r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Constitutionele zaken, Brussel

Altiero Spinelli-gebouw (ASP) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 12 november 2019 10:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie Altiero Spinelli (ASP) Toon locatie
organisatie EP-Commissie Constitutionele zaken (AFCO)

10.00 - 11.30 uur (coördinatorenvergadering) en 11.30 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: Altiero Spinelli (3G-3)

10.00 - 11.30 uur (coördinatorenvergadering)

Met gesloten deuren

Coördinatorenvergadering

* * *

11.30 - 12.30 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Mededelingen van de voorzitter over de aanbevelingen van de coördinatoren
 • 4. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 3 september 2019 PV - PE641.187v01-00

 • 5. 
  Activiteiten van de European Ombudsman - jaarverslag 2018

AFCO/9/01669

2019/2134(INI)

 

Rapporteur voor advies:

 

Paulo Rangel (PPE)

 

Bevoegd:

 

PETI -

Peter Jahr (PPE)

PR - PE639.781v01-00

AM - PE641.268v02-00

 Behandeling ontwerpadvies in briefvorm

 Goedkeuring ontwerpadvies in briefvorm

 • 6. 
  Uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - jaarverslag 2018

AFCO/9/01668

2019/2135(INI)

 

Rapporteur voor advies:

 

Esteban González Pons (PPE)

 

Bevoegd:

 

AFET -

Arnaud Danjean (PPE)

PR - PE641.445v02-00

 Behandeling ontwerpadvies

* * *

14.30 - 18.30 uur

 • 7. 
  Kwijting 2018: Algemene begroting van de EU - Raad en Europese Raad

AFCO/9/00984

2019/2057(DEC) COM(2019)0316[03] - C9-0052/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Pascal Durand (Renew)

PA - PE642.907v02-00

Bevoegd:

 

CONT -

Tomáš Zdechovský (PPE)

 

 Behandeling ontwerpadvies

 Vaststelling termijn voor de indiening van amendementen

 • 8. 
  De terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie - stand van zaken

AFCO/9/01343

 Gedachtewisseling

 • 9. 
  De conferentie over de toekomst van Europa en de rol van het Europees Parlement

AFCO/9/01332

 Gedachtewisseling

 • 10. 
  Rondvraag
 • 11. 
  Volgende vergaderingen

 4 december 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Constitutionele zaken (AFCO)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de organisatorische aspecten van de Europese Unie, het EU-verdrag en de gevolgen van uitbreiding van de EU voor de organisatiestructuur.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven