r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

E-handel: Raad bereikt voorlopig akkoord over nieuwe regels voor uitwisseling betalingsgegevens btw

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op vrijdag 8 november 2019.

De Raad heeft vandaag een algemene oriëntatie bereikt over een reeks regels die het gemakkelijker maken om belastingfraude bij grensoverschrijdende e-handelstransacties op te sporen.

Dankzij de nieuwe regels zullen de lidstaten de elektronisch beschikbare gegevens van betalingsdienstaanbieders zoals banken op geharmoniseerde wijze kunnen verzamelen. Daarnaast wordt een nieuw centraal elektronisch systeem voor de opslag van betalingsinformatie opgezet. Het systeem zal door nationale fraude­bestrijdings­ambtenaren worden gebruikt om de informatie verder te verwerken.

Betalingsdienstaanbieders zijn een belangrijke schakel in de online-aankoopketen. Zij beschikken over essentiële informatie waarmee zij nationale belasting­diensten kunnen helpen om btw-fraude in kaart te brengen en te bestrijden. Nu het verzamelen van en het toegang krijgen tot deze informatie geharmoniseerd is, hebben de lidstaten een krachtig instrument in handen om te controleren of btw-regels correct worden toegepast, vooral bij grensoverschrijdende e-handel.

Mika Lintilä, minister van Financiën van Finland

Concreet liggen deze nieuwe regels vast in twee wetteksten:

  • wijziging van de btw-richtlijn, waarmee vereisten worden opgelegd aan betalingsdienstaanbieders om gegevens over grensoverschrijdende e-handelstransacties bij te houden. Deze gegevens worden vervolgens onder strikte voorwaarden - ook wat betreft gegevensbescherming - ter beschikking gesteld van de nationale belastingdiensten.
  • wijziging van de verordening over administratieve samenwerking op het gebied van btw. Hierin wordt nauwkeurig beschreven hoe de nationale belastingdiensten zullen samenwerken om btw-fraude op te sporen en de naleving van btw-verplichtingen te controleren.

Deze regels vormen een aanvulling op het btw-regelgevingskader voor e-handel dat vanaf januari 2021 in werking zal treden en dat naast vereenvoudigde btw-regels voor onlinebedrijven ook nieuwe btw-verplichtingen invoert voor onlinemarktplaatsen.

Volgende stappen

Deze regels moeten, zonder verdere bespreking, formeel worden aangenomen door de Raad zodra de tekst door de juristen-vertalers is bijgewerkt.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven