r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EP-leden veroordelen criminalisering van seksuele voorlichting in Polen

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 14 november 2019.

In een resolutie die vandaag werd gestemd uiten EP-leden hun diepe bezorgdheid over een Pools wetsontwerp waardoor leraren die seksuele voorlichting geven in de gevangenis kunnen belanden.

In de tekst die met 471 stemmen voor, 128 tegen en 57 onthoudingen is aangenomen, bekritiseren de Europarlementariërs een wetsontwerp dat seksuele voorlichting aan minderjarigen in Polen strafbaar stelt en leraren een gevangenisstraf van maximaal drie jaar kan opleggen. Er ligt ook een voorstel op tafel om deze straf naar vijf jaar te verhogen.

Het wetsontwerp beoogt een reeds bestaande Poolse anti-pedofilie wet te wijzigen.

Het Europees Parlement veroordeelt de recente ontwikkelingen in Polen die erop gericht zijn verkeerde informatie te verspreiden en seksuele voorlichting te stigmatiseren en te verbieden. De EP -leden roepen het Poolse parlement op het wetsontwerp te verwerpen. Het voorstel is de meest recente poging om seksuele en reproductieve rechten, waaronder toegang tot abortus, in Polen te beperken.

Beter onderwijs beschermt jongeren tegen misbruik

De EP-resolutie spoort alle lidstaten aan om uitgebreide, op leeftijd afgestemde seksuele en relationele voorlichting voor jongeren op school in te voeren. Daarnaast stelt de tekst dat een gebrek aan informatie en voorlichting over seks en seksualiteit de veiligheid en het welzijn van jongeren in gevaar brengt en hen kwetsbaarder maakt voor seksuele uitbuiting, misbruik en geweld, inclusief misbruik op internet zoals cybergeweld, cyberpesten en wraakporno.

De EP-leden benadrukken dat educatie van jongeren over gendergelijkheid, instemming en wederzijds respect kan helpen genderstereotypen, homofobie, transfobie en gendergerelateerd geweld te voorkomen en te bestrijden.

De resolutie stelt verder dat er een belangrijke rol voor maatschappelijke organisaties is weggelegd voor het geven van seksuele voorlichting en dringt aan op adequate EU-financiering van deze experts, hetzij via het programma "Rechten en waarden" voor 2021-2027, hetzij via andere EU-projecten. Ook wordt de Raad opgeroepen om het Poolse wetsontwerp te behandelen in de hoorzittingen die in het kader van artikel 7, lid 1, worden gehouden.


Terug naar boven