r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (Tijdstip is gewijzigd naar 10 - 10.45 uur i.v.m. de ambassadeursconferentie), Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 30 januari 2020 10:00 - 10:45
plaats Den Haag
locatie Suze Groenewegzaal Toon locatie
zaal Suze Groenewegzaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)

Herziene agenda i.v.m. toegevoegde agendapunten *)

 • Kabinetsreactie op het onderzoek over ‘Regels en ruimte - Verkenning Maatwerk in dienstverlening en discretionaire ruimte’

  Te behandelen:

  29362-282 Brief regering d.d. 16 januari 2020 - R.W. Knops, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesKabinetsreactie op het onderzoek over ‘Regels en ruimte - Verkenning Maatwerk in dienstverlening en discretionaire ruimte’

  Besluit: Ter kennis brengen van de Voorbereidingsgroep parlementair onderzoek oorzaken van problemen bij uitvoeringsorganisaties.

  29362-282 Kabinetsreactie op het onderzoek over ‘Regels en ruimte - Verkenning Maatwerk in dienstverlening en discretionaire ruimte’

  Bijlage

  Regels en Ruimte. Verkenning Maatwerk in dienstverlening en discretionaire ruimte

 • Reactie op het BIT advies programma SAMEN

  Te behandelen:

  26643-659 Brief regering d.d. 17 januari 2020 - R.W. Knops, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesReactie op het BIT advies programma SAMEN

  Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Digitale overheid.

  26643-659 Reactie op het BIT advies programma SAMEN

  Bijlage

  Definitief BIT-advies programma SAMEN

 • Wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten

  Te behandelen:

  35047-(R2108) Wetgeving d.d. 1 oktober 2018 - R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesWijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten

  Besluit: Het wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling.

  2018D47070 35047 (R2108) Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk inzake wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten

  2019D25416 35047, bijgewerkt t/m nr. 12 (2e NvW d.d. 12 juli 2019)

  2019D39492 35047, bijgewerkt t/m nr. 13 (Derde NvW d.d. 2 oktober 2019)

  2020D02368 35047(R2108), bijgewerkt t/m nr. 14 (Vierde NvW d.d. 23 januari 2020)

  35047-(R2108)-1 Koninklijke boodschap

  35047-(R2108)-2 Voorstel van Rijkswet

  35047-(R2108)-3 Memorie van toelichting

  Bijlage

  Reactie NVVB

  Reactie ATR

  Reactie VNG

  Reactie Autoriteit Persoonsgegevens

  35047-(R2108)-4 Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport

  35047-(R2108)-5 Verslag

  35047-(R2108)-6 Verslag van de Staten van Sint Maarten

  35047-(R2108)-7 Verslag van de Staten van Curaçao

  35047-(R2108)-8 Nota naar aanleiding van het verslag

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  35047-(R2108)-9 Nota van wijziging

  35047-(R2108)-10 Nota naar aanleiding van het verslag van de Staten van Sint Maarten

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  35047-(R2108)-11 Nota naar aanleiding van het verslag van de Staten van Curaçao

  35047-(R2108)-12 Tweede nota van wijziging

  35047-(R2108)-13 Derde nota van wijziging

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  35047-(R2108)-14 Vierde nota van wijziging

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  35047-(R2108)-14 Nota van wijziging d.d. 22 januari 2020 - R.W. Knops, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesVierde nota van wijziging

  Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

  35047-(R2108)-14 Vierde nota van wijziging

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Beantwoording vragen commissie over maatregelen voor het bevorderen van circulair bouwen

  Te behandelen:

  32852-111 Brief regering d.d. 15 januari 2020 - R.W. Knops, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesBeantwoording vragen commissie over maatregelen voor het bevorderen van circulair bouwen

  Besluit: Reeds betrokken bij de technische briefing over circulair bouwen op 22 januari 2020

  32852-111 Lijst van vragen en antwoorden over maatregelen voor het bevorderen van circulair bouwen

 • Technische briefing over de woningbouwlocatie Valkenburg

  Te behandelen:

  2020Z00439 Brief regering d.d. 15 januari 2020 - S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en WonenTechnische briefing over de woningbouwlocatie Valkenburg

  Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

  2020D00940 Technische briefing over de woningbouwlocatie Valkenburg

 • Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over de reactie van Verontruste Erfpachters Amsterdam n.a.v. de kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Koerhuis over toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (Kamerstuk 35232-3)

  Te behandelen:

  35232-4 Brief regering d.d. 20 januari 2020 - S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en WonenUitstel toezending reactie op verzoek commissie over de reactie van Verontruste Erfpachters Amsterdam n.a.v. de kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Koerhuis over toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw

  Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

  35232-4 Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over de reactie van Verontruste Erfpachters Amsterdam n.a.v. de kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Koerhuis over toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw

 • Reactie op de gewijzigde motie van het lid Dik-Faber over in kaart brengen wat nodig is om meer goedkope sociale huurwoningen te bouwen (t.v.v. 29453-509) en op de gewijzigde motie van het lid Ronnes over kwantitatieve afspraken over daklozen (t.v.v. 29453-504)

  Te behandelen:

  29453-512 Brief regering d.d. 21 januari 2020 - S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en WonenReactie op de gewijzigde motie van het lid Dik-Faber over in kaart brengen wat nodig is om meer goedkope sociale huurwoningen te bouwen (t.v.v. 29453-509) en op de gewijzigde motie van het lid Ronnes over kwantitatieve afspraken over daklozen (t.v.v. 29453-504)

  Besluit: Desgewenst betrekken bij de stemmingen over de moties ingediend tijdens het VAO Woningcorporaties/Evaluatie van de Woningwet/Huurakkoord op 15 januari 2020.

  29453-512 Reactie op de gewijzigde motie van het lid Dik-Faber over in kaart brengen wat nodig is om meer goedkope sociale huurwoningen te bouwen (t.v.v. 29453-509) en op de gewijzigde motie van het lid Ronnes over kwantitatieve afspraken over daklozen (t.v.v. 29453-504)

 • Reactie op de motie van de leden Peters en Kuzu over het uitwerken van een laatstekanscuratele (Kamerstuk 24515-513)

  Te behandelen:

  24515-522 Brief regering d.d. 21 januari 2020 - S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en WonenReactie op de motie van de leden Peters en Kuzu over het uitwerken van een laatstekanscuratele (Kamerstuk 24515-513)

  Besluit: Voortouw overdragen aan de vaste commissie voor SZW.

  24515-522 Reactie op de motie van de leden Peters en Kuzu over het uitwerken van een laatstekanscuratele (Kamerstuk 24515-513)

 • Verzoek om thema’s aan te leveren ten behoeve van de V-100 in 2020

  Te behandelen:

  2019Z25901 Brief commissie d.d. 19 december 2019 - A.H.M. Weeber, griffierVerzoek om thema’s aan te leveren ten behoeve van de V-100 in 2020

  Besluit: Per e-mail zal worden geïnventariseerd welke thema's de commissie wil aanleveren ten behoeve van de V-100

  2019D53129 Verzoek om thema’s aan te leveren ten behoeve van de V-100 in 2020

 • Rondetafelgesprek grensoverschrijdende samenwerking

 • Voorstel werkgroep voor een RTG over Dikastocratie

 • Debatten en dertigledendebatten op BiZa terrein

  Details

  28, 29 en 30 januari (week 5)

  • VAO Bouwopgave (AO d.d. 11/12)
  • VAO Omgevingswet (AO d.d. 15/01)
  • 34 972 (Wet digitale overheid)
  • 35 256 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht)

  Te agenderen debatten

  • 1. 
   Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen (Beckerman) (24 mei 2018)
  • 3. 
   Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (3 juli 2018)
  • 16. 
   Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (28 november 2018)
  • 29. 
   Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp) (5 februari 2019)
  • 30. 
   Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid (Middendorp) (14 februari 2019)
  • 35. 
   Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (14 maart 2019)
  • 37. 
   Debat over uitspraken van de president van de Nederlandsche Bank over het tekort aan woningen (Ronnes) (2 april 2019)
  • 54. 
   Debat over het tekort aan betaalbare middenhuur- en koopwoningen (Van Eijs) (28 november 2019)
  • 65. 
   Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (22 mei 2019)
  • 83. 
   Debat over het aantal daklozen in Nederland (Smeulders) (3 september 2019)
  • 89. 
   Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (5 september 2019)

  Dertigledendebatten

  • 6. 
   Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (11 oktober 2018)
  • 9. 
   Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (22 november 2018)
  • 33. 
   Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) (12 maart 2019)
  • 45. 
   Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (16 april 2018)
 • Overzicht geplande BiZa-activiteiten (ter informatie)

  Details

  di 04-02-2020 13.30 - 13.45 Petitie Actieagenda 'Technologie voor een toekomstbestendige gebouwde omgeving'

  wo 05-02-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt

  wo 05-02-2020 14.00 - 14.45 Technische briefing Technische briefing over de derde voortgangsrapportage inzake werking van de WIV 2017 door de CTIVD

  wo 05-02-2020 14.45 - 15.30 Technische briefing Technische briefing over het CTIVD-rapport Cornelius Haga Lyceum door de CTIVD

  do 06-02-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie

  do 06-02-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Samenvoeging van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum (35344)

  do 06-02-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Beleidsreactie onderzoeken IV-governance Rijk en besluit toekomst BIT (26643-656)

  do 06-02-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

  do 06-02-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Splitsing van de gemeente Haaren (35345)

  do 06-02-2020 14.00 - 16.00 Hoorzitting / rondetafelgesprek Gesprek met een delegatie van het 'Moscow Project' over buitenlandse beïnvloeding van verkiezingen en de bestendigheid van de democratie

  wo 12-02-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving

  do 13-02-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA

  do 13-02-2020 13.00 - 15.00 Algemeen overleg Discriminatie

  vr 14-02-2020 10.00 - 19.00 Werkbezoek Werkbezoek inzake Grensoverschrijdende samenwerking Vlaanderen-Zeeland en Baarle Hertog/Nassau

  wo 19-02-2020 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Novi

  wo 19-02-2020 13.00 - 15.30 Algemeen overleg Functioneren rijksdienst

  wo 04-03-2020 16.00 - 18.00 Algemeen overleg Huis voor Klokkenluiders

  do 05-03-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA

  do 05-03-2020 13.00 - 15.30 Algemeen overleg Bestuurlijke organisatie, democratie en gemeenschappelijke regelingen

  ma 09-03-2020 13.30 - 16.30 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (35232)

  Besluit: de commissie besluit de Technische briefing over het CTIVD-rapport Cornelius Haga Lyceum door de CTIVD in de openbaarheid te laten plaatsvinden en commissie OCW als volgcommissie toe te voegen.

  Besluit: de commissie besluit te inventariseren wie van de leden zal deelnemen aan het rondetafelgesprek met een delegatie van het 'Moscow Project' over buitenlandse beïnvloeding van verkiezingen en de bestendigheid van de democratie.

  Besluit: de commissie besluit dat de leden binnen de fractie zullen informeren of er leden van andere commissies zijn die willen deelnemen aan het Werkbezoek inzake Grensoverschrijdende samenwerking Vlaanderen-Zeeland en Baarle Hertog/Nassau.

  Besluit: de commissie stemt in met het verzoek van het ministerie om het algemeen overleg Functioneren rijksdienst te verplaatsen naar 12 maart 2020 van 10.00-12.30 uur.

  Besluit: de commissie besluit het algemeen overleg Bestuurlijke organisatie, democratie en gemeenschappelijke regelingen voor onbepaalde tijd uit te stellen.

 • Voortzetting Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  Details

  wo 11-03-2020 13.00 - 15.00 Algemeen overleg Grensoverschrijdende samenwerking

  ma 16-03-2020 13.30 - 16.30 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Smeulders (GroenLinks) over Marktwerking uit de huursector (35178)

  do 19-03-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA

  zo 22-03 t/m ma 23-03 Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

  wo 25-03-2020 10.30 - 12.30 Algemeen overleg Kiesrecht

  do 26-03-2020 13.30 - 15.30 Algemeen overleg Desinformatie en digitale inmenging

  do 02-04-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA

  do 16-04-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA

  do 14-05-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA

  do 28-05-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA

  do 11-06-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA

  do 25-06-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA

  do 02-07-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA

 • Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

  Details

  Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester

  Algemeen overleg Bevolkingsdaling en krimp

  Algemeen overleg Bouwopgave

  Algemeen overleg Bouwregelgeving

  Algemeen overleg BRP

  Algemeen overleg Digitale overheid (ontvangst van de kabinetsreactie die de Kamer voor 1 april 2020 zal ontvangen)

  Algemeen overleg Financiële verhoudingen (voorjaar 2020)

  Algemeen overleg ICT

  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”

  Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)

  Algemeen overleg IVD

  Algemeen overleg Nog te bepalen algemeen overleg (Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)?)

  Algemeen overleg Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen)

  Hoorzitting / rondetafelgesprek Positie en (democratische) legitimatie van regionale samenwerkingsverbanden in Nederland

  Algemeen overleg ProDemos

  Algemeen overleg Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit algemeen overleg , desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen

  Algemeen overleg Renovatie Binnenhof

  Algemeen overleg Rijkvastgoed

  Hoorzitting / rondetafelgesprek Rondetafelgesprek met diverse (grens) regio's (in te plannen in het voorjaar van 2020 en voor het nog te plannen AO Grensoverschrijdende samenwerking)

  Hoorzitting / rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied' (de commissie heeft besloten om dit rtg pas in te plannen na ontvangst van de aangekondigde brief van de minister)

  Algemeen overleg Sociaal Domein

  Hoorzitting / rondetafelgesprek Veiligheid stadions en andere publieke gebouwen (dit rondetafelgesprek is tot nader order uitgesteld totdat het onderzoeksrapport van de OvV over het instorten van het AZ-dak is gepubliceerd)

  Algemeen overleg Volkshuisvestelijke en de ruimtelijk ordeningsaspecten m.b.t. het standplaatsenbeleid, vakantieparken en handhaving kraakverbod

  Algemeen overleg Wet normering topinkomens

  Besluit: de commissie besluit het algemeen overleg ProDemos om te zetten naar een inbreng schriftelijke overleg met een termijn van 2 weken.

 • Voorstel rondetafelgesprek lobbyisten

  Te behandelen:

  2020Z00828 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 21 januari 2020 - N. Özütok, Tweede KamerlidVoorstel rondetafelgesprek lobbyisten

  Besluit: De commissie stemt niet in met het voorstel voor het organiseren van een rondetafelgesprek over de invloed van de lobbyisten op leden van de Tweede Kamer, in het bijzonder de tabakslobby. Het voorstel is hiermee verworpen.

  2020D01807 Voorstel rondetafelgesprek lobbyisten

 • Verzoek van het lid Sneller (D66) om een rappel aan de minister BZK over de motie 35300-VII, nr.25 over de benoemingsprocedures voor de belangrijkste democratische instituties

  Te behandelen:

  2020Z01610 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 30 januari 2020 - J.C. Sneller, Tweede KamerlidVerzoek van het lid Sneller (D66) om een rappel aan de minister BZK over de motie 35300-VII, nr.25 over de benoemingsprocedures voor de belangrijkste democratische instituties

  Besluit: De minister van BZK een rappel sturen over de motie 35300-VII, nr.25 over de benoemingsprocedures voor de belangrijkste democratische instituties

  2020D03374 Aan minister BZK - De minister van BZK een rappel sturen over de motie 35300-VII, nr.25 over de benoemingsprocedures voor de belangrijkste democratische instituties

Bijlagen


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)

Deze vaste Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met constitutionele zaken, binnenlands bestuur, overheidspersoneelsbeleid, het koninklijk huis en zaken betreffende het ministerie van Algemene Zaken.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

3.

Meer over...

Terug naar boven