r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Tweede Kamer, Den Haag

Tweede Kamer plenaire zaal
datum 12 november 2019
plaats Den Haag
locatie Gebouw Tweede Kamer Toon locatie
zaal plenaire zaal Tweede Kamer
organisatie Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer)

14:00 uur - Vragenuur

Te behandelen zaken:

2019Z21797 Mondelinge vragen d.d. 12 november 2019 - J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Het verstoren van de bijeenkomst van actiegroep Kick Out Zwarte Piet (Nos.nl, 8 november 2019)

2019Z21798 Mondelinge vragen d.d. 12 november 2019 - A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Het bericht dat Turkije IS’ers gaat terugsturen (Telegraaf.nl, 8 november 2019)

2019Z21799 Mondelinge vragen d.d. 12 november 2019 - J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid

Ontslagvergoedingen voor falende werknemers (FD, 7 november 2019)

15:00 uur - Stemmingen

Te behandelen zaken:

Stemmingen: Overige moties ingediend bij het debat over de burgerdoden bij een Nederlandse luchtaanval in Irak in 2015

 • 27925-665 Motie d.d. 5 november 2019 - S. Karabulut, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Karabulut over meer transparantie over burgerslachtoffers door wapeninzet

 • 27925-666 Motie d.d. 5 november 2019 - J.W.M. Kerstens, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Kerstens over een standaardcompensatie voor de burgerslachtoffers

 • 27925-667 Motie d.d. 5 november 2019 - S. Öztürk, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Öztürk over ontheffing van de voormalige minister van Defensie uit haar VN-functie

 • 27925-671 Motie d.d. 12 november 2019 - S. Belhaj, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van de leden Belhaj en Voordewind over een vrijwillige schadevergoeding voor de nabestaanden (t.v.v. 27925-668)

 • 27925-669 Motie d.d. 5 november 2019 - S. Belhaj, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Belhaj over maximale transparantie over burgerslachtoffers bij luchtaanvallen

Stemmingen: Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020

 • 35300-X-19 Motie d.d. 7 november 2019 - R. de Roon, Tweede Kamerlid

Motie van het lid De Roon over zelfstandig beslissen over aanbesteden van Defensieprojecten

 • 35300-X-20 Motie d.d. 7 november 2019 - R. de Roon, Tweede Kamerlid

Motie van het lid De Roon over de inzet van de Reaper-drones

 • 35300-X-21 Motie d.d. 7 november 2019 - R. de Roon, Tweede Kamerlid

Motie van het lid De Roon over beëindigen van alle activiteiten gericht op het werven van personen met een buitenlandse nationaliteit

 • 35300-X-22 Motie d.d. 7 november 2019 - R. de Roon, Tweede Kamerlid

Motie van het lid De Roon over afschaffing van de Regeling faciliteiten Turkse dienstplicht Defensie-ambtenaren

 • 35300-X-23 Motie d.d. 7 november 2019 - A. Bosman, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Bosman c.s. over bewapening voor de Reaper

 • 35300-X-24 Motie d.d. 7 november 2019 - L.I. Diks, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Diks over het individueel checken van gegevens bedoeld voor buitenlandse veiligheidsdiensten

 • 35300-X-25 Motie d.d. 7 november 2019 - L.I. Diks, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Diks over afzien van het verspreiden van nepnieuws voor militaire doeleinden

 • 35300-X-26 Motie d.d. 7 november 2019 - M.J.F. van Helvert, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Helvert c.s. over gebruikmaken van rijksbreed beschikbaar gestelde middelen voor klimaatdoelen

 • 35300-X-27 Motie d.d. 7 november 2019 - M.J.F. van Helvert, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Helvert c.s. over verder invulling geven aan het nationaal plan bij de NAVO

 • 35300-X-28 Motie d.d. 7 november 2019 - S. Karabulut, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Karabulut c.s. over beschikbaar stellen van details over de inzet van F-16's boven Irak en Syrië

 • 35300-X-29 Motie d.d. 7 november 2019 - S. Karabulut, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Karabulut over een jaarlijks rondetafelgesprek over operaties in het kader van artikel 100-missies

 • 35300-X-30 Motie d.d. 7 november 2019 - S. Karabulut, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Karabulut over niet voldoen aan de wens om 2% van het bbp te besteden aan de Defensiebegroting

 • 35300-X-31 Motie d.d. 7 november 2019 - S. Karabulut, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Karabulut en Kwint over de middelen voor de onderzeeboten inzetten om het lerarentekort aan te pakken

 • 35300-X-45 Motie d.d. 12 november 2019 - S. Belhaj, Tweede Kamerlid

Nader gewijzigde motie van de leden Belhaj c.s. over het beschermingsbeleid voor tolken (t.v.v. 35300-X-32)

 • 35300-X-33 Motie d.d. 7 november 2019 - J.W.M. Kerstens, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Kerstens over efficiënte verbetermaatregelen voor de Koninklijke Militaire Academie

 • 35300-X-34 Motie d.d. 7 november 2019 - J.W.M. Kerstens, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Kerstens over een nieuw functie- en beloningsgebouw voor Defensie

 • 35300-X-35 Motie d.d. 7 november 2019 - J.W.M. Kerstens, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Kerstens over middelen uit RVU-boetes ten goede laten komen aan Defensiemedewerkers

 • 35300-X-36 Motie d.d. 7 november 2019 - J.W.M. Kerstens, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Kerstens over veteranenontmoetingscentra

 • 35300-X-37 Motie d.d. 7 november 2019 - J.W.M. Kerstens, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Kerstens over de schaderegeling chroom-6

 • 35300-X-38 Motie d.d. 7 november 2019 - J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Voordewind c.s. over voormalige Turkse delen van het F-35-programma naar Nederland halen

 • 35300-X-39 Motie d.d. 7 november 2019 - C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Stoffer over prioriteit geven aan een zo spoedig mogelijke implementatie van GrIT

 • 35300-X-40 Motie d.d. 7 november 2019 - C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Stoffer en Bosman over mogelijkheden om een groter aantal F-35's aan te schaffen bij een afnemende stukprijs

 • 35300-X-41 Motie d.d. 7 november 2019 - S. Öztürk, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Öztürk over een fonds voor burgerslachtoffers

 • 35300-X-42 Motie d.d. 7 november 2019 - S. Öztürk, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Öztürk over geen cyberoorlog zonder expliciete parlementaire goedkeuring

Stemmingen: Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020

 • 35300-VIII-32 Motie d.d. 7 november 2019 - A. Kops, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Kops en Beertema over parttimers in het primair en voortgezet onderwijs bewegen om meer uren les te geven

 • 35300-VIII-33 Motie d.d. 7 november 2019 - A. Kops, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Kops en Beertema over een voltijdbonus van 5% per kwartaal

 • 35300-VIII-34 Motie d.d. 7 november 2019 - A. Kops, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Kops en Beertema over politieke neutraliteit als component binnen lerarenopleidingen

 • 35300-VIII-35 Motie d.d. 7 november 2019 - A. Kops, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Kops c.s. over visumaanvragen van Chinese en Iraanse studenten door de MIVD laten beoordelen

 • 35300-VIII-36 Motie d.d. 7 november 2019 - A. Kops, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Kops c.s. over een einde maken aan schoolbezoeken aan moskeeën

 • 35300-VIII-37 Motie d.d. 7 november 2019 - R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Rudmer Heerema en Rog over financieel aantrekkelijk maken van meer uren werken

 • 35300-VIII-38 Motie d.d. 7 november 2019 - R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Rudmer Heerema en Van Meenen over een pilot met flexibele omgang met instroom en doorstroom

 • 35300-VIII-82 Motie d.d. 12 november 2019 - R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Rudmer Heerema over bij de beleidsregel LOOT behorende faciliteiten openstellen voor reguliere scholen (t.v.v. 35300-VIII-39)

 • 35300-VIII-40 Motie d.d. 7 november 2019 - R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Rudmer Heerema over een financiële voorziening voor geïndiceerde topsporttalente

 • 35300-VIII-41 Motie d.d. 7 november 2019 - R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Rudmer Heerema over sancties voor scholen en samenwerkingsverbanden die een eigen bijdrage vragen voor het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen

 • 35300-VIII-42 Motie d.d. 7 november 2019 - A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Wiersma over ruimte voor een praktijkroute en een afstandsroute

 • 35300-VIII-43 Motie d.d. 7 november 2019 - A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Wiersma en Bruins over studenten die met intellectueel eigendom een bedrijf willen starten

 • 35300-VIII-44 Motie d.d. 7 november 2019 - A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Wiersma en Van den Hul over meer instellingen toe laten treden tot de pilot voor flexstuderen

 • 35300-VIII-45 Motie d.d. 7 november 2019 - A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Wiersma c.s. over een nadere aanpak voor het profileringsfonds

 • 35300-VIII-83 Motie d.d. 12 november 2019 - A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van de leden Wiersma en Van der Molen over beleid op een gewenste instroom van buitenlandse studenten en onderzoekers (t.v.v. 35300-VIII-46)

 • 35300-VIII-84 Motie d.d. 12 november 2019 - E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Westerveld c.s. over vervolgstappen om de loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs te dichten (t.v.v. 35300-VIII-47)

 • 35300-VIII-85 Motie d.d. 12 november 2019 - E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van de leden Westerveld en Paternotte over meenemen van de alfa-, gamma- en medische wetenschappen in het investeringsfonds (t.v.v. 35300-VIII-48)

 • 35300-VIII-49 Motie d.d. 7 november 2019 - E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Westerveld en Van den Berge over de studierenteverhoging niet ten koste laten gaan van de onderwijsbegroting

 • 35300-VIII-50 Motie d.d. 7 november 2019 - E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Westerveld over het activeren van de stille reserve

 • 35300-VIII-51 Motie d.d. 7 november 2019 - M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Rog c.s. over versoberen van de bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen en werkloze leraren weer voor de klas krijgen

 • 35300-VIII-52 Motie d.d. 7 november 2019 - M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Rog en Van Meenen over onderzoek naar onderwijstijd van leerlingen en leraren in het funderend onderwijs

 • 35300-VIII-53 Motie d.d. 7 november 2019 - M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Rog en Bruins over vergroten van de instroom op de pabo

 • 35300-VIII-54 Motie d.d. 7 november 2019 - M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Rog c.s. over aanpassen van de regelgeving voor de studievoucher

 • 35300-VIII-55 Motie d.d. 7 november 2019 - M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Rog en Rudmer Heerema over differentiatie op de pabo

 • 35300-VIII-56 Motie d.d. 7 november 2019 - A. Kuik, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Kuik en Smals over overleg met werkgevers over een startkwalificatie van voortijdig schoolverlaters

 • 35300-VIII-57 Motie d.d. 7 november 2019 - A. Kuik, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Kuik en Bruins over meesteropleidingen introduceren in het bekostigde onderwijsstelsel

 • 35300-VIII-86 Motie d.d. 12 november 2019 - J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Kwint over het wegnemen van belemmeringen bij het oprichten van scholen voor speciaal onderwijs (t.v.v. 35300-VIII-58)

 • 35300-VIII-59 Motie d.d. 7 november 2019 - J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Kwint over het afschaffen van de functiemix in het mbo

 • 35300-VIII-60 Motie d.d. 7 november 2019 - F.W. Futselaar, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Futselaar over verhogen van de kwijtschelding voor studenten met een functiebeperking

 • 35300-VIII-61 Motie d.d. 7 november 2019 - F.W. Futselaar, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Futselaar over niet uitvoeren van de herverdeling van middelen conform het rapport-Van Rijn

 • 35300-VIII-62 Motie d.d. 7 november 2019 - P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Meenen c.s. over de facilitering van studentenraden

 • 35300-VIII-63 Motie d.d. 7 november 2019 - P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Meenen over brede scholen ruimte bieden om peuter/kleutergroepen te vormen

 • 35300-VIII-87 Motie d.d. 12 november 2019 - J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van de leden Paternotte en Wiersma over de wegingsfactor van studieleningen bij hypotheken (t.v.v. 35300-VIII-64)

 • 35300-VIII-65 Motie d.d. 7 november 2019 - J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Paternotte en Bruins over het geïnvesteerde budget ongemoeid laten bij aanpassing van het leenstelsel

 • 35300-VIII-66 Motie d.d. 7 november 2019 - J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Paternotte en Bisschop over overleg met NWO over tweejaarlijkse aanvraagrondes voor consortia

 • 35300-VIII-67 Motie d.d. 7 november 2019 - K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van den Hul c.s. over de effecten op kansengelijkheid als gevolg van het lerarentekort inzichtelijk maken

 • 35300-VIII-68 Motie d.d. 7 november 2019 - K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van den Hul over niet korten op de medische, alfa- en gamma-studies voordat het onderzoek naar de bekostiging is afgerond

 • 35300-VIII-69 Motie d.d. 7 november 2019 - K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van den Hul c.s. over het opnemen van de bezuiniging van 226 miljoen euro in de rijksbrede taakstelling

 • 35300-VIII-70 Motie d.d. 7 november 2019 - E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Bruins c.s. over studenten weer meenemen in de jaarlijkse koopkrachtberekeningen van het Nibud

 • 35300-VIII-71 Motie d.d. 7 november 2019 - L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Raan over een toezichthoudende rol voor de onderwijsinspectie bij onderwijselementen georganiseerd door bedrijven

 • 35300-VIII-72 Motie d.d. 7 november 2019 - L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Raan over waarschuwen van scholen voor lesmateriaal van jagers

 • 35300-VIII-73 Motie d.d. 7 november 2019 - L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Raan en Wassenberg over oormerken van BPRC-onderzoeksbudget voor proefdiervrije onderzoeks- en testmethoden

 • 35300-VIII-74 Motie d.d. 7 november 2019 - L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Raan over aansluiting van het agrarisch onderwijs bij de omslag naar kringlooplandbouw

 • 35300-VIII-75 Motie d.d. 7 november 2019 - R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Bisschop en Rog over meer maatwerk bieden ten aanzien van bevoegdheden voor het werken met het jonge kind

 • 35300-VIII-88 Motie d.d. 12 november 2019 - R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Bisschop c.s. over betere informatievoorziening over de positie van ouders en kinderen bij de vrijstelling wegens gewetensbezwaren (t.v.v. 35300-VIII-76)

 • 35300-VIII-77 Motie d.d. 7 november 2019 - T. Kuzu, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Kuzu over een verkenning naar een flexibele ov-jaarkaart

 • 35300-VIII-78 Motie d.d. 7 november 2019 - T. Kuzu, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Kuzu over een systeem met een fatsoenlijke basisbeurs

 • 35300-VIII-89 Motie d.d. 12 november 2019 - T. Kuzu, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Kuzu over een evenwichtige man-vrouwverhouding bij leerkrachten (t.v.v. 35300-VIII-79)

Stemmingen: Aangehouden motie ingediend bij het debat over omgaan met de gevolgen van aanhoudende droogteStemmingen: Aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over de begrotingsonderdelen Personeel en Materieel van de begroting van het ministerie van Defensie voor het jaar 2020

 • 35300-X-10 Motie d.d. 30 oktober 2019 - S. Belhaj, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Belhaj over de voor- en nadelen van een alternatieve financiering van een nog te starten materieelproject

15:30 uur - Regeling van werkzaamheden

16:00 uur - Pakket Belastingplan 2020**, + Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (35241) + Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (35255) (1e termijn Kamer)

Te behandelen zaken:

Beantwoording van vragen uit het verslag Belastingplan 2020 over de woningmarkt

 • 32847-575 Brief regering d.d. 5 november 2019 - S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en Wonen

Beantwoording van vragen uit het verslag Belastingplan 2020 over de woningmarkt


Inhoud

1.

Plenaire vergadering Tweede Kamer

2.

Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer)

Gebouw Tweede Kamer in Den Haag
Bron: © Kevin Bergenhenegouwen

De Tweede Kamer is deel van de volksvertegen­woor­di­ging. Zij speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van wetten, controleert de regering en beslist over de vraag of een kabinet (of bewindspersoon) genoeg vertrouwen heeft.

De Kamer heeft 150 leden, die rechtstreeks worden gekozen door Nederlanders die 18 jaar en ouder zijn. De Tweede Kamer is een Hoog College van Staat.

3.

Taak

De rol in het wetgevingsproces is dat de Tweede Kamer door de regering ingediende wetsvoorstellen moet goedkeuren. Maar de Kamer mag deze wetsvoorstellen ook wijzigen ('amenderen'). Daarnaast heeft de Tweede Kamer het recht van initiatief: zij mag zelf wetsvoorstellen indienen.

Om de Tweede Kamer de gelegenheid te geven de regering te kunnen controleren zijn ministers verplicht alle informatie te geven waar de Tweede Kamer om vraagt. Ook hebben Tweede Kamerleden het recht vragen aan de bewindslieden te stellen, en kunnen ministers tijdens een interpellatie ter verantwoording worden geroepen. Een kabinet of bewindspersoon kan niet aanblijven zonder het vertrouwen van de Kamer te hebben. De Kamer kan het vertrouwen in een kabinet bijvoorbeeld opzeggen door het aannemen van een motie van wantrouwen.

Daarnaast heeft de Tweede Kamer een soort ombudsfunctie, mag het voordrachten doen voor enkele belangrijke functies, en speelt het een belangrijke rol bij de vorming van beleid. Door Kameruitspraken (moties) kan de Kamer de regering om iets verzoeken of een oordeel geven over het gevoerde beleid.

4.

Positie

5.

Rechten

6.

Leden

7.

Verkiezingen

8.

Organisatie

De Tweede Kamer is 'baas in eigen huis': zij bepaalt haar eigen agenda, regelt haar eigen vergaderorde, kiest haar eigen voorzitter, benoemt zelf personeel en stelt een eigen begroting op.

Vergaderingen

 

Meer over

9.

Meer over...

Terug naar boven