r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

European Economic Area Council, 19 November 2019, Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 19 november 2019
plaats Brussel, België

Voornaamste agendapunten

52e zitting van de Raad van de Europese Economische Ruimte (EER), 19 november 2019

De EER-Raad zal zich buigen over het algemeen functioneren van de EER-Overeenkomst.

Ook zal hij een oriënterend debat houden over de eengemaakte markt na 2019.

Naar verwachting zal de EER-Raad conclusiesaannemen over:

  • het 25-jarig bestaan van de EER-Overeenkomst
  • de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU en de EER-Overeenkomst
  • samenwerking in de EER
  • de ontwikkeling van de eengemaakte markt
  • opneming van voor de EER relevante EU‑wetgeving
  • EU-programma's
  • de sociale dimensie
  • milieubescherming, energie en klimaatverandering
  • het financieel mechanisme van de EER en Noorwegen
  • de handel in landbouwproducten

De bijeenkomst zal door Guðlaugur Þór Þórðarson, minister van Buitenlandse Zaken van IJsland, worden voorgezeten. Namens het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie zal Pekka Haavisto, minister van Buitenlandse Zaken van Finland, als covoorzitter optreden. Van de EER-EVA-staten zullen Ine Eriksen Søreide, minister van Buitenlandse Zaken van Noorwegen, en Sabine Monauni, ambassadeur van Liechtenstein bij de EU, aanwezig zijn.

Wat is de EER‑Raad?

De EER-Raad komt tweemaal per jaar op ministerieel niveau bijeen en geeft politieke sturing aan de ontwikkeling van de EER‑Overeenkomst. De EER‑EVA‑staten worden in de EER‑Raad vertegenwoordigd door hun respectieve ministers van Buitenlandse of Europese Zaken. De Europese Unie wordt vertegenwoordigd door het roulerende voorzitterschap van de Raad van de EU en door vertegenwoordigers van de Europese Dienst voor extern optreden en de Europese Commissie.


1.

Meer over...

Terug naar boven