r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek
Niet/beperkt geactualiseerd na 20 december 2019.

Europese Raad 12-13 december 2019

Europese Raad
Bron: The Council of the European Union

Op 12 en 13 december vond de laatste bijeenkomst van de Europese Raad in 2019 plaats in Brussel.

Bij de top waren alle regeringsleiders van de EU-lidstaten, de vaste voorzitter, de voorzitter van de Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger voor een sterker Europa in de wereld aanwezig. Het was de eerste EU-Top waar Ursula von der Leyen als Commissievoorzitter en Charles Michel als voorzitter van de Europese Raad in hun functie actief waren.

Op de agenda van de Europese leiders stonden de aanpak van klimaatverandering en het meerjarig financieel kader 2021-2027. Daarnaast kwamen de plannen voor een conferentie over de toekomst van Europa aan bod en sprak de Raad over de problemen omtrent het stelsel voor geschillenbeslechting van de WTO.

Delen

Inhoud

1.

Conclusies

Klimaatverandering

De Raad heeft de doelstelling van een klimaatneutrale EU in 2050 bekrachtigd. De Green Deal van de Commissie zal hierin de leidraad vormen. Op financieel gebied zal het volgende MFK een aanzienlijke bijdrage aan de klimaatactie leveren. Polen heeft zich nog niet aan de doelstellingen gecommitteerd.

Meerjarig Financieel Kader

De Raad besprak het Meerjarig Financieel Kader aan de hand van het cijfermateriaal dat is opgesteld door het Finse voorzitterschap, maar wist hierover nog niet tot een akkoord te komen. De Raad verzoekt zijn voorzitter de onderhandelingen voort te zetten om tot een definitief akkoord te komen.

Conferentie over de toekomst van Europa

De Raad heeft het Kroatisch voorzitterschap verzocht tot een Raadsstandpunt te komen over het voorstel voor een conferentie van de toekomst van Europa tussen 2020 en 2022. Op basis hiervan zal de Raad het gesprek aangaan met het Parlement en de Commissie.

Geschillenbeslechting WTO

De Raad sprak zijn zorgen uit over de verlamming van het stelsel voor geschillenbeslechting van de WTO. De Raad steunt pogingen van de Commissie om tijdelijke regelingen te treffen met derde landen en geeft aan dat er actief naar een permanente oplossing gezocht moet worden.

Brexit

De Raad pleitte nogmaals voor een 'ordelijke terugtrekking' van het VK uit de Europese Unie.

2.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven