r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese Rekenkamer: EU-interventies en EU-agentschappen

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer), gepubliceerd op maandag 18 november 2019.

Financiën

Op donderdag 21 november voert de commissie voor Financiën een schriftelijk overleg over twee rapporten van de Europese Rekenkamer (ERK). Het eerste rapport bevat de controleresultaten over het begrotingsjaar 2018 van 41 EU-agentschappen die onder het mandaat van de ERK vallen. Over het geheel genomen bevestigt het rapport de positieve resultaten die ook in voorgaande jaren werden gerapporteerd. Alleen bij het Europese Ondersteuningsbureau voor Asielzaken is een afkeurend oordeel over de begroting gegeven.

Het tweede rapport betreft een speciaal verslag over centraal beheerde EU-interventies voor durfkapitaal. In dit rapport neemt de ERK kritisch stelling tegenover het Europese Commissie ten aanzien van het steunprogramma voor investeringen in innovatieve startende ondernemingen via durfkapitaalfondsen. Volgens de ERK is er geen uitgebreide beoordeling van marktbehoeften of absorptiecapaciteit uitgevoerd en is er slechts beperkt bewijs van behaalde impact.

  • 21/11: Schriftelijke overleggen Europese Rekenkamer

Terug naar boven