endotoxinegehalte van niet meer dan 0.008

Endotoxine-eenheden (EU)/mg,

— een ethanolgehalte van niet meer dan 1 gewichtspercent, — een isopropanolgehalte van niet meer dan 0.5

gewichtspercent

09.2661 ex 3920 51 00 50 Platen van polymethylmethacrylaat die voldoen aan de 1.1.-31.12. 100 t 0 % normen :

— EN 4364(MIL-P-5425E) en DTD5592A, of — EN 4365 (MIL-P-8184) en DTD5592A

09.2645 ex 3921 14 00 20 Blokken met celstructuur van geregenereerde cellulose, 1.1.-31.12. 1 700 t 0 % gedrenkt in water bevattende magnesiumchloride

en quaternaire ammoniumverbindingen, waarvan de afmetingen 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm) bedragen

09.2848 ex 5505 10 10 10 Afval van synthetische vezels (incl. kammeling en garen 1.1.-31.12. 10 000 t 0 % afval) van nylon of andere polyamiden (PA6 en PA66).

09.2721 ex 5906 99 90 20 Gegummeerd textielweefsel met inlagen, met de volgende 1.1.-31.12. 375 000 m² 0 % kenmerken:

— met drie lagen, — de ene buitenste laag bestaat uit acrylweefsel, — de andere buitenste laag bestaat uit polyesterweefsel, — de middelste laag bestaat uit chloorbutylrubber, — de middelste laag heeft een gewicht van 452 g/m 2 of meer maar niet meer dan 569 g/m 2 , — het textielweefsel heeft een totaal gewicht van 952 g/m 2 of meer maar niet meer dan 1159 g/m 2 , — het textielweefsel heeft een totale dikte van 0,8 mm of

meer maar niet meer dan 4 mm, gebruikt bij de vervaardiging van het opvouwbare dak van motorvoertuigen

(2)

 • 09. 
  2594 ex 6909 19 00 55 Keramisch absorptiepatroon met actieve kool: 1.1.-31.12. 1 000 000 0 %

  — geëxtrudeerde gebakken keramisch gebonden stuks

  multicellulaire cilindervormige structuur,

  — 10 of meer gewichtspercenten maar niet meer dan 30

Recht van

Volg Omvang

nummer GN-code TARIC Omschrijving Contingentperiode van het

het

contingent contingent (%)

gewichtspercenten actieve kool,

— 70 of meer gewichtspercenten maar niet meer dan 90

gewichtspercenten keramisch bindmiddel,

— met een diameter van 29 mm of meer maar niet meer

dan 41 mm,

— een lengte van niet meer dan 150 mm, — gebakken bij een temperatuur van 800 °C of meer, — voor dampadsorptie,

van het soort dat wordt ingebouwd in absorbeerders van brandstofdampen in brandstofsystemen van motorvoertuigen

09.2866 ex 7019 12 00 06 Stratifils (rovings) van S-glas: 1.1.-31.12. 1 000 t 0 %

ex 7019 12 00 26 — samengesteld uit continuglasvezels van 9 µm (±0,5 µm), — van 200 tex of meer doch niet meer dan 680 tex,

— zonder calciumoxide, en — met een breuksterkte van meer dan 3 550 Mpa, zoals

bepaald door ASTM D2343-09 voor gebruik in de vliegtuigbouw

(2)

09.2628 ex 7019 52 00 10 Gaasweefsel van glasvezels bedekt met kunststof, met een 1.1.-31.12. 3 000 000 0 % gewicht van 120 g/m² (± 10 g/m²), van het soort gebruikt m²

voor de vervaardiging van insectenwerende rolhorren of van horren met een vaste omlijsting

09.2799 ex 7202 49 90 10 Ferrochroom bevattende 1,5 of meer, doch niet meer dan 4 1.1.-31.12. 50 000 t 0 % gewichtspercenten koolstof en niet meer dan 70

gewichtspercenten chroom

 • 09. 
  2652 ex 7409 11 00 30 Folie en stroken van geraffineerd koper, elektrolytisch 1.1.-31.12. 1 020 t 0 %

  ex 7410 11 00 40 verzinkt, met een dikte van 0,015 mm of meer

09.2734 ex 7409 19 00 20 Platen of bladen, bestaande uit 1.1.-31.12. 7 000 000 0 %

— een laag keramiek van siliciumnitride met een dikte van stuks

0,32 mm (± 0,1 mm) of meer maar niet meer dan 1,0 (±

0,1 mm) mm,

— aan beide zijden bedekt met folie van geraffineerd koper

met een dikte van 0,8 mm (± 0,1 mm) en

— aan één zijde gedeeltelijk bedekt met een bekleding van

zilver

09.2662 ex 7410 21 00 55 Platen: 1.1.-31.12. 80 000 m² 0 %

— bestaande uit minstens één laag met epoxidehars

geïmpregneerd weefsel van glasvezels,

— aan één of beide zijden bekleed met koperfolie met een

dikte van niet meer dan 0,15 mm,

— met een diëlektrische constante (DK) van minder dan

5,4 bij 1 MHz, gemeten volgens IPC-TM-650 2.5.5.2,

— met een verliesfactor van minder dan 0,035 bij 1 MHz,

gemeten volgens IPC-TM-650 2.5.5.2,

— met een CTI (comparative tracking index) van 600 of

meer

09.2834 ex 7604 29 10 20 Staven van aluminiumlegering met een diameter van 1.1.-31.12. 2 000 t 0 %

200 mm of meer, maar niet meer dan 300 mm

09.2835 ex 7604 29 10 30 Staven van aluminiumlegering met een diameter van 1.1.-31.12. 1 000 t 0 %

300,1 mm of meer, maar niet meer dan 533,4 mm

Volg Omvang

Recht van

nummer GN-code TARIC Omschrijving Contingentperiode van het

het

contingent contingent (%)

09.2736 ex 7607 11 90 83 Stroken of folie van een legering van aluminium en 1.1.-31.12. 600 t 0 % magnesium:

— van een legering die voldoet aan de norm 5182-H19 of

5052-H19,

— in rollen met een uitwendige diameter van minimaal 1

250 mm, maar niet meer dan 1 350 mm,

— met een dikte (tolerantie - 0,006 mm) van 0,15 mm, 0,16

mm, 0,18 mm of 0,20 mm,

— met een breedte (tolerantie ± 0,3 mm) van 12,5 mm,

15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm of 356

mm,

— met een welvingstolerantie van niet meer dan 0,4

mm/750 mm,

— met een vlakheidsmeting: I-unit ± 4, — met een treksterkte van meer dan (5182-H19) 365 MPa

of (5052-H19) 320 MPa,

— met een rek A50 van meer dan (5182-H19) 3 % of

(5052-H19) 2,5 % bestemd voor de vervaardiging van lamellen voor jaloezieën

(2)

 • 09. 
  2722 8104 11 00 Ruw magnesium, bevattende 99,8 of meer gewichtspercenten 1.1.-31.12. 120 000 t 0 %

  magnesium

09.2840 ex 8104 30 00 20 Magnesiumpoeder: 1.1.-31.12. 2 000 t 0 %

— met een zuiverheid van 98 of meer, maar niet meer dan

99,5 gewichtspercenten

— met een deeltjesgrootte van 0,2 mm of meer, maar niet

meer dan 0,8 mm

09.2629 ex 8302 49 00 91 Telescopische handgrepen van aluminium, bestemd om te 1.1.-31.12. 1 500 000 0 % worden gebruikt bij de vervaardiging van reisartikelen stuks

(2)

 • 09. 
  2720 ex 8413 91 00 50 Pompkop voor hogedrukpomp met twee cilinders, gemaakt 1.1.-31.12. 65 000 stuks 0 %

  van gesmeed staal, met:

  — gefreesde hulpstukken met schroefdraad met een

  diameter van 10 of meer, maar niet meer dan 36,8 mm,

  en

  — geboorde brandstofkanalen met een diameter van 3,5 of

  meer, maar niet meer dan 10 mm van de soort die wordt gebruikt in dieselinspuitsystemen

 • 09. 
  2738 ex 8482 99 00 30 Messing kooien 1.1.-31.12. 50 000 stuks 0 %

  — continu of centrifugaal gegoten, — gedraaid, — bevattende 35 gewichtspercenten of meer, maar niet

  meer dan 38 gewichtspercenten zink,

  — bevattende 0,75 gewichtspercenten of meer, maar niet

  meer dan 1,25 gewichtspercenten lood,

  — bevattende 1,0 gewichtspercenten of meer, maar niet

  meer dan 1,4 gewichtspercenten aluminium, en

  — met een treksterkte van 415 Pa of meer,

  van de soort bestemd voor de vervaardiging van kogellagers

09.2763 ex 8501 40 20 40 Elektrische eenfasewisselstroomcollectormotor met een 1.1.-31.12. 2 000 000 0 % ex 8501 40 80 30 uitgaand vermogen van 250 W of meer, een toegevoerd stuks

vermogen van 700 W of meer maar niet meer dan 2 700 W, een buitendiameter van meer dan 120 mm (± 0,2 mm) maar niet meer dan 135 mm (± 0,2 mm), een nominaal toerental van meer dan 30 000 tpm maar niet meer dan 50 000 tpm, Recht van

Volg Omvang het

nummer GN-code TARIC Omschrijving Contingentperiode van het contingent contingent

(%)

uitgerust met een luchtaanzuigventilator, bestemd voor gebruik bij de fabricage van stofzuigers

(2)

 • 09. 
  2588 ex 8529 90 92 56 Lcd-scherm met: 1.1.-30.6. 450 000 0 %

  — een aanraakpaneel, stuks — ten minste één printplaat voor eenvoudige verwerking

  van pixels op het slave-apparaat (Timing Controllerfunctie)

  en aanraakbediening, met EEPROM

  (Electrically Erasable Programmable Read-Only

  Memory) voor scherminstellingen,

  — een beeldschermdiagonaal van 15 cm of meer, maar niet

  meer dan 21 cm,

  — achtergrondverlichting, — een LVDS- (Low Voltage Differential Signalling) en een

  voedingsaansluiting,

  — een kijkhoek van 70 graden of meer, — een luminantie van 715 cd/m 2 of meer,

  bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van motorvoertuigen bedoeld in hoofdstuk 87

  (2)

09.2672 ex 8529 90 92 75 Printplaat met leds: 1.1.-31.12. 115 000 000 0 %

ex 9405 40 39 70 — al dan niet uitgerust met prisma's/lenzen, en stuks — al dan niet voorzien van een of meer

verbindingsstukken, bestemd voor de vervaardiging van achtergrondverlichtingsmodules voor goederen van post 8528

(2)

09.2003 ex 8543 70 90 63 Spanningsgestuurde frequentiegeneratoren, bestaande uit 1.1.-31.12. 1 400 000 0 % actieve en passieve elementen aangebracht op een gedrukte stuks

schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 30 mm x 30 mm bedragen

09.2910 ex 8708 99 97 75 Bevestigingssteun, vervaardigd uit een aluminiumlegering, 1.1.-31.12. 200 000 0 % met montagegaten, al dan niet met bevestigingsmoeren, om stuks

de versnellingsbak indirect aan de carrosserie te bevestigen, bestemd voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87

(2)

09.2694 ex 8714 10 90 30 Asklemmen, behuizingen, vorkbruggen en klemstukken, van 1.1.-31.12. 1 000 000 0 % een aluminiumlegering, van de soort gebruikt voor stuks

motorfietsen

 • 09. 
  2668 ex 8714 91 10 21 Fietsframes, vervaardigd van koolstofvezels en kunsthars, 1.1.-31.12. 350 000 0 %

  ex 8714 91 10 31 bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van fietsen stuks ex 8714 91 10 75 (inclusief elektrische fietsen)

  (2)

 • 09. 
  2589 ex 8714 91 10 23 Frame, vervaardigd van aluminium of aluminium- en 1.1.-31.12. 8 000 000 0 %

  ex 8714 91 10 33 carbonvezels, bestemd voor de vervaardiging van fietsen stuks ex 8714 91 10 70 (met inbegrip van elektrische fietsen)

  (2)

Recht van

Volg Omvang het

nummer GN-code TARIC Omschrijving Contingentperiode van het contingent contingent

(%)

09.2631 ex 9001 90 00 80 Niet gemonteerde lenzen, prisma's en gekitte elementen, van 1.1.-31.12. 5 000 000 0 % glas, bestemd voor de vervaardiging of reparatie van stuks

producten bedoeld bij de GN-codes 9002, 9005, 9013 10 en 9015

(2)

 • (1) 
  De schorsing van de douanerechten is echter niet van toepassing indien de behandeling wordt verricht door de kleinhandel of door

  horecabedrijven.

 • (2) 
  Schorsing van rechten is onderworpen aan douanetoezicht in het kader van de regeling bijzondere bestemming overeenkomstig artikel

  254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PB L 269 van 10.10.2013, blz.1)

 • (3) 
  De schorsing geldt alleen voor het ad-valoremrecht. Het specifieke recht blijft van toepassing.’

 
 
 

2.

Meer informatie

 

Terug naar boven