r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer), gepubliceerd op maandag 11 november 2019.

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Op woensdag 13 november spreken de leden van de vaste commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een algemeen overleg met minister Schouten over de Landbouw- en Visserijraad van 18 november aanstaande. De Raad zal in het teken staan van een discussie over de milieu-en klimaataspecten van het toekomstige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Ook zal de Raad de voorstellen van de Europese Commissie bespreken voor een verlenging van een jaar van het huidige Gemeenschappelijke Landbouwbeleid om te zorgen voor een goede transitie tussen de twee meerjarige landbouwprogramma’s. De leden zullen de minister vragen stellen over de Nederlandse inzet voor versterkte aandacht voor klimaat in het landbouwbeleid, zoals over de verplichting om bepaalde klimaatregelingen op te nemen in het landbouwbeleid en over eventuele uitzonderingen of versimpelde regimes voor de kleine landbouwbedrijven.

  • 13/11: Algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad

Terug naar boven