r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Venezuela: Council renews sanctions until 14 November 2020

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 11 november 2019.

In het licht van de huidige politieke, economische, sociale en humanitaire crisis in Venezuela met voortdurend optreden dat de democratie, de rechtsstaat en de eerbiediging van de mensenrechten ondermijnt, heeft de Raad de beperkende maatregelen tegen Venezuela met een jaar verlengd, tot en met 14 november 2020. De maatregelen omvatten een embargo op wapens en uitrusting voor binnenlandse repressie, naast een reisverbod en een bevriezing van tegoeden voor 25 op een lijst geplaatste personen in officiële functies die verantwoordelijk zijn voor schendingen van de mensenrechten en/of voor het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Venezuela.

Deze maatregelen moeten democratisch gedragen oplossingen bevorderen, zodat het land politiek stabieler wordt en het de dringende behoeften van de bevolking kan lenigen. De gerichte maatregelen zijn flexibel en omkeerbaar, en zo opgezet dat de Venezolaanse bevolking er niet door wordt geraakt.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven