r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 16 januari 2020 11:30 - 12:30
plaats Den Haag
locatie Aletta Jacobszaal Toon locatie
zaal Klompézaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)

 • Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

 • Uitstelbericht over de rapportages beleidsdoorlichting van artikel 6.5 (Reisdocumenten en Basisregistratie Personen)

  Te behandelen:

  30985-39 Brief regering d.d. 19 december 2019 - R.W. Knops, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesUitstel van de toezending van de beleidsdoorlichting van artikel 6.5 (Reisdocumenten en Basisregistratie Personen)

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  30985-39 Uitstel van de toezending van de beleidsdoorlichting van artikel 6.5 (Reisdocumenten en Basisregistratie Personen)

 • Hoofdlijnen Jaarplan AIVD 2020

  Te behandelen:

  29924-197 Brief regering d.d. 20 december 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister voor de Algemene Inlichtingen- en VeiligheidsdienstHoofdlijnen Jaarplan AIVD 2020

  Besluit: Agenderen voor een nog in te plannen algemeen overleg IVD-aangelegenheden.

  29924-197 Hoofdlijnen Jaarplan AIVD 2020

 • Beleidsdoorlichting (voorheen artikel 3 Wonen & Rijksdienst, nu artikel 7 BZK) Kwaliteit Rijksdienst

  Te behandelen:

  30985-40 Brief regering d.d. 20 december 2019 - R.W. Knops, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesBeleidsdoorlichting (voorheen artikel 3 Wonen & Rijksdienst, nu artikel 7 BZK) Kwaliteit Rijksdienst

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Functioneren Rijksdienst op 19 februari 2020.

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen wordt vastgesteld op donderdag 30 januari 2020 te 14.00 uur

  30985-40 Beleidsdoorlichting (voorheen artikel 3 Wonen & Rijksdienst, nu artikel 7 BZK) Kwaliteit Rijksdienst

  Bijlage

  Beleidsdoorlichting Kwaliteit Rijksdienst 2014-2018. Eindrapport

 • Renovatie Binnenhof

  Te behandelen:

  34293-93 Brief regering d.d. 20 december 2019 - R.W. Knops, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesRenovatie Binnenhof

  Besluit: Agenderen voor een nog in te plannen algemeen overleg Renovatie Binnenhof.

  34293-93 Renovatie Binnenhof

 • Toezegging gedaan tijdens het Algemeen Overleg Paspoorten en eID/ BRP op 7 november 2019 over de wijze waarop invulling wordt gegeven op de verstrekking van gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP)

  Te behandelen:

  32761-157 Brief regering d.d. 20 december 2019 - R.W. Knops, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesToezegging gedaan tijdens het Algemeen Overleg Paspoorten en eID/ BRP op 7 november 2019 over de wijze waarop invulling wordt gegeven op de verstrekking van gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP)

  Besluit: Agenderen voor het eerstvolgende algemeen overleg Basisregistratie Personen (BRP) dat op een nog nader te bepalen tijdstip zal plaatsvinden.

  32761-157 Toezegging gedaan tijdens het Algemeen Overleg Paspoorten en eID/ BRP op 7 november 2019 over de wijze waarop invulling wordt gegeven op de verstrekking van gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP)

 • Afschrift brief Nationale ombudsman aan minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie m.b.t. telefonische toegankelijkheid van de overheid

 • WOB-verzoeken Bureau ICT-toetsing (BIT)

  Te behandelen:

  26643-655 Brief regering d.d. 20 december 2019 - R.W. Knops, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesWOB-verzoeken Bureau ICT-toetsing (BIT)

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  26643-655 WOB-verzoeken Bureau ICT-toetsing (BIT)

 • Onderzoek "Toezicht op gebruik van algoritmen door de overheid"

  Te behandelen:

  26643-657 Brief regering d.d. 20 december 2019 - R.W. Knops, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesOnderzoek "Toezicht op gebruik van algoritmen door de overheid"

  Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Digitale overheid, na ontvangst van de kabinetsreactie die de Kamer voor 1 april 2020 zal ontvangen.

  26643-657 Onderzoek "Toezicht op gebruik van algoritmen door de overheid"

  Bijlage

  Onderzoek Toezicht op het gebruik van algoritmen door de overheid

 • Samenvoeging van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum

  Te behandelen:

  35344 Wetgeving d.d. 20 november 2019 - R.W. Knops, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesSamenvoeging van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 6 februari 2020 te 14.00 uur.

  2019D47326 35344 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake samenvoeging van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum

  35344-1 Koninklijke boodschap

  35344-2 Voorstel van wet

  35344-3 Memorie van toelichting

  35344-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

 • Splitsing van de gemeente Haaren

  Te behandelen:

  35345 Wetgeving d.d. 20 november 2019 - R.W. Knops, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesSplitsing van de gemeente Haaren

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 6 februari 2020 te 14.00 uur.

  2019D47335 35345 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake splitsing van de gemeente Haaren

  35345-1 Koninklijke boodschap

  35345-2 Voorstel van wet

  35345-3 Memorie van toelichting

  35345-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport inzake splitsing van de gemeente Haaren

 • ProDemos - eerste stappen naar integraal verbeterplan

  Te behandelen:

  31475-23 Brief regering d.d. 9 januari 2020 - R.W. Knops, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesProDemos - eerste stappen naar integraal verbeterplan

  Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd nog te plannen algemeen overleg ProDemos. De voor het AO Bestuurlijke organisatie etc. geagendeerde stukken betreffende ProDemos, zullen van de agenda van dat AO worden gehaald.

  31475-23 ProDemos - eerste stappen naar integraal verbeterplan

  Bijlage

  Afschrift brief ProDemos

 • Stand van zaken m.b.t. rechtspositie politieke ambtsdragers (Dijkstalwetgeving)

  Te behandelen:

  28479-81 Brief regering d.d. 9 januari 2020 - R.W. Knops, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStand van zaken m.b.t. rechtspositie politieke ambtsdragers (Dijkstalwetgeving)

  Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Rechtspositie politieke ambtsdragers.

  2020D01808 Aan minister BZK - stand van zaken tav de adviescommisie politieke ambtsdragers

  28479-81 Stand van zaken m.b.t. rechtspositie politieke ambtsdragers (Dijkstalwetgeving)

 • Reactie op verzoek commissie over het artikel in de NRC van de Nationale ombudsman over de Omgevingswet

  Te behandelen:

  33118-128 Brief regering d.d. 18 december 2019 - S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en WonenReactie op verzoek commissie over het artikel in de NRC van de Nationale ombudsman over de Omgevingswet

  Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Omgevingswet op 15 januari jl.

  33118-128 Reactie op verzoek commissie over het artikel in de NRC van de Nationale ombudsman over de Omgevingswet

 • Antwoorden op nadere vragen commissie over wijziging van het Bouwbesluit 2012 en van enkele andere besluiten inzake de implementatie van de tweede herziening van de richtlijn energieprestatie gebouwen (Kamerstuk 32757-157)

  Te behandelen:

  32757-159 Brief regering d.d. 19 december 2019 - R.W. Knops, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesAntwoorden op vragen commissie over de antwoorden op vragen commissie over wijziging van het Bouwbesluit 2012 en van enkele andere besluiten inzake de implementatie van de tweede herziening van de richtlijn energieprestatie gebouwen

  Besluit: Aanmelden voor een VSO Wijziging van het Bouwbesluit 2012 en van enkele andere besluiten inzake de implementatie van de tweede herziening van de richtlijn energieprestatie gebouwen (Kamerstuk 32757-157)

  32757-159 Verslag van een schriftelijk overleg over de antwoorden op vragen commissie over wijziging van het Bouwbesluit 2012 en van enkele andere besluiten inzake de implementatie van de tweede herziening van de richtlijn energieprestatie gebouwen

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Uitvoering van de motie van het lid Beckerman over overleg met de NAM over het aanvullen van financiën voor de versterking van scholen

  Te behandelen:

  33529-717 Brief regering d.d. 19 december 2019 - R.W. Knops, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesUitvoering van de motie van het lid Beckerman over overleg met de NAM over het aanvullen van financiën voor de versterking van scholen (Kamerstuk 35300-XIII-48)

  Besluit: Voortouw ligt bij de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat.

  33529-717 Uitvoering van de motie van het lid Beckerman over overleg met de NAM over het aanvullen van financiën voor de versterking van scholen (Kamerstuk 35300-XIII-48)

 • Uitvoering van de motie van het lid Beckerman c.s. over een toereikende verhuiskostenvergoeding

  Te behandelen:

  33529-716 Brief regering d.d. 19 december 2019 - R.W. Knops, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesUitvoering van de motie van het lid Beckerman c.s. over een toereikende verhuiskostenvergoeding

  Besluit: Voortouw ligt bij de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat.

  33529-716 Uitvoering van de motie van het lid Beckerman c.s. over een toereikende verhuiskostenvergoeding

 • Reparatie verhuurderheffing bij gedeeld genot

  Te behandelen:

  27926-315 Brief regering d.d. 20 december 2019 - S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en WonenReparatie verhuurderheffing bij gedeeld genot

  Er is een fout opgetreden

  Deze informatie kan niet worden geladen.

  Onze excuses voor het ongemak.

 • Invoeringsdatum BENG-eisen/ NTA 8800 / vernieuwing energielabel naar 1 januari 2021

  Te behandelen:

  30196-695 Brief regering d.d. 9 januari 2020 - R.W. Knops, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesInvoeringsdatum BENG-eisen/ NTA 8800 / vernieuwing energielabel naar 1 januari 2021

  Er is een fout opgetreden

  Deze informatie kan niet worden geladen.

  Onze excuses voor het ongemak.

 • Reactie op verzoek commissie over een planningsoverzicht voor het jaar 2020 m.b.t. tot wetsvoorstellen, brieven, rapportages en dergelijk

  Te behandelen:

  35300-VII-89 Brief regering d.d. 11 december 2019 - R.W. Knops, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesReactie op verzoek commissie over een planningsoverzicht voor het jaar 2020 m.b.t. tot wetsvoorstellen, brieven, rapportages en dergelijk

  Besluit: Het ministerie BZK zal worden verzocht om een meer gestructureerd, naar onderwerp uitgesplitst, planningsoverzicht voor het jaar 2020 toe te zenden.

  Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over de planning van werkzaamheden.

  35300-VII-89 Reactie op verzoek commissie over een planningsoverzicht voor het jaar 2020 m.b.t. tot wetsvoorstellen, brieven, rapportages en dergelijk

  Bijlage

  Planningsoverzicht vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (2020)

 • Voorbereidingsgroep parlementair onderzoek oorzaken van problemen bij uitvoeringsorganisaties

 • Debatten en dertigledendebatten op BiZa terrein

  Details

  14, 15 en 16 januari (week 3)

  • VAO Woningcorporaties/Evaluatie van de woningwet en het huurakkoord (AO d.d. 12/12)
  • 35 284 (Wijziging van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken teneinde die beperkingen beter kenbaar te maken)

  21, 22 en 23 januari (week 4)

  • VAO Energiebesparing/energieprestatie gebouwen (AO d.d. 12/12)
  • 35 047-(R2018) (Wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische indentificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregiser reisdocumenten)
  • 34972 (Wet digitale overheid)

  28, 29 en 30 januari (week 5)

  • VAO Bouwopgave (AO d.d. 11/12)

  Te agenderen debatten

  • 2. 
   Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen (Beckerman) (24 mei 2018)
  • 4. 
   Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (3 juli 2018)
  • 16. 
   Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (28 november 2018)
  • 30. 
   Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp) (5 februari 2019)
  • 31. 
   Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid (Middendorp) (14 februari 2019)
  • 36. 
   Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (14 maart 2019)
  • 39. 
   Debat over uitspraken van de president van de Nederlandsche Bank over het tekort aan woningen (Ronnes) (2 april 2019)
  • 56. 
   Debat over het tekort aan betaalbare middenhuur- en koopwoningen (Van Eijs) (28 november 2019)
  • 67. 
   Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (22 mei 2019)
  • 85. 
   Debat over het aantal daklozen in Nederland (Smeulders) (minister BZK, staatssecretaris VWS) (3 september 2019)
  • 91. 
   Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (5 september 2019)

  Dertigledendebatten

  • 7. 
   Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (11 oktober 2018)
  • 12. 
   Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (22 november 2018)
  • 36. 
   Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) (12 maart 2019)
  • 48. 
   Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (16 april 2019)
 • Overzicht geplande BiZa-activiteiten (ter informatie)

  Details

  wo 15-01-2020 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Omgevingswet

  do 16-01-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken

  do 16-01-2020 14.00 - 14.00Inbreng schriftelijk overleg Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (twintigste tranche) (TK 32127-236)

  do 16-01-2020 14.00 - 14.00Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met de aanpak van ongewenste neveneffecten van toeristische verhuur van woonruimte (Wet toeristische verhuur van woonruimte) (TK 35353)

  do 16-01-2020 16.00 - 16.00 Inbreng schriftelijk overleg Overzicht afspraken in relatie tot Artikel 2 Financiële verhoudingswet

  do 16-01-2020 16.00 - 17.00 Technische briefing Technische briefing door ambtenaren van het ministerie BZK over bouwlocatie Valkenburg (Zuid-Holland)

  do 23-01-2020 14.00 - 14.00Inbreng schriftelijk overleg Initiatiefnota van het lid Sneller over het recht van burgeramendement (TK 35340)

  do 23-01-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Toezeggingen naar aanleiding van het Algemeen Overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) van 26 juni 2019 (TK 35300-VII-94)

  do 23-01-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

  do 23-01-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Voorhang van het besluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (TK 32757-158)

  wo 29-01-2020 10.00 - 12.45 Hoorzitting / rondetafelgesprek (On)betaalbaar wonen voor middeninkomens

  wo 29-01-2020 13.00 - 14.00 Technische briefing Technische briefing door Tilburg University over een institutioneel-vergelijkende studie* van bindend-correctieve referendumdesigns in het buitenland, en hoe deze relevant zijn voor de discussie over het bindend-correctief referendum in Nederland

  wo 29-01-2020 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Woondeals

  do 30-01-2020 09.30 - 10.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (Gewijzigd tijdstip i.v.m. ambassadeursconferentie)BiZaGepland

  do 30-01-2020 13.30 - 15.30 Algemeen overleg Huis voor Klokkenluiders

  do 30-01-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces)

  do 30-01-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Afwijzing van het recht op huurtoeslag

  wo 05-02-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt

  wo 05-02-2020 14.00 - 14.45 Technische briefing Technische briefing over de derde voortgangsrapportage inzake werking van de WIV 2017 door de CTIVD

  wo 05-02-2020 14.45 - 15.30 Technische briefing Technische briefing over het CTIVD-rapport Cornelius Haga Lyceum door de CTIVD

 • Voortzetting Overzicht geplande BiZa-activiteiten (ter informatie)

  Details

  do 06-02-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie

  do 06-02-2020 14.00 - 16.00 Hoorzitting / rondetafelgesprek Gesprek met een delegatie van het 'Moscow Project' over buitenlandse beïnvloeding van verkiezingen en de bestendigheid van de democratie

  wo 12-02-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving

  do 13-02-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken

  do 13-02-2020 13.00 - 15.00 Algemeen overleg Discriminatie

  vr 14-02-2020 10.00 - 19.00 Werkbezoek Werkbezoek inzake Grensoverschrijdende samenwerking Vlaanderen-Zeeland en Baarle Hertog/Nassau

  wo 19-02-2020 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Novi

  wo 19-02-2020 13.00 - 15.30 Algemeen overleg Functioneren rijksdienst

  do 05-03-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken

  do 05-03-2020 13.00 - 15.30 Algemeen overleg Bestuurlijke organisatie, democratie en gemeenschappelijke regelingen

  ma 09-03-2020 13.30 - 16.30 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (35232)

  wo 11-03-2020 13.00 - 15.00 Algemeen overleg Grensoverschrijdende samenwerking

  ma 16-03-2020 13.30 - 16.30 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Smeulders (GroenLinks) over Marktwerking uit de huursector (35178)

  do 19-03-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken

  zo 22-03 t/m ma 23-03 Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

  wo 25-03-2020 10.30 - 12.30 Algemeen overleg Kiesrecht

  do 26-03-2020 13.30 - 15.30 Algemeen overleg Desinformatie en digitale inmenging

  do 02-04-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken

  do 16-04-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken

  do 14-05-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken

  do 28-05-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken

  do 11-06-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken

  do 25-06-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken

  do 02-07-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken

  Besluit: het algemeen overleg Grensoverschrijdende samenwerking zal niet worden gecombineerd met het AO Belasting- en sociale zekerheidspositie van grensarbeiders van de commissie Financien. Het AO Grensoverschrijdende samenwerking blijft staan op 11 maart 2020 van 13.00-15.00 uur

  Besluit: het lid Den Boer (D66) meldt zich af voor het werkbezoek aan Europese instellingen op 22 en 23 maart 2020. De commissie EU zal ook inventariseren binnen hun eigen commissie.

 • Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

  Details

  Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester

  Algemeen overleg Bevolkingsdaling en krimp

  Algemeen overleg Bouwopgave

  Algemeen overleg Bouwregelgeving

  Algemeen overleg Financiële verhoudingen (voorjaar 2020)

  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”

  Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)

  Algemeen overleg IVD

  Algemeen overleg Nog te bepalen algemeen overleg (Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)?)

  Hoorzitting / rondetafelgesprek Positie en (democratische) legitimatie van regionale samenwerkingsverbanden in Nederland

  Algemeen overleg Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit algemeen overleg, desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen)

  Algemeen overleg Renovatie Binnenhof

  Algemeen overleg Rijkvastgoed

  Hoorzitting / rondetafelgesprek Rondetafelgesprek met diverse (grens) regio's (in te plannen in het voorjaar van 2020 en voor het nog te plannen AO Grensoverschrijdende samenwerking)

  Hoorzitting / rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied' (de commissie heeft besloten om dit rtg pas in te plannen na ontvangst van de aangekondigde brief van de minister)

  Inbreng schriftelijk overleg Stand van zaken Friese taalbeleid (BFTK) (in te plannen na ommekomst van de brief over het Friese taal beleid)

  Hoorzitting / rondetafelgesprek Veiligheid stadions en andere publieke gebouwen (dit rondetafelgesprek is tot nader order uitgesteld totdat het onderzoeksrapport van de OvV over het instorten van het AZ-dak is gepubliceerd)

  Algemeen overleg Volkshuisvestelijke en de ruimtelijk ordeningsaspecten m.b.t. het standplaatsenbeleid, vakantieparken en handhaving kraakverbod

  Algemeen overleg Wet normering topinkomens

  Technische briefing Circulair Bouwen

  Besluit: de commissie besluit om het rondetafelgesprek positie en (democatische) legitimatie van regionale samenwerkingsverbanden in Nederland in te plannen. De volgende pv zal er een voorstel worden ingediend.

  Besluit: er zal navraag worden gedaan bij het ministerie BZK naar de stand van zaken t.a.v. de adviescommissie Politieke ambtsdragers die minister voornemens was in het leven te roepen.

  Besluit: de commissie besluit om het rondetafelgesprek met diverse (grens) regio's in te plannen vóór het AO Grensoverschrijdende samenwerking op 11 maart 2020.

  Besluit: de commissie besluit om te zijner tijd een algemeen overleg BRP in te plannen.

 • Verzoek van het lid Van der Molen om een gesprek in te plannen met de bewindspersonen BiZa over commissie gerelateerde onderwerpen (waaronder de behandeling en uitvoering van moties)

  Te behandelen:

  2019Z25846 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 19 december 2019 - H. van der Molen, Tweede KamerlidVerzoek van het lid Van der Molen om een gesprek in te plannen met de bewindspersonen BiZa over commissie gerelateerde onderwerpen (waaronder de behandeling en uitvoering van moties)

  Besluit: Het ministerie BZK zal worden verzocht om een meer gestructureerd, naar onderwerp uitgesplitst, planningsoverzicht voor het jaar 2020 toe te zenden.

  Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over de planning van werkzaamheden.

  2020D01806 Aan minister BZK - Het ministerie BZK zal worden verzocht om een meer gestructureerd, naar onderwerp uitgesplitst, planningsoverzicht voor het jaar 2020 toe te zenden.

Bijlagen


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)

Deze vaste Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met constitutionele zaken, binnenlands bestuur, overheidspersoneelsbeleid, het koninklijk huis en zaken betreffende het ministerie van Algemene Zaken.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

3.

Meer over...

Terug naar boven