r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Btw: Raad bereikt voorlopig akkoord over vereenvoudigde regels voor kleine ondernemingen

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op vrijdag 8 november 2019.

De Raad bereikte vandaag een algemene oriëntatie over verdere vereenvoudiging van de btw-regels voor kleine ondernemingen.

De nieuwe regels moeten de administratieve lasten en de nalevingskosten voor kleine ondernemingen verminderen en een belastingklimaat helpen scheppen waarin kleine ondernemingen gemakkelijker kunnen groeien en efficiënter handel kunnen drijven over de grenzen heen.

Een nieuw bedrijf starten is een lastige klus. Er moeten regels zijn om ondernemers en start-ups te helpen, niet om extra hindernissen voor hen op te werpen. Deze hervorming zorgt voor een hoognodige vereenvoudiging van het huidige btw-stelsel voor kleine ondernemingen en een btw-vrijstelling in de hele EU, en brengt zo een gelijk speelveld tot stand.

Mika Lintilä, minister van Financiën van Finland

Bedrijven hebben administratieve verplichtingen op btw-gebied en treden op als btw-ontvangers. Dit leidt tot nalevingskosten die naar verhouding hoger zijn voor kleine ondernemingen dan voor grotere. Op grond van het bestaande btw-stelsel is btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen alleen voor binnenlandse spelers beschikbaar. Door de vandaag overeengekomen hervorming kan er voortaan een soortgelijke btw-vrijstelling worden toegepast op kleine ondernemingen die in andere lidstaten zijn gevestigd. Een van de doorslaggevende factoren om voor zo'n vrijstelling in aanmerking te komen, wordt de jaaromzet.

De nieuw afgesproken regels leiden ook tot een betere opzet van de vrijstelling en helpen zo de btw-nalevingskosten omlaag. Ze bieden tevens de gelegenheid om vrijwillige naleving te stimuleren en zo inkomstenderving door niet-naleving en btw-fraude te helpen terugdringen.

Volgens de tekst kunnen kleine ondernemingen voor vereenvoudigde btw-nalevingsregels in aanmerking komen als hun jaaromzet onder een door de betrokken lidstaat vastgestelde drempel blijft, die niet hoger mag zijn dan € 85 000. Onder bepaalde voorwaarden zullen ook kleine ondernemingen uit andere lidstaten die deze drempel niet overschrijden, gebruik kunnen maken van deze vereenvoudigde regeling, als hun totale jaaromzet in de hele EU maar niet hoger is dan € 100 000.

Concreet bestaan de overeengekomen regels uit twee hoofddelen:

  • wijzigingen in de btw-richtlijn ter herziening en vereenvoudiging van de regels inzake btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen, zodat die overal in de EU de btw-vrijstelling kunnen gebruiken.
  • wijzigingen in de verordening betreffende de administratieve samenwerking op btw-gebied, zodat de belastingautoriteiten beter kunnen samenwerken bij de toepassing van de geactualiseerde btw-regels voor kleine ondernemingen.

Volgende stappen

Deze regels moeten door de Raad nog formeel, zonder verdere bespreking, worden aangenomen zodra de tekst door de juristen-vertalers is bijgewerkt.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven