r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Belastingen: Belize van EU-lijst verwijderd, Noord-Macedonië voldoet aan toezeggingen

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op vrijdag 8 november 2019.

De Raad heeft vandaag besloten Belize te verwijderen van de EU-lijst van rechtsgebieden die niet-coöperatief zijn op belastinggebied.

Belize heeft de nodige hervormingen doorgevoerd ter verbetering van zijn belastingregeling voor internationale ondernemingen, die eind 2018 zou worden ingevoerd. Belize zal daarom worden overgeheveld van bijlage I naar bijlage II bij de conclusies, totdat het land zijn toezegging zal hebben ingelost om vóór eind 2019 de schadelijke kenmerken van zijn regeling inzake de vrijstelling van inkomsten uit buitenlandse bron te wijzigen of weg te werken.

De Raad heeft ook geconstateerd dat de Republiek Noord-Macedonië aan al haar toezeggingen inzake samenwerking op belastinggebied voldoet na de ratificatie van het multilaterale OESO-Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand. Dit land is daarom verwijderd uit bijlage II bij de conclusies.

Achtergrond

De EU-lijst helpt belastingontwijking te voorkomen en beginselen van behoorlijk bestuur, zoals belastingtransparantie, eerlijke belastingheffing of internationale normen tegen uitholling van de belastinggrondslag en verschuiving van winsten, te bevorderen.

De lijst is in december 2017 opgesteld en in maart 2019 herzien; ze staat in bijlage I bij de door de Raad aangenomen conclusies ter zake. De conclusies bevatten ook een 2e bijlage met rechtsgebieden die voldoende toezeggingen hebben gedaan om hun belastingbeleid te hervormen en waarvan de hervormingen worden gevolgd door de Raadsgroep gedragscode inzake de belastingregeling voor ondernemingen.

Er staan nog 8 namen op de lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden: de Amerikaanse Maagdeneilanden, Amerikaans-Samoa, Fiji, Guam, Oman, Samoa, Trinidad en Tobago en Vanuatu.

Het werk aan de EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden is een dynamisch proces. De Raad zal de lijst in 2019 regelmatig blijven evalueren en actualiseren. Vanaf 2020 wil de Raad het proces stabieler maken (2 actualiseringen per jaar).

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven