r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Accijnzen: Raad keurt gemoderniseerd kader voor accijnsgoederen goed

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op vrijdag 8 november 2019.

De EU moderniseert de regels voor belastingheffing op de verkoop of het verbruik van producten als tabak, energie of alcohol.

De Raad heeft een voorlopig akkoord bereikt over maatregelen om eerlijke concurrentie in de handel in accijns­goederen te faciliteren. Ook is het de bedoeling de administratieve lasten voor ondernemingen te verminderen.

Vandaag hebben we een belangrijke verbetering van de accijnsheffing in Europa goedgekeurd. De hervorming houdt in dat de administratieve rompslomp en de kosten voor kleine producenten worden verminderd, en dat eerlijke concurrentie in de eengemaakte markt wordt bevorderd.

Mika Lintilä, minister van Financiën van Finland

De Raad bereikte overeenstemming over de volgende voorstellen:

  • de richtlijn houdende een algemene regeling inzake accijns
  • de verordening inzake administratieve samenwerking betreffende de inhoud van elektronische registers

Accijnzen zijn indirecte belastingen op de verkoop of het verbruik van specifieke soorten producten. De inkomsten uit deze belasting gaan geheel naar het land waar ze worden betaald. Sinds 1992 gelden er in de EU-landen gemeenschappelijke regels die ervoor zorgen dat accijnzen overal in de EU op dezelfde manier en op dezelfde producten worden toegepast.

Algemene regeling inzake accijns en administratieve samenwerking betreffende de inhoud van elektronische registers

Doel van deze voorstellen is de accijns- en douane­regelingen van de EU op elkaar af te stemmen ter bevordering van het vrij verkeer van accijns­goederen die voor verbruik zijn vrijgegeven ("tot verbruik zijn uitgeslagen") in de eengemaakte markt, maar tegelijk ook te waarborgen dat de lidstaten correct de belastingen kunnen innen. Ook moeten de voorstellen de administratieve en juridische lasten voor kleine ondernemingen verlichten. Daartoe bevatten de voorstellen een aantal maatregelen om de procedures voor de in- en uitvoer van accijnsgoederen en de handel erin binnen de EU te stroomlijnen en te vereenvoudigen.

De richtlijn houdende een algemene regeling inzake accijns bevat onder meer richtsnoeren over de hoeveelheden accijns­goederen die particulieren voor eigen gebruik mogen kopen en vervoeren van de ene lidstaat naar de andere zonder te worden belast.

Volgende stappen

De Raad zal de nieuwe regels formeel aannemen na de juridisch-taalkundige bijwerking van de tekstvoorstellen.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven