r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Presenting the 10 communicating rights keys to Active Citizens Fund operators, Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 12 november 2019
plaats Brussel, België
organisatie Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)

On 12 November, FRA will take part in a meeting of EEA and Norway Grants’ operators of the Active Citizens Fund.

The Brussels meeting will include a workshop on communicating rights, during which FRA will present the 10 keys for effectively communicating human rights.

The meeting is part of the strategic partnership between the EEA and Norway Grants, and FRA.


Inhoud

1.

Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)

Dit agentschap verleent de instellingen van de Europese Unie en de lidstaten bijstand en expertise op het gebied van de grondrechten. Dit moet hen helpen om bij hun activiteiten de grondrechten volledig te eerbiedigen.

Het agentschap is een voortzetting van het Europees Waarnemingscentrum voor Racisme en Vreemdelingenhaat en is sinds 1 maart 2007 in de huidige vorm operationeel.

2.

Meer over...

Terug naar boven