r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Schriftelijk overleg over de EU-Jeugd-, Cultuur- en Sportraad

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer), gepubliceerd op maandag 11 november 2019.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Op dinsdag 12 november leveren de leden van de vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hun input voor het schriftelijk overleg met minister Van Engelshoven en minister Bruins over de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport (OJCS)-Raad van 21-22 november aanstaande in Brussel.

De OJCS-Raad zal dit keer ingaan op de componenten jeugd, cultuur en sport. Op 21 november spreekt de Raad eerst over cultuur. De cultuurdimensie van duurzame ontwikkelingen en het concurrentievermogen van de Europese audiovisuele sector worden besproken. Vervolgens komt sport aan bod, waar de Raad het zal hebben over veiligheid van kinderen, bestrijding van corruptie en goed bestuur in het sportdomein. Op 22 november spreekt de Raad over jeugd. De Raad behandelt de onderwerpen digitaal jongerenwerk, opleiding en training van jongerenwerkers en de relatie tussen klimaatveranderingen en jongeren en jongerenwerk.

Op beide dagen zal het inkomende Kroatisch voorzitterschap een toelichting geven op hun werkprogramma voor de eerste helft van 2020. Naar verwachting zullen ook de plannen van inkomend Commissievoorzitter Von der Leyen en kandidaat-Eurocommissaris Mariya Gabriel (onderwijs, onderzoek, innovatie en jeugd) aan de orde komen tijdens de besprekingen.

  • 12/11: Schriftelijk overleg OJCS-Raad

Terug naar boven