r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Wetenschappers waarschuwen over de impact van klimaatverandering op voedselvoorziening en oceanen

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 7 november 2019.

Klimaatwetenschappers van de VN stelden woensdag nieuw bewijsmateriaal voor aan Europarlementariërs over de impact van klimaatverandering op voedselproductie en oceanen.

Twee verslagen van het “Intergovermental Panel on Climate Change” (IPCC), het wetenschappelijk klimaatpanel van de Verenigde Naties, verduidelijkten de link tussen klimaatverandering en landbouw, alsook de invloed van klimaatverandering op oceanen en ijskappen.

De IPCC-rapporten werden woensdag 6 november voorgesteld aan de leden van de Commissie milieubeheer, ontwikkeling en visserij.

Voedselproductie en klimaatverandering: tweerichtingsverkeer

Professor Jim Skea legde uit hoe klimaatverandering landegradatie (zoals erosie, pollutie en verzuring) verergert, wat op zijn beurt de infrastructuur en het levensonderhoud van mensen beïnvloedt. Volgens Skea kan een beter landbeheer klimaatverandering tegengaan maar het moet worden aangevuld door andere acties.

Dokter Jean-François Soussana beschreef hoe het voedselsysteem verantwoordelijk is voor een vijfde tot een derde van de menselijke uitstoot van broeikasgassen. Tegelijkertijd heeft klimaatverandering een invloed op onze voedselveiligheid door een afname in gewassen zoals tarwe en maïs. Verder waarschuwde hij dat de stabiliteit van onze voedselvoorziening in de toekomst verder zal afnemen naarmate de omvang en frequentie van extreme weersomstandigheden blijft toenemen.

21-37% ; Naar schatting is 21% tot 37% van de totale antropogene uitstoot van broeikasgassen afkomstig van voedselproductie, transport, voedselverwerking en distributie.

Deel dit citaat:

Smeltende ijskappen, stijgende zeespiegel

Volgens wetenschappers stijgt de zeespiegel steeds sneller, vooral omdat de ijskappen van Groenland en Antarctica sneller smelten.

Professor Hans-Otto Pörtner waarschuwt dat als het huidige business-as-usual scenario nog enige tijd aanhoudt, de zeespiegel naar schatting 5 meter zal stijgen tegen 2300. Daarnaast zal het onderwaterleven in opwarmende oceanen minder zuurstof en voedingsmiddelen krijgen, met grote gevolgen voor de voedselveiligheid van kustgemeenschappen, die afhankelijk zijn van deze natuurlijke voedingsbronnen.

Pörtner: “Om de impact van klimaatverandering te minimaliseren, telt elk beetje opwarming: elk jaar, elke keuze en vooral de politieke en maatschappelijke wil telt.”

IPCC

  • Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is het klimaatpanel van de Verenigde Naties dat bevoegd is voor wetenschappelijk onderzoek rond klimaatverandering.
  • In augustus presenteerde het IPCC een rapport over klimaatverandering en bodemgebruik en in september publiceerde het panel een rapport over oceanen, de cryosfeer en klimaatverandering.
  • Deze rapporten bieden de laatste wetenschappelijke informatie vóór de COP25 klimaattop van de VN in Madrid in december.

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20191030STO65415


Terug naar boven