r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Transportraad over wegbeprijzing en CO2-heffing

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer), gepubliceerd op maandag 18 november 2019.

Infrastructuur en Waterstaat

Op donderdag 21 november vindt het overleg met de minister van Infrastructuur en Waterstaat plaats ter bespreking van de Nederlandse inzet tijdens de aanstaande Transportraad in Brussel op 2 en 3 december. De geannoteerde agenda van de Raad is op moment van schrijven nog niet ontvangen.

Naar verluidt wil het Finse EU-voorzitterschap dat de Raad tot een standpunt komt over de Eurovignetrichtlijn, zodat de onderhandelingen met het Europees Parlement over dit dossier begin volgend jaar kunnen beginnen. De Eurovignetrichtlijn werd in mei 2017 uitgebracht als onderdeel van het eerste mobiliteitspakket (EU on the move) en gaat over de manier van wegbeprijzing binnen de EU. De keuze voor het al dan niet invoeren van wegbeprijzing blijft een nationale bevoegdheid maar moet wel aan bepaalde gezamenlijke regels voldoen. Momenteel bestaan daarover alleen het vrachtverkeer afspraken, namelijk het Eurovignet. Wat de Commissie betreft, maakt dat vignet (een tijdsgebonden heffing) in 2023 plaats voor een heffing op basis van afstand en gaat dit vanaf 2027 ook voor alle andere voertuigen gelden.

Verder wil de Europese Commissie dat de toekomstige heffingen worden gebaseerd op de CO2-uitstoot in plaats van de huidige euro-emissieklassen en de opbrengsten uit de heffing worden geoormerkt en ingezet voor infrastructurele projecten. Binnen de Raad bestaat veel weerstand tegen de oorspronkelijke voorstellen van de Commissie. Binnen het Europees Parlement daarentegen bestaat er juist veel steun voor.

  • 21/11: Algemeen overleg Transportraad dd 2 en 3 december 2019

Terug naar boven