r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Equinet working group on research and data collection to meet, Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 19 november 2019 - 20 november 2019
plaats Brussel, België
organisatie Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)

FRA will take part in the first meeting of European Network of Equality Bodies’ Working Group on Research and Data Collection.

The Equinet working group will explore the use of equality data for evidence-based policymaking, the collection of data relevant for the Sustainable Development Goals and the collection of complaints data.

The meeting takes place in Brussels on 19 and 20 November.


Inhoud

1.

Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)

Dit agentschap verleent de instellingen van de Europese Unie en de lidstaten bijstand en expertise op het gebied van de grondrechten. Dit moet hen helpen om bij hun activiteiten de grondrechten volledig te eerbiedigen.

Het agentschap is een voortzetting van het Europees Waarnemingscentrum voor Racisme en Vreemdelingenhaat en is sinds 1 maart 2007 in de huidige vorm operationeel.

2.

Meer over...

Terug naar boven